Hlavní navigace

Technické sítě Brno, akciová společnost

Firma Technické sítě Brno, akciová společnost, akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2500, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 1 756 802 625 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25512285

Sídlo:

Barvířská 822/5, Brno Zábrdovice (Brno-střed), 602 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 1. 1998

DIČ:

CZ25512285

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Veřejné podniky nefinanční
velikostní kat. dle počtu zam. 100 - 199 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

25720 Výroba zámků a kování
261 Výroba elektronických součástek a desek
26400 Výroba spotřební elektroniky
27110 Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů
3514 Obchod s elektřinou
37000 Činnosti související s odpadními vodami
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
431 Demolice a příprava staveniště
43210 Elektrické instalace
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
47990 Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy
61 Telekomunikační činnosti
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
702 Poradenství v oblasti řízení
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
731 Reklamní činnosti
73200 Průzkum trhu a veřejného mínění
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2500, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

Technické sítě Brno, akciová společnost od 10. 4. 2015

Obchodní firma

Technické sítě Brno, akciová společnost do 10. 4. 2015 od 1. 1. 1998

Právní forma

Akciová společnost od 1. 1. 1998

adresa

Barvířská 822/5
Brno 60200 od 26. 9. 2016

adresa

Barvířská 5
Brno 60200 do 8. 3. 2016 od 1. 1. 1998

Předmět podnikání

obchod s elektřinou od 22. 11. 2016

služby elektronických komunikací - pronájem okruhů od 22. 11. 2016

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení od 16. 6. 2009

zámečnictví, nástrojářství od 16. 6. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 16. 6. 2009

výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení od 16. 6. 2009

projektová činnost ve výstavbě od 14. 11. 2001

provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 14. 11. 2001

inženýrská činnost v investiční výstavbě do 16. 6. 2009 od 14. 11. 2001

montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení do 16. 6. 2009 od 14. 11. 2001

výroba, instalace a opravy elektronických zařízení do 16. 6. 2009 od 14. 11. 2001

výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů do 16. 6. 2009 od 14. 11. 2001

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 16. 6. 2009 od 25. 9. 2001

maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny do 16. 6. 2009 od 25. 9. 2001

montáž, opravy, revize vyhrazených elektrických zařízení do 16. 6. 2009 od 25. 9. 2001

pronájem a půjčování věcí movitých do 16. 6. 2009 od 25. 9. 2001

poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software do 16. 6. 2009 od 25. 9. 2001

přípravné práce pro stavby do 16. 6. 2009 od 25. 9. 2001

realitní činnost do 16. 6. 2009 od 25. 9. 2001

reklamní činnost a marketing do 16. 6. 2009 od 25. 9. 2001

správa a údržba nemovitostí do 16. 6. 2009 od 25. 9. 2001

specializovaný maloobchod do 16. 6. 2009 od 25. 9. 2001

velkoobchod do 16. 6. 2009 od 25. 9. 2001

výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů do 16. 6. 2009 od 25. 9. 2001

zámečnictví do 16. 6. 2009 od 25. 9. 2001

zprostředkování obchodu do 16. 6. 2009 od 25. 9. 2001

zprostředkování služeb do 16. 6. 2009 od 25. 9. 2001

zámečnictví do 25. 9. 2001 od 28. 12. 1998

obstarávání agendy výběrových řízení do 25. 9. 2001 od 28. 12. 1998

poskytování dispečerských služeb do 25. 9. 2001 od 28. 12. 1998

obstaravatelská činnost do 25. 9. 2001 od 1. 1. 1998

obstarávání služeb spojených se správou, údržbou a pronájmem nemovitostí do 25. 9. 2001 od 1. 1. 1998

zprostředkovatelská činnost do 25. 9. 2001 od 1. 1. 1998

činnost organizačních a ekonomických poradců do 25. 9. 2001 od 1. 1. 1998

obchodní činnost-koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 25. 9. 2001 od 1. 1. 1998

poskytování služeb souvisejících se správou, opravami a údržbou kolektorové sítě v městě Brně do 25. 9. 2001 od 1. 1. 1998

marketing-průzkum trhu do 25. 9. 2001 od 1. 1. 1998

poskytování leasingu do 25. 9. 2001 od 1. 1. 1998

reklamní činnost do 25. 9. 2001 od 1. 1. 1998

poskytování software do 25. 9. 2001 od 1. 1. 1998

obstarávání činností k zabezpečování přípravy staveb do 25. 9. 2001 od 1. 1. 1998

výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů do 25. 9. 2001 od 1. 1. 1998

montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení do 25. 9. 2001 od 1. 1. 1998

Ostatní skutečnosti

Základní kapitál společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, se z původní výše 1,711.861.450,-- Kč (slovy: jedna miliarda sedm set jedenáct milionů osm set šedesát jedna tisíc čtyři sta padesát korun českých) zvyšuje o částku ve výši 44,941.175, --Kč (slovy: čtyřicet čtyři milionů devět set čtyřicet jedna tisíc jedno sto sedmdesát pět korun českých), na nový základní kapitál ve výši 1,756.802.625,-- Kč (slovy: jedna miliarda sedm set padesát šest milionů osm set dva tisíc šest set dvacet pět koru n českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 1 ks (slovy: jeden kus) listinné akcie znějící na jméno ve jmenovité hodnotě ve výši 44,941.175,--Kč (slovy: čtyřicet čtyři milionů devět set čtyřicet jedna tisíc jedno sto sedmdesát pět korun českých), a to nepeněžitým vkladem tvořeným optickými kabely (souborem optických tras) Metropolitní sítě Brno, jak je popsán v dále uvedeném znaleckém posudku. Tento nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem vyhotoveným znalcem panem Ing. Alešem Mejzlíkem pod číslem 51-4/2019 na částku ve výši 51,114.000,--Kč (slovy: padesát jedna milionů jedno sto čtrnáct tisíc korun českých). Součástí nepeněžitého vkladu je rovněž směna síťových (aktivních) prvků, které pořídila a pronajímala Statutárnímu městu Brnu společnost Technické sítě Brno, akciová společnost, za část vkládaného majetku souboru optických tras statutárního města Brna. S tanovení časové hodnoty těchto aktivních (síťových) prvků a souvisejících zařízení ke dni 31.12.2019 bylo oceněno znaleckým posudkem vyhotoveným znalcem panem Ing. Alešem Mejzlíkem pod číslem 50-3/2019 na částku ve výši 6,172.993,--Kč (slovy: šest milionů jedno sto sedmdesát dva tisíc devět set devadesát tři korun českých). Po vzájemném započtení částek vyplývajících z výše uvedených znaleckých posudků činí výsledná hodnota nepeněžitého vkladu částku ve výši 44,941.175,--Kč (slovy: čtyřicet čtyři milionů devět set čtyřicet jedna tisíc jedno sto sedmdesát pět korun českých), která je určenou cenou nepeněžitého vkladu a na nějž bude vydána výše uvedená nová akcie. Schvaluje se jeho hospodářská využitelnost pro společnost. Přednostní právo na úpis nové akcie z důvodu splacení emisního kurzu akcie nepeněžitým vkladem nepřipadá. Tato akcie, bude nabídnuta určitému zájemci, a to dosavadnímu akcionáři Statutárnímu městu Brno, se sídlem Brno, Dominikánské náměstí 196/1, IČ 44992785, který ji upíše výše uvedeným nepeněžitým vkladem ve výši 44,941.175,--Kč (slovy: čtyřicet čtyři milio nů devět set čtyřicet jedna tisíc jedno sto sedmdesát pět korun českých), kde emisní kurz takto upisované akcie je roven její jmenovité hodnotě. Za tento nepeněžitý vklad tedy bude upisovateli vydána výše uvedená nová akcie. Místem po úpis akcie je sídlo společnosti: Brno, Barvířská 5, okres Brno-město, PSČ 602 00 a lhůta pro její úpis činí 60 (slovy: šedesát) dnů. Tato lhůta počne běžet následujícím dnem po dni zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Počátek běhu tét o lhůty bude upisovateli oznámen doporučeným dopisem s tím, že emisní kurs takto upisované akcie bude roven její jmenovité hodnotě. Současně s tím mu bude předložen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcie. Nepeněžitý vklad upisovatele musí být splacen, vnesen v celém rozsahu nejpozději ke dni úpisu akcie, nejpozději však do dne podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 21. 12. 2020 od 18. 12. 2020

Základní kapitál společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, se z původní výše 1,695.741.950,--Kč (slovy: jedna miliarda šest set devadesát pět milionů sedm set čtyřicet jedna tisíc devět set padesát korun českých), zvyšuje o částku ve výši 16,1 19.500,--Kč (slovy: šestnáct milionů jedno sto devatenáct tisíc pět set korun českých), na nový základní kapitál ve výši 1,711.861.450,-- Kč (slovy: jedna miliarda sedm set jedenáct milionů osm set šedesát jedna tisíc čtyři sta padesát korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 1 ks (slovy: jeden kus) listinné akcie znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 16,119.500,--Kč (slovy: šestnáct milionů jedno sto devatenáct tisíc pět set korun českých), a to nepeněžitým vklad em tvořeným souborem staveb veřejného a slavnostního osvětlení ve městě Brně, jak je popsán v dále uvedeném znaleckém posudku. Tento nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem vyhotoveným dne 10.01.2018 znalcem panem Ing. Jiřím Valou pod číslem 852-01/2018 na částku ve výši 16,119.500,--Kč (slovy: šestnáct milionů jedno sto devatenáct tisíc pět set korun českých). Schvaluje se jeho hospodářská využitelnost pro společnost. Přednostní právo na úpis nové akcie z důvodu splacení emisního kurzu akcie nepeněžitým vkladem nepřipadá. Tato akcie, bude nabídnuta určitému zájemci, a to dosavadnímu akcionáři Statutárnímu městu Brno, se sídlem Brno, Dominikánské náměstí 196/1, IČ 44992785, který ji upíše výše uvedeným nepeněžitým vkladem ve výši 16,119.500,--Kč (slovy: šestnáct milionů jed no sto devatenáct tisíc pět set korun českých), kde emisní kurz takto upisované akcie je roven její jmenovité hodnotě. Za tento nepeněžitý vklad tedy bude upisovateli vydána výše uvedená nová akcie. Místem po úpis akcie je sídlo společnosti: Brno, Barvířská 5, okres Brno-město, PSČ 602 00 a lhůta pro její úpis činí 60 (slovy: šedesát) dnů. Tato lhůta počne běžet následujícím dnem po dni zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Počátek běhu tét o lhůty bude upisovateli oznámen doporučeným dopisem s tím, že emisní kurs takto upisované akcie bude roven její jmenovité hodnotě. Současně s tím mu bude předložen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcie. Nepeněžitý vklad upisovatele musí být splacen, vnesen v celém rozsahu nejpozději ke dni úpisu akcie, nejpozději však do dne podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 27. 9. 2018 od 17. 8. 2018

Statutární město Brno jako jediný akcionář akciové společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, prostřednictvím primátora pana Ing. Petra Vokřála, v působnosti valné hromady rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti Technické sítě Brno, a kciová společnost upsáním nové akcie takto: Základní kapitál společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, se z původní výše 1.594.045.000,--Kč (slovy: jedna miliarda pět set devadesát čtyři milionů čtyřicet pět tisíc korun českých), zvyšuje o částku ve výši 101.696.950,--Kč (slovy: jedno st o jedna milionů šest set devadesát šest tisíc devět set padesát korun českých), na nový základní kapitál ve výši 1.695.741.950,--Kč (slovy: jedna miliarda šest set devadesát pět milionů sedm set čtyřicet jedna tisíc devět set padesát korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Na zvýšení základního kapitálů se bude upisovat 1 ks (slovy: jeden kus) kmenové listinné akcie znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 101.696.950,--Kč (slovy jedno sto jedna milionů šest set devadesát šest tisíc devět set padesát korun česk ých), a to nepeněžitým vkladem tvořeným souborem staveb veřejného a slavnostního osvětlení ve městě Brně, v katastrálních územích Komín, Žebětín, město Brno, Veveří, Kníničky, Dvorska, Chrlice, Jehnice, Slatina, Královo Pole, Tuřany, Komárov, Líšeň, Štýři ce, Obřany, Žabovřesky, Staré Brno, Řečkovice, Černovice, Kohoutovice, Bystrc, Židenice, Medlánky, Lesná, Ivanovice, Horní Heršpice, Nový Lískovec, Soběšice, Bohunice, Přízřenice, Pisárky, Ponava, Trnitá, Bosonohy, Holásky, Starý Lískovec, Mokrá Hora, Dol ní Heršpice, Ořešín, Jundrov, Brněnské Ivanovice, jak je popsán v dále uvedeném znaleckém posudku. Tento nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem vyhotoveným dne 02.10.2015 znalcem panem Ing. Jiřím Valou pod číslem 804-28/2015 na částku ve výši 101.696.950,--Kč (slovy: jedno sto jedna milionů šest set devadesát šest tisíc devět set padesát korun českých). Tato akcie, bude nabídnuta určitému zájemci, a to dosavadnímu akcionáři Statutárnímu městu Brno, se sídlem Brno, Dominikánské náměstí 196/1, IČ: 44992785, který ji upíše výše uvedeným nepeněžitým vkladem ve výši 101.696.950,--Kč (slovy: jedno sto jedna mi lionů šest set devadesát šest tisíc devět set padesát korun českých), kde emisní kurz takto upisované akce je roven její jmenovité hodnotě. Za tento nepeněžitý vklad tedy bude upisovateli vydána výše uvedená nová akcie. Místem pro úpis akce je sídlo společnosti: Brno, Barvířská 5, okres Brno-město, PSČ: 602 00 a lhůta pro jejich úpis činí 60 (slovy: šedesát) dnů. Tato lhůta počne běžet následujícím dnem po dni zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude upisovateli oznámen doporučeným dopisem s tím, že emisní kurs takto upisované akcie bude roven její jmenovité hodnotě. Současně s tím mu bude předložen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcie. Nepeněžitý vklad upisovatele musí být splacen, vnesen v celém rozsahu nejpozději ke dni úpisu akcie, nejpozději však do dne podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 7. 3. 2016 od 5. 2. 2016

Společnost předložila stanovy změněné dne 10.3.2015. do 7. 3. 2016 od 10. 4. 2015

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 11. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 5 do 10. 4. 2015 od 11. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 6 do 10. 4. 2015 od 11. 7. 2014

Společnost předložila stanovy změněné dne 17.6.2014. do 7. 3. 2016 od 11. 7. 2014

Statutární město Brno jako jediný akcionář akciové společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost prostřednictvím primátora pana Bc. Romana Onderky, MBA, v působnosti valné hromady rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti Technické sítě Br no,akciová společnost upsáním nové akcie takto: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 1.900.000,-Kč (slovy jeden milion devět set tisíc korun českých), a to z dosavadní výše 1.592.145.000,- Kč (slovy jedna miliarda pět set devadesát dva miliony jedno sto čtyřicet pět tisíc korun českých) na novou výši 1.594.045.000,-Kč (slovy jedna miliarda pět set devadesát čtyři miliony čtyřicet pět tisíc korun českých) s tím, že nad tuto částku se upisováním akcií nepřipouští. b) základní kapitál bude zvýšen upsáním jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.900.000,-Kč (slovy jeden milion devět set tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem jediného akcionáře-statutárního města Brna, c) jediný akcionář je oprávněn využít svého přednostního práva na upsání nové akcie, které je oprávněn vykonat formou uzavření smlouvy o upsání akcie ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce počínající ode dne následujícího po zápisu rozhodnutí o zvýšení základ ního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v sídle akciové společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost v Brně, Barvířská 5 s tím, že o počátku běhu této lhůty bude jediný akcionář neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie, d) jediný akcionář je při využití přednostního práva oprávněn k upsání jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.900.000,-Kč (slovy jeden milion devět set tisíc korun českých), a v emisním kursu 1.900.000,-Kč (slovy jeden milion devět set tisíc korun českých), e) v případě, že akcie nebude upsána s využitím přednostního práva, bude nabídnuta určitému zájemci-jedinému akcionáři statutárnímu městu Brnu, f) v případě upisování akcie bez využití přednostního práva je možno akcii upsat v emisním kurzu 1.900.000,-Kč (slovy jeden milion devět set tisíc korun českých) formou uzavření smlouvy o upsání akcie v sídle akciové společnosti Technické sítě Brno, akci ová společnost v Brně, Barvířská 5 ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce, která počne plynout po skončení lhůty uvedené v ustanovení písm. c) s tím, že o počátku běhu této lhůty bude zájemce neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se za sláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie, g) upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsané akcie do 14 (slovy čtrnácti) dnů ode dne upsání na zvláštní účet společnosti, vedený za tímto účelem u České spořitelny, a.s., č.ú. 2347112/0800. Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 18.07.2012. do 28. 2. 2013 od 18. 12. 2012

Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 18.7.2012. do 7. 3. 2016 od 18. 10. 2012

Statutární město Brno jako jediný akcionář akciové společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost prostřednictvím primátora pana Bc. Romana Onderky, MBA, v působnosti valné hromady rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti Technické sítě Brn o, akciová společnost upsáním nové akcie takto: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 20.000.000,- Kč (slovy dvacet milionů korun českých), a to z dosavadní výše 1.572.145.000,- Kč (slovy jedna miliarda pět set sedmdesát dva miliony jedno sto čtyřicet pět tisíc korun českých) na novou výš i 1.592.145.000,- Kč (slovy jedna miliarda pět set devadesát dva miliony jedno sto čtyřicet pět tisíc korun českých) s tím, že nad tuto částku se upisování akcií nepřipouští, b) základní kapitál bude zvýšen upsáním jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 20.000.000,- Kč (slovy dvacet milionů korun českých), a to peněžitým vkladem jediného akcionáře - statutárního města Brna, c) jediný akcionář je oprávněn využít svého přednostního práva na upsání nové akcie, které je oprávněn vykonat formou uzavření smlouvy o upsání akcie ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce počínající ode dne následujícího po zápisu rozhodnutí o zvýšení základn ího kapitálu do obchodního rejstříku, a to v sídle akciové společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost v Brně, Barvířská 5 s tím, že o počátku běhu této lhůty bude jediný akcionář neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se z asláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie, d) jediný akcionář je při využití přednostního práva oprávněn k upsání jediné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20.000.000,- Kč (slovy dvacet milionů korun českých) a v emisním kursu 20.000.000,- Kč (slovy dvacet milionů korun českých), e) v případě, že akcie nebude upsána s využitím přednostního práva, bude nabídnuta určitému zájemci ? jedinému akcionáři statutárnímu městu Brnu, f) v případě upisování akcie bez využití přednostního práva je možno akcii upsat v emisním kurzu 20.000.000,- Kč (slovy dvacet milionů korun českých) formou uzavření smlouvy o upsání akcie v sídle akciové společnosti Technické sítě Brno, akciová společnos t v Brně, Barvířská 5 ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce, která počne plynout po skončení lhůty uvedené v ustanovení písm. c) s tím, že počátku běhu této lhůty bude zájemce neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se zasláním návrhu n a uzavření smlouvy o upsání akcie, g) upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsané akcie do 14 (slovy čtrnácti) dnů ode dne upsání na zvláštní účet společnosti, vedený za tímto účelem v České spořitelny, a.s., č.ú. 2347112/0800. Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 18.7.2012. do 10. 8. 2012 od 10. 8. 2012

Statutární město Brno jako jediný akcionář akciové společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost prostřednictvím primátora pana Bc. Romana Onderky, MBA, v působnosti valné hromady rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti Technické sítě Brn o, akciová společnost upsáním nové akcie takto: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 20.000.000,- Kč (slovy dvacet milionů korun českých), a to z dosavadní výše 1.572.145.000,- Kč (slovy jedna miliarda pět set sedmdesát dva miliony jedno sto čtyřicet pět tisíc korun českých) na novou výš i 1.592.145.000,- Kč (slovy jedna miliarda pět set devadesát dva miliony jedno sto čtyřicet pět tisíc korun českých) s tím, že nad tuto částku se upisování akcií nepřipouští, b) základní kapitál bude zvýšen upsáním jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 20.000.000,- Kč (slovy dvacet milionů korun českých), a to peněžitým vkladem jediného akcionáře - statutárního města Brna, c) jediný akcionář je oprávněn využít svého přednostního práva na upsání nové akcie, které je oprávněn vykonat formou uzavření smlouvy o upsání akcie ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce počínající ode dne následujícího po zápisu rozhodnutí o zvýšení základn ího kapitálu do obchodního rejstříku, a to v sídle akciové společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost v Brně, Barvířská 5 s tím, že o počátku běhu této lhůty bude jediný akcionář neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se z asláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie, d) jediný akcionář je při využití přednostního práva oprávněn k upsání jediné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20.000.000,- Kč (slovy dvacet milionů korun českých) a v emisním kursu 20.000.000,- Kč (slovy dvacet milionů korun českých), e) v případě, že akcie nebude upsána s využitím přednostního práva, bude nabídnuta určitému zájemci - jedinému akcionáři statutárnímu městu Brnu, f) v případě upisování akcie bez využití přednostního práva je možno akcii upsat v emisním kurzu 20.000.000,- Kč (slovy dvacet milionů korun českých) formou uzavření smlouvy o upsání akcie v sídle akciové společnosti Technické sítě Brno, akciová společnos t v Brně, Barvířská 5 ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce, která počne plynout po skončení lhůty uvedené v ustanovení písm. c) s tím, že počátku běhu této lhůty bude zájemce neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se zasláním návrhu n a uzavření smlouvy o upsání akcie, g) upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsané akcie do 14 (slovy čtrnácti) dnů ode dne upsání na zvláštní účet společnosti, vedený za tímto účelem v České spořitelny, a.s., č.ú. 2347112/0800. Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 18.7.2012. do 18. 10. 2012 od 10. 8. 2012

Statutární město Brno jako jediný akcionář akciové společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost prostřednictvím primátora pana Bc. Romana Onderky, MBA, v působnosti valné hromady rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti Technické sítě Brn o, akciová společnost upsáním nové akcie takto: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 25.000.000,- Kč (slovy dvacet pět milionů korun českých), a to z dosavadní výše 1.547.145.000,- Kč (slovy jedna miliarda pět set čtyřicet sedm milionů jedno sto čtyřicet pět tisíc korun českých) na novou výši 1.572.145.000,- Kč (slovy jedna miliarda pět set sedmdesát dva milionů jedno sto čtyřicet pět tisíc korun českých) s tím, že nad tuto částku se upisování akcií nepřipouští, b) základní kapitál bude zvýšen upsáním jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 25.000.000,- Kč (slovy dvacet pět milionů korun českých), a to peněžitým vkladem jediného akcionáře - statutárního města Brna, c) jediný akcionář je oprávněn využít svého přednostního práva na upsání nové akcie, které je oprávněn vykonat formou uzavření smlouvy o upsání akcie ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce počínající ode dne následujícího po zápisu rozhodnutí o zvýšení základn ího kapitálu do obchodního rejstříku, a to v sídle akciové společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost v Brně, Barvířská 5 s tím, že o počátku běhu této lhůty bude jediný akcionář neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se z asláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie, d) jediný akcionář je při využití přednostního práva oprávněn k upsání jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 25.000.000,- Kč (slovy dvacet pět milionů korun českých) a v emisním kursu 25.000.000,- Kč (slovy dvacet pět m ilionů korun českých), e) v případě, že akcie nebude upsána s využitím přednostního práva, bude nabídnuta určitému zájemci - jedinému akcionáři statutárnímu městu Brnu, f) v případě upisování akcie bez využití přednostního práva je možno akcii upsat v emisním kurzu 25.000.000,- Kč (slovy dvacet pět milionů korun českých) formou uzavření smlouvy o upsání akcie v sídle akciové společnosti Technické sítě Brno, akciová spole čnost v Brně, Barvířská 5 ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce, která počne plynout po skončení lhůty uvedené v ustanovení písm. c) s tím, že o počátku běhu této lhůty bude zájemce neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se zasláním ná vrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie, g) upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsané akcie do 14 (slovy čtrnácti) dnů ode dne upsání na zvláštní účet společnosti, vedeny za tímto účelem u České spořitelny, a.s., č.ú. 2347112/0800. do 19. 9. 2011 od 18. 7. 2011

Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 28.6.2011 do 7. 3. 2016 od 18. 7. 2011

Statutární město Brno jako jediný akcionář akciové společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost prostřednictvím primátora pana Bc. Romana Onderky, MBA , v působnosti valné hromady rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti Technické sítě Br no, akciová společnost upsáním nové akcie takto: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 26.000.000,-Kč (slovy dvacet šest milionů korun českých), a to z dosavadní výše 1.521.145.000,-Kč (slovy jedna miliarda pět set dvacet jeden milionů jedno sto čtyřicet pět tisíc korun českých) na novou v ýši 1.547.145.000,-Kč (slovy jedna miliarda pět set čtyřicet sedm milionů jedno sto čtyřicet pět tisíc korun českých) s tím, že nad tuto částku se upisování akcií nepřipouští, b) základní kapitál bude zvýšen upsáním jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 26.000.000,-Kč (slovy dvacet šest milionů korun českých), a to peněžitým vkladem jediného akcionáře - statutárního města Brna. c) jediný akcionář je oprávněn využít svého přednostního práva na upsání nové akcie, které je oprávněn vykonat formou uzavření smlouvy o upsání akcie ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce počínající ode dne následujícího po zápisu rozhodnutí o zvýšení základn ího kapitálu do obchodního rejstíku, a to v sídle akciové společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost v Brně, Barvířská 5 s tím, že o počátku běhu této lhůty bude jediný akcionář neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se za sláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie, d) jediný akcionář je při využití přednostního práva oprávněn k upsání jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 26.000.000,-Kč (slovy dvacet šest milionů korun českých) a v emisním kursu 26.000.000,-Kč (slovy dvacet šest m ilionů korun českých), e) v případě, že akcie nebude upsána s využitím přednostního práva, bude nabídnuta určitému zájemci - jedinému akcionáři statutárnímu městu Brnu, f) v případě upisování akcie bez využití přednostního práva je možno akcii upsat v emisním kurzu 26.000.000,-Kč (slovy dvacet šest milionů korun českých) formou uzavření smlouvy o upsání akcie v sídle akciové společnosti Technické sítě Brno, akciová spole čnost v Brně, Barvířská 5 ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce, která počne plynout po skončení lhůty uvedené v ustanovení písm. c) s tím, že o počátku běhu této lhůty bude zájemce neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se zasláním ná vrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie, g) upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsané akcie do 14 (slovy čtrnácti) dnů ode dne upsání na zvláštní účet společnosti, vedeny za tímto účelem u České spořitelny, a.s. č.ú. 2347112/0800. do 23. 9. 2010 od 12. 8. 2010

Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 15.6.2010 do 7. 3. 2016 od 12. 8. 2010

Společnost předložila stanovy změněné dne 15.6.2010. do 7. 3. 2016 od 12. 8. 2010

Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 23.9.2008. do 7. 3. 2016 od 5. 2. 2009

Statutární město Brno jako jediný akcionář akciové společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost prostřednictvím primátora Romana Onderky v působnosti valné hromady rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti Technické sítě Brno, akciová spol ečnost upsáním nové akcie takto: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 45.000.000,- Kč (slovy čtyřicet pět milionů korun českých), a to z dosavadní výše 1.476.145.000,- Kč (slovy jedna miliarda čtyři sta sedmdesát milionů jedno sto čtyřicet pět tisíc korun českých) na novou výši 1.521.145.000,- Kč (slovy jedna miliarda pět set dvacet jeden milion jedno sto čtyřicet pět tisíc korun českých) s tím, že nad tuto částku se upisování akcií nepřipouští, b) základní kapitál bude zvýšen upsáním jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 45.000.000,- Kč (slovy čtyřicet pět milionů korun českých), a to peněžitým vkladem jediného akcionáře - statutárního města Brna, c) jediný akcionář je oprávněn využít svého přednostního práva na upsání nové akcie, které je oprávněn vykonat formou uzavření smlouvy o upsání akcie ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce počínající ode dne následujícího po zápisu rozhodnutí o zvýšení základn ího kapitálu do obchodního rejstříku, a to v sídle akciové společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost v Brně, Barvířská 5 s tím, že o počátku běhu této lhůty bude jediný akcionář neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se z asláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie, d) jediný akcionář je při využití přednostního práva oprávněn k upsání jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 45.000.000,- Kč (slovy čtyřicet pět milionů korun českých) a v emisním kursu 45.000.000,- Kč (slovy čtyřicet p ět milionů korun českých) e) v případě, že akcie nebude upsána s využitím přednostního práva, bude nabídnuta určitému zájemci - jedinému akcionáři statutárnímu městu Brnu, f) v případě upisování akcie bez využití přednostního práva je možno akcii upsat v emisním kurzu 45.000.000,- Kč (slovy čtyřicet pět milionů korun českých) formou uzavření smlouvy o upsání akcie v sídle akciové společnosti Technické sítě Brno, akciová spo lečnost v Brně, Barvířská 5 ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce, která počne plynout po skončení lhůty uvedené v ustanovení písm. c) s tím, že o počátku běhu této lhůty bude zájemce neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie, g) upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsané akcie do 14 (slovy čtrnácti) dnů ode dne upsání na zvláštní účet společnosti, vedený za tímto účelem u České spořitelny, a.s., č.ú. 2025576339/0800. Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 23.9.2008. do 5. 2. 2009 od 29. 10. 2008

Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 19.1.2006. do 7. 3. 2016 od 16. 3. 2006

Statutární město Brno jako jediný akcionář akciové společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost prostřednictvím primátora pana PhDr. Richarda Svobody v působnosti valné hromady rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost upsáním nové akcie takto: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 4.000.000,- Kč (slovy čtyři miliony korun českých), a to z dosavadní výše 1.472.145.000,- Kč (slovy jedna miliarda čtyři sta sedmdesát dva miliony jedno sto čtyřicet pět tisíc korun českých) na novou výš i 1.476.145.000,- Kč (slovy jedna miliarda čtyři sta sedmdesát šest milionů jedno sto čtyřicet pět tisíc korun českých) s tím, že nad tuto částku se upisování akcií nepřipouští, b) základní kapitál bude zvýšen upsáním jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 4.000.000,- Kč (slovy čtyři miliony korun českých), a to peněžitým vkladem jediného akcionáře - statutárního města Brna, c) jediný akcionář je oprávněn využít svého přednostního práva na upsání nové akcie, které je oprávněn vykonat formou uzavření smlouvy o upsání akcie ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce počínající ode dne následujícího po zápisu rozhodnutí o zvýšení základn ího kapitálu do obchodního rejstříku, a to v sídle akciové společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost v Brně, Barvířská 5 s tím, že o počátku běhu této lhůty bude jediný akcionář neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se z asláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie, d) jediný akcionář je při využití přednostního práva oprávněn k upsání jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 4.000.000,- Kč (slovy čtyři miliony korun českých) a v emisním kursu 4.000.000,- Kč (slovy čtyři miliony korun českých), e) v případě, že akcie nebude upsána s využitím přednostního práva, bude nabídnuta určitému zájemci - jedinému akcionáři statutárnímu městu Brnu, f) v případě upisování akcie bez využití přednostního práva je možno akcii upsat v emisním kursu 4.000.000,- Kč (slovy čtyři miliony korun českých) formou uzavření smlouvy o upsání akcie v sídle akciové společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost v Brně, Barvířská 5 ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce, která počne plynout po skončení lhůty uvedené v ustanovení písm. c) s tím, že o počátku běhu této lhůty bude zájemce neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se zasláním návrhu n a uzavření smlouvy o upsání akcie, g) upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsané akcie do 14 (slovy čtrnácti) dnů ode dne upsání na zvláštní účet společnosti, vedený za tímto účelem u České spořitelny, a.s., č.ú. 2025576339/0800. do 16. 3. 2006 od 28. 2. 2006

Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 25.08.2005. do 7. 3. 2016 od 13. 12. 2005

Statutární město Brno jako jediný akcionář akciové společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost prostřednictvím primátora pana PhDr. Richarda Svobody v působnosti valné hromady: rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost upsáním nové akcie takto: a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 297.689.000,- Kč (slovy dvě stě devadesát sedm milionů šest set osmdesát devět tisíc korun českých), a to z dosavadní výše 1.174.456.000,- Kč (slovy jedna miliarda jedno sto sedmdesát čtyři milionů čtyři sta padesát šest tisíc korun českých) na novou výši 1.472.145.000,- Kč (slovy jedna miliarda čtyři sta sedmdesát dva miliony jedno sto čtyřicet pět tisíc korun českých) s tím, že nad tuto částku se upisování akcií nepřipouští. b) Základní kapitál bude zvýšen upsáním jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 297.689.000,- Kč (slovy dvě stě devadesát sedm milionů šest set osmdesát devět tisíc korun českých), a to nepeněžitým vkladem, jehož předmět em budou: 1. nemovitosti: 1.1. pozemky u kolektorové šachty Š 10 v katastrálním území Zábrdovice : nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, Katastrální pracoviště Brno - město, pro obec Brno, katastrální území Zábr dovice, na listu vlastnictví č. 10001, a to pozemek p.č. 1000 ostatní plocha a pozemek p.č. 1001/1 ostatní plocha, 1.2. pozemky kolem provozní budovy Barvířská 5 v Brně v katastrálním území Zábrdovice : nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, Katastrální pracoviště Brno - město, pro obec Brno, Katastrál ní území Zábrdovice, na listu vlastnictví č. 10001, a to pozemky p.č. 914/1 ostatní plocha, p.č. 914/2 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 915/2 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 917/2 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 917/6 ostatní plocha, p.č. 917/8 ostatní plocha, p.č. 919/1 ostatní plocha, p.č. 919/2 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 919/3 zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 1001/2 ostatní plocha, 1.3. pozemky u provozní budovy Křenová 9 v Brně, katastrální území Trnitá: nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, Katastrální pracoviště Brno - město, pro obec Brno, katastrální území Trni tá, na listu vlastnictví č. 10001, a to pozemky p.č. 1187/2 ostatní plocha, p.č. 1187/4 ostatní plocha, p.č. 1187/5 ostatní plocha, p.č. 1188 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1189 ostatní plocha, p.č. 1190/1 zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 1190/3 zastav ěná plocha a nádvoří, tak, jak je toto vše (mimo jiné) blíže popsáno a oceněno znaleckým posudkem č. 1896/136/04 vyhotoveným dne 9. 12. 2004 znalcem Ing. Pavlem Prokopem, (jmenovaným k tomuto účelu usnesením Krajského soudu v Brně č.j. 50 Nc 6128/2004-12 ze dne 9. 11. 2004), k terým byl nepeněžitý vklad oceněn částkou po zaokrouhlení 3.292.000,-- Kč (slovy tři miliony dvě stě devadesát dva tisíce korun českých). 2. soubor podpovrchových kolektorů včetně přidružených objektů v obci Brno, kraj Jihomoravský, a to : 2.1. II. stavba souboru staveb sekundárních kolektorů Brno - kolektor Josefská - Minoritská - Orlí, která obsahuje tyto objekty : SO 2101 kolektor Š 4 - Novobranská, SO 2102 kolektor Novobranská - Orlí, SO 2103 kolektor Minoritská, SO 2104 kolektor Orlí, SO 2111 kolektor odbočka Orlí, SO 2112 odbočka Františkánská, SO 2120 přípojky, SO 2131 TK 106 - Novobranská, SO 2131 TK 107 - Or lí, SO 2133 centrální předávací stanice stavební část, SO 2140 ocelové konstrukce v podzemí, SO 2150 zabezpečení objektů v nadloží, SO 2500 stavební úpravy suterénů, SO 2601 osvětlení a zásuvkový rozvod, SO 2602 CPS - přípojka elektro, SO 2603 CPS - osvět lení a zásuvkový rozvod, SO 2801 dopravní značení, SO 2802 přejezdy a přechody, PS 241 - CPS - Josefská vzduchotechnika, PS 21 a 22 měření a regulace a podružný dispečink - rozšíření, PS 23 napájecí rozvod a uzemňovací systém, PS 24 motorický rozvod, PS 25 vzduchotechnika, PS 26 spojovací systém. 2.2. V. stavba souboru staveb sekundárních kolektorů - kolektor Jánská, která obsahuje tyto objekty : SO 5101 kolektor Jánská 1, SO 5102 kolektor Jánská 2.1., SO 5111 odbočka Minoritská, SO 5112 odbočka Poštovská, SO 5120 přípojky, SO 5131 technická komora - 108 - Poštovská, SO 5140 ocelové konstrukce v podzemí, SO 5150 zabezpečení objektů v podloží, SO 5 500 stavební úpravy suterénů, SO 5601 osvětlení a zásuvkový rozvod, SO 5801 dopravní značení, SO 5802 přejezdy a přechody, PS 51 měření a regulace, PS 52 podružný dispečink - rozšíření, PS 53 napájecí rozvod a uzemňovací systém, PS 54 motorický rozvod, PS 55 vzduchotechnika, PS 56 spojovací systém. 2.3. VI. stavba souboru staveb sekundárních kolektorů Brno - Kolektor ul. Jánská - Malinovského náměstí, která obsahuje tyto objekty : SO 6101 kolektor Malinovského náměstí, SO 6102 kolektor Jánská, SO 6103 odbočka Měnínská, SO 6120 domovní přípojky, SO 6131 technická komora TK 109 - Měnínská, SO 6140 ocelové konstrukce, SO 6501 stavební úpravy budov, SO 6502 výstup z kolektoru, SO 6601 osvětlení a zásuvkový rozvod, SO 6801 dopravní značení, SO 6802 přejezdy a přechody, PS 61 měření a regulace, PS 62 podružný dispečink - rozšíření, PS 63 napájecí rozvod a uzemňovací systém, PS 64 motorický rozvod, PS 65 vzduchotechnika, PS 66 spojovací s ystém, tak, jak je toto blíže popsáno a oceněno znaleckým posudkem č. 1897/137/04 vyhotoveným dne 9. 12. 2004 znalcem Ing. Pavlem Prokopem (jmenovaným k tomuto účelu usnesením Krajského soudu v Brně č.j. 50 Nc 6128/2004 - 12 ze dne 9. 11. 2004), kterým by l nepeněžitý vklad oceněn částkou 192.321.000,-- Kč(slovy jedno sto devadesát dva miliony tři sta dvacet jeden tisíc korun českých). 3. soubor veřejného osvětlení uličního a slavnostního osvětlení význačných budov města Brna v obci Brno, kraj Jihomoravský, a to: 3.1. Slavnostní osvětlení (speciální reflektory a svítidla na fasádách, zemní reflektory a lucerny včetně stožárů s kabelovými přípojkami : slavnostní osvětlení Staré radnice, slavnostní osvětlení NKP Špilberk, slavnostní osvětlení kostela sv. Tomáše, slavnostní osvětlení kostela sv. Václava Žabovřesky, slavnostní osvětlení Nové Radnice, slavnostní osvětlení Jakubského náměstí. 3.2. Veřejné osvětlení (stožáry, svítidla, kabelové rozvody) v níže uvedených lokalitách: rok pořízení 1999 : Pražská radiála, Brno - Kociánka - Na Kopcích, VO Mendlovo náměstí, ulice Plachty, Petra Křivky a Oblá, ulice Podpěrova, veřejné osvětlení VMO Kohoutova, Tyršův sad II etapa, MÚK Hradecká - Purkyňova, Brno - Soběšice - Zdislavina ul., ulice Malinová, Rygle, Jetelová a Drápelova, Brno - Lesná, Majdalenky, Divišova čtvrť, Čekankova ul., Bosonnohy - Mlaty, rok pořízení 2000 : čerpací stanice OMV, Brno - Komín, Štompil, ul. Lesnická, Mosty a E 423, ul. Lesnická, Mosty a E 424, Mácova, Ka mínky - Svážná, U Vodárny (VUT - FS), Kleštínek, Ul. Kubánka a Zahrádky, Masná, Hudcova, Jabloňová, NKP Špilberk park II, Mlýnské nábřeží, Ořešín - Bubla, Klarisky, Okrouklá u T.J. Tatran, Kouty, Sychrov, rok pořízení 2001: Soběšice - Rygle, Komenského náměstí - JAMU, V rejích, U dráhy, Hvězdová - dětské hřiště, Za kněžským hájkem I etapa, Ke Svratce a ul. Malá, Duhová Pole, Točná II, Vychodilova BD, - Kleštínek, Pálavské náměstí, Jehnice - jih I etapa, Jehnice - Zámezí, Meziboří I etapa, rok pořízení 2 002 : Špalíček II etapa, Pálavské náměstí - západní část, Lesnická - Svitavská radiála, cyklistická stezka Černov - Hladíkova, Lavičky Žebětín, Polyfunkční dům - Cihelna, pěší spojka Technická - Horská, most Kšírova, Bouškova Štompil II, Lávka Petra Křivk y, Slatina ul. Langrova, Špilberk park III. etapa, cyklistická stezka Hladíkova - Křenová, rok pořízení 2003 : Mozartova, Černovická Terasa - Flextronics, spodní část ulice Planinky (Jehnice,Jih), Špilberk I etapa, Palackého náměstí, Park Veveří Šumavská, ulice Kolejní, Černovické terasy objekt 9010, Barvičova, Denisovy sady a Studánka, rok pořízení 2004 : podjezd Svatoplukova, Novolíšeňská - Sedláčkova, Sýpka Medlánky, Holzova, Líšeň - Habří, bytové domy, Duhová pole - I vnitroblok, Dvouřádky Černovice, Kníničky U luhů I. a II., U kněží hory, Adamovská, Obratiště Ondrova, parkoviště Houbalova, Synkova, Wintrova - Bodlákova, Sedláčkova, Rozárka - Soběšice, parkoviště Arbesova, Šrámkova - mateřská školka, Slavíčkova, schody Kladivova, Záhumenice, Kšírova - Havránkova, Havránkova, Mariánské náměstí, Vomáčkova, Sazenice - Lomená, Jánošíkova, Roviny, Zámecká, Spádová - Šromova, Ctiradova, Nad topoly, Chrlické náměstí, Konopiska, Ukrajinská - chodník, Rotalova - dům s pečovatelskou službou, Ostrovačická, Klo bouček, Prokopův kopec, Pod Borovníkem, Přístavní, Hrázní, Parkoviště ZOO, Dosta - chodník, Pod Horkou - park, Pod Horkou - cesta, Lísková - chodník, Opálkova - parkoviště, Bezejmenná, OD Akát - chodník, OD Akát - Ečerova - chodník, Vejrostova - chodník podél ZŠ, Blanenská "B" - Ořešínská, Náměstí Svornosti Žabovřesky, most Veslařská, Kachlíkova - chodník, Kachlíkova - parkoviště, Filipova - chodník, Vondrákova - chodník, Wolmanova - chodník, Kamechy, Kulkova, Fryčajova, Mlýnské nábřeží, Zlatníky, Podzi mní, Jakubské náměstí, Vavřinecká, Konopiska, Bosonožské náměstí, Skalní, Troubská, Pod hájkem, Kárníkova, Skoumalova, Dolní Louky - Kníničky - rod. domky, MUK Hlinky - Kamenomlýnská, tak, jak je toto vše blíže popsáno a oceněno znaleckým posudkem č. 1898 /138/04 vyhotoveným dne 9. 12. 2004 znalcem Ing. Pavlem Prokopem, (jmenovaným k tomuto účelu usnesením Krajského soudu v Brně č.j. 50 Nc 6128/2004 - 12 ze dne 9. 11. 2004), kterým byl nepeněžitý vklad oceněn částkou 102.076.000,-- Kč (slovy jedno sto dva miliony sedmdesát šest tisíc korun českých). Jediný akcionář schvaluje předmět nepeněžitého vkladu, jak je výše popsán, s tím, že tento je pro společnost hospodářsky využitelný ve vztahu k jejímu předmětu podnikání, přičemž za tento nepeněžitý vklad v hodnotě celkem 297.689.000,- Kč (slovy dvě stě d evadesát sedm milionů šest set osmdesát devět tisíc korun českých) bude vydána jedna nová kmenová akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 297.689.000,- Kč (slovy dvě stě devadesát sedm milionů šest set osmdesát devět tisíc korun českých). c) Upsání akcie bude nabídnuto určitému zájemci: jedinému akcionáři - statutárnímu městu Brnu formou uzavření smlouvy o upsání akcie, a to v emisním kurzu upisované akcie shodném s jejím jmenovitou hodnotou, tj. 297. 689. 000,- Kč ( slovy dvě stě devadesá t sedm milionů šest set osmdesát devět tisíc korun českých) ve lhůtě 1-ho (slovy jednoho) měsíce počínající ode dne následujícího po zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v sídle akciové společnosti Technické sítě B rno, akciová společnost v Brně, Barvířská 5 s tím, že o počátku běhu této lhůty bude zájemce - jediný akcionář neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie. d) Nepeněžitý vklad bude splacen ve lhůtě do 14-ti (slovy čtrnácti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcie v sídle společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost v Brně, Barvířská 5. do 13. 12. 2005 od 2. 11. 2005

Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti z původní výše 1.143.757.000,- Kč ( slovy : jedna miliarda jedno sto čtyřicet tři milionů sedm set padesát sedm tisíc korun českých) o částku 30.699.0 00,- Kč ( slovy: třicet milionů šest set devadesát devět tisíc korun českých) na nový zakladní kapitál ve výši 1,174.456.000,- Kč ( slovy : jedna miliarda jedno sto sedmdesát čtyři milionů čtyři sta padesát šest tisíc korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Přednostní právo k úpisu akcií se s ohledem k úpisu akcií výlučně nepeněžitým vkladem neuplatní. Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 1 ks ( slovy: jeden kus) kmenové listinné akcie znějící na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 30,699.000,- Kč ( slovy: třicet milionů šest set devadesát devět tisíc korun českých). Tato akcie bude nabídnuta určenému zájemci, jímž je dosavadní akcionář město Brno se sídlem Brno, Dominikánské náměstí 1, IČ: 44992785, který ji upíše dále uvedeným nepeněžitým vkladem. Místem pro úpis této akcie je sídlo společnosti Brno, Barvířská 5, P SČ: 602 00, a lhůta pro její úpis je tři (3) týdny ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovateli bude počátek běhu této lhůty oznámen doporučeným dopisem na jeho adresu sídla Brno, Barvířs ká 5, současně s návrhem smlouvy o upsání akcie. Emisní kurs takto upisované akcie bude roven její jmenovité hodnotě. Místem pro splacení emisního kursu upsané akcie dále uvedeným nepeněžitým vkladem upisovatele je sídlo společnosti Brno, Barvířská 5, PSČ: 602 00, a lhůta pro splacení je (3) týdny ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapit álu do obchodního rejstříku, nejpozději však ke dni úpisu akcie. Schvaluje se upisování nově emitované akcie na zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem upisovatele - města Brno se sídlem Brno, Dominikánské náměstí 1, IČ: 44992785, tvořeným dále uvedenými věcmi ( souborem majetku kolektorů a staveb osvětlení a o ptokabelové páteřní sítě IS MB včetně aktivních prvků), jak jsou uvedeny a popsány v příloze vypisu ze schůze Rady města Brna č. R3/176 konané dne 24.10.2002, jež je nedílnou součástí tohoto notářského zápisu jako jeho příloha a v dále uvedeném znalec kém posudku. Tyto věci - nepežitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem vyhotoveným dne 30.07.2002 znalcem panem Ing. Vlastimilem Trávníkem pod číslem 51/6/2002 na částku ve výši 30,699.000,- Kč ( slovy: třicet milionů šest set devadesát devět tisíc korun českých). Ten to zmalec byl pro tento účel jmenován usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 16.11.2001 pod číslem jednacím 50 Cm 261/2001-12, které nabylo právní moci dne 13.12.2001. Schvaluje se jejich hospodářská využitelnost pro společnost. Schvaluje se , že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydána nově emitovaná akcie, a to 1 ks ( slovy: jeden kus) kmenové listinné akcie znějící na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výší 30.699.000,-Kč ( slovy: třicet milionů šest set devadesát de vět tisíc korun českých) na zvýšení základního kapitálu společnosti. do 15. 10. 2004 od 2. 8. 2003

Společnost předložila stanovy změněné dne 15.3.2000. do 7. 3. 2016 od 21. 7. 2000

Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jmění ze dne 15.3.2000: do 21. 7. 2000 od 2. 5. 2000

1. Základní jmění společnosti Technické sítě, akciová společnost, bude zvýšeno z dosavadní výše 1.140,850.000,-- Kč, (slovy: jedna miliarda jednostočtyřicetmilionů osmsetpadesát tisíc korun českých), o částku 2,907.000,-- Kč, (slovy: dvamiliony devětsetsedm tisíc korun českých), tedy na částku ve výši 1.143,757.000,-- Kč, (slovy: jednamiliarda jednostočtyřicettři milionů sedmsetpadesátsedm tisíc korun českých) upisováním 1 kusu, (slovy: jeden) akcie na jméno o jmenovité hodnotě jedné ve výši 2,907.000,-- Kč, (slovy: dvamiliony devětsetsedm tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem. Tato akcie bude kmenová a bude vydána v listinné podobě. do 21. 7. 2000 od 2. 5. 2000

2. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. do 21. 7. 2000 od 2. 5. 2000

3. Dosavadní akcionář město Brno, jako jediný akcionář, má přednostní právo upsat novou akcii, která bude upisována na zvýšení základního jmění. do 21. 7. 2000 od 2. 5. 2000

Přednostní právo na úpis nové akcie může dosavadní akcionář vykonat ve lhůtě 15 (patnácti) dnů. Tato lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni nabytí právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Brně, kterým bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti Brno, Barvířská 5. Toto jeho přednostní právo není nijak omezeno ani vyloučeno. Tuto novou akcii o jmenovité hodnotě ve výši 2,907.000,-- Kč, (slovy: dvamiliony devětsetsedm tisíc korun českých) lze upsat za jednu z kterékoliv dosavadní akcie společnosti, tedy v poměru jedna ku jedné (1:1), jedné nové akcie k jedné z kterékoliv dosavadní akcie společnosti. Na zvýšení základního jmění bude upisována kmenová listinná akcie znějící na jméno o jmenovité hodnotě ve výši 2,907.000,-- Kč, (slovy: dvamiliony devětsetsedm tisíc korun českých) v počtu 1 kusu, slovy: jeden, kde emisní kurs této nové akcie upisované s využitím přednostního práva je roven 100 % (jednostoprocent) její jmenovité hodnoty. do 21. 7. 2000 od 2. 5. 2000

4. Pokud akcie nebude upsána s využitím přednostního práva, bude opět nabídnuta dosavadnímu akcionáři městu Brnu. do 21. 7. 2000 od 2. 5. 2000

5. Upisování akcie bez využití přednostního práva proběhne v sídle společnosti ve lhůtě 15 (patnácti) dnů. Tato lhůta začíná běžet 16. (šestnáctého) dne po nabytí právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Brně, kterým bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. Emisní kurs nové akcie, upisované bez využití přednostního práva, je roven 100 % (jednostoprocent) její jmenovité hodnoty. do 21. 7. 2000 od 2. 5. 2000

6. Upisovatel je povinen splatit v okamžiku úpisu 100 %, slovy: jednosto procent emisního kursu upsané akcie zaplacením v hotovosti na účet společnosti u Komerční banky a.s., pobočky Brno, č.účtu 7229890277/0100. do 21. 7. 2000 od 2. 5. 2000

Společnost se řídí stanovami doplněnými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 19.5.1999. do 7. 3. 2016 od 18. 10. 1999

Společnost předložila stanovy v novém znění včetně změn schválených rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 12.11.1998. do 7. 3. 2016 od 17. 2. 1999

Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 12.11.1998: do 17. 2. 1999 od 28. 12. 1998

a) Základní jmění bude zvýšeno z dosavadní výše 41.869.000,- Kč (slovy: čtyřicetjedenmilionosmsetšedesátdevěttisíc korun českých), o 1.098.981.000,- Kč (slovy: jednumiliardudevadesátosmmilionůdevětsetosmdesátjedentisíc korun českých) tedy na částku ve výši 1.140.850.000,- Kč (slovy: jednumiliardujednostočtyřicetmilionůosmsetpadesáttisíc korun českých), upisováním tří kusů akcií, a to jednoho kusu akcie na jméno o jmenovité hodnotě 247.890.000,- Kč (slovy: dvěstěčtyřicetsedmmilionůosmsetdevadesáttisích korun českých), jednoho kusu akcie na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 849.990.000,- Kč (slovy: osmsetčtyřicetdevětmilionůdevětsetdevadesáttisíc korun českých), a jednoho kusu akcie na jméno ve jmenovité hodnotě ve výši 1.101.000,- Kč (slovy: jedenmilionjednostojedentisíc korun českých). Všechny akcie jsou kmenové a budou vydány v listinné podobě. do 17. 2. 1999 od 28. 12. 1998

b) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. do 17. 2. 1999 od 28. 12. 1998

c) Přednostní právo k úpisu akcií se s ohledem k úpisu akcií výlučně nepeněžitým vkladem neuplatní (§ 204a obchodního zákoníku). do 17. 2. 1999 od 28. 12. 1998

d) Jediný akcionář, město Brno, upíše všechny nově emitované akcie na zvýšení základního jmění dále uvedenými nepeněžitými vklady, které je oprávněn vykonat ve lhůtě tří týdnů ode dne zápisu rozhodnutí o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, a to v sídle akciové společnosti. Emisní kurs akcie je totožný se jmenovitou hodnotou. do 17. 2. 1999 od 28. 12. 1998

Jediný akcionář upíše jeden kus akcie na jméno o jmenovité hodnotě 247.890.000,- Kč (slovy: dvěstěčtyřicetsedmmilionůosmsetdevadesáttisíc korun českých), jeden kus akcie na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 849.990.000,- Kč (slovy: osmsetčtyřicetdevětmilionůdevětsetdevadesáttisíc korun českých) a jeden kus akcie na jméno ve jmenovité hodnotě ve výši 1.101.000,- Kč (slovy: jedenmilionjednostojedentisíc korun českých). Všechny akcie jsou kmenové a budou vydány v listinné podobě. Emisní kurs akcií je totožný se jmenovitou hodnotou. do 17. 2. 1999 od 28. 12. 1998

e) Jediný akcionář je oprávněn k upsání všech nově emitovaných akcií na zvýšení základního jmění. V případě, že upisovatel nesplní tuto svoji povinnost, považuje se upsání za neúčinné. do 17. 2. 1999 od 28. 12. 1998

f) Upisovatel je povinen společnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nejpozději do tří týdnů ode dne zápisu rozhodnutí o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, v sídle společnosti. do 17. 2. 1999 od 28. 12. 1998

g) Schvaluje se upisování všech nově emitovaných akcií na zvýšení základního jmění nepeněžitými vklady jediného akcionáře, města Brna, ve výši, a to: do 17. 2. 1999 od 28. 12. 1998

pozemky p.č. 2435 a p.č. 2436 v obci Brno a k.ú. Nový Lískovec a dále pozemky p.č. 8318 a p.č. 8436 v obci Brno a k.ú. Židenice, jejichž cena byla určena znaleckým posudkem vyhotoveným soudním znalcem ing. Pavlem Prokopem ze dne 15.6.1998, číslo posudku 808-103/98 a Audit a Consulting Experts ze dne 3.8.1998 č. 728-138/98 shodně na částku ve výši 1.101.000,- Kč (slovy: jedenmilionjednostojedentisíc korun českých), do 17. 2. 1999 od 28. 12. 1998

nemovitým majetkem, a to majetkovým souborem podpovrchových kolektorů jednotlivě identifikovaným v pložkách souboru majetku, jejichž cena byla určena znaleckým posudkem vyhotoveným soudním znalcem Ing. Pavlem Prokopem ze dne 15.6.1998, číslo posudku 806-101/98 a Audit a Consulting Experts ze dne 12.6.1998 č. 687-97/98 shodně na částku ve výši 849.990.000,- Kč (slovy: osmsetčtyřicetdevětmilionůdevětsetdevadesáttisíc korun českých). Soubor majetku je nedílnou součástí notářského zápisu jako jeho příloha číslo jedna. do 17. 2. 1999 od 28. 12. 1998

majetkovým souborem veřejného osvětlení jednotlivě identifikovaným v položkách souboru majetku, jejichž cena byla určena znaleckým posudkem vyhotoveným soudním znalcem Ing. Pavlem Prokopem ze dne 15.6.1998, číslo posudku 807-102/98 a Audit a Consulting Experts ze dne 12.6.1998 č. 688-987/98 shodně na částku ve výši 247.890.000,- Kč (slovy: dvěstěčtyřicetsedmmilionůosmsetdevadesáttisíc korun českých). Soubor majetku je nedílnou součástí notářského zápisu jako jeho příloha dva. do 17. 2. 1999 od 28. 12. 1998

Společnost předložila stanovy v úplném znění ze dne 26.11.1998. do 7. 3. 2016 od 28. 12. 1998

Kapitál

Základní kapitál

vklad 1 756 802 625 Kč

od 21. 12. 2020

Základní kapitál

vklad 1 711 861 450 Kč

do 21. 12. 2020 od 27. 9. 2018

Základní kapitál

vklad 1 695 741 950 Kč

do 27. 9. 2018 od 7. 3. 2016

Základní kapitál

vklad 1 594 045 000 Kč

do 7. 3. 2016 od 28. 2. 2013

Základní kapitál

vklad 1 592 145 000 Kč

do 28. 2. 2013 od 18. 10. 2012

Základní kapitál

vklad 1 572 145 000 Kč

do 18. 10. 2012 od 19. 9. 2011

Základní kapitál

vklad 1 547 145 000 Kč

do 19. 9. 2011 od 23. 9. 2010

Základní kapitál

vklad 1 521 145 000 Kč

do 23. 9. 2010 od 5. 2. 2009

Základní kapitál

vklad 1 476 145 000 Kč

do 5. 2. 2009 od 16. 3. 2006

Základní kapitál

vklad 1 472 145 000 Kč

do 16. 3. 2006 od 13. 12. 2005

Základní kapitál

vklad 1 174 456 000 Kč

do 13. 12. 2005 od 15. 10. 2004

Základní kapitál

vklad 1 143 757 000 Kč

do 15. 10. 2004 od 21. 7. 2000

Základní kapitál

vklad 1 140 850 000 Kč

do 21. 7. 2000 od 17. 2. 1999

Základní kapitál

vklad 41 869 000 Kč

do 17. 2. 1999 od 1. 1. 1998
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 44 941 175 Kč, počet: 1 od 21. 12. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 101 696 950 Kč, počet: 1 od 27. 9. 2018
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 16 119 500 Kč, počet: 1 od 27. 9. 2018
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 41 869 000 Kč, počet: 1 od 8. 3. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 247 890 000 Kč, počet: 1 od 8. 3. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 849 990 000 Kč, počet: 1 od 8. 3. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 101 000 Kč, počet: 1 od 8. 3. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 2 907 000 Kč, počet: 1 od 8. 3. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 30 699 000 Kč, počet: 1 od 8. 3. 2016
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 101 696 950 Kč, počet: 1 do 27. 9. 2018 od 7. 3. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 900 000 Kč, počet: 1 od 28. 2. 2013
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 20 000 000 Kč, počet: 1 od 18. 10. 2012
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 25 000 000 Kč, počet: 1 od 19. 9. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 26 000 000 Kč, počet: 1 od 23. 9. 2010
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 45 000 000 Kč, počet: 1 od 5. 2. 2009
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 4 000 000 Kč, počet: 1 od 16. 3. 2006
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 297 689 000 Kč, počet: 1 od 13. 12. 2005
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 30 699 000 Kč, počet: 1 do 8. 3. 2016 od 15. 10. 2004
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 2 907 000 Kč, počet: 1 do 8. 3. 2016 od 21. 7. 2000
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 41 869 000 Kč, počet: 1 do 8. 3. 2016 od 17. 2. 1999
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 247 890 000 Kč, počet: 1 do 8. 3. 2016 od 17. 2. 1999
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 849 990 000 Kč, počet: 1 do 8. 3. 2016 od 17. 2. 1999
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 101 000 Kč, počet: 1 do 8. 3. 2016 od 17. 2. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 41 869 000 Kč, počet: 1 do 17. 2. 1999 od 1. 1. 1998

Dozorčí rada

5 fyzických osob

Dušan Piják

Člen dozorčí rady

První vztah: 3. 4. 2019

vznik členství: 7. 1. 2019

U zvoničky 105/9, Brno, 621 00, Česká republika

Ing. Pavel Staněk

Člen dozorčí rady

První vztah: 3. 4. 2019

vznik členství: 7. 1. 2019

Hvězdárenská 862/4, Brno, 616 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

David Fuchs

Člen dozorčí rady

První vztah: 3. 4. 2019

vznik členství: 7. 1. 2019

Drásov 482, 664 24, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

JUDr. Michal Chládek MBA.

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 3. 4. 2019

vznik členství: 7. 1. 2019

vznik funkce: 1. 12. 2018

Sosnová 698/24, Brno, 637 00, Česká republika

Mgr. Jiří Mihola Ph.D.

Předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 4. 2019

vznik členství: 7. 1. 2019

vznik funkce: 1. 12. 2018

Pospíšilova 1223/14, Brno, 613 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Zdeňka Dubová

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 2. 2017 - Poslední vztah: 3. 4. 2019

vznik členství: 19. 10. 2016

zánik členství: 30. 11. 2018

vznik funkce: 19. 10. 2016

zánik funkce: 30. 11. 2018

Klusáčkova 490/1, Brno, 602 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Vít Beran

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 9. 2016 - Poslední vztah: 3. 4. 2019

vznik členství: 2. 12. 2014

zánik členství: 30. 11. 2018

vznik funkce: 17. 12. 2014

zánik funkce: 30. 11. 2018

Ríšova 665/91, Brno, 641 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jaroslav Telecký

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 9. 2016 - Poslední vztah: 5. 6. 2019

vznik členství: 20. 5. 2013

zánik členství: 20. 5. 2018

zánik funkce: 20. 5. 2018

Gellnerova 17/35, Brno, 637 00, Česká republika

Martin Hort

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 26. 9. 2016 - Poslední vztah: 3. 4. 2019

vznik členství: 2. 12. 2014

zánik členství: 30. 11. 2018

vznik funkce: 17. 12. 2014

zánik funkce: 30. 11. 2018

náměstí SNP 1120/12, Brno, 613 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Bc. Petr Souček

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 9. 2016 - Poslední vztah: 3. 4. 2019

vznik členství: 5. 4. 2016

zánik členství: 30. 11. 2018

vznik funkce: 5. 4. 2016

zánik funkce: 30. 11. 2018

Hrnčířská 574/8, Brno, 602 00, Česká republika

Dušan Piják

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 8. 2016 - Poslední vztah: 3. 4. 2019

vznik členství: 19. 7. 2016

zánik členství: 30. 11. 2018

vznik funkce: 19. 7. 2016

zánik funkce: 30. 11. 2018

U zvoničky 105/9, Brno, 621 00, Česká republika

Bc. Petr Souček

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 6. 2016 - Poslední vztah: 26. 9. 2016

vznik členství: 5. 4. 2016

vznik funkce: 5. 4. 2016

Hrnčířská 574/8, Brno, 602 00, Česká republika

Bc. Petr Souček

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 6. 2016 - Poslední vztah: 26. 9. 2016

vznik členství: 5. 4. 2016

vznik funkce: 5. 4. 2016

Hrnčířská 574/8, Brno, 602 00, Česká republika

Bc. Barbora Maťáková

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 3. 2016 - Poslední vztah: 1. 6. 2016

vznik členství: 2. 12. 2014

zánik členství: 23. 2. 2016

zánik funkce: 23. 2. 2016

Jugoslávská 588/18, Brno, 613 00, Česká republika

Martin Hort

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 8. 3. 2016 - Poslední vztah: 26. 9. 2016

vznik členství: 2. 12. 2014

vznik funkce: 17. 12. 2014

náměstí SNP 1120/12, Brno, 613 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Bc. Barbora Maťáková

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 3. 2016 - Poslední vztah: 1. 6. 2016

vznik členství: 2. 12. 2014

zánik členství: 23. 2. 2016

zánik funkce: 23. 2. 2016

Jugoslávská 588/18, Brno, 613 00, Česká republika

Dušan Piják

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 3. 2016 - Poslední vztah: 24. 8. 2016

vznik členství: 27. 6. 2011

zánik členství: 27. 6. 2016

zánik funkce: 27. 6. 2016

U zvoničky 105/9, Brno, 621 00, Česká republika

Jaroslav Telecký

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 3. 2016 - Poslední vztah: 26. 9. 2016

vznik členství: 20. 5. 2013

Gellnerova 17/35, Brno, 637 00, Česká republika

Martin Hort

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 8. 3. 2016 - Poslední vztah: 26. 9. 2016

vznik členství: 2. 12. 2014

vznik funkce: 17. 12. 2014

náměstí SNP 1120/12, Brno, 613 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Vít Beran

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 3. 2016 - Poslední vztah: 26. 9. 2016

vznik členství: 2. 12. 2014

vznik funkce: 17. 12. 2014

Ríšova 665/91, Brno, 641 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Dušan Piják

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 3. 2016 - Poslední vztah: 24. 8. 2016

vznik členství: 27. 6. 2011

zánik členství: 27. 6. 2016

zánik funkce: 27. 6. 2016

U zvoničky 105/9, Brno, 621 00, Česká republika

Jaroslav Telecký

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 3. 2016 - Poslední vztah: 26. 9. 2016

vznik členství: 20. 5. 2013

Gellnerova 17/35, Brno, 637 00, Česká republika

Ing. Vít Beran

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 3. 2016 - Poslední vztah: 26. 9. 2016

vznik členství: 2. 12. 2014

vznik funkce: 17. 12. 2014

Ríšova 665/91, Brno, 641 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Martin Hort

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 5. 2. 2015 - Poslední vztah: 8. 3. 2016

vznik členství: 2. 12. 2014

vznik funkce: 17. 12. 2014

náměstí SNP 1120/12, Brno, 613 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Vít Beran

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 2. 2015 - Poslední vztah: 8. 3. 2016

vznik členství: 2. 12. 2014

vznik funkce: 17. 12. 2014

Ríšova 665/91, Brno, 641 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Bc. Barbora Maťáková

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 2. 2015 - Poslední vztah: 8. 3. 2016

vznik členství: 2. 12. 2014

Jugoslávská 588/18, Brno, 613 00, Česká republika

Jaroslav Telecký

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 8. 2013 - Poslední vztah: 8. 3. 2016

vznik členství: 20. 5. 2013

Gellnerova 17/35, Brno, 637 00, Česká republika

Marie Paděrová

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 22. 8. 2013 - Poslední vztah: 5. 2. 2015

vznik členství: 28. 2. 2013

zánik členství: 1. 12. 2014

vznik funkce: 21. 6. 2013

zánik funkce: 1. 12. 2014

Zemědělská 1672/12, Brno, 613 00, Česká republika

Marie Paděrová

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 5. 2013 - Poslední vztah: 22. 8. 2013

vznik členství: 28. 2. 2013

Zemědělská 1672/12, Brno, 613 00, Česká republika

JUDr. Ludmila Gregorová

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 7. 2012 - Poslední vztah: 5. 2. 2015

vznik členství: 18. 4. 2012

zánik členství: 1. 12. 2014

Bohuslava Martinů 725/60, Brno, 602 00, Česká republika

Dušan Piják

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 7. 2011 - Poslední vztah: 8. 3. 2016

vznik členství: 27. 6. 2011

U zvoničky 9, Brno, 621 00, Česká republika

Ing. Pavel Březa

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 2. 2011 - Poslední vztah: 5. 2. 2015

vznik členství: 16. 11. 2010

zánik členství: 1. 12. 2014

vznik funkce: 12. 1. 2011

zánik funkce: 1. 12. 2014

Kuršova 983/8, Brno, 635 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Zdeňka Tůmová

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 2. 2011 - Poslední vztah: 5. 2. 2015

vznik členství: 16. 11. 2010

zánik členství: 1. 12. 2014

Venhudova 1625/23, Brno, 613 00, Česká republika

JUDr. Robert Kerndl

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 1. 2. 2011 - Poslední vztah: 17. 5. 2013

vznik členství: 22. 12. 2010

zánik členství: 27. 2. 2013

vznik funkce: 12. 1. 2011

Lidická 562/33, Brno, 602 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Dipl.-Kfm. Dalimil Ospalý

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 2. 2011 - Poslední vztah: 3. 7. 2012

vznik členství: 16. 11. 2010

zánik členství: 29. 2. 2012

Voříškova 562/33, Brno, 623 00, Česká republika

Jaroslav Telecký

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 6. 2009 - Poslední vztah: 22. 8. 2013

vznik členství: 12. 5. 2009

zánik členství: 20. 5. 2013

Gellnerova 35, Brno, 637 00, Česká republika

Naděžda Křemečková

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 12. 2007 - Poslední vztah: 1. 2. 2011

vznik členství: 9. 1. 2007

zánik členství: 16. 11. 2010

Vlárská 16, Brno, 635 00, Česká republika

Dušan Piják

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 11. 2007 - Poslední vztah: 29. 7. 2011

vznik členství: 25. 6. 2007

zánik členství: 27. 6. 2011

U zvoničky 9, Brno, 621 00, Česká republika

Radomír Vavrouch

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 4. 2007 - Poslední vztah: 1. 2. 2011

vznik členství: 9. 1. 2007

zánik členství: 16. 11. 2010

Zemědělská 13, Brno, 613 00, Česká republika

Ing. Josef Burda

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 4. 2007 - Poslední vztah: 1. 2. 2011

vznik členství: 9. 1. 2007

zánik členství: 16. 11. 2010

vznik funkce: 27. 2. 2007

zánik funkce: 16. 11. 2010

Černého 8, Brno, 635 00, Česká republika

Ing. Pavel Březa

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 30. 4. 2007 - Poslední vztah: 1. 2. 2011

vznik členství: 9. 1. 2007

zánik členství: 16. 11. 2010

vznik funkce: 27. 2. 2007

zánik funkce: 16. 11. 2010

Kuršova 8, Brno, 635 00, Česká republika

Naděžda Dušová

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 4. 2007 - Poslední vztah: 21. 12. 2007

vznik členství: 9. 1. 2007

Vlárská 16, Brno, 635 00, Česká republika

Mgr. Květuše Doležalová

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 7. 2005 - Poslední vztah: 30. 4. 2007

vznik členství: 26. 5. 2005

zánik členství: 9. 1. 2007

vznik funkce: 26. 5. 2005

zánik funkce: 9. 1. 2007

Labská 11, Brno, 625 00, Česká republika

Marek Doležal

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 7. 2005 - Poslední vztah: 16. 6. 2009

vznik členství: 22. 3. 2005

zánik členství: 12. 5. 2009

Adamovská 41, Brno, 644 00, Česká republika

Mgr. Martin Soukup

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 6. 2005 - Poslední vztah: 30. 4. 2007

vznik členství: 1. 7. 2004

zánik členství: 9. 1. 2007

vznik funkce: 1. 7. 2004

zánik funkce: 9. 1. 2007

Sibiřská 56, Brno, 621 00, Česká republika

JUDr. Jeroným Tejc

člen

První vztah: 1. 6. 2005 - Poslední vztah: 26. 7. 2005

zánik členství: 26. 5. 2005

zánik funkce: 26. 5. 2005

Preslova 42, Brno, Česká republika

Ing. Pavel Březa

člen

První vztah: 17. 8. 2004 - Poslední vztah: 30. 4. 2007

zánik členství: 9. 1. 2007

Kuršova 8, Brno, Česká republika

Ing. Rudolf Trávníček

člen

První vztah: 17. 8. 2004 - Poslední vztah: 17. 8. 2004

vznik funkce: 22. 5. 2003

zánik funkce: 22. 5. 2003

Ečerova 17, Brno, Česká republika

Ing. Rudolf Trávníček

místopředseda

První vztah: 17. 8. 2004 - Poslední vztah: 17. 8. 2004

vznik funkce: 19. 2. 2003

zánik funkce: 22. 5. 2003

Ečerova 17, Brno, Česká republika

Dušan Piják

člen

První vztah: 17. 8. 2004 - Poslední vztah: 5. 11. 2007

zánik členství: 25. 6. 2007

U zvoničky 9, Brno, Česká republika

Michal Chládek

předseda

První vztah: 17. 8. 2004 - Poslední vztah: 1. 6. 2005

zánik funkce: 1. 7. 2004

Dubová 21, Brno, Česká republika

Ing Zdeněk Vích CSc.

člen

První vztah: 17. 8. 2004 - Poslední vztah: 17. 8. 2004

zánik funkce: 22. 5. 2003

Podbělová 14, Brno, Česká republika

Mgr. Jeroným Tejc

člen

První vztah: 17. 8. 2004 - Poslední vztah: 1. 6. 2005

Preslova 42, Brno, Česká republika

Ing. Zdeněk Vích CSc.

místopředseda

První vztah: 17. 8. 2004 - Poslední vztah: 30. 4. 2007

vznik funkce: 22. 5. 2003

zánik funkce: 9. 1. 2007

Podbělová 14, Brno, Česká republika

Jaroslav Krajzl

člen

První vztah: 18. 10. 1999 - Poslední vztah: 17. 8. 2004

Kosmákova 46, Brno, Česká republika

Milan Dočkal

člen

První vztah: 18. 10. 1999 - Poslední vztah: 17. 8. 2004

Veselá 37, Brno, Česká republika

Ivan Ondřík

místopředseda

První vztah: 1. 1. 1998 - Poslední vztah: 18. 10. 1999

Slavkovská 5, Brno, Česká republika

Ing. Ivan Dřímal

předseda

První vztah: 1. 1. 1998 - Poslední vztah: 7. 3. 2003

zánik funkce: 29. 4. 2002

Slavíčkova 10, Brno, Česká republika

Ing. Pavel Březa

člen

První vztah: 1. 1. 1998 - Poslední vztah: 17. 8. 2004

Kuršova 8, Brno, Česká republika

Ing. Rudolf Trávníček

člen

První vztah: 1. 1. 1998 - Poslední vztah: 17. 8. 2004

Ečerova 17, Brno, Česká republika

Dušan Piják

člen

První vztah: 1. 1. 1998 - Poslední vztah: 17. 8. 2004

U zvoničky 9, Brno, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Mgr. Michal Marciniszyn

Předseda představenstva

První vztah: 3. 4. 2019

vznik členství: 7. 12. 2018

vznik funkce: 1. 12. 2018

Veveří 460/13, Brno, 602 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • místopředseda představenstva

  ARENA BRNO, a.s.

  Výstaviště 405/1, Brno Pisárky (Brno-střed), 603 00

Petr Šafařík

Člen představenstva

První vztah: 3. 4. 2019

vznik členství: 7. 12. 2018

vznik funkce: 1. 12. 2018

Žebětínská 655/46, Brno, 623 00, Česká republika

Ing. Jakub Heikenwälder

Místopředseda představenstva

První vztah: 3. 4. 2019

vznik členství: 7. 12. 2018

vznik funkce: 1. 12. 2018

Černovičky 801/43, Brno, 627 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Pavel Staněk

předseda představenstva

První vztah: 29. 11. 2018 - Poslední vztah: 3. 4. 2019

vznik členství: 2. 12. 2014

zánik členství: 30. 11. 2018

vznik funkce: 15. 12. 2014

zánik funkce: 30. 11. 2018

Hvězdárenská 862/4, Brno, 616 00, Česká republika

Ing. Pavel Staněk

předseda představenstva

První vztah: 26. 4. 2017 - Poslední vztah: 29. 11. 2018

vznik členství: 2. 12. 2014

vznik funkce: 15. 12. 2014

Blatného 1800/12, Brno, 616 00, Česká republika

RNDr. Jan Hollan Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 26. 9. 2016 - Poslední vztah: 3. 4. 2019

vznik členství: 2. 12. 2014

zánik členství: 30. 11. 2018

zánik funkce: 30. 11. 2018

Lipová 550/19, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Forman

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 9. 2016 - Poslední vztah: 3. 4. 2019

vznik členství: 2. 12. 2014

zánik členství: 30. 11. 2018

vznik funkce: 15. 12. 2014

zánik funkce: 30. 11. 2018

Křehlíkova 1364/104, Brno, 627 00, Česká republika

Ing. Pavel Staněk

předseda představenstva

První vztah: 26. 9. 2016 - Poslední vztah: 26. 4. 2017

vznik členství: 2. 12. 2014

vznik funkce: 15. 12. 2014

Klímova 2056/20, Brno, 616 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Pavel Staněk

předseda představenstva

První vztah: 26. 9. 2016 - Poslední vztah: 26. 4. 2017

vznik členství: 2. 12. 2014

vznik funkce: 15. 12. 2014

Klímova 2056/20, Brno, 616 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

RNDr. Jan Hollan Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 8. 3. 2016 - Poslední vztah: 26. 9. 2016

vznik členství: 2. 12. 2014

Lipová 550/19, Brno, 602 00, Česká republika

RNDr. Jan Hollan Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 8. 3. 2016 - Poslední vztah: 26. 9. 2016

vznik členství: 2. 12. 2014

Lipová 550/19, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Forman

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 3. 2016 - Poslední vztah: 26. 9. 2016

vznik členství: 2. 12. 2014

vznik funkce: 15. 12. 2014

Křehlíkova 1364/104, Brno, 627 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Forman

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 3. 2016 - Poslední vztah: 26. 9. 2016

vznik členství: 2. 12. 2014

vznik funkce: 15. 12. 2014

Křehlíkova 1364/104, Brno, 627 00, Česká republika

Ing. Pavel Staněk

předseda představenstva

První vztah: 8. 3. 2016 - Poslední vztah: 26. 9. 2016

vznik členství: 2. 12. 2014

vznik funkce: 15. 12. 2014

Klímova 2056/20, Brno, 616 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Pavel Staněk

předseda představenstva

První vztah: 8. 3. 2016 - Poslední vztah: 26. 9. 2016

vznik členství: 2. 12. 2014

vznik funkce: 15. 12. 2014

Klímova 2056/20, Brno, 616 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Zdeněk Forman

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 2. 2015 - Poslední vztah: 8. 3. 2016

vznik členství: 2. 12. 2014

vznik funkce: 15. 12. 2014

Křehlíkova 1364/104, Brno, 627 00, Česká republika

RNDr. Jan Hollan Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 5. 2. 2015 - Poslední vztah: 8. 3. 2016

vznik členství: 2. 12. 2014

Lipová 550/19, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Pavel Staněk

předseda představenstva

První vztah: 5. 2. 2015 - Poslední vztah: 8. 3. 2016

vznik členství: 2. 12. 2014

vznik funkce: 15. 12. 2014

Klímova 2056/20, Brno, 616 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Bc. Miloslav Humpolíček

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 10. 2013 - Poslední vztah: 5. 2. 2015

vznik členství: 16. 11. 2010

zánik členství: 1. 12. 2014

vznik funkce: 30. 11. 2010

zánik funkce: 1. 12. 2014

Jungmannova 2752/39, Brno, 612 00, Česká republika

JUDr. Michal Chládek

předseda představenstva

První vztah: 30. 5. 2013 - Poslední vztah: 5. 2. 2015

vznik členství: 16. 11. 2010

zánik členství: 1. 12. 2014

vznik funkce: 30. 11. 2010

zánik funkce: 1. 12. 2014

Dubová 645/21, Brno, 637 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Robert Kotzian

člen představenstva

První vztah: 17. 5. 2013 - Poslední vztah: 27. 2. 2014

vznik členství: 28. 2. 2013

zánik členství: 27. 11. 2013

zánik funkce: 27. 11. 2013

Ukrajinská 544/17, Brno, 625 00, Česká republika

Bc. Miloslav Humpolíček

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 10. 2011 - Poslední vztah: 8. 10. 2013

vznik členství: 16. 11. 2010

vznik funkce: 30. 11. 2010

Jungmannova 2752/39, Brno, 612 00, Česká republika

Ing. Karel Doležal

člen představenstva

První vztah: 7. 12. 2010 - Poslední vztah: 5. 2. 2015

vznik členství: 16. 11. 2010

zánik členství: 1. 12. 2014

Strmá 2885/8, Brno, 616 00, Česká republika

Jiří Sedláček

člen představenstva

První vztah: 7. 12. 2010 - Poslední vztah: 5. 2. 2015

vznik členství: 16. 11. 2010

zánik členství: 1. 12. 2014

Ulrychova 845/5, Brno, 624 00, Česká republika

JUDr. Michal Chládek

předseda představenstva

První vztah: 7. 12. 2010 - Poslední vztah: 30. 5. 2013

vznik členství: 16. 11. 2010

vznik funkce: 30. 11. 2010

Dubová 645/21, Brno, 637 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Bc. Marie Paděrová

člen představenstva

První vztah: 7. 12. 2010 - Poslední vztah: 17. 5. 2013

vznik členství: 16. 11. 2010

zánik členství: 27. 2. 2013

Zemědělská 1672/12, Brno, 613 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Bc. Miloslav Humpolíček

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 12. 2010 - Poslední vztah: 12. 10. 2011

vznik členství: 16. 11. 2010

vznik funkce: 30. 11. 2010

Galandauerova 2582/4, Brno, 612 00, Česká republika

JUDr. Michal Chládek

člen představenstva

První vztah: 1. 12. 2009 - Poslední vztah: 7. 12. 2010

vznik členství: 9. 11. 2006

zánik členství: 16. 11. 2010

Dubová 21, Brno, 637 00, Česká republika

PhDr. Kateřina Dubská

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 1. 2007 - Poslední vztah: 7. 12. 2010

vznik členství: 9. 11. 2006

zánik členství: 16. 11. 2010

vznik funkce: 14. 11. 2006

zánik funkce: 16. 11. 2010

Raisova 30, Brno, 634 00, Česká republika

Bc. Michal Chládek

člen představenstva

První vztah: 12. 1. 2007 - Poslední vztah: 1. 12. 2009

vznik členství: 9. 11. 2006

Dubová 21, Brno, 637 00, Česká republika

JUDr. Jiří Oliva

člen představenstva

První vztah: 12. 1. 2007 - Poslední vztah: 7. 12. 2010

vznik členství: 9. 11. 2006

zánik členství: 16. 11. 2010

Trávníky 56, Brno, 613 00, Česká republika

Ing. Vít Beran

člen představenstva

První vztah: 12. 1. 2007 - Poslední vztah: 7. 12. 2010

vznik členství: 9. 11. 2006

zánik členství: 16. 11. 2010

Rišova 91, Brno, 641 00, Česká republika

Bc. Miloslav Humpolíček

předseda představenstva

První vztah: 12. 1. 2007 - Poslední vztah: 7. 12. 2010

vznik členství: 9. 11. 2006

zánik členství: 16. 11. 2010

vznik funkce: 14. 11. 2006

zánik funkce: 16. 11. 2010

Galandauerova 4, Brno, 612 00, Česká republika

Jan König

místopředseda představenstva

První vztah: 17. 8. 2004 - Poslední vztah: 12. 1. 2007

zánik funkce: 9. 11. 2006

Charbulova 61, Brno, Česká republika

Ing. Jiří Lefner

člen představenstva

První vztah: 17. 8. 2004 - Poslední vztah: 12. 1. 2007

zánik funkce: 9. 11. 2006

U Velké ceny 18, Brno, Česká republika

Ing. Oldřich Kala

člen představenstva

První vztah: 17. 8. 2004 - Poslední vztah: 12. 1. 2007

zánik funkce: 9. 11. 2006

Koniklecova 6, Brno, Česká republika

Ing. Petr Paulczyňski

předseda představenstva

První vztah: 17. 8. 2004 - Poslední vztah: 12. 1. 2007

zánik funkce: 9. 11. 2006

Dykova 8, Brno, Česká republika

Ing. Ivo Chmelař

člen představenstva

První vztah: 17. 8. 2004 - Poslední vztah: 1. 6. 2005

zánik členství: 20. 5. 2004

Antonínská 6, Brno, Česká republika

Ing. Zdeněk Polívka

člen představenstva

První vztah: 17. 8. 2004 - Poslední vztah: 12. 1. 2007

zánik funkce: 9. 11. 2006

Štolcova 81, Brno, Česká republika

Jan König

člen představenstva

První vztah: 14. 11. 2001 - Poslední vztah: 17. 8. 2004

Charbulova 61, Brno, Česká republika

Ing. Jiří Lefner

člen představenstva

První vztah: 11. 7. 2001 - Poslední vztah: 17. 8. 2004

U Velké ceny 18, Brno, Česká republika

JUDr. Richard Novák

člen představenstva

První vztah: 18. 10. 1999 - Poslední vztah: 11. 7. 2001

Souhrady 12, Brno, Česká republika

Ing.Bc. Oldřich Ševčík

člen představenstva

První vztah: 18. 10. 1999 - Poslední vztah: 14. 11. 2001

Dědická 4, Brno, Česká republika

Ing. Zdeněk Polívka CSc.

člen představenstva

První vztah: 18. 10. 1999 - Poslední vztah: 17. 8. 2004

Štolcova 81, Brno, Česká republika

Ing. Rostislav Slavotínek

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1998 - Poslední vztah: 18. 10. 1999

Tyršova 66, Brno, Česká republika

Ing. Ivo Chmelař

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 1. 1998 - Poslední vztah: 17. 8. 2004

ředitel společnosti do 17. 8. 2004 od 1. 1. 1998

Antonínská 6, Brno, Česká republika

Ing. Miroslav Holý

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1998 - Poslední vztah: 18. 10. 1999

Arménská 5, Brno, Česká republika

Ing. František Kania

předseda představenstva

První vztah: 1. 1. 1998 - Poslední vztah: 17. 8. 2004

Barvičova 23, Brno, Česká republika

Ing. Dobroslav Vank

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1998 - Poslední vztah: 18. 10. 1999

Popelákova 18, Brno, Česká republika

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden musí být vždy předseda nebo místopředseda představenstva. Za společnost dále jedná generální ředitel spole čnosti nebo jím pověřený zástupce, a to v rozsahu své působnosti. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj podpis vždy dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden musí být vždy předseda nebo místopředseda představenstva. Za společnost rovněž podepisuje generální ředitel společnosti nebo jím pověřený zástupce, a to v rozsahu své působnosti.

od 11. 7. 2014

Způsob jednání: Jménem představenstva jedná každý člen přestavenstva. Podepisování za představenstvo se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva a jeden člen, popř. místopředseda představenstva a jeden člen s uvedením svých funkcí.

do 11. 7. 2014 od 5. 2. 2002

Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Společnost dále zastupuje ředitel nebo jiná osoba písemně pověřená představenstvem nebo ředitelem, a to v rozsahu určeném stanovami společnosti, organizačním řádem společnosti nebo plnou mocí. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, předseda nebo místopředseda, a, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost rovněž podepisuje ředitel, a to ve věcech, které spadají do rozsahu jednání ředitele za společnost podle čl. 26 stanov společnosti. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis, ředitel navíc připojí dodatek "ředitel".

do 5. 2. 2002 od 1. 1. 1998

Další vztahy firmy Technické sítě Brno, akciová společnost

Akcionáři

Statutární město Brno, IČ: 44992785

Dominikánské náměstí 196/1, Česká republika, Brno, 602 00

od 8. 3. 2016

Statutární město Brno, IČ: 44992785

Dominikánské náměstí 196/1, Česká republika, Brno, 602 00

do 8. 3. 2016 od 25. 8. 2013

Město Brno, IČ: 44992785

Česká republika, Brno

do 25. 8. 2013 od 1. 1. 1998

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 1. 1. 1998

Živnosti

Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 12. 7. 2000
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 12. 7. 2000
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 14. 10. 1998
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Poskytování technických služeb
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 1. 1. 1998
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 1. 1998
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 1. 1998

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).