Hlavní navigace

VELOSTEEL TRADING, a.s.

Firma VELOSTEEL TRADING, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1836, Krajský soud v Ostravě. Její základní kapitál je ve výši 14 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25501518

Sídlo:

Loučná nad Desnou

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

19. 9. 1997

DIČ:

CZ25501518

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 100 - 199 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

25610 Povrchová úprava a zušlechťování kovů
25720 Výroba zámků a kování
25730 Výroba nástrojů a nářadí
289 Výroba ostatních strojů pro speciální účely
30920 Výroba jízdních kol a vozíků pro invalidy
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
46900 Nespecializovaný velkoobchod
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
47260 Maloobchod s tabákovými výrobky
47640 Maloobchod se sportovním vybavením
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
4779 Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
702 Poradenství v oblasti řízení
7490 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
82110 Univerzální administrativní činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1836, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

VELOSTEEL TRADING, a.s od 19. 9. 1997

Právní forma

Akciová společnost od 19. 9. 1997

adresa

126
Loučná nad Desnou 78811 od 9. 1. 1998

adresa

třída Tomáše Bati 3910
Zlín do 9. 1. 1998 od 19. 9. 1997

Předmět podnikání

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady od 19. 8. 2014

zámečnictví, nástrojářství od 10. 1. 2013

obráběčství od 10. 1. 2013

galvanizérství, smaltérství od 10. 1. 2013

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 10. 1. 2013

nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) do 10. 1. 2013 od 9. 10. 2002

výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků do 10. 1. 2013 od 5. 3. 2002

maloobchod se smíšeným zbožím do 10. 1. 2013 od 5. 3. 2002

maloobchod tabákovými výrobky do 10. 1. 2013 od 5. 3. 2002

velkoobchod do 10. 1. 2013 od 5. 3. 2002

specializovaný maloobchod do 10. 1. 2013 od 5. 3. 2002

maloobchod použitým zbožím do 10. 1. 2013 od 5. 3. 2002

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 10. 1. 2013 od 5. 3. 2002

zprostředkování služeb do 10. 1. 2013 od 5. 3. 2002

pronájem a půjčování věcí movitých do 10. 1. 2013 od 5. 3. 2002

povrchové úpravy a svařování kovů do 10. 1. 2013 od 5. 3. 2002

kopírovací práce do 10. 1. 2013 od 5. 3. 2002

realitní činnost do 10. 1. 2013 od 5. 3. 2002

výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví do 10. 1. 2013 od 5. 3. 2002

ekonomický a organizační poradce do 5. 3. 2002 od 24. 10. 2000

hostinská činnost od 9. 1. 1998

pronájem věcí movitých do 5. 3. 2002 od 9. 1. 1998

nástrojářství do 5. 3. 2002 od 9. 1. 1998

zámečnictví do 10. 1. 2013 od 9. 1. 1998

kovoobráběčství do 10. 1. 2013 od 9. 1. 1998

galvanizérství do 10. 1. 2013 od 9. 1. 1998

výroba a montáž jízdních kol do 5. 3. 2002 od 19. 9. 1997

výroba součástek k jízdním kolům do 5. 3. 2002 od 19. 9. 1997

koupě a prodej zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 5. 3. 2002 od 19. 9. 1997

zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb do 5. 3. 2002 od 19. 9. 1997

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 19. 8. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 1. 2. 2018 od 19. 8. 2014

Počet členů dozorčí rady: 1 do 1. 2. 2018 od 19. 8. 2014

Omezení převoditelnosti akcií: Akcionář mající akcie na jméno může tyto převést na jiného pouze způsobem uvedeným ve stanovách. Akcionář, který hodlá převést jakékoliv množství akcií společnosti na jinou osobu je povinen tyto akcie nabídnout ke koupi ostatním stávajícím akcionářům. Nabídka se uskuteční prostřednictvím představenstva společnosti, kterému akcionář nabízející akcie písemně sdělí počet akcií, jejich série a čísla a požadovanou kupní cenu. Předmětem prodeje bude vždy celý blok nabízených akcií. Představenstvo do 15 dnů od doručení nabídky podle předchozího odstavce písemně uvědomí, doporučenou poštou ( na doručenku) ostatní akcionáře o nabídce a zároveň určí, kolik nabízeného počtu může jednotlivý akcionář získat a to v poměru podle jim dodržených akcií k celkovému počtu akcií (kromě těch, které jsou nabízeny k prodeji). Akcionář, který projeví zájem o koupi akcií za nabízených podmínek to sdělí písemně doporučenou poštou představenstvu do 30 dnů od doručení nabídky. V případě, že akcionář v uvedené lhůtě představenstvu žádnou zprávu nepodá, rozumí se tím, že nemá o nabízené akcie zájem. V případě, že všichni akcionáři nabídky vaužijí, uskuteční se převod za nabídkovou cenu do 90 dnů od data, kdy akcionář nabídl akcie představenstvu ke koupi. V případě, že o koupi projeví zájem jen někteří akcionáři, představenstvo provede sumarizaci a zájemcům bez zbytečného odkladu sdělí celkový počet volných akcií, počet připadajících na ně ve druhém kole a požádá je o závazné písemné stanovisko do 15 dnů. Takto představenstvo postupuje až do "vyprodání" všech nabízených akcií (bloku) nebo do zjištění, že o celý blok není mezi akcionáři zájem. V případě, že zájemci projeví zájem o všechny akcie, uskuteční se převod akcií do 30 dnů od uskutečnění druhého kola. V případě, že se celý blok neprodá, sdělí představenstvo akcionáři, který akcie nabídl, doporučenou poštou, že o akcie není zájem. Jestliže akcionář, kterému bylo sděleno, že stávající akcionáři neprojevili zájem o celý blok nabízených akcií, může tyto prodat jiné osobě. Tento svůj záměr je povinen sdělit představenstvu do 30 dnů ode dne, kdy obdržel stanovisko o tom, že jím nabízené akcie stávající akcionáři nekoupí. Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu do 45 dnů od doručení oznámení o prodeji akcií jiné osobě a tento záměr předložit valné hromadě k projednání. Jestliže valná hromada dvoutřetinovou většinou všech akcionářů nerozhodne, že s prodejem akcií jiné osobě nesouhlasí, je akcionář oprávněn akcie jiné osobě prodato. Postup uvedený v předchozích odstavcích nebude platit v případě převodu akcií na děti akcionářů , které nabytím akcií jsou vázány postupem dle výše uvedeného. do 20. 2. 2003 od 9. 10. 2002

Důvodem zvýšení základního jmění je vytvoření kladného hospodářského výsledku po zdanění ve výši 4,230 tis. Kč a splnění ustanovení ze smlouvy uzavřené s Moravia bankou, a.s. ukládající zvýšení základního jmění o 3 mil. Kč. Zvýšení základního jmění bude provedeno z vlastních zdrojů o 3 mil. Kč, a to tak, že stávající akcie budou staženy (svolány) a budou vyměněny za kmenové, listinné akcie na jméno, které budou vydány a předány akcionářům po zapsání nové hodnoty základního jmění do obchodního rejstříku. Nová jmenovitá hodnota jedné akcie činí 200.000,- Kč. Jedna kmenová, listinná akcie na jméno o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč bude vyměněna za jednu kmenovou, listinnou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč, tedy v poměru 1:1. Výměna bude provedena v sídle společnosti v každý pracovní den od 8.00 do 15.00 hod. ve lhůtě 15-ti dnů od provedení zápisu do obchodního rejstříku. do 17. 7. 2004 od 14. 10. 1999

Obchodní společnost VELOSTEEL TRADING, a.s. se sídlem Loučná nad Desnou 126 se v y m a z á v á z oddílu B vložky 2439 obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v brně. od 16. 7. 1998

Obchodní společnost VELOSTEEL TRADING, a.s. se sídlem Loučná nad Desnou 126, okres Šumperk, PSČ 788 11, identifikační číslo 25 50 15 18 s e z a p i s u j e do oddílu B vložka 1836 obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě. od 22. 1. 1998

Omezení převoditelnosti akcií: Akcionář mající akcie na jméno může tyto převést na jiného pouze způsobem uvedeným ve stanovách. Akcionář, který hodlá převést jakékoliv množství akcií společnosti na jinou osobu je povinen tyto akcie nabídnout ke koupi ostatním stávajícím akcionářům. Nabídka se uskuteční prostřednictvím představenstva společnosti, kterému akcionář nabízející akcie písemně sdělí počet akcií, jejich série a čísla a požadovanou kupní cenu. Předmětem prodeje bude vždy celý blok nabízených akcií. Představenstvo do 15 dnů od doručení nabídky podle předchozího odstavce písemně uvědomí, doporučenou poštou ( na doručenku) ostatní akcionáře o nabídce a zároveň určí, kolik nabízeného počtu může jednotlivý akcionář získat a to v poměru podle jim dodržených akcií k celkovému počtu akcií (kromě těch, které jsou nabízeny k prodeji). Akcionář, který projeví zájem o koupi akcií za nabízených podmínek to sdělí písemně doporučenou poštou představenstvu do 30 dnů od doručení nabídky. V případě, že akcionář v uvedené lhůtě představenstvu žádnou zprávu nepodá, rozumí se tím, že nemá o nabízené akcie zájem. V případě, že všichni akcionáři nabídky vaužijí, uskuteční se převod za nabídkovou cenu do 90 dnů od data, kdy akcionář nabídl akcie představenstvu ke koupi. V případě, že o koupi projeví zájem jen někteří akcionáři, představenstvo provede sumarizaci a zájemcům bez zbytečného odkladu sdělí celkový počet volných akcií, počet připadajících na ně ve druhém kole a požádá je o závazné písemné stanovisko do 15 dnů. Takto představenstvo postupuje až do "vyprodání" všech nabízených akcií (bloku) nebo do zjištění, že o celý blok není mezi akcionáři zájem. V případě, že zájemci projeví zájem o všechny akcie, uskuteční se převod akcií do 30 dnů od uskutečnění druhého kola. V případě, že se celý blok neprodá, sdělí představenstvo akcionáři, který akcie nabídl, doporučenou poštou, že o akcie není zájem. Jestliže akcionář, kterému bylo sděleno, že stávající akcionáři neprojevili zájem o celý blok nabízených akcií, může tyto prodat jiné osobě. Tento svůj záměr je povinen sdělit představenstvu do 30 dnů ode dne, kdy obdržel stanovisko o tom, že jím nabízené akcie stávající akcionáři nekoupí. Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu do 45 dnů od doručení oznámení o prodeji akcií jiné osobě a tento záměr předložit valné hromadě k projednání. Jestliže valná hromada dvoutřetinovou většinou všech akcionářů nerozhodne, že s prodejem akcií jiné osobě nesouhlasí, je akcionář oprávněn akcie jiné osobě prodato. Postup uvedený v předchozích odstavcích nebude platit v případě převodu akcií na děti, které nabytím akcií jsou vázány postupem d le výše uvedeného. do 9. 10. 2002 od 19. 9. 1997

Kapitál

Základní kapitál

vklad 14 000 000 Kč

od 9. 10. 2002

Základní kapitál

vklad 12 000 000 Kč

do 9. 10. 2002 od 1. 11. 2001

Základní kapitál

vklad 7 000 000 Kč

do 1. 11. 2001 od 24. 10. 2000

Základní kapitál

vklad 4 000 000 Kč

do 24. 10. 2000 od 22. 12. 1999

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 22. 12. 1999 od 9. 1. 1998

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 9. 1. 1998 od 19. 9. 1997
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 700 000 Kč, počet: 20 od 9. 10. 2002
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 600 000 Kč, počet: 20 do 9. 10. 2002 od 1. 11. 2001
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 350 000 Kč, počet: 20 do 1. 11. 2001 od 24. 10. 2000
Akcie na jméno, hodnota: 200 000 Kč, počet: 20 do 24. 10. 2000 od 22. 12. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 20 do 22. 12. 1999 od 9. 1. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 000 do 9. 1. 1998 od 19. 9. 1997

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Bc. Zuzana Zemková

člen představenstva

První vztah: 24. 4. 2020

vznik členství: 25. 2. 2020

Vlčnov 41, 687 61, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Pavel Kužel

předseda představenstva

První vztah: 1. 2. 2018

vznik členství: 31. 1. 2018

vznik funkce: 31. 1. 2018

Nový Malín 680, 788 03, Česká republika

Další vztah k této osobě

Věra Zemková

člen představenstva

První vztah: 1. 2. 2018

vznik členství: 31. 1. 2018

Pod Kocandou 5667, Zlín, 760 01, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Michaela Zemková

člen představenstva

První vztah: 1. 2. 2018 - Poslední vztah: 24. 4. 2020

vznik členství: 31. 1. 2018

zánik členství: 25. 2. 2020

Horní Vršava VII 4470, Zlín, 760 01, Česká republika

Alexandr Zemek

předseda představenstva

První vztah: 31. 3. 2017 - Poslední vztah: 1. 2. 2018

vznik členství: 7. 6. 2014

zánik členství: 17. 1. 2018

vznik funkce: 7. 6. 2014

zánik funkce: 17. 1. 2018

Pod Kocandou 5667, Zlín, 760 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Alexandr Zemek

předseda představenstva

První vztah: 31. 3. 2017 - Poslední vztah: 1. 2. 2018

vznik členství: 7. 6. 2014

zánik členství: 17. 1. 2018

vznik funkce: 7. 6. 2014

zánik funkce: 17. 1. 2018

Pod Kocandou 5667, Zlín, 760 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Pavel Kužel

člen představenstva

První vztah: 19. 8. 2014 - Poslední vztah: 1. 2. 2018

vznik členství: 7. 6. 2014

zánik členství: 31. 1. 2018

Nový Malín 680, 788 03, Česká republika

Ing. Pavel Kužel

člen představenstva

První vztah: 19. 8. 2014 - Poslední vztah: 1. 2. 2018

vznik členství: 7. 6. 2014

zánik členství: 31. 1. 2018

Nový Malín 680, 788 03, Česká republika

Alexandr Zemek

předseda představenstva

První vztah: 19. 8. 2014 - Poslední vztah: 31. 3. 2017

vznik členství: 7. 6. 2014

vznik funkce: 7. 6. 2014

Horní Vršava VII 4469, Zlín, 760 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Zdeněk Zemek

člen představenstva

První vztah: 19. 8. 2014 - Poslední vztah: 1. 2. 2018

vznik členství: 7. 6. 2014

zánik členství: 17. 1. 2018

Vlčnov 1037, 687 61, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Zdeněk Zemek

člen představenstva

První vztah: 19. 8. 2014 - Poslední vztah: 1. 2. 2018

vznik členství: 7. 6. 2014

zánik členství: 17. 1. 2018

Vlčnov 1037, 687 61, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Pavel Kužel

člen představenstva

První vztah: 10. 1. 2013 - Poslední vztah: 19. 8. 2014

vznik členství: 25. 7. 2012

zánik členství: 7. 6. 2014

Nový Malín 680, 788 03, Česká republika

Zdeněk Zemek

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 1. 2013 - Poslední vztah: 19. 8. 2014

vznik členství: 25. 7. 2012

zánik členství: 7. 6. 2014

vznik funkce: 27. 10. 2012

zánik funkce: 7. 6. 2014

Vlčnov 1037, 687 61, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Alexandr Zemek

předseda představenstva

První vztah: 10. 1. 2013 - Poslední vztah: 19. 8. 2014

vznik členství: 25. 7. 2012

zánik členství: 7. 6. 2014

vznik funkce: 27. 10. 2012

zánik funkce: 7. 6. 2014

Horní Vršava VII 4469, Zlín, 760 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Pavel Kužel

člen představenstva

První vztah: 12. 7. 2007 - Poslední vztah: 10. 1. 2013

vznik členství: 19. 5. 2007

zánik členství: 25. 7. 2012

Nový Malín 680, 788 01, Česká republika

Alexandr Zemek

předseda představenstva

První vztah: 12. 7. 2007 - Poslední vztah: 10. 1. 2013

vznik členství: 19. 5. 2007

zánik členství: 25. 7. 2012

vznik funkce: 18. 6. 2007

zánik funkce: 25. 7. 2012

Vršava 4469, Zlín, 760 01, Česká republika

Zdeněk Zemek

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 7. 2007 - Poslední vztah: 10. 1. 2013

vznik členství: 19. 5. 2007

zánik členství: 25. 7. 2012

vznik funkce: 18. 6. 2007

zánik funkce: 25. 7. 2012

Vlčnov 1037, 687 61, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Pavel Kužel

člen představenstva

První vztah: 17. 7. 2004 - Poslední vztah: 12. 7. 2007

vznik funkce: 10. 6. 2002

zánik funkce: 19. 5. 2007

Nový Malín 680, 788 01, Česká republika

Alexandr Zemek

předseda představenstva

První vztah: 22. 1. 2003 - Poslední vztah: 12. 7. 2007

vznik členství: 10. 6. 2002

zánik členství: 19. 5. 2007

vznik funkce: 26. 11. 2002

zánik funkce: 19. 5. 2007

Vršava 4469, Zlín, 760 01, Česká republika

Zdeněk Zemek

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 1. 2003 - Poslední vztah: 12. 7. 2007

vznik členství: 10. 6. 2002

zánik členství: 19. 5. 2007

vznik funkce: 26. 11. 2002

zánik funkce: 19. 5. 2007

Vlčnov 1037, 687 61, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Zdeněk Zemek

člen představenstva

První vztah: 9. 10. 2002 - Poslední vztah: 22. 1. 2003

vznik funkce: 10. 6. 2002

Vlčnov 1037, Česká republika

Alexandr Zemek

člen představenstva

První vztah: 9. 10. 2002 - Poslední vztah: 22. 1. 2003

vznik funkce: 10. 6. 2002

Vršava 4469, Zlín, 760 01, Česká republika

Ing. Pavel Kužel

člen představenstva

První vztah: 9. 10. 2002 - Poslední vztah: 17. 7. 2004

vznik funkce: 10. 6. 2002

Pod Senovou 46a, Šumperk, Česká republika

Ing. František Hep

člen představenstva

První vztah: 9. 10. 2002 - Poslední vztah: 20. 2. 2003

vznik funkce: 10. 6. 2002

zánik funkce: 11. 12. 2002

Potoční 2156/6, Šumperk, Česká republika

Zdeněk Zemek

člen představenstva

První vztah: 24. 10. 2000 - Poslední vztah: 9. 10. 2002

zánik funkce: 10. 6. 2002

Vlčnov 1037, Česká republika

Alexandr Zemek

člen představenstva

První vztah: 24. 10. 2000 - Poslední vztah: 9. 10. 2002

zánik funkce: 10. 6. 2002

Vršava 4469, Zlín, 760 01, Česká republika

Ing. Pavel Kužel

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 10. 2000 - Poslední vztah: 9. 10. 2002

zánik funkce: 10. 6. 2002

Pod Senovou 46a, Šumperk, Česká republika

Ing. František Hep

předseda představenstva

První vztah: 24. 10. 2000 - Poslední vztah: 9. 10. 2002

zánik funkce: 10. 6. 2002

Potoční 2156/6, Šumperk, Česká republika

Alexandr Zemek

člen představenstva

První vztah: 17. 7. 1998 - Poslední vztah: 24. 10. 2000

Vlčnov 1037, Česká republika

JUdr. ing. Zdeněk Zemek

člen představenstva

První vztah: 19. 9. 1997 - Poslední vztah: 17. 7. 1998

Vlčnov 1037, Česká republika

Ing. Pavel Kužel

člen představenstva

První vztah: 19. 9. 1997 - Poslední vztah: 24. 10. 2000

Pod Senovou 46a, Šumperk, Česká republika

Ing. František Hep

člen představenstva

První vztah: 19. 9. 1997 - Poslední vztah: 24. 10. 2000

Potoční 2156/6, Šumperk, Česká republika

Ing. František Help

člen představenstva

První vztah: 19. 9. 1997 - Poslední vztah: 19. 9. 1997

Potoční 2156/6, Šumperk, Česká republika

Společnost zastupují vždy alespoň dva členové představenstva společně. Člen představenstva může společnost zastoupit jako zmocněnec samostatně, jen byl-li k takovému zastoupení písemně zmocněn.

od 1. 2. 2018

Společnost zastupují vždy alespoň dva členové představenstva společně.

do 1. 2. 2018 od 19. 8. 2014

J e d n á n í : Za představenstvo jednají jménem společnosti vždy dva členové představenstva společně, za společnost podepisují vždy všichni členové představenstva společně nebo jimi písemně pověřený člen představenstva.

do 19. 8. 2014 od 9. 10. 2002

J e d n á n í : Jménem společnosti podepisuje společně předseda a místopředseda společnosti nebo jimi společně pověřený člen představenstva.

do 9. 10. 2002 od 24. 10. 2000

Způsob jednání: Jménem společnosti je oprávněn jednat každý člen představenstva. Jménem společnosti podepisuje samostatně předseda představenstva, nebo společně dva členové představenstva, nebo předsedou představenstva pověřený člen.

do 24. 10. 2000 od 19. 9. 1997

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

JUDr. Magdalena Mráčková

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 2. 2018

vznik členství: 31. 1. 2018

Matlachova 226/14, Brno, 627 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Historické vztahy

JUDr. Magdalena Mráčková

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 8. 2014 - Poslední vztah: 1. 2. 2018

vznik členství: 7. 6. 2014

zánik členství: 31. 1. 2018

Matlachova 226/14, Brno, 627 00, Česká republika

JUDr. Magdalena Mráčková

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 8. 2014 - Poslední vztah: 1. 2. 2018

vznik členství: 7. 6. 2014

zánik členství: 31. 1. 2018

Matlachova 226/14, Brno, 627 00, Česká republika

Radomír Zálešák

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 1. 2013 - Poslední vztah: 19. 8. 2014

vznik členství: 25. 7. 2012

zánik členství: 7. 6. 2014

U školky 2289, Uherský Brod, 688 01, Česká republika

Zdeněk Vašátko

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 1. 2013 - Poslední vztah: 19. 8. 2014

vznik členství: 25. 7. 2012

zánik členství: 7. 6. 2014

Bratří Sousedíků 1054, Zlín, 760 01, Česká republika

Ing. Radomír Zálešák

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 7. 2007 - Poslední vztah: 10. 1. 2013

vznik funkce: 19. 5. 2007

zánik funkce: 25. 7. 2012

Za humny 2172, Uherský Brod, Česká republika

Ing. Zdeněk Vašátko

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 7. 2007 - Poslední vztah: 10. 1. 2013

vznik funkce: 19. 5. 2007

zánik funkce: 25. 7. 2012

Bří Sousedíků 1054, Zlín, Česká republika

Ing. Josef Zimáček

člen

První vztah: 9. 10. 2002 - Poslední vztah: 19. 8. 2014

vznik funkce: 3. 6. 2002

zánik funkce: 30. 6. 2012

Bludovská 2598/16, Šumperk, Česká republika

Ing. Radomír Zálešák

člen

První vztah: 19. 9. 1997 - Poslední vztah: 12. 7. 2007

vznik funkce: 10. 6. 2002

zánik funkce: 19. 5. 2007

Za humny 2172, Uherský Brod, Česká republika

Ing. Zdeněk Vašátko

člen

První vztah: 19. 9. 1997 - Poslední vztah: 12. 7. 2007

vznik funkce: 10. 6. 2002

zánik funkce: 19. 5. 2007

Bří Sousedíků 1054, Zlín, Česká republika

Ing. František Javor

člen

První vztah: 19. 9. 1997 - Poslední vztah: 9. 10. 2002

Hradčovice - Lhotka 17, Česká republika

Další vztahy firmy VELOSTEEL TRADING, a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 19. 9. 1997

Živnosti

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 4. 5. 1998
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 7. 1. 1998
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 7. 1. 1998
Galvanizérství, smaltérství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 7. 1. 1998
Obráběčství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 7. 1. 1998
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Kopírovací práce
 • Povrchové úpravy a svařování kovů
 • Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Velkoobchod
 • Maloobchod se smíšeným zbožím
 • Specializovaný maloobchod
 • Maloobchod tabákovými výrobky
 • Maloobchod použitým zbožím
 • Zprostředkování služeb
 • Realitní činnost
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 19. 9. 1997

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).