Hlavní navigace

Toril Invest, a.s.

Firma Toril Invest, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 16930, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 2 200 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

24807397

Sídlo:

Husinecká 903/10, Praha Žižkov (Praha 3), 130 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

8. 2. 2011

DIČ:

CZ24807397

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
49410 Silniční nákladní doprava
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 16930, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Toril Invest, a.s. od 8. 2. 2011

Právní forma

Akciová společnost od 8. 2. 2011

adresa

Husinecká 903/10
Praha 13000 od 24. 7. 2014

adresa

Husinecká 903/10
Praha 3 13000 do 24. 7. 2014 od 7. 12. 2011

adresa

261
Roudná 39201 do 7. 12. 2011 od 1. 3. 2011

adresa

U Kamýku 284/11
Praha 4 14200 do 1. 3. 2011 od 8. 2. 2011

Předmět podnikání

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 27. 11. 2012

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 1. 3. 2011

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor do 24. 7. 2014 od 8. 2. 2011

Předmět činnosti

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 5. 5. 2021

Správa vlastního majetku od 5. 5. 2021

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář rozhodl dne 31.7.2015 o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií a přijímá usnesení v tomto znění: a) základní kapitál bude zvýšen o částku 100.000,-Kč, slovy jednostotisíc korun českých, na celkovou výši základního kapitálu 2.200.000,-Kč, slovy dvamilionydvěstětisíc korun českých; upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku se nepřipouští; b) bude emitován 1, slovy jeden, kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, slovy jednostotisíc korun českých; c) úprava využití přednostního práva na upisování akcií uvedená v § 485 odst. 1 zákona o obchodních korporacích se podle § 485 odst. 2 nepoužije, neboť jediná emitovaná akcie bude upsána jediným akcionářem; d) akcie nebude upsána na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích; e) akcie nebude upsána obchodníkem s cennými papíry podle § 489 odst. 1 zákona o obchodních korporacích; f) přednostní právo na upisování akcie není vyloučeno ani omezeno; g) upisovací lhůta se stanoví v délce 1, slovy: jeden měsíc ode dne rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu, když v této lhůtě jediný akcionář uzavře se společností smlouvu o upsání akcie podle § 479 zákona o obchodních korporacích; pí semný návrh smlouvy s předepsanými formalitami jedinému akcionáři předloží společnost a ten jej ve stanovené upisovací lhůtě přijme jeho podepsáním předepsaným způsobem a vrácením společnosti; h) navrhovaná výše emisního kursu jediné akcie činí částku 100.000,-Kč, slovy jednostotisíc korun českých; emisní kurz akcie bude splacen v penězích a jeho výše odpovídá hodnotě dosud emitovaných akcií společnosti; i) jediný akcionář jako upisovatel splatí emisní kurz akcie na účet společnosti číslo 43-8974900257/0100 vedený u Komerční banky a.s. a to ve lhůtě 30, slovy třiceti, dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 479 zákona o obchodních korporacích dle bodu h) usnesení; j) možnost započtení pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcie se nepřipouští; k) představenstvo společnosti podá bez zbytečného odkladu návrh na zápis usnesení do obchodního rejstříku a spojí jej s návrhem na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. od 23. 9. 2015

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 24. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 23. 9. 2015 od 24. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 23. 9. 2015 od 24. 7. 2014

Jediný akcionář přijal dne 27. 9. 2011 v působnosti valné hromady toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti: Základní kapitál společnosti Toril Invest, a.s. se zvyšuje o 100 000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) vydáním 1 (jedné) nové nekótované kmenové akcie znějící na majitele, vydávané v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (jedno sto tisíc k orun českých). Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci - Romanu Pokornému, stávajícímu jedinému akcionáři společnosti. Emisní kurs nové akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí 100 000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). Představenstvo společnosti je povinno předem určenému zájemci nejpozději do 30 (třiceti) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu doručit: - písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e/ obchodního zákoníku - návrh smlouvy o upsání akcií - oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování akcií. Předem určený zájemce může nové akcie upsat ve lhůtě 15 (patnácti) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií v sídle společnosti, v pracovní dny v době od 8.00 do 14.00 hodin; k upsání akcie dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií. Předem určený upisovatel, který upsal nové akcie bez využití přednostního práva, je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií na zvláštní účet společnosti číslo 107-77380267/0100 zřízený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku pro splacení vkladu takto : - 30 % (třicet procent) nejpozději do 30 (třiceti) dnů od upsání akcií - zbytek nejpozději do jednoho roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 24. 7. 2014 od 7. 12. 2011

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 200 000 Kč

od 23. 9. 2015

Základní kapitál

vklad 2 100 000 Kč

do 23. 9. 2015 od 13. 12. 2011

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 13. 12. 2011 od 1. 3. 2011

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 1. 3. 2011 od 8. 2. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 22 od 5. 5. 2021
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 22 do 5. 5. 2021 od 23. 9. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 21 do 23. 9. 2015 od 24. 7. 2014
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 21 do 24. 7. 2014 od 13. 12. 2011
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 13. 12. 2011 od 8. 2. 2011

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Roman Pokorný

předseda představenstva

První vztah: 5. 5. 2021

vznik členství: 17. 12. 2020

vznik funkce: 17. 12. 2020

Skopytce 22, 392 01, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Radek Vilímek

člen představenstva

První vztah: 5. 5. 2021

vznik členství: 17. 12. 2020

Myslkovice 183, 391 16, Česká republika

Historické vztahy

Radek Vilímek

člen představenstva

První vztah: 7. 9. 2018 - Poslední vztah: 5. 5. 2021

vznik členství: 27. 9. 2011

zánik členství: 17. 12. 2020

Myslkovice 183, 391 16, Česká republika

Roman Pokorný

předseda představenstva

První vztah: 12. 7. 2017 - Poslední vztah: 5. 5. 2021

vznik členství: 27. 9. 2011

zánik členství: 17. 12. 2020

vznik funkce: 21. 10. 2011

zánik funkce: 17. 12. 2020

Skopytce 22, 392 01, Česká republika

Radek Vilímek

člen představenstva

První vztah: 14. 1. 2016 - Poslední vztah: 7. 9. 2018

vznik členství: 27. 9. 2011

Nad Řekou 3004, Tábor, 390 02, Česká republika

Radek Vilímek

člen představenstva

První vztah: 14. 1. 2016 - Poslední vztah: 7. 9. 2018

vznik členství: 27. 9. 2011

Nad Řekou 3004, Tábor, 390 02, Česká republika

Jana Pokorná

člen představenstva

První vztah: 7. 12. 2011 - Poslední vztah: 23. 9. 2015

vznik členství: 27. 9. 2011

zánik členství: 31. 7. 2015

Soběslav 14, 392 01, Česká republika

Radek Vilímek

člen představenstva

První vztah: 7. 12. 2011 - Poslední vztah: 14. 1. 2016

vznik členství: 27. 9. 2011

U Jatek 697/3, Soběslav, 392 01, Česká republika

Radek Vilímek

člen představenstva

První vztah: 7. 12. 2011 - Poslední vztah: 14. 1. 2016

vznik členství: 27. 9. 2011

U Jatek 697/3, Soběslav, 392 01, Česká republika

Roman Pokorný

předseda představenstva

První vztah: 7. 12. 2011 - Poslední vztah: 12. 7. 2017

vznik členství: 27. 9. 2011

vznik funkce: 21. 10. 2011

Soběslav 22, 392 01, Česká republika

Roman Pokorný

předseda představenstva

První vztah: 7. 12. 2011 - Poslední vztah: 12. 7. 2017

vznik členství: 27. 9. 2011

vznik funkce: 21. 10. 2011

Soběslav 22, 392 01, Česká republika

Roman Pokorný

člen představenstva

První vztah: 1. 3. 2011 - Poslední vztah: 7. 12. 2011

zánik členství: 27. 9. 2011

Soběslav 22, 392 01, Česká republika

Martin Beník

člen představenstva

První vztah: 8. 2. 2011 - Poslední vztah: 1. 3. 2011

vznik členství: 8. 2. 2011

zánik členství: 17. 2. 2011

Werichova 992, Velké Přílepy, 252 64, Česká republika

Martin Žižka

předseda představenstva

První vztah: 8. 2. 2011 - Poslední vztah: 1. 3. 2011

vznik členství: 8. 2. 2011

zánik členství: 17. 2. 2011

vznik funkce: 8. 2. 2011

zánik funkce: 17. 2. 2011

U Kamýku 284/11, Praha 4, 142 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Monika Žižková - Procházková

člen představenstva

První vztah: 8. 2. 2011 - Poslední vztah: 1. 3. 2011

vznik členství: 8. 2. 2011

zánik členství: 17. 2. 2011

U Kamýku 284/11, Praha 4, 142 00, Česká republika

Dalších 34 vztahů k této osobě

Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně.

od 5. 5. 2021

Společnost navenek zastupuje představenstvo. Společnost zastupuje ve všech záležitostech předseda představenstva

do 5. 5. 2021 od 24. 7. 2014

Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva společnosti ve všech věcech samostatně.

do 24. 7. 2014 od 7. 12. 2011

Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti jediný člen představenstva samostatně.

do 7. 12. 2011 od 1. 3. 2011

Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva společnosti samostatně.

do 1. 3. 2011 od 8. 2. 2011

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Jana Pokorná

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 5. 2021

vznik členství: 17. 12. 2020

Okružní 429, Planá nad Lužnicí, 391 11, Česká republika

Historické vztahy

Jana Pokorná

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 2. 2017 - Poslední vztah: 5. 5. 2021

vznik členství: 1. 8. 2015

zánik členství: 17. 12. 2020

vznik funkce: 1. 8. 2015

zánik funkce: 1. 8. 2020

Okružní 429, Planá nad Lužnicí, 391 11, Česká republika

Jana Pokorná

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 9. 2015 - Poslední vztah: 3. 2. 2017

vznik členství: 1. 8. 2015

vznik funkce: 1. 8. 2015

Krátošice 14, 392 01, Česká republika

Jana Pokorná

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 9. 2015 - Poslední vztah: 3. 2. 2017

vznik členství: 1. 8. 2015

vznik funkce: 1. 8. 2015

Krátošice 14, 392 01, Česká republika

Žaneta Velátová

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 7. 2015 - Poslední vztah: 23. 9. 2015

vznik členství: 27. 9. 2011

zánik členství: 31. 7. 2015

Krátošice 14, 392 01, Česká republika

Růžena Pokorná

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2011 - Poslední vztah: 23. 9. 2015

vznik členství: 27. 9. 2011

zánik členství: 31. 7. 2015

Chabrovice 22, Soběslav, 392 01, Česká republika

Žaneta Pokorná

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2011 - Poslední vztah: 2. 7. 2015

vznik členství: 27. 9. 2011

Krátošice 14, Soběslav, 392 01, Česká republika

Lucie Pokorná

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2011 - Poslední vztah: 23. 9. 2015

vznik členství: 27. 9. 2011

zánik členství: 31. 7. 2015

Krátošice 14, Soběslav, 392 01, Česká republika

Jana Pokorná

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 3. 2011 - Poslední vztah: 7. 12. 2011

vznik členství: 17. 2. 2011

zánik členství: 27. 9. 2011

Soběslav 14, 392 01, Česká republika

Růžena Pokorná

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 3. 2011 - Poslední vztah: 7. 12. 2011

vznik členství: 17. 2. 2011

zánik členství: 27. 9. 2011

Chabrovice 22, Soběslav, 392 01, Česká republika

Radek Vilímek

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 3. 2011 - Poslední vztah: 7. 12. 2011

vznik členství: 17. 2. 2011

zánik členství: 27. 9. 2011

vznik funkce: 17. 2. 2011

zánik funkce: 27. 9. 2011

U Jatek 697/3, Soběslav, 392 01, Česká republika

Mgr. Jaroslav Málek

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 2. 2011 - Poslední vztah: 1. 3. 2011

vznik členství: 8. 2. 2011

zánik členství: 17. 2. 2011

Minská 1003/3, Praha 10, 101 00, Česká republika

Renata Křížková

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 2. 2011 - Poslední vztah: 1. 3. 2011

vznik členství: 8. 2. 2011

zánik členství: 17. 2. 2011

Sportovní 197, Milín, 262 31, Česká republika

Ondřej Hradec

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 2. 2011 - Poslední vztah: 1. 3. 2011

vznik členství: 8. 2. 2011

zánik členství: 17. 2. 2011

vznik funkce: 8. 2. 2011

zánik funkce: 17. 2. 2011

Nádražní 421, Rudná, 252 19, Česká republika

Další vztahy firmy Toril Invest, a.s.

1 fyzická osoba

Roman Pokorný

První vztah: 24. 7. 2014

Skopytce 22, 392 01, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Roman Pokorný

První vztah: 1. 3. 2011 - Poslední vztah: 17. 1. 2012

Soběslav 22, 392 01, Česká republika

Akcionáři

ROMAN POKORNÝ

Česká republika, Skopytce, 392 01

od 24. 7. 2014

Roman Pokorný

Česká republika, Soběslav, 392 01

do 17. 1. 2012 od 1. 3. 2011

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 23. 2. 2011

Živnosti

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 19. 9. 2012
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
 • Pěstitelské pálení
 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
 • Výroba hnojiv
 • Výroba plastových a pryžových výrobků
 • Výroba a zpracování skla
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
 • Broušení technického a šperkového kamene
 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
 • Výroba strojů a zařízení
 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
 • Stavba a výroba plavidel
 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
 • Výroba a opravy čalounických výrobků
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
 • Výroba zdravotnických prostředků
 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Sklenářské práce, rámování a paspartování
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Projektování pozemkových úprav
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
 • Fotografické služby
 • Překladatelská a tlumočnická činnost
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
 • Poskytování technických služeb
 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 23. 2. 2011
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).