Hlavní navigace

VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

Firma VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 670, Krajský soud v Českých Budějovicích. Její základní kapitál je ve výši 132 350 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

62497421

Sídlo:

Budějovická 82, Týn nad Vltavou, 375 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

5. 10. 1994

DIČ:

CZ62497421

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Veřejné podniky nefinanční
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

25620 Obrábění
26510 Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů
3530 Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
35302 Rozvod tepla
36000 Shromažďování, úprava a rozvod vody
37000 Činnosti související s odpadními vodami
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
431 Demolice a příprava staveniště
43220 Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
46900 Nespecializovaný velkoobchod
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
702 Poradenství v oblasti řízení
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 670, Krajský soud v Českých Budějovicích

Obchodní firma

VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. od 24. 7. 2015

Obchodní firma

VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. do 24. 7. 2015 od 5. 10. 1994

Právní forma

Akciová společnost od 5. 10. 1994

adresa

Budějovická 82
Týn nad Vltavou 37501 od 7. 12. 2016

adresa

Sakařova 497
Týn nad Vltavou 37501 do 2. 9. 1999 od 19. 6. 1996

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 6. 3. 2009

rozvod tepelné energie od 18. 10. 2002

provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu do 6. 3. 2009 od 18. 10. 2002

velkoobchod do 6. 3. 2009 od 18. 10. 2002

specializovaný maloobchod do 6. 3. 2009 od 18. 10. 2002

činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky do 6. 3. 2009 od 18. 10. 2002

provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 30. 10. 2001

činnost technických poradců v oblasti energetiky do 18. 10. 2002 od 30. 10. 2001

nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) do 6. 3. 2009 od 30. 10. 2001

povrchové úpravy a svařování kovů do 6. 3. 2009 od 30. 10. 2001

montáž měřidel do 6. 3. 2009 od 30. 10. 2001

vodoinstalatérství, topenářství od 24. 8. 2000

poradenská činnost v oblasti energetiky do 30. 10. 2001 od 24. 8. 2000

nakládání s komunálním odpadem - kalem ze septiků nebo žump, odpadem z chemických toalet, kód druhu odpadu 200304 do 30. 10. 2001 od 2. 9. 1999

Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování do 30. 10. 2001 od 15. 7. 1998

Nákup, výroba, rozvod a dodávky tepla a služeb s tím spojených do 18. 10. 2002 od 15. 7. 1998

Provozování vodovodů a kanalizací do 18. 10. 2002 od 15. 7. 1998

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 18. 10. 2002 od 15. 7. 1998

- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - Provozování vodovodů a kanalizací do 15. 7. 1998 od 2. 7. 1997

1. Nákup, výroba, rozvod a dodávky tepla a služeb s tím spojených do 15. 7. 1998 od 5. 10. 1994

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. rozhodla dne 5.1.2017 o snížení základního kapitálu společnosti takto: Valná hromada společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., na základě rozhodnutí valné hromady o úplatném nabytí vlastních akcií společností VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti o částku 8 820 000,- Kč (slovy osm milionůosmsetdvacettisíc korun českých). Nová výše základního kapitálu bude po snížení kapitálu činit 132 350 000,- Kč (slovy jednostotřicetdvamilionů třistapadesáttisíc korun českých). Valná hromada takto rozhodla dále na základě předchozího rozhodnutí valné hromady o úplatném nabytí 200 ks (slovy dvěstě kusů) vlastních akcií společností VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. touto společností od společnosti HOCHTIEF CZ a.s. - viz bod 2. pořadu valné hromady, a to za cenu stanovenou dohodou na základě znaleckého posudku č. 2/16, který vypracoval Ing. Tomáš Buus, Ph.D. Cena za jednu akcii podle tohoto posudku činí 10 020,- Kč/ks (slovy desettisícdvacet korun českých za jednu akcii), tj. celkem ce na (úplata) za 200 ks (slovy dvěstě kusů) akcií činí 2 004 000,- Kč (slovy dvamilionyčtyřitisíce korun českých). Valná hromada takto rozhodla dále na základě předchozího rozhodnutí valné hromady o úplatném nabytí 682 ks (slovy šestsetosmdesátdva kusů) vlastních akcií společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. touto společností od společnosti Severní energetická a.s. , IČ 28677986 - viz bod 3. pořadu valné hromady, a to za cenu stanovenou dohodou na základě znaleckého posudku uvedenou ve znaleckém posudku č. 2/16, který vypracoval Ing. Tomáš Buus, Ph.D. Cena za jednu akcii podle tohoto posudku činí 10 020,- Kč/ks (slo vy desettisícdvacet korun českých za jednu akcii), tj. celkem cena (úplata) za 682 ks (slovy šestsetosmdesátdva kusů) akcií činí 6 833 640,- Kč (slovy šestmilionůosmsettřicet třitisícšestset čtyřicet korun českých). Společnost VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. nabyde tyto akcie od akcionářů za účelem provedení rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu v souladu s ustanovením § 306 odst. 1. písmeno a) zákona č. 90/2012 Sb. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu, tj. 8 820 000,- Kč (slovy osmmilionů osmsetdvacettisíc korun českých) bude naloženo tak, že bude použita na částečnou úhradu kupní ceny nabytých vlastních akcií, a to v části 2 000 000,- Kč (slovy dvamil iony korun českých) na úhradu kupní ceny společnosti HOCHTIEF CZ a.s., IČ 46678468 a v části 6 820 000,- Kč (slovy šestmilionůosmsetdvacettisíc korun českých) na úhradu části kupní ceny společnosti Severní energetická a.s., IČ 28677986. Zbývající část kup ní ceny nabytých vlastních akcií, a to v části 4 000,- Kč (slovy čtyřitisíce korun českých) na úhradu kupní ceny společnosti HOCHTIEF CZ a.s. a v části 13 640,- Kč )slovy třinácttisícšestsetčtyřicet korun českých) na úhradu části kupní ceny společnosti Severní energetická a.s., bude hrazena z prostředků společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., a to v souladu se zákonem a smlouvami o převodu akcií. Jedná se o úplatné vzetí akcií z oběhu, když tyto akcie budou dle ust. § 522 zákona č. 90/2012 Sb. po jejich nabytí společností od akcionářů a po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a po vyplacení kupní ceny akcionářům následně znič eny, o čemž bude vyhotoven písemný protokol. Zničení akcií nesmí předcházet zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a vyplacení kupní ceny akcionářům. Akcionář HOCHTIEF CZ a.s. je povinen předložit společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. nabízené akcie - 200 (slovy dvěstě) kusů ve formě cenných papírů, nejpozději do třiceti dnů po podpisu kupní smlouvy, podle které bude společnost VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRE NSKÁ a.s. nabývat tyto akcie od akcionáře HOCHTIEF CZ a.s. Akcionář Severní energetická a.s., je povinen předložit společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. nabízené akcie - 682 (slovy šestsetosmdesátdva) kusů ve formě cenných papírů, nejpozději do třiceti dnů po podpisu kupní smlouvy, podle které bude společnos t VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. nabývat tyto akcie od akcionáře Severní energetická a.s. Valná hromada společnosti pověřuje představenstvo, aby bez zbytečného odkladu uskutečnilo veškeré kroky nezbytné k provedení rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu společnosti. do 27. 6. 2017 od 31. 1. 2017

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech. od 30. 7. 2014

Valná hromada společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a. s., rozhoduje o zvýšení základního kapitálu, a to: - Zvýšení základního kapitálu: z částky 131 230 000,- Kč o částku 9 940 000,- Kč na částku 141 170 000,- Kč. Valná hromada společnosti nepřipouští zvýšení základního kapitálu nad tento rámec. - Navrhovaný druh, forma, podoba a počet akcií: Vydány budou nové kmenové akcie znějící na jméno, v listinné podobě a neregistrované v počtu 994 ks. - Způsob a rozsah tohoto zvýšení: akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na upisování akcií; přednostní právo na upisování akcií pro stávající akcionáře se vylučuje, když se tohoto svého práva vzdali všichni akcionáři svým prohlášením v soula du s ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku ještě před hlasováním o zvýšení základního kapitálu, přičemž důvody pro vyloučení přednostního práva stávajících akcionářů k úpisu akcií a jejich nabídnutí určitému zájemci byly objasněny v písemné zprávě předs tavenstva dle ust. § 204a odst. 5 obchodního zákoníku. Akcie budou nabídnuty určitému zájemci, a to Městu Týn nad Vltavou se sídlem nám. Míru, Týn nad Vltavou, PSČ 375 01, identifikační číslo 002 45 585, který se může na zvýšení základního kapitálu účastnit upsáním celkem 994 ks kmenových akcií na jméno, kaž dá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy desettisíc korun českých), v listinné podobě a neregistrované. - Lhůta pro upsání nových akcií: Nové akcie budou upisovány v sídle společnosti ve lhůtě čtyř týdnů počínající následujícím dnem po zveřejnění výzvy k upisování v Obchodním věstníku, která bude vydána neprodleně po právní moci usnesení rejstříkového soud u o zapsání záměru zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Správcem vkladu se určuje společnost VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a. s. - Emisní kurz nově vydaných akcií: Emisní kurz nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. - Předmět nepeněžitého vkladu určitého zájemce a jeho ocenění: Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti a tepelná zařízení nutná k zajištění distribuce tepla: A. Nemovitosti zapisované do katastru nemovitostí a) budova č.p. 82 / Týna nad Vltavou / na st.p. č. 546/1 a 546/2 - zastavěná plocha a nádvoří b) st.p. č. 546/1 a 546/2 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v kat. území Týn nad Vltavou, a to s veškerým příslušenstvím a součástmi. B. Nemovitosti nezapisované do katastru nemovitostí Teplovod Tyršova ulice - okrsek č. 09 a) Inženýrská stavba a1) Teplovod Tyršova ulice - okrsek č. 09 Teplovod do gymnázia - okrsek č. 08 a) Inženýrská stavba a1) Teplovod do gymnázia - okrsek č. 08 Teplovod kasárna - větev A a) Inženýrská stavba a1) Teplovod kasárna - větev A, nadzemní část a2) Teplovod kasárna - větev A, podzemní část Teplovod kasárna - větev B a) Inženýrská stavba a1) Teplovod kasárna - větev B, nadzemní část a2) Teplovod kasárna - větev B, podzemní část Teplovod kasárna - větev C a) Inženýrská stavba a1) Teplovod kasárna - větev C Horkovodní přípojka a) Inženýrská stavba a1) Horkovodní přípojka, vše v kat. území Týn nad Vltavou, a to s veškerým příslušenstvím a součástmi. Celková hodnota vkládaného majetku je 9 940 000,- Kč - Počet, jmenovitá hodnota, podoba, forma a druh nových akcií vydaných za nepeněžitý vklad: Nově vydané akcie budou kmenové na jméno v listinné podobě a každá o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč. Valná hromada pověřuje představenstvo, aby vypracovalo úplné znění stanov společnosti v souvislosti se zápisem nového základního kapitálu do obchodního rejstříku podle § 173 obchodního zákoníku. do 14. 10. 2010 od 30. 7. 2010

Valná hromada společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu, a to : - Zvýšení základního kapitálu : z částky 58,820.000,-- Kč o částku 72,410.000,-- Kč na částku 131,230.000,-- Kč. Valná hromada společnosti nepřipouští zvýšení základního kapitálu nad tento rámec. - Navrhovaný druh, forma, podoba a počet akcií : Vydány budou nové kmenové akcie znějící na jméno, v lis- tinné podobě a neregistrované v počtu 7241 ks. - Způsob a rozsah tohoto zvýšení : Zvýšení základního kapitálu bude provedeno, v souladu s § 203 zákona č. 513/1991 Sb., neveřejným úpisem všech 7241 akcií určitému zájemci, a to Městem Týn nad Vltavou na zá- kladě dohody akcionářů podle § 205. - Lhůta pro upsání nových akcií : Nové akcie budou upisovány v sídle společnosti ve lhůtě čtyř týdnů počína- jící následujícím dnem po zveřejnění výzvy k upisování v obchodním věstníku, která bude vydána neprodleně po právní moci usnesení rejstříkového soudu o zapsání záměru zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - Emisní kurz nově vydaných akcií : Emisní kurz nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. - Předmět nepeněžitého vkladu určitého zájemce a jeho ocenění : Předmětem nepeněžitého vkladu jsou tepelná zařízení nutná k zajištění distribuce tepla : 1. Výměníková stanice EGC I, včetně zastavěného pozemku parc. č. 2358, k.ú. Týn nad Vltavou, popsaná a oceněná v znaleckém posudku č. 1004-9/2003 na 3,230.000,-- Kč. 2. Výměníková stanice EGC II, včetně zastavěného pozemku parc. č. 2492, k.ú. Týn nad Vltavou, popsaná a oceněná v znaleckém posudku č. 1006-11/2003 na 4,090.000,-- Kč. 3. Výměníková stanice na Veselské ulici, postavená na pozemku parc. č. 2578, k.ú. Týn nad Vltavou (po- zemek není předmětem vkladu), popsaná a oceněná v znaleckém posudku č. 1007-12/2003 na 320.000,- Kč. 4. Výměníková stanice v bývalém objektu OD PRIOR , včetně zastavěného pozemku parc. č. 138/11, k.ú. Týn nad Vltavou, popsaná a oceněná v znaleckém posudku č. 1008-13/2003 na 2,370.000,- Kč. 5. Horkovodní napáječ v trase Elektrárna Temelín - Týn nad Vltavou popsaný a oceněný v znaleckém po- sudku č. 1011 - 16 / 2003 na 34,150.000,- Kč. 6. Horkovodní primární napáječ v trase výtopna - sídliště Hlinecká, Týn nad Vltavou popsaný a oceněný v znaleckém posudku č. 1013-18/2003 na 28,250.000,- Kč. Celková hodnota vkládaného majetku je 72,410.000,- Kč. - Počet, jmenovitá hodnota, podoba , forma a druh nových akcií vydaných za nepeněžitý vklad : Nově vydané akcie budou kmenové na jméno v listinné podobě a každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Valná hromada pověřuje představenstvo, aby vypracovalo úplné znění stanov společnosti v souvislosti se zá- pisem nového základního kapitálu od obchodního rejstříku podle § 173 obchodního zákoníku. do 5. 2. 2004 od 4. 10. 2003

Valná hromada konaná dne 25.4.1995 přijala změny stanov společnosti - jejich znění vyplývá z přílohy k notářskému zápisu pořízenému o průběhu této valné hromady. od 23. 2. 1996

Akciová společnost byla založena bez výzvy k upsání akcií zakla- datelskou listinou ze dne 15.9.1994 jediného zakladatele Města Týn nad Vltavou, sepsanou ve formě notářského zápisu dne 20.9. 1994, ve spojení s notářskými zápisy ze dne 23.9.1994 a 5.10. l994. Zakladatel současně zvolil členy orgánů společnosti a schválil stanovy a.s. Zakladatelské listiny, stanovy a.s. a notářské zápisy byly při- loženy. od 5. 10. 1994

Kapitál

Základní kapitál

vklad 132 350 000 Kč

od 27. 6. 2017

Základní kapitál

vklad 141 170 000 Kč

do 27. 6. 2017 od 14. 10. 2010

Základní kapitál

vklad 131 230 000 Kč

do 14. 10. 2010 od 5. 2. 2004

Základní kapitál

vklad 58 820 000 Kč

do 5. 2. 2004 od 19. 6. 1996

Základní kapitál

vklad 11 100 000 Kč

do 19. 6. 1996 od 5. 10. 1994
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 13 235 od 27. 6. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 14 117 do 27. 6. 2017 od 14. 10. 2010
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 13 123 do 14. 10. 2010 od 5. 2. 2004
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 5 882 do 5. 2. 2004 od 4. 10. 2003
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 5 882 do 4. 10. 2003 od 19. 6. 1996
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 110 do 19. 6. 1996 od 5. 10. 1994

Statutární orgán

5 fyzických osob

Bc. Simon Kostadinov

člen představenstva

První vztah: 16. 6. 2019

vznik členství: 15. 4. 2019

Komenského 661, Týn nad Vltavou, 375 01, Česká republika

Ing. Tomáš Tvrdík

předseda přestavenstva

První vztah: 6. 6. 2019

vznik členství: 15. 4. 2019

vznik funkce: 15. 4. 2019

Týn nad Vltavou 172, 375 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

David Slepička

člen představenstva

První vztah: 6. 6. 2019

vznik členství: 15. 4. 2019

Malostranská 443, Týn nad Vltavou, 375 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. František Čurda

člen představenstva

První vztah: 28. 7. 2018

vznik členství: 2. 7. 2018

Martina Stáhalíka 737/23, Rudolfov, 373 71, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jaromír Jaroš

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 7. 2018

vznik členství: 2. 7. 2018

vznik funkce: 2. 7. 2018

Dr. Bureše 1211/13, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Bc. Simon Kostadinov

člen představenstva

První vztah: 6. 6. 2019 - Poslední vztah: 16. 6. 2019

vznik členství: 15. 4. 2019

Hlinecká 716, Týn nad Vltavou, 375 01, Česká republika

Ing. Tomáš Tvrdík

člen představenstva

První vztah: 26. 4. 2018 - Poslední vztah: 6. 6. 2019

vznik členství: 12. 3. 2018

zánik členství: 15. 4. 2019

Řádná valná hromada společnosti konaná dne 27.2.2018 zvolila s účinností od 12.3.2018 člena představenstva pana Ing. Tomáše Tvrdíka, kterému skončilo funkční období dne 11.3.2018. Volba člena představenstva jest zapsána v zápise z řádné valné hromady kona né dne 27.2.2018, když tato listina je přílohou tohoto návrhu. do 6. 6. 2019 od 26. 4. 2018

Týn nad Vltavou 172, 375 01, Česká republika

Ing. František Kobera

předseda představenstva

První vztah: 26. 4. 2018 - Poslední vztah: 6. 6. 2019

vznik členství: 12. 3. 2018

zánik členství: 15. 4. 2019

vznik funkce: 12. 3. 2018

zánik funkce: 15. 4. 2019

Pod Prachárnou 653, Týn nad Vltavou, 375 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Zdeněk Dušek

člen představenstva

První vztah: 26. 4. 2018 - Poslední vztah: 6. 6. 2019

vznik členství: 11. 3. 2018

zánik členství: 15. 4. 2019

Komzákova 538, Týn nad Vltavou, 375 01, Česká republika

Ing. František Čurda

člen představenstva

První vztah: 24. 7. 2015 - Poslední vztah: 28. 7. 2018

vznik členství: 2. 7. 2015

zánik členství: 1. 7. 2018

Martina Stáhalíka 737/23, Rudolfov, 373 71, Česká republika

Ing. František Čurda

člen představenstva

První vztah: 24. 7. 2015 - Poslední vztah: 28. 7. 2018

vznik členství: 2. 7. 2015

zánik členství: 1. 7. 2018

Martina Stáhalíka 737/23, Rudolfov, 373 71, Česká republika

Ing. Jaromír Jaroš

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 7. 2015 - Poslední vztah: 28. 7. 2018

vznik členství: 2. 7. 2015

zánik členství: 1. 7. 2018

vznik funkce: 2. 7. 2015

zánik funkce: 1. 7. 2018

Dr. Bureše 1211/13, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Ing. Jaromír Jaroš

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 7. 2015 - Poslední vztah: 28. 7. 2018

vznik členství: 2. 7. 2015

zánik členství: 1. 7. 2018

vznik funkce: 2. 7. 2015

zánik funkce: 1. 7. 2018

Dr. Bureše 1211/13, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Jiří Vornay

člen představenstva

První vztah: 30. 4. 2015 - Poslední vztah: 17. 8. 2016

vznik členství: 11. 3. 2015

zánik členství: 12. 8. 2016

Sakařova 383, Týn nad Vltavou, 375 01, Česká republika

Ing. František Kobera

Předseda představenstva

První vztah: 30. 4. 2015 - Poslední vztah: 26. 4. 2018

vznik členství: 11. 3. 2015

zánik členství: 11. 3. 2018

vznik funkce: 11. 3. 2015

zánik funkce: 11. 3. 2018

Pod Prachárnou 653, Týn nad Vltavou, 375 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. František Kobera

Předseda představenstva

První vztah: 30. 4. 2015 - Poslední vztah: 26. 4. 2018

vznik členství: 11. 3. 2015

zánik členství: 11. 3. 2018

vznik funkce: 11. 3. 2015

zánik funkce: 11. 3. 2018

Pod Prachárnou 653, Týn nad Vltavou, 375 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Rudolf Trecha

člen představenstva

První vztah: 30. 4. 2015 - Poslední vztah: 17. 8. 2016

vznik členství: 11. 3. 2015

zánik členství: 12. 8. 2016

Jiráskova 47, Týn nad Vltavou, 375 01, Česká republika

Zdeněk Dušek

člen představenstva

První vztah: 30. 4. 2015 - Poslední vztah: 26. 4. 2018

vznik členství: 11. 3. 2015

zánik členství: 11. 3. 2018

Komzákova 538, Týn nad Vltavou, 375 01, Česká republika

Zdeněk Dušek

člen představenstva

První vztah: 30. 4. 2015 - Poslední vztah: 26. 4. 2018

vznik členství: 11. 3. 2015

zánik členství: 11. 3. 2018

Komzákova 538, Týn nad Vltavou, 375 01, Česká republika

Ing. Tomáš Tvrdík

člen představenstva

První vztah: 30. 4. 2015 - Poslední vztah: 26. 4. 2018

vznik členství: 11. 3. 2015

zánik členství: 11. 3. 2018

Týn nad Vltavou 172, 375 01, Česká republika

Ing. Tomáš Tvrdík

člen představenstva

První vztah: 30. 4. 2015 - Poslední vztah: 26. 4. 2018

vznik členství: 11. 3. 2015

zánik členství: 11. 3. 2018

Týn nad Vltavou 172, 375 01, Česká republika

Ing. František Čurda

člen představenstva

První vztah: 31. 5. 2014 - Poslední vztah: 24. 7. 2015

vznik členství: 1. 7. 2012

zánik členství: 1. 7. 2015

Martina Stáhalíka 737/23, Rudolfov, 373 71, Česká republika

František Klíma

člen představenstva

První vztah: 6. 5. 2014 - Poslední vztah: 30. 4. 2015

vznik členství: 26. 3. 2014

zánik členství: 11. 3. 2015

Havlíčkova 440, Týn nad Vltavou, 375 01, Česká republika

Ing. František Kobera

předseda představenstva

První vztah: 6. 5. 2014 - Poslední vztah: 30. 4. 2015

vznik členství: 26. 3. 2014

zánik členství: 11. 3. 2015

vznik funkce: 26. 3. 2014

zánik funkce: 11. 3. 2015

Pod Prachárnou 653, Týn nad Vltavou, 375 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Karel Hájek

člen představenstva

První vztah: 6. 5. 2014 - Poslední vztah: 30. 4. 2015

vznik členství: 26. 3. 2014

zánik členství: 11. 3. 2015

Na Vinicích 478, Týn nad Vltavou, 375 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jaroslav Boček

člen představenstva

První vztah: 6. 5. 2014 - Poslední vztah: 30. 4. 2015

vznik členství: 26. 3. 2014

zánik členství: 11. 3. 2015

Budějovická 126, Týn nad Vltavou, 375 01, Česká republika

František Klíma

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2014 - Poslední vztah: 6. 5. 2014

vznik členství: 25. 3. 2011

zánik členství: 25. 3. 2014

Havlíčkova 440, Týn nad Vltavou, 375 01, Česká republika

Ing. František Kobera

předseda představenstva

První vztah: 1. 1. 2014 - Poslední vztah: 6. 5. 2014

vznik členství: 25. 3. 2011

zánik členství: 25. 3. 2014

vznik funkce: 1. 1. 2014

zánik funkce: 25. 3. 2014

Pod Prachárnou 653, Týn nad Vltavou, 375 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

MVDr. Jiří Mikeš

člen představenstva

První vztah: 28. 6. 2012 - Poslední vztah: 30. 4. 2015

vznik členství: 13. 6. 2012

zánik členství: 11. 3. 2015

Komenského 734, Týn nad Vltavou, 375 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. František Čurda

člen představenstva

První vztah: 28. 6. 2012 - Poslední vztah: 31. 5. 2014

vznik členství: 1. 7. 2012

V. Volfa 10, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Ing. Jaromír Jaroš

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 6. 2012 - Poslední vztah: 24. 7. 2015

vznik členství: 1. 7. 2012

zánik členství: 1. 7. 2015

vznik funkce: 1. 7. 2012

zánik funkce: 1. 7. 2015

Dr. Bureše 13, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Ing. Jaroslav Boček

člen představenstva

První vztah: 11. 4. 2011 - Poslední vztah: 6. 5. 2014

vznik členství: 25. 3. 2011

zánik členství: 25. 3. 2014

Budějovická 126, Týn nad Vltavou, 375 01, Česká republika

Jaroslav Bezpalec

člen představenstva

První vztah: 11. 4. 2011 - Poslední vztah: 28. 6. 2012

vznik členství: 25. 3. 2011

zánik členství: 13. 6. 2012

Písecká 393, Týn nad Vltavou, 375 01, Česká republika

Mgr. Karel Hájek

člen představenstva

První vztah: 11. 4. 2011 - Poslední vztah: 6. 5. 2014

vznik členství: 25. 3. 2011

zánik členství: 25. 3. 2014

Na Vinicích 478, Týn nad Vltavou, 375 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

František Klíma

předseda představenstva

První vztah: 11. 4. 2011 - Poslední vztah: 1. 1. 2014

vznik členství: 25. 3. 2011

zánik členství: 31. 12. 2013

vznik funkce: 25. 3. 2011

zánik funkce: 31. 12. 2013

Havlíčkova 440, Týn nad Vltavou, 375 01, Česká republika

Ing. František Kobera

člen představenstva

První vztah: 11. 4. 2011 - Poslední vztah: 1. 1. 2014

vznik členství: 25. 3. 2011

Pod Prachárnou 653, Týn nad Vltavou, 375 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

František Klíma

předseda představenstva

První vztah: 30. 7. 2010 - Poslední vztah: 11. 4. 2011

vznik členství: 22. 6. 2010

zánik členství: 25. 3. 2011

vznik funkce: 22. 6. 2010

zánik funkce: 25. 3. 2011

Havlíčkova 440, Týn nad Vltavou, 375 01, Česká republika

Ing. František Čurda

člen představenstva

První vztah: 23. 7. 2009 - Poslední vztah: 28. 6. 2012

vznik členství: 1. 7. 2009

zánik členství: 30. 6. 2012

V. Volfa 10, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Jiří Vornay

člen představenstva

První vztah: 23. 7. 2009 - Poslední vztah: 11. 4. 2011

vznik členství: 18. 6. 2009

zánik členství: 25. 3. 2011

Sakařova 383, Týn nad Vltavou, 375 01, Česká republika

Ing. František Kobera

člen představenstva

První vztah: 23. 7. 2009 - Poslední vztah: 11. 4. 2011

vznik členství: 1. 7. 2009

zánik členství: 25. 3. 2011

Pod Prachárnou 653, Týn nad Vltavou, 375 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jaroslav Brom

člen představenstva

První vztah: 23. 7. 2009 - Poslední vztah: 11. 4. 2011

vznik členství: 1. 7. 2009

zánik členství: 25. 3. 2011

Kolodějská 576, Týn nad Vltavou, 375 01, Česká republika

František Macháček

člen představenstva

První vztah: 23. 7. 2009 - Poslední vztah: 11. 4. 2011

vznik členství: 1. 7. 2009

zánik členství: 25. 3. 2011

Vodňanská 465, Týn nad Vltavou, 375 01, Česká republika

Ing. Jaromír Jaroš

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 7. 2009 - Poslední vztah: 28. 6. 2012

vznik členství: 1. 7. 2009

zánik členství: 30. 6. 2012

vznik funkce: 1. 7. 2009

zánik funkce: 30. 6. 2012

Dr.Bureše 13, České Budějovice, 370 05, Česká republika

František Klíma

předseda představenstva

První vztah: 4. 9. 2007 - Poslední vztah: 30. 7. 2010

vznik členství: 22. 6. 2007

zánik členství: 21. 6. 2010

vznik funkce: 22. 6. 2007

zánik funkce: 21. 6. 2010

Havlíčkova 440, Týn nad Vltavou, 375 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Brom

člen představenstva

První vztah: 4. 9. 2006 - Poslední vztah: 23. 7. 2009

vznik členství: 1. 7. 2006

zánik členství: 30. 6. 2009

Kolodějská 576, Týn nad Vltavou, 375 01, Česká republika

Ing. František Kobera

člen představenstva

První vztah: 4. 9. 2006 - Poslední vztah: 23. 7. 2009

vznik členství: 1. 7. 2006

zánik členství: 30. 6. 2009

Pod prachárnou 653, Týn nad Vltavou, 375 01, Česká republika

Ing. František Čurda

člen představenstva

První vztah: 4. 9. 2006 - Poslední vztah: 23. 7. 2009

vznik členství: 1. 7. 2006

zánik členství: 30. 6. 2009

V. Volfa 10, České Budějovice, 370 05, Česká republika

František Macháček

člen představenstva

První vztah: 4. 9. 2006 - Poslední vztah: 23. 7. 2009

vznik členství: 1. 7. 2006

zánik členství: 30. 6. 2009

Vodňanská 465, Týn nad Vltavou, 375 01, Česká republika

Ing. Zdeněk Křenek

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 9. 2006 - Poslední vztah: 23. 7. 2009

vznik členství: 1. 7. 2006

zánik členství: 30. 6. 2009

vznik funkce: 1. 7. 2006

zánik funkce: 30. 6. 2009

Netolická 1152/4, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Jiří Vornay

člen představenstva

První vztah: 5. 9. 2005 - Poslední vztah: 23. 7. 2009

vznik členství: 16. 6. 2005

zánik členství: 17. 6. 2009

Sakařova 383, Týn nad Vltavou, 375 01, Česká republika

Vladimír Rozner

člen představenstva

První vztah: 13. 8. 2004 - Poslední vztah: 5. 9. 2005

vznik členství: 21. 6. 2004

zánik členství: 15. 6. 2005

Sakařova 356, Týn nad Vltavou, 375 01, Česká republika

František Klíma

předseda představenstva

První vztah: 13. 8. 2004 - Poslední vztah: 4. 9. 2007

vznik členství: 21. 6. 2004

zánik členství: 21. 6. 2007

vznik funkce: 21. 6. 2004

zánik funkce: 21. 6. 2007

Havlíčkova 440, Týn nad Vltavou, 375 01, Česká republika

Ing. František Čurda

člen představenstva

První vztah: 4. 10. 2003 - Poslední vztah: 4. 9. 2006

vznik členství: 30. 6. 2003

zánik členství: 30. 6. 2006

V. Volfa 10, České Budějovice, Česká republika

Ing. Zdeněk Křenek

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 10. 2003 - Poslední vztah: 4. 9. 2006

vznik členství: 30. 6. 2003

zánik členství: 30. 6. 2006

vznik funkce: 30. 6. 2003

zánik funkce: 30. 6. 2006

Netolická 1152/4, České Budějovice, Česká republika

Ing. František Kobera

člen představenstva

První vztah: 4. 10. 2003 - Poslední vztah: 4. 9. 2006

vznik členství: 30. 6. 2003

zánik členství: 30. 6. 2006

Pod prachárnou 653, Týn nad Vltavou, Česká republika

Ing. Jaroslav Brom

člen představenstva

První vztah: 4. 10. 2003 - Poslední vztah: 4. 9. 2006

vznik členství: 30. 6. 2003

zánik členství: 30. 6. 2006

Kolodějská 576, Týn nad Vltavou, Česká republika

František Macháček

člen představenstva

První vztah: 4. 10. 2003 - Poslední vztah: 4. 9. 2006

vznik členství: 30. 6. 2003

zánik členství: 30. 6. 2006

Vodňanská 465, Týn nad Vltavou, Česká republika

Ing. Jaroslav Brom

člen představenstva

První vztah: 10. 5. 2003 - Poslední vztah: 4. 10. 2003

vznik členství: 31. 1. 2003

zánik členství: 30. 6. 2003

Kolodějská 576, Týn nad Vltavou, 375 01, Česká republika

František Klíma

předseda představenstva

První vztah: 10. 5. 2003 - Poslední vztah: 13. 8. 2004

vznik členství: 20. 6. 2001

zánik členství: 20. 6. 2004

vznik funkce: 31. 1. 2003

zánik funkce: 20. 6. 2004

Havlíčkova 440, Týn nad Vltavou, Česká republika

František Macháček

člen představenstva

První vztah: 10. 5. 2003 - Poslední vztah: 4. 10. 2003

vznik členství: 26. 6. 2002

zánik členství: 30. 6. 2003

Vodňanská 465, Týn nad Vltavou, Česká republika

Ing. Zdeněk Křenek

člen představenstva

První vztah: 10. 5. 2003 - Poslední vztah: 10. 5. 2003

vznik členství: 26. 6. 2002

Netolická 1152/4, České Budějovice, Česká republika

František Macháček

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 5. 2003 - Poslední vztah: 10. 5. 2003

vznik členství: 26. 6. 2002

vznik funkce: 26. 6. 2002

Vodňanská 465, Týn nad Vltavou, Česká republika

Ing. Zdeněk Křenek

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 5. 2003 - Poslední vztah: 4. 10. 2003

vznik členství: 26. 6. 2002

zánik členství: 30. 6. 2003

vznik funkce: 26. 6. 2002

zánik funkce: 30. 6. 2003

Netolická 1152/4, České Budějovice, Česká republika

Jiří Eisenvort

předseda představenstva

První vztah: 18. 10. 2002 - Poslední vztah: 10. 5. 2003

vznik členství: 19. 6. 2002

zánik členství: 31. 1. 2003

vznik funkce: 19. 6. 2002

zánik funkce: 31. 1. 2003

Na Brodech 533, Týn nad Vltavou, 375 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. František Kobera

člen představenstva

První vztah: 6. 3. 2000 - Poslední vztah: 4. 10. 2003

zánik členství: 30. 6. 2003

Pod Prachárnou 653, Týn nad Vltavou, 375 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Zdeněk Křenek

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 9. 1999 - Poslední vztah: 10. 5. 2003

zánik členství: 26. 6. 2002

zánik funkce: 26. 6. 2002

Netolická 1152/4, České Budějovice, Česká republika

František Macháček

člen představenstva

První vztah: 2. 9. 1999 - Poslední vztah: 10. 5. 2003

zánik členství: 26. 6. 2002

Vodňanská 465, Týn nad Vltavou, Česká republika

Ing. Zdeněk Křenek

člen představenstva

První vztah: 2. 9. 1999 - Poslední vztah: 20. 9. 1999

Netolická 1152/4, České Budějovice, Česká republika

Ing. Ladislav Rafaj

člen představenstva

První vztah: 15. 7. 1998 - Poslední vztah: 2. 9. 1999

v ČR: České Budějovice, Prachatická 4 do 2. 9. 1999 od 15. 7. 1998

Bratislavská 129, Piešťany, Slovenská republika

ing. Vojtěch Kotyza

člen představenstva

První vztah: 7. 11. 1997 - Poslední vztah: 15. 7. 1998

Kasejovice, Hradiště 22, okres Plzeň - jih, Česká republika

Václav Hruška

člen

První vztah: 2. 7. 1997 - Poslední vztah: 6. 3. 2000

Tyršova 33, Týn nad Vltavou, Česká republika

Vladimír Rozner

Člen představenstva

První vztah: 19. 6. 1996 - Poslední vztah: 13. 8. 2004

zánik členství: 20. 6. 2004

Sakařova 356, Týn nad Vltavou, Česká republika

ing. Václav Šedivý

Člen představenstva

První vztah: 23. 2. 1996 - Poslední vztah: 19. 6. 1996

Jilemnického 953, Sezimovo Ústí, Česká republika

Václav Hruška

člen

První vztah: 23. 2. 1996 - Poslední vztah: 2. 7. 1997

Hlinecká 698, Týn nad Vltavou, Česká republika

Ing. Jiří Příhoda

Člen představenstva

První vztah: 23. 2. 1996 - Poslední vztah: 4. 10. 2003

zánik členství: 30. 6. 2003

Kpt.Jaroše 331, Trutnov, Česká republika

ing. Karel Šik

člen

První vztah: 23. 2. 1996 - Poslední vztah: 7. 11. 1997

Nádražní 1402, Otrokovice, Česká republika

ing. Jaroslav Brom

Místopředseda představenstva

První vztah: 23. 2. 1996 - Poslední vztah: 2. 9. 1999

Hlinecká 697, Týn nad Vltavou, Česká republika

Václav Marhoun

Předseda představenstva

První vztah: 23. 2. 1996 - Poslední vztah: 18. 10. 2002

zánik členství: 9. 4. 2002

zánik funkce: 9. 4. 2002

K.H. Borovského 489, Včelná, Česká republika

František Klíma

Člen představenstva

První vztah: 23. 2. 1996 - Poslední vztah: 10. 5. 2003

Havlíčkova 440, Týn nad Vltavou, Česká republika

Jiří Bergler

Člen představenstva

První vztah: 5. 10. 1994 - Poslední vztah: 23. 2. 1996

r.č. 550123/1274 do 23. 2. 1996 od 5. 10. 1994

Malostranská 469, Týn nad Vltavou, Česká republika

ing. Jana Havlíková

Člen představenstva

První vztah: 5. 10. 1994 - Poslední vztah: 23. 2. 1996

r.č. 645422/1631 do 23. 2. 1996 od 5. 10. 1994

Havlíčkova 520, Týn nad Vltavou, Česká republika

ing. Václav Šedivý

Člen představenstva

První vztah: 5. 10. 1994 - Poslední vztah: 23. 2. 1996

r.č. 590823/0988 do 23. 2. 1996 od 5. 10. 1994

Jilemnického 953, Sezimovo Ústí 1, Česká republika

ing. Alois Svoboda

Předseda představenstva

První vztah: 5. 10. 1994 - Poslední vztah: 23. 2. 1996

r.č. 441220/017 do 23. 2. 1996 od 5. 10. 1994

Vinařického náměstí 205, Týn nad Vltavou, Česká republika

Václav Hruška

Místopředseda představenstva

První vztah: 5. 10. 1994 - Poslední vztah: 23. 2. 1996

r.č. 491219/307 do 23. 2. 1996 od 5. 10. 1994

Tyršova 33, Týn nad Vltavou, Česká republika

Jménem společnosti jsou oprávněni jednat, za ni zavazovat se tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svoje jméno, příjmení, funkci a svůj vlastnoruční podpis: a) předseda představenstva a jeden člen představenstva, nebo b) místopředseda představenstva a jeden člen představenstva, nebo c) dva členové představenstva, kteří byli k podepsání pověřeni představenstvem a mají k tomu písemné zmocnění.

od 30. 7. 2014

Jménem společnosti jsou oprávněni jednat, za ni zavazovat se tak, že k vytištěnému nebo napsaného obchodnímu jménu společnosti, funkci a svému jménu připojí současně své vlastnoruční podpisy: - předseda představenstva a jeden člen - místopředseda představenstva a jeden člen - dva členové představenstva, kteří byli k podepsání pověřeni představenstvem a mají k tomu písemné zmocnění

do 30. 7. 2014 od 7. 11. 1997

Jménem společnosti jedná její představenstvo. Členové předsta- venstva zavazují společnost navenek tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis: - předseda představenstva a jeden člen - místopředseda představenstva a jeden člen - dva členové představenstva, kteří byli k podepsání pověřeni představenstvem a mají k tomu písemné zplnomocnění - ředitel společnosti samostatně, pokud se jedná o záležitosti bezprostředně související s běžným chodem společnosti a pokud nejde o dispozice s nemovitostmi společnosti

do 7. 11. 1997 od 19. 6. 1996

Jménem společnosti jedná její představenstvo. Členové předsta- venstva zavazují společnost navenek tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis: - předseda představenstva a jeden člen - místopředseda představenstva a jeden člen - dva členové představenstva, kteří byli k podepsání pověřeni představenstvem a mají k tomu patřičné zplnomocnění - ředitel společnosti samostatně, pokud se jedná o záležitosti bezprostředně související s běžným chodem společnosti a pokud nejde o dispozice s nemovitostmi společnosti

do 19. 6. 1996 od 5. 10. 1994

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Jiří Drda

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 6. 2019

vznik členství: 15. 4. 2019

vznik funkce: 15. 4. 2019

Alej míru 581, Týn nad Vltavou, 375 01, Česká republika

Jan Meidl

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 6. 2019

vznik členství: 15. 4. 2019

Hlinecká 676, Týn nad Vltavou, 375 01, Česká republika

Ing. Tomáš Fuks

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 28. 7. 2018

vznik členství: 2. 7. 2018

vznik funkce: 2. 7. 2018

Kodaňská 1459/48, Praha, 101 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Jiří Vornay

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 8. 2016 - Poslední vztah: 6. 6. 2019

vznik členství: 12. 8. 2016

zánik členství: 15. 4. 2019

Sakařova 383, Týn nad Vltavou, 375 01, Česká republika

Mgr. Karel Hájek

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 4. 2015 - Poslední vztah: 6. 6. 2019

vznik členství: 11. 3. 2015

zánik členství: 15. 4. 2019

vznik funkce: 11. 3. 2015

zánik funkce: 15. 4. 2019

Na Vinicích 478, Týn nad Vltavou, 375 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Tomáš Fuks

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 30. 4. 2015 - Poslední vztah: 28. 7. 2018

vznik členství: 1. 7. 2013

zánik členství: 1. 7. 2018

vznik funkce: 11. 3. 2015

zánik funkce: 1. 7. 2018

Kodaňská 1459/48, Praha, 101 00, Česká republika

Ing. Tomáš Fuks

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 30. 4. 2015 - Poslední vztah: 28. 7. 2018

vznik členství: 1. 7. 2013

zánik členství: 1. 7. 2018

vznik funkce: 11. 3. 2015

zánik funkce: 1. 7. 2018

Kodaňská 1459/48, Praha, 101 00, Česká republika

Ing. Tomáš Fuks

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 7. 2013 - Poslední vztah: 30. 4. 2015

vznik členství: 1. 7. 2013

Kodaňská 1459/48, Praha 10, 101 00, Česká republika

Vladimír Vodička

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 8. 2011 - Poslední vztah: 17. 8. 2016

vznik členství: 11. 8. 2011

zánik členství: 12. 8. 2016

Hlinecká 697, Týn nad Vltavou, 375 01, Česká republika

Vladimír Král

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 4. 2011 - Poslední vztah: 30. 4. 2015

vznik členství: 25. 3. 2011

zánik členství: 11. 3. 2015

vznik funkce: 25. 3. 2011

zánik funkce: 11. 3. 2015

Nádražní 207, Týn nad Vltavou, 375 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Tomáš Fuks

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2008 - Poslední vztah: 18. 7. 2013

vznik členství: 1. 7. 2008

zánik členství: 30. 6. 2013

Kodaňská 1459/48, Praha 10, 100 00, Česká republika

Jiří Cihla

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 9. 2006 - Poslední vztah: 31. 8. 2011

vznik členství: 30. 6. 2006

zánik členství: 30. 6. 2011

Hlinecká 696, Týn nad Vltavou, 375 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jiří Vránek

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 9. 2006 - Poslední vztah: 11. 4. 2011

vznik členství: 21. 6. 2006

zánik členství: 25. 3. 2011

vznik funkce: 21. 6. 2006

zánik funkce: 25. 3. 2011

Vodňanská 464, Týn nad Vltavou, 375 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jiří Cihla

Člen

První vztah: 6. 11. 2004 - Poslední vztah: 4. 9. 2006

zánik členství: 29. 6. 2006

vznik funkce: 27. 4. 2001

Hlinecká 696, Týn nad Vltavou, 375 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Tomáš Fuks

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 10. 2003 - Poslední vztah: 11. 8. 2008

vznik členství: 30. 6. 2003

zánik členství: 30. 6. 2008

Kodaňská 1459/48, Praha 10, Česká republika

Ing. Jiří Vránek

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 10. 2001 - Poslední vztah: 4. 9. 2006

vznik členství: 24. 1. 2001

zánik členství: 20. 6. 2006

Vodňanská 464, Týn nad Vltavou, Česká republika

Jiří Cihla

Člen

První vztah: 30. 6. 2001 - Poslední vztah: 6. 11. 2004

vznik funkce: 27. 4. 2001

Hlinecká 698, Týn nad Vltavou, 375 01, Česká republika

Ing. František Čurda

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 8. 2000 - Poslední vztah: 4. 10. 2003

zánik členství: 30. 6. 2003

V. Volfa 10, České Budějovice, Česká republika

Ing. Václav Stárek

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 9. 1999 - Poslední vztah: 30. 10. 2001

Lipová 179, Týn nad Vltavou, Česká republika

Ing. Radomír Mackaňuk

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 7. 1998 - Poslední vztah: 24. 8. 2000

Teplická 1493/30, Děčín IV., Česká republika

ing. Petr Sláčala

člen

První vztah: 19. 6. 1996 - Poslední vztah: 15. 7. 1998

Dr. Bureše 13, České Budějovice, Česká republika

František Němec

Člen

První vztah: 19. 6. 1996 - Poslední vztah: 2. 9. 1999

Vodňanská 468, Týn nad Vltavou, Česká republika

Václav Svoboda

Člen

První vztah: 19. 6. 1996 - Poslední vztah: 30. 6. 2001

Vodňanská 472, Týn nad Vltavou, Česká republika

ing. Stanislav Votýpka

Předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 2. 1996 - Poslední vztah: 19. 6. 1996

Netolická 11, České Budějovice, Česká republika

Ivan Kubeš

člen

První vztah: 23. 2. 1996 - Poslední vztah: 19. 6. 1996

Bezdrevská 606, Zliv, Česká republika

Jaroslav Krajíc

člen

První vztah: 23. 2. 1996 - Poslední vztah: 19. 6. 1996

Hlinecká 698, Týn nad Vltavou, Česká republika

ing. Jana Havlíčková

Člen dozorčí rady

První vztah: 23. 2. 1996 - Poslední vztah: 19. 6. 1996

Havlíčkova 520, Týn nad Vltavou, Česká republika

ing. Petr Sláčala

Člen dozorčí rady

První vztah: 23. 2. 1996 - Poslední vztah: 19. 6. 1996

Dr. Bureše 13, České Budějovice, Česká republika

ing. Jitka Luňáčková

Člen dozorčí rady

První vztah: 5. 10. 1994 - Poslední vztah: 23. 2. 1996

r.č. 575502/0117 do 23. 2. 1996 od 5. 10. 1994

Pod lesem 503, Týn nad Vltavou, Česká republika

Ivan Kubeš

Člen dozorčí rady

První vztah: 5. 10. 1994 - Poslední vztah: 23. 2. 1996

r.č. 531217/113 do 23. 2. 1996 od 5. 10. 1994

Bezdrevská 606, Zliv, Česká republika

ing. Jiří Marek

Předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 10. 1994 - Poslední vztah: 23. 2. 1996

r.č. 431229/073 do 23. 2. 1996 od 5. 10. 1994

Pod dálnicí 22, Praha 4, Česká republika

Statutární orgán - představenstvo

Historické vztahy

Ing. Ladislav Rafaj

člen představenstva

První vztah: 15. 7. 1998 - Poslední vztah: 2. 9. 1999

v ČR: České Budějovice, Prachatická 4

Bratislavská 129, Piešťany, Slovenská republika

Další vztahy firmy VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

1 fyzická osoba

Ing. David Fučík

První vztah: 21. 4. 2020

Prokurista se podepisuje tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis a údaj označující prokuru. od 21. 4. 2020

Zadní Podskalí 856, Týn nad Vltavou, 375 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. František Kobera

První vztah: 1. 12. 2013 - Poslední vztah: 21. 4. 2020

Prokurista podepisuje za společnost tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis a dodatek označující prokuru. do 21. 4. 2020 od 1. 12. 2013

Pod Prachárnou 653, Týn nad Vltavou, 375 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

František Klíma

První vztah: 31. 1. 1998 - Poslední vztah: 1. 12. 2013

Prokurista podepisuje za společnost tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis a dodatek označující prokuru. do 1. 12. 2013 od 31. 1. 1998

Havlíčkova 440, Týn nad Vltavou, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 2. 12. 1996

Živnosti

Vodoinstalatérství, topenářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 7. 2000
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 17. 9. 1997
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
  • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
  • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Testování, měření, analýzy a kontroly
  • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 2. 12. 1996

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).