Hlavní navigace

FERROMET a.s.

Firma FERROMET a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 5601, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 1 511 823 598 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

00000884

Sídlo:

Kollárova 1229, Veselí nad Moravou, 698 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

26. 1. 1990

DIČ:

CZ00000884

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 250 - 499 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
2410 Výroba surového železa, oceli a feroslitin, plochých výrobků (kromě pásky za studena), tváření výrobků za tepla
24200 Výroba ocelových trub, trubek, dutých profilů a souvisejících potrubních tvarovek
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel
49410 Silniční nákladní doprava
52290 Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
63 Informační činnosti
68 Činnosti v oblasti nemovitostí
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
702 Poradenství v oblasti řízení
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 5601, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

FERROMET AKCIOVÁ SPOLEČNOST od 30. 10. 1995

Obchodní firma

FERROMET a.s. od 8. 12. 2014

Obchodní firma

FERROMET akciová společnost pro zahraniční obchod do 8. 12. 2014 od 27. 11. 1989

Právní forma

Akciová společnost od 27. 11. 1989

adresa

Kollárova 1229
Veselí nad Moravou 69801 od 7. 7. 2014

adresa

Opletalova 27
Praha 1 11000 do 14. 3. 2008 od 13. 8. 2002

adresa

Opletalova 27
Praha 1 do 13. 8. 2002 od 27. 11. 1989

Předmět podnikání

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 1. 12. 2017

silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, od 1. 12. 2017

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady od 1. 12. 2017

výroba a rozvod tepla, rozvod elektřiny, rozvod plynu od 1. 12. 2017

provozování dráhy od 1. 12. 2017

vedení spisovny od 1. 12. 2017

montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny od 1. 12. 2017

montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny od 1. 12. 2017

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení od 1. 12. 2017

galvanizérství, smaltérství od 1. 12. 2017

montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení od 1. 12. 2017

opravy silničních vozidel od 1. 12. 2017

technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany od 1. 12. 2017

poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci od 1. 12. 2017

distribuce pohonných hmot od 1. 12. 2017

zámečnictví, nástrojářství od 5. 12. 2016

obráběčstsví od 5. 12. 2016

provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 5. 12. 2016

silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí do 1. 12. 2017 od 5. 12. 2016

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 24. 4. 2009

ostraha majetku a osob do 7. 7. 2014 od 24. 4. 2009

činnost účetních poradců, vedení účetnictví do 1. 12. 2017 od 24. 4. 2009

výroba a hutní zpracování železa a oceli - podniky zajišťující ostrahu majetku a osob do 24. 4. 2009 od 4. 3. 2004

výroba a hutní zpracování železa a oceli - podniky zajišťující ostrahu majetku a osob - technicko-organizační činnost v oblasti ppožární ochrany - poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do 4. 3. 2004 od 20. 8. 2003

pronájem nemovitostí a nebytových prostor, včetně poskytování základních služeb zajišťující řádný provoz nemovitostí a nebytových prostor do 24. 4. 2009 od 14. 11. 2002

zastupování v celném řízení do 24. 4. 2009 od 13. 8. 2002

vedení učetnictví do 24. 4. 2009 od 30. 10. 1995

Poradenství při koupi zboží za účelem jeho dalšího prodeje do 24. 4. 2009 od 30. 10. 1995

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák. 455/91 Sb. o živnost. podnikání a zboží tímto zákonem vyloučeného do 24. 4. 2009 od 30. 10. 1995

Činnost organizačních a ekonomických poradců do 24. 4. 2009 od 30. 10. 1995

Automatizované zpracování dat do 24. 4. 2009 od 30. 10. 1995

Základním předmětem podnikání společnosti je zahraničně obchodní do 27. 11. 1989 od 27. 11. 1989

Generální ředitel: ing. Jiří Frýbert, Strašín 92, Říčany u Prahy činnost, zvláště: 1. vývoz a dovoz hutnických výrobků do 30. 10. 1995 od 27. 11. 1989

2. poskytování a přijímání veškerých služeb souvisejících bezprostředně s prováděním zahraničně obchodní činnosti v rámci předmětu podnikání do 30. 10. 1995 od 27. 11. 1989

jednotlivé druhy věcí a služeb uvedených v bodech 1 a 2 stanoví federální ministerstvo zahraničního obchodu rozhodnutím o zbožové a výkonové náplni do 30. 10. 1995 od 27. 11. 1989

Základním předmětem podnikání společnosti je zahraničně obchodní činnost, zvláště : do 27. 4. 1999 od 27. 11. 1989

Předmět činnosti

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 24. 4. 2009

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti FERROMET a.s. přijala dne 26.07.2019 v souladu s ustanoveními § 382 zákona o obchodních korporacích následující usnesení: - valná hromada určuje, že na základě seznamu akcionářů a prohlášení o vlastnictví akcií ze dne 26.07.2019 obchodní korporace - společnost Z-Group a.s., se sídlem třída Tomáše Bati 258, Louky, 763 02 Zlín je hlavním akcionářem společnosti FERROMET a.s., s e sídlem Kollárova 1229, 698 01 Veselí nad Moravou, IČO: 000 00 884, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5601 s podílem na hlasovacích právech a základním kapitálu společnosti FERROMET a.s. přesahujícím 90 %, nebo ť je vlastníkem kmenových akcií na jméno v listinné podobě vydaných touto společností o souhrnné jmenovité hodnotě 1.508.822.105,- Kč, což představuje 99,8015% základního kapitálu společnosti FERROMET a.s., s nimiž je spojen 99,9913% podíl na hlasovacích právech a tedy, že společnost Z-Group a.s. je osobou oprávněnou k přechodu vlastnického práva k akciím menšinových akcionářů dle ust. § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích v platném znění, zejména podle ust. § 385 a násl. zákona o obchodních kor poracích; - valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních akcií na hlavního akcionáře, tj. o přechodu akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů s výjimkou hlavního akcionáře takto: všechny kmenové akcie n a jméno v listinné podobě, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů) přecházejí na hlavního akcionáře, obchodní korporaci společnost Z-Group a.s., se sídlem třída Tomáše Bati 258, Louky, 763 02 Zlín, IČ O: 634 87 799, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1786 za podmínek stanovených ustanoveními §§ 375 až 395 zákona o obchodních korporacích, přičemž vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde v souladu s ust. § 385 odst. 1 zákona o obchodních korporacích na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku; - určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že ve lhůtě do třiceti dnů od splnění podmínek stanovených v ust. § 387 zákona o obchodních korporacích, bude oprávněným osobám (akcionářům nebo zástavním věřitelům) vyplaceno protiplnění, určené hlavním akci onářem, v souladu s ust. § 377 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, jehož výše se určuje na částku: - 1 746,97 Kč za každou jednu kmenovou, listinnou akcii ve formě na jméno ve jmenovité hodnotě 1 657,- Kč, - 174 813,81 Kč za každou jednu kmenovou, listinnou akcii ve formě na jméno ve jmenovité hodnotě 165 811,- Kč, jehož přiměřenost odkazuje hlavní akcionář na znalecký posudek č. 3027/97/2019, zpracovaný dne 30.04.2019 společností PROSCON, s.r.o., znaleckým ústavem v oboru ekonomika, se sídlem K Lochkovu 661/39, Slivenec, 154 00 Praha 5, IČO: 493 56 381, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 19831. do 8. 10. 2019 od 29. 7. 2019

Na základě projektu přeměny - fúze sloučením ze dne 20. 6. 2017 došlo k vnitrostátní fúzi sloučením mezi zanikajícími společnostmi AZ-Stahl, a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Opletalova 958/27, PSČ 110 00, identifikační číslo 15269329, zapsanou v obcho dním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 779 a Z-Group Steel Holding, a.s., se sídlem Veselí nad Moravou, Kollárova 1229, PSČ 698 01, identifikační číslo 00011380, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 428 a nástupnickou společností FERROMET a.s., se sídlem Veselí nad Moravou, Kollárova 1229, PSČ 698 01, identifikační číslo 00000884, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5601. V důsledku fúze přešlo jm ění zanikajících společností AZ-Stahl, a.s. a Z-Group Steel Holding, a.s. na nástupnickou společnost FERROMET a.s.. od 1. 12. 2017

Na základě projektu přeměny - fúze sloučením ze dne 30. 6. 2016 došlo k vnitrostátní fúzi sloučením mezi zanikající společností HESCO, s.r.o., se sídlem tř. Tomáše Bati 1616, PSČ 765 02, identifikační číslo 15530639, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 786 a nástupnickou společností FERROMET a.s., se sídlem Veselí nad Moravou, Kollárova 1229, PSČ 698 01, identifikační číslo 00000884, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 56 01. V důsledku fúze přešlo jmění zanikající společnosti HESCO, s.r.o. na nástupnickou společnost FERROMET a.s.. od 5. 12. 2016

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 7. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 4 do 8. 12. 2014 od 7. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 1 do 8. 12. 2014 od 7. 7. 2014

Podle Projektu fúze sloučením ze dne 15.06.2009 došlo k vnitrostátní fúzi sloučením mezi zanikající společností - společností Českomoravská obchodní a výrobní společnost, a.s., IČ: 60704012, se sídlem Veselí nad Moravou, Kollárova 1229, PSČ 698 12, zapsan é v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 1326 a nástupnickou společností - FERROMET AKCIOVÁ SPOLEČNOST, IČ: 00000884, se sídlem Veselí nad Moravou, Kollárova 1229, PSČ 698 01, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajský m soudem v Brně v oddílu B, vložce 5601. Na nástupnickou společnost FERROMET AKCIOVÁ SPOLEČNOST, IČ: 00000884, se sídlem Veselí nad Moravou, Kollárova 1229, PSČ 698 01, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 5601, přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti Českomoravská obchodní a výrobní společnost, a.s., IČ: 60704012, se sídlem Veselí nad Moravou, Kollárova 1229, PSČ 698 12, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v  Brně v oddílu B, vložce 1326. od 1. 11. 2009

Valná hromada společnosti FERROMET AKCIOVÁ SPOLEČNOST rozhodla usnesením o zvýšení základního kapitálu společnosti FERROMET AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 23,408.000,-Kč (slovy: dvacet tři milionů čtyři sta osm tisíc korun českých) ze stávající výše 226,592.000,-Kč (slovy: dvě stě dvacet šest milionů pět set devadesát dva tisíc korun českých) na novou výši 250,000.000,-Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých). - důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení finanční situace společnosti, - zvýšení zakládního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií, - částka, o níž má být základní kapitál společnosti zvýšen, činí 23,408.000,-Kč (slovy: dvacet tři milionů čtyři sta osm tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští, - druh, podoba, forma a počet upisovaných akcií: kmenové, listinné, na jméno, 23.408 (slovy: dvacet tři tisíc čtyři sta osm) kusů, - jmenovitá hodnota nových akcií-jednoho kusu: 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), - místo a lhůta pro vykonání přednostního práva podle § 204a obchodního zákoníku: sídlo společnosti, do 30-ti (slovy: třiceti) dnů od 30-tého (slovy: třicátého) kalendářního dne následujícího po nabytí právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu ve věci zápisu usnesení mimořádné valné hromady společnosti o záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku, počátek lhůty pro vykonání přednostního práva podle § 204a obchodního zákoníku bude oznámen akcionářům v deníku Hospodářské noviny, - podíl na jedné nové akcii připadající na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč: 23408/226592, upisovat lze pouze celé akcie, - jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva: 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), kmenové, na jméno, listinná, 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), - akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou všechny nabídnuty zájemci, resp. zájemcům, kterého resp. které určí představenstvo společnosti, - místo, lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva a emisní kurs takto upisovaných akcií: sídlo společnosti, do 30-ti (slovy: třiceti) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci resp. zájemcům, počátek lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude předem určenému zájemci resp. zájemcům oznámen dopisem, - bankovní účet a lhůta, v níž je upisovatel povinen splatit část emisního kursu upsaných akcií: účet vedený u Deutsche Bank AG, Filiale Prag, číslo účtu 3087800038/7910. Upisovatel je povinen splatit 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií do 90-ti (slovy: devadesáti) kalendářních dnů ode dne úpisu akcií, zbytek jmenovité hodnoty upsaných akcií je upisovatel povinen splatit nejpozději do jednoho roku od úpisu. do 31. 12. 2003 od 26. 6. 2003

Mimořádná valná hromada společnosti FERROMET AKCIOVÁ SPOLEČNOST se sídlem Praha 1, 111 81 Opletalova 27, IČ 00000884 konaná dne 26,8,200 rozhodla o zvýšení základního jmění této společnosti upsáním nových akcií s tím, že ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů uvádí: a) Základní jmění má být zvýšeno o částku 116,592.000,- Kč. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. b) Počet upisovaných akcií činí 116.592 kusů, jmenovitá hodnota jedné akcie 1.000,- Kč. Jedná se o akcie kmenové, na jméno, podoby listinné. Emisní kurs takto upisovaných akcií činí 1.000,- Kč. c) V celém rozsahu zvýšení základního jmění, tj. 116,592.000,- Kč, schvaluje mimořádná valná hromada upisování akcií nepeněžitými vklady. V rozsahu 70,916.860,- Kč schvaluje mimořádná valná hromada upisování akcií nepeněžitým vkladem společnosti ČSAD DIESEL, a.s. se sídlem v Malé Doubravce 27, 312 78 Plzeň a v rozsahu 45,675.156,- Kč schvaluje mimořádná valná hromada upisování akcií nepeněžitým vkladem společnosti BONAVIA servis, a.s. se sídlem v Malé Doubravce 27, 312 78 Plzeň. d) Místo a lhůta pro upsání nových akcií: Nové akcie budou upisovány ve lhůtě do 30-ti dnů ode dne zápisu usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku. Místem upisování nových akcií je sídlo společnosti-Opletalova 27, Praha 1, kancelář výkonného ředitele společnosti. e) Místo a lhůta pro splacení nepeněžitých vkladů: Nepeněžité vklady budou splaceny ve lhůtě sedmi kalendářních dnů ode dne upsání nových akcií. Místem pro splacení nepeněžitých vkladů je sídlo společnosti-Opletalova 27, Praha 1, kancelář výkonného ředitele společnosti. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou upisovaných akcií bude řádně vypořádán současně se splacením nepeněžitého vkladu. f) Smlouvy o postoupení pohledávky budou uzavřeny v sídle společnosti - Opletalova 27, Praha 1, s účinností dnem jejich uzavření. Smlouvy budou uzavřeny ve lhůtě stanovené pro upsání nových akcií. g) Předmětem nepeněžitého vkladu je: 1. Pohledávka společnosti ČSAD DIESEL a.s. se sídlem v Malé Doubravce 27, 312 78 Plzeň, IČ: 65138171 ve výši 70,916.860,- Kč, 2. Pohledávka společnosti BONAVIA servis, a.s. se sídlem v Malé Doubravce 27, 312 78 Plzeň IČ 60793155 ve výši 45,675.156,- Kč h) Obě pohledávky jsou oceněny v nominální výši posudky znalců, a to posudky č. 82/00 z 10.8.2000 a č. 83/00 z 11.8.2000 Ústavu kvalifikovaného pro znaleckou činnost v oboru ekonomika PROSCON, s.r.o., Na Zlatnici 13, Praha 4 a posudky č. 420-86/2000 z 11.8.2000 a č. 421-87/2000 z 11.8.2000 Ústavu kvalifikovaného pro znaleckou činnost INFO - 7 znalecká organizace, s.r.o., Sbíhavá 455/2, 162 00 Praha 6. do 26. 1. 2001 od 30. 10. 2000

Údaje o zřízení: Akciová společnost byla zřízena dle zák.č. 243/1949 Sb. a zakládá se na státním povolení uděleném Federálním ministerstvem zahraničního obchodu v Praze dne 20.11.1989, čj. 7164/62/89, dále na stanovách tímže ministerstvem schválených a na usnesení ustavující valné hromady konané dne 21.11.1989 osvědčené notářským zápisem státního notářství pro Prahu 1 ze dne 21.11.1989, čj. 1 NZ 284/89 a 1 N 343/89. do 27. 4. 1999 od 27. 11. 1989

Generální ředitel : Ing. Jiří Frýbert , Straším č. 92 Říčany u Prahy do 27. 4. 1999 od 27. 11. 1989

Název: FERROMET Foreign Trade Company Limited - anglicky do 30. 10. 2000 od 27. 11. 1989

FERROMET Société anonyme pour le Commerce - francouzsky do 30. 10. 2000 od 27. 11. 1989

FERROMET Aktiengesselschaft für Aussenhandel - německy do 30. 10. 2000 od 27. 11. 1989

FERROMET Akcioněrnoe vněšnětrogovoe obščestvo - rusky do 30. 10. 2000 od 27. 11. 1989

Kapitál

Základní kapitál

vklad 1 511 823 598 Kč

od 1. 12. 2017

Základní kapitál

vklad 880 120 443 Kč

do 1. 12. 2017 od 5. 12. 2016

Základní kapitál

vklad 726 036 000 Kč

do 5. 12. 2016 od 1. 11. 2009

Základní kapitál

vklad 250 000 000 Kč

do 1. 11. 2009 od 10. 10. 2007

Základní kapitál

vklad 250 000 000 Kč

do 10. 10. 2007 od 31. 12. 2003

Základní kapitál

vklad 226 592 000 Kč

do 31. 12. 2003 od 1. 10. 2002

Základní kapitál

vklad 226 592 000 Kč

do 1. 10. 2002 od 26. 1. 2001

Základní kapitál

vklad 110 000 000 Kč

do 26. 1. 2001 od 30. 10. 1995

Základní kapitál

vklad 110 000 000 Kč

do 30. 10. 1995 od 27. 11. 1989
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 657 Kč, počet: 1 345 od 1. 12. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 165 811 Kč, počet: 6 od 1. 12. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 18 444 000 Kč, počet: 33 od 1. 12. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 8 266 778 Kč, počet: 1 od 1. 12. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 4 426 977 Kč, počet: 1 od 1. 12. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 12 449 135 Kč, počet: 1 od 1. 12. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 16 773 046 Kč, počet: 1 od 1. 12. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 15 757 422 Kč, počet: 1 od 1. 12. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 263 377 644 Kč, počet: 1 od 1. 12. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 21 488 162 Kč, počet: 26 od 1. 12. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 5 331 213 Kč, počet: 1 od 1. 12. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 36 455 Kč, počet: 408 od 1. 12. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 564 Kč, počet: 1 345 do 1. 12. 2017 od 5. 12. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 156 426 Kč, počet: 6 do 1. 12. 2017 od 5. 12. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 17 400 000 Kč, počet: 33 do 1. 12. 2017 od 5. 12. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 7 798 848 Kč, počet: 1 do 1. 12. 2017 od 5. 12. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 4 176 394 Kč, počet: 1 do 1. 12. 2017 od 5. 12. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 11 744 467 Kč, počet: 1 do 1. 12. 2017 od 5. 12. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 15 823 629 Kč, počet: 1 do 1. 12. 2017 od 5. 12. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 14 865 493 Kč, počet: 1 do 1. 12. 2017 od 5. 12. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 248 469 476 Kč, počet: 1 do 1. 12. 2017 od 5. 12. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 8 964 194 Kč, počet: 1 do 5. 12. 2016 od 8. 12. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 179 800 Kč, počet: 6 do 5. 12. 2016 od 8. 12. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 20 000 000 Kč, počet: 33 do 5. 12. 2016 od 8. 12. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 798 Kč, počet: 1 345 do 5. 12. 2016 od 8. 12. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 4 800 454 Kč, počet: 1 do 5. 12. 2016 od 8. 12. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 13 499 388 Kč, počet: 1 do 5. 12. 2016 od 8. 12. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 18 188 080 Kč, počet: 1 do 5. 12. 2016 od 8. 12. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 17 086 774 Kč, počet: 1 do 5. 12. 2016 od 8. 12. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 17 980 000 Kč, počet: 20 do 8. 12. 2014 od 7. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 798 000 Kč, počet: 9 do 8. 12. 2014 od 7. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 179 800 Kč, počet: 81 do 8. 12. 2014 od 7. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 798 Kč, počet: 32 900 do 8. 12. 2014 od 7. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 5 894 360 Kč, počet: 42 do 8. 12. 2014 od 7. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 768 300 Kč, počet: 10 do 8. 12. 2014 od 7. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 505 080 Kč, počet: 1 do 8. 12. 2014 od 7. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 6 058 900 Kč, počet: 1 do 8. 12. 2014 od 7. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 4 725 900 Kč, počet: 1 do 8. 12. 2014 od 7. 7. 2014
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 17 980 000 Kč, počet: 20 do 7. 7. 2014 od 1. 11. 2009
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 798 000 Kč, počet: 9 do 7. 7. 2014 od 1. 11. 2009
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 179 800 Kč, počet: 81 do 7. 7. 2014 od 1. 11. 2009
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 798 Kč, počet: 32 900 do 7. 7. 2014 od 1. 11. 2009
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 5 894 360 Kč, počet: 42 do 7. 7. 2014 od 1. 11. 2009
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 768 300 Kč, počet: 10 do 7. 7. 2014 od 1. 11. 2009
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 505 080 Kč, počet: 1 do 7. 7. 2014 od 1. 11. 2009
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 6 058 900 Kč, počet: 1 do 7. 7. 2014 od 1. 11. 2009
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 4 725 900 Kč, počet: 1 do 7. 7. 2014 od 1. 11. 2009
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 20 do 1. 11. 2009 od 4. 9. 2008
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 9 do 1. 11. 2009 od 4. 9. 2008
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 81 do 1. 11. 2009 od 4. 9. 2008
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 32 900 do 1. 11. 2009 od 4. 9. 2008
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 735 do 4. 9. 2008 od 31. 12. 2003
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 176 500 do 4. 9. 2008 od 31. 12. 2003
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 735 do 31. 12. 2003 od 1. 10. 2002
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 153 092 do 31. 12. 2003 od 1. 10. 2002
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 153 092 do 1. 10. 2002 od 26. 1. 2001
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 36 500 do 26. 1. 2001 od 31. 7. 2000
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 36 500 do 31. 7. 2000 od 30. 10. 1995
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 735 do 1. 10. 2002 od 30. 10. 1995
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 100 do 30. 10. 1995 od 27. 11. 1989

Statutární orgán

3 fyzické osoby

JUDr. Magdalena Mráčková

člen představenstva

První vztah: 5. 6. 2019

vznik členství: 13. 5. 2019

Matlachova 226/14, Brno, 627 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Jarmila Havlová

předseda představenstva

První vztah: 5. 6. 2019

vznik členství: 13. 5. 2019

vznik funkce: 13. 5. 2019

Polní 875, Uherský Ostroh, 687 24, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Vladimír Sako

člen představenstva

První vztah: 5. 6. 2019

vznik členství: 13. 5. 2019

vznik funkce: 13. 5. 2019

Bělohradská 910, Havlíčkův Brod, 580 01, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Vladinír Sako

člen představenstva

První vztah: 12. 12. 2017 - Poslední vztah: 5. 6. 2019

vznik členství: 12. 12. 2017

zánik členství: 13. 5. 2019

vznik funkce: 12. 12. 2017

zánik funkce: 13. 5. 2019

99, Vel´ké Rovné, Slovenská republika

Alexandr Zemek

člen představenstva

První vztah: 31. 3. 2017 - Poslední vztah: 12. 12. 2017

vznik členství: 16. 5. 2014

zánik členství: 5. 11. 2017

zánik funkce: 5. 11. 2017

Pod Kocandou 5667, Zlín, 760 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Alexandr Zemek

člen představenstva

První vztah: 31. 3. 2017 - Poslední vztah: 12. 12. 2017

vznik členství: 16. 5. 2014

zánik členství: 5. 11. 2017

zánik funkce: 5. 11. 2017

Pod Kocandou 5667, Zlín, 760 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Zdeněk Zemek

člen představenstva

První vztah: 7. 7. 2014 - Poslední vztah: 12. 12. 2017

vznik členství: 16. 5. 2014

zánik členství: 5. 11. 2017

zánik funkce: 5. 11. 2017

Vlčnov 1037, 687 61, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Alexandr Zemek

člen představenstva

První vztah: 7. 7. 2014 - Poslední vztah: 31. 3. 2017

vznik členství: 16. 5. 2014

Horní Vršava VII 4469, Zlín, 760 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Alexandr Zemek

člen představenstva

První vztah: 7. 7. 2014 - Poslední vztah: 31. 3. 2017

vznik členství: 16. 5. 2014

Horní Vršava VII 4469, Zlín, 760 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

JUDr. Ing. Zdeněk Zemek

předseda představenstva

První vztah: 7. 7. 2014 - Poslední vztah: 5. 6. 2019

vznik členství: 16. 5. 2014

zánik členství: 13. 5. 2019

vznik funkce: 16. 5. 2014

zánik funkce: 13. 5. 2019

Vlčnov 1037, 687 61, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Zdeněk Zemek

člen představenstva

První vztah: 7. 7. 2014 - Poslední vztah: 12. 12. 2017

vznik členství: 16. 5. 2014

zánik členství: 5. 11. 2017

zánik funkce: 5. 11. 2017

Vlčnov 1037, 687 61, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jarmila Havlová

člen představenstva

První vztah: 7. 7. 2014 - Poslední vztah: 5. 6. 2019

vznik členství: 16. 5. 2014

zánik členství: 13. 5. 2019

zánik funkce: 13. 5. 2019

Polní 875, Uherský Ostroh, 687 24, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

JUDr. Ing. Zdeněk Zemek

předseda představenstva

První vztah: 8. 11. 2013 - Poslední vztah: 7. 7. 2014

vznik členství: 24. 2. 2009

zánik členství: 16. 5. 2014

vznik funkce: 24. 2. 2009

zánik funkce: 16. 5. 2014

Vlčnov 1037, 687 61, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Zdeněk Zemek

člen představenstva

První vztah: 17. 5. 2012 - Poslední vztah: 7. 7. 2014

vznik členství: 26. 3. 2012

zánik členství: 16. 5. 2014

Vlčnov 1037, 687 61, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

František Čapek

člen představenstva

První vztah: 24. 4. 2009 - Poslední vztah: 17. 5. 2012

vznik členství: 24. 2. 2009

zánik členství: 26. 3. 2012

Husitská 267, Kunovice, 686 04, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

JUDr. Ing. Zdeněk Zemek

předseda představenstva

První vztah: 24. 4. 2009 - Poslední vztah: 8. 11. 2013

vznik členství: 24. 2. 2009

zánik členství: 16. 5. 2014

vznik funkce: 24. 2. 2009

zánik funkce: 16. 5. 2014

Vlčnov 1037, 687 61, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Alexandr Zemek

člen představenstva

První vztah: 24. 4. 2009 - Poslední vztah: 7. 7. 2014

vznik členství: 24. 2. 2009

zánik členství: 16. 5. 2014

Horní Vršava VII 4469, Zlín, 760 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Alexandr Zemek

člen představenstva

První vztah: 5. 6. 2008 - Poslední vztah: 24. 4. 2009

vznik členství: 2. 5. 2006

zánik členství: 24. 2. 2009

Vršava 4469, Zlín, 760 01, Česká republika

Ing. František Javor

člen představenstva

První vztah: 14. 3. 2008 - Poslední vztah: 5. 6. 2008

vznik členství: 25. 6. 2004

zánik členství: 2. 5. 2006

Lhotka 17, Hradčovice, 687 33, Česká republika

JUDr. Ing. Zdeněk Zemek

předseda představenstva

První vztah: 14. 3. 2008 - Poslední vztah: 24. 4. 2009

vznik členství: 25. 6. 2004

zánik členství: 24. 2. 2009

vznik funkce: 25. 6. 2004

zánik funkce: 24. 2. 2009

Vlčnov 1037, 687 61, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

František Čapek

člen představenstva

První vztah: 14. 3. 2008 - Poslední vztah: 24. 4. 2009

vznik členství: 25. 6. 2004

zánik členství: 24. 2. 2009

Husitská 267, Kunovice, 686 04, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

JUDr. Ing. Zdeněk Zemek

předseda

První vztah: 7. 4. 2004 - Poslední vztah: 14. 3. 2008

zánik členství: 25. 6. 2004

vznik funkce: 25. 6. 2001

zánik funkce: 25. 6. 2004

Vlčnov 1037, 687 61, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

František Čapek

člen

První vztah: 13. 8. 2002 - Poslední vztah: 14. 3. 2008

zánik členství: 25. 6. 2004

vznik funkce: 25. 6. 2001

Husitská 267, Kunovice, Česká republika

Ing. František Javor

člen

První vztah: 13. 8. 2002 - Poslední vztah: 14. 3. 2008

zánik členství: 25. 6. 2004

vznik funkce: 25. 6. 2001

Hradčovice 17, Česká republika

Mgr. Tomáš Šmucr

člen

První vztah: 25. 8. 2001 - Poslední vztah: 13. 8. 2002

zánik členství: 25. 6. 2001

vznik funkce: 30. 10. 2000

Čechova 951/II, Rokycany, Česká republika

Ing. Martin Plachý

člen

První vztah: 31. 7. 2000 - Poslední vztah: 13. 8. 2002

zánik členství: 23. 6. 2001

Táboritská 16, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Pavel Zumr

člen

První vztah: 31. 7. 2000 - Poslední vztah: 25. 8. 2001

zánik funkce: 2. 6. 2000

Kotlářská 45, Brno, 602 00, Česká republika

JUDr. Ing. Zdeněk Zemek

předseda

První vztah: 31. 7. 2000 - Poslední vztah: 7. 4. 2004

vznik funkce: 25. 6. 2002

Vlčnov 1037, 687 61, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Ing. Stanislav Šobáň

člen

První vztah: 27. 4. 1999 - Poslední vztah: 31. 7. 2000

bří Hlaviců 109, Vsetín, 755 01, Česká republika

Ing. Petr Moravec

člen

První vztah: 27. 4. 1999 - Poslední vztah: 31. 7. 2000

I. Sekaniny 1803/4, Ostrava-Poruba, 708 00, Česká republika

Ing. Jiří Hypš

člen

První vztah: 27. 4. 1999 - Poslední vztah: 31. 7. 2000

Na Volánové 4/754, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Pětroš CSc.

člen

První vztah: 27. 4. 1999 - Poslední vztah: 31. 7. 2000

U staré elektrárny 2/1881, Slezská Ostrava, 701 00, Česká republika

Ing. Jiří Frýbert

člen

První vztah: 27. 4. 1999 - Poslední vztah: 31. 7. 2000

Borová 92, Říčany, Strašín, 251 01, Česká republika

Ing. Dalibor Žďárský

člen

První vztah: 27. 4. 1999 - Poslední vztah: 31. 7. 2000

Hutník 1445, Veselí nad Moravou, 698 01, Česká republika

JUDr. Ing. Zdeněk Zemek

Předseda

První vztah: 27. 4. 1999 - Poslední vztah: 31. 7. 2000

Vlčnov 1037, 687 61, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Ing. Jaroslav Pětroš CSc.

předseda představenstva

První vztah: 22. 10. 1997 - Poslední vztah: 27. 4. 1999

Hulvátská 23, Ostrava - Zábřeh, Česká republika

Ing. Jiří Hypš

člen

První vztah: 22. 10. 1997 - Poslední vztah: 27. 4. 1999

Na Volánově 754/4, Praha 6, Česká republika

Ing. Jiří Frýbert

místopředseda

První vztah: 16. 7. 1997 - Poslední vztah: 27. 4. 1999

Borová 92, Říčany, Strašín, Česká republika

Ing. Oldřich Kocourek

člen představenstva

První vztah: 16. 7. 1997 - Poslední vztah: 27. 4. 1999

Elišky Krásnohorské 1021/12, Praha 1 - Staré Město, Česká republika

Ing. Jaroslav Pětroš CSc.

člen představenstva

První vztah: 16. 7. 1997 - Poslední vztah: 22. 10. 1997

Hulvátská 23, Ostrava - Zábřeh, Česká republika

Ing. Oldřich Kocourek

člen představenstva

První vztah: 21. 6. 1996 - Poslední vztah: 16. 7. 1997

Elišky Krásnohorské 1021/12, Praha 1, Česká republika

ing. Svatopluk Velkoborský

předseda představenstva

První vztah: 21. 6. 1996 - Poslední vztah: 16. 7. 1997

U sochy 17/842, Ostrava 3, Česká republika

Ing. Zdeněk Zemek

člen

První vztah: 21. 6. 1996 - Poslední vztah: 27. 4. 1999

Vlčnov 1037, Česká republika

Ing. Jiří Frýbert

místopředseda

První vztah: 21. 6. 1996 - Poslední vztah: 16. 7. 1997

Borová 92, Říčany, Česká republika

Ing. Štefan Štovčík

člen představenstva

První vztah: 30. 10. 1995 - Poslední vztah: 21. 6. 1996

Ulica mieru 48, Propoč, Slovenská republika

Ing. Václav Pastrňák

člen představenstva

První vztah: 30. 10. 1995 - Poslední vztah: 27. 4. 1999

Výškovická 157, Ostrava - Výškovice, Česká republika

ing. Zdeněk Lenger

člen představenstva

První vztah: 30. 10. 1995 - Poslední vztah: 16. 7. 1997

Radomská 470, Praha 8, Česká republika

ing. Jiří Valenta CSc.

člen představenstva

První vztah: 5. 11. 1992 - Poslední vztah: 30. 10. 1995

Jilmová 10/3566, Praha 3, Česká republika

ing. Václav Lukáše

předseda

První vztah: 5. 11. 1992 - Poslední vztah: 21. 6. 1996

Březenecká 4689, Chomutov, Česká republika

ing. František Hromek

člen představenstva

První vztah: 5. 11. 1992 - Poslední vztah: 30. 10. 1995

Ivana Sekaniny 1805, Ostrava Poruba, Česká republika

ing. Štefan Kiraly CSc.

člen představenstva

První vztah: 5. 11. 1992 - Poslední vztah: 30. 10. 1995

Čsl. ženistov 49, Košice, Česká republika

ing. Oldřich Kocourek

člen představenstva

První vztah: 5. 11. 1992 - Poslední vztah: 21. 6. 1996

U Ladronky 10, Praha 6, Česká republika

ing. Anton Spörker

místopředseda

První vztah: 5. 11. 1992 - Poslední vztah: 21. 6. 1996

Podbrezová 38/35, Podbrezová, Česká republika

ing. Svatopluk Velkoborský

člen představenstva

První vztah: 5. 11. 1992 - Poslední vztah: 21. 6. 1996

U sochy 17/842, Ostrava 3, Česká republika

ing. Gustav Hojdysz CSc.

člen představenstva

První vztah: 5. 11. 1992 - Poslední vztah: 16. 7. 1997

Slezská 22, Český Těšín, Česká republika

ing. Jiří Horáček

člen představenstva

První vztah: 27. 11. 1989 - Poslední vztah: 5. 11. 1992

Opatovická 9, Praha 1, Česká republika

ing. Miroslav Hanko

člen představenstva

První vztah: 27. 11. 1989 - Poslední vztah: 5. 11. 1992

Sadová 1587, Říčany u Prahy, 251 01, Česká republika

ing. Štefan Hancin

místopředseda

První vztah: 27. 11. 1989 - Poslední vztah: 5. 11. 1992

Čs. vysádkárov 3, Košice II, 4 001, Česká republika

ing. Milan Masák

předseda

První vztah: 27. 11. 1989 - Poslední vztah: 5. 11. 1992

Rabiňská 746/1, Praha 4, Česká republika

ing. Anton Štulrajter

člen představenstva

První vztah: 27. 11. 1989 - Poslední vztah: 5. 11. 1992

Školská 33, Brezno, 977 01, Česká republika

ing. Vladimír Hanák CSc.

člen představenstva

První vztah: 27. 11. 1989 - Poslední vztah: 5. 11. 1992

Ostravská 747/65, Hlučín, 748 01, Česká republika

ing. Petr Sondel

člen představenstva

První vztah: 27. 11. 1989 - Poslední vztah: 5. 11. 1992

Čkalova 39, Ostrava, 710 00, Česká republika

ing. Bohuslav Rubáš

člen představenstva

První vztah: 27. 11. 1989 - Poslední vztah: 5. 11. 1992

U Blaženky 5, Praha 5, Česká republika

ing. Václav Lukáš

člen představenstva

První vztah: 27. 11. 1989 - Poslední vztah: 21. 6. 1996

Březenecká 4689, Chomutov, 430 01, Česká republika

Jan Šťastný

člen představenstva

První vztah: 27. 11. 1989 - Poslední vztah: 21. 6. 1996

Skořepka 2, Praha 2, Česká republika

ing. Miloš Míšek

člen představenstva

První vztah: 27. 11. 1989 - Poslední vztah: 27. 4. 1999

1.máje 518, Vinařice u Kladna, 273 07, Česká republika

ing. Vladislav Raška CSc.

člen představenstva

První vztah: 27. 11. 1989 - Poslední vztah: 5. 11. 1992

Bezručova 313, Třinec I, 739 01, Česká republika

Za společnost jedná představenstvo. Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva nebo alespoň dva členové představenstva společně. Člen představenstva, který není předsedou, může společnost zastoupit jako zmocněnec samostatně, jen byl-li k tako vému zastoupení zmocněn.

od 7. 7. 2014

Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, které jedná jejím jménem. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva. Společnost písemně zavazují společně všichni členové představenstva nebo společně dva členové představenstva anebo samostatně předseda představenstva.

do 7. 7. 2014 od 13. 8. 2002

Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, které jedná jejím jménem. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva. Jménem společnosti podepisuje samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva nebo předsedou představenstva pověřený člen představenstva.

do 13. 8. 2002 od 30. 10. 2000

Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, které jedná jejím jménem. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis vždy dva členové představenstva.

do 30. 10. 2000 od 27. 4. 1999

Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jednají buď všichni členové představenstva, nebo samostatně člen představenstva jmenovaný do funkce generálního ředitele. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis všichni členové představenstva, nebo sám člen představenstva, jmenovaný do funkce generálního ředitele.

do 27. 4. 1999 od 22. 10. 1997

Jednání za společnost : Za společnost jedná představenstvo, jednotliví členové představenstva, pokud jsou k tomu představenstvem zmocněni, generální ředitel, prokurista se samostatnou prokurou nebo společně dva prokuristé s kolektivní prokurou Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce všichni členové představenstva, popř. jeden nebo několik členů představenstva, pokud k tomu byli představenstvem písemně zmocněni nebo generální ředitel nebo prokurista se samostatnou prokurou nebo společně dva prokuristé, kteří podepisují vždy s dodatkem označujícím prokuru.

do 22. 10. 1997 od 30. 10. 1995

Zastupování: Společnost zastupuje představenstvo, jednotliví členové představenstva, pokud jsou k tomu představenstvem písemně zmocněni, generální ředitel nebo jeho náměstek, prokurista se samostatnou prokurou nebo společně dva prokuristé s kolektivní prokurou. Podepisování: Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis všichni členové představenstva, popř. jeden něbo několik členů představenstva, pokud k tomu byli představenstvem písemně zmocněni, nebo generální ředitel nebo jeho náměstek nebo prokurista se samostatnou prokurou nebo společně dva prokuristé, kteří podepisují vždy s dodatkem označujícím prokuru.

do 30. 10. 1995 od 27. 11. 1989

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Ing. Alena Lečbychová

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 6. 2019

vznik členství: 13. 5. 2019

Ostrožská 85, Moravský Písek, 696 85, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

JUDr. Magdalena Mráčková

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 7. 2014 - Poslední vztah: 5. 6. 2019

vznik členství: 16. 5. 2014

zánik členství: 13. 5. 2019

zánik funkce: 13. 5. 2019

Matlachova 226/14, Brno, 627 00, Česká republika

Ing. František Javor

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 4. 2009 - Poslední vztah: 7. 7. 2014

vznik členství: 24. 2. 2009

Lhotka 17, Hradčovice, 687 33, Česká republika

Zuzana Zemková

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 4. 2009 - Poslední vztah: 24. 4. 2009

zánik členství: 24. 2. 2009

Vlčnov 404, 687 61, Česká republika

Zuzana Zemková

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 4. 2009 - Poslední vztah: 7. 7. 2014

vznik členství: 24. 2. 2009

Vlčnov 404, 687 61, Česká republika

Mgr. Tomáš Šmucr

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 4. 2009 - Poslední vztah: 7. 7. 2014

vznik členství: 24. 2. 2009

Osek u Rokycan 228, 338 21, Česká republika

Ing. František Javor

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 6. 2008 - Poslední vztah: 24. 4. 2009

vznik členství: 2. 5. 2006

zánik členství: 24. 2. 2009

Lhotka 17, Hradčovice, 687 33, Česká republika

Ing. Marcela Mrázková

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 3. 2008 - Poslední vztah: 5. 6. 2008

vznik členství: 25. 6. 2004

zánik členství: 2. 5. 2006

Fr. Kotyzy 989/II, Rokycany, 337 01, Česká republika

Ing. Antonín Smetka

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 3. 2008 - Poslední vztah: 24. 4. 2009

vznik členství: 25. 6. 2004

zánik členství: 20. 6. 2008

Kozojídky 105, 696 63, Česká republika

Mgr. Tomáš Šmucr

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 3. 2008 - Poslední vztah: 24. 4. 2009

vznik členství: 25. 6. 2004

zánik členství: 24. 2. 2009

Čechova 951/II, Rokycany, 337 01, Česká republika

Ing. Antonín Smetka

člen

První vztah: 14. 11. 2002 - Poslední vztah: 14. 3. 2008

zánik členství: 25. 6. 2004

vznik funkce: 29. 6. 2002

Kozojídky 105, Česká republika

Mgr. Tomáš Šmucr

člen

První vztah: 13. 8. 2002 - Poslední vztah: 14. 3. 2008

zánik členství: 25. 6. 2004

vznik funkce: 25. 6. 2001

Čechova 951/II, Rokycany, Česká republika

Ing. Jiří Vojtko

člen

První vztah: 31. 7. 2000 - Poslední vztah: 13. 8. 2002

zánik členství: 25. 6. 2001

Chaloupky 580, Veselí nad Moravou, 698 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Marcela Mrázková

člen

První vztah: 31. 7. 2000 - Poslední vztah: 14. 3. 2008

zánik členství: 25. 6. 2004

vznik funkce: 18. 3. 2000

Fr. Kotyzy 989/II, Rokycany, 337 01, Česká republika

Prof. Ing. Zdeněk Bohm

člen

První vztah: 31. 7. 2000 - Poslední vztah: 13. 8. 2002

zánik členství: 25. 6. 2001

Na Volánové 2, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Marcela Mrázková

člen

První vztah: 27. 4. 1999 - Poslední vztah: 31. 7. 2000

Fr. Kotyzy 989/II, Rokycany, 337 01, Česká republika

Ing. Josef Jančařík

člen

První vztah: 27. 4. 1999 - Poslední vztah: 31. 7. 2000

Štěpnická 1615, Veselí nad Moravou, 698 01, Česká republika

Prof. Ing. Zdeněk Böhm CSc

člen

První vztah: 27. 4. 1999 - Poslední vztah: 31. 7. 2000

Cílkova 667/3, Praha 4, 142 00, Česká republika

Ing. Ladislav Křístek

člen

První vztah: 27. 4. 1999 - Poslední vztah: 31. 7. 2000

Soběšovice 70, 739 22, Česká republika

Ing. Jiří Vojtko

čllen

První vztah: 27. 4. 1999 - Poslední vztah: 31. 7. 2000

Chaloupky 580, Veselí nad Moravou, 698 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Hana Potměšilová

člen

První vztah: 16. 7. 1997 - Poslední vztah: 27. 4. 1999

Sinkulova 31, Praha 4, Česká republika

JUDr. Jiří Dvořák

člen

První vztah: 16. 7. 1997 - Poslední vztah: 27. 4. 1999

plukovníka Mráze 1189/8, Praha 10, Česká republika

Ing. Ladislav Křístek

člen

První vztah: 6. 12. 1995 - Poslední vztah: 27. 4. 1999

70, Soběšovice, Česká republika

Prof. Ing. Zdeněk Bohm

člen

První vztah: 6. 12. 1995 - Poslední vztah: 22. 10. 1997

Na Volánové 2, Praha 6, Česká republika

Ing. Josef Burcl

člen

První vztah: 6. 12. 1995 - Poslední vztah: 22. 10. 1997

Šomocká 26, Hlohovec, Slovenská republika

Statutární orgán - představenstvo

Historické vztahy

Ing. Štefan Štovčík

člen představenstva

První vztah: 30. 10. 1995 - Poslední vztah: 21. 6. 1996

Ulica mieru 48, Propoč, Slovenská republika

Další vztahy firmy FERROMET a.s.

Historické vztahy

Ing. Jiří Frýbert

První vztah: 16. 7. 1997 - Poslední vztah: 15. 8. 2000

Prokurista se samostatnou prokurou a s oprávněním zcizovat nemovitosti a zatěžovat je. Současně je i generálním ředitelem. do 15. 8. 2000 od 16. 7. 1997

Borová 92, Říčany, Strašín, Česká republika

Ing. Oldřich Kocourek

První vztah: 16. 7. 1997 - Poslední vztah: 15. 8. 2000

Kolektivní prokura do 15. 8. 2000 od 16. 7. 1997

Elišky Krásnohorské 1021/12, Praha l - Staré Město, Česká republika

ing. Oldřich Kocourek

První vztah: 30. 10. 1995 - Poslední vztah: 16. 7. 1997

Kolektivní prokura do 16. 7. 1997 od 30. 10. 1995

U Ladronky 10, Praha 6, Česká republika

Ing. Jiří Frýbert

První vztah: 30. 10. 1995 - Poslední vztah: 16. 7. 1997

Samostatní prokura s oprávněním zcizovat nemovitosti a zatěžovat je do 16. 7. 1997 od 30. 10. 1995

Borová 92, Říčany u Prahy, Česká republika

Mgr Karel Puš

První vztah: 30. 10. 1995 - Poslední vztah: 15. 8. 2000

Prokuristé se podepisují tak, že k vytištěnému nebo vypsanému názvu společnosti připojí svůj podpis vždy dva prokuristé. do 15. 8. 2000 od 30. 10. 1995

Široká 418, Říčany u Prahy, Česká republika

Ing. Miloš Míšek

První vztah: 30. 10. 1995 - Poslední vztah: 15. 8. 2000

Kolektivní prokura do 15. 8. 2000 od 30. 10. 1995

1. máje 518, Vinařice u Kladna, Česká republika

Z-Group a.s.

První vztah: 8. 10. 2019 - Poslední vztah: 5. 3. 2020

třída Tomáše Bati 258, Zlín Louky, 763 02

Další 4 vztahy k tomuto subjektu

Akcionáři

Z-Group a.s., IČ: 63487799

třída Tomáše Bati 258, Česká republika, Zlín, 763 02

do 5. 3. 2020 od 8. 10. 2019

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 27. 11. 1989

Živnosti

Vedení spisovny
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 25. 1. 2018
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 18. 12. 2017
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 18. 12. 2017
Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 18. 12. 2017
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 18. 12. 2017
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 18. 12. 2017
Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 18. 12. 2017
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 18. 12. 2017
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 18. 12. 2017
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 7. 1. 2017
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 14. 12. 2016
Obráběčství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 14. 12. 2016
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 14. 12. 2016
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 27. 11. 1989
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
  • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 27. 11. 1989

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).