Hlavní navigace

VHS Brno, a.s.

Firma VHS Brno, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2919, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 3 013 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25556568

Sídlo:

Masná 444/102, Brno Trnitá (Brno-jih), 602 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

5. 3. 1999

DIČ:

CZ25556568

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
09 Podpůrné činnosti při těžbě
25110 Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů
252 Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení, kovových nádrží a zásobníků
256 Povrchová úprava a zušlechťování kovů&#59^ obrábění
25720 Výroba zámků a kování
281 Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
33200 Instalace průmyslových strojů a zařízení
37000 Činnosti související s odpadními vodami
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
431 Demolice a příprava staveniště
432 Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce
4399 Ostatní specializované stavební činnosti j. n.
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
702 Poradenství v oblasti řízení
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
71122 Zeměměřické a kartografické činnosti
7219 Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
74300 Překladatelské a tlumočnické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2919, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

VHS Brno, a.s. od 5. 3. 1999

Právní forma

Akciová společnost od 5. 3. 1999

adresa

Masná 444/102
Brno 60200 od 4. 11. 2015

adresa

Masná 102
Brno 60200 do 4. 11. 2015 od 19. 6. 2000

adresa

Vídeňská 103
Brno 61900 do 19. 6. 2000 od 5. 3. 1999

Předmět podnikání

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 21. 7. 2020

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 23. 7. 2010

Výkon zeměměřických činností od 23. 7. 2010

Zámečnictví, nástrojářství od 23. 7. 2010

Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny od 23. 7. 2010

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady od 23. 7. 2010

činnost prováděná hornickým způsobem včetně projektování v rozsahu dle § 3 písm.e) zákona ČNR č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě-zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuj e více než 100.000 metrů krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb od 23. 7. 2010

činnost prováděná hornickým způsobem včetně projetkování v rozsahu dle § 3 písm. f) zákona ČNR č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě - vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v § 2 a 3 od 23. 7. 2010

činnost prováděná hornickým způsobem včetně projektování v rozsahu dle § 3 písm. i) zákona ČNR č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě - podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, j akož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m krychlových horniny od 23. 7. 2010

výroba, obchod a služby neuvedné v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 23. 7. 2010 od 1. 9. 2008

výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie do 23. 7. 2010 od 31. 1. 2007

výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd do 23. 7. 2010 od 31. 1. 2007

výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů do 23. 7. 2010 od 31. 1. 2007

montáž a opravy plynových zařízení v rozsahu oprávnění ITI ev.č. 4839/9/03/PZ-R-V, VI, VII do 23. 7. 2010 od 30. 6. 2003

projektová činnost ve výstavbě od 10. 1. 2002

montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení v rozsahu oprávnění ITI ev.č. 3992/9/00/PZ-R-VI a ev.č. 3991/9/00/PZ-M-VI do 30. 6. 2003 od 26. 5. 2000

zámečnictví do 23. 7. 2010 od 26. 5. 2000

provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 5. 3. 1999

inženýrská činnost spočívající v obstarávání záležitostí pro investory k zabezpečení přípravy staveb do 23. 7. 2010 od 5. 3. 1999

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 23. 7. 2010 od 5. 3. 1999

zprostředkovatelská činnost do 23. 7. 2010 od 5. 3. 1999

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti rozhodla dne 23.11.2017 o snížení základního kapitálu společnosti takto: Důvodem snížení základního kapitálu je držení vlastních akcií a úmysl naložit s vlastními akciemi způsobem předpokládaným zákonem. Účelem snížení základního kapitálu je dosažení snížení základního kapitálu o jmenovitou hodnotu vlastních akcií a následné zrušení vlastních akcií osobou oprávněnou vést jejich evidenci. Základní kapitál společnosti bude snížen o částku ve výši 3.887.000,- Kč odpovídající souhrnu jmenovitých hodnot vlastních akcií společnosti, a to z původní výše základního kapitálu společnosti, který činí 6.900.000,- Kč na novou výši základního kapitálu 3.013.000,- Kč. Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno výlučně použitím vlastních akcií, které má společnost ve svém majetku, a to 4 kusů akcií ve jmenovité hodnotě jedné akcie 250.000,- Kč, 286 kusů akcií ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč, 4 k usů akcií ve jmenovité hodnotě jedné akcie 5.000,- Kč a 7 kusů akcií ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč. Tyto akcie budou následně zrušeny na základě příkazu osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu společnosti bude naloženo v souladu s účetními předpisy. Zvláštní rezervní fond vytvořený ve výši odpovídající pořizovací ceně vlastních akcií bude zrušen. V souvislosti se snížením základního kapitálu společnosti nebude akcionářům pos kytnuto žádné plnění. do 15. 1. 2018 od 23. 11. 2017

Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Stanovy společnosti omezují převoditelnost akcií tak, že kplatnosti převodu akcie je třeba souhlasu představenstva společnosti. Stanovy neupravují případy, kdy je představenstvo povinno odmítnout udělit kpřevodu sou hlas. od 1. 2. 2017

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 28. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 1. 2. 2017 od 28. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 1. 2. 2017 od 28. 7. 2014

Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Stanovy společnosti omezují převoditelnost akcií tak, že k platnosti převodu akcie je třeba souhlasu představenstva společnosti. Stanovy neupravují případy, kdy je představenstvo povinno odmítnout udělit k převodu s ouhlas. do 1. 2. 2017 od 11. 11. 2010

Společnost VHS Brno, a.s., IČ: 255 56 568, se sídlem Brno, Masná 102, okres Brno - město, PSČ 602 00, byla rozdělena formou rozdělení odštěpením sloučením, a to sloučením odštěpované části jmění, která byla určena v projektu rozdělení odštěpením sloučením , s nástupnickou společností MEVOS, spol. s.r.o., IČ: 440 15 399, se sídlem Brno, Zlínská 1329/12, PSČ 627 00. od 27. 9. 2010

Zvýšení základního jmění: do 26. 5. 2000 od 8. 3. 2000

Základní jmění společnosti se zvyšuje o částku 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých, z dosavadní výše 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých, na novou výši 2.000.000,- Kč, slovy: dva miliony korun českých, a to upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. do 26. 5. 2000 od 8. 3. 2000

Na zvýšení základního jmění bude upsáno 100, slovy: jedno sto, kusů akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých. Místem pro upisování akcií na základě přednostního práva je sídlo společnosti. Lhůta je dva týdny ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Brně. Emisní kurs je roven jmenovité hodnotě a na jednu dosavadní akcii je možné takto upsat 25, slovy: dvacet pět, kusů nových akcií. do 26. 5. 2000 od 8. 3. 2000

Všechny akcie, které nebudou upsány na základě přednostního práva, budou nabídnuty k úpisu těmto určitým zájemcům: Miroslav Solan, r.č. 500202/141, bytem Myslínova 26, Brno, Pavel Tichý, r.č. 410327/430, bytem Ibsenova 7, Brno, Ing. Josef Pikola, r.č. 520821/059, bytem Nebovidy 120, Moravany, Iva Vojtová, r.č. 655814/0402, bytem Oblá 33, Brno. Místem pro tento úpis bez přednostního práva je sídlo společnosti a lhůta činí jeden týden od skončení upisování na základě přednostního práva. Emisní kurs takto upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. do 26. 5. 2000 od 8. 3. 2000

Upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu upsaných akcií na účet společnosti číslo 4060014621/6800, vedený u VOLKSBANKY, a.s. ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne úpisu bez rozdílu, zda půjde o přednostní úpis či nikoli. do 26. 5. 2000 od 8. 3. 2000

Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Stanovy společnosti omezují převoditelnost akcií tak, že k platnosti převodu akcie je třeba souhlasu představenstva společnosti. Představenstvo je povinno udělit souhlas k převodu, jde-li o převod akcií na manžela akcionáře nebo jeho příbuzné v řadě přímé. Stanovy neupravují případy, kdy je představenstvo povinno odmítnout udělit k převodu souhlas. do 11. 11. 2010 od 5. 3. 1999

Kapitál

Základní kapitál

vklad 3 013 000 Kč

od 15. 1. 2018

Základní kapitál

vklad 6 900 000 Kč

do 15. 1. 2018 od 28. 8. 2017

Základní kapitál

vklad 3 000 000 Kč

do 28. 8. 2017 od 30. 7. 2002

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 30. 7. 2002 od 26. 5. 2000

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 26. 5. 2000 od 5. 3. 1999
Akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 300 od 15. 1. 2018
Akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 13 od 15. 1. 2018
Akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 586 do 15. 1. 2018 od 28. 8. 2017
Akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 20 do 15. 1. 2018 od 28. 8. 2017
Akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 198 do 28. 8. 2017 od 5. 10. 2016
Akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 250 000 Kč, počet: 4 do 15. 1. 2018 od 5. 10. 2016
Akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 5 000 Kč, počet: 4 do 15. 1. 2018 od 5. 10. 2016
Akcie na jméno, hodnota: 250 000 Kč, počet: 4 do 5. 10. 2016 od 30. 7. 2002
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 198 do 5. 10. 2016 od 30. 7. 2002
Akcie na jméno, hodnota: 5 000 Kč, počet: 4 do 5. 10. 2016 od 30. 7. 2002
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 30. 7. 2002 od 26. 5. 2000
Akcie na jméno, hodnota: 250 000 Kč, počet: 4 do 30. 7. 2002 od 5. 3. 1999

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Boris Ondráš

člen představenstva

První vztah: 31. 7. 2019

vznik členství: 19. 1. 2017

Fabiánka I 201, Zlín, 760 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Oldřich Boďa

předseda představenstva

První vztah: 1. 2. 2017

vznik členství: 19. 1. 2017

vznik funkce: 19. 1. 2017

Křiby 4707, Zlín, 760 05, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Tomáš Seďa

člen představenstva

První vztah: 1. 2. 2017

vznik členství: 19. 1. 2017

Žlutý kopec 933/14, Brno, 602 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Boris Ondráš

člen představenstva

První vztah: 1. 2. 2017 - Poslední vztah: 31. 7. 2019

vznik členství: 19. 1. 2017

Fabiánka II 253, Zlín, 760 01, Česká republika

Ing. Tomáš Seďa

člen představenstva

První vztah: 4. 11. 2015 - Poslední vztah: 1. 2. 2017

vznik členství: 13. 8. 2012

zánik členství: 19. 1. 2017

Žlutý kopec 933/14, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Oldřich Boďa

předseda představenstva

První vztah: 4. 11. 2015 - Poslední vztah: 1. 2. 2017

vznik členství: 13. 8. 2012

zánik členství: 19. 1. 2017

vznik funkce: 13. 8. 2012

zánik funkce: 19. 1. 2017

Křiby 4707, Zlín, 760 05, Česká republika

Ing. Oldřich Boďa

předseda představenstva

První vztah: 4. 11. 2015 - Poslední vztah: 1. 2. 2017

vznik členství: 13. 8. 2012

zánik členství: 19. 1. 2017

vznik funkce: 13. 8. 2012

zánik funkce: 19. 1. 2017

Křiby 4707, Zlín, 760 05, Česká republika

Ing. Boris Ondráš

člen představenstva

První vztah: 4. 11. 2015 - Poslední vztah: 1. 2. 2017

vznik členství: 13. 8. 2012

zánik členství: 19. 1. 2017

Fabiánka II 253, Zlín, 760 01, Česká republika

Ing. Boris Ondráš

člen představenstva

První vztah: 4. 11. 2015 - Poslední vztah: 1. 2. 2017

vznik členství: 13. 8. 2012

zánik členství: 19. 1. 2017

Fabiánka II 253, Zlín, 760 01, Česká republika

Ing. Tomáš Seďa

člen představenstva

První vztah: 4. 11. 2015 - Poslední vztah: 1. 2. 2017

vznik členství: 13. 8. 2012

zánik členství: 19. 1. 2017

Žlutý kopec 933/14, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Oldřich Boďa

předseda představenstva

První vztah: 15. 8. 2012 - Poslední vztah: 4. 11. 2015

vznik členství: 13. 8. 2012

vznik funkce: 13. 8. 2012

Křiby 4707, Zlín, 760 05, Česká republika

Ing. Boris Ondráš

člen představenstva

První vztah: 15. 8. 2012 - Poslední vztah: 4. 11. 2015

vznik členství: 13. 8. 2012

Fabiánka II 253, Zlín, 760 01, Česká republika

Ing. Tomáš Seďa

člen představenstva

První vztah: 15. 8. 2012 - Poslední vztah: 4. 11. 2015

vznik členství: 13. 8. 2012

Žlutý kopec 933/14, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Oldřich Boďa

člen představenstva

První vztah: 11. 11. 2010 - Poslední vztah: 15. 8. 2012

vznik členství: 1. 11. 2010

zánik členství: 13. 8. 2012

Křiby 4707, Zlín, 760 05, Česká republika

Ing. Tomáš Seďa

člen představenstva

První vztah: 1. 9. 2008 - Poslední vztah: 11. 11. 2010

vznik členství: 29. 7. 2008

zánik členství: 1. 11. 2010

Žlutý kopec 14, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Stanislav Hahn

člen představenstva

První vztah: 18. 6. 2008 - Poslední vztah: 1. 9. 2008

vznik členství: 27. 6. 2006

zánik členství: 29. 7. 2008

Znojmo 402, 669 02, Česká republika

Iva Vojtová

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 6. 2008 - Poslední vztah: 15. 8. 2012

vznik členství: 30. 5. 2008

zánik členství: 13. 8. 2012

vznik funkce: 30. 5. 2008

zánik funkce: 13. 8. 2012

Oblá 33, Brno, 634 00, Česká republika

Ing. Josef Pikola

předseda představenstva

První vztah: 12. 10. 2006 - Poslední vztah: 15. 8. 2012

vznik členství: 27. 6. 2006

zánik členství: 13. 8. 2012

vznik funkce: 27. 6. 2006

zánik funkce: 13. 8. 2012

Nebovidy 120, Moravany, 664 48, Česká republika

Ing. Josef Bendl

člen představenstva

První vztah: 12. 10. 2006 - Poslední vztah: 1. 9. 2008

vznik členství: 5. 3. 1999

zánik členství: 29. 7. 2008

U Jánského dvora 8, Břeclav, 690 03, Česká republika

Ing. Jindřich Popelka

člen představenstva

První vztah: 12. 10. 2006 - Poslední vztah: 18. 6. 2008

vznik členství: 5. 3. 1999

zánik členství: 30. 5. 2008

Stavařská 739, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Ing. Stanislav Hahn

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 10. 2006 - Poslední vztah: 18. 6. 2008

vznik členství: 27. 6. 2006

vznik funkce: 27. 6. 2006

zánik funkce: 19. 5. 2008

Znojmo 402, 669 02, Česká republika

Ing. Zdeněk Talaš

člen představenstva

První vztah: 12. 10. 2006 - Poslední vztah: 1. 9. 2008

vznik členství: 27. 6. 2006

zánik členství: 29. 7. 2008

Příluky 335, Zlín, 760 01, Česká republika

Ing. Stanislav Hahn

člen představenstva

První vztah: 5. 3. 1999 - Poslední vztah: 12. 10. 2006

vznik funkce: 5. 3. 1999

zánik funkce: 27. 6. 2006

Přímětice 402, Znojmo, Česká republika

Ing. Zdeněk Talaš

předseda představenstva

První vztah: 5. 3. 1999 - Poslední vztah: 12. 10. 2006

vznik funkce: 5. 3. 1999

zánik funkce: 27. 6. 2006

Příluky 335, Zlín, Česká republika

Ing. Josef Bendl

člen představenstva

První vztah: 5. 3. 1999 - Poslední vztah: 12. 10. 2006

U Jánského dvora 8, Břeclav, 690 03, Česká republika

Ing. Josef Pikola

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 3. 1999 - Poslední vztah: 12. 10. 2006

vznik funkce: 5. 3. 1999

zánik funkce: 27. 6. 2006

Nebovidy 120, Moravany, 664 48, Česká republika

Ing. Jindřich Popelka

člen představenstva

První vztah: 5. 3. 1999 - Poslední vztah: 12. 10. 2006

Stavařská 739, Uherské Hradiště, Česká republika

Jménem společnosti jedná předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo natištěné firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo společně dva členové představ enstva.

od 1. 2. 2017

Jménem společnosti jedná předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo natištěné firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo společně dva členové představ enstva.

do 1. 2. 2017 od 18. 6. 2013

Jménem společnosti jednají společně vždy alespoň dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo natištěné firmě společnosti připojí svůj podpis vždy alespoň dva členové představenstva.

do 18. 6. 2013 od 15. 8. 2012

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná předseda či místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo natištěné firmě společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva.

do 15. 8. 2012 od 11. 11. 2010

Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jednají buď všichni členové představenstva nebo předseda či místopředseda představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis buď všichni členové představenstva nebo předseda či místopředseda představenstva.

do 11. 11. 2010 od 5. 3. 1999

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ivana Ondrášová

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 7. 2019

vznik členství: 19. 1. 2017

Fabiánka I 201, Zlín, 760 01, Česká republika

Ing. David Pokorný

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 2. 2017

vznik členství: 19. 1. 2017

vznik funkce: 19. 1. 2017

Klímova 2062/17, Brno, 616 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jarmila Seďová

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 2. 2017

vznik členství: 19. 1. 2017

Žlutý kopec 933/14, Brno, 602 00, Česká republika

Historické vztahy

Ivana Ondrášová

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 2. 2017 - Poslední vztah: 26. 7. 2019

vznik členství: 19. 1. 2017

Fabiánka II 253, Zlín, 760 01, Česká republika

Iva Vojtová

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 2015 - Poslední vztah: 1. 2. 2017

vznik členství: 13. 8. 2012

zánik členství: 19. 1. 2017

Bosonožské náměstí 57/27, Brno, 642 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Josef Pikola

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 2015 - Poslední vztah: 1. 2. 2017

vznik členství: 13. 8. 2012

zánik členství: 19. 1. 2017

vznik funkce: 13. 8. 2012

zánik funkce: 19. 1. 2017

Nebovidy 120, 664 48, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Josef Pikola

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 2015 - Poslední vztah: 1. 2. 2017

vznik členství: 13. 8. 2012

zánik členství: 19. 1. 2017

vznik funkce: 13. 8. 2012

zánik funkce: 19. 1. 2017

Nebovidy 120, 664 48, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Iva Vojtová

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 2015 - Poslední vztah: 1. 2. 2017

vznik členství: 13. 8. 2012

zánik členství: 19. 1. 2017

Bosonožské náměstí 57/27, Brno, 642 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Iva Vojtová

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 10. 2013 - Poslední vztah: 4. 11. 2015

vznik členství: 13. 8. 2012

Bosonožské náměstí 57/27, Brno, 642 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. David Pokorný

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 8. 2012 - Poslední vztah: 1. 2. 2017

vznik členství: 13. 8. 2012

zánik členství: 19. 1. 2017

Klímova 2062/17, Brno, 616 00, Česká republika

Ing. Josef Pikola

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 8. 2012 - Poslední vztah: 4. 11. 2015

vznik členství: 13. 8. 2012

vznik funkce: 13. 8. 2012

Nebovidy 120, Moravany, 664 48, Česká republika

Ing. David Pokorný

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 8. 2012 - Poslední vztah: 1. 2. 2017

vznik členství: 13. 8. 2012

zánik členství: 19. 1. 2017

Klímova 2062/17, Brno, 616 00, Česká republika

Iva Vojtová

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 8. 2012 - Poslední vztah: 15. 10. 2013

vznik členství: 13. 8. 2012

Oblá 404, Brno, 634 00, Česká republika

Ing. Tomáš Seďa

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2010 - Poslední vztah: 15. 8. 2012

vznik členství: 1. 11. 2010

zánik členství: 13. 8. 2012

vznik funkce: 1. 11. 2010

zánik funkce: 13. 8. 2012

Žlutý kopec 933/14, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Boris Ondráš

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2010 - Poslední vztah: 15. 8. 2012

vznik členství: 1. 11. 2010

zánik členství: 13. 8. 2012

Fabiánka II 253, Zlín, 760 01, Česká republika

Jan Hemza

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2010 - Poslední vztah: 15. 8. 2012

vznik členství: 30. 5. 2008

zánik členství: 13. 8. 2012

Nevojice 149, 685 01, Česká republika

Leopold Svoboda

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 9. 2008 - Poslední vztah: 11. 11. 2010

vznik členství: 6. 8. 2008

zánik členství: 27. 10. 2010

U rybníka 29, Žabčice, 664 63, Česká republika

Simona Jadrná

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 9. 2008 - Poslední vztah: 11. 11. 2010

vznik členství: 6. 8. 2008

zánik členství: 27. 10. 2010

Elišky Machové 53, Brno, 616 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Krčál

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 6. 2008 - Poslední vztah: 1. 9. 2008

vznik členství: 5. 3. 1999

zánik členství: 6. 8. 2008

Znojmo 440, 669 04, Česká republika

Jan Hemza

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 6. 2008 - Poslední vztah: 11. 11. 2010

vznik členství: 30. 5. 2008

vznik funkce: 30. 5. 2008

zánik funkce: 27. 10. 2010

Nevojice 149, 685 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Krčál

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 10. 2006 - Poslední vztah: 18. 6. 2008

vznik členství: 5. 3. 1999

vznik funkce: 5. 3. 1999

zánik funkce: 19. 5. 2008

Znojmo 440, 669 04, Česká republika

Iva Vojtová

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 10. 2006 - Poslední vztah: 18. 6. 2008

vznik členství: 5. 3. 1999

zánik členství: 19. 5. 2008

Oblá 33, Brno, 634 00, Česká republika

Ing. Stanislav Procházka

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 10. 2006 - Poslední vztah: 1. 9. 2008

vznik členství: 5. 3. 1999

zánik členství: 6. 8. 2008

Lhota 287, Zlín, 763 02, Česká republika

Iva Vojtová

členka

První vztah: 8. 3. 2000 - Poslední vztah: 12. 10. 2006

Oblá 33, Brno, Česká republika

Stanislav Káčerek

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 3. 1999 - Poslední vztah: 10. 1. 2002

zánik funkce: 11. 4. 2001

Petrov 427, 696 65, Česká republika

Ing. Stanislav Procházka

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 3. 1999 - Poslední vztah: 12. 10. 2006

Kovářská 1643, Veselí nad Moravou, Česká republika

Ing. Jaroslav Krčál

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 3. 1999 - Poslední vztah: 12. 10. 2006

Přímětice 540, Znojmo, Česká republika

Ing. Zdeněk Řežáb

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 3. 1999 - Poslední vztah: 10. 1. 2002

zánik funkce: 11. 4. 2001

9.května 274, Rajhrad, 664 61, Česká republika

Další vztahy firmy VHS Brno, a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 5. 3. 1999

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 15. 7. 2020
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 5. 5. 2010
Výkon zeměměřických činností
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 16. 7. 2007
Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 23. 5. 2001
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 3. 5. 2000
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 3. 5. 2000
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba strojů a zařízení
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Ubytovací služby
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 5. 3. 1999
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 5. 3. 1999
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).