Hlavní navigace

TCG a.s.

Firma TCG a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 5530, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 10 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25691643

Sídlo:

Praha

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

2. 9. 1998

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

46900 Nespecializovaný velkoobchod
68202 Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
702 Poradenství v oblasti řízení

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 5530, Městský soud v Praze

Obchodní firma

TCG a.s. od 2. 9. 1998

Právní forma

Akciová společnost od 2. 9. 1998

adresa

Angelovova 3167/3
Praha 4 - Modřany 14300 od 2. 9. 1998

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 1. 7. 2009

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v výj. činností uvedených v přílohách zák.č. 455/91 Sb. do 1. 7. 2009 od 2. 9. 1998

ekonomické a organizační poradenství do 1. 7. 2009 od 2. 9. 1998

činnost realitní kanceláře do 1. 7. 2009 od 2. 9. 1998

Ostatní skutečnosti

Obchodní společnost TCG a.s. se rozdělila, a to odštěpením se vznikem nové společnosti s tím, že ze společnosti TCG a.s. se odštěpila část jmění, která je uvedena v projektu rozdělení ze dne 26.9.2016, a tato vyčleněná část přešla na nově vznikající spole čnost s ručením omezením CATEA s.r.o., se sídlem Praha 4, Lhotka, Slepá I 97/27, PSČ 142 00, a to k rozhodnému dni rozdělení, tedy ke dni 1.1.2016. od 21. 12. 2016

Mimořádná valná hromada společnosti TGG a. s. konaná dne 27. 5, 2009 přijala toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií: - Základní kapitál společnosti se zvyšuje z původní výše základního kapitálu ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: des et milionů korun českých) o částku 10.000.000,- Kč (slovy deset milionů korun českých) na novou výši 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých), a to bez připuštění upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. -Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií. Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení vlastních zdrojů společnosti. -Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 10 (slovy deseti) kusů nových kmenových akcí na majitele v listinné podobě se jmenovitou hodnotou každé akcie 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých), jejichž emisní kurs se rovná jejich nomin ální hodnotě a činí 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) na jednu akcii, tj. celkem 10.000.000,- Kč (slovy: dest milionů korun českých). - Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, neboť všichni akcionáři společnosti se v souladu s  ust. § 204a, odst. 7 obchodního zákoníku před přijetím tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu v celém rozsahu vzdali svého přednostního práva na upisování akcií. - Určuje se, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny, tedy 10 (slovy: desest kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovití hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za jeden kus, nabídnuty určitému předem určenému zájemci, kterým je pan: Abdel Rahman E l Abd, nar. 26. 1. 1942, bytem 12, El Khoroum Street, Dokki, Giza, Egypt. - Upisování nových akcií výše uvedeným předem určeným zájemcem bude provedeno na základě smlouvy o upisování akcií ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, kterou předem určený zájemce uzavře se společností, tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny.-Místem pro upisování nových akcií je sídlo společnosti TGG a.s., Praha 4- Modřany, Angelova 3167/3, PSČ 143 00.-Lhůta pro upsání akcií bez využi tí přednostního práva se stanovuje na 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů de dne následujícího po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Společnost doručí předem určenému zájemci písemný návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne právní moci usnesení o zapsání záměru zvýšit základní kapitál společnosti TGG a.s. do obchodního rejstříku, a to formou doporučeného dopisu nebo osobním předáním předem určenému zájemci oproti podpisu. V návrhu smlouvy zároveň uvede, že den do ručení tohoto návrhu předem určenému zájemci se považuje za den počátku během lhůty pro upsání akcií. -Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) na jednu akcii. - Předem určený zájemce splatí emisní kurs jím upsaných akcií peněžitým vkladem, který bude splacen u Československé obch odní banky a.s. na účet č. 228746511/0300, který za tím účelem společnosti TGG a.s. otevřela. -Upisovatel je povinen ve lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů ode dne upsání akcií splatit 30 % (slovy třicet procent) jmenovité hodnoty upsaných akcií peněžitými vklad y. do 14. 11. 2012 od 22. 7. 2009

Kapitál

Základní kapitál

vklad 10 000 000 Kč

od 15. 3. 2002

Základní kapitál

vklad 10 000 000 Kč

do 15. 3. 2002 od 2. 9. 1998
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 500 000 Kč, počet: 17 od 18. 12. 2014
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 500 000 Kč, počet: 3 od 18. 12. 2014
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 850 do 18. 12. 2014 od 2. 9. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 150 do 18. 12. 2014 od 2. 9. 1998

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Ing. Ivan David

Předseda správní rady

První vztah: 28. 7. 2018

vznik členství: 18. 12. 2014

vznik funkce: 18. 12. 2014

Psohlavců 1758/26c, Praha, 147 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Jaroslava Davidová

Člen správní rady

První vztah: 18. 12. 2014

vznik členství: 18. 12. 2014

Psohlavců 1758/26c, Praha, 147 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Ivan David

Statutární ředitel

První vztah: 28. 7. 2018 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik členství: 18. 12. 2014

vznik funkce: 18. 12. 2014

Psohlavců 1758/26c, Praha, 147 00, Česká republika

ing. Ivan David

Statutární ředitel

První vztah: 18. 12. 2014 - Poslední vztah: 28. 7. 2018

vznik členství: 18. 12. 2014

vznik funkce: 18. 12. 2014

Slepá I 97/27, Praha, 142 00, Česká republika

ing. Ivan David

Předseda správní rady

První vztah: 18. 12. 2014 - Poslední vztah: 28. 7. 2018

vznik členství: 18. 12. 2014

vznik funkce: 18. 12. 2014

Slepá I 97/27, Praha, 142 00, Česká republika

ing. Ivan David

Statutární ředitel

První vztah: 18. 12. 2014 - Poslední vztah: 28. 7. 2018

vznik členství: 18. 12. 2014

vznik funkce: 18. 12. 2014

Slepá I 97/27, Praha, 142 00, Česká republika

ing. Ivan David

předseda představenstva

První vztah: 11. 10. 2013 - Poslední vztah: 18. 12. 2014

vznik členství: 10. 12. 2007

zánik členství: 18. 12. 2014

vznik funkce: 10. 12. 2007

zánik funkce: 18. 12. 2014

Slepá I 97/27, Praha 4, 142 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Kettner

člen představenstva

První vztah: 22. 7. 2009 - Poslední vztah: 18. 12. 2014

vznik členství: 10. 12. 2007

zánik členství: 18. 12. 2014

zánik funkce: 18. 12. 2014

Novodvorská 1088/106, Praha 4, Česká republika

ing. Ivan David

předseda představenstva

První vztah: 22. 7. 2009 - Poslední vztah: 11. 10. 2013

vznik členství: 10. 12. 2007

vznik funkce: 10. 12. 2007

Slepá I 97/27, Praha 4, 142 00, Česká republika

Jiří Hlaváček

člen představenstva

První vztah: 22. 7. 2009 - Poslední vztah: 18. 12. 2014

vznik členství: 10. 12. 2007

zánik členství: 18. 12. 2014

zánik funkce: 18. 12. 2014

Novosibřinská 1318, Praha 9, 190 16, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Zdeněk Kettner

člen

První vztah: 26. 10. 2002 - Poslední vztah: 22. 7. 2009

zánik členství: 4. 12. 2007

Novodvorská 1088/106, Praha 4, Česká republika

ing. Ivan David

předseda

První vztah: 2. 9. 1998 - Poslední vztah: 22. 7. 2009

zánik členství: 4. 12. 2007

zánik funkce: 4. 12. 2007

Angelovova 3167, Praha 4, Česká republika

Dana Ježková

člen

První vztah: 2. 9. 1998 - Poslední vztah: 22. 7. 2009

zánik členství: 4. 12. 2007

Svárov 49, Unhošť, 273 51, Česká republika

Ing. Josef Houška

člen

První vztah: 2. 9. 1998 - Poslední vztah: 26. 10. 2002

Vídeňská 21, Brno, Česká republika

Způsob jednání jménem společnosti : Jménem společnosti jedná statutární ředitel.

do 1. 1. 2021 od 18. 12. 2014

Způsob jednání jménem společnosti : Jménem společnosti jedná představenstvo nebo každý jeho člen. Podepisování ze společnost se děje tak, že k vytištnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda samotatně nego dva členové společně nebo jeden člen na základě plné moci udělené zbývajícími dvěma.

do 18. 12. 2014 od 2. 9. 1998

Dozorčí rada

Historické vztahy

Jaroslava Davidová

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 7. 2009 - Poslední vztah: 18. 12. 2014

vznik členství: 10. 12. 2007

zánik členství: 18. 12. 2014

zánik funkce: 18. 12. 2014

Psohlavců 1758/26c, Praha 4, Česká republika

Blanka Veverková

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 7. 2009 - Poslední vztah: 18. 12. 2014

vznik členství: 10. 12. 2007

zánik členství: 18. 12. 2014

zánik funkce: 18. 12. 2014

Angelova 3169, Praha 4, Česká republika

Ing. Ivan Janoušek

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 7. 2009 - Poslední vztah: 18. 12. 2014

vznik členství: 10. 12. 2007

zánik členství: 18. 12. 2014

zánik funkce: 18. 12. 2014

Na úseku 1/740, Praha 10, Česká republika

Blanka Veverková

člen

První vztah: 2. 9. 1998 - Poslední vztah: 22. 7. 2009

zánik členství: 4. 12. 2007

Angelovova 3169, Praha 4, Česká republika

Jaroslava Davidová

člen

První vztah: 2. 9. 1998 - Poslední vztah: 22. 7. 2009

zánik členství: 4. 12. 2007

Angelovova 3167, Praha 4, Česká republika

ing. Ivan Janoušek

člen

První vztah: 2. 9. 1998 - Poslední vztah: 22. 7. 2009

zánik členství: 4. 12. 2007

Na úseku 1/740, Praha 10, Česká republika

Další vztahy firmy TCG a.s.

3 fyzické osoby

Ing. Ivan David

Předseda správní rady

První vztah: 28. 7. 2018

vznik členství: 18. 12. 2014

vznik funkce: 18. 12. 2014

Psohlavců 1758/26c, Praha, 147 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

ing. Ivan David

Předseda správní rady

První vztah: 18. 12. 2014

vznik členství: 18. 12. 2014

vznik funkce: 18. 12. 2014

Slepá I 97/27, Praha, 142 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jaroslava Davidová

Člen správní rady

První vztah: 18. 12. 2014

vznik členství: 18. 12. 2014

Psohlavců 1758/26c, Praha, 147 00, Česká republika

Historické vztahy

ing. Ivan David

Předseda správní rady

První vztah: 18. 12. 2014 - Poslední vztah: 28. 7. 2018

vznik členství: 18. 12. 2014

vznik funkce: 18. 12. 2014

Slepá I 97/27, Praha, 142 00, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 2. 9. 1998

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb.
  • Činnost realitní kanceláře
  • Ekonomické a organizační poradenství
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 2. 9. 1998

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).