Hlavní navigace

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Firma UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 3608, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 8 754 617 898 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

64948242

Sídlo:

Želetavská 1525/1, Praha 4 Michle, 140 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 1. 1996

DIČ:

CZ64948242

Aktuální kontaktní údaje UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 2000 - 2499 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

64190 Ostatní peněžní zprostředkování
661 Pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním, kromě pojišťovnictví a penzijního financování

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 3608, Městský soud v Praze

Obchodní firma

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. od 1. 12. 2013

Obchodní firma

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. od 20. 11. 2014

Obchodní firma

Vereinsbank (CZ) a.s. do 20. 11. 2014 od 1. 1. 1996

Obchodní firma

UniCredit Bank Czech Republic, a.s. do 1. 12. 2013 od 5. 11. 2007

Obchodní firma

HVB Bank Czech Republic a.s. do 5. 11. 2007 od 1. 10. 2001

Obchodní firma

HypoVereinsbank CZ a.s. do 1. 10. 2001 od 31. 12. 1998

Právní forma

Akciová společnost od 1. 1. 1996

adresa

Želetavská 1525/1
Praha 14000 od 1. 1. 2012

adresa

Na příkopě 858/20
Praha 11000 do 1. 1. 2012 od 19. 4. 2008

adresa

Na příkopě 858/20
Praha 11000 do 19. 4. 2008 od 5. 11. 2007

adresa

nám. Republiky
Praha 1 do 5. 11. 2007 od 19. 3. 2002

adresa

nám. Republiky
Praha 1 do 19. 3. 2002 od 1. 10. 2001

adresa

Italská
Praha 2 do 1. 10. 2001 od 9. 4. 2001

adresa

Italská 1583/24
Praha 12000 do 9. 4. 2001 od 1. 1. 1996

Předmět podnikání

Předmět podnikání společnosti zahrnuje bankovní obchody a poskytování finančních služeb v plném rozsahu ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění, a ve smyslu zákona č. 219/1995 Sb., devizového zákona, v platném znění, t.j. - a) příjem vkladů od veřejnosti; od 16. 5. 2011

c) investování do cenných papírů na vlastní účet; - d) finanční pronájem (finanční leasing); od 16. 5. 2011

e) platební styk a zúčtování; od 16. 5. 2011

f) vydávání a správa platebních prostředků; od 16. 5. 2011

g) poskytování záruk; od 16. 5. 2011

h) otvírání akreditivů; od 16. 5. 2011

i) obstarávání inkasa; od 16. 5. 2011

j) poskytování investičních služeb; od 16. 5. 2011

k) vydávání hypotečních zástavních listů; od 16. 5. 2011

l) finanční makléřství; od 16. 5. 2011

m) výkon funkce depozitáře; od 16. 5. 2011

n) směnárenská činnost (nákup devizových prostředků); od 16. 5. 2011

o) poskytování bankovních informací; od 16. 5. 2011

p) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem; od 16. 5. 2011

q) pronájem bezpečnostních schránek; od 16. 5. 2011

r) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými výše. od 16. 5. 2011

Předmět podnikání společnosti zahrnuje bankovní obchody a poskytování finančních služeb v plném rozsahu ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění, a ve smyslu zákona č. 219/1995 Sb., devizového zákona, v platném znění, t.j. a) příjem vkladů od veřejnosti; do 16. 5. 2011 od 9. 3. 2006

b) poskytování úvěrů; od 9. 3. 2006

c) investování do cenných papírů na vlastní účet; do 16. 5. 2011 od 9. 3. 2006

d) platební styk a zúčtování; do 16. 5. 2011 od 9. 3. 2006

e) vydávání a správa platebních prostředků; do 16. 5. 2011 od 9. 3. 2006

f) poskytování záruk; do 16. 5. 2011 od 9. 3. 2006

g) otvírání akreditivů; do 16. 5. 2011 od 9. 3. 2006

h) obstarávání inkasa; do 16. 5. 2011 od 9. 3. 2006

i) poskytování investičních služeb do 16. 5. 2011 od 9. 3. 2006

hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o cenných papírech"), příjímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, od 9. 3. 2006

hlavní investiční službu podle §8 odst. 2 písm. b) zákona o cenných papírech, provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) a g) zákona o cenných papírech, od 9. 3. 2006

hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. c) zákona o cenných papírech, obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, od 9. 3. 2006

hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. d) zákona o cenných papírech, obhospodařování individuálních portfolií na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, je-li součástí tohoto portfolia některý z investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, od 9. 3. 2006

hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. e) zákona o cenných papírech, upisování emise investičních instrumentů nebo jejích umísťování, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) a b) zákona o cenných papírech, od 9. 3. 2006

doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. a) zákona o cenných papírech, úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až c) zákona o cenných papírech, od 9. 3. 2006

doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. c) zákona o cenných papírech, poskytování úvěrů nebo půjček zákazníkovi za účelem provedení obchodu s investičními instrumenty, jestliže poskytovatel úvěru nebo půjčky je účastníkem tohoto obchodu, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až d) a g) zákona o cenných papírech, od 9. 3. 2006

doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. d) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupí podniku, od 9. 3. 2006

doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. e) zákona o cenných papírech, služby související s upisováním emisí podle § 8 odst. 2 písm. e) zákona o cenných papírech, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) a b) zákona o cenných papírech, od 9. 3. 2006

doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. f) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, od 9. 3. 2006

doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. g) zákona o cenných papírech, provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb, od 9. 3. 2006

j) vydávání hypotečních zástavních listů; do 16. 5. 2011 od 9. 3. 2006

k) finanční makléřství; do 16. 5. 2011 od 9. 3. 2006

l) výkon funkce depozitáře; do 16. 5. 2011 od 9. 3. 2006

m) směnárenská činnost (nákup devizových prostředků); do 16. 5. 2011 od 9. 3. 2006

n) poskytování bankovních informací; do 16. 5. 2011 od 9. 3. 2006

o) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem; do 16. 5. 2011 od 9. 3. 2006

p) pronájem bezpečnostních schránek; do 16. 5. 2011 od 9. 3. 2006

q) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými výše. do 16. 5. 2011 od 9. 3. 2006

Předmětem podnikání jsou činnosti uvedené v par. 1 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 3 písm. a) až r) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Současně je podle par. 1 odst. 4 téhož zákona uděleno povolení k vydávání hypotéčních zástavních listů a podle § 45 odst. 1 zák. č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, povolení k obchodnování s cennými papíry (vlastním jménem na vlastní účet, vlastním jménem na cizí účet, cizím jménem na cizí účet) a k výkonu dalších činností povolených zákonem o cenných papírech. ­ do 9. 3. 2006 od 22. 1. 1996

Předmětem podnikání jsou činnosti uvedené v par. 1 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 3 písm. a) až r) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Současně je podle par. 1 odst. 4 téhož zákona uděleno povolení k vydávání hypotéčních zástavních listů. ­ do 22. 1. 1996 od 1. 1. 1996

Ostatní skutečnosti

Dne 01.06.2016 (prvního června roku dvoutisícího šestnáctého), přijala řádná valná hromada společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. na svém jednání v sídle společnosti na adrese Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092, následující rozhodnutí: Vzhledem k tomu, že: (A)UniCredit Bank Austria AG, registrační číslo: FN 150714 p, se sídlem Schottengasse 6-8, 1010 Vídeň, Rakouská republika, registrovaná v obchodním rejstříku Rakouské republiky (dále jen Hlavní akcionář), je hlavním akcionářem společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Želetavská 1525/1, Praha 4, 140 92, Česká republika, IČO 64948242, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 3608 (dále jen Banka) ve smyslu § 375 zákona o obchodních korporacích, (B)Bance byla v souladu s § 375 zákona o obchodních korporacích doručena žádost Hlavního akcionáře o svolání valné hromady, která má rozhodnout o přechodu všech ostatních akcií Banky na Hlavního akcionáře, (C)Bance byl předložen znalecký posudek č. 8/34636572/16 ze dne 05.04.2016 vypracovaný znaleckým ústavem, společností E & Y Valuations s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 Nové Město, IČO 161 90 581, přičemž tento znalecký posudek byl zpracován ke dni 31.03.2016, čímž byla splněna podmínka stanovená v § 376 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, (D)pověřenou osobou ve smyslu § 378 zákona o obchodních korporacích bude dle sdělení Hlavního akcionáře společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou B 5249, IČO 27758419 (dále jen Pověřená osoba), která je obchodníkem s cennými papíry na základě povolení uděleného Českou národní bankou, a (E)před přijetím tohoto usnesení bylo představenstvu Banky prokázáno složení částky ve výši potřebné pro výplatu protiplnění u Pověřené osoby, valná hromada tímto v souladu s § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích: 1. konstatuje, že hlavním akcionářem společnosti Banky je v souladu s § 375 zákona o obchodních korporacích Hlavní akcionář tj. společnost UniCredit Bank Austria AG, registrační číslo: FN 150714 p, se sídlem Schottengasse 6-8, 1010 Vídeň, Rakouská republika, registrovaná v obchodním rejstříku Rakouské republiky, který je vlastníkem těchto akcií vydaných Bankou: (i)100 ks (slovy sto kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 16.320.000,- Kč (slovy šestnáct milionů tři sta dvacet tisíc korun českých) v zaknihované podobě, se kterými je spojeno celkem 1.632.000.000 (slovy jedna miliarda šest set třicet dva milionů) hlasů na valné hromadě; (ii)200 ks (slovy: dvě stě kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 13.375.000,- Kč (slovy: třináct milionů tři sta sedmdesát pět tisíc korun českých) v zaknihované podobě, se kterými je spojeno celkem 2.675.000.000 (slovy: dvě miliardy šest set sedmdesát pět milionů) hlasů na valné hromadě; (iii)436.500 ks (slovy čtyři sta třicet šest tisíc pět set kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) v zaknihované podobě, se kterými je spojeno celkem 4.365.000.000 (slovy čtyři miliardy tři sta šedesát pět milionů) hlasů na valné hromadě; (iv)10 ks (slovy deset kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 7.771.600,- Kč (slovy sedm milionů sedm set sedmdesát jedna tisíc šest set korun českých) v zaknihované podobě, se kterými je spojeno celkem 77.716.000 (slovy sedmdesát sedm milionů sedm set šestnáct tisíc) hlasů na valné hromadě; (v) 24.428 ks (slovy dvacet čtyři tisíc čtyři sta dvacet osm kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 46,- Kč (slovy čtyřicet šest korun českých) v zaknihované podobě, se kterými je spojeno celkem 1.123.688 (slovy jeden milion jedno sto dvacet tři tisíc šest set osmdesát osm) hlasů na valné hromadě; Hlavní akcionář je vlastníkem kmenových akcií Banky v souhrnné jmenovité hodnotě 8.750.839.688,- Kč (slovy osm miliard sedm set padesát milionů osm set třicet devět tisíc šest set osmdesát osm korun českých), což představuje podíl cca 99,96 % (slovy devadesát devět celých a devadesát šest setin procent) na základním kapitálu Banky a hlasovacích právech. Hlavní akcionář je tedy akcionářem oprávněným uplatňovat právo požadovat přechod ostatních akcií vydaných Bankou na něj jako na hlavního akcionáře dle § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích. 2. rozhoduje o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem ostatním akciím Banky, tj. kmenovým akciím na jméno o jmenovité hodnotě 46,- Kč (slovy čtyřicet šest korun českých) za kus, vydaným jako zaknihovaný cenný papír, ISIN: CZ0008041274, ve vlastnictví akcionářů Banky odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, tj. na společnost UniCredit Bank Austria AG, registrační číslo: FN 150714 p, se sídlem Schottengasse 6-8, 1010 Vídeň, Rakouská republika, registrovanou v obchodním rejstříku Rakouské republiky. Vlastnické právo k akciím Banky ostatních akcionářů odlišných od Hlavního akcionáře přejde na Hlavního akcionáře ve smyslu ust. § 385 zákona o obchodních korporacích uplynutím 1 (slovy jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení o přechodu akcií Banky na Hlavního akcionáře do obchodního rejstříku (dále jen Den přechodu akcií). 3. určuje, že Hlavní akcionář poskytne všem ostatním akcionářům Banky protiplnění ve výši 409,90 Kč (slovy čtyři sta devět korun českých a devadesát haléřů) za každou kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 46,- Kč v zaknihované podobě vydanou Bankou. Přiměřenost výše protiplnění je v souladu s § 376 zákona o obchodních korporacích doložena znaleckým posudkem č. 8/34636572/16 ze dne 05.04.2016, zpracovaným znaleckým ústavem E & Y Valuations s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 Nové Město, IČO 161 90 581, přičemž tento znalecký posudek byl zpracován s datem ocenění ke dni 31.03.2016. Znalec za účelem určení hodnoty přiměřeného protiplnění pro realizaci práva Hlavního akcionáře stanovil výši protiplnění nepřímo prostřednictvím ocenění akcií Banky, jejichž hodnota byla stanovena na základě ocenění závodu Banky s použitím metody diskontovaných volných peněžních toků pro vlastníky Banky (metoda DCF Equity). Při této metodě jsou peněžní toky, které jsou po uspokojení provozních potřeb podniku k dispozici vlastníkům podniku/banky, diskontovány oportunitními náklady vlastního kapitálu odpovídajícími rizikovému profilu Banky. Hodnota akcií je určena jako součin jejich jmenovité hodnoty a podílu čistého obchodního majetku Banky k jejímu základnímu kapitálu. Pro ověření výsledků výnosového ocenění byl znalcem použit také srovnávací přístup se zaměřením na tržní a transakční násobky. Znalec dále analyzoval hodnotu čistého obchodního majetku Banky metodou hodnoty vlastního kapitálu. Hodnota akcií, resp. příslušná výše přiměřeného protiplnění, byla ve znaleckém posudku a dle praxe obvyklé při procesu nuceného přechodu účastnických cenných papírů stanovena jako reálná hodnota. Na základě podkladů, předpokladů, omezení, vlastních analýz a metodických postupů ocenění uvedených ve znaleckém posudku znalec uzavřel, že výše přiměřeného protiplnění v penězích pro účely využití práva přechodu akcií na Hlavního akcionáře za jednu akcii Banky na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 46,- Kč (slovy čtyřicet šest korun českých), kterou vlastní minoritní akcionáři Banky, k datu ocenění tj. k 31.03.2016 činí po zaokrouhlení 409,90 Kč (slovy čtyři sta devět korun a devadesát haléřů). Protiplnění dle předchozího odstavce bude ve smyslu § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích zvýšeno o úroky ve výši obvyklých úroků podle § 1802 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ode Dne přechodu akcií. 4. určuje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění, spolu s odpovídajícím úrokem, na své náklady prostřednictvím Pověřené osoby, a to nejpozději do 30 (slovy třiceti) dnů ode Dne přechodu akcií na Hlavního akcionáře, přičemž Pověřená osoba bude za Hlavního akcionáře zajišťovat poskytnutí protiplnění dále po dobu následujících 30 (slovy třiceti) dní. Příslušné částky protiplnění spolu s úrokem budou bezhotovostně převedeny na bankovní účty dosavadních akcionářů Banky, resp. oprávněným osobám, které budou uvedeny ve výpisu z evidence emise vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s., pořízeném ke dni předcházejícímu den přechodu akcií. V případě, že dosavadní akcionář, resp. oprávněná osoba, nebude mít ve výpisu z evidence emise vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s k tomu dni uveden bankovní účet, pak mu bude příslušná částka zaslána prostřednictvím poštovní poukázky na jeho adresu bydliště/sídla uvedenou v tomto výpisu. Okamžik přechodu Akcií na Hlavního akcionáře a případné další podrobnosti výplaty protiplnění budou zveřejněny na internetových stránkách Banky. do 5. 1. 2017 od 13. 6. 2016

Počet členů statutárního orgánu: 7 do 6. 2. 2024 od 2. 10. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 27. 5. 2014

Společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 649 48 242, se sídlem na adrese Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, se jako nástupnická společnost sloučila se zanikající společností UniCredit Bank Slovakia a.s., IČ: 00 681 709, se sídlem na adrese Bratislava, Šancová 1/A, PSČ 813 33, Slovenská republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, odíl Sa, vložka 34/B. Na společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., jakožto nástupnickou společnost, přešlo jmění společnosti UniCredit Bank Slovakia a.s., jakožto zanikající společnosti; nástupnická společnost vstoupila do právního postavení zanikající společnosti UniCredit Bank Slovakia, a.s. od 1. 12. 2013

Společnost UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ: 649 48 242, se sídlem na adrese Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, se jako nástupnická společnost sloučila se zanikající společností UniCredit CAIB Czech Republic a.s., IČ: 610 65 668, se sídlem na adrese Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ 140 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8132. Na společnost UniCredit Bank Czech Republic, a.s., jakožto nástupnickou společnost, přešlo jmění společnosti UniCredit CAIB Czech Republic a.s., jakožto zanikající společnosti; nástupnická společnost UniCredit Bank Czech Republic, a.s., vstoupila do právního postavení zanikající společnosti UniCredit CAIB Czech Republic a.s. od 30. 11. 2012

Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady bylo dne 5.5.2011 přijato toto usnesení: Za prvé: Základní kapitál se zvyšuje z dosavadní výše 7.324.716.000,- Kč o částku 1.425.000.000,- Kč na částku 8.749.716.000,- Kč za následujících podmínek: - upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, - nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem, - zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 142.500 ks nových kmenových akcií na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každá, akcie nebudou kótované, - akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva před tímto rozhodnutím, - emisní kurs každé akcie z takto upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě jedné akcie, - akcie budou upsány ve Smlouvě o upsání akcií uzavřené s jediným akcionářem společnosti, tj. společností UniCredit Bank Austria AG, se sídlem v politické obci Vídeň, obchodní adresa 1010 Vídeň, Schottengasse 6-8, Rakouská republika, číslo firmy FN 150747 p (dále jako "smlouva o upsání akcií"). Smlouva o upsání akcií bude uzavřena v sídle společnosti UniCredit Bank Czech Republic, a.s., na adrese Praha 1, Na Příkopě 858/20. Lhůta pro upsání nových akcií předem určeným zájemcem - jediným akcionářem společnosti, činí 14 dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude předem určenému zájemci oznámen dopisem doručeným osobně nebo doporučeně poštou spolu s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií. Upisování akcií předem určeným zájemcem může začít dříve, než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, je však vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, - v případě, že nebudou jediným akcionářem upsány všechny nabídnuté akcie v souladu s tímto rozhodnutím, je upisování akcií dle ustanovení § 167 obchodního zákoníku neúčinné. Za druhé: Předem určený zájemce - jediný akcionář společnosti, je povinen splatit emisní kurs všech nově upsaných akcií do 15 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií a to výhradně peněžitým vkladem na zvláštní účet zřízený společností za tímto účelem, č. účtu 2106463483/2700. do 31. 5. 2011 od 16. 5. 2011

Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady bylo dne 4. srpna 2010 přijato toto usnesení: Za prvé: Základní kapitál se zvyšuje z dosavadní výše 5.124.716.000,- Kč o částku 2.200.000.000,- Kč na částku 7.324.716.000,- Kč za následujících podmínek: - upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, - nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem, - zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 220.000 ks nových kmenových akcií na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každá, akcie nebudou kótované, - akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva před tímto rozhodnutím, - emisní kurs každé akcie z takto upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě jedné akcie, - akcie budou upsány ve Smlouvě o upsání akcií uzavřené s jediným akcionářem společnosti, tj. UniCredit Bank Austria AG, se sídlem v politické obci Vídeň, obchodní adrese 1010 Vídeň, Schottengasse 6-8, Rakouská republika, číslo firmy FN 150714 p (dále jako "smlouva o upsání akcií"). Smlouva o upsání akcií bude uzavřena v sídle společnosti UniCredit Bank Czech Republic, a.s., na adrese Praha 1, Na Příkopě 858/20. Lhůta pro upsání nových akcií předem určeným zájemcem - jediným akcionářem společnosti, činí 14 dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude předem určenému zájemci oznámen dopisem doručeným osobně nebo doporučeně poštou spolu s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií. Upisování akcií předem určeným zájemcem může začít dříve, než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, je však vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, - v případě, že nebudou jediným akcionářem upsány všechny nabídnuté akcie v souladu s tímto rozhodnutím, je upisování akcií dle ustanovení § 167 obchodního zákoníku neúčinné. Za druhé: Předem určený zájemce - jediný akcionář společnosti, je povinen splatit emisní kurz všech nově upsaných akcií do 15 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to výhradně peněžitým vkladem na zvláštní účet zřízený společností za tímto účelem, č. účtu 2105666393/2700. do 27. 8. 2010 od 10. 8. 2010

Na společnost UniCredit Bank Czech Republic, a.s., jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti UniCredit Factoring, s.r.o., se sídlem Praha 2, Italská 24/1583, PSČ: 120 00, IČ: 27182827, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 102595. od 1. 11. 2009

Na společnost UniCredit Bank Czech Republic, a.s., přešlo jmění obchodní společnosti HVB Reality CZ, s.r.o., IČ: 604 65 859, se sídlem na adrese: Praha 1, Staré Město, Revoluční 17/764, PSČ: 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 26741, která byla zrušena bez likvidace v důsledku převzetí jmění společníkem, společností UniCredit Bank Czech Republic, a.s. od 10. 12. 2008

Na společnost HVB Bank Czech republic a.s., jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti Živnostenská banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 858/20, PSČ 113 80, IČ: 000 01 368, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1350. od 5. 11. 2007

Společnost HVB Bank Czech Republic a.s. je právním nástupcem obchodní společnosti BAPS s.r.o., se sídlem Praha 1, Revoluční 15, PSČ : 11000, IČ: 48591947, dosud zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu C, vložka 18549, která byla zrušena bez likvidace převzetím jmění jediným společníkem, společností HVB Bank Czech Republic a.s.Rozhodným dnem převodu jmění je 1.1.2003. od 1. 10. 2003

Jediný akcionář ve funkci valné hromady společnosti HVB Bank Czech Republic a.s. rozhodl 20.5.2003 následovně: 1. Rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti tak, že základní kapitál společnosti bude zvýšen o částku 77.716.000,- Kč ( slovy: sedmdesát sedm milionů sedm set šestnáct tisíc korun českých). Celková výše základního kapitálu společnosti bude činit 5.124.716.000,- Kč ( slovy: pět miliard jedno sto dvacet čtyři miliony sedm set šestnáct tisíc korun českých). Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Bude upsáno 10 ks ( slovy deset kusů) nových kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 7.771.600,- Kč ( slovy: sedm milionů sedm set sedmdesát jeden tisíc šest set korun českých) každá. Převoditelnost akcií je omezena stejně jako již emitované akcie, tj. k účinnosti převodu akcií společnosti se vyžaduje souhlas valné hromady. Emisní kurz se bude rovnat jmenovité hodnotě. Emisní ážio se bude rovnat nule. 3. Veškeré akcie budou upsány jediným akcionářem s využitím jeho přednostního práva. Úpis bude proveden uzavřením smlouvy o upsání akcií, jejíž návrh společnost doručí jedinému akcionáři, a bude probíhat v sídle společnosti dva týdny ode dne doručení oznámení společnosti o nabytí právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti oznámí začátek této lhůty jedinému akcionáři písemným oznámením. Bude upsáno 10 ks ( slovy: deset kusů nových kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 7.771.600,- Kč ( slovy: sedm milionů sedm set sedmdesát jeden tisíc šest set korun českých) každá, přičemž jejich emisní kurs se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě. Pohledávka společnosti na splacení emisního kurzu 10 ks ( slovy: deset kusů) akcií, tj. pohledávka ve výši 77.771.600,- Kč ( slovy: sedmdesát sedm milionů sedm set sedmdesát jeden tisíc šest set korun českých), bude splacena nepeněžitým vkladem ( uzavřením písemné smlouvy o vkladu zaknihovaných cenných papírů) do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to v prostorách společnosti HVB Bank Czech Republic a.s. na adrese Praha 1, nám. Republiky 3a/č.p.2090, PSČ 110 00 v pracovní dny od 9.00 do 15.00 hodin. 4. Předmětem vkladu je 100.000,- ks ( slovy: jedno sto tisíc kusů) kmenových akcií CA IB Securities, a.s., se sídlem Praha 5, Nám.Kinských 602, PSČ 150 00, IČO: 43 00 45 80, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1136. Akcie zní na jméno a jsou vydány v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč ( slovy: jeden tisíc korun českých) každá. Výše uvedené akcie jsou ve vlastnictví jediného akcionáře Bank Austria Creditanstalt AG s obchodní adresou Vordere Zollamtsstrasse 13, 1030 Vídeň, Rakouská republika. Akcie byly oceněny znalcem jmenovaným usnesením Městského soudu v Praze pod č.j. Nc 4127/2003, který předmět nepeněžního vkladu ocenil částkou 77.716.000,- Kč ( slovy: sedmdesát sedm milionů sedm set šestnáct tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude upsáno 10 ks ( slovy : deset kusů) nových kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 7.771.600,- Kč ( slovy : sedm milionů sedm set sedmdesát jeden tisíc šest set korun českých) každá. do 11. 7. 2003 od 16. 6. 2003

Společnost, jakožto nástupnická, byla sloučena se zanikající společnosti Bank Austria Creditanstalt Czech Republic, a.s. se sídlem Praha 1, Revoluční 7, IČ 15271064, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B,l vložce 570. Na společnost přešlo jmění zanikající společnosti Bank Austria Creditanstalt Czech Republic, a.s. od 1. 10. 2001

Společnost je právním nástupcem zrušené společnosti HYPO-BANK CZ a.s., IČO 44266120 se sídlem Praha 1, Štěpánská 27, která byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Praze v oddílu B, vložce 1105, a přešla na ni veškerá práva a závazky zrušené společnosti. od 31. 12. 1998

Jediný akcionář: "Bayerische Vereinsbank Aktiengesellschaft 80333 Mnichov, SRN, Kardinal-Faulhaber-Str. 14" do 31. 12. 1998 od 16. 5. 1997

Kapitál

Základní kapitál

vklad 8 754 617 898 Kč

od 1. 12. 2013

Základní kapitál

vklad 8 749 716 000 Kč

do 1. 12. 2013 od 31. 5. 2011

Základní kapitál

vklad 7 324 716 000 Kč

do 31. 5. 2011 od 27. 8. 2010

Základní kapitál

vklad 5 124 716 000 Kč

do 27. 8. 2010 od 11. 7. 2003

Základní kapitál

vklad 5 047 000 000 Kč

do 11. 7. 2003 od 31. 12. 1998

Základní kapitál

vklad 4 307 000 000 Kč

do 31. 12. 1998 od 25. 11. 1997

Základní kapitál

vklad 1 500 000 000 Kč

do 25. 11. 1997 od 1. 1. 1996
akcie na jméno zaknihovaná, hodnota: 46 Kč, počet: 106 563 od 1. 12. 2013
kmenové akcie na jméno zaknihovaná, hodnota: 10 000 Kč, počet: 436 500 od 31. 5. 2011
kmenové akcie na jméno zaknihovaná, hodnota: 10 000 Kč, počet: 294 000 do 31. 5. 2011 od 27. 8. 2010
kmenové akcie na jméno, hodnota: 7 771 600 Kč, počet: 10 od 11. 7. 2003
akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 74 000 do 27. 8. 2010 od 31. 12. 1998
akcie na jméno, hodnota: 13 375 000 Kč, počet: 200 od 25. 11. 1997
akcie na jméno, hodnota: 16 320 000 Kč, počet: 100 od 25. 11. 1997
akcie na jméno, hodnota: 15 000 000 Kč, počet: 100 do 25. 11. 1997 od 1. 1. 1996

Statutární orgán

8 fyzických osob

Maria Georgia Salagean

Člen představenstva

První vztah: 6. 2. 2024

vznik členství: 1. 1. 2024

Laténská 862/15, Praha, 158 00, Česká republika

Mgr. Jakub Dusílek, MBA

Předseda představenstva

První vztah: 26. 10. 2023

vznik členství: 2. 4. 2022

vznik funkce: 10. 5. 2022

Měsíční 1366/10, Praha, 104 00, Česká republika

Alen Dobrić

Člen statutárního orgánu

První vztah: 26. 10. 2023

vznik členství: 1. 4. 2023

U laboratoře 1102/2, Praha, 162 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Valentina Stranieri

Člen statutárního orgánu

První vztah: 26. 10. 2023

vznik členství: 1. 9. 2023

Baarova 1540/28, Praha, 140 00, Česká republika

Jaroslav Habo

člen představenstva

První vztah: 3. 1. 2022

vznik členství: 1. 12. 2021

Keltská 760/7, Bratislava, Slovensko

Stefano Gison

člen představenstva

První vztah: 17. 3. 2021

vznik členství: 1. 1. 2021

Všehrdova 445/5, Praha, 118 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Tomáš Drábek

člen představenstva

První vztah: 17. 3. 2021

vznik členství: 1. 2. 2021

Bílkova 863/17, Praha, 110 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Slavomír Beňa

člen představenstva

První vztah: 2. 11. 2018

vznik členství: 1. 10. 2018

Mliekárenská 3, Bratislava, Slovensko

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Massimo Francese

Člen statutárního orgánu

První vztah: 26. 10. 2023 - Poslední vztah: 6. 2. 2024

vznik členství: 1. 4. 2023

zánik členství: 31. 12. 2023

Senovážné náměstí 1465/7, Praha, 110 00, Česká republika

Marco Iannaccone

Místopředseda představenstva

První vztah: 26. 10. 2023 - Poslední vztah: 6. 2. 2024

vznik členství: 1. 4. 2023

zánik členství: 30. 9. 2023

vznik funkce: 1. 4. 2023

zánik funkce: 30. 9. 2023

Nad Šárkou 1677/17, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Hana Čitbajová

člen představenstva

První vztah: 17. 3. 2021 - Poslední vztah: 26. 10. 2023

vznik členství: 1. 1. 2021

zánik členství: 31. 8. 2023

Josefa Cígera Hronského 1635/12, Bratislava, Slovensko

Marco Iannaccone

Místopředseda představenstva

První vztah: 17. 7. 2020 - Poslední vztah: 26. 10. 2023

vznik členství: 1. 4. 2020

zánik členství: 1. 4. 2023

vznik funkce: 1. 4. 2020

zánik funkce: 1. 4. 2023

Nad Šárkou 1677/17, Praha, 160 00, Česká republika

Marco Iannaccone

Místopředseda představenstva

První vztah: 19. 5. 2020 - Poslední vztah: 17. 7. 2020

vznik členství: 1. 4. 2020

vznik funkce: 1. 4. 2020

Gerstnerova 657/7, Praha, 170 00, Česká republika

Massimo Francese

Člen představenstva

První vztah: 19. 5. 2020 - Poslední vztah: 26. 10. 2023

vznik členství: 1. 4. 2020

zánik členství: 1. 4. 2023

Senovážné náměstí 1465/7, Praha, 110 00, Česká republika

Alen Dobrić

Člen představenstva

První vztah: 19. 5. 2020 - Poslední vztah: 26. 10. 2023

vznik členství: 1. 4. 2020

zánik členství: 1. 4. 2023

Bulevar Arsenija Carnojevica no 41/30, Bělehrad, Srbsko

Mgr. Jakub Dusílek, MBA

Předseda představenstva

První vztah: 2. 5. 2019 - Poslední vztah: 26. 10. 2023

vznik členství: 2. 4. 2019

zánik členství: 2. 4. 2022

vznik funkce: 2. 4. 2019

zánik funkce: 2. 4. 2022

Měsíční 1366/10, Praha, 104 00, Česká republika

Ing. Aleš Barabas

Člen statutárního orgánu

První vztah: 10. 4. 2019 - Poslední vztah: 19. 5. 2020

vznik členství: 1. 4. 2019

zánik členství: 31. 3. 2020

U dubu 1371/98, Praha, 147 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Jakub Dusílek, MBA

Člen statutárního orgánu

První vztah: 10. 4. 2019 - Poslední vztah: 2. 5. 2019

vznik členství: 2. 4. 2019

Měsíční 1366/10, Praha, 104 00, Česká republika

Paolo Iannone

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 9. 2018 - Poslední vztah: 19. 5. 2020

vznik členství: 26. 4. 2018

zánik členství: 31. 3. 2020

vznik funkce: 26. 4. 2018

zánik funkce: 31. 3. 2020

Baarova 1540/28, Praha, 140 00, Česká republika

Miroslav Štrokendl

člen představenstva

První vztah: 22. 2. 2018 - Poslední vztah: 3. 1. 2022

vznik členství: 1. 12. 2016

zánik členství: 1. 12. 2021

Charkovská 7, Bratislava, Slovensko

Tomáš Drábek

člen představenstva

První vztah: 22. 2. 2018 - Poslední vztah: 17. 3. 2021

vznik členství: 1. 2. 2018

zánik členství: 1. 2. 2021

Bílkova 863/17, Praha, 110 00, Česká republika

Ljubisa Tesic

člen představenstva

První vztah: 4. 9. 2017 - Poslední vztah: 19. 5. 2020

vznik členství: 1. 11. 2016

zánik členství: 31. 3. 2020

U dětského hřiště 743/13, Praha, 158 00, Česká republika

Ing. Jiří Kunert

Předseda představenstva

První vztah: 23. 8. 2017 - Poslední vztah: 10. 4. 2019

vznik členství: 1. 4. 2016

zánik členství: 1. 4. 2019

vznik funkce: 1. 4. 2016

zánik funkce: 1. 4. 2019

Čerchovská 1981/6, Praha, 120 00, Česká republika

Ljubisa Tesic

člen představenstva

První vztah: 5. 1. 2017 - Poslední vztah: 4. 9. 2017

vznik členství: 1. 11. 2016

Bimbo UT 1236, Budapešť, Maďarsko

Ing. Aleš Barabas

člen představenstva

První vztah: 25. 8. 2016 - Poslední vztah: 10. 4. 2019

vznik členství: 1. 4. 2016

zánik členství: 1. 4. 2019

vznik funkce: 1. 4. 2016

U dubu 1371/98, Praha, 147 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jiří Kunert

Předseda představenstva

První vztah: 25. 8. 2016 - Poslední vztah: 23. 8. 2017

vznik členství: 1. 4. 2016

vznik funkce: 1. 4. 2016

Jihovýchodní III 789/60, Praha, 141 00, Česká republika

Giovanni Guidi

člen představenstva

První vztah: 25. 8. 2016 - Poslední vztah: 22. 2. 2018

vznik členství: 9. 6. 2016

zánik členství: 31. 1. 2018

vznik funkce: 9. 6. 2016

zánik funkce: 31. 1. 2018

Truhlářská 1109/5, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. David Grund

člen představenstva

První vztah: 21. 1. 2016 - Poslední vztah: 2. 11. 2018

vznik členství: 1. 10. 2015

zánik členství: 1. 10. 2018

K Lukám 702, Šestajovice, 250 92, Česká republika

Mgr. Jakub Dusílek, MBA

člen představenstva

První vztah: 21. 1. 2016 - Poslední vztah: 25. 8. 2016

vznik členství: 1. 10. 2015

zánik členství: 14. 3. 2016

Měsíční 1366/10, Praha, 104 00, Česká republika

Gregor Peter Hofstätter-Pobst

člen představenstva

První vztah: 12. 1. 2016 - Poslední vztah: 5. 1. 2017

vznik členství: 1. 12. 2014

zánik členství: 1. 11. 2016

K vinicím 698, Praha, 164 00, Česká republika

Paolo Iannone

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 1. 2016 - Poslední vztah: 18. 9. 2018

vznik členství: 26. 4. 2015

zánik členství: 26. 4. 2018

vznik funkce: 26. 4. 2015

zánik funkce: 26. 4. 2018

Baarova 1540/28, Praha, 140 00, Česká republika

Miroslav Štrokendl

člen představenstva

První vztah: 1. 12. 2013 - Poslední vztah: 22. 2. 2018

vznik členství: 1. 12. 2013

zánik členství: 1. 12. 2016

Charkovská 7, Bratislava, Slovensko

Ing. Aleš Barabas

člen představenstva

První vztah: 14. 6. 2013 - Poslední vztah: 25. 8. 2016

vznik členství: 1. 4. 2013

zánik členství: 1. 4. 2016

U dubu 1371/98, Praha, 147 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jiří Kunert

předseda představenstva

První vztah: 14. 6. 2013 - Poslední vztah: 25. 8. 2016

vznik členství: 1. 4. 2013

zánik členství: 1. 4. 2016

vznik funkce: 1. 4. 2013

zánik funkce: 1. 4. 2016

Jihovýchodní III 789/60, Praha, 141 00, Česká republika

Ing. David Grund

člen představenstva

První vztah: 12. 10. 2012 - Poslední vztah: 21. 1. 2016

vznik členství: 1. 10. 2012

zánik členství: 1. 10. 2015

K Lukám 702, Šestajovice, 250 92, Česká republika

Ing. Jiří Kunert

předseda představenstva

První vztah: 12. 10. 2012 - Poslední vztah: 14. 6. 2013

vznik členství: 1. 4. 2010

zánik členství: 1. 4. 2013

vznik funkce: 1. 4. 2010

zánik funkce: 1. 4. 2013

Jihovýchodní III 789/60, Praha, 141 00, Česká republika

Paolo Iannone

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 10. 2012 - Poslední vztah: 12. 1. 2016

vznik členství: 26. 4. 2012

zánik členství: 26. 4. 2015

vznik funkce: 26. 4. 2012

zánik funkce: 26. 4. 2015

Baarova 1540/48, Praha 4, Česká republika

Mgr. Jakub Dusílek, MBA

člen představenstva

První vztah: 12. 10. 2012 - Poslední vztah: 21. 1. 2016

vznik členství: 1. 10. 2012

zánik členství: 1. 10. 2015

Měsíční 1366/10, Praha, 104 00, Česká republika

Domenico Pignata

člen představenstva

První vztah: 9. 5. 2012 - Poslední vztah: 12. 10. 2012

vznik členství: 1. 1. 2012

zánik členství: 1. 10. 2012

Miláno, Via Cielo 2, Itálie

Paolo Iannone

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 5. 2012 - Poslední vztah: 12. 10. 2012

vznik členství: 26. 4. 2012

vznik funkce: 26. 4. 2012

Švédská 1036/17, Praha, 150 00, Česká republika

Gregor Peter Hofstaetter-Pobst

člen představenstva

První vztah: 11. 1. 2012 - Poslední vztah: 12. 1. 2016

vznik členství: 1. 12. 2011

zánik členství: 1. 12. 2014

K vinicím 698, Praha, 164 00, Česká republika

Ing. David Grund

člen představenstva

První vztah: 20. 5. 2011 - Poslední vztah: 12. 10. 2012

vznik členství: 1. 10. 2009

zánik členství: 1. 10. 2012

K Lukám 702, Šestajovice, 250 92, Česká republika

Ing. Jiří Kunert

předseda představenstva

První vztah: 20. 5. 2011 - Poslední vztah: 12. 10. 2012

vznik členství: 1. 4. 2010

vznik funkce: 1. 4. 2010

Pod kaštany 1107/19, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Aleš Barabas

člen představenstva

První vztah: 20. 5. 2011 - Poslední vztah: 14. 6. 2013

vznik členství: 1. 4. 2010

zánik členství: 1. 4. 2013

U dubu 1371/98, Praha, 147 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. David Grund

člen představenstva

První vztah: 4. 7. 2009 - Poslední vztah: 20. 5. 2011

vznik členství: 1. 10. 2006

zánik členství: 1. 10. 2009

K Lukám 702, Šestajovice, 250 92, Česká republika

Paolo Iannone

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 7. 2009 - Poslední vztah: 9. 5. 2012

vznik členství: 24. 4. 2009

zánik členství: 26. 4. 2012

vznik funkce: 24. 4. 2009

zánik funkce: 26. 4. 2012

Varšava, Jana Pawla II 80/A, Polsko

Dr. Peter Koerner

člen představenstva

První vztah: 15. 6. 2009 - Poslední vztah: 15. 6. 2009

vznik členství: 1. 12. 2006

zánik členství: 31. 3. 2009

A-1180 VídeŇ, Pötzleinsdorf Höhe 33, Rakousko

Domenico Pignata

člen představenstva

První vztah: 22. 1. 2009 - Poslední vztah: 9. 5. 2012

vznik členství: 1. 1. 2009

zánik členství: 1. 1. 2012

Miláno, Via Cielo 2, Itálie

Massimiliano Fossati

Člen statutárního orgánu

První vztah: 25. 3. 2008 - Poslední vztah: 22. 1. 2009

vznik členství: 1. 2. 2008

zánik členství: 5. 9. 2008

Bussero, Via J.Kennedy 11/B, 200 60, Itálie

Ing. David Grund

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 11. 2007 - Poslední vztah: 4. 7. 2009

vznik členství: 1. 10. 2001

vznik funkce: 5. 11. 2007

zánik funkce: 24. 4. 2009

K Lukám 702, Šestajovice, 250 92, Česká republika

Ing. Jiří Kunert

předseda představenstva

První vztah: 5. 11. 2007 - Poslední vztah: 20. 5. 2011

vznik členství: 1. 4. 2007

zánik členství: 1. 4. 2010

vznik funkce: 5. 11. 2007

zánik funkce: 1. 4. 2010

Pod kaštany 1107/19, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Jiří Kunert

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 4. 2007 - Poslední vztah: 5. 11. 2007

vznik členství: 1. 4. 2007

vznik funkce: 2. 4. 2004

zánik funkce: 4. 11. 2007

Pod kaštany 1107/19, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Aleš Barabas

člen představenstva

První vztah: 19. 4. 2007 - Poslední vztah: 20. 5. 2011

vznik členství: 1. 4. 2007

zánik členství: 1. 4. 2010

U dubu 1371/98, Praha, 147 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Friederike Kotz

člen představenstva

První vztah: 20. 3. 2007 - Poslední vztah: 19. 4. 2007

vznik funkce: 1. 11. 2006

zánik funkce: 28. 3. 2007

Döbliger Hauptstrasse 11, DG 29, 1190 Vídeň, Rakousko

Alfred Füsselberger

člen představenstva

První vztah: 13. 9. 2005 - Poslední vztah: 18. 9. 2006

vznik členství: 1. 7. 2005

zánik členství: 31. 8. 2006

Ober-Grafendorf, Daniel Granstrasse 8, Rakousko

Christian Suppanz

člen představenstva

První vztah: 13. 9. 2005 - Poslední vztah: 20. 3. 2007

vznik členství: 1. 7. 2005

zánik členství: 31. 10. 2006

1120 Vídeň, Meidlinger Hauptstrasse 7-9/2/53, Rakousko

Dr. Peter Koerner

člen představenstva

První vztah: 3. 5. 2005 - Poslední vztah: 15. 6. 2009

vznik členství: 1. 12. 2004

zánik členství: 1. 12. 2006

A-1180 VídeŇ, Pötzleinsdorf Höhe 33, Rakousko

Christian Franz Bruckner

člen

První vztah: 8. 12. 2003 - Poslední vztah: 13. 9. 2005

vznik členství: 15. 8. 2003

zánik členství: 30. 6. 2005

Hellwagstrasse 14/7/12, 1200 Vídeň, Rakousko

Ing. David Grund

předseda

První vztah: 1. 10. 2003 - Poslední vztah: 5. 11. 2007

vznik členství: 1. 10. 2001

vznik funkce: 4. 2. 2003

zánik funkce: 4. 11. 2007

K Lukám 702, Šestajovice, 250 92, Česká republika

Ing. Věslav Michalik, CSc.

člen

První vztah: 1. 10. 2003 - Poslední vztah: 3. 5. 2005

vznik členství: 1. 2. 2003

zánik členství: 30. 11. 2004

Šípková 405, Dolní Břežany, 252 41, Česká republika

Ing. Věslav Michalik, CSc.

člen

První vztah: 11. 6. 2003 - Poslední vztah: 1. 10. 2003

vznik členství: 1. 2. 2003

Doní Břežany, Česká republika

Dr. Udo Szekulics

člen

První vztah: 7. 2. 2003 - Poslední vztah: 13. 9. 2005

vznik členství: 1. 9. 2002

zánik členství: 30. 6. 2005

Nad údolím 338/62, Praha, 147 00, Česká republika

Ing. Petr Brávek

Člen představenstva

První vztah: 28. 8. 2002 - Poslední vztah: 31. 1. 2006

vznik členství: 12. 12. 2001

zánik členství: 30. 4. 2005

Dykova 1156/19, Praha, 101 00, Česká republika

JUDr. Karel Kratina

Člen představenstva

První vztah: 19. 3. 2002 - Poslední vztah: 11. 6. 2003

vznik členství: 1. 10. 2001

zánik členství: 31. 1. 2003

Pražského povstání 675/42, Praha 4, 148 00, Česká republika

Franco Brambilla

Člen představenstva

První vztah: 19. 3. 2002 - Poslední vztah: 7. 10. 2002

vznik členství: 1. 10. 2001

zánik členství: 15. 11. 2001

Na závěji 568, Praha 6, 164 00, Česká republika

Manfred Meier

Člen představenstva

První vztah: 19. 3. 2002 - Poslední vztah: 7. 2. 2003

vznik členství: 10. 10. 2001

zánik členství: 1. 9. 2002

K lesu 1350, Hostivice, 253 01, Česká republika

Hartmut Adolf Hagemann

Člen představenstva

První vztah: 19. 3. 2002 - Poslední vztah: 11. 6. 2003

vznik členství: 1. 10. 2001

zánik členství: 31. 1. 2003

Na Fialce I., Praha 6, Česká republika

Ing. David Grund

Člen představenstva

První vztah: 19. 3. 2002 - Poslední vztah: 1. 10. 2003

vznik členství: 1. 10. 2001

vznik funkce: 4. 2. 2003

K Lukám 702, Šestajovice, 250 92, Česká republika

Hartmut Adolf Hagemann

Člen představenstva

První vztah: 29. 8. 2000 - Poslední vztah: 19. 3. 2002

zánik členství: 30. 9. 2001

Na Fialce I., Praha 6, Česká republika

David Svojitka

Člen představenstva

První vztah: 31. 5. 1999 - Poslední vztah: 29. 8. 2000

Jana Zajíce 191/40, Praha, 170 00, Česká republika

JUDr. Karel Kratina

Člen představenstva

První vztah: 31. 5. 1999 - Poslední vztah: 19. 3. 2002

zánik členství: 30. 9. 2001

Pražského povstání 675/42, Praha 4, 148 00, Česká republika

Ivan Černohorský

Člen představenstva

První vztah: 31. 12. 1998 - Poslední vztah: 17. 11. 1999

Opatovická 180/8, Praha, 110 00, Česká republika

David Svojitka

Člen představenstva

První vztah: 25. 11. 1997 - Poslední vztah: 31. 5. 1999

Široká 65/14, Praha, 110 00, Česká republika

Hans Peter Horster

Člen představenstva

První vztah: 11. 10. 1996 - Poslední vztah: 19. 3. 2002

zánik členství: 30. 9. 2001

Janáčkovo nábřeží 1101/23, Praha, 150 00, Česká republika

David Svojitka, nar. 13.2.1961

Člen představenstva

První vztah: 11. 10. 1996 - Poslední vztah: 25. 11. 1997

Pařížská 98/17, Praha, 110 00, Česká republika

Hans Peter Horster

Člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1996 - Poslední vztah: 11. 10. 1996

Janáčkovo nábřeží 1101/23, Praha, 150 00, Česká republika

Dr. Karl-Joachim Lubitz

Člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1996 - Poslední vztah: 11. 10. 1996

Na ostrohu 1793/51, Praha, 160 00, Česká republika

JUDr. Karel Kratina

Člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1996 - Poslední vztah: 31. 5. 1999

Jihlavská 422/36, Praha, 140 00, Česká republika

Jménem banky jedná její představenstvo jako kolektivní statutární orgán. Jednat za představenstvo jménem banky vůči třetím osobám mohou kteříkoliv dva členové představenstva společně. Podepisovat jménem banky mohou kteříkoliv dva členové představenstva společně, a to tak, že připojí svůj podpis k napsané nebo vytištěné firmě banky. Zastupovat banku navenek a podepisovat za banku dále mohou společně dva prokuristé, a to tak, že připojí svůj podpis k napsané nebo vytištěné firmě banky a připojí dovětek s odkazem na prokuru.

od 5. 11. 2007

Společnost závazně zastupují a za ni podepisují: a) dva členové představenstva společně b) jeden člen představenstva s jedním prokuristou c) dva prokuristé společně a to tak, že k vypsanému nebo vytištěnému jménu společnosti připomí jednající své vlastnoruční podpisy s uvedením funkce, ve které jednají.

do 5. 11. 2007 od 1. 1. 1996

Dozorčí rada

9 fyzických osob

Eva Mikulková

Člen dozorčí rady

První vztah: 26. 10. 2023

vznik členství: 28. 6. 2023

Dlouhá 512, Kladno, 272 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jana Szászová

Člen dozorčí rady

První vztah: 26. 10. 2023

vznik členství: 28. 6. 2023

Hany Meličkovej 2989/18, Bratislava, Slovensko

Ing. Jiří Kunert

Předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 10. 2023

vznik členství: 1. 7. 2022

vznik funkce: 21. 7. 2022

Čerchovská 1981/6, Praha, 120 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Andrea Vintani

Člen dozorčí rady

První vztah: 26. 10. 2023

vznik členství: 31. 10. 2022

Via Col di Lana 8, Gallarate (Va), Itálie

Goffredo Guizzardi

Člen dozorčí rady

První vztah: 26. 10. 2023

vznik členství: 1. 3. 2023

Via Ausonio 9/A, Milán, Itálie

Gianfranco Bisagni

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 26. 10. 2023

vznik členství: 26. 1. 2022

vznik funkce: 26. 1. 2022

Via Marconi 105, La Spezia, Itálie

Ing. Alan Grund

Člen dozorčí rady

První vztah: 26. 10. 2023

vznik členství: 28. 6. 2023

Křišťálová 1004/18, Praha, 154 00, Česká republika

Enrica Rimoldi

Člen dozorčí rady

První vztah: 26. 10. 2023

vznik členství: 26. 1. 2022

Via Emilio Motta 6, Milán, Itálie

Davide Bazzarello

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 12. 2021

vznik členství: 23. 7. 2021

Via JF Kennedy 27, Cormano (MI), Itálie

Historické vztahy

Mgr. Klára Čapková

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 9. 2023 - Poslední vztah: 26. 10. 2023

vznik členství: 17. 7. 2020

zánik členství: 28. 6. 2023

Dunická 3142/2, Praha, 141 00, Česká republika

Mgr. Klára Čapková

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 3. 2021 - Poslední vztah: 6. 9. 2023

vznik členství: 17. 7. 2020

Střimelická 2497/14, Praha, 141 00, Česká republika

Niccolo' Ubertalli

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 2. 2021 - Poslední vztah: 1. 12. 2021

vznik členství: 29. 4. 2020

zánik členství: 23. 7. 2021

24 Campden Hill Gardens, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Goffredo Guizzardi

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 2. 2021 - Poslední vztah: 26. 10. 2023

vznik členství: 1. 3. 2020

zánik členství: 1. 3. 2023

Via Ausonio 9/A, Milán, Itálie

Ing. Jiří Kunert

Předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 1. 2020 - Poslední vztah: 26. 10. 2023

vznik členství: 1. 7. 2019

zánik členství: 1. 7. 2022

vznik funkce: 29. 7. 2019

zánik funkce: 1. 7. 2022

Čerchovská 1981/6, Praha, 120 00, Česká republika

Andrea Vintani

Člen dozorčí rady

První vztah: 15. 1. 2020 - Poslední vztah: 26. 10. 2023

vznik členství: 31. 10. 2019

zánik členství: 31. 10. 2022

Via Col di Lana 8, Gallarate (Va), Itálie

Benedetta Navarra

Člen dozorčí rady

První vztah: 10. 4. 2019 - Poslední vztah: 26. 10. 2023

vznik členství: 4. 11. 2018

zánik členství: 4. 11. 2021

Via Del Gambero 23, Řím, Itálie

Eva Mikulková

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 12. 2017 - Poslední vztah: 26. 10. 2023

vznik členství: 14. 7. 2017

zánik členství: 14. 7. 2020

Dlouhá 512, Kladno, 272 01, Česká republika

Ing. Jana Szászová

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 12. 2017 - Poslední vztah: 26. 10. 2023

vznik členství: 1. 6. 2017

zánik členství: 1. 6. 2020

Hany Meličkovej 2989/18, Bratislava, Slovensko

Ivan Vlaho

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 12. 2017 - Poslední vztah: 15. 1. 2020

vznik členství: 1. 3. 2017

zánik členství: 20. 7. 2019

Laufbergergasse 6/21-22, Vídeň, Rakousko

Mgr. Miloš Bádal

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 9. 2017 - Poslední vztah: 17. 3. 2021

vznik členství: 14. 7. 2017

zánik členství: 14. 7. 2020

Podhorská 88/19, Praha, 150 00, Česká republika

Heinz Meidlinger

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 4. 9. 2017 - Poslední vztah: 9. 2. 2021

vznik členství: 29. 4. 2017

zánik členství: 29. 4. 2020

vznik funkce: 29. 4. 2017

zánik funkce: 29. 4. 2020

Kalmusweg 46/Haus 107, Vídeň, Rakousko

Simone Marcucci

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 9. 2017 - Poslední vztah: 15. 1. 2020

vznik členství: 1. 3. 2017

zánik členství: 1. 7. 2019

vznik funkce: 1. 3. 2017

zánik funkce: 1. 7. 2019

Via Parini 3, Desio (MI), Itálie

Andrea Diamanti

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 9. 2017 - Poslední vztah: 9. 2. 2021

vznik členství: 1. 3. 2017

zánik členství: 1. 3. 2020

Wasagasse 6/20, Vídeň, Rakousko

Wolfgang Schilk

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 9. 2017 - Poslední vztah: 1. 12. 2021

vznik členství: 1. 3. 2017

zánik členství: 23. 7. 2021

Steinfeldgasse 36, Felixdorf, Rakousko

Enrico Minniti

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 1. 2016 - Poslední vztah: 4. 9. 2017

vznik členství: 4. 11. 2015

zánik členství: 20. 12. 2016

Schleigmuhlgasse 4/23, Vídeň, Rakousko

Mirko Bianchi

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 1. 2016 - Poslední vztah: 4. 9. 2017

vznik členství: 4. 11. 2015

zánik členství: 20. 12. 2016

vznik funkce: 4. 11. 2015

zánik funkce: 20. 12. 2016

Via Violetta 1, Appartamento Aniro 6976, Lugano-Castagnola, Švýcarsko

Csilla Ihász

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 1. 2016 - Poslední vztah: 4. 9. 2017

vznik členství: 4. 11. 2015

zánik členství: 20. 12. 2016

U lužického semináře 88/6, Praha, 118 00, Česká republika

Benedetta Navarra

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 1. 2016 - Poslední vztah: 10. 4. 2019

vznik členství: 4. 11. 2015

zánik členství: 4. 11. 2018

Via Del Gambero 23, Řím, Itálie

Gianfranco Bisagni

Člen dozorčí rady

První vztah: 20. 11. 2014 - Poslední vztah: 12. 1. 2016

vznik členství: 29. 4. 2014

zánik členství: 24. 9. 2015

Dennweg 13, 1190 Vídeň, Rakousko

Eva Mikulková

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 10. 2014 - Poslední vztah: 4. 9. 2017

vznik členství: 24. 7. 2014

zánik členství: 14. 7. 2017

Dlouhá 512, Kladno, 272 01, Česká republika

Francesco Giordano

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 10. 2014 - Poslední vztah: 12. 1. 2016

vznik členství: 29. 4. 2014

zánik členství: 15. 7. 2015

vznik funkce: 29. 4. 2014

zánik funkce: 15. 7. 2015

Morzinplatz 1, Vídeň, Rakousko

Giorgio Ebreo

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 2. 10. 2014 - Poslední vztah: 12. 1. 2016

vznik členství: 29. 4. 2014

zánik členství: 30. 8. 2015

vznik funkce: 29. 4. 2014

zánik funkce: 30. 8. 2015

Via Cervignano 16, Milano, Itálie

Mgr. Miloš Bádal

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 10. 2014 - Poslední vztah: 4. 9. 2017

vznik členství: 24. 7. 2014

zánik členství: 14. 7. 2017

Podhorská 88/19, Praha, 150 00, Česká republika

Suzanne Malibas

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 10. 2014 - Poslední vztah: 4. 9. 2017

vznik členství: 29. 4. 2014

zánik členství: 1. 1. 2017

Pfarrwiesengasse 21/6, Vídeň, Rakousko

Heinz Meidlinger

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 10. 2014 - Poslední vztah: 4. 9. 2017

vznik členství: 29. 4. 2014

zánik členství: 29. 4. 2017

Kalmusweg 46/Haus 107, Vídeň, Rakousko

Ing. Jana Szászová

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 10. 2014 - Poslední vztah: 4. 9. 2017

vznik členství: 13. 5. 2014

zánik členství: 13. 5. 2017

Hany Meličkovej 2989/18, Bratislava, Slovensko

Mauro Maschio

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 6. 2012 - Poslední vztah: 12. 1. 2016

vznik členství: 26. 4. 2012

zánik členství: 24. 9. 2015

Kyjev, Anri Barbyusa Str. 5, 03150, Ukrajina

Heinz Meidlinger

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 9. 2011 - Poslední vztah: 15. 9. 2011

vznik členství: 30. 7. 2006

zánik členství: 30. 7. 2011

Kalmusweg 46/Haus 107, 1220 Vídeň, Rakousko

Eva Mikulková

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 9. 2011 - Poslední vztah: 2. 10. 2014

vznik členství: 18. 6. 2011

zánik členství: 18. 6. 2014

Dlouhá 512, Kladno, 272 01, Česká republika

JUDr. Ivana Burešová

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 9. 2011 - Poslední vztah: 10. 1. 2014

vznik členství: 18. 6. 2011

zánik členství: 30. 11. 2013

Dlouhá 714/36, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Milan Říha

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 9. 2011 - Poslední vztah: 2. 10. 2014

vznik členství: 18. 6. 2011

zánik členství: 18. 6. 2014

Splavná 1489, Praha 9, 198 00, Česká republika

Francesco Giordano

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 9. 2011 - Poslední vztah: 2. 10. 2014

vznik členství: 2. 3. 2011

zánik členství: 2. 3. 2014

vznik funkce: 2. 3. 2011

zánik funkce: 2. 3. 2014

Vídeň, Morzinplatz 1, 1010, Rakousko

Ebreo Giorgio

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 9. 2011 - Poslední vztah: 2. 10. 2014

vznik členství: 26. 7. 2011

zánik členství: 29. 4. 2014

Milano, Via Cervignano 16, Itálie

Heinz Meidlinger

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 9. 2011 - Poslední vztah: 2. 10. 2014

vznik členství: 1. 8. 2011

zánik členství: 29. 4. 2014

Vídeň, Kalmusweg 46/Haus 107, 1220, Rakousko

Tomica Pustisek

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 5. 2011 - Poslední vztah: 9. 5. 2012

vznik členství: 28. 2. 2011

zánik členství: 26. 4. 2012

Vídeň, Judengasse 1, A 1010, Rakousko

Gianfranco Bisagni

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 5. 2011 - Poslední vztah: 2. 10. 2014

vznik členství: 2. 3. 2011

zánik členství: 2. 3. 2014

Ilfov, Pipera Tun., Oxford Gard. 5, Rumunsko

Gerhard Deschkan

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 6. 2009 - Poslední vztah: 2. 10. 2014

vznik členství: 19. 12. 2008

zánik členství: 28. 4. 2014

Vídeň, Matzingerstraße 11/11, A-1140, Rakousko

Ing. Pavel Šlambor

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 8. 2008 - Poslední vztah: 15. 9. 2011

vznik členství: 18. 6. 2008

zánik členství: 18. 6. 2011

Černošická 614, Praha 5, 155 31, Česká republika

Eva Mikulková

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 8. 2008 - Poslední vztah: 15. 9. 2011

vznik členství: 18. 6. 2008

zánik členství: 18. 6. 2011

Dlouhá 512, Kladno, 272 01, Česká republika

JUDr. Ivana Burešová

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 8. 2008 - Poslední vztah: 15. 9. 2011

vznik členství: 18. 6. 2008

zánik členství: 18. 6. 2011

Dlouhá 714/36, Praha, 110 00, Česká republika

Graziano Cameli

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 7. 2008 - Poslední vztah: 20. 5. 2011

vznik členství: 29. 4. 2008

zánik členství: 2. 3. 2011

Trieste, Strada Costiera 31, 34136, Itálie

Carlo Vivaldi

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 3. 2008 - Poslední vztah: 20. 5. 2011

vznik členství: 5. 11. 2007

zánik členství: 5. 2. 2011

vznik funkce: 5. 12. 2007

zánik funkce: 5. 2. 2011

Vídeň, Köhlergasse 17, PSČ A-1180, Rakousko

Carlo Vivaldi

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 1. 2008 - Poslední vztah: 25. 3. 2008

vznik členství: 5. 11. 2007

Vídeň, Köhlergasse 17, PSČ A-1180, Rakousko

Elena Patrizia Goitini

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 1. 2008 - Poslední vztah: 17. 7. 2008

vznik členství: 5. 11. 2007

zánik členství: 28. 4. 2008

Via Fiori Chiari, Milano, Itálie

Carlo Marini

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 1. 2008 - Poslední vztah: 20. 5. 2011

vznik členství: 5. 11. 2007

zánik členství: 5. 2. 2011

Str. Ne Farnese, Piacenza, Itálie

Carmine Ferraro

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 12. 9. 2007 - Poslední vztah: 15. 9. 2011

vznik členství: 28. 3. 2007

zánik členství: 26. 7. 2011

vznik funkce: 28. 3. 2007

zánik funkce: 26. 7. 2011

Via Monviso, Monza (MI), Itálie

Mag. Dr. Johann Strobl

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 7. 2007 - Poslední vztah: 24. 1. 2008

vznik členství: 28. 3. 2007

zánik členství: 3. 8. 2007

vznik funkce: 28. 3. 2007

zánik funkce: 3. 8. 2007

Hauptstrasse, Walbersdorf, Rakousko

Thomas Gross

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 7. 2007 - Poslední vztah: 22. 1. 2009

vznik členství: 28. 3. 2007

zánik členství: 18. 12. 2008

Bründlwiese, Starnberg-Söcking, Německo

Ing. Jakub Stárek

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 3. 2007 - Poslední vztah: 14. 8. 2008

vznik členství: 15. 11. 2006

zánik členství: 30. 5. 2008

Otradovická 731/11, Praha, 142 00, Česká republika

Robert Zadrazil

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 6. 2005 - Poslední vztah: 24. 1. 2008

vznik členství: 1. 2. 2005

zánik členství: 23. 10. 2007

Polgarstrasse 21/4, A-1220 Vídeň, Rakousko

Helmut Bernkopf

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 5. 2005 - Poslední vztah: 19. 4. 2007

vznik členství: 6. 12. 2004

zánik členství: 28. 3. 2007

A-1180 Vídeň, Hockegasse 85/4, Rakousko

Harald Vertneg

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 5. 2005 - Poslední vztah: 24. 1. 2008

vznik členství: 7. 9. 2004

zánik členství: 23. 10. 2007

A-1130 Vídeň, Felixgasse 21, Rakousko

Ing. Pavel Šlambor

Člen dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 2004 - Poslední vztah: 14. 8. 2008

vznik členství: 21. 4. 2004

zánik členství: 30. 5. 2008

Černošická 614, Praha 5, 155 31, Česká republika

Ralf Cymanek

člen

První vztah: 21. 6. 2004 - Poslední vztah: 10. 6. 2005

vznik členství: 4. 12. 2003

zánik členství: 31. 1. 2005

Rüdigergasse 9/10,1050 Vídeň, Rakousko

DDr. Regina Prehofer

člen

První vztah: 21. 6. 2004 - Poslední vztah: 19. 4. 2007

vznik členství: 30. 1. 2004

zánik členství: 28. 3. 2007

Adolfstorgasse 49/2/7, 1130 Vídeň, Rakousko

Mag. Friedrich Kadrnoska

člen

První vztah: 22. 11. 2003 - Poslední vztah: 21. 6. 2004

vznik členství: 19. 5. 2003

zánik členství: 19. 2. 2004

Carabelligassee 5/106, 1210 Vídeň, Rakousko

JUDr. Jaroslava Laurová

člen

První vztah: 22. 11. 2003 - Poslední vztah: 17. 7. 2008

vznik členství: 3. 6. 2003

zánik členství: 3. 6. 2008

Amforová 1886/42, Praha, 155 00, Česká republika

Heinz Meidlinger

Člen dozorčí rady

První vztah: 7. 2. 2003 - Poslední vztah: 15. 9. 2011

vznik členství: 30. 7. 2001

zánik členství: 30. 7. 2006

Kalmusweg 46/Haus 107, 1220 Vídeň, Rakousko

Willibald Cernko

Člen dozorčí rady

První vztah: 7. 10. 2002 - Poslední vztah: 22. 11. 2003

vznik členství: 2. 5. 2002

zánik členství: 19. 5. 2003

Freyung 3/3/7, 1010 Vídeň, Rakousko

Harald Nograsek

Člen dozorčí rady

První vztah: 7. 10. 2002 - Poslední vztah: 3. 5. 2005

vznik členství: 21. 3. 2002

zánik členství: 6. 9. 2004

Leopold Moser Gasse 4/1/158, 1020 Vídeň, Rakousko

Mgr. Friederike Kotz

Člen dozorčí rady

První vztah: 7. 10. 2002 - Poslední vztah: 20. 3. 2007

vznik funkce: 21. 3. 2002

zánik funkce: 30. 10. 2006

Döbliger Hauptstrasse 11, DG 29, 1190 Vídeň, Rakousko

Helena Šrámková

Člen dozorčí rady

První vztah: 7. 10. 2002 - Poslední vztah: 20. 3. 2007

vznik členství: 11. 3. 2002

zánik členství: 21. 6. 2006

Liškova 633/8, Praha, 142 00, Česká republika

Dr. Erich Hampel

Člen dozorčí rady

První vztah: 19. 3. 2002 - Poslední vztah: 7. 10. 2002

vznik členství: 30. 7. 2001

zánik členství: 2. 5. 2002

Schrutkagasse 36, A - 1130 Vídeň, Rakousko

Dkfm. Gerhard Bayreuther

Člen dozorčí rady

První vztah: 19. 3. 2002 - Poslední vztah: 7. 10. 2002

vznik členství: 30. 7. 2001

zánik členství: 21. 3. 2002

Karl-Greiner-Gasse 45, 2390 Perchtoldsdorf, Rakousko

Dr. Vincenzo Antonio Gallo

Člen dozorčí rady

První vztah: 19. 3. 2002 - Poslední vztah: 7. 10. 2002

vznik členství: 30. 7. 2001

zánik členství: 15. 11. 2001

Via S. Francesco D´Assisi 17, Milán, Itálie

Viktor Farka

Člen dozorčí rady

První vztah: 19. 3. 2002 - Poslední vztah: 7. 10. 2002

vznik členství: 6. 8. 2001

zánik členství: 15. 11. 2001

Kralupy nad Vltavou II, Česká republika

Heinz Meindlinger

Člen dozorčí rady

První vztah: 19. 3. 2002 - Poslední vztah: 7. 2. 2003

vznik členství: 30. 7. 2001

Kalmusweg 46/Haus 107, 1220 Vídeň, Rakousko

Mag. Wolfgang Haller

Člen dozorčí rady

První vztah: 19. 3. 2002 - Poslední vztah: 22. 11. 2003

vznik členství: 30. 7. 2001

zánik členství: 19. 5. 2003

Rudolfplatz 3/16, 1010 Vídeň, Rakousko

JUDr. Petr Dušek

Člen dozorčí rady

První vztah: 19. 3. 2002 - Poslední vztah: 22. 11. 2003

vznik členství: 6. 8. 2001

zánik členství: 24. 4. 2003

Děčínská 467/9, Praha, 190 00, Česká republika

Ing. Jiří Drbohlav

Člen dozorčí rady

První vztah: 19. 3. 2002 - Poslední vztah: 24. 7. 2004

vznik členství: 6. 8. 2001

zánik členství: 19. 2. 2004

K Halmýři, Praha 8, Česká republika

Mag. Martin Grüll

Člen dozorčí rady

První vztah: 19. 3. 2002 - Poslední vztah: 3. 5. 2005

vznik členství: 30. 7. 2001

zánik členství: 18. 11. 2004

Dr. Hans Schürff Gasse 21, 2340 Mödling, Rakousko

Karl Sauer

Člen dozorčí rady

První vztah: 31. 5. 1999 - Poslední vztah: 19. 3. 2002

zánik členství: 30. 7. 2001

81827 Mnichov, Dresselstrasse 34, Německo

JUDr. Bohuslav Klein

Člen dozorčí rady

První vztah: 31. 12. 1998 - Poslední vztah: 31. 5. 1999

Ve Střešovičkách 49/42, Praha 6, 169 00, Česká republika

Caspar Von Hauenschild Dat.nar. 17. Listopadu 1947

Člen dozorčí rady

První vztah: 31. 12. 1998 - Poslední vztah: 19. 3. 2002

zánik členství: 30. 7. 2001

Mauerkircherstr.187, 81425 Mnichov, Německo

Dr. Olaf Scheer

Člen dozorčí rady

První vztah: 31. 12. 1998 - Poslední vztah: 19. 3. 2002

zánik členství: 30. 7. 2001

Seebenseestr., 81377 Mnichov, Německo

Dr. Wolf Schumacher

Člen dozorčí rady

První vztah: 31. 12. 1998 - Poslední vztah: 19. 3. 2002

zánik členství: 28. 11. 2000

Waldsaumstr., 81377 Mnichov, Německo

Dr. Claus Nolting

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 1996 - Poslední vztah: 31. 12. 1998

Ganghofer Str., 85521 Ottobrunn, Německo

Peter O.kölle

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 1996 - Poslední vztah: 19. 3. 2002

vznik členství: 30. 7. 2001

Westenriederstr., 80331 Mnichov, Německo

Helmut Konrad

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 1996 - Poslední vztah: 19. 3. 2002

zánik členství: 6. 8. 2001

Heideweg, 85598 Baldham, Německo

Akcionáři

UniCredit S.p.A.

Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A, Itálie, Milán

od 6. 2. 2024

UniCredit S.p.A.

Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A, Itálie, Milán

do 6. 2. 2024 od 17. 3. 2021

UniCredit S.p.A.

Via Alessandro Specchi 16, Itálie, Řím

do 17. 3. 2021 od 5. 1. 2017

UniCredit Bank Austria AG

Schottengasse 6-8, Rakousko, Vídeň

do 5. 1. 2017 od 20. 9. 2016

UniCredit Bank Austria AG

Rakousko

do 1. 12. 2013 od 22. 1. 2009

Bank Austria Creditanstalt AG

Rakousko

do 22. 1. 2009 od 2. 4. 2003

Bank Austria Akktiengesellschaft

Rakousko

do 2. 4. 2003 od 28. 8. 2002

Bayerische Hypo- und Vereinsbank Aktiengesellschaft

Am Tucherpark, Německo, 80538 Mnichov

do 19. 3. 2002 od 31. 12. 1998
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).