Hlavní navigace

TOP-B a.s.

Firma TOP-B a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2842, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 1 040 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

61859605

Sídlo:

Podnikatelská 539, Praha Běchovice, 190 11

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

24. 1. 1995

DIČ:

CZ61859605

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

3511 Výroba elektřiny
46900 Nespecializovaný velkoobchod
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
72200 Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2842, Městský soud v Praze

Obchodní firma

TOP-B a.s. od 24. 1. 1995

Právní forma

Akciová společnost od 24. 1. 1995

adresa

Podnikatelská 539
Praha 19011 od 4. 5. 2020

adresa

Běchovice
Praha 9 19011 do 4. 5. 2020 od 24. 1. 1995

Předmět podnikání

Výroba elektřiny od 3. 1. 2013

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 18. 1. 2011

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 18. 1. 2011 od 10. 12. 2003

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 18. 1. 2011 od 11. 5. 1998

vytváření předpokladů pro rozvoj investičního podnikání, transferu technologií,vědeckotechnického -parku a inovečních firem do 18. 1. 2011 od 24. 1. 1995

zprostředkovatelská činnost při pronájmu (či prodeji) nemovitostí do 18. 1. 2011 od 24. 1. 1995

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 1 od 16. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 1 od 16. 7. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 16. 7. 2014

1. HYBLER GROUP, a.s. se sídlem v Semilech, Riegrovo nám. 15, PSČ 513 01, identifikační číslo: 252 73 850, se jakožto jediný akcionář společnosti TOP-B a.s. vzdává přednostního práva na upisování nových akcií, jejichž upsáním společnost TOP-B a.s. podle d ále učiněného rozhodnutí zvýší svůj základní kapitál o částku 24.960.000 Kč ( slovy: dvacet čtyři miliony devět set šedesát tisíc korun českých ). 2. Základní kapitál společnosti TOP-B a.s. se upisováním akcií peněžitými vklady zvýší o částku 24.960.000 Kč ( slovy: dvacet čtyři miliony devět set šedesát tisíc korun českých ), tedy z dosavadní výše 1.040.000,- Kč ( slovy: jeden milion čtyřicet tisíc korun českých) na částku 26.000.000,- Kč ( slovy: dvacet šest milionů korun českých). 3. Upisování akcií nad uvedenou částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 4. Uvedené zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním kmenových akcií na majitele v listinné podobě, a to 49 ( slovy: čtyřiceti devíti ) kusů o jmenovité hodnotě každé 500.000,- Kč ( slovy: pět set tisíc korun českých ) a 46 ( slovy: čtyřiceti šes ti ) kusů o jmenovité hodnotě každé 10.000,- Kč ( slovy: deset tisíc korun českých ). Emisní kurz těchto akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. 5. Všechny akcie, jejichž upsáním má být provedeno uvedené zvýšení základního kapitálu, budou nabídnuty k upsání zájemcům určeným představenstvem společnosti. Počet těchto předem určených zájemců nesmí být vyšší než 100 ( slovy: jedno sto ). Představenstv o společnosti zároveň rozhodne o tom, kolik nových akcií bude každému jednotlivému vybranému zájemci nabídnuto k úpisu. 6. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 7. Každý zájemce určený předem představenstvem upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, musí obsahovat náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a podpisy stvrzuj ící smlouvu musí být úředně ověřeny. Návrh smlouvy předloží každému předem určenému zájemci představenstvo společnosti. 8. Každý ze zájemců určených předem představenstvem smí nové akcie nabízené k upsání upsat v sídle společnosti ve lhůtě čtrnácti dnů, která počne u každého zájemce běžet dnem, kdy představenstvo tomuto zájemci předloží návrh smlouvy o upsání těchto akcií. Počátek běhu uvedené lhůty bude předem určeným zájemcům oznámen dopisem přiloženým k uvedenému návrhu. 9. Celková lhůta k upsání všech výše uvedených nových akcií, jejichž upsáním má být zvýšen základní kapitál společnosti, činí dva roky od podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 10. Každý upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných nových akcií ve lhůtě jednoho roku od okamžiku, kdy budou tyto akcie upisovatelem upsány, na účet číslo 43-7196290207/0100 zřízený pro tento účel na jméno společnosti u Komerční banky, a.s. do 3. 1. 2013 od 21. 6. 2010

Základní jmění bylo ke dni zápisu do obchodního rejstříku zcela splaceno. od 24. 1. 1995

Kapitál

Základní kapitál

vklad 1 040 000 Kč

od 24. 1. 1995
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 104 od 16. 7. 2014
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 104 do 16. 7. 2014 od 15. 5. 2002
Akcie na majitele, hodnota: 100 Kč, počet: 10 400 do 15. 5. 2002 od 24. 1. 1995

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Ing. David Horák

člen představenstva

První vztah: 18. 10. 2016

vznik členství: 2. 7. 2014

vznik funkce: 2. 7. 2014

K urnovému háji 1273, Lomnice nad Popelkou, 512 51, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. David Horák

člen představenstva

První vztah: 16. 7. 2014 - Poslední vztah: 18. 10. 2016

vznik členství: 2. 7. 2014

vznik funkce: 2. 7. 2014

K urnovému háji 1273, Lomnice nad Popelkou, 512 51, Česká republika

Mgr. Pavel Vávra

místopředseda

První vztah: 2. 8. 2013 - Poslední vztah: 16. 7. 2014

vznik členství: 5. 4. 2001

zánik členství: 19. 6. 2014

vznik funkce: 25. 7. 2001

zánik funkce: 19. 6. 2014

Běchorská 1017/1, Praha 9, 193 00, Česká republika

Ing. Martin Klodner

předseda představenstva

První vztah: 18. 1. 2011 - Poslední vztah: 16. 7. 2014

vznik členství: 31. 12. 2007

zánik členství: 2. 7. 2014

vznik funkce: 31. 12. 2007

zánik funkce: 2. 7. 2014

Strážník 812, Semily, 513 01, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Martin Klodner

předseda představenstva

První vztah: 5. 1. 2009 - Poslední vztah: 18. 1. 2011

vznik členství: 31. 12. 2007

vznik funkce: 31. 12. 2007

Bořkovská 445, Semily, 513 01, Česká republika

Ing. Petr Dědeček

předseda představenstva

První vztah: 5. 1. 2009 - Poslední vztah: 5. 1. 2009

vznik členství: 30. 6. 2005

zánik členství: 31. 12. 2007

vznik funkce: 1. 7. 2005

zánik funkce: 31. 12. 2007

Chutnovka 56, Mírová pod Kozákovem, 511 01, Česká republika

Mgr. Pavel Vávra

místopředseda

První vztah: 10. 12. 2003 - Poslední vztah: 2. 8. 2013

vznik členství: 5. 4. 2001

zánik členství: 19. 6. 2014

vznik funkce: 25. 7. 2001

zánik funkce: 19. 6. 2014

Osadní 39, Praha 7, 170 00, Česká republika

Ing. Martin Klodner

předseda

První vztah: 15. 5. 2002 - Poslední vztah: 8. 8. 2005

vznik členství: 5. 4. 2001

zánik členství: 30. 6. 2005

vznik funkce: 6. 4. 2001

zánik funkce: 30. 6. 2005

Okružní 2264/33, Blansko, Česká republika

Mgr. Pavel Vávra

místopředseda

První vztah: 15. 5. 2002 - Poslední vztah: 10. 12. 2003

vznik členství: 5. 4. 2001

vznik funkce: 25. 7. 2001

Rokytno 97, Rokytnice nad Jizerou, Česká republika

Lenka Hovadová

člen

První vztah: 15. 5. 2002 - Poslední vztah: 14. 9. 2009

vznik členství: 5. 4. 2001

zánik členství: 1. 7. 2009

Jižní 465, Semily, Česká republika

JUDr. Jitka Kotábová

člen představenstva

První vztah: 21. 9. 1999 - Poslední vztah: 15. 5. 2002

zánik členství: 5. 4. 2001

Kobyláková 745/2, Praha 15 - Hostivař, 102 00, Česká republika

Ing. František Straka

člen představenstva

První vztah: 21. 9. 1999 - Poslední vztah: 15. 5. 2002

zánik členství: 5. 4. 2001

Na Krocince 50, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Filip Závěrka

člen představenstva

První vztah: 21. 9. 1999 - Poslední vztah: 15. 5. 2002

zánik členství: 5. 4. 2001

Varnsdorfská 345, Praha 9, 190 00, Česká republika

Antonie Krzemieňová

člen představenstva

První vztah: 21. 9. 1999 - Poslední vztah: 15. 5. 2002

zánik členství: 5. 4. 2001

Nový Zlíchov 53, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Pavel Míčka

předseda představenstva

První vztah: 21. 9. 1999 - Poslední vztah: 15. 5. 2002

zánik členství: 5. 4. 2001

zánik funkce: 5. 4. 2001

Na domovině 691, Praha 4 - Libuš, 142 00, Česká republika

Ing. Petr Štulc

člen představenstva

První vztah: 11. 5. 1998 - Poslední vztah: 21. 9. 1999

Novosibiřská 105, Praha 9 - Újezd nad Lesy, 190 00, Česká republika

Ing. Jiří Krejčík CSc.

člen představenstva

První vztah: 11. 5. 1998 - Poslední vztah: 15. 5. 2002

zánik členství: 5. 4. 2001

Nad Havlem 12, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Pavel Křemen Csc.

člen představenstva

První vztah: 11. 5. 1998 - Poslední vztah: 15. 5. 2002

zánik členství: 5. 4. 2001

Slavětínská 544, Praha 9, 190 14, Česká republika

Mgr. Miroslava Lukášovská CSc.

člen představenstva

První vztah: 11. 5. 1998 - Poslední vztah: 21. 9. 1999

Schnirchova 25, Praha 7, 170 00, Česká republika

Miloslav Valenta

člen představenstva

První vztah: 11. 5. 1998 - Poslední vztah: 21. 9. 1999

Babákova 2153, Praha 4- Chodov, 148 00, Česká republika

Ing. Ladislav Lamberský

předseda představenstva

První vztah: 11. 5. 1998 - Poslední vztah: 21. 9. 1999

Zlešická 1852, Praha 4, 148 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Mysliveček CSc.

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 5. 1998 - Poslední vztah: 15. 5. 2002

zánik členství: 5. 4. 2001

zánik funkce: 5. 4. 2001

V pařezinách 568, Praha 9, 190 12, Česká republika

Ing. Josef Hrubý

člen představenstva

První vztah: 11. 5. 1998 - Poslední vztah: 21. 9. 1999

Na Podkovce 11, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Mysliveček CSc.

člen představenstva

První vztah: 5. 5. 1997 - Poslední vztah: 11. 5. 1998

V pařezinách 568, Praha 9, 190 12, Česká republika

Ing. Jiří Krejčík CSc.

člen představenstva

První vztah: 5. 5. 1997 - Poslední vztah: 11. 5. 1998

Nad Havlem 1408/12, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Hušek

předseda představenstva

První vztah: 5. 5. 1997 - Poslední vztah: 11. 5. 1998

Sladkovského 1983, Louny, 440 01, Česká republika

Ing. Pavel Křemen CSc.

člen představenstva

První vztah: 5. 5. 1997 - Poslední vztah: 11. 5. 1998

Slavětínská 544, Praha 9 - Klánovice, 190 14, Česká republika

ing. Ladislav Lamberský

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 5. 1997 - Poslední vztah: 11. 5. 1998

Zlešická 1852/1, Praha 4, 148 00, Česká republika

ing. František Vlastník

člen představenstva

První vztah: 5. 5. 1997 - Poslední vztah: 11. 5. 1998

Mostek 150, 544 75, Česká republika

Miloslav Valenta

člen představenstva

První vztah: 5. 5. 1997 - Poslední vztah: 11. 5. 1998

Babákova 2153/8, Praha 4- Chodov, 148 00, Česká republika

ing. Ladislav Lamberský

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 4. 1995 - Poslední vztah: 5. 5. 1997

představenstvo kooptovalo dne 31.1.1995 ing.Lamberského ja- ko místopředsedu představenstva do 5. 5. 1997 od 3. 4. 1995

Zlešická 1852, Praha 4, Česká republika

Ing. Jaroslav Polívka

člen představenstva

První vztah: 24. 1. 1995 - Poslední vztah: 5. 5. 1997

Vilímovská 21/633, Praha 6, Česká republika

Ing. Jaroslav Mysliveček CSc.

člen představenstva

První vztah: 24. 1. 1995 - Poslední vztah: 5. 5. 1997

V pařezinách 568, Praha 9, Česká republika

Ing. Pavel Tomšů

předseda představenstva

První vztah: 24. 1. 1995 - Poslední vztah: 5. 5. 1997

Londýnská 2209/58, Praha 2, Česká republika

Ing. Robert Bartoníček CSc.

člen představenstva

První vztah: 24. 1. 1995 - Poslední vztah: 5. 5. 1997

Kouřimská 2371/26, Praha 3, Česká republika

Ing. Jaroslav Košťálek CSc.

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 1. 1995 - Poslední vztah: 5. 5. 1997

5.května 1242/44, Praha 4, Česká republika

Ing. Jiří Krejčík CSc.

člen představenstva

První vztah: 24. 1. 1995 - Poslední vztah: 5. 5. 1997

Nad Havlem 1408/12, Praha 4, Česká republika

Ing. Pavel Křemen CSc.

člen představenstva

První vztah: 24. 1. 1995 - Poslední vztah: 5. 5. 1997

Slavětínská 544, Praha 9, Česká republika

Miloslav Valenta

člen představenstva

První vztah: 24. 1. 1995 - Poslední vztah: 5. 5. 1997

Babákova 2153/8, Praha 4, Česká republika

Ing.arch. Oleg Rybníkář CSc.

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 1. 1995 - Poslední vztah: 3. 4. 1995

Majerského 2034, Praha 4, Česká republika

Jménem společnosti jedná statutární orgán - představenstvo. Za představenstvo jedná vždy jeho jediný člen, a to samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis osoba, oprávněná společnost zastupovat, přičemž musí být u takového podpisu uvedeno, z titulu jaké funkce daná osoba za společn ost podepisuje.

od 16. 7. 2014

Představenstvo zastupuje společnost ve všech záležitostech vůči třetím osobám, rovněž i před soudy a jinými orgány. Za společnost jedná předseda představenstva nebo všichni členové představenstva nebo osoba písemně zmocněná představenstvem. Podepisování za společnost se děje tím způsobem, že k názvu společnosti či k otisku razítka společnosti připojí svůj podpis předseda nebo všichni členové představenstva nebo osoba písemně pověřená představenstvem.

do 16. 7. 2014 od 15. 5. 2002

Způsob jednání jménem společnosti: - jménem společnosti je oprávněn jednat samostatně předseda anebo místopředseda představenstva spolu s jedním členem představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva.

do 15. 5. 2002 od 24. 1. 1995

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Tereza Horáková

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 10. 2016

vznik členství: 2. 7. 2014

vznik funkce: 2. 7. 2014

K urnovému háji 1273, Lomnice nad Popelkou, 512 51, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen dozorčí rady

  SPI PROPERTY, SE

  Biskupský dvůr 2095/8, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Historické vztahy

Bc. Tereza Johnová

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 7. 2014 - Poslední vztah: 18. 10. 2016

vznik členství: 2. 7. 2014

vznik funkce: 2. 7. 2014

Na Desátém 1732/19, Ostrava, 702 00, Česká republika

Anděla Marešová

člen

První vztah: 5. 6. 2013 - Poslední vztah: 16. 7. 2014

vznik členství: 5. 4. 2001

zánik členství: 19. 6. 2014

zánik funkce: 19. 6. 2014

Bavlnářská 522, Semily, 513 01, Česká republika

Anděla Marešová

člen

První vztah: 21. 10. 2009 - Poslední vztah: 5. 6. 2013

vznik členství: 5. 4. 2001

zánik členství: 19. 6. 2014

zánik funkce: 19. 6. 2014

Palučiny 155, Semily, Česká republika

Mgr. Lukáš Turai

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 1. 2009 - Poslední vztah: 16. 7. 2014

vznik členství: 30. 6. 2005

zánik členství: 2. 7. 2014

vznik funkce: 1. 7. 2005

zánik funkce: 2. 7. 2014

Vladimirská 2537, Česká Lípa, 470 06, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Petr Dědeček

předseda

První vztah: 10. 12. 2003 - Poslední vztah: 8. 8. 2005

vznik členství: 28. 6. 2002

zánik členství: 30. 6. 2005

vznik funkce: 16. 7. 2002

zánik funkce: 30. 6. 2005

Chutnovka 56, Turnov, Česká republika

Mgr. Jindřich Strmiska

člen

První vztah: 15. 5. 2002 - Poslední vztah: 10. 12. 2003

vznik členství: 5. 4. 2001

zánik členství: 28. 6. 2002

Benešov u Semil 235, Česká republika

Anděla Pelcová

člen

První vztah: 15. 5. 2002 - Poslední vztah: 21. 10. 2009

vznik členství: 5. 4. 2001

Palučiny 155, Semily, Česká republika

Jana Vokáčová

člen

První vztah: 15. 5. 2002 - Poslední vztah: 16. 7. 2014

vznik členství: 5. 4. 2001

zánik členství: 19. 6. 2014

zánik funkce: 19. 6. 2014

Jiráskovo nábř. 715, Železný Brod, Česká republika

Petr Novák

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 9. 1999 - Poslední vztah: 15. 5. 2002

zánik členství: 5. 4. 2001

Přišimasy 107, 281 72, Česká republika

Ing. Václav Vais

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 5. 1998 - Poslední vztah: 15. 5. 2002

zánik členství: 5. 4. 2001

V pařezinách 579, Praha 9 - Dolní Počernice, 190 12, Česká republika

Ing. Jaroslav Košťálek CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 5. 1998 - Poslední vztah: 21. 9. 1999

5. května 1242/44, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Arnošt Zajíc

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 5. 1998 - Poslední vztah: 15. 5. 2002

zánik členství: 5. 4. 2001

zánik funkce: 5. 4. 2001

U Klimentky 3083/3, Praha 5 - Košíře, 150 00, Česká republika

Ing. Josef Hrubý

předseda

První vztah: 5. 5. 1997 - Poslední vztah: 11. 5. 1998

Na Podkovce 574/11, Praha 4, 147 00, Česká republika

Ing. Arnošt Zajíc

člen

První vztah: 5. 5. 1997 - Poslední vztah: 11. 5. 1998

U Klimentky 3083/3, Praha 5 - Košíře, 150 00, Česká republika

Ing. Václav Vais

člen

První vztah: 5. 5. 1997 - Poslední vztah: 11. 5. 1998

V pařezinách 579, Praha 9 - Dolní Počernice, 190 12, Česká republika

Mgr. Miroslava Lukašovská

člen

První vztah: 24. 1. 1995 - Poslední vztah: 5. 5. 1997

Schnirchova 25, Praha 7, Česká republika

Ing. Josef Hrubý

předseda

První vztah: 24. 1. 1995 - Poslední vztah: 5. 5. 1997

Na podkovce 11, Praha 4, Česká republika

ing. Jarmila Spitzerová

člen

První vztah: 24. 1. 1995 - Poslední vztah: 5. 5. 1997

U vody 9, Praha 7, Česká republika

Další vztahy firmy TOP-B a.s.

SPI PROPERTY, SE

První vztah: 16. 7. 2014

Biskupský dvůr 2095/8, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

 • Ing. David Horák

  člen představenstva

  K urnovému háji 1273, Lomnice nad Popelkou, 512 51, Česká republika

 • Tereza Horáková

  člen dozorčí rady

  K urnovému háji 1273, Lomnice nad Popelkou, 512 51, Česká republika

 • Tomáš Daniel

  člen dozorčí rady

  Trtíkova 508, Kamenický Šenov, 471 14, Česká republika

HYBLER GROUP, a.s.

První vztah: 5. 1. 2009 - Poslední vztah: 18. 1. 2011

Riegrovo náměstí 15, Semily, 513 01

Akcionáři

SPI PROPERTY, SE, IČ: 28542665

Biskupský dvůr 2095/8, Česká republika, Praha, 110 00

od 16. 7. 2014

SAFIN LTD.

Spojené království Velké Británie a Severního Irska

do 16. 7. 2014 od 18. 1. 2011

HYBLER GROUP, a.s., IČ: 25273850

Riegrovo náměstí, Česká republika, Semily, 513 01

do 18. 1. 2011 od 5. 1. 2009

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 6. 1. 1995

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 6. 1. 1995
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).