Hlavní navigace

TTC TECHKOM CENTRUM, a.s.

Firma TTC TECHKOM CENTRUM, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2359, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 136 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

60193638

Sídlo:

Tiskařská 257/10, Praha, 108 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 1. 1994

DIČ:

CZ60193638

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

46900 Nespecializovaný velkoobchod
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2359, Městský soud v Praze

Obchodní firma

TTC TECHKOM CENTRUM, a.s. od 6. 9. 2001

Obchodní firma

BIJO TC, a.s. do 6. 9. 2001 od 19. 6. 1996

Obchodní firma

BIJO TECHKOM CENTRUM a.s. do 19. 6. 1996 od 19. 6. 1995

Obchodní firma

TECHKOM CENTRUM a.s. do 19. 6. 1995 od 1. 1. 1994

Právní forma

Akciová společnost od 1. 1. 1994

adresa

Tiskařská 257/10
Praha 10800 od 7. 10. 2016

adresa

Tiskařská 10
Praha 10 10828 do 7. 10. 2016 od 1. 1. 1994

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 24. 8. 2009

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady do 26. 11. 2002 od 2. 10. 2002

geologické práce do 26. 11. 2002 od 2. 10. 2002

kopírovací práce do 26. 11. 2002 od 2. 10. 2002

služby pro životní prostředí Živnost provozovaná průmyslovým způsobem. do 26. 11. 2002 od 2. 10. 2002

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 24. 8. 2009 od 2. 10. 2002

realitní činnost do 24. 8. 2009 od 2. 10. 2002

správa a údržba nemovitostí do 24. 8. 2009 od 2. 10. 2002

služby pro životní prostředí (provozování živnosti průmyslovým způsobem) do 2. 10. 2002 od 7. 10. 1998

posuzování vlivů na životní prostředí do 2. 10. 2002 od 26. 11. 1997

úřední měření do 2. 10. 2002 od 21. 3. 1997

Provádění, projektování a vyhodnocování geologických prací do 2. 10. 2002 od 3. 1. 1996

Výkon zeměměřičských činností do 7. 10. 1998 od 22. 12. 1995

Výroba stavebních hmot s výjimkou činností uvedených v příloze č. 1 zák. č. 455/91 Sb. do 7. 10. 1998 od 22. 12. 1995

Zámečnictví do 7. 10. 1998 od 22. 12. 1995

Provádění průmyslových staveb do 7. 10. 1998 od 22. 12. 1995

Pronájem nemovitostí a nebytových prostor včetně služeb s tím spojených do 2. 10. 2002 od 22. 12. 1995

Projektová činnost v investiční výstavbě do 2. 10. 2002 od 22. 12. 1995

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou zboží, které je uvedeno v příl. 2 - 3 zák. č. 455/91 Sb. a tímto zák. vyloučeného do 2. 10. 2002 od 22. 12. 1995

Opravy motorových vozidel do 2. 10. 2002 od 22. 12. 1995

Podnikání v oblasti nakládání s odpady do 2. 10. 2002 od 22. 12. 1995

Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní do 2. 10. 2002 od 22. 12. 1995

Inženýrská činnost v oblasti stavebnictví (mimo činností uvedených v příloze č. 2 zákona č. 455/91 Sb.) do 2. 10. 2002 od 22. 12. 1995

Provádění inženýrských staveb (včetně technické vybavenosti sídlištních celků) do 2. 10. 2002 od 22. 12. 1995

Poskytování informačních služeb v oboru přírodních vět do 2. 10. 2002 od 22. 12. 1995

pronájem nemovitostí a nebytových prostor včetně servisní činno- sti s tím spojené do 22. 12. 1995 od 1. 1. 1994

výroba stavebních hmot do 22. 12. 1995 od 1. 1. 1994

projektová činnost v investiční výstavbě do 22. 12. 1995 od 1. 1. 1994

opravy motorových vozidel do 22. 12. 1995 od 1. 1. 1994

zámečnictví do 22. 12. 1995 od 1. 1. 1994

obchodní činnost do 22. 12. 1995 od 1. 1. 1994

truhlářství do 7. 10. 1998 od 1. 1. 1994

opravy karosérií do 7. 10. 1998 od 1. 1. 1994

výroba mechanizačních pomůcek ve stavebnictví do 7. 10. 1998 od 1. 1. 1994

vydavatelství a nakladatelství do 7. 10. 1998 od 1. 1. 1994

technické služby ve stavebnictví-inženýring do 2. 10. 2002 od 1. 1. 1994

výzkumná a vývojová činnost v oblasti stavebnictví a ekologie do 2. 10. 2002 od 1. 1. 1994

kovoobrábění do 2. 10. 2002 od 1. 1. 1994

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 15.12.2020 o záměru snížit základní kapitál společnosti o částku 54.400.000, Kč (padesát čtyři milionů čtyři sta tisíc korun českých), tedy z dosavadní výše základního kapitálu 136.000.000,- Kč (jedno sto třicet še st milionů korun českých) na novou výši základního kapitálu 81.600.000,- Kč (osmdesát jedna milionů šest set tisíc korun českých). od 16. 12. 2020

Počet členů statutárního orgánu: 3 od 9. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 1 od 9. 7. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 9. 7. 2014

Mimořádná valná hromada společnosti TTC TECHKOM CENTRUM, a.s. přijala dne 2.9.2005 následující usnesení: 1. Valná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti TTC TECHKOM CENTRUM, a.s., je společnost TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o., se sídlem Praha 10, Třebohostická 987/5, PSČ 100 00, IČ 41194403, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze , oddíl C, vložka 4736, která vlastní 132 kusů (jednostotřicet dva) akcií TTC TECHKOM CENTRUM, a.s. o jmenovité hodnotě l.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a 1.184 akcií TTC TECHKOM CENTRUM, a.s. o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: je den tisíc korun českých), přičemž souhrnná jmenovitá hodnota všech akcií vlastněných společností TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. činí 133,184.000,-- Kč (slovy: jednostotřicettři miliony jednostoosmdesátčtyřitisíce korun českých), tj. 97,93 % základního kapitál u TTC TECHKOM CENTRTUM, a.s. Tyto akcie jsou v listinné podobě znějící na majitele. 2. Skutečnost, že společnost TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. je osobou vlastnící akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 97,93 % základního kapitálu společnosti TTC TECHKOM CENTRUM, a.s., je osvědčena dvěma prohlášeními společnosti TTC TELEKOMUNIKACE, s .r.o. v den podání žádosti o svolání mimořádné valné hromady a v den konání mimořádné valné hromady (prohlášení jsou přílohou číslo 8 a 9 tohoto notářského zápisu) a dále fyzickým předložením listinných akcií na mimořádné valné hromadě. 3. Valná hromada rozhodla o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti TTC TECHKOM CENTRUM, a.s., tj. kmenových akcií na majitele emitovaných společností TTC TECHKOM CENTRUM, a.s., které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, spol ečnosti TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o., na hlavního akcionáře, kterým je společnost TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. se sídlem Praha 10, Třebohostická 987/5, PSČ 100 00, IČ 411 944 03, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4736, a to za protiplnění ve výši 387.801,50 Kč (slovy: třistaosmdesátsedmtisíc osmsetjedna koruna česká 50/100) za každou jednu listinnou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a za protiplnění ve výši 388,--Kč (slovy: třistaosmdesátosm korun českých) za každou jednu listinnou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obcho dního rejstříku (dále jen den účinnosti přechodu akcií). Na hlavního akcionáře ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem jsou osoby odlišné od hlavního akcionáře. Výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem zpracovaným firmou PROSCON, s.r.o., znalecký ústav, se sídlem Na Zlatnici 13, Praha 4, IČ 49356381, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 19831. Ve znaleckém posudk u bylo pro určení výše protiplnění použito metody určení hodnoty firmy z volného peněžního toku pro vlastníky a věřitele. Výše protiplnění určená hlavním akcionářem se neodchyluje od uvedeného znaleckého posudku a je v souladu s ustanovením § 183j odst.4 obchodního zákoníku. Představenstvo společnosti považuje výše uvedenou hodnotu protiplnění za spravedlivou. 4. Akcie,které přejdou na hlavního akcionáře v důsledku tohoto usnesení valné hromady, převezme od akcionáře, resp. zástavních věřitelů v souladu s ustanovením § 183m odst. 2 obchodního zákoníku společnost TTC TECHKOM CENTRUM, a.s. v sídle společnosti TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. v Praze 10, Třebohostická 987/5, kancelář číslo 102 v pracovní dny v době 9,00 - 11,00 hodin ve lhůtě do třiceti dnů od přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené společností, která nesmí být kratší než čtrnáct dnů. 5. Hlavní akcionář, společnost TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. poskytne protiplnění ve výši 387.801,50 Kč (slovy: třistaosmdesátsedm tisíc osmsetjedna koruna česká 50/100) za každou jednu listinnou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a za protiplnění ve výši 388,-- Kč (slovy: třistaosmdesátosm korun českých) za každou jednu listinnou akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) vlastníkovi vykoupených akcií společnost i resp. zástavnímu - věřiteli v souladu s § 183m odst.4 obchodního zákoníku bez zbytečného odkladu, nejdéle však ve lhůtě jednoho měsíce od předání akcie/akcií společnosti TTC TECHKOM CENTRUM, a.s., v souladu s § 1831 odst.5 a 6 obchodního zákoníku, a to takto: a) bezhotovostním převodem na bankovní účet, který oprávněná osoba sdělí společnosti TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. b) peněžními poukázkami zaslanými na adresu, kterou oprávněná osoba sdělí společnosti TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. c) v hotovosti, to však za předpokladu, že oprávněná osoba o výplatu předem požádá hlavního akcionáře, a to společnost TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. a částka nepřekročí hranici stanovenou zákonem. 6. Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti TTC TECHKOM CENTRUM, a.s. k provedení veškerých kroků potřebných k zápisu usnesení této mimořádné valné hromady společnosti do obchodního rejstříku a k realizaci všech dalších kroků vyžadovaných právním i předpisy v sousvislosti s tímto usnesením, a dále k poskytnutí potřebné součinnosti hlavnímu akcionáři, a to společností TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. v souvislosti s výplatou protiplnění oprávněným osobám. od 20. 7. 2006

Zvýšení základního jmění o nejméně 6.000.000 Kč,- přičemž je připuštěno upisování akcií nad částku 6.000.000,-Kč, nejvíce však o 1.000.000,-Kč a to podle těchto podmínek: l) Částka o kterou má být základní jmění zvýšeno upsáním akcií činí nejméně 6.000.000,-Kč (šestmilionů korun českých) tak, že výše základních jmění společnosti bude činit po zvýšení nejméně 142.500.000,-Kč (jednostočtyřicetdvamilionypětsettisíc korun českých) nejvíce však o 1.000.000,-Kč (jedenmilion korun českých). 2) Upsáno bude 6.000 ks (šesttisíc kusů) a více akcií, nejvýše však 7.000 ks (sedmtisíc kusů) akcií se jmenovitou hodnotou 1.000,-Kč (jedentisíc korun českých), přičemž s akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), upsané akcie budou znít na majitele a budou v zaknihované podobě. Listina upisovatelů bude k dispozici v sídle společnosti. Náležitosti listiny upisovatelů jsou stanoveny zákonem (§ 165 odst. l obch.zák.) 3) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty předem určenému zájemci, a to AVR/Cardwell B.V. 4) Místem pro upsání akcií bez využití přednostního práva bude sídlo společnosti BIJO TC, a.s. Pro upsání akcií bez využití přednostního práva se stanovní lhůta dvou měsíců ode dne, kdy uplyne lhůta akcionářům společnosti pro uplatnění přednostního práva pro upsání. Emisní kurs upisovaných akcií činí 1.010,-Kč (jedentisícdeset korun českých). Emisní ážio tedy činí 10,-Kč (deset korun českých) na jednu akcii. 5) Upsání nových akcií se provede na účet banky číslo 9003-101/0100. Dosavadní akcionáři mají přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního jmění v rozsahu jejich podílu na základním jmění společnosti, pokud se akcie upisují peněžitými vklady. Toto své právo musí využít ve lhůtě pro vykonání přednostního práva, která je stanovena v trvání dvou týdnů ode dne, který je stanoven jako datum počátku běhu této lhůty. Dnem, který se započíná běh lhůty dvou týdnů, je den následující po dni, kdy bude doručeno usnesení krajského obchodního soudu o zápisu rozhodnutí představenstva do obchodního rejstříku. Při upsání akcií se splácí celý emisní kurs akcie najednou. do 18. 6. 1998 od 26. 11. 1997

Členem představenstva, který je na základě písemného zmocnění představenstva oprávněn samostatně jednat za spole- čnost a za společnost se podepisovat je Ing. Jiří Janecký CSc.,bytem Praha 4,Hurbanova 1305. do 19. 6. 1995 od 14. 3. 1994

Akciová společnost byla založena podle §172 zák.č.513/91 Sb.je- diným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v praze 2,Rašínovo nábř.42, na který přešel majetek státního podniku Výzkumný a vývojový ústav stavební Pra- ha se sídlem Praha 10,Tiskařská 10, zapsaného v obchodní rej- stříku vedeném u obvodního soudu pro Prahu 1, oddíl Ps, vložka 341, podle § 11 odst.2 zák.č.92/1991 Sb. o podmínkách převodu ma- jetku státu na jiné osoby,ve znění zák.č.210/93 Sb. V zakladatelské listině učiněné formou notářského zápisu ze dne 24.září 1993 bylo rozhodnuto o schválení stanov společnosti do 18. 6. 1998 od 1. 1. 1994

a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti , které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uve- deného v zakladatelské listině.Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Výzkumný a vývojový ústav stavební Praha s.p. č.1664. do 18. 6. 1998 od 1. 1. 1994

Kapitál

Základní kapitál

vklad 136 000 000 Kč

od 25. 10. 2002

Základní kapitál

vklad 142 500 000 Kč

do 25. 10. 2002 od 18. 6. 1998

Základní kapitál

vklad 136 500 000 Kč

do 18. 6. 1998 od 19. 6. 1996

Základní kapitál

vklad 52 360 000 Kč

do 19. 6. 1996 od 1. 1. 1994
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 136 od 9. 7. 2014
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 132 do 9. 7. 2014 od 26. 11. 2002
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 4 000 do 9. 7. 2014 od 26. 11. 2002
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 136 000 do 26. 11. 2002 od 18. 6. 1998
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 130 000 do 18. 6. 1998 od 19. 6. 1996
Zaměstnanecké akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 130 do 25. 10. 2002 od 19. 6. 1996
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 52 360 do 19. 6. 1996 od 1. 1. 1994

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Jan Winzberger

člen představenstva

První vztah: 16. 9. 2020

vznik členství: 22. 7. 2020

Doubek 36, 251 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Martin Kubín

předseda představenstva

První vztah: 16. 9. 2020

vznik členství: 30. 7. 2013

vznik funkce: 22. 7. 2020

Olšanská III 93, Brandýsek, 273 41, Česká republika

Dalších 16 vztahů k této osobě

Ing. Martin Sobota

člen představenstva

První vztah: 16. 9. 2020

vznik členství: 22. 7. 2020

Dolnomlýnská 1630/4, Praha, 148 00, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Historické vztahy

JUDr. Čestmír Chudoba

předseda představenstva

První vztah: 26. 8. 2013 - Poslední vztah: 25. 4. 2020

vznik členství: 30. 7. 2013

zánik členství: 23. 3. 2020

vznik funkce: 30. 7. 2013

zánik funkce: 23. 3. 2020

Mazurská 524/17, Praha, 181 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Lukáš Chudoba

člen představenstva

První vztah: 26. 8. 2013 - Poslední vztah: 16. 9. 2020

vznik členství: 30. 7. 2013

zánik členství: 22. 7. 2020

Mazurská 524/17, Praha, 181 00, Česká republika

Ing. Martin Kubín

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 8. 2013 - Poslední vztah: 16. 9. 2020

vznik členství: 30. 7. 2013

vznik funkce: 30. 7. 2013

zánik funkce: 22. 7. 2020

Olšanská III 93, Brandýsek, 273 41, Česká republika

Mgr. Lukáš Chudoba

člen představenstva

První vztah: 24. 8. 2009 - Poslední vztah: 26. 8. 2013

vznik členství: 30. 6. 2009

zánik členství: 30. 7. 2013

Mazurská 524/17, Praha 8, 181 00, Česká republika

JUDr. Čestmír Chudoba

předseda představenstva

První vztah: 18. 7. 2007 - Poslední vztah: 26. 8. 2013

vznik členství: 23. 6. 2007

zánik členství: 30. 7. 2013

vznik funkce: 23. 6. 2007

zánik funkce: 30. 7. 2013

Mazurská 524/17, Praha 8, 180 00, Česká republika

Ing. Martin Kubín

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 7. 2007 - Poslední vztah: 26. 8. 2013

vznik členství: 23. 6. 2007

zánik členství: 30. 7. 2013

vznik funkce: 23. 6. 2007

zánik funkce: 30. 7. 2013

Olšanská III. 93, Brandýsek, 273 41, Česká republika

Ing. Josef Palatka

člen představenstva

První vztah: 18. 7. 2007 - Poslední vztah: 24. 8. 2009

vznik členství: 23. 6. 2007

zánik členství: 30. 6. 2009

Luční 2611/9, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Josef Palatka

člen představenstva

První vztah: 15. 10. 2004 - Poslední vztah: 18. 7. 2007

vznik členství: 22. 6. 2004

zánik členství: 22. 6. 2007

zánik funkce: 22. 6. 2007

Luční 2611/9, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Martin Kubín

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 10. 2004 - Poslední vztah: 18. 7. 2007

vznik členství: 22. 6. 2004

zánik členství: 22. 6. 2007

zánik funkce: 22. 6. 2007

K Bytovkám 375, Brandýsek, 273 41, Česká republika

JUDr. Čestmír Chudoba

předseda představenstva

První vztah: 15. 10. 2004 - Poslední vztah: 18. 7. 2007

vznik členství: 22. 6. 2004

zánik členství: 22. 6. 2007

vznik funkce: 22. 6. 2004

zánik funkce: 22. 6. 2007

Mazurská 524, Praha 8, 181 00, Česká republika

Ing. Martin Kubín

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 9. 2001 - Poslední vztah: 15. 10. 2004

zánik členství: 22. 6. 2004

vznik funkce: 11. 1. 2001

K Bytovkám 375, Brandýsek, 273 41, Česká republika

JUDr. Čestmír Chudoba

předseda představenstva

První vztah: 6. 9. 2001 - Poslední vztah: 15. 10. 2004

zánik členství: 22. 6. 2004

vznik funkce: 11. 1. 2001

Mazurská 524, Praha 8, 182 00, Česká republika

Ing. Karel Bičovský

člen představenstva

První vztah: 6. 9. 2001 - Poslední vztah: 2. 10. 2002

vznik funkce: 11. 1. 2001

zánik funkce: 30. 6. 2001

U Plynárny 75, Praha 10, Česká republika

Ing. Ján Romančík

člen představenstva

První vztah: 6. 9. 2001 - Poslední vztah: 2. 10. 2002

vznik funkce: 11. 1. 2001

zánik funkce: 30. 6. 2001

K vodojemu 209/9, Praha 5, 150 00, Česká republika

Mgr. Václav Kratochvíl

člen představenstva

První vztah: 30. 1. 2001 - Poslední vztah: 6. 9. 2001

zánik funkce: 4. 1. 2001

Klimentská 32, Praha 1, Česká republika

Ing. Ladislav Šíbl

člen představenstva

První vztah: 30. 1. 2001 - Poslední vztah: 6. 9. 2001

zánik funkce: 31. 12. 2000

Bzenecká 4, Brno, 628 00, Česká republika

Ing. Josef Palatka

člen představenstva

První vztah: 18. 1. 2000 - Poslední vztah: 15. 10. 2004

zánik členství: 22. 6. 2004

Luční 2611/9, Praha 3, Česká republika

Gerrit Johan Paaimans, Nar. 30. Června 1951

člen představenstva

První vztah: 7. 10. 1998 - Poslední vztah: 30. 1. 2001

bytem v ČR Praha 8, Kusého 550/3 do 30. 1. 2001 od 7. 10. 1998

Orchideeveld 20, 2914 PM Nieuwerkerk AD IJSSEL, Nizozemské království

Ing. Karel Bičovský

předseda představenstva

První vztah: 7. 10. 1998 - Poslední vztah: 6. 9. 2001

zánik funkce: 11. 1. 2001

U Plynárny 75, Praha 10, Česká republika

Ing. Jaroslav Šťastný

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 10. 1998 - Poslední vztah: 6. 9. 2001

zánik funkce: 4. 1. 2001

pplk. Sochora 18, Praha 7, Česká republika

RNDr. Jan Mráz CSc.

člen představenstva

První vztah: 26. 11. 1997 - Poslední vztah: 30. 1. 2001

Bítovská 1226, Praha 4, Česká republika

Ing.RNDr. Milan Žežulka

člen představenstva

První vztah: 26. 11. 1997 - Poslední vztah: 18. 1. 2000

Tovární 3, Praha 7, Česká republika

Ing. Karel Bičovský

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 11. 1997 - Poslední vztah: 7. 10. 1998

U Plynárny 75, Praha 10, Česká republika

Ing. Jaroslav Šťastný

člen představenstva

První vztah: 26. 11. 1997 - Poslední vztah: 7. 10. 1998

pplk. Sochora 18, Praha 7, Česká republika

Ing. Veselin Šopov

předseda představenstva

První vztah: 26. 11. 1997 - Poslední vztah: 7. 10. 1998

Komárkova 25, Praha 4, Česká republika

ing. Tomáš Balous

člen představenstva

První vztah: 19. 6. 1996 - Poslední vztah: 26. 11. 1997

U Sluncové 611/19, Praha 8, Česká republika

Ing. Karel Bičovský

předseda představenstva

První vztah: 19. 6. 1995 - Poslední vztah: 26. 11. 1997

Členem představenstva,který je na základě písemného zmocnění představenstva oprávněn samostatně jednat za společnost a za společnost se podepisovat je Ing. Karel Bičovský,bytem Praha 10,U Plynárny 75,PSČ 100 00. do 26. 11. 1997 od 19. 6. 1995

U Plynárny 75, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Čížek CSc.

člen představenstva

První vztah: 19. 6. 1995 - Poslední vztah: 26. 11. 1997

Čechova 31, Plzeň, 300 00, Česká republika

Ing. Emil Korejčík

člen představenstva

První vztah: 19. 6. 1995 - Poslední vztah: 26. 11. 1997

Počeradská 430, Praha 8, 180 00, Česká republika

JUDr. Arnošt Vodička

člen představenstva

První vztah: 19. 6. 1995 - Poslední vztah: 19. 6. 1996

Křejpského 1512, Praha 4, 140 00, Česká republika

ing. Josef Palatka

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 6. 1995 - Poslední vztah: 26. 11. 1997

Luční 9, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Jiří Janecký CSc.

předseda představenstva

První vztah: 14. 3. 1994 - Poslední vztah: 19. 6. 1995

Hurbanova 1305, Praha 4, 140 00, Česká republika

RNDr. Evžen Holý

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 19. 6. 1995

Pod Viktorkou 6, Praha 10, 100 00, Česká republika

ing. Josef Palatka

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 19. 6. 1995

Luční 9, Praha 3, 130 00, Česká republika

ing. Jiří Janecký CSc.

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 14. 3. 1994

Hurbanova 1305, Praha 4-Krč, 140 00, Česká republika

Společnost zastupuje navenek kterýkoliv člen představenstva samostatně.

od 9. 7. 2014

Jménem společnosti jsou oprávněni jednat dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo jinak vyhotovenému názvu společnosti připojí podepisující svůj podpis.

do 9. 7. 2014 od 26. 11. 1997

Jménem společnosti je oprávněn jednat buď předseda představenstva nebo nejméně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být vždy místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo jinak vyhotovenému názvu společnosti připojí podepisující svůj podpis.

do 26. 11. 1997 od 19. 6. 1996

Způsob jednání jménem společnosti: - společnost vůči třetím osobám zastupuje představenstvo a to tak, že buď všichni společně nebo 2 členové představenstva,z nichž jeden vždy musí být předsedou,nebo jeden člen představenstva,který k tomu byl představenstvem zmocněn.Podepisování za společ- nost se děje tak, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis osoby oprávněné zastupovat společnost.

do 19. 6. 1996 od 19. 6. 1995

Za společnost jedná představenstvo, to buď společně všichni čle- nové představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.Podepisování za společnost se děje tak, že buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka.

do 19. 6. 1995 od 1. 1. 1994

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Ing. Jan Kuchař

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 9. 2020

vznik členství: 22. 7. 2020

Slunečná 699/5, Praha, 100 00, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Martin Sobota

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 8. 2013 - Poslední vztah: 16. 9. 2020

vznik členství: 30. 7. 2013

zánik členství: 22. 7. 2020

vznik funkce: 30. 7. 2013

zánik funkce: 22. 7. 2020

Dolnomlýnská 1630/4, Praha, 148 00, Česká republika

Helena Dědičová

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 8. 2013 - Poslední vztah: 9. 7. 2014

vznik členství: 30. 7. 2013

zánik členství: 27. 6. 2014

Za Zahradami 404/18, Praha 10, 109 00, Česká republika

Ing. Milan Těšík

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 8. 2013 - Poslední vztah: 9. 7. 2014

vznik členství: 30. 7. 2013

zánik členství: 27. 6. 2014

Nerudova 121, Úvaly, 250 82, Česká republika

Ing. Milan Těšík

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 7. 2007 - Poslední vztah: 26. 8. 2013

vznik členství: 23. 6. 2007

zánik členství: 30. 7. 2013

vznik funkce: 23. 6. 2007

Nerudova 121, Úvaly, 250 82, Česká republika

Ing. Petr Halíř

předseda

První vztah: 18. 7. 2007 - Poslední vztah: 26. 8. 2013

vznik členství: 23. 6. 2007

zánik členství: 30. 7. 2013

vznik funkce: 23. 6. 2007

zánik funkce: 30. 7. 2013

Veronské náměstí 596, Praha 10, 109 00, Česká republika

Ing. Josef Šilhán

člen

První vztah: 18. 7. 2007 - Poslední vztah: 26. 8. 2013

vznik členství: 23. 6. 2007

zánik členství: 30. 7. 2013

vznik funkce: 23. 6. 2007

Radhošťská 15, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Petr Halíř

předseda

První vztah: 15. 10. 2004 - Poslední vztah: 18. 7. 2007

vznik členství: 22. 6. 2004

zánik členství: 22. 6. 2007

vznik funkce: 22. 6. 2004

zánik funkce: 22. 6. 2007

Nuselská 1418/51, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Josef Šilhán

člen

První vztah: 15. 10. 2004 - Poslední vztah: 18. 7. 2007

vznik členství: 22. 6. 2004

zánik členství: 22. 6. 2007

zánik funkce: 22. 6. 2007

Radhošťská 15, Praha 3, 130 00, Česká republika

Pavel Šubrt

člen

První vztah: 15. 10. 2004 - Poslední vztah: 18. 7. 2007

vznik členství: 22. 6. 2004

zánik členství: 22. 6. 2007

zánik funkce: 22. 6. 2007

Krupná 2085/25, Praha 4, 143 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Petr Halíř

člen

První vztah: 6. 9. 2001 - Poslední vztah: 15. 10. 2004

zánik členství: 22. 6. 2004

vznik funkce: 11. 1. 2001

Nuselská 1418/51, Praha 4, 140 00, Česká republika

Pavel Šubrt

člen

První vztah: 6. 9. 2001 - Poslední vztah: 15. 10. 2004

zánik členství: 22. 6. 2004

vznik funkce: 11. 1. 2001

Krupná 2085/25, Praha 4, 143 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Josef Šilhán

předseda

První vztah: 6. 9. 2001 - Poslední vztah: 15. 10. 2004

zánik členství: 22. 6. 2004

vznik funkce: 11. 1. 2001

Radhošťská 15, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Jiří Jungmann

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 1. 2000 - Poslední vztah: 6. 9. 2001

zánik funkce: 30. 6. 2000

Bronislavova 1418, Beroun, Česká republika

JUDr. Arnošt Vodička CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 1. 2000 - Poslední vztah: 6. 9. 2001

zánik funkce: 16. 8. 2000

Křejpského 1512, Praha 4, Česká republika

Ing. Richard Vertich

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 11. 1997 - Poslední vztah: 7. 10. 1998

Hovorčovická 1715/26, Praha 8, Česká republika

Ing. Karel Bičovský

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 11. 1997 - Poslední vztah: 6. 9. 2001

zánik funkce: 11. 1. 2001

Markušova 1630, Praha 4, Česká republika

JUDr. Arnošt Vodička CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 11. 1997 - Poslední vztah: 18. 1. 2000

Křejpského 1512, Praha 4, Česká republika

Uwe Schnitger

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 11. 1997 - Poslední vztah: 18. 1. 2000

nar. 11.12.1957 do 18. 1. 2000 od 26. 11. 1997

Biskupcova 1867/91, Praha 3, Česká republika

JUDr. Arnošt Vodička

První vztah: 19. 6. 1996 - Poslední vztah: 26. 11. 1997

Křejpského 1512, Praha 4, Česká republika

ing. Jiří Jungmann

První vztah: 19. 6. 1996 - Poslední vztah: 18. 1. 2000

Bronislavova 1418, Beroun, Česká republika

Ing. Veselin Šopov

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 6. 1995 - Poslední vztah: 26. 11. 1997

Lohniského 747, Praha 5, 150 00, Česká republika

Eva Labuťová

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 6. 1995 - Poslední vztah: 19. 6. 1996

Přemyslovská 14, Praha 3, 130 00, Česká republika

Doc.ing. Zdeněk Matějka DrCs

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 19. 6. 1995

Bulharská 4, Praha 10, 101 00, Česká republika

JUDr. Alena Zahradníčková

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 19. 6. 1995

Přípotoční 17, Praha 10, 101 00, Česká republika

ing. Vlasta Danielová

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 19. 6. 1996

Kubelíkova 9, Praha 3, 130 00, Česká republika

Statutární orgán - představenstvo

Historické vztahy

Gerrit Johan Paaimans, Nar. 30. Června 1951

člen představenstva

První vztah: 7. 10. 1998 - Poslední vztah: 30. 1. 2001

bytem v ČR Praha 8, Kusého 550/3

Orchideeveld 20, 2914 PM Nieuwerkerk AD IJSSEL, Nizozemské království

Další vztahy firmy TTC TECHKOM CENTRUM, a.s.

Historické vztahy

Ing. Jan Winzberger

První vztah: 4. 8. 2016 - Poslední vztah: 16. 9. 2020

Doubek 36, 251 01, Česká republika

Ing. Jan Winzberger

První vztah: 26. 2. 2008 - Poslední vztah: 4. 8. 2016

Doubek 36, 251 01, Česká republika

RNDr. Jan Mráz CSc.

První vztah: 19. 6. 1995 - Poslední vztah: 6. 9. 2001

Bítovská 1226/22, Praha 4, 140 00, Česká republika

TTC HOLDING, a.s.

První vztah: 11. 3. 2014

Třebohostická 987/5, Praha Strašnice (Praha 10), 100 00

Dalších 5 vztahů k tomuto subjektu

 • Ing. Jan Kuchař

  místopředseda představenstva

  Slunečná 699/5, Praha, 100 00, Česká republika

 • Ing. Martin Kubín

  člen představenstva

  Olšanská III 93, Brandýsek, 273 41, Česká republika

 • Ing. Luboš Müller

  člen představenstva

  Višňová 3153, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

 • Pavel Vavroušek

  člen dozorčí rady

  U vodárny 878/16, Praha, 130 00, Česká republika

 • Daniel Říčař

  člen dozorčí rady

  Na Labuťce II 2226/6, Praha, 180 00, Česká republika

TTC HOLDING, a.s.

První vztah: 11. 12. 2008 - Poslední vztah: 11. 3. 2014

Třebohostická 987/5, Praha Strašnice (Praha 10), 100 00

TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o.

První vztah: 18. 7. 2007 - Poslední vztah: 11. 12. 2008

Třebohostická 987/5, Praha, 100 00

Akcionáři

TTC HOLDING, a.s., IČ: 27887464

Třebohostická, Česká republika, Praha 10, 100 00

od 11. 3. 2014

TTC HOLDING, a.s., IČ: 27887464

Třebohostická, Česká republika, Praha 10, 100 00

do 11. 3. 2014 od 11. 12. 2008

TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o., IČ: 41194403

Třebohostická, Česká republika, Praha 10, 100 00

do 11. 12. 2008 od 18. 7. 2007

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 20. 2. 1995

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 • Realitní činnost
 • Správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 20. 2. 1995

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).