Hlavní navigace

UNIQA investiční společnost, a.s.

Firma UNIQA investiční společnost, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 7462, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 25 487 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

64579018

Sídlo:

Evropská 810/136, Praha, 160 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

18. 10. 1995

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

64300 Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů
66190 Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním
66300 Správa fondů

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 7462, Městský soud v Praze

Obchodní firma

AXA investiční společnost a.s. od 2. 1. 2007

Obchodní firma

Winterthur Asset Management (Praha) investiční společnost a.s. do 2. 1. 2007 od 25. 10. 2006

Obchodní firma

Winterthur Asset Management (Praha) a.s. do 25. 10. 2006 od 1. 1. 2006

Obchodní firma

Credit Suisse Asset Management (Praha) a.s. do 1. 1. 2006 od 4. 2. 2002

Obchodní firma

Credit Suisse Asset Mamagement (Praha) a.s. do 4. 2. 2002 od 1. 1. 2002

Obchodní firma

Credit Suisse Asset Management (Praha) s.r.o. do 1. 1. 2002 od 7. 7. 1997

Obchodní firma

Credit Suisse Investment Management Praha s.r.o. do 7. 7. 1997 od 18. 10. 1995

Právní forma

Akciová společnost od 1. 1. 2002

Právní forma

Společnost s ručením omezeným do 1. 1. 2002 od 18. 10. 1995

adresa

Evropská 810/136
Praha 16000 od 15. 1. 2021

adresa

Lazarská 13/8
Praha 2 12000 do 15. 1. 2021 od 1. 1. 2002

adresa

Karlova ul. 27
Praha 1 11000 do 1. 1. 2002 od 22. 2. 1999

adresa

Karlova ul. 27
Praha 1 do 22. 2. 1999 od 10. 9. 1996

adresa

Staroměstské nám. 15
Praha 1 do 10. 9. 1996 od 18. 10. 1995

Předmět podnikání

Provozování činností podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech ("ZISIF") v tomto rozsahu: a) oprávnění přesáhnout rozhodný limit; b) obhospodařování: - standardních fondů a srovnatelných zahraničních investičních fondů, - speciálních fondů a srovnatelných zahraničních investičních fondů, - fondů kvalifikovaných investorů a srovnatelných zahraničních investičních fondů (s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání a srovnatelných zahraničních investičních fondů); c) provádění administrace v rozsahu činností podle § 38 odst. 1 ZISIF, a to ve vztahu: - ke standardním fondům a srovnatelným zahraničním investičním fondům, - ke speciálním fondům a srovnatelným zahraničním investičním fondům, - k fondům kvalifikovaných investorů a zahraničním investičním fondům srovnatelným s fondy kvalifikovaných investorů (s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání a srovnatelných zahraničních investiční ch fondů); d) obhospodařování majetku zákazníka, jehož součástí je investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (portfolio management); e) provádění úschovy a správy investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, avšak pouze ve vztahu k cenným papírům a zaknihovaným cenným papírům vydávaných investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem. od 12. 2. 2014

kolektivní investování spočívající ve vytváření a obhospodařování podílových fondů, nebo v obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování do 12. 2. 2014 od 25. 10. 2006

obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj do 12. 2. 2014 od 25. 10. 2006

poskytování hlavních investičních služeb podle § 8 odst. 2 zá- kona č. 591/1992 Sb. o cenných papírech: - přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka - provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet - obhospodařování individuálních portfolií na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm a) až c) do 25. 10. 2006 od 9. 11. 2002

poskytování doplňkových investičních služeb podle § 8 odst. 3 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech: - úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů - poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů do 25. 10. 2006 od 9. 11. 2002

poskytování hlavních investičních služeb podle § 8 odst. 2 písm. d) zákona č. 591/1992 Sb. o cenných papírech: - přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka - provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet - obhospodařování individuálních portfolií na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm a) až c) do 9. 11. 2002 od 22. 7. 2002

poskytování vedlejších investičních služeb podle § 8 odst. 3 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech: - úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů - poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů do 9. 11. 2002 od 22. 7. 2002

poskytování hlavních investičních služeb podle § 8 odst. 2 zákona č. 591/1992 Sb. o cenných papírech: - přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka -provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet - poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů do 22. 7. 2002 od 28. 6. 2002

poskytování hlavní investiční služby podle § 8 odst. 2 písm. d) zákona č. 591/1992 Sb. o cenných papírech: - obhospodařování individuálních portfolií na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle §8a odst. 1 písm a) až c) do 19. 8. 2002 od 28. 6. 2002

poskytování hlavních investičních služeb podle § 8 odst. 2 zákona č. 591/1992 Sb. o cenných papírech: - přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka -provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet - obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet - upisování emise investičních instrumentů nebo její umísťování - poskytování vedlejších investičních služeb podle § 8 odst. 3 zákona č. 591/1992 Sb. o cenných papírech: - úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů - poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkající se fúzí a koupí podniků - poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů do 28. 6. 2002 od 1. 1. 2002

správa movitého a nemovitého majetku do 7. 7. 1997 od 18. 10. 1995

obchodování s cennými papíry svým jménem na cizí účet do 1. 1. 2002 od 18. 10. 1995

obchodování s cennými papíry cizím jménen na cizí účet do 1. 1. 2002 od 18. 10. 1995

obchodování s cennými papíry svým jménem na svůj účet do 1. 1. 2002 od 18. 10. 1995

výkon činností na základě smluv dle ­ 34 až 37 zák.č. 591/92 Sb. o cenných papírech do 1. 1. 2002 od 18. 10. 1995

poradenská činnost ve všech věcech týkajících se cenných papírů do 1. 1. 2002 od 18. 10. 1995

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech od 12. 2. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 17. 3. 2020 od 12. 2. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 17. 3. 2020 od 12. 2. 2014

Jediný akcionář společnosti AXA investiční společnost a.s. zvyšuje základní kapitál společnosti AXA investiční společnost a.s. takto: a/ Základní kapitál se zvyšuje o částku 5.000.000,- Kč (pět milionů korun českých) ze současné výše 20.487.000,- Kč (dvacet milionů čtyři sta osmdesát sedm tisíc korun českých) na výši 25.487.000,- Kč (dvacet pět milionů čtyři sta osmdesát sedm tisíc koru n českých), přičemž upisování nad tuto částku se nepřipouští. Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitým vkladem s nabídkou upisování akcií určenému zájemci; b/ Důvodem pro zvýšení základního kapitálu společnosti AXA investiční společnost a.s. je posílení vlastního kapitálu společnosti AXA investiční společnost a.s.; c/ Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 5.000 (pěti tisíc) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), které všechny budou vydány v zaknihované podobě, nebudou s ni mi spojena žádná zvláštní práva a nebudou kótované na oficiálním trhu; d/ Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, jelikož se jediný akcionář vzdal přednostního práva; e/ Všechny akcie budou nabídnuty jednomu určitému zájemci, a to společnosti AXA životní pojišťovna a.s., se sídlem Praha 2, Lazarská 13/8, PSČ 120 00, IČ: 61859524, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 2831; f/ Upisování akcií může začít po podání návrhu na zápis tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, přičemž je upisování vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis r ozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedené Městským soudem v Praze; g/ Místem pro upisování bez přednostního práva je sídlo společnosti AXA investiční společnost a.s., na adrese Praha 2, Lazarská 13/8, PSČ 120 00, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8.00 hodin do 16.00 hodin; h/ Lhůta pro upisování akcií se tak, že určený zájemce je povinen upsat akcie do třiceti dnů od podání návrhu na zápis tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Počátek této lhůty bude upisovateli oznámen před stavenstvem společnosti písemným oznámením doručeným osobně upisovateli; i/ Akcie budou upsány způsobem uvedeným v § 204 odst. 5 ObchZ, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 ObchZ. K upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu patnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií; j/ Emisní kurs každé jedné nové kmenové akcie znějící na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), vydané v zaknihované podobě bude činit 3.000,- Kč (tři tisíce korun českých), z čehož 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) je jme novitá hodnota akcie a 2.000,- Kč (dva tisíce korun českých) je smisní ážio; k/ Emisní kurs všech upsaných akcií musí být zcela splacen na účet vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., číslo účtu 513 622 008/2700, a to ve lhůtě do třiceti dnů ode dne upsání akcií. do 23. 1. 2010 od 10. 12. 2009

Obchodní firma Credit Suisse Asset Management ( Praha) s.r.o. byla zapsána v oddíle C, vložka 40623, a z důvodu změny právní formy byl její zápis převeden do oddílu B, vložka 7462. od 4. 2. 2002

Vymazává se ke dni 1.1.2002 z obchodního rejstříku obchodní společnost Credit Suisse Asset Management (Praha ) s.r.o., se sídlem Praha 1, Karlova ul. 27, PSČ: 110 00, IČ: 64 57 90 18 zapsaná v oddíle C, vložka 40623. Právní důvod: Obchodní společnost zanikla bez likvidace sloučením s obchodní společností Credit Suisse Asset Management ( Praha ) a.s. zapsané v oddíle B, vložka 7462. do 1. 1. 2002 od 1. 1. 2002

Obchodní firma Credit Suisse Asset Mamagement ( Praha) s.r.o. byla zapsána v oddíle C, vložka 40623, a z důvodu změny právní formy byl její zápis převeden do oddílu B, vložka 7462. do 4. 2. 2002 od 1. 1. 2002

Kapitál

Základní kapitál

vklad 25 487 000 Kč

od 23. 1. 2010

Základní kapitál

vklad 20 487 000 Kč

do 23. 1. 2010 od 11. 6. 2008

Základní kapitál

vklad 10 487 000 Kč

do 11. 6. 2008 od 1. 1. 2002

Základní kapitál

vklad 10 487 000 Kč

do 1. 1. 2002 od 27. 3. 2000

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 27. 3. 2000 od 18. 10. 1995
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 25 487 od 23. 1. 2010
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 10 000 do 23. 1. 2010 od 11. 6. 2008
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 10 487 do 23. 1. 2010 od 1. 1. 2002

Statutární orgán

5 fyzických osob

Peter Socha

člen představenstva

První vztah: 26. 3. 2021

vznik členství: 15. 1. 2021

Hečkova 7461/16, Bratislava, 831 05, Slovenská republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jan Vinter

člen představenstva

První vztah: 26. 3. 2021

vznik členství: 15. 1. 2021

Slunečná 717, Černošice, 252 28, Česká republika

Lucie Urválková

člen představenstva

První vztah: 26. 3. 2021

vznik členství: 17. 2. 2021

Trytova 1120/6, Praha, 198 00, Česká republika

Martin Žáček

člen představenstva

První vztah: 26. 3. 2021

vznik členství: 17. 2. 2021

Pujmanové 882/25, Praha, 140 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Mgr. Rastislav Havran

člen představenstva

První vztah: 26. 3. 2021

vznik členství: 17. 2. 2021

Trnavská cesta 74B, Bratislava, 821 02, Slovenská republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Peter Socha

předseda představenstva

První vztah: 3. 2. 2021 - Poslední vztah: 26. 3. 2021

vznik členství: 1. 5. 2020

zánik členství: 14. 1. 2021

vznik funkce: 1. 5. 2020

zánik funkce: 14. 1. 2021

Hečkova 7461/16, Bratislava, 831 05, Slovenská republika

Laurent Michel R Jaumotte

člen představenstva

První vztah: 5. 6. 2019 - Poslední vztah: 26. 3. 2021

vznik členství: 17. 7. 2017

zánik členství: 16. 2. 2021

Na hřebenech II 1163/3b, Praha, 147 00, Česká republika

Helena Radovanská

člen představenstva

První vztah: 5. 6. 2019 - Poslední vztah: 26. 3. 2021

vznik členství: 3. 4. 2019

zánik členství: 16. 2. 2021

K lomu 931/16, Praha, 182 00, Česká republika

Ing. Lubor Vrlák

člen představenstva

První vztah: 22. 11. 2017 - Poslední vztah: 22. 11. 2018

vznik členství: 17. 7. 2017

zánik členství: 31. 7. 2018

Prof. Ondroucha 2334/6, Stupava, 900 31, Slovenská republika

Další vztah k této osobě

Laurent Jaumotte

člen představenstva

První vztah: 22. 11. 2017 - Poslední vztah: 5. 6. 2019

vznik členství: 17. 7. 2017

Chemin du Renissart 4, Mont (Yvoir), 5 530, Belgické království

Ing. Lubor Vrlák

člen představenstva

První vztah: 22. 11. 2017 - Poslední vztah: 22. 11. 2018

vznik členství: 17. 7. 2017

zánik členství: 31. 7. 2018

Prof. Ondroucha 2334/6, Stupava, 900 31, Slovenská republika

Další vztah k této osobě

Jan Vinter

člen představenstva

První vztah: 22. 11. 2017 - Poslední vztah: 26. 3. 2021

vznik členství: 4. 7. 2017

zánik členství: 14. 1. 2021

Slunečná 717, Černošice, 252 28, Česká republika

Peter Socha

předseda představenstva

První vztah: 22. 11. 2017 - Poslední vztah: 3. 2. 2021

vznik členství: 1. 5. 2015

zánik členství: 30. 4. 2020

vznik funkce: 3. 7. 2017

zánik funkce: 30. 4. 2020

Hečkova 7461/16, Bratislava, 831 05, Slovenská republika

Robert Gauci

člen představenstva

První vztah: 4. 7. 2017 - Poslední vztah: 26. 3. 2021

vznik členství: 26. 1. 2017

zánik členství: 14. 1. 2021

Na Hřebenkách 815/130, Praha, 150 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Robert Gauci

člen představenstva

První vztah: 13. 2. 2017 - Poslední vztah: 4. 7. 2017

vznik členství: 26. 1. 2017

Corso di Porta Nuova 15, Milán, 201 21, Italská republika

Robert Gauci

člen představenstva

První vztah: 13. 2. 2017 - Poslední vztah: 4. 7. 2017

vznik členství: 26. 1. 2017

Corso di Porta Nuova 15, Milán, 201 21, Italská republika

Sébastien Guidoni

člen představenstva

První vztah: 24. 10. 2016 - Poslední vztah: 22. 11. 2017

vznik členství: 1. 10. 2013

zánik členství: 4. 7. 2017

Na Hřebenkách 1304/44, Praha, 150 00, Česká republika

Sébastien Guidoni

člen představenstva

První vztah: 24. 10. 2016 - Poslední vztah: 22. 11. 2017

vznik členství: 1. 10. 2013

zánik členství: 4. 7. 2017

Na Hřebenkách 1304/44, Praha, 150 00, Česká republika

Martin Vogl

předseda představenstva

První vztah: 25. 11. 2015 - Poslední vztah: 13. 2. 2017

vznik členství: 1. 5. 2015

zánik členství: 15. 11. 2016

vznik funkce: 25. 5. 2015

zánik funkce: 15. 11. 2016

U dětského hřiště 743/13, Praha, 158 00, Česká republika

Martin Vogl

předseda představenstva

První vztah: 25. 11. 2015 - Poslední vztah: 13. 2. 2017

vznik členství: 1. 5. 2015

zánik členství: 15. 11. 2016

vznik funkce: 25. 5. 2015

zánik funkce: 15. 11. 2016

U dětského hřiště 743/13, Praha, 158 00, Česká republika

Peter Socha

člen představenstva

První vztah: 31. 8. 2015 - Poslední vztah: 22. 11. 2017

vznik členství: 1. 5. 2015

Hečkova 7461/16, Bratislava, 831 05, Slovenská republika

Peter Socha

člen představenstva

První vztah: 31. 8. 2015 - Poslední vztah: 22. 11. 2017

vznik členství: 1. 5. 2015

Hečkova 7461/16, Bratislava, 831 05, Slovenská republika

Martin Vogl

předseda představenstva

První vztah: 31. 8. 2015 - Poslední vztah: 25. 11. 2015

vznik členství: 1. 5. 2015

vznik funkce: 25. 5. 2015

Filipíny Welserové 2419/5, Praha, 169 00, Česká republika

Mgr. Hani Himmat

předseda představenstva

První vztah: 25. 10. 2013 - Poslední vztah: 31. 8. 2015

vznik členství: 22. 5. 2008

zánik členství: 23. 4. 2015

vznik funkce: 22. 3. 2011

zánik funkce: 23. 4. 2015

Nad Turbovou 459/20, Praha, 150 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Sébastien Guidoni

člen představenstva

První vztah: 23. 10. 2013 - Poslední vztah: 24. 10. 2016

vznik členství: 1. 10. 2013

U Nesypky 1262/7, Praha, 150 00, Česká republika

Ing. Mojmír Boucník

člen představenstva

První vztah: 6. 4. 2011 - Poslední vztah: 23. 10. 2013

vznik členství: 22. 3. 2011

zánik členství: 30. 6. 2013

Chrustenice 189, 267 12, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Mgr. Hani Himmat

předseda představenstva

První vztah: 6. 4. 2011 - Poslední vztah: 25. 10. 2013

vznik členství: 22. 5. 2008

vznik funkce: 22. 3. 2011

Za zámečkem 746/5A, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Lubor Vrlák

člen představenstva

První vztah: 10. 12. 2009 - Poslední vztah: 22. 11. 2017

vznik členství: 25. 6. 2007

zánik členství: 16. 7. 2017

zánik funkce: 16. 7. 2017

Prof. Ondroucha 2334/6, Stupava, Slovenská republika

Další vztah k této osobě

Ing. Lubor Vrlák

člen představenstva

První vztah: 10. 12. 2009 - Poslední vztah: 22. 11. 2017

vznik členství: 25. 6. 2007

zánik členství: 16. 7. 2017

zánik funkce: 16. 7. 2017

Prof. Ondroucha 2334/6, Stupava, Slovenská republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Hani Himmat

člen představenstva

První vztah: 10. 12. 2009 - Poslední vztah: 6. 4. 2011

vznik členství: 22. 5. 2008

Za zámečkem 746/5A, Praha 5, 150 00, Česká republika

Mgr. Hani Himmat

člen představenstva

První vztah: 11. 6. 2008 - Poslední vztah: 10. 12. 2009

vznik členství: 22. 5. 2008

Dělnická 390, Dolní Břežany, 252 41, Česká republika

Ing. Lubor Vrlák

člen představenstva

První vztah: 15. 10. 2007 - Poslední vztah: 10. 12. 2009

vznik členství: 25. 6. 2007

Okružná 689, Čadca, 022 01, Slovenská republika

Ing. Kamila Horáčková

předseda představenstva

První vztah: 15. 10. 2007 - Poslední vztah: 6. 4. 2011

vznik funkce: 4. 6. 2007

zánik funkce: 22. 3. 2011

Slunečná 150, Malé Kyšice, Česká republika

Ing. Kamila Horáčková

člen představenstva

První vztah: 22. 12. 2004 - Poslední vztah: 15. 10. 2007

Slunečná 150, Malé Kyšice, Česká republika

Ing. Kamila Horáčková

člen představenstva

První vztah: 28. 6. 2002 - Poslední vztah: 22. 12. 2004

Hamerská 827, Veselí nad Lužnicí II, 391 82, Česká republika

Ing. Kamila Spurná

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2002 - Poslední vztah: 28. 6. 2002

Hamerská 827, Veselí nad Lužnicí II, 391 82, Česká republika

Ing. Michal Knapp

jednatel

První vztah: 25. 5. 2000 - Poslední vztah: 1. 1. 2002

Rooseveltova 619/24, Praha 6, 160 00, Česká republika

Katrina Whittle, Nar.: 17.12.1971

Jednatel

První vztah: 22. 2. 1999 - Poslední vztah: 25. 5. 2000

Slavíkova 24, v ČR:Praha 3, 130 00, Česká republika

Mgr. Lucie Melková

Jednatel

První vztah: 22. 6. 1998 - Poslední vztah: 27. 3. 2000

Pražského 661/40, Praha 5, Česká republika

Ing. Václav Řezníček

Jednatel

První vztah: 8. 8. 1997 - Poslední vztah: 22. 6. 1998

Pavrovského 2446, Praha 5, Česká republika

Kamila Vaníčková

Jednatel

První vztah: 10. 9. 1996 - Poslední vztah: 8. 8. 1997

Ke dvoru 780/10, Praha 6, Vokovice, 160 00, Česká republika

Kamila Vaníčková

Jednatel

První vztah: 18. 10. 1995 - Poslední vztah: 10. 9. 1996

Okořská 342, Praha 8, 181 00, Česká republika

Společnost navenek zastupují vždy dva členové představenstva společně. Podepisování se provádí tak, že k obchodní firmě připojí dva členové představenstva své vlastnoruční podpisy, popřípadě i údaj o své funkci nebo o svém pracovním zařazení.

od 12. 2. 2014

Jménem společnosti navenek jednají vždy dva členové představenstva společně.

do 12. 2. 2014 od 9. 3. 2011

Jménem společnosti jednají a podepisují předseda představenstva společně s jedním dalším členem představenstva.

do 9. 3. 2011 od 11. 6. 2008

Jménem společnosti jedná ve všech záležitostech člen představenstva samostatně. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí člen představenstva svůj podpis.

do 11. 6. 2008 od 1. 1. 2002

Za společnost jedná ve všech věcech její jednatel, a pokud je jednatelů více, jednají ve všech záležitostech společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému, vytištěnému nebo jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí jednatel(é) svůj podpis.

do 1. 1. 2002 od 27. 3. 2000

Způsob jednání za společnost : Jednatelé jednají za společnost ve všech záležitostech společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému, vytištěnému nebo jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí oba jednatelé svůj podpis.

do 27. 3. 2000 od 22. 2. 1999

Způsob jednání za společnost : Jednatel jedná za společnost ve všech věcech. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému, vytištěnému nebo jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí své jméno a podpis.

do 22. 2. 1999 od 18. 10. 1995

Dozorčí rada

2 fyzické osoby

Robert Gauci

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 3. 2021

vznik členství: 15. 1. 2021

Kořenského 1055/1, Praha, 150 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Martin Rotkovský

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 11. 2020

vznik členství: 15. 10. 2020

Šlejnická 1019/15, Praha, 160 00, Česká republika

Historické vztahy

Martin Žáček

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 11. 2020 - Poslední vztah: 26. 3. 2021

vznik členství: 15. 10. 2020

zánik členství: 14. 1. 2021

Pujmanové 882/25, Praha, 140 00, Česká republika

Lucie Urválková

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 11. 2020 - Poslední vztah: 26. 3. 2021

vznik členství: 15. 10. 2020

zánik členství: 14. 1. 2021

Trytova 1120/6, Praha, 198 00, Česká republika

Kuldeep Kaushik

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 3. 2020 - Poslední vztah: 5. 11. 2020

vznik členství: 2. 10. 2019

zánik členství: 15. 10. 2020

Calle Carretera del Mediodia 32, P02A, Madrid, 280 50, Španělské království

Jan Čupa

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 3. 2020 - Poslední vztah: 5. 11. 2020

vznik členství: 3. 10. 2019

zánik členství: 15. 10. 2020

Charlese de Gaulla 1124/19, Praha, 160 00, Česká republika

Erick Jean-Charles Decker

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 11. 2018 - Poslední vztah: 5. 11. 2020

vznik členství: 1. 2. 2017

zánik členství: 15. 10. 2020

vznik funkce: 20. 4. 2018

zánik funkce: 15. 10. 2020

11, Avda. De Los Madronos - 2.B, Madrid, 280 43, Španělské království

Marc Audrin

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 7. 2018 - Poslední vztah: 17. 3. 2020

vznik členství: 9. 4. 2018

zánik členství: 1. 10. 2019

Calle Juan Belmonte, 13B, Madrid, 280 43, Španělské království

Sébastien Marc André Guidoni

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 11. 2017 - Poslední vztah: 5. 11. 2020

vznik členství: 1. 8. 2017

zánik členství: 15. 10. 2020

Na Hřebenkách 1304/44, Praha, 150 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Erick Jean-Charles Decker

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 7. 2017 - Poslední vztah: 22. 11. 2018

vznik členství: 1. 2. 2017

11, Avda. De Los Madronos - 2.B, Madrid, 280 43, Španělské království

Erick Jean-Charles Decker

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 7. 2017 - Poslední vztah: 22. 11. 2018

vznik členství: 1. 2. 2017

11, Avda. De Los Madronos - 2.B, Madrid, 280 43, Španělské království

Jean-Yves Le Berre

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 7. 2017 - Poslední vztah: 20. 7. 2018

vznik členství: 31. 1. 2013

zánik členství: 31. 1. 2018

vznik funkce: 1. 2. 2017

zánik funkce: 31. 1. 2018

boulevard Flandrin, Paris, 751 16, Francouzská republika

Jean-Yves Le Berre

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 7. 2017 - Poslední vztah: 20. 7. 2018

vznik členství: 31. 1. 2013

zánik členství: 31. 1. 2018

vznik funkce: 1. 2. 2017

zánik funkce: 31. 1. 2018

boulevard Flandrin, Paris, 751 16, Francouzská republika

Jozef Van In

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 2. 2014 - Poslední vztah: 4. 7. 2017

vznik členství: 31. 1. 2013

zánik členství: 31. 1. 2017

vznik funkce: 31. 1. 2013

zánik funkce: 31. 1. 2017

Wannickhove, Hove, 2 540, Belgické království

Jozef Van In

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 2. 2014 - Poslední vztah: 4. 7. 2017

vznik členství: 31. 1. 2013

zánik členství: 31. 1. 2017

vznik funkce: 31. 1. 2013

zánik funkce: 31. 1. 2017

Wannickhove, Hove, 2 540, Belgické království

Dominique Asse

První vztah: 16. 12. 2013 - Poslední vztah: 22. 11. 2017

vznik členství: 2. 12. 2013

zánik členství: 31. 7. 2017

Rue des Bulins 48, Mont Saint-Aignan, 761 30, Francouzská republika

Dominique Asse

První vztah: 16. 12. 2013 - Poslední vztah: 22. 11. 2017

vznik členství: 2. 12. 2013

zánik členství: 31. 7. 2017

Rue des Bulins 48, Mont Saint-Aignan, 761 30, Francouzská republika

Jean-Yves Le Berre

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 2. 2013 - Poslední vztah: 4. 7. 2017

vznik členství: 31. 1. 2013

boulevard Flandrin 8, Paris, 751 16, Francouzská republika

Jean-Yves Le Berre

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 2. 2013 - Poslední vztah: 4. 7. 2017

vznik členství: 31. 1. 2013

boulevard Flandrin 8, Paris, 751 16, Francouzská republika

Jozef Van In

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 2. 2013 - Poslední vztah: 12. 2. 2014

vznik členství: 31. 1. 2013

Wannickhove 14, Hove, 2 540, Belgické království

Tanguy Verkaeren

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 5. 2012 - Poslední vztah: 16. 12. 2013

vznik členství: 28. 4. 2012

zánik členství: 2. 12. 2013

Rue de Chézy 88, Neuilly-Sur-Seine, 922 00, Francouzská republika

Aurelie Despeyroux

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 1. 2010 - Poslední vztah: 29. 5. 2012

vznik členství: 20. 11. 2009

zánik členství: 27. 4. 2012

Rue de Longchamp 77, 75016 Paříž, Francouzská republika

Renaud Luis Caudron De Coquereaumont

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 9. 2009 - Poslední vztah: 11. 2. 2013

vznik členství: 19. 11. 2008

zánik členství: 30. 1. 2013

Chemin du Ruisselet 15, 1009 Pully, Švýcarská konfederace

Cyrile De Montgolfier

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 9. 2009 - Poslední vztah: 11. 2. 2013

vznik členství: 29. 2. 2008

zánik členství: 30. 1. 2013

vznik funkce: 26. 11. 2008

zánik funkce: 30. 1. 2013

75014 Paris, Rue de Tombe Issoire 53, Francouzská republika

Cyrile De Montgolfier

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 11. 2008 - Poslední vztah: 16. 9. 2009

vznik členství: 29. 2. 2008

75014 Paris, Rue de Tombe Issoire 53, Francouzská republika

Ing. Roman Vokálek

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 5. 2007 - Poslední vztah: 16. 9. 2009

vznik členství: 8. 11. 2005

zánik členství: 19. 11. 2008

Fráni Šrámka 2623/22, Praha 5, 150 00, Česká republika

Jan Willem Frederick Wynaendts

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 5. 2007 - Poslední vztah: 3. 11. 2008

vznik členství: 28. 4. 2007

zánik členství: 29. 2. 2008

vznik funkce: 30. 4. 2007

zánik funkce: 29. 2. 2008

Epalinges, Chemin du Bornalet 12, 1066, Švýcarská konfederace

Ing. Roman Vokálek

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 11. 2005 - Poslední vztah: 25. 5. 2007

vznik členství: 8. 11. 2005

Čisovice 229, 252 04, Česká republika

Ing. Michal Knapp

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 12. 2004 - Poslední vztah: 10. 11. 2005

vznik členství: 1. 10. 2004

zánik členství: 18. 5. 2005

Palackého 1598, Roztoky u Prahy, 252 63, Česká republika

Andreas Kurt Meier

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 11. 2004 - Poslední vztah: 25. 5. 2007

vznik členství: 3. 8. 2004

zánik členství: 27. 4. 2007

8606 Greifensee, Zur Säge 1, Švýcarská konfederace

Ing. Petr Žaluda

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 11. 2004 - Poslední vztah: 16. 9. 2009

vznik členství: 3. 8. 2004

zánik členství: 19. 11. 2008

Křídlovická 20, Brno, 603 00, Česká republika

Mgr. Hani Himmat

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 10. 2002 - Poslední vztah: 25. 11. 2004

vznik členství: 1. 7. 2002

zánik členství: 2. 8. 2004

Dolní Břežany 390, 252 41, Česká republika

Mgr. Petr Holínský

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2002 - Poslední vztah: 22. 12. 2004

zánik členství: 30. 9. 2004

Na Vyhlídce 161, Příbram IV, 261 01, Česká republika

Ing. Eduarda Hekšová

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2002 - Poslední vztah: 25. 11. 2004

zánik členství: 31. 3. 2004

Tychonova 269/4, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Michal Knapp

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2002 - Poslední vztah: 5. 10. 2002

zánik členství: 22. 5. 2002

Rooseveltova 619/24, Praha 6, 160 00, Česká republika

Glenn Wellman

člen

První vztah: 8. 8. 1997 - Poslední vztah: 22. 6. 1998

15 College Road, SE21 70G London, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Daniel Herbert Sigg

člen

První vztah: 10. 9. 1996 - Poslední vztah: 8. 8. 1997

245 East 93 Road St., New York 10128, Spojené státy americké

Willi Robert Wüthrich

člen

První vztah: 10. 9. 1996 - Poslední vztah: 22. 6. 1998

Erliacherwer 8, 5436 Wurenlos, Švýcarská konfederace

Robert Warren Jenkins

člen

První vztah: 10. 9. 1996 - Poslední vztah: 22. 6. 1998

28 Formosa St., London W9255, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Jonathan Woollett

člen

První vztah: 7. 11. 1995 - Poslední vztah: 10. 9. 1996

25 Wilton Crescent, SW 19 3QY London,, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Valerie Leyden

člen

První vztah: 7. 11. 1995 - Poslední vztah: 10. 9. 1996

143 Marlborough Crescent, Sevenoaks, Kent TN 13 2HW, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Glenn Wellman

člen

První vztah: 18. 10. 1995 - Poslední vztah: 7. 11. 1995

15 College Road, Dulwich, SE21 9BG London - GB, Česká republika

Robert Parker

člen

První vztah: 18. 10. 1995 - Poslední vztah: 10. 9. 1996

6 Ranelagh Avenue, SW 6 3PJ London - GB, Česká republika

Steven Kaempfer

člen

První vztah: 18. 10. 1995 - Poslední vztah: 7. 11. 1995

Lamont Road, SW10 OHX London - GB, Česká republika

Další vztahy firmy UNIQA investiční společnost, a.s.

AXA životní pojišťovna a.s.

První vztah: 6. 4. 2021

Evropská 810/136, Praha, 160 00

Dalších 10 vztahů k tomuto subjektu

 • Andreas Kössl

  člen dozorčí rady

  Karolinengasse 5/10, Vídeň, 1 040, Rakouská republika

 • Olivera Böhm

  člen dozorčí rady

  Peter-Jordan-Straße 14/17, Vídeň, 1 190, Rakouská republika

 • Ing. Martin Žáček CSc.

  předseda představenstva

  Pujmanové 882/25, Praha, 140 00, Česká republika

 • Robert Constantin Gauci

  člen dozorčí rady

  Kořenského 1055/1, Praha, 150 00, Česká republika

 • Ing. Lucie Urválková

  místopředseda představenstva

  Trytova 1120/6, Praha, 198 00, Česká republika

 • Ganna Pidgorna

  člen představenstva

  Na Čečeličce 855/7, Praha, 150 00, Česká republika

 • Mgr. Marek Bártek

  člen představenstva

  Gregorova 1752/43, Nový Jičín, 741 01, Česká republika

 • RNDr. Martin Rotkovský PhD.

  člen představenstva

  Šlejnická 1019/15, Praha, 160 00, Česká republika

 • Mgr. Rastislav Havran

  člen představenstva

  Trnavská cesta 74B, Bratislava, 821 02, Slovenská republika

 • Ing. Peter Socha

  člen představenstva

  Hečkova 7461/16, Bratislava, 831 05, Slovenská republika

AXA životní pojišťovna a.s.

První vztah: 25. 5. 2007 - Poslední vztah: 6. 4. 2021

Evropská 810/136, Praha, 160 00

AXA životní pojišťovna a.s.

První vztah: 18. 1. 2006 - Poslední vztah: 25. 5. 2007

Evropská 810/136, Praha, 160 00

AXA životní pojišťovna a.s.

První vztah: 25. 11. 2004 - Poslední vztah: 18. 1. 2006

Evropská 810/136, Praha, 160 00

Akcionáři

AXA životní pojišťovna a.s., IČ: 61859524

Evropská 810/136, Česká republika, Praha, 160 00

od 6. 4. 2021

AXA životní pojišťovna a.s., IČ: 61859524

Lazarská, Česká republika, Praha 2, 120 00

do 6. 4. 2021 od 25. 5. 2007

Winterthur pojišťovna a.s., IČ: 61859524

Lazarská, Česká republika, Praha 2, 120 00

do 25. 5. 2007 od 18. 1. 2006

CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS POJIŠŤOVNA A.S., IČ: 61859524

Lazarská, Česká republika, Praha 2, 120 00

do 18. 1. 2006 od 25. 11. 2004

Credit Suisse Asset Management ( Nederland) Holding B.V.

Nizozemské království

do 25. 11. 2004 od 16. 12. 2002

Credit Suisse Asset Management ( Nederland) Holding B.V.

Nizozemské království

do 16. 12. 2002 od 4. 2. 2002

Credit Suisse Asset Mamagement ( Nederland) Holding B.V.

Nizozemské království

do 4. 2. 2002 od 1. 1. 2002

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 18. 10. 1995

Živnosti

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).