Hlavní navigace

TRINITY BANK a.s.

Firma TRINITY BANK a.s., akciová společnost, vznikla dne 15. 8. 1996. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 24055, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 1 100 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

25307835

Sídlo:

Senovážné náměstí 1375/19, Praha, 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

15. 8. 1996

DIČ:

Skupinove_DP

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé
velikostní kat. dle počtu zam. 100 - 199 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

64190 Ostatní peněžní zprostředkování
64929 Ostatní poskytování úvěrů j. n.

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 24055, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Prosperita, družstevní záložna od 15. 8. 1996

Obchodní firma

TRINITY BANK a.s. od 19. 2. 2019

Obchodní firma

Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo do 19. 2. 2019 od 2. 6. 2004

Obchodní firma

Moravský Peněžní Ústav - úvěrní družstvo do 2. 6. 2004 od 2. 7. 1999

Právní forma

Družstvo od 15. 8. 1996

adresa

Senovážné náměstí 1375/19
Praha 11000 od 6. 1. 2009

adresa

Náměstí Míru 186
Zlín 76001 do 6. 1. 2009 od 12. 3. 2001

adresa

200
Březová 76315 do 12. 3. 2001 od 2. 7. 1999

adresa

nám. TGM 1281
Zlín 76001 do 2. 7. 1999 od 15. 8. 1996

Předmět podnikání

Předmětem podnikání banky jsou následující činnosti v souladu s platnou bankovní licencí vydanou Českou národní bankou: 1.činnosti uvedené v ZoB v § 1 odst. 1: a) přijímání vkladů od veřejnosti, b) poskytování úvěrů; 2.následující činnosti uvedené v ZoB v § 1 odst. 3: a)investování do cenných papírů na vlastní účet, b)finanční pronájem (finanční leasing), c)platební služby a vydávání elektronických peněz, d)vydávání a správu platebních prostředků, jestliže se nejedná o poskytování platebních služeb nebo vydávání elektronických peněz dle platných právních předpisů, e)poskytování záruk, f)otvírání akreditivů, g)obstarávání inkasa, h)finanční makléřství; spočívá-li finanční makléřství ve zprostředkování spotřebitelského úvěru, může banka tuto činnost vykonávat pouze tehdy, je-li některou z osob oprávněných zprostředkovávat spotřebitelský úvěr podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr, i)směnárenská činnost. j)poskytování bankovních informací, k)obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami, které nejsou investičním nástrojem, a se zlatem, l)pronájem bezpečnostních schránek. 3.činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci. od 1. 1. 2019

1) Družstvo je oprávněno v rámci svého podnikání vykonávat níže uvedené činnosti dle § 3 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů: a) přijímání vkladů od členů, b) poskytování úvěrů členům, c) finanční leasing pro členy, d) platební styk, zúčtování a vydávání a správa platebních prostředků pro členy, e) poskytování ručení za úvěry a půjčky členů, f) otvírání akreditivů pro členy, g) obstarávání inkasa pro členy, h) nákup a prodej cizí měny pro členy, i) pronájem bezpečnostních schránek členům do 1. 1. 2019 od 1. 11. 2006

2) Družstvo je výlučně za účelem zajištění povolených činností podle § 3 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrných družstvech ve znění pozdějších předpisů, které jsou uvedeny v odst. 1) oprávněno: a) ukládat vklady v družstevních záložnách a bankách a u poboček zahraničních bank, b) přijímat úvěry od družstevních záložen a bank, c) nabývat majetek a disponovat s ním, d) obchodovat na vlastní účet s devizami a nástroji směnných kurzů a úrokových sazeb za účelem zajištění rizik vyplývajících z povolených činností podle § 3 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, e) obchodovat na vlastní účet s registrovanými cennými papíry, nestanoví-li zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, jinak do 1. 1. 2019 od 1. 11. 2006

1) Družstvo je oprávněno v rámci svého podnikání vykonávat níže uvedené činnosti dle § 3 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů: a) přijímání vkladů od členů, b) poskytování úvěrů členům, c) platební styk, zúčtování a vydávání a správa platebních prostředků pro členy do 1. 11. 2006 od 21. 9. 2005

2) Družstvo je výlučně za účelem zajištění povolených činností podle § 3 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrných družstvech ve znění pozdějších předpisů, které jsou uvedeny v odst. 1) oprávněno: a) ukládat vklady v družstevních záložnách bankách a u poboček zahraničních bank, b) přijímat úvěry od družstevních záložen a bank, c) nabývat majetek a disponovat s ním, d) obchodovat na vůastní účet s registrovanými cennými papíry, a to s omezením uvedeným v odst. 3 do 1. 11. 2006 od 21. 9. 2005

3) V rámci výkonu činnosti podle odst. 2) písm. d) je družstvo oprávněno nabývat státní dluhopisy a dluhopisy, za které převzal stát záruku, dluhopisy, jejichž emitentem je Česká národní banka, hypotéční zástavní listy, komunální obligace a dluhopisy vyda né centrálními bankami členských států OECD, za které převzaly tyto státy záruku. do 1. 11. 2006 od 21. 9. 2005

a) příjímat vklady od svých členů, do 21. 9. 2005 od 5. 4. 2003

b) poskytovat úvěry svým členům, do 21. 9. 2005 od 5. 4. 2003

c) poskytovat svým členům tyto peněžní služby: 1. vedení účtu a provádění plateb z pověření člena, 2. ručení za úvěry poskytnuté jinými osobami. do 21. 9. 2005 od 5. 4. 2003

d) poskytovat svým členům tyto další služby: 1. zprostředkování a obstarávání právních a poradenských služeb, 2. obstarání nákupu zboží , včetně hospodářských potřeb a služeb, 3.poskytování příspěvků na sociální, zdravotní a vzdělávací účely, 4.organizování činností ve společném zájmu členů v oblasti sociální, zdravotní a vzdělávací. do 21. 9. 2005 od 5. 4. 2003

e)přijímat vklady od jiných družstevních záložen, ukládat vklady u jiných družstevních záložen a poskytovat jim a přijímat od nich úvěry, do 21. 9. 2005 od 5. 4. 2003

f)ukládat vklady u bank a přijímat od nich úvěry, do 21. 9. 2005 od 5. 4. 2003

g)nabývat státní dluhopisy a dluhopisy, za které převzal stát záruku, dluhopisy, jejichž emitentem je Česká národní banka, hypoteční zástavní listy, komunální obligace a dluhopisy vydané centrálními bankami členských států OECD, za které převzaly tyto státy záruku;jiné dluhopisy je družstevní záložna oprávněna nabývat jen po předchozím souhlasu Úřadu, který posoudí rizikovost nabytí dluhopisů ve vztahu k návratnosti vkladů členů a stabilitě a bezpečnosti družstevní záložny, do 21. 9. 2005 od 5. 4. 2003

h) nabývat majetek, který slouží jen k výkonu činností družstevní záložny, a nakládat s ním, do 21. 9. 2005 od 5. 4. 2003

i) přijímat dary a dědictví, do 21. 9. 2005 od 5. 4. 2003

j) poskytovat půjčky Zajišťovacímu fondu úvěrních družstev( dále jen "Fond"), do 21. 9. 2005 od 5. 4. 2003

k) po předchozím souhlasu Úřadu a za podmínek jím stanovených přijímat vklady od jiných právnických osob, vést těmto osobám účty a provádět platby z jejich pověření, a poskytovat úvěry obcím v České republice;při udělení souhlasu Úřad posoudí rizikovost činnosti družstevní záložny ve vztahu k návratnosti vkladů členů a stabilitě a bezpečnosti družstevní záložny. do 21. 9. 2005 od 5. 4. 2003

a) přijímání vkladů od svých členů do 5. 4. 2003 od 15. 8. 1996

b) poskytování úvěrů svým členům do 5. 4. 2003 od 15. 8. 1996

c) poskytování svým členům tyto peněžní služby: - vedení účtů a provádění plateb z pověření člena - obstarávání kreditních karet - ručení za úvěry poskytnuté jinými osobami do 5. 4. 2003 od 15. 8. 1996

d) poskytování svým členům tyto další služby: - zprostředkování právních a poradenských služeb - obstarání nákupu zboží, hospodářských potřeb a služeb - poskytování příspěvků na sociální, zdravotní a vzdělávací účely - organizování činnosti ve společném zájmu členů v oblasti sociální, zdravotní a vzdělávací do 5. 4. 2003 od 15. 8. 1996

družstevní záložna dále: do 5. 4. 2003 od 15. 8. 1996

a) přijímá vklady od jiných družstevních záložen,ukládá vklady a poskytuje jim a přijímá od nich úvěry do 5. 4. 2003 od 15. 8. 1996

b) ukládá vklady u bank, přijímá od nich úvěry do 5. 4. 2003 od 15. 8. 1996

c) nabývá státní dluhopisy a komunální obligace a hypotéční zástavní listy do 5. 4. 2003 od 15. 8. 1996

d) nabývá majetek, který slouží jen k výkonu činností družstevní záložny, nakládá s ním do 5. 4. 2003 od 15. 8. 1996

e) přijímá dary a dědictví do 5. 4. 2003 od 15. 8. 1996

f) může založit právnickou osobu za účelem podnikání, popř. se majetkově účastnit v právnické osobě za účelem podnikání, jejímiž účastníky jsou jen družstevní záložny nebo obce do 5. 4. 2003 od 15. 8. 1996

g) může založit právnickou osobu popř. se účastnit v právnické osobě, která není založena za účelem podnikání do 5. 4. 2003 od 15. 8. 1996

h) poskytuje návratné finanční výpomoci Zajišťovacímu fondu družstevních záložen do 5. 4. 2003 od 15. 8. 1996

Ostatní skutečnosti

Obchodní společnost Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo, IČO 25307835, se sídlem Senovážné náměstí 1375/19, Praha-Nové Město, PSČ 110 00, změnila právní formu z družstva na akciovou společnost MPU banka a.s., IČO 25307835, se sídlem Senovážné nám ěstí 1375/19, Praha-Nové Město, PSČ 110 00, a to podle projektu změny právní formy z družstva na akciovou společnost ze dne 29.7.2015 ve znění dodatku ze dne 23.9.2015 schváleného náhradní členskou schůzí dne 23.9.2015. od 1. 1. 2019

Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo se podřídilo zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, jako celku postupem podle § 775 odst.5 tohoto zákona. od 18. 9. 2014

Na Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo se sídlem Zlín, Náměstí Míru 186, PSČ 76001, IČ 253 07 835 přešlo v důsledku sloučení obchodní jmění zaniklého družstva Privátní Peněžní Ústav - úvěrní družstvo, se sídlem Praha 1, Senovážné náměstí 1588/4, PSČ 11000, IČ 255 36 991. od 25. 3. 2008

Rozhodnutí Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami o udělení povolení působit jako družstevní záložna podle § 2a z.č.87/1995 Sb.ve znění z.č.100/2000Sb,č.2778/2000, ze dne 29.5.2000,č.j.2778/2000. Osvědčení Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami - o způsobilosti pro výkon člena orgánu družstevní záložny, č.j.:4274,4376,4860/2000 ze dne 4.9.2000 a č.j.3724,3856/2001 ze dne 19.7.2001,č.j. 3724,3856,4047/2001 ze dne 10.8.2001( dle § 8a odst.1 a § 2a odst.7 zákona o družstevních záložnách). do 13. 7. 2007 od 5. 4. 2003

Na ustavující členské schůzi 15.4.1996 byly přijaty stanovy družstevní záložny. od 15. 8. 1996

Kapitál

Základní kapitál

vklad 1 100 000 000 Kč

od 1. 1. 2019

Základní kapitál

vklad 750 000 000 Kč

do 1. 1. 2019 od 18. 9. 2014

Základní kapitál

vklad 250 000 000 Kč

do 18. 9. 2014 od 6. 1. 2009

Základní kapitál

vklad 50 000 000 Kč

do 6. 1. 2009 od 13. 7. 2007

Základní kapitál

vklad 15 000 000 Kč

do 13. 7. 2007 od 27. 4. 2005

Základní kapitál

vklad $capitalItem['vklad']->OST

do 27. 4. 2005 od 5. 4. 2003

Základní kapitál

vklad 115 500 Kč

do 5. 4. 2003 od 15. 8. 1996
Akcie kusové na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 0 Kč, počet: 1 671 181 od 1. 1. 2019

Statutární orgán

5 fyzických osob

Ing. Dušan Benda FCCA

předseda představenstva

První vztah: 29. 1. 2020

vznik členství: 1. 1. 2020

vznik funkce: 3. 1. 2020

Kojetínská 1126/54, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

  • člen dozorčí rady

    SAB Finance a.s.

    Senovážné náměstí 1375/19, Praha, 110 00

MVDr. Jan Černý

člen představenstva

První vztah: 5. 11. 2019

vznik členství: 12. 9. 2019

vznik funkce: 12. 9. 2019

Kutnohorská 440, Kostelec nad Černými lesy, 281 63, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jaroslav Končický

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 3. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

vznik funkce: 16. 3. 2019

Osvobození 283, Slavičín, 763 21, Česká republika

Mgr. Veronika Huml Válová

člen představenstva

První vztah: 22. 3. 2019

vznik členství: 4. 3. 2019

Kotevní 1253/6, Praha, 150 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Tomáš Kořán

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

Květná 81, Říčany, 251 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Miroslav Kohout

předseda představenstva

První vztah: 22. 3. 2019 - Poslední vztah: 5. 11. 2019

vznik členství: 18. 2. 2019

zánik členství: 16. 10. 2019

vznik funkce: 13. 3. 2019

zánik funkce: 16. 10. 2019

Hlavní 103, Kleneč, 413 01, Česká republika

Ing. Miroslav Kohout

člen představenstva

První vztah: 19. 2. 2019 - Poslední vztah: 22. 3. 2019

vznik členství: 18. 2. 2019

Hlavní 103, Kleneč, 413 01, Česká republika

Ing. Radomír Lapčík LL.M.

předseda představenstva

První vztah: 1. 1. 2019 - Poslední vztah: 3. 3. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

zánik členství: 3. 3. 2019

vznik funkce: 1. 1. 2019

zánik funkce: 3. 3. 2019

Senovážné náměstí 1588/4, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Končický

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2019 - Poslední vztah: 22. 3. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

Osvobození 283, Slavičín, 763 21, Česká republika

Ing. Dušan Benda FCCA

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 1. 2019 - Poslední vztah: 28. 5. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

zánik členství: 15. 3. 2019

vznik funkce: 1. 1. 2019

zánik funkce: 15. 3. 2019

Ladzianského 2711/12, Bratislava - Nové Město, Slovenská republika

MVDr. Jan Černý

člen představenstva

První vztah: 18. 9. 2014 - Poslední vztah: 1. 1. 2019

vznik členství: 25. 4. 2014

Kutnohorská 440, Kostelec nad Černými lesy, 281 63, Česká republika

Ing. Radomír Lapčík

předseda představenstva

První vztah: 15. 5. 2014 - Poslední vztah: 1. 1. 2019

vznik funkce: 25. 3. 2008

Senovážné náměstí 1588/4, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Končický

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 6. 2008 - Poslední vztah: 1. 1. 2019

vznik funkce: 25. 3. 2008

Osvobození 283, Slavičín, Česká republika

Ing. Radomír Lapčík

předseda představenstva

První vztah: 9. 6. 2008 - Poslední vztah: 15. 5. 2014

vznik funkce: 25. 3. 2008

Senovážné nám. 1588/4, Praha, 110 00, Česká republika

Mgr. Ivo Lapčík

člen představenstva

První vztah: 9. 6. 2008 - Poslední vztah: 18. 9. 2014

vznik funkce: 25. 3. 2008

zánik funkce: 31. 12. 2013

Sadová 2, Zlín, 760 01, Česká republika

Mgr. Ivo Lapčík

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 7. 2007 - Poslední vztah: 9. 6. 2008

vznik funkce: 10. 4. 2007

zánik funkce: 25. 3. 2008

Sadová 2, Zlín, 760 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Končický

předseda představenstva

První vztah: 21. 9. 2005 - Poslední vztah: 9. 6. 2008

vznik funkce: 23. 10. 2004

zánik funkce: 25. 3. 2008

Osvobození 283, Slavičín, Česká republika

Marcela Čalová

člen představenstva

První vztah: 27. 4. 2005 - Poslední vztah: 13. 7. 2007

vznik funkce: 23. 10. 2004

zánik funkce: 30. 6. 2006

Zahradní 339, Slušovice, 763 15, Česká republika

Ing. Miroslav Červenka

člen představenstva

První vztah: 27. 4. 2005 - Poslední vztah: 9. 6. 2008

vznik funkce: 29. 3. 2003

zánik funkce: 14. 2. 2008

Jiráskova 315, Zlín, Česká republika

Doc. Ing. Josef Hurta CSc.

předseda představenstva

První vztah: 24. 2. 2004 - Poslední vztah: 27. 4. 2005

vznik funkce: 29. 7. 2000

zánik funkce: 21. 10. 2004

Padělky 547, Slušovice, Česká republika

Ing. Miroslav Červenka

člen představenstva

První vztah: 16. 10. 2003 - Poslední vztah: 27. 4. 2005

vznik funkce: 29. 3. 2003

Jiráskova 315, Zlín, Česká republika

Ing. Jaroslav Končický

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 10. 2003 - Poslední vztah: 21. 9. 2005

vznik funkce: 30. 6. 2001

Osvobození 283, Slavičín, Česká republika

Ing. Miroslav Vinter

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 4. 2003 - Poslední vztah: 16. 10. 2003

vznik členství: 31. 12. 2002

vznik funkce: 29. 7. 2000

Ševcovská 4064, Zlín, Česká republika

Ing. Jaroslav Končický

člen představenstva

První vztah: 5. 4. 2003 - Poslední vztah: 16. 10. 2003

vznik funkce: 30. 6. 2001

Osvobození 283, Slavičín, Česká republika

Doc. Ing. Josef Hurta CSc.

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 4. 1999 - Poslední vztah: 24. 2. 2004

vznik funkce: 29. 7. 2000

Padělky 547, Slušovice, Česká republika

Radek Mikula

člen

První vztah: 26. 4. 1999 - Poslední vztah: 5. 4. 2003

zánik funkce: 23. 9. 1999

Komenského 1529, Napajedla, Česká republika

Ing. Radomír Lapčík

předseda představenstva

První vztah: 26. 4. 1999 - Poslední vztah: 5. 4. 2003

zánik funkce: 29. 7. 2000

Štípa 417, Zlín, Česká republika

JUDr. Jiří Ptáček

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 4. 1999 - Poslední vztah: 2. 7. 1999

Jožky Jabůrkové 2, Brno, Česká republika

Dalibor Mach

člen

První vztah: 26. 4. 1999 - Poslední vztah: 2. 7. 1999

Březnice 350, Zlín, Česká republika

Ing. Jaromír Hanák

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 8. 1996 - Poslední vztah: 26. 4. 1999

Nad Ovčírnou 1290, Zlín, Česká republika

Ing. Hynek Procházka

člen

První vztah: 15. 8. 1996 - Poslední vztah: 26. 4. 1999

Holešovská 212, Fryšták, Česká republika

Miroslav Miklík

člen

První vztah: 15. 8. 1996 - Poslední vztah: 26. 4. 1999

Mánesova 1095, Otrokovice, Česká republika

MUDr. Tomáš Moravec

předseda představenstva

První vztah: 15. 8. 1996 - Poslední vztah: 26. 4. 1999

Filmová 310, Zlín, Kudlov, Česká republika

Ing. Emil Helštýn

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 8. 1996 - Poslední vztah: 26. 4. 1999

Sadová 3950, Zlín, Česká republika

Za společnost jedná společně předseda představenstva s místopředsedou představenstva nebo předseda představenstva s dalším členem představenstva nebo místopředseda představenstva s dalším členem představenstva.

od 1. 1. 2019

Jménem družstva jedná samostatně jeho předseda nebo místopředseda. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo, zákonem předepsaná písemná forma, je třeba podpisu dvou členů představenstva.

do 1. 1. 2019 od 13. 7. 2007

Jménem družstva jedná předseda představenstva. Je-li pro právní úkon, který činí představenstvo předepsaná písemná forma, je třeba podpisu dvou členů představenstva.

do 13. 7. 2007 od 5. 4. 2003

Způsob jednání za družstvo: Jménem družstva jedná předseda představenstva. Jde-li o úkon, k němuž je zapotřebí podpisu, podepisují se předseda, nebo jím pověřený místopředseda a jeden další člen představenstva.

do 5. 4. 2003 od 15. 8. 1996

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Ivan Šramko

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 5. 2019

vznik členství: 29. 4. 2019

Jeséniova 3462/4A, Bratislava, 831 01, Slovenská republika

Ing. Radomír Lapčík LL.M.

Předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 3. 2019

vznik členství: 4. 3. 2019

vznik funkce: 15. 3. 2019

Senovážné náměstí 1588/4, Praha, 110 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Mgr. Kateřina Venclíčková

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 22. 3. 2019

vznik členství: 19. 2. 2019

vznik funkce: 15. 3. 2019

Pardubická 1017, Černošice, 252 28, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Milan Behro

Člen dozorčí rady

První vztah: 22. 3. 2019 - Poslední vztah: 5. 11. 2019

vznik členství: 19. 2. 2019

zánik členství: 24. 10. 2019

zánik funkce: 24. 10. 2019

Nové sady 446/6, Brno, 602 00, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Ing. Petr Čumba

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2019 - Poslední vztah: 27. 2. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

zánik členství: 18. 2. 2019

Weissova 780/2e, Brno, 644 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

MVDr. Jan Černý

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2019 - Poslední vztah: 22. 3. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

zánik členství: 3. 3. 2019

Kutnohorská 440, Kostelec nad Černými lesy, 281 63, Česká republika

Ing. Jaromír Hanák

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2019 - Poslední vztah: 22. 3. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

zánik členství: 18. 2. 2019

Nivy 1528, Otrokovice, 765 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

  • statutární ředitel, předseda správní rady

    XANTENET,a.s.

    Nivy 1528, Otrokovice Kvítkovice, 765 02

Další vztahy firmy TRINITY BANK a.s.

Insolvenční rejstřík

Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).