Hlavní navigace

UNIQA pojišťovna, a.s.

Firma UNIQA pojišťovna, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2012, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 500 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

49240480

Sídlo:

Evropská 810/136, Praha, 160 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

28. 5. 1993

DIČ:

Skupinove_DP

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 100 - 199 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

65110 Životní pojištění
65120 Neživotní pojištění
662 Pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním
8559 Ostatní vzdělávání j. n.

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2012, Městský soud v Praze

Obchodní firma

UNIQA pojišťovna, a.s. od 18. 6. 2001

Obchodní firma

Česko-rakouská pojišťovna, a.s. do 18. 6. 2001 od 28. 5. 1993

Právní forma

Akciová společnost od 28. 5. 1993

adresa

Evropská 136/810
Praha 6 16012 od 13. 6. 2007

adresa

Bělohorská 19/269
Praha 6 do 13. 6. 2007 od 7. 11. 1994

adresa

Voctářova 3
Praha 8 do 7. 11. 1994 od 15. 2. 1994

adresa

Šárecká 39/1448
Praha 6 do 15. 2. 1994 od 28. 5. 1993

Předmět podnikání

1. Pojišťovací činnost a činnosti z ní přímo vyplývající ve smyslu ust. § 3, odst. 1, písm. f) zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění (dále jen "zákon o pojišťovnictví"), - v rozsahu pojistných odvětví životních pojištění uvedených v části A bodech I.a), I.b), I.c), II., III., přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví, - v rozsahu pojistných odvětví neživotních pojištění uvedených v části B bodech 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10a), 10b), 13, 15, 16, 17 a 18 přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví. od 3. 8. 2018

2. Zajišťovací činnost a činnosti z ní přímo vyplývající ve smyslu ust. § 3, odst. 1, písm. l) zákona o pojišťovnictví pro neživotní zajištění. od 3. 8. 2018

zprostředkovatelská činnost podle zákona o pojišťovnictví do 3. 8. 2018 od 15. 2. 2013

zprostředkování jiných finančních služeb jako činnosti související s pojišťovací činností do 3. 8. 2018 od 15. 2. 2013

zprostředkkovatelská činnost podle zákona o pojišťovnictví do 15. 2. 2013 od 12. 1. 2011

1. pojišťovací činnost ve smyslu §3, odst. 1, písm. (f) zákona č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví, v platném znění (dále jen "zákon o pojšťovnictví") do 3. 8. 2018 od 12. 1. 2011

v rozsahu pojistných odvětví I.a), I.b), I.c), II., III. životních pojištění uvedených v části A přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví do 3. 8. 2018 od 12. 1. 2011

v rozsahu pojistných odvětví 1,2,3,7,8,9,10a), 10b), 13,15,16,17 a 18 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy č.1 k záonu o pojišťovnictví do 3. 8. 2018 od 12. 1. 2011

2. zajišťovací činnost ve smyslu § 3, odst. 1, písm. (l) zákona o pojišťovnictví pro neživotní zajištění do 3. 8. 2018 od 12. 1. 2011

3. činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností ve smyslu § 3, odst. 1, písm. (n), (o) zákona o pojišťovnictví do 3. 8. 2018 od 12. 1. 2011

poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle zákona o pojišťovnictví do 3. 8. 2018 od 12. 1. 2011

šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou podle zákona o pojišťovnictví do 3. 8. 2018 od 12. 1. 2011

provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti stavebního spoření a penzijního připojištění do 3. 8. 2018 od 12. 1. 2011

vzdělávací činnost pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí do 3. 8. 2018 od 12. 1. 2011

zprostředkovatelská činnost v oblasti bankovních a leasingových služeb do 3. 8. 2018 od 12. 1. 2011

provozování zajišťovací činnosti pro neživotní zajištění do 12. 1. 2011 od 16. 12. 2010

v rozsahu pojistných odvětví 1,2,3,4 a 6 životních pojištění uvedených v části A přílohy k zákonu o pojišťovnictví do 12. 1. 2011 od 27. 2. 2008

v rozsahu pojistných odvětví 1,2,3,7,8,9,10a),10c),13,15,16,17 a 18 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy 1 k zákonu o pojišťovnictví do 12. 1. 2011 od 20. 8. 2007

2. zajišťovací činnost dle § 3 odst. 3 zákona o pojišťovnictví pouze v rozsahu fakultativní zajišťovací činnosti dle §9 odst.5 zákona o pojišťovnictví pro pojistná odvětví 3,7,8,9,13,15 a 16 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy 1 k zákonu o p ojišťovnictví do 16. 12. 2010 od 23. 10. 2006

zprostředkovatelská činnost v oblasti bankovních a leasingových služeb do 12. 1. 2011 od 23. 10. 2006

fakultativní zajišťovací činnost podle § 3 odst. 3 zákona o pojišťovnictví pouze v rozhsahu fakultativní zajišťovací činnosti podle § 9 odst. 5 zákona o pojišťovnictví pro pojistná odvětví 3,15 a 16 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy 4. 1 k  zákonu č. 363/1999 Sb. do 20. 8. 2007 od 8. 11. 2005

vzdělávací činnost pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí do 12. 1. 2011 od 21. 12. 2004

2. zajišťovací činnost dle § 3 odst. 3 zákona o pojišťovnictví do 23. 10. 2006 od 11. 11. 2002

pouze v rozsahu fakultativní zajišťovací činnosti dle § 9 odst. 5 zákona o pojišťovnictví pro pojistná odvětví 7,8,9, a 13 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví do 23. 10. 2006 od 11. 11. 2002

v rozsahu pojistných odvětví 1,2,3,7,8,9,10a),13,15,16,17 a 18 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví do 20. 8. 2007 od 11. 11. 2002

v rozsahu pojistných odvětví 1,2,3 a 6 životních pojištění uvedených v části A přílohy k zákonu o pojišťovnictví do 27. 2. 2008 od 11. 11. 2002

1. pojišťovací činnost dle § 7 odst. 3 zák.č. 363/1999 Sb. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů do 12. 1. 2011 od 11. 11. 2002

3. činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností ( § 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví ) do 12. 1. 2011 od 11. 11. 2002

zprostředkovatelská činnost podle zákona o pojišťovnictví do 12. 1. 2011 od 11. 11. 2002

poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle zákona o pojišťovnictví do 12. 1. 2011 od 11. 11. 2002

šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou podle zákona o pojišťovnictví do 12. 1. 2011 od 11. 11. 2002

provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti stavebního spoření a penzijního připojištění do 12. 1. 2011 od 11. 11. 2002

uzavírání zprostředkovatelských smluv s fyzickými a právnickými osobami s bydlištěm nebo sídlem na území ČR na sjednávání pojiš- tění v jejich prospěch, pokud to bude v souladu s obecně závaz- nými právními předpisy, a to podle předložených všeobecných po- jistných podmínek pro : - pojištění majetku - životní pojištění - pojištění odpovědnosti za škodu do 28. 5. 1993 od 28. 5. 1993

pojišťovací činnost podle par.7, odst. 1 zák.ČNR č.185/1991 Sb. o pojišťovnictví do 11. 11. 2002 od 28. 5. 1993

zábranná činnost podle par. 7 odst.4 zák.ČNR č.185/1991 Sb. o pojišťovnictví do 11. 11. 2002 od 28. 5. 1993

činnost související s pojišťovací a zajišťovací činností podle par. 7 odst.3 zák.ČNR č.185/1991 Sb. o pojišťovnictví do 11. 11. 2002 od 28. 5. 1993

uzavírání zprostředkovatelských smluv s fyzickými a právnickými osobami s bydlištěm nebo sídlem na území ČR na sjednávání pojiš- tění v její prospěch, pokud to bude v souladu s obecně závaz- nými právními předpisy, a to podle předložených všeobecných po- jistných podmínek pro : - pojištění majetku - životní pojištění - pojištění odpovědnosti za škodu do 11. 11. 2002 od 28. 5. 1993

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 6. 6. 2014

Akcionář rozhodl o zvýšení základního jmění společnosti z důvodu přistoupení nového akcionáře Europen Bank for Reconstruction and Development,se sídlem One Exchange Square,London,EC2A 2EH,United Kingdom z částky 400.000.000,-Kč / slovy čtyřista milionů korun českých/ o částku 80.000.000,-Kč / slovy čtyřistaosmdesát milionů korun českých/. a, základní jmění se zvyšuje: vydáním 800 kusů /slovy osmset kusů/ nových listinných akcií znějících na jméno,každá akcie o jmenovité hodnotě 100.000.,-Kč /slovy jednosto tisíc korun českých /,s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva /kmenové akcie /,bez zveřejnění výzvy k upisování akcií,t.j. tak,že závazek upsat všechny nové akcie a splatit celou částku,o níž se zvyšuje základní jmění společnosti převezme společnost European Bank for Reconstruction and Development,One Exchange Square,London,EC EC2AEH, UNITED Kingdom,akcionář Versicherungsanstalt der österreichischen Bundesländer,Versicherungsaktiengesellschaft, se sídlem v Praterstrasse 1-7,Wien,se při této emisi akcií vzdává svého přednostního práva. b, upisování akcií nad částku 80.000.000,-Kč /slovy osmdesát milionů korun českých/ se nepřipouští c, společnost vydá nové kmenové akcie znějící na jméno,s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva, a to: 800kusů kmenových akcií na jméno,každá akcie o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč /jednosto tisíc korun českých/ d, emisní kurs akcií je : u jedné kmenové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč /slovy jednosto tisíc korun českých/,100.000,-Kč/slovy jednosto tisíc korun českých/ e, úpis nových bude proveden : - společností European Bank for Reconstruction and Development,One Exchange Square,London,EC2A2EH,United Kingdom. Místem vykonání úpisu nových akcií je budova společnosti Česko-rakouská pojišťovna,a.s.,se sídlem v Praze 6,Bělohorská 198.Upisovatel upíše nové akcie ve lhůtě 30 dnů od zápisu záměru o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku. - emisní kurs akcií upsaných na zvýšení základního jmění musí upisovatel splatit nejpozději do jednoho roku od zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. - upisovatel Europen Bank for Reconstruction and Development,se s ídlem One Exchange Square,London,EC2A2EH,United Kingdom,splatí celý emisní kurs nově emitovaných akcií,který odpovídá jejich jmenovité hodnotě ve výši 80.000.000,-Kč /slovy osmdesát milionů korun českých/,peněžitým vkladem a to převodem na účet u GE Capital Bank Praha,a.s. č.účtu 154808-424/0600. do 11. 4. 2001 od 9. 6. 1999

Akcionář rozhodl, že podle ust. § 203 a násl. obchodního zákoníku zvyšuje z důvodu rozšíření obchodních aktivit základní jmění ze současných 305.000.000,- Kč (slovy: třistapět milionů korun českých) o 95.000.000,- Kč (slovy devadesátpět milionů korun českých), t.j. na 400.000,- Kč (slovy čtařista milionů korun českých), takto: a) základní jmění se zvyšuje: vydáním 950 kusů (slovydevítisetpadesáti kusů) nových listinných akcií znějících na jméno, každá akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy jednosto tisíc korun českých), s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), bez zvěřejnění výzvy k upisování akcií, t.j. že závazek upsat všechny nové akcie a splatit celou částku, o níž se zvyšuje základní jmění společnosti převezme jediný stávající akcionář společnosti - společnost Versicherungsanstalt der österreichischen Bundesländer, Versicherungsaktiengesellschaft, se sídlem v Praterstrasse 1-7, 1020 Wien b) upisování akcií nad částku 95.000.000,- Kč (slovy devadesátpět milionů korun českých) se nepřipouští c) společnost vydá nové kmenové akcie znějící na jméno, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva, a to: 950 kusů kmenových akcií na jméno, každá akcie o jenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy jednostotisíc korun českých) d) emisní kurs akcií je: u jedné kmenové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy jednostotisíc korun českých), 100.000,- Kč (slovy jednostotisíc korun českých) e) úpis nových akcií bude proveden: - s využitím přednostního práva jediného akcionáře společnosti - Versicherungsanstalt der österreichischen Bundesländer, Versicherungsaktiengesellschaft, se sídlem V Praterstrasse 1-7, 1021 Wien. Místo pro vykonání přednostního práva upsat nové akcie je v budově společnosti Česko-rakouská pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 6, Bělohorská 19 - lhůta pro vykonání přednostního práva úpisu akcií je patnáct dnů, počátek běhu lhůty je den následující po dni, kdy bude rozhodnutí o zvýšení základního jmění zapsáno do obchodního rejstříku - jediný akcionář jako upisovatel - společnost Versicherungsanstalt der österreichischen Bundesländer, Versicherungsaktiengesellschaft, splatí celý emisní kurs nově emitovaných akcií, který odpovídá jejich jmenovité hodnotě ve výši 95.000.000,- Kč (slovy devadesátpět milionů korun českých) peněžitým vkladem a to převodem na účet u Agrobanky Praha, a.s., č. účtu 154808-424/0600, a to v den úpisu. do 6. 1. 1999 od 29. 6. 1998

Valná hromada konaná dne 24.11.1997 rozhodla o navýšení základního jmění o částku 50.000.000,- Kč, a to z částky 255.000.000,- Kč na částku 305.000.000,- Kč. Počet akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč se mění z 2550 ks na 3050 ks. Všechny nově vydané akcie budou upsány akcionáři podle § 205 obch.zák., tedy dohodou všech akcionářů na rozsahu své účasti na zvýšení základního jmění. do 21. 5. 1998 od 29. 4. 1998

Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 31.3.1993. od 28. 5. 1993

Kapitál

Základní kapitál

vklad 500 000 000 Kč

od 17. 5. 2010

Základní kapitál

vklad 480 000 000 Kč

do 17. 5. 2010 od 23. 7. 1999

Základní kapitál

vklad 400 000 000 Kč

do 23. 7. 1999 od 6. 1. 1999

Základní kapitál

vklad 305 000 000 Kč

do 6. 1. 1999 od 21. 5. 1998

Základní kapitál

vklad 255 000 000 Kč

do 21. 5. 1998 od 20. 8. 1996

Základní kapitál

vklad 175 000 000 Kč

do 20. 8. 1996 od 7. 11. 1994

Základní kapitál

vklad 130 000 000 Kč

do 7. 11. 1994 od 15. 2. 1994

Základní kapitál

vklad 50 000 000 Kč

do 15. 2. 1994 od 28. 5. 1993
Akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 5 000 od 17. 5. 2010
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 4 800 do 17. 5. 2010 od 2. 7. 2001
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 4 800 do 2. 7. 2001 od 23. 7. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 4 000 do 23. 7. 1999 od 6. 1. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 3 050 do 6. 1. 1999 od 21. 5. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 2 550 do 21. 5. 1998 od 20. 8. 1996
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 750 do 20. 8. 1996 od 7. 11. 1994
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 300 do 7. 11. 1994 od 15. 2. 1994
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 500 do 15. 2. 1994 od 28. 5. 1993

Dozorčí rada

8 fyzických osob

Wolf Christoph Gerlach

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 5. 2021

vznik členství: 16. 3. 2021

Argentinierstrasse 11/1/8, Vídeň, 1 040, Rakouská republika

Další 2 vztahy k této osobě

Kurt Svoboda

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 5. 2021

vznik členství: 16. 3. 2021

Kleingärtnerweg 16-18, Hainburg a.d. Donau, 2 410, Rakouská republika

Další 2 vztahy k této osobě

Erik Leyers

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 5. 2021

vznik členství: 16. 3. 2021

Mariahilfer Strasse 76/7/71, Vídeň, 1 070, Rakouská republika

Další 2 vztahy k této osobě

Olivera Böhm

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 5. 2021

vznik členství: 16. 3. 2021

Peter-Jordan-Straße 14/17, Vídeň, 1 190, Rakouská republika

Další 2 vztahy k této osobě

Adel Bahtanović

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 5. 2021

vznik členství: 16. 3. 2021

Riemergasse 12/16, Vídeň, 1 010, Rakouská republika

Další 2 vztahy k této osobě

Robert Gauci

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 11. 2020

vznik členství: 19. 10. 2020

Na Hřebenkách 815/130, Praha, 150 00, Česká republika

Mgr. Václav Patejdl

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 2. 2020

vznik členství: 16. 12. 2019

Letovská 545, Praha, 199 00, Česká republika

Eva Trajboldová

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2019

vznik členství: 14. 12. 2018

vznik funkce: 14. 12. 2018

Navigátorů 601/43, Praha, 161 00, Česká republika

Historické vztahy

Dr. Wolfgang Kindl

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 5. 2020 - Poslední vztah: 12. 5. 2021

vznik členství: 24. 2. 2020

zánik členství: 15. 3. 2021

vznik funkce: 16. 3. 2020

zánik funkce: 15. 3. 2021

Mahlerstrasse 14/8, Vídeň, Rakouská republika

Mgr. Ing. Jakub Mertl Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2019 - Poslední vztah: 28. 2. 2020

vznik členství: 14. 12. 2018

zánik členství: 3. 12. 2019

vznik funkce: 14. 12. 2018

Mládeže 1375/7, Praha, 169 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Dipl.-Ing. René Knapp

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 5. 2018 - Poslední vztah: 12. 5. 2021

vznik členství: 1. 3. 2018

zánik členství: 15. 3. 2021

Kollergasse 12/14, Wien, 1 030, Rakouská republika

Dr. Wolfgang Kindl

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 4. 2017 - Poslední vztah: 20. 5. 2020

vznik členství: 14. 2. 2017

zánik členství: 14. 2. 2020

vznik funkce: 14. 2. 2017

zánik funkce: 14. 2. 2020

Mahlerstrasse 14/8, Vídeň, Rakouská republika

Johannes Porak

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 4. 2017 - Poslední vztah: 22. 2. 2019

vznik členství: 14. 2. 2017

zánik členství: 4. 12. 2018

vznik funkce: 14. 2. 2017

zánik funkce: 4. 12. 2018

Neblingergasse 7, Vídeň, Rakouská republika

Dr. Erik Leyers

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 11. 2016 - Poslední vztah: 12. 5. 2021

vznik členství: 12. 9. 2016

zánik členství: 15. 3. 2021

Gartenstrasse 12, Pöcking, Spolková republika Německo

Zoran Visnjic

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 8. 11. 2016 - Poslední vztah: 10. 11. 2020

vznik členství: 12. 9. 2016

zánik členství: 19. 10. 2020

vznik funkce: 14. 9. 2016

zánik funkce: 19. 10. 2020

Mihaila Avramovica 36a, Bělehrad, 110 00, Republika Srbsko

Mag. Kurt Svoboda

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 11. 2016 - Poslední vztah: 30. 5. 2018

vznik členství: 12. 9. 2016

zánik členství: 28. 2. 2018

Kleingärtnerweg 14-18, Hainburg/Donau, 2 410, Rakouská republika

Mag. Kurt Svoboda

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 11. 2016 - Poslední vztah: 30. 5. 2018

vznik členství: 12. 9. 2016

zánik členství: 28. 2. 2018

Kleingärtnerweg 14-18, Hainburg/Donau, 2 410, Rakouská republika

Dr. Wolfgang Kindl

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 11. 2016 - Poslední vztah: 20. 4. 2017

vznik členství: 13. 2. 2012

zánik členství: 13. 2. 2017

vznik funkce: 14. 9. 2016

zánik funkce: 13. 2. 2017

Ferdinand Gussenbauergasse 7, Perchtoldsdorf, 2 380, Rakouská republika

Dr. Wolfgang Kindl

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 11. 2016 - Poslední vztah: 20. 4. 2017

vznik členství: 13. 2. 2012

zánik členství: 13. 2. 2017

vznik funkce: 14. 9. 2016

zánik funkce: 13. 2. 2017

Ferdinand Gussenbauergasse 7, Perchtoldsdorf, 2 380, Rakouská republika

Mag. Andreas Kössl

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 11. 2016 - Poslední vztah: 22. 2. 2019

vznik členství: 25. 2. 2014

zánik členství: 4. 12. 2018

zánik funkce: 4. 12. 2018

Hintschiggasse 7/13, Vídeň, 1 100, Rakouská republika

Mag. Andreas Kössl

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 6. 2014 - Poslední vztah: 8. 11. 2016

vznik členství: 25. 2. 2014

vznik funkce: 25. 2. 2014

zánik funkce: 14. 9. 2016

Hintschiggasse 7/13, Vídeň, 1 100, Rakouská republika

Mag. Andreas Kössl

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 6. 2014 - Poslední vztah: 8. 11. 2016

vznik členství: 25. 2. 2014

vznik funkce: 25. 2. 2014

zánik funkce: 14. 9. 2016

Hintschiggasse 7/13, Vídeň, 1 100, Rakouská republika

Mag. Peter Michael Lackner

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 3. 2012 - Poslední vztah: 13. 3. 2012

vznik členství: 13. 2. 2012

1060 Wien, Bürgerspitalgasse 10/17, Rakouská republika

Johannes Porak

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 3. 2012 - Poslední vztah: 20. 4. 2017

vznik členství: 13. 2. 2012

zánik členství: 13. 3. 2017

zánik funkce: 13. 2. 2017

1130 Wien, Neblingergasse 7, Rakouská republika

Johannes Porak

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 3. 2012 - Poslední vztah: 20. 4. 2017

vznik členství: 13. 2. 2012

zánik členství: 13. 3. 2017

zánik funkce: 13. 2. 2017

1130 Wien, Neblingergasse 7, Rakouská republika

Dr. Wolfgang Kindl

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 3. 2012 - Poslední vztah: 8. 11. 2016

vznik členství: 13. 2. 2012

2380 Perchtoldsdorf, Ferdinand Gussenbauergasse 7, Rakouská republika

Dr. Wolfgang Kindl

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 3. 2012 - Poslední vztah: 8. 11. 2016

vznik členství: 13. 2. 2012

2380 Perchtoldsdorf, Ferdinand Gussenbauergasse 7, Rakouská republika

Mag. Hans Christian Schwarz

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 3. 2012 - Poslední vztah: 8. 11. 2016

vznik členství: 13. 2. 2012

zánik členství: 12. 9. 2016

1140 Wien, Mühlbergstrasse 44/6, Rakouská republika

Mag. Hans Christian Schwarz

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 3. 2012 - Poslední vztah: 8. 11. 2016

vznik členství: 13. 2. 2012

zánik členství: 12. 9. 2016

1140 Wien, Mühlbergstrasse 44/6, Rakouská republika

Jan Broulík

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 3. 2012 - Poslední vztah: 26. 6. 2014

vznik členství: 7. 12. 2011

zánik členství: 25. 2. 2014

Jižní 791, Hradec Králové, 500 03, Česká republika

Mag. Peter Michael Lackner

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 3. 2012 - Poslední vztah: 26. 6. 2014

vznik členství: 13. 2. 2012

zánik členství: 4. 3. 2013

vznik funkce: 13. 2. 2012

1060 Wien, Bürgerspitalgasse 10/17, Rakouská republika

Mag. Peter Michael Lackner

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 3. 2012 - Poslední vztah: 13. 3. 2012

vznik členství: 13. 2. 2012

1060 Wien, Bürgerspitalgasse 10/17, Rakouská republika

Gottfried Wanitschek

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 5. 2010 - Poslední vztah: 13. 3. 2012

vznik členství: 11. 1. 2010

zánik členství: 13. 2. 2012

vznik funkce: 22. 3. 2010

zánik funkce: 13. 2. 2012

A-7062 St. Margarethen, Steinbruchgasse 11, Rakouská republika

Franz Stiglitz

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 5. 2010 - Poslední vztah: 13. 3. 2012

vznik členství: 23. 3. 2010

zánik členství: 13. 2. 2012

Mozartgasse 21, Perchtoldsdorf, 2 380, Rakouská republika

Gottfried Wanitschek

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 1. 2010 - Poslední vztah: 17. 5. 2010

vznik členství: 11. 1. 2010

A-7062 St. Margarethen, Steinbruchgasse 11, Rakouská republika

RNDr. Ivo Drápela

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 10. 2009 - Poslední vztah: 26. 6. 2014

vznik členství: 21. 7. 2009

zánik členství: 25. 2. 2014

Čenkovská 170, Odolena Voda, 250 70, Česká republika

Andreas Brandstetter

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 10. 2007 - Poslední vztah: 13. 3. 2012

vznik členství: 18. 10. 2007

zánik členství: 13. 2. 2012

Bauernfeldgasse 2, Wien, 1 190, Rakouská republika

Karl Unger

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 8. 2007 - Poslední vztah: 13. 3. 2012

vznik členství: 1. 8. 2007

zánik členství: 13. 2. 2012

Sportplatzgasse 6, Teesdorf, 2 524, Česká republika

Boris Škorpík

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 1. 2007 - Poslední vztah: 13. 3. 2012

vznik členství: 7. 12. 2006

zánik členství: 6. 12. 2011

Na Větrníku 1293, Chrudim, 537 05, Česká republika

Mag.Dr.Christian Sedlnitzky

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 10. 2006 - Poslední vztah: 17. 5. 2010

vznik členství: 6. 9. 2006

zánik členství: 22. 3. 2010

vznik funkce: 6. 9. 2006

zánik funkce: 22. 3. 2010

Grinzinger Allee 18, Wien, 1 190, Rakouská republika

Gottfried Wanitschek

První vztah: 21. 3. 2005 - Poslední vztah: 27. 1. 2010

vznik funkce: 11. 1. 2005

zánik funkce: 10. 1. 2010

A-7062 St. Margarethen, Steinbruchgasse 11, Rakouská republika

Dobrin Nikolov Staykov

První vztah: 21. 3. 2005 - Poslední vztah: 13. 6. 2007

zánik členství: 21. 3. 2007

vznik funkce: 11. 1. 2005

zánik funkce: 21. 3. 2007

NW6 1LR London, 353 West End Lane, 9 Buckingham Mansions, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

JUDr. Zdeněk Pilich

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 2. 2005 - Poslední vztah: 20. 10. 2009

vznik funkce: 21. 7. 2004

zánik funkce: 20. 7. 2009

Zdiměřická 1448, Praha 4, Česká republika

Marie Dvořáková

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 2. 2005 - Poslední vztah: 8. 1. 2007

vznik funkce: 21. 7. 2004

Bratčice 149, Syrovice, Česká republika

Gottfried Wanitschek

První vztah: 28. 1. 2005 - Poslední vztah: 21. 3. 2005

vznik funkce: 26. 10. 2004

A-7062 St. Margarethen, Steinbruchgasse 11, Rakouská republika

Dobrin Nikolov Staykov

První vztah: 28. 1. 2005 - Poslední vztah: 21. 3. 2005

vznik funkce: 26. 10. 2004

NW6 1LR London, 353 West End Lane, 9 Buckingham Mansions, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Konstantin Klien

předseda

První vztah: 14. 6. 2004 - Poslední vztah: 2. 8. 2006

vznik funkce: 12. 3. 2004

A-1010 Wien, Gölsdorfgasse 3/12, Rakouská republika

Konstantin Klein

předseda

První vztah: 14. 6. 2004 - Poslední vztah: 14. 6. 2004

vznik funkce: 12. 3. 2004

A-1010 Wien, Gölsdorfgasse 3/12, Rakouská republika

Johannes Hajek

člen

První vztah: 11. 6. 2003 - Poslední vztah: 28. 1. 2005

vznik funkce: 11. 2. 2002

zánik funkce: 26. 10. 2004

Délka funkčního období: 5let do 28. 1. 2005 od 11. 6. 2003

Vídeň, Auhofstrasse 220, Rakouská republika

Herbert Schimetschek

člen

První vztah: 3. 5. 2003 - Poslední vztah: 14. 6. 2004

vznik členství: 15. 5. 2002

zánik funkce: 12. 3. 2004

Délka funkčního období: 5 let. do 14. 6. 2004 od 3. 5. 2003

Bauernfeldgasse 2, Wien, 1 190, Rakouská republika

Andreas Brandstetter

člen

První vztah: 3. 5. 2003 - Poslední vztah: 23. 10. 2007

vznik členství: 15. 5. 2002

zánik členství: 15. 5. 2007

Délka funkčního období: 5 let. do 23. 10. 2007 od 3. 5. 2003

Stammgasse 11, Wien, 1 030, Rakouská republika

André Küüsvek

člen

První vztah: 21. 11. 2001 - Poslední vztah: 28. 1. 2005

vznik funkce: 7. 6. 2001

zánik funkce: 26. 10. 2004

Délka funkčního období: 5let do 28. 1. 2005 od 21. 11. 2001

83 Oak Hill, Woodword Green, Essex IG8 9PG, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Johannes Porak

člen:

První vztah: 2. 7. 2001 - Poslední vztah: 3. 5. 2003

zánik členství: 15. 5. 2002

vznik funkce: 9. 5. 2001

Délka funkčního období: 5let do 3. 5. 2003 od 2. 7. 2001

Hietzinger Haupstrasse 67/1 A-1130, Wien, Rakouská republika

Ing. Marie Dvořáková CSc

člen

První vztah: 28. 9. 1999 - Poslední vztah: 21. 12. 2004

vznik funkce: 21. 7. 1999

zánik funkce: 18. 10. 2004

Délka funkčního období: 5let do 21. 12. 2004 od 28. 9. 1999

Bratčice 149, Syrovice, Česká republika

JUDr Zdeněk Pilich

člen

První vztah: 28. 9. 1999 - Poslední vztah: 21. 12. 2004

zánik členství: 21. 10. 2004

vznik funkce: 21. 7. 1999

Délka funkčního období: 5let do 21. 12. 2004 od 28. 9. 1999

Zdiměřická 1448, Praha 4, Česká republika

Jonathan S. Woollett, Nar. 1.1.1957

člen

První vztah: 28. 9. 1999 - Poslední vztah: 21. 11. 2001

43 Wilton Crescent London SW l93 QY, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Mgr. Harald Steirer

člen

První vztah: 29. 4. 1998 - Poslední vztah: 2. 7. 2001

Vídeň, Keisslergasse 14, Rakouská republika

Peter Doleschalek

člen

První vztah: 29. 4. 1998 - Poslední vztah: 29. 6. 1998

Vídeň, Benno Platz 4/19, Rakouská republika

Ing. Lubomír Bednář

člen

První vztah: 25. 9. 1997 - Poslední vztah: 29. 4. 1998

Polní 4, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Ing. Eva Drápelová

člen

První vztah: 25. 9. 1997 - Poslední vztah: 29. 6. 1998

Revoluční 4, Svitavy, 568 02, Česká republika

Johannes Hajek

člen

První vztah: 25. 9. 1997 - Poslední vztah: 11. 6. 2003

vznik funkce: 16. 1. 1997

zánik funkce: 16. 1. 1997

Délka funkčního období: 5let do 11. 6. 2003 od 25. 9. 1997

Auhofstrasse 220, Vídeň, Rakouská republika

Herbert Schimetschek

člen

První vztah: 25. 9. 1997 - Poslední vztah: 3. 5. 2003

zánik členství: 15. 5. 2002

vznik funkce: 16. 1. 1997

Délka funkčního období: 5let do 3. 5. 2003 od 25. 9. 1997

Bauernfeldgasse 2, 1190 Vídeň, Rakouská republika

Ing. Marie Babičková

člen

První vztah: 25. 9. 1997 - Poslední vztah: 29. 6. 1998

Ke Kamínce 1292, Praha 5-Zbraslav, 156 00, Česká republika

JUDr. Augustin Hubka

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 11. 1994 - Poslední vztah: 28. 9. 1999

Vlnitá 47, Praha 4, Česká republika

Prof.JUDr. Milan Bakeš

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 11. 1994 - Poslední vztah: 28. 9. 1999

Ka Skalkám 2449, Praha 10, Česká republika

JUDr. Vladimír Koníř

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 11. 1994 - Poslední vztah: 25. 9. 1997

Vondroušova 1157, Praha 6, Česká republika

Josef Buchinger

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 11. 1994 - Poslední vztah: 25. 9. 1997

Grundlgasse 3, Vídeň, Česká republika

Ing. Josef Pancíř

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 11. 1994 - Poslední vztah: 25. 9. 1997

Gončarenkova 46, Praha 4, Česká republika

Herbert Fichta

člen

První vztah: 28. 5. 1993 - Poslední vztah: 7. 11. 1994

Rossauer Lande 47-49, Vídeň, Česká republika

Dr. Peter Grabner

člen

První vztah: 28. 5. 1993 - Poslední vztah: 28. 9. 1999

Hietzinger Hauptstrasse 109a, Vídeň, Česká republika

Dr. Irmfried Schwimann

člen

První vztah: 28. 5. 1993 - Poslední vztah: 29. 4. 1998

Lederergasse 2, Vídeň, Česká republika

Walter Petrak

člen

První vztah: 28. 5. 1993 - Poslední vztah: 25. 9. 1997

Praterstrasse 1-7, Vídeň, Česká republika

ing. František Havlena

člen

První vztah: 28. 5. 1993 - Poslední vztah: 25. 9. 1997

Černická 18, Praha 10, Česká republika

ing. Stanislav Labounek

člen

První vztah: 28. 5. 1993 - Poslední vztah: 7. 11. 1994

V Hodkovičkách 3337/27, Praha 4, Česká republika

Statutární orgán

7 fyzických osob

Ing. Peter Socha

člen představenstva

První vztah: 19. 2. 2021

vznik členství: 15. 1. 2021

Hečkova 7461/16, Bratislava, 831 05, Slovenská republika

Další vztah k této osobě

Ganna Pidgorna

člen představenstva

První vztah: 19. 2. 2021

vznik členství: 15. 1. 2021

Na Čečeličce 855/7, Praha, 150 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Marek Bártek

člen představenstva

První vztah: 28. 2. 2020

vznik členství: 1. 1. 2020

Gregorova 1752/43, Nový Jičín, 741 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

RNDr. Martin Rotkovský Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 25. 9. 2019

vznik členství: 1. 7. 2019

Šlejnická 1019/15, Praha, 160 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Rastislav Havran

člen představenstva

První vztah: 25. 9. 2019

vznik členství: 1. 7. 2019

Trnavská cesta 74B, Bratislava, 821 02, Slovenská republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Lucie Urválková

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 8. 2018

vznik členství: 25. 6. 2018

vznik funkce: 25. 6. 2018

Trytova 1120/6, Praha, 198 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Martin Žáček CSc.

předseda představenstva

První vztah: 3. 8. 2018

vznik členství: 25. 6. 2018

vznik funkce: 25. 6. 2018

Pujmanové 882/25, Praha, 140 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Wolfgang Friedl

člen představenstva

První vztah: 25. 9. 2019 - Poslední vztah: 28. 2. 2020

vznik členství: 1. 7. 2019

zánik členství: 31. 12. 2019

Othmargasse 25/82, Wien, 1 200, Rakouská republika

Ing. Lucie Urválková

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 8. 2018 - Poslední vztah: 5. 8. 2018

vznik členství: 25. 6. 2018

vznik funkce: 25. 6. 2018

Trytova 1120/6, Praha, 198 00, Česká republika

Mgr. Rastislav Havran

člen představenstva

První vztah: 26. 10. 2016 - Poslední vztah: 25. 9. 2019

vznik členství: 15. 9. 2016

zánik členství: 30. 6. 2019

Trnavská cesta 74B, Bratislava, 821 02, Slovenská republika

Dipl.Ing. Robert Wasner

člen představenstva

První vztah: 26. 10. 2016 - Poslední vztah: 25. 9. 2019

vznik členství: 15. 9. 2016

zánik členství: 30. 6. 2019

Abwinden-Dorf 198, Luftenberg an der Donau, 4 225, Rakouská republika

Wolfgang Friedl

člen představenstva

První vztah: 1. 9. 2016 - Poslední vztah: 25. 9. 2019

vznik členství: 1. 7. 2016

zánik členství: 30. 6. 2019

Othmargasse 25/82, Wien, 1 200, Rakouská republika

Ing. Lucie Urválková

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 9. 2016 - Poslední vztah: 3. 8. 2018

vznik členství: 25. 6. 2013

zánik členství: 25. 6. 2018

vznik funkce: 15. 6. 2016

zánik funkce: 25. 6. 2018

Trytova 1120/6, Praha, 198 00, Česká republika

Ing. Lucie Urválková

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 9. 2016 - Poslední vztah: 3. 8. 2018

vznik členství: 25. 6. 2013

zánik členství: 25. 6. 2018

vznik funkce: 15. 6. 2016

zánik funkce: 25. 6. 2018

Trytova 1120/6, Praha, 198 00, Česká republika

Ing. Martin Žáček CSc.

předseda představenstva

První vztah: 16. 10. 2013 - Poslední vztah: 3. 8. 2018

vznik členství: 25. 6. 2013

zánik členství: 25. 6. 2018

vznik funkce: 1. 7. 2013

zánik funkce: 25. 6. 2018

Pujmanové 882/25, Praha, 140 00, Česká republika

Ing. Martin Žáček CSc.

předseda představenstva

První vztah: 16. 10. 2013 - Poslední vztah: 3. 8. 2018

vznik členství: 25. 6. 2013

zánik členství: 25. 6. 2018

vznik funkce: 1. 7. 2013

zánik funkce: 25. 6. 2018

Pujmanové 882/25, Praha, 140 00, Česká republika

Ing. Zbyněk Veselý

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 10. 2013 - Poslední vztah: 1. 9. 2016

vznik členství: 25. 6. 2013

zánik členství: 30. 6. 2016

vznik funkce: 1. 7. 2013

zánik funkce: 15. 6. 2016

Nad Vavrouškou 710/24, Praha, 181 00, Česká republika

Ing. Zbyněk Veselý

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 10. 2013 - Poslední vztah: 1. 9. 2016

vznik členství: 25. 6. 2013

zánik členství: 30. 6. 2016

vznik funkce: 1. 7. 2013

zánik funkce: 15. 6. 2016

Nad Vavrouškou 710/24, Praha, 181 00, Česká republika

Zbyněk Veselý

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 10. 2013 - Poslední vztah: 11. 10. 2013

vznik členství: 25. 6. 2013

vznik funkce: 1. 7. 2013

Nad Vavrouškou 710/24, Praha 8, 181 00, Česká republika

Martin Žáček

předseda představenstva

První vztah: 11. 10. 2013 - Poslední vztah: 16. 10. 2013

vznik členství: 25. 6. 2013

vznik funkce: 1. 7. 2013

Pujmanové 882/25, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Lucie Urválková

člen představenstva

První vztah: 11. 10. 2013 - Poslední vztah: 1. 9. 2016

vznik členství: 25. 6. 2013

Trytova 1120/6, Praha, 198 00, Česká republika

Ing. Lucie Urválková

člen představenstva

První vztah: 11. 10. 2013 - Poslední vztah: 1. 9. 2016

vznik členství: 25. 6. 2013

Trytova 1120/6, Praha, 198 00, Česká republika

Ing. Martin Žáček CSc.

předseda představenstva

První vztah: 7. 11. 2011 - Poslední vztah: 19. 9. 2013

zánik členství: 25. 6. 2013

vznik funkce: 1. 7. 2008

zánik funkce: 25. 6. 2013

Pujmanové 25, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Zbyněk Veselý

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 9. 2008 - Poslední vztah: 19. 9. 2013

vznik členství: 24. 7. 2007

zánik členství: 25. 6. 2013

vznik funkce: 1. 7. 2008

zánik funkce: 25. 6. 2013

Nad Vavrouškou 710/24, Praha 8, 181 00, Česká republika

Ing. Martin Žáček CSc.

předseda představenstva

První vztah: 9. 9. 2008 - Poslední vztah: 7. 11. 2011

vznik funkce: 1. 7. 2003

zánik funkce: 1. 7. 2008

Pujmanové 25, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Lucie Urválková

člen představenstva

První vztah: 9. 9. 2008 - Poslední vztah: 19. 9. 2013

vznik členství: 1. 7. 2008

zánik členství: 25. 6. 2013

Trytova 1120/6, Praha 9, 198 00, Česká republika

Ing. Lucie Urválková

člen představenstva

První vztah: 23. 8. 2007 - Poslední vztah: 9. 9. 2008

vznik členství: 24. 7. 2007

Trytova 1120/6, Praha 9, 198 00, Česká republika

Ing. Lucie Urválková

člen představenstva

První vztah: 20. 8. 2007 - Poslední vztah: 23. 8. 2007

vznik členství: 25. 7. 2007

Trytova 1120/6, Praha 9, 198 00, Česká republika

Ing. Zbyněk Veselý

člen představenstva

První vztah: 20. 8. 2007 - Poslední vztah: 9. 9. 2008

vznik členství: 24. 7. 2007

Nad Vavrouškou 710/24, Praha 8, 181 00, Česká republika

ing. Martin Žáček CSc.

Místopředseda

První vztah: 8. 9. 2003 - Poslední vztah: 9. 9. 2008

vznik funkce: 1. 7. 2003

Pujmanové 25, Praha 4, Česká republika

ing. Marek Venuta

Předseda

První vztah: 8. 9. 2003 - Poslední vztah: 9. 9. 2008

vznik funkce: 1. 7. 2003

Na Hanspaulce 7a, Praha 6, Česká republika

Pavel Vaněk

První vztah: 8. 9. 2003 - Poslední vztah: 20. 8. 2007

vznik funkce: 1. 7. 2003

zánik funkce: 1. 7. 2007

Telečská 2898/98, Jihlava, Česká republika

Christian Johann Maurer

První vztah: 8. 9. 2003 - Poslední vztah: 2. 8. 2006

vznik funkce: 1. 7. 2003

v ČR Praha 5, Na Hřebenkách 3157/4a do 2. 8. 2006 od 8. 9. 2003

Lichtenauerg. 1/3, 1020 Wien, Rakouská republika

ing. Marek Venuta

předseda

První vztah: 21. 11. 2001 - Poslední vztah: 8. 9. 2003

vznik funkce: 1. 7. 1998

zánik funkce: 30. 6. 2003

Délka funkčního období: 5let do 8. 9. 2003 od 21. 11. 2001

Na Hanspaulce 7a, Praha 6, Česká republika

ing. Martin Žáček CSc.

místopředseda

První vztah: 21. 11. 2001 - Poslední vztah: 8. 9. 2003

vznik funkce: 1. 7. 1998

zánik funkce: 30. 6. 2003

Délka funkčního období: 5let do 8. 9. 2003 od 21. 11. 2001

Pujmanové 25, Praha 4, Česká republika

Christian Johann Maurer

člen

První vztah: 11. 4. 2001 - Poslední vztah: 8. 9. 2003

vznik funkce: 1. 1. 2001

zánik funkce: 30. 6. 2003

Délka funkčního období: 3 roky do 8. 9. 2003 od 11. 4. 2001

Lichtenauerg. 1/13, 1020 Wien, Rakouská republika, v ČR Praha 5, Na Hřebenkách 3157/4a, Česká republika

Johannes Kuschnig

člen

První vztah: 6. 1. 1999 - Poslední vztah: 11. 4. 2001

Přemyslovská 10, Praha 3, Česká republika

Pavel Vaněk

První vztah: 29. 4. 1998 - Poslední vztah: 8. 9. 2003

vznik funkce: 1. 7. 1998

zánik funkce: 30. 6. 2003

Délka funkčního období: 5let do 8. 9. 2003 od 29. 4. 1998

Telečská 2898/98, Jihlava, Česká republika

Johannes Kuschnig

člen

První vztah: 25. 9. 1997 - Poslední vztah: 6. 1. 1999

Heřmanova 47, Praha 7, Česká republika

ing. Martin Žáček CSc.

Představenstvo člen

První vztah: 20. 8. 1996 - Poslední vztah: 21. 11. 2001

Pujmanové 25, Praha 4, Česká republika

Peter Doleschalek

člen

První vztah: 15. 2. 1994 - Poslední vztah: 25. 9. 1997

Benno Platz 4/19, Vídeň, Česká republika

ing. Marek Venuta

člen

První vztah: 28. 5. 1993 - Poslední vztah: 21. 11. 2001

Na Hanspaulce 7a, Praha 6, Česká republika

Ing. Jaroslav Ungerman

Představenstvo člen

První vztah: 28. 5. 1993 - Poslední vztah: 20. 8. 1996

Kunínova 1720, Praha 4, Česká republika

JUDr. Augustin Hubka

člen

První vztah: 28. 5. 1993 - Poslední vztah: 15. 2. 1994

Vlnitá 47, Praha 4, Česká republika

Způsob jednání a podepisování za společnost: Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis s uvedením jména a funkce : - nejméně dva členové představenstva

od 28. 5. 1993

Statutární orgán - představenstvo

Historické vztahy

Christian Johann Maurer

První vztah: 8. 9. 2003 - Poslední vztah: 2. 8. 2006

vznik funkce: 1. 7. 2003

v ČR Praha 5, Na Hřebenkách 3157/4a

Lichtenauerg. 1/3, 1020 Wien, Rakouská republika

Další vztahy firmy UNIQA pojišťovna, a.s.

5 fyzických osob

Ing. Martina Plíhalová Vršecká

První vztah: 13. 6. 2019

Společná prokura od 13. 6. 2019

Frančíkova 762/42, Praha, 154 00, Česká republika

JUDr. Pavel Kocourek

První vztah: 24. 1. 2018

Společná prokura. od 24. 1. 2018

náměstí Svobody 728/1, Praha, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Vladimír John

První vztah: 24. 1. 2018

Společná prokura. od 24. 1. 2018

Černokostelecká 1776/105, Praha, 100 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Michal Dachovský

První vztah: 24. 1. 2018

Společná prokura. od 24. 1. 2018

Na Týnici 104, Chýnice, 252 17, Česká republika

RNDr. Ivo Drápela

První vztah: 24. 7. 2015

Společná prokura. od 24. 7. 2015

Čenkovská 170, Odolena Voda, 250 70, Česká republika

Historické vztahy

Mgr. Marek Bártek

První vztah: 24. 1. 2018 - Poslední vztah: 28. 2. 2020

Společná prokura. do 28. 2. 2020 od 24. 1. 2018

Gregorova 1752/43, Nový Jičín, 741 01, Česká republika

Ing. Martina Vršecká

První vztah: 24. 1. 2018 - Poslední vztah: 13. 6. 2019

Společná prokura do 13. 6. 2019 od 24. 1. 2018

Frančíkova 762/42, Praha, 154 00, Česká republika

RNDr. Martin Rotkovský Ph.D.

První vztah: 24. 7. 2015 - Poslední vztah: 25. 9. 2019

Společná prokura. do 25. 9. 2019 od 24. 7. 2015

Šlejnická 1019/15, Praha, 160 00, Česká republika

RNDr. Petr Kouba

První vztah: 24. 7. 2015 - Poslední vztah: 20. 4. 2017

Společná prokura. do 20. 4. 2017 od 24. 7. 2015

Na Vyhlídce 322, Srch, 533 52, Česká republika

Další vztah k této osobě

RNDr. Petr Kouba

První vztah: 24. 7. 2015 - Poslední vztah: 20. 4. 2017

Společná prokura. do 20. 4. 2017 od 24. 7. 2015

Na Vyhlídce 322, Srch, 533 52, Česká republika

Další vztah k této osobě

JUDr. Pavel Kocourek

První vztah: 7. 11. 2011 - Poslední vztah: 24. 1. 2018

Společná prokura. do 24. 1. 2018 od 7. 11. 2011

náměstí Svobody 728/1, Praha 6, 160 00, Česká republika

JUDr. Pavel Kocourek

První vztah: 7. 11. 2011 - Poslední vztah: 24. 1. 2018

Společná prokura. do 24. 1. 2018 od 7. 11. 2011

náměstí Svobody 728/1, Praha 6, 160 00, Česká republika

JUDr. Zdeněk Pilich

První vztah: 31. 12. 2009 - Poslední vztah: 24. 7. 2015

Společná prokura. do 24. 7. 2015 od 31. 12. 2009

Remízková 466/4, Praha 4, 149 00, Česká republika

JUDr. Pavel Kocourek

První vztah: 31. 12. 2009 - Poslední vztah: 7. 11. 2011

Společná prokura. do 7. 11. 2011 od 31. 12. 2009

Luční 2610/13, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Martina Vršecká

První vztah: 27. 2. 2008 - Poslední vztah: 24. 1. 2018

Společná prokura do 24. 1. 2018 od 27. 2. 2008

Frančíkova 762, Praha 5, Česká republika

JUDr. Václava Dvořáková

První vztah: 27. 2. 2008 - Poslední vztah: 9. 3. 2009

Společná prokura do 9. 3. 2009 od 27. 2. 2008

Janovského 26, Praha 7, 170 00, Česká republika

Ing. Martina Vršecká

První vztah: 27. 2. 2008 - Poslední vztah: 24. 1. 2018

Společná prokura do 24. 1. 2018 od 27. 2. 2008

Frančíkova 762, Praha 5, Česká republika

JUDr. Václava Dvořáková

První vztah: 3. 6. 2006 - Poslední vztah: 27. 2. 2008

Samostatná prokura do 27. 2. 2008 od 3. 6. 2006

Janovského 26, Praha 7, 170 00, Česká republika

Michal Dachovský

První vztah: 21. 9. 2005 - Poslední vztah: 24. 1. 2018

Společná prokura. do 24. 1. 2018 od 21. 9. 2005

Na Týnici 104, Chýnice, 252 17, Česká republika

Michal Dachovský

První vztah: 21. 9. 2005 - Poslední vztah: 24. 1. 2018

Společná prokura. do 24. 1. 2018 od 21. 9. 2005

Na Týnici 104, Chýnice, 252 17, Česká republika

Ing. Stanislav Svoboda

První vztah: 21. 9. 2005 - Poslední vztah: 24. 1. 2018

Společná prokura. do 24. 1. 2018 od 21. 9. 2005

Nevanova 1077, Praha 6, 163 00, Česká republika

Ing. Stanislav Svoboda

První vztah: 21. 9. 2005 - Poslední vztah: 24. 1. 2018

Společná prokura. do 24. 1. 2018 od 21. 9. 2005

Nevanova 1077, Praha 6, 163 00, Česká republika

Ing. Marcela Červenková

První vztah: 21. 9. 2005 - Poslední vztah: 9. 3. 2009

Společná prokura. do 9. 3. 2009 od 21. 9. 2005

Višňová 247, Ořech, 252 25, Česká republika

JUDr. Milan Šimůnek

První vztah: 21. 9. 2005 - Poslední vztah: 20. 8. 2007

Společná prokura. do 20. 8. 2007 od 21. 9. 2005

Komenského 87, Plzeň, 323 00, Česká republika

Ing. Martina Vršecká

První vztah: 5. 1. 2004 - Poslední vztah: 27. 2. 2008

Samostatná prokura do 27. 2. 2008 od 5. 1. 2004

Frančíkova 762, Praha 5, Česká republika

JUDr. Václava Dvořáková

První vztah: 14. 1. 2002 - Poslední vztah: 3. 6. 2006

Janovského 26, Praha 7, 170 00, Česká republika

Akcionáři

UNIQA Österreich Versicherungen AG

Untere Donaustrasse 21, Rakouská republika, Wien, 1029

od 19. 2. 2021

UNIQA International AG

Untere Donaustrasse 21, Rakouská republika, Wien, 1029

do 19. 2. 2021 od 19. 9. 2013

UNIQA International Versicherungs-Holding AG

Rakouská republika

do 19. 9. 2013 od 7. 11. 2011

UNIQA International Versicherungs-Holding GmbH

Rakouská republika

do 7. 11. 2011 od 22. 5. 2009

UNIQA International Versicherungs-Holding GmbH

Rakouská republika

do 22. 5. 2009 od 3. 10. 2007

Versicherungsanstalt der österreichischen Bundesländer, Versicherungsaktiengesellschaft

Rakouská republika

do 28. 9. 1999 od 29. 6. 1998

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).