Hlavní navigace

UHS JAKOS, a.s.

Firma UHS JAKOS, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 350, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 2 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

15528618

Sídlo:

Moravníky 1392, Uherské Hradiště Mařatice, 686 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

8. 2. 1991

DIČ:

CZ15528618

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

22210 Výroba plastových desek, fólií, hadic, trubek a profilů
25720 Výroba zámků a kování
27120 Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
28990 Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.
29310 Výroba elektrických a elektronických zařízení pro motorová vozidla
331 Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení
451 Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
46900 Nespecializovaný velkoobchod
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách

Adresa

Moravníky 1392, Uherské Hradiště 68601

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 350, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

UHS JAKOS, a. s. od 30. 12. 1991

Obchodní firma

JAS, akciová společnost, Uh. Hradiště do 30. 12. 1991 od 7. 3. 1991

Právní forma

Akciová společnost od 7. 3. 1991

adresa

Moravníky 1392
Uherské Hradiště 68601 od 21. 6. 2022

adresa

Sokolovská ulice
Uherské Hradiště 68601 do 20. 3. 2001 od 31. 5. 1993

adresa

Sokolovská
Uh. Hradiště - Mařatice do 31. 5. 1993 od 30. 12. 1991

adresa

U stadionu 1068
Uherské Hradiště do 30. 12. 1991 od 7. 3. 1991

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v oborech činností zapsaných v živnostenském rejstříku od 1. 1. 2023

Opravy silničních vozidel od 15. 12. 2011

Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů od 15. 12. 2011

Zámečnictví, nástrojářství od 15. 12. 2011

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 1. 1. 2023 od 15. 12. 2011

opravy pracovních strojů do 15. 12. 2011 od 4. 2. 2004

zámečnictví do 15. 12. 2011 od 4. 2. 2004

velkoobchod do 15. 12. 2011 od 4. 2. 2004

specializovaný maloobchod do 15. 12. 2011 od 4. 2. 2004

maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím do 15. 12. 2011 od 4. 2. 2004

výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů do 15. 12. 2011 od 4. 2. 2004

výroba plastových výrobků a pryžových výrobků do 15. 12. 2011 od 4. 2. 2004

opravy silničních vozidel do 4. 2. 2004 od 29. 8. 2000

servis a opravy vysokozdvižných vozíků do 4. 2. 2004 od 13. 6. 1994

zhotovování a opravy akumulátorových baterií do 4. 2. 2004 od 13. 6. 1994

servis a opravy ručních paletovacích vozíků do 4. 2. 2004 od 13. 6. 1994

kompletace a odbytová činnost hydraulických hadic do 4. 2. 2004 od 13. 6. 1994

obchodní činnost do 4. 2. 2004 od 13. 6. 1994

servis a opravy vysokozdvižných vozíků do 13. 6. 1994 od 31. 5. 1993

zhotovování a opravy akumulátorových baterií do 13. 6. 1994 od 31. 5. 1993

servis a opravy ručních paletovacích vozíků do 13. 6. 1994 od 31. 5. 1993

kompletace a odbytová činnost hydraulických hadic do 13. 6. 1994 od 31. 5. 1993

obchodní činnost do 13. 6. 1994 od 31. 5. 1993

1.servis, běžné, střední a generální opravy motorových vozíků tuzemských i zahraničních 2.servis, běžné, střední a generální opravy ručních paletovacích vozíků tuzemských i zahraničních 3.odbytová činnost náhradních dílů k motorovým vozíkům, ručním paletovacícm vozíkům a různým strojům 4.odbytová činnost filtrů k tuzemským a zahraničním strojům a motorům 5.odbytová činnost ekologických hydraulických kapalin do 31. 5. 1993 od 7. 3. 1991

6.Kompletace a odbytová činnost hydraulických hadic s příslušenstvím k tuzemským a zahraničním strojům a motorům 7.zhotovování a opravy akumulátorových baterií z dovozu do 31. 5. 1993 od 7. 3. 1991

8.odbytová činnost bateriových článků a baterií z dovozu 9.odbytová činnost manipulační a kancelářské techniky a ostatní zprostředkovací činnost 10.technicko-poradenská činnost k základnímu předmětu činnosti do 31. 5. 1993 od 7. 3. 1991

Předmět činnosti

Správa vlastního majetku od 1. 1. 2023

Ostatní skutečnosti

V důsledku rozdělení obchodní společnosti UHS JAKOS, a. s., se sídlem Moravníky 1392, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 15528618, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 350, jako rozdělované společnosti, formou odštěpení sloučením s obchodní společností UHS Holdco s.r.o., se sídlem Moravníky 1392, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 10806741, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 122963, jako nástupnickou společností, došlo s účinností ke dni zápisu této přeměny do obchodního rejstříku k odštěpení části jmění rozdělované společnosti a jeho přechodu na nástupnickou společnost, a to v souladu s příslušným projektem rozdělení. od 1. 1. 2023

Jediný akcionář společnosti UHS JAKOS, a. s., rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 1.000.000 Kč (jeden milion korun českých) ze současné výše základního kapitálu 1.000.000 Kč (jeden milion korun českých) na výši 2.000.000 K č (dva miliony korun českých) za následujících podmínek: (a) upisování nad ani pod tuto částku se nepřipouští; (b) základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze započtením pohledávky jediného akcionáře společnosti za společností UHS JAKOS, a. s., proti pohledávce společnosti UHS JAKOS, a. s., za jediným akcionářem společ nosti na splacení emisního kursu; nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky; (c) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 1.000 (jeden tisíc) kusů nových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých), které budou vydány v listinné podobě, (d) akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na upsání nových akcií, jelikož se jediný akcionář společnosti vzdal svého přednostního práva na upsání nových akcií, všechny akcie budou nabídnuty jedinému předem určenému zájemci - jedinému akcionář i společnosti, kterým je obchodní společnost UHS Holdco s.r.o., se sídlem Moravníky 1392, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 10806741, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 122963; (e) upisovací lhůta se stanoví 30 (třicet) dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti; (f) emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých) se bude rovnat její jmenovité hodnotě a bude činit 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých) za jednu akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč (jed en tisíc korun českých) vydanou v listinné podobě; (g) místem pro upsání akcií je sídlo společnosti UHS JAKOS, a. s., v budově na adrese Moravníky 1392, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8.00 hodin do 15.00 hodin; (h) nové akcie budou upsány způsobem uvedeným v § 479 ZOK, tedy smlouvou o upsání akcií uzavřenou se společností, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 479 ZOK; (i) upisování nových akcií může začít i dříve, než bude podán návrh na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; (j) emisní kurs nových akcií upsaných jediným akcionářem společnosti bude splacen započtením pohledávky jediného akcionáře, společnosti UHS Holdco s.r.o., za společností UHS JAKOS, a. s., z titulu podílu na zisku, o jehož rozdělení jedinému akcionáři spol ečnosti UHS JAKOS, a. s. bylo rozhodnuto jediným akcionářem v působnosti valné hromady společnosti UHS JAKOS, a. s., dne 29.12.2022, a to na základě řádné účetní závěrky společnosti UHS JAKOS, a. s. sestavené ke dni 31.12.2021 (dále jen "podíl na zisku"); (k) připouští se započtení a schvaluje se návrh smlouvy o započtení pohledávky jediného akcionáře, společnosti UHS Holdco s.r.o., za společností UHS JAKOS, a. s., v celkové výši 1.000.000 Kč (jeden milion korun českých), z titulu podílu na zisku, proti po hledávce společnosti UHS JAKOS, a. s. za jediným akcionářem, společností UHS Holdco s.r.o., v celkové výši 1.000.000 Kč (jeden milion korun českých) na splacení emisního kursu nových akcií při zvýšení základního kapitálu společnosti UHS JAKOS, a. s., kter ý tvoří přílohu třetí tohoto notářského zápisu (dále jen "smlouva o započtení"); (l) smlouva o započtení bude uzavřena bez zbytečného odkladu po rozhodnutí jediného akcionáře společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti a po upsání nových akcií jediným akcionářem společnosti, nejpozději však do 2 (dvou) týdnů ode dne, kdy spo lečnost doručí jedinému akcionáři společnosti návrh smlouvy o započtení; (m) bez zbytečného odkladu po zápisu nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku vyzve představenstvo společnosti jediného akcionáře společnosti způsobem určeným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady, aby se do 1 (jednoho) měsíce od doručení výzvy dostavil k převzetí jím upsaných a splacených nových akcií. od 1. 1. 2023

Způsob zřízení : notářským zápisem o ustavující valné hromadě státního notářství v Uh.Hradišti č. NZ 213/91, N 217/91 ze dne 4.2. 1991 a notářským zápisem téhož státního notářství č. NZ 391/91, N 394/91 ze dne 6.3.1991 Základní kapitál : 200.000,-Kčs je rozdělen na : 200 akcií v nominální hodnotě 1.000,-Kčs znějících na jméno Podepisování : k názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, v jeho nepřítomnosti kterýkoliv člen představenstva do 31. 5. 1993 od 7. 3. 1991

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

od 1. 1. 2023

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 1. 1. 2023 od 31. 5. 1993
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 500 od 1. 1. 2023
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 500 od 1. 1. 2023
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 000 od 1. 1. 2023
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 500 do 1. 1. 2023 od 4. 2. 2004
Prioritní akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 500 do 1. 1. 2023 od 4. 2. 2004
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 200 do 4. 2. 2004 od 31. 5. 1993
Zaměstnanecké akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 800 do 4. 2. 2004 od 31. 5. 1993

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Ing. Vladimír Horák

předseda představenstva

První vztah: 1. 1. 2023

vznik členství: 2. 12. 2020

vznik funkce: 29. 12. 2022

Zahradní 192, Velehrad, 687 06, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Matěj Horák

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2023

vznik členství: 29. 12. 2022

Na slupi 140/9, Praha, 128 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Vladimír Horák

člen představenstva

První vztah: 12. 1. 2021 - Poslední vztah: 1. 1. 2023

vznik členství: 2. 12. 2020

Zahradní 192, Velehrad, 687 06, Česká republika

Ing. Vladimír Horák

člen představenstva

První vztah: 22. 1. 2016 - Poslední vztah: 12. 1. 2021

vznik členství: 2. 12. 2015

zánik členství: 2. 12. 2020

Zahradní 192, Velehrad, 687 06, Česká republika

Ing. Vladimír Horák

člen představenstva

První vztah: 22. 1. 2016 - Poslední vztah: 12. 1. 2021

vznik členství: 2. 12. 2015

zánik členství: 2. 12. 2020

Zahradní 192, Velehrad, 687 06, Česká republika

Josef Skládal

člen představenstva

První vztah: 2. 12. 2013 - Poslední vztah: 22. 1. 2016

vznik členství: 16. 4. 2012

zánik členství: 26. 7. 2014

U stadionu 1068, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Josef Skládal

člen představenstva

První vztah: 2. 12. 2013 - Poslední vztah: 22. 1. 2016

vznik členství: 16. 4. 2012

zánik členství: 26. 7. 2014

U stadionu 1068, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Josef Blaha

člen představenstva

První vztah: 2. 12. 2013 - Poslední vztah: 22. 1. 2016

vznik členství: 16. 4. 2012

zánik členství: 2. 12. 2015

Za špicí 149, Staré Město, 686 03, Česká republika

Josef Blaha

člen představenstva

První vztah: 2. 12. 2013 - Poslední vztah: 22. 1. 2016

vznik členství: 16. 4. 2012

zánik členství: 2. 12. 2015

Za špicí 149, Staré Město, 686 03, Česká republika

Ing. Vladimír Horák

předseda představenstva

První vztah: 2. 12. 2013 - Poslední vztah: 22. 1. 2016

vznik členství: 16. 4. 2012

zánik členství: 2. 12. 2015

vznik funkce: 16. 4. 2012

zánik funkce: 2. 12. 2015

Zahradní 192, Velehrad, 687 06, Česká republika

Ing. Vladimír Horák

předseda představenstva

První vztah: 2. 12. 2013 - Poslední vztah: 22. 1. 2016

vznik členství: 16. 4. 2012

zánik členství: 2. 12. 2015

vznik funkce: 16. 4. 2012

zánik funkce: 2. 12. 2015

Zahradní 192, Velehrad, 687 06, Česká republika

Josef Skládal

člen představenstva

První vztah: 11. 5. 2012 - Poslední vztah: 2. 12. 2013

vznik členství: 16. 4. 2012

U stadionu 1068, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Josef Skládal

člen představenstva

První vztah: 11. 5. 2012 - Poslední vztah: 2. 12. 2013

vznik členství: 16. 4. 2012

U stadionu 1068, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Josef Blaha

člen představenstva

První vztah: 11. 5. 2012 - Poslední vztah: 2. 12. 2013

vznik členství: 16. 4. 2012

Za špicí 149, Staré Město, 686 03, Česká republika

Josef Blaha

člen představenstva

První vztah: 11. 5. 2012 - Poslední vztah: 2. 12. 2013

vznik členství: 16. 4. 2012

Za špicí 149, Staré Město, 686 03, Česká republika

Ing. Vladimír Horák

předseda představenstva

První vztah: 11. 5. 2012 - Poslední vztah: 2. 12. 2013

vznik členství: 16. 4. 2012

vznik funkce: 16. 4. 2012

Zahradní 192, Velehrad, 687 06, Česká republika

Ing. Vladimír Horák

předseda představenstva

První vztah: 11. 5. 2012 - Poslední vztah: 2. 12. 2013

vznik členství: 16. 4. 2012

vznik funkce: 16. 4. 2012

Zahradní 192, Velehrad, 687 06, Česká republika

Josef Skládal

člen představenstva

První vztah: 15. 12. 2011 - Poslední vztah: 11. 5. 2012

vznik funkce: 7. 3. 1991

zánik funkce: 15. 4. 2012

U stadionu 1068, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Josef Skládal

člen představenstva

První vztah: 15. 12. 2011 - Poslední vztah: 11. 5. 2012

vznik funkce: 7. 3. 1991

zánik funkce: 15. 4. 2012

U stadionu 1068, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Josef Blaha

člen představenstva

První vztah: 15. 12. 2011 - Poslední vztah: 11. 5. 2012

vznik funkce: 3. 12. 1991

zánik funkce: 15. 4. 2012

Za špicí 149, Staré Město, 686 03, Česká republika

Josef Blaha

člen představenstva

První vztah: 15. 12. 2011 - Poslední vztah: 11. 5. 2012

vznik funkce: 3. 12. 1991

zánik funkce: 15. 4. 2012

Za špicí 149, Staré Město, 686 03, Česká republika

Josef Blaha

člen představenstva

První vztah: 6. 4. 2000 - Poslední vztah: 15. 12. 2011

vznik funkce: 3. 12. 1991

Za špicí 149, Staré Město u Uh. Hradiště, 686 03, Česká republika

Josef Blaha

člen představenstva

První vztah: 6. 4. 2000 - Poslední vztah: 15. 12. 2011

vznik funkce: 3. 12. 1991

Za špicí 149, Staré Město u Uh. Hradiště, 686 03, Česká republika

Josef Skládal

člen představenstva

První vztah: 6. 4. 2000 - Poslední vztah: 15. 12. 2011

vznik funkce: 7. 3. 1991

U stadionu 1068, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Josef Skládal

člen představenstva

První vztah: 6. 4. 2000 - Poslední vztah: 15. 12. 2011

vznik funkce: 7. 3. 1991

U stadionu 1068, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Ing. Vladimír Horák

předseda

První vztah: 6. 4. 2000 - Poslední vztah: 11. 5. 2012

vznik funkce: 7. 3. 1991

zánik funkce: 15. 4. 2012

Velehrad 192, 687 06, Česká republika

Ing. Vladimír Horák

předseda

První vztah: 6. 4. 2000 - Poslední vztah: 11. 5. 2012

vznik funkce: 7. 3. 1991

zánik funkce: 15. 4. 2012

Velehrad 192, 687 06, Česká republika

Josef Blaha

člen představenstva

První vztah: 30. 12. 1991 - Poslední vztah: 6. 4. 2000

Za špicí 149, Staré Město u Uh. Hradiště, Česká republika

Josef Blaha

člen představenstva

První vztah: 30. 12. 1991 - Poslední vztah: 6. 4. 2000

Za špicí 149, Staré Město u Uh. Hradiště, Česká republika

Ivan Verfl

člen představenstva

První vztah: 7. 3. 1991 - Poslední vztah: 30. 12. 1991

Malinovského 937, Uherské Hradiště, Česká republika

Ivan Verfl

člen představenstva

První vztah: 7. 3. 1991 - Poslední vztah: 30. 12. 1991

Malinovského 937, Uherské Hradiště, Česká republika

Josef Skládal

člen představenstva

První vztah: 7. 3. 1991 - Poslední vztah: 6. 4. 2000

U stadionu 1068, Uherské Hradiště, Česká republika

Josef Skládal

člen představenstva

První vztah: 7. 3. 1991 - Poslední vztah: 6. 4. 2000

U stadionu 1068, Uherské Hradiště, Česká republika

Ing. Vladimír Horák

předseda

První vztah: 7. 3. 1991 - Poslední vztah: 6. 4. 2000

Velehrad 192, Česká republika

Ing. Vladimír Horák

předseda

První vztah: 7. 3. 1991 - Poslední vztah: 6. 4. 2000

Velehrad 192, Česká republika

Za společnost je oprávněn jednat každý člen představenstva samostatně.

od 22. 1. 2016

Podepisování: K názvu společnosti připojí svůj podpis předseda předsta- venstva, v jeho nepřítomnosti kterýkoli člen představenstva.

do 22. 1. 2016 od 31. 5. 1993

Dozorčí rada

2 fyzické osoby

Barbora Svízelová

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 1. 2021

vznik členství: 2. 12. 2020

Zahradní 192, Velehrad, 687 06, Česká republika

Barbora Horáková

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 1. 2016

vznik členství: 2. 12. 2015

Zahradní 192, Velehrad, 687 06, Česká republika

Historické vztahy

Matěj Horák

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 1. 2021 - Poslední vztah: 1. 1. 2023

vznik členství: 2. 12. 2020

zánik členství: 29. 12. 2022

vznik funkce: 3. 12. 2020

zánik funkce: 29. 12. 2022

Na slupi 140/9, Praha, 128 00, Česká republika

Barbora Svízelová

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 8. 2019 - Poslední vztah: 12. 1. 2021

vznik členství: 2. 12. 2015

zánik členství: 2. 12. 2020

Zahradní 192, Velehrad, 687 06, Česká republika

Matěj Horák

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 4. 2018 - Poslední vztah: 12. 1. 2021

vznik členství: 2. 12. 2015

zánik členství: 2. 12. 2020

vznik funkce: 2. 12. 2015

zánik funkce: 2. 12. 2020

Na slupi 140/9, Praha, 128 00, Česká republika

Barbora Horáková

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 1. 2016 - Poslední vztah: 14. 8. 2019

vznik členství: 2. 12. 2015

Zahradní 192, Velehrad, 687 06, Česká republika

Matěj Horák

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 1. 2016 - Poslední vztah: 13. 4. 2018

vznik členství: 2. 12. 2015

vznik funkce: 2. 12. 2015

Zahradní 192, Velehrad, 687 06, Česká republika

Matěj Horák

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 1. 2016 - Poslední vztah: 13. 4. 2018

vznik členství: 2. 12. 2015

vznik funkce: 2. 12. 2015

Zahradní 192, Velehrad, 687 06, Česká republika

Josef Vydržal

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 12. 2013 - Poslední vztah: 22. 1. 2016

vznik členství: 16. 4. 2012

zánik členství: 2. 12. 2015

Jankovice 182, 687 04, Česká republika

Josef Vydržal

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 12. 2013 - Poslední vztah: 22. 1. 2016

vznik členství: 16. 4. 2012

zánik členství: 2. 12. 2015

Jankovice 182, 687 04, Česká republika

Marie Řehůřková

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 12. 2013 - Poslední vztah: 22. 1. 2016

vznik členství: 16. 4. 2012

zánik členství: 2. 12. 2015

vznik funkce: 16. 4. 2012

zánik funkce: 2. 12. 2015

Huštěnovice 168, 687 03, Česká republika

Marie Řehůřková

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 12. 2013 - Poslední vztah: 22. 1. 2016

vznik členství: 16. 4. 2012

zánik členství: 2. 12. 2015

vznik funkce: 16. 4. 2012

zánik funkce: 2. 12. 2015

Huštěnovice 168, 687 03, Česká republika

Zdeněk Šuranský

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 12. 2013 - Poslední vztah: 22. 1. 2016

vznik členství: 16. 4. 2012

zánik členství: 2. 12. 2015

Huštěnovice 181, 687 03, Česká republika

Zdeněk Šuranský

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 12. 2013 - Poslední vztah: 22. 1. 2016

vznik členství: 16. 4. 2012

zánik členství: 2. 12. 2015

Huštěnovice 181, 687 03, Česká republika

Josef Vydržal

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 5. 2012 - Poslední vztah: 2. 12. 2013

vznik členství: 16. 4. 2012

Jankovice 182, 687 04, Česká republika

Josef Vydržal

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 5. 2012 - Poslední vztah: 2. 12. 2013

vznik členství: 16. 4. 2012

Jankovice 182, 687 04, Česká republika

Marie Řehůřková

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 5. 2012 - Poslední vztah: 2. 12. 2013

vznik členství: 16. 4. 2012

vznik funkce: 16. 4. 2012

Huštěnovice 168, 687 03, Česká republika

Marie Řehůřková

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 5. 2012 - Poslední vztah: 2. 12. 2013

vznik členství: 16. 4. 2012

vznik funkce: 16. 4. 2012

Huštěnovice 168, 687 03, Česká republika

Zdeněk Šuranský

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 5. 2012 - Poslední vztah: 2. 12. 2013

vznik členství: 16. 4. 2012

Huštěnovice 181, 687 03, Česká republika

Zdeněk Šuranský

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 5. 2012 - Poslední vztah: 2. 12. 2013

vznik členství: 16. 4. 2012

Huštěnovice 181, 687 03, Česká republika

Josef Vydržal

člen

První vztah: 6. 4. 2000 - Poslední vztah: 11. 5. 2012

vznik funkce: 7. 3. 1991

zánik funkce: 15. 4. 2012

Jankovice 182, 687 04, Česká republika

Josef Vydržal

člen

První vztah: 6. 4. 2000 - Poslední vztah: 11. 5. 2012

vznik funkce: 7. 3. 1991

zánik funkce: 15. 4. 2012

Jankovice 182, 687 04, Česká republika

Jiří Trávníček

člen

První vztah: 6. 4. 2000 - Poslední vztah: 11. 5. 2012

vznik funkce: 7. 3. 1991

zánik funkce: 15. 4. 2012

Uherský Ostroh 287, 687 24, Česká republika

Jiří Trávníček

člen

První vztah: 6. 4. 2000 - Poslední vztah: 11. 5. 2012

vznik funkce: 7. 3. 1991

zánik funkce: 15. 4. 2012

Uherský Ostroh 287, 687 24, Česká republika

Marie Řehůřková

člen

První vztah: 6. 4. 2000 - Poslední vztah: 11. 5. 2012

vznik funkce: 3. 5. 1993

zánik funkce: 15. 4. 2012

Huštěnovice 168, 687 03, Česká republika

Marie Řehůřková

člen

První vztah: 6. 4. 2000 - Poslední vztah: 11. 5. 2012

vznik funkce: 3. 5. 1993

zánik funkce: 15. 4. 2012

Huštěnovice 168, 687 03, Česká republika

Jiří Trávníček

člen

První vztah: 31. 5. 1993 - Poslední vztah: 6. 4. 2000

Uherský Ostroh 287, Česká republika

Jiří Trávníček

člen

První vztah: 31. 5. 1993 - Poslední vztah: 6. 4. 2000

Uherský Ostroh 287, Česká republika

Josef Vydržal

člen

První vztah: 31. 5. 1993 - Poslední vztah: 6. 4. 2000

Jankovice 182, Česká republika

Josef Vydržal

člen

První vztah: 31. 5. 1993 - Poslední vztah: 6. 4. 2000

Jankovice 182, Česká republika

Marie Řehůřková

člen

První vztah: 31. 5. 1993 - Poslední vztah: 6. 4. 2000

Huštěnovice 168, Česká republika

Marie Řehůřková

člen

První vztah: 31. 5. 1993 - Poslední vztah: 6. 4. 2000

Huštěnovice 168, Česká republika

UHS Holdco s.r.o.

První vztah: 1. 1. 2023

Uherské Hradiště

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

Akcionáři

UHS Holdco s.r.o., IČ: 10806741

Moravníky 1392, Česká republika, Uherské Hradiště, 686 01

od 1. 1. 2023
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).