Hlavní navigace

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s.

Firma Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 971, Krajský soud v Hradci Králové. Její základní kapitál je ve výši 1 067 530 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

48173002

Sídlo:

Žižkova 832, Havlíčkův Brod, 580 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 11. 1993

DIČ:

CZ48173002

Aktuální kontaktní údaje Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s.

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Veřejné podniky nefinanční
velikostní kat. dle počtu zam. 100 - 199 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
011 Pěstování plodin jiných než trvalých
01500 Smíšené hospodářství
03220 Sladkovodní akvakultura
35110 Výroba elektřiny
36000 Shromažďování, úprava a rozvod vody
38110 Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných
38120 Shromažďování a sběr nebezpečných odpadů
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
431 Demolice a příprava staveniště
46900 Nespecializovaný velkoobchod
49410 Silniční nákladní doprava
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
71110 Architektonické činnosti
71209 Ostatní technické zkoušky a analýzy

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 971, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s. od 1. 11. 1993

Právní forma

Akciová společnost od 1. 11. 1993

adresa

Žižkova 832
Havlíčkův Brod 58001 od 29. 10. 2013

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody, - nakládání s odpady (vyjma nebezpečných), - přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti, - velkoobchod a maloobchod, - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, - testování, měření, analýzy a kontroly od 16. 6. 2021

Projektová činnost ve výstavbě od 16. 6. 2021

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 16. 6. 2021

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady od 2. 6. 2014

Zemědělská výroba od 2. 6. 2014

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 2. 6. 2014

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 2. 6. 2014

Výroba elektřiny od 2. 6. 2014

Provozování vodovodů a kanalizací do 16. 6. 2021 od 2. 6. 2014

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 16. 6. 2021 od 2. 6. 2014

Projektová činnost ve výstavbě do 16. 6. 2021 od 2. 6. 2014

provádění staveb, jejich změn a odstraňování do 2. 6. 2014 od 1. 12. 2006

nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) do 2. 6. 2014 od 1. 12. 2006

provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu do 2. 6. 2014 od 30. 10. 2002

přípravné práce pro stavby do 2. 6. 2014 od 30. 10. 2002

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady do 2. 6. 2014 od 30. 10. 2002

velkoobchod do 2. 6. 2014 od 30. 10. 2002

specializovaný maloobchod do 2. 6. 2014 od 30. 10. 2002

testování, měření a analýzy do 2. 6. 2014 od 30. 10. 2002

inženýrská činnost v investiční výstavbě do 2. 6. 2014 od 30. 10. 2002

projektová činnost ve výstavbě do 2. 6. 2014 od 30. 10. 2002

zemědělská výroba do 2. 6. 2014 od 30. 10. 2002

podnikání v oblasti nakládání s odpady do 30. 10. 2002 od 5. 4. 1995

zemědělská výroba do 30. 10. 2002 od 9. 2. 1995

nákup a prodej zboží vyjma předmětů vyhražených živnostenským zákonem do 30. 10. 2002 od 1. 11. 1993

provozování veřejných vodovodů a kanalizací včetně služeb souvisejících do 30. 10. 2002 od 1. 11. 1993

služby a práce speciální mechanizací do 30. 10. 2002 od 1. 11. 1993

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti přijala dne 8.6.2023 usnesení následujícího obsahu: Zvyšuje se základní kapitál společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., takto: Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen se stanoví ve výši 4.249.000,-- Kč (slovy čtyři milióny dvě stě čtyřicet devět tisíc korun českých). Určuje se, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští. Určuje se, že akcie nebudou upisovány akcionáři na základě dohody ani nebudou nabízeny k upisování na základě veřejné nabídky. Stanoví se, že zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, přičemž upisováno bude 4.249 (slovy čtyři tisíce dvě stě čtyřicet devět) nových akcií, které budou zaknihovanými cennými papíry na jméno v jmenovité hodnotě každá 1.000,-- Kč (slovy jeden tisíc korun českých). Nové akcie mohou být upsány peněžitými vklady. Přednostní právo dosavadních akcionářů na upsání nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí peněžitým vkladem, bylo v souladu s ustanovením § 488 zákona o obchodních korporacích, vyloučeno předchozím usnesením valné hromady. Určuje se, že nové akcie budou nabídnuty k upsání smlouvou předem určeným zájemcům - a to Městu Ždírec nad Doubravou, se sídlem Městského úřadu na adrese Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou, identifikační číslo 002 68 542, 1.663 akcií, Městu Ledeč nad Sázavou, se sídlem Městského úřadu na adrese Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, identifikační číslo 002 67 759, 1.118 akcií, Městu Světlá nad Sázavou, se sídlem Městského úřadu na adrese Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou, identifikační číslo 002 68 321, 298 akcií, Městu Přibyslav, se sídlem Městského úřadu na adrese Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, identifikační číslo 002 68 097, 1.170 akcií, Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., na adrese Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod. Určuje se, že lhůta pro upisování akcií pro předem určené zájemce začíná běžet v den přijetí tohoto rozhodnutí a skon čí po uplynutí devadesáti (90) dnů ode dne začátku běhu této lhůty, přičemž představenstvo předem určenému zájemci oznámí počátek běhu této lhůty tak, že mu bude osobně předán nebo do datové schránky zaslán návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs akcií pro upisování akcií se stanoví částkou 1.413,-- Kč (slovy jeden tisíc čtyři sta třináct korun českých) za jednu akcii v jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy jeden tisíc korun českých). Místo a lhůta pro splacení vkladu upisovatele se stanoví takto - místo pro splacení vkladu je uvedené místo pro upisování akcií (sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., na adrese Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod), lhůta pro splacen í vkladu - upsané akcie budou splaceny dále uvedeným vkladem, a to tak, že nejpozději do devadesáti (90) dnů ode dne provedení úpisu akcií. Předmětem peněžitého vkladu Města Ždírec nad Doubravou je částka 2.349.819,-- Kč (slovy dva milióny tři sta čtyřicet devět tisíc osm set devatenáct korun českých), která bude splacena výhradně započtením částí peněžitých pohledávek Města Ždírec nad Doubra vou vůči dlužníkovi - společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., jmenovitě a. části pohledávky ve výši 2.044.952,-- Kč (dva milióny čtyřicet čtyři tisíc devět set padesát dva korun českých), vzniklé z titulu smlouvy kupní ze dne 11.12.2022 (o převodu stavby Základní technická a dopravní infrastruktura pro 13 stavebních parcel Ž dírec nad Doubravou V Údolí SO 02 Vodovod, SO 03 Splašková kanalizace), b. části pohledávky ve výši 187.040,-- Kč (slovy jedno sto osmdesát sedm tisíc čtyřicet korun českých), vzniklé z titulu smlouvy kupní ze dne 11.12.2022 (o převodu stavby Ždírec nad Doubravou ZTV pro 6 Rodinných domů v ulici V Údolí), c. části pohledávky ve výši 117.827,-- Kč (slovy jedno sto sedmnáct tisíc osm set dvacet sedm korun českých), vzniklé z titulu smlouvy kupní ze dne 11.12.2022 (o převodu stavby Technická infrastruktura Ždírec nad Doubravou Hamerská sever; vodovod 1. eta pa), proti pohledávce na splacení emisního kursu. Za tento peněžitý vklad se vydá Městu Ždírec nad Doubravou 1.663 (slovy jeden tisíc šest set šedesát tři) kusů nových akcií, které jsou zaknihovanými cennými papíry znějícími na jméno, v jmenovité hodnotě každá 1.000,-- Kč (slovy jeden tisíc korun českých ). Předmětem peněžitého vkladu Města Ledeč nad Sázavou je částka 1.579.734,-- Kč (slovy jeden milión pět set sedmdesát devět tisíc sedm set třicet čtyři korun českých), která bude splacena výhradně započtením části peněžité pohledávky Města Ledeč nad Sázavou vůči dlužníkovi - společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., jmenovitě části pohledávky ve výši 1.579.734,-- Kč (slovy jeden milión pět set sedmdesát devět tisíc sedm set třicet čtyři korun českých) vzniklé z titulu smlouvy kupní ze dne 8.12 .2022 (o převodu stavby ZTV Plácky II. etapa stavba dopravní a technické infrastruktury pro 11 Rodinných domů: SO 401 Vodovodní řady, SO 402 Splašková kanalizace), proti pohledávce na splacení emisního kursu. Za tento peněžitý vklad se vydá Městu Ledeč nad Sázavou 1.118 (slovy jeden tisíc jedno sto osmnáct) kusů nových akcií, které jsou zaknihovanými cennými papíry znějícími na jméno, v jmenovité hodnotě každá 1.000,-- Kč (slovy jeden tisíc korun českých). Předmětem peněžitého vkladu Města Světlá nad Sázavou je částka 421.074,-- Kč (slovy čtyři sta dvacet jedna tisíc sedmdesát čtyři korun českých), která bude splacena výhradně započtením části peněžité pohledávky Města Světlá nad Sázavou vůči dlužníkovi - s polečnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., jmenovitě části pohledávky ve výši 421.074,-- Kč (slovy čtyři sta dvacet jedna tisíc sedmdesát čtyři korun českých), vzniklé z titulu smlouvy kupní ze dne 8.11.2022 (o převodu stavby Technická infrast ruktura Světlá nad Sázavou Pod Vodárnou II. 12 Rodinných domů), proti pohledávce na splacení emisního kursu. Za tento peněžitý vklad se vydá Městu Světlá nad Sázavou 298 (slovy dvě stě devadesát osm) kusů nových akcií, které jsou zaknihovanými cennými pa píry znějícími na jméno, v jmenovité hodnotě každá 1.000,-- Kč (slovy jeden tisíc korun českých). Předmětem peněžitého vkladu Města Přibyslav je částka 1.653.210,-- Kč (slovy jeden milión šest set padesát tři tisíc dvě stě deset korun českých), která bude splacena výhradně započtením částí peněžitých pohledávek Města Přibyslav vůči dlužníkovi - společ nosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., jmenovitě a. části pohledávky ve výši 1.439.982,-- Kč (jeden milión čtyři sta třicet devět tisíc devět set osmdesát dva korun českých), vzniklé z titulu smlouvy kupní ze dne 20.4.2023 (o převodu stavby Technická infrastruktura Pod Osivou SO 301 Vodovod, SO 303 Spl ašková kanalizace, SO 304 Jednotná kanalizace), b. části pohledávky ve výši 213.228,-- Kč (dvě stě třináct tisíc dvě stě dvacet osm korun českých), vzniklé z titulu smlouvy kupní ze dne 20.4.2023 (o převodu stavby Inženýrské sítě a komunikace pro 4 Rodinné domy Dolní Jablonná C 300 Vodovod ), proti pohledávce na splacení emisního kursu. Za tento peněžitý vklad se vydá Městu Přibyslav 1.170 (slovy jeden tisíc jedno sto sedmdesát) kusů nových akcií, které jsou zaknihovanými cennými papíry znějícími na jméno, v jmenovité hodnotě každá 1.000,-- Kč (slovy jeden tisíc korun českých). Pravidla postupu pro uzavření smluv (dohod) o započtení pohledávky budou tato: Smlouva (dohoda) o započtení pohledávky upisovatele - jako věřitele proti dlužníkovi - společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., bude uzavřena vždy nejpozději do šedesáti (60) dnů ode dne upsání akcií upisovatelem, nejpozději však do devadesáti (90) dnů ode dne skončení lhůty pro upisování akcií, bude obsahovat přesné označení pohledávek - specifikaci osob dlužníka a věřitele, právní důvod vzniku pohledávky a pře sné určení, která část jaké pohledávky se na úhradu emisního kursu započítává. do 21. 10. 2023 od 23. 6. 2023

Představenstvo společnosti přijalo dne 8.6.2023 usnesení následujícího obsahu: Zvyšuje se základní kapitál společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. se sídlem Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod, identifikační číslo 481 73 002, takto: Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen se stanoví ve výši 68.192.000,-- Kč, slovy šedesát osm miliónů jedno sto devadesát dva tisíce korun českých. Určuje se, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se nepř ipouští. Určuje se, že akcie nebudou upisovány akcionáři na základě dohody ani nebudou nabízeny k upisování na základě veřejné nabídky. Stanoví se, že zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, přičemž upisováno bude 68.192 (slovy šedesát osm jedno sto devadesát dva) nových akcií, které jsou zaknihovanými cennými papíry, znějících na jméno, v jmenovité hodnotě každá 1.000,-- Kč, slovy jeden tisíc korun českých. Nové akcie mohou být upsány dále uvedenými nepeněžitými vklady. Určuje se, že všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání smlouvou předem určeným zájemcům - a to a) akcionáři - Městu Havlíčkův Brod, se sídlem městského úřadu Havlíčkovo náměstí 57, 580 01 Havlíčkův Brod, identifikační číslo 002 67 449, 11.616 akcií, b) akcionáři - Městu Chotěboř, se sídlem obecního úřadu Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř, identifikační číslo 002 67 538, 53.241 akcií, c) akcionáři - Městu Světlá nad Sázavou, se sídlem městského úřadu Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, identifikační číslo 002 68 321, 2.428 akcií, d) akcionáři - Městu Ledeč nad Sázavou, se sídlem městského úřadu Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, identifikační číslo 002 67 759, 245 akcií, e) akcionáři Obci Lány, se sídlem obecního úřadu Lány 41, PSČ 583 01, identifikační číslo 005 799 39, 41 akcií, f) akcionáři Obci Šlapanov, se sídlem obecního úřadu Šlapanov 40, PSČ 582 51, identifikační číslo 002 68 348, 63 akcií, g) akcionáři Městysu Štoky, se sídlem obecního úřadu Štoky 261, PSČ 582 53, identifikační číslo 002 68 356, 473 akcií, h) akcionáři - Městysu Uhelná Příbram, se sídlem úřadu městyse Uhelná Příbram 15, PSČ 582 45, identifikační číslo 002 68 402, 15 akcií, ch) akcionáři Městu Přibyslav, se sídlem úřadu města Bechyňovo náměstí 1, 582 22, Přibyslav, identifikační číslo 002 68 097, 69 akcií, i) akcionáři Obci Bezděkov, se sídlem obecního úřadu Bezděkov 22, PSČ 583 01, identifikační číslo 005 79 793, 1 akcii. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. na adrese Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod. Určuje se, že lhůta pro upisování akcií pro předem určené zájemce začíná běžet v den přijetí tohoto rozhodnutí a skončí po uplynutí devadesáti (90) dnů ode dne začátku běhu této lhůty, přičemž představenstvo předem určeným zájemcům oznámí počátek běhu tét o lhůty tak, že jim bude osobně předán nebo do datové schránky zaslán návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs akcií pro upisování akcií se stanoví částkou 1.413,-- Kč (slovy jeden tisíc čtyři sta třináct korun českých) za jednu akcii v jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy jeden tisíc korun českých. Místo a lhůta pro splacení vkladů upisovatelů se stan oví takto - místo pro splacení vkladů je uvedené místo pro upisování akcií (sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. na adrese Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod), - lhůta pro splacení vkladů - upsané akcie budou splaceny dále uvedenými vklady, a to tak, že nejpozději do devadesáti (90) dnů ode dne provedení úpisu akcií. A) Předmětem nepeněžitého vkladu Města Havlíčkův Brod je a. infrastrukturní majetek - nemovité věci zapsané v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, na listu vlastnictví číslo 10.001 pro obec Havlíčkův Brod a katastrální území Suchá u Havlíčkova Brodu jako 1) pozemek označený jako zastavěná plocha a nádvoří čísla parcelního st.209 (stavební parcela), 2) pozemek označený jako zastavěná plocha a nádvoří čísla parcelního st.227 (stavební parcela), 3) a pozemek označený jako ostatní plocha čísla parcelního 1827 (pozemková parcela), - nemovité věci v obci Havlíčkův Brod a katastrálním území Poděbaby, jmenovitě 1) pozemek označený jako ostatní plocha čísla parcelního 448/2 (pozemková parcela) o výměře 104 m2, 2) pozemek označený jako ostatní plocha čísla parcelního 448/3 (pozemková parcela) o výměře 530 m2, 3) pozemek označený jako ostatní plocha čísla parcelního 578/4 (pozemková parcela) o výměře 77 m2, vytvořený na základě geometrického plánu vyhotoveného Geodézií Ledeč nad Sázavou dne 18.11.2021 pod číslem plánu 603-463/2021 oddělením od nemovité věci za psané v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, na listu vlastnictví číslo 10.001 pro obec Havlíčkův Brod a katastrální území Poděbaby jako pozemek označený jako ostatní plocha čísla parcelního 578/1), - nemovitá věc zapsaná v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, na listu vlastnictví číslo 10.001 pro obec Havlíčkův Brod a katastrální území Zbožice jako pozemek označený jako zastavěná plocha a nádv oří čísla parcelního st.20 (stavební parcela), tak jak je tento vklad popsán ve znaleckém posudku znalce Ing. Jaroslava Bělohradského, Husovo náměstí 63, 584 01 Ledeč nad Sázavou, ze dne 28.3.2023 zapsaném ve znaleckém deníku pod pořadovým číslem 015973/2023, přičemž výše ocenění tohoto vkladu (která se rovněž schvaluje) je na základě citovaného znaleckého posudku stanovena částkou 1.783.000,-- Kč, b. infrastrukturní majetek (vodní dílo ZTV -I. etapa RD Vyhlídka SO 302 Kanalizace splašková a SO 303 Vodovodní řad), tak jak je tento vklad popsán ve znaleckém posudku znalce Ing. Jaroslava Bělohradského, Husovo náměstí 63, 584 01 Ledeč nad Sázavou, ze dne 6.4.2023 zapsaném ve znaleckém deníku pod pořadovým číslem 017872/2023, přičemž výše ocenění tohoto vkladu (která se rovněž schvaluje) je na základě citovaného znaleckého posudku stanovena částkou 9.836.180,-- Kč, c. infrastrukturní majetek (vodní dílo Vodovod Klanečná IČME 6102-723452-00267449-1/1), tak jak je tento vklad popsán ve znaleckém posudku znalce Ing. Jaroslava Bělohradského, Husovo náměstí 63, 584 01 Ledeč nad Sázavou, ze dne 7.4.2023 zapsaném ve znaleckém deníku pod pořadovým číslem 017956/2023, přičemž výše ocenění tohoto vkladu (která se rovněž schvaluje) je na základě citovaného znaleckého posudku stanovena částkou 4.794.810,-- Kč. Celková výše ocenění tohoto nepeněžitého vkladu (resp. tedy všech vkladů uvedených výše pod písmeny a. až c.) činí tedy na základě uvedených znaleckých posudků úhrnem 16.413.990,-- Kč, slovy šestnáct miliónů čtyři sta třináct tisíc devět set devadesát kor un českých (což se rovněž schvaluje). Za tento nepeněžitý vklad se vydá Městu Havlíčkův Brod 11.616 (slovy jedenáct tisíc šest set šestnáct) kusů nových akcií, které jsou zaknihovanými cennými papíry znějícími na jméno, v jmenovité hodnotě každá 1.000,-- Kč, slovy jeden tisíc korun českých. B) Předmětem nepeněžitého vkladu Města Chotěboř je a. infrastrukturní majetek (kanalizační řad v ulici Dlouhá v Chotěboři), tak jak je tento vklad popsán ve znaleckém posudku znalce Ing. Jaroslava Bělohradského, Husovo náměstí 63, 584 01 Ledeč nad Sázavou, ze dne 31.3.2023 zapsaném ve znaleckém deníku pod pořadovým číslem 017836/2023, přičemž výše ocenění tohoto vkladu (která se rovněž schvaluje) je na základě citovaného znaleckého posudku stanovena částkou 829.860,-- Kč, b. infrastrukturní majetek (kanalizační řad v ulici Hliněná v Chotěboři), tak jak je tento vklad popsán ve znaleckém posudku znalce Ing. Jaroslava Bělohradského, Husovo náměstí 63, 584 01 Ledeč nad Sázavou, ze dne 31.3.2023 zapsaném ve znaleckém deníku pod pořadovým číslem 017837/2023, přičemž výše ocenění tohoto vkladu (která se rovněž schvaluje) je na základě citovaného znaleckého posudku stanovena částkou 82.150,-- Kč, c. infrastrukturní majetek (kanalizační řad v ulici Hromádky z Jistebnice v Chotěboři), tak jak je tento vklad popsán ve znaleckém posudku znalce Ing. Jaroslava Bělohradského, Husovo náměstí 63, 584 01 Ledeč nad Sázavou, ze dne 31.3.2023 zapsaném ve znaleckém deníku pod pořadovým číslem 017846/2023, přičemž výše ocenění tohoto vkladu (která se rovněž schvaluje) je na základě citovaného znaleckého posudku stanovena částkou 276.920,-- Kč, d. infrastrukturní majetek (kanalizační řad v ulici Wurmova v Chotěboři), tak jak je tento vklad popsán ve znaleckém posudku znalce Ing. Jaroslava Bělohradského, Husovo náměstí 63, 584 01 Ledeč nad Sázavou, ze dne 31.3.2023 zapsaném ve znaleckém deníku pod pořadovým číslem 017852/2023, přičemž výše ocenění tohoto vkladu (která se rovněž schvaluje) je na základě citovaného znaleckého posudku stanovena částkou 533.950,-- Kč, e. infrastrukturní majetek (stožárová trafostanice 35 kV a transformátor VN/NN 160 kVA na čistírně odpadních vod v Chotěboři), tak jak je tento vklad popsán ve znaleckém posudku znalce Ing. Jaroslava Bělohradského, Husovo náměstí 63, 584 01 Ledeč nad Sázavou, ze dne 3.4.2023 zapsaném ve znaleckém deníku pod pořadovým číslem 017854/2023, přičemž výše ocenění tohoto vkladu (která se rovněž schvaluje) je na základě citovaného znaleckého posudku stanovena částkou 207.780,-- Kč, f. infrastrukturní majetek (veřejné osvětlení v obci Chotěboři ulice Havlíčkova, U Stadionu, Bezděkovská, Žižkova, 5. května, Fominova, Palackého, Chotěbořova, Riegrova, Na Výsluní, Zednická, Tyršova, Hromádky z Jistebnice a v jejích místních částech Bíl ek, Příjemky, Rankov), tak jak je tento vklad popsán ve znaleckém posudku znalce Ing. Jaroslava Bělohradského, Husovo náměstí 63, 584 01 Ledeč nad Sázavou, ze dne 3.4.2023 zapsaném ve znaleckém deníku pod pořadovým číslem 017861/2023, přičemž výše ocenění tohoto vkladu (která se rovněž schvaluje) je na základě citovaného znaleckého posudku stanovena částkou 2.405.470,-- Kč, g. infrastrukturní majetek - kanalizační a vodovodní řad ZTV pro rodinné domy U Obory, Chotěboř tak jak je tento vklad popsán ve znaleckém posudku znalce Ing. Jaroslava Bělohradského, Husovo náměstí 63, 584 01 Ledeč nad Sázavou, ze dne 3.4.2023 zapsaném ve znaleckém deníku pod pořadovým číslem 017864/2023, přičemž výše ocenění tohoto vkladu (která se rovněž schvaluje) je na základě citovaného znaleckého posudku stanovena částkou 651.620,-- Kč, h. infrastrukturní majetek - kanalizační a vodovodní řad ZTV obytná zóna -Morákovský, Chotěboř, I. etapa tak jak je tento vklad popsán ve znaleckém posudku znalce Ing. Jaroslava Bělohradského, Husovo náměstí 63, 584 01 Ledeč nad Sázavou, ze dne 6.4.2023 zapsaném ve znaleckém deníku pod pořadovým číslem 017869/2023, přičemž výše ocenění tohoto vkladu (která se rovněž schvaluje) je na základě citovaného znaleckého posudku stanovena částkou 2.007.900,-- Kč, ch. infrastrukturní majetek - kanalizační a vodovodní řad ZTV obytná zóna Pod stadionem, Chotěboř tak jak je tento vklad popsán ve znaleckém posudku znalce Ing. Jaroslava Bělohradského, Husovo náměstí 63, 584 01 Ledeč nad Sázavou, ze dne 6.4.2023 zapsaném ve znaleckém deníku pod pořadovým číslem 017873/2023, přičemž výše ocenění tohoto vkladu (která se rovněž schvaluje) je na základě citovaného znaleckého posudku stanovena částkou 896.670,-- Kč, i. infrastrukturní majetek - kanalizační a vodovodní řad ZTV ulice Dlouhá, Chotěboř tak jak je tento vklad popsán ve znaleckém posudku znalce Ing. Jaroslava Bělohradského, Husovo náměstí 63, 584 01 Ledeč nad Sázavou, ze dne 7.4.2023 zapsaném ve znaleckém deníku pod pořadovým číslem 017947/2023, přičemž výše ocenění tohoto vkladu (která se rovněž schvaluje) je na základě citovaného znaleckého posudku stanovena částkou 405.980,-- Kč, j. infrastrukturní majetek - stavba vodovod Střížov - Hájek v katastrálním území Střížov u Chotěboře, tak jak je tento vklad popsán ve znaleckém posudku znalce Ing. Jaroslava Bělohradského, Husovo náměstí 63, 584 01 Ledeč nad Sázavou, ze dne 7.4.2023 zapsaném ve znaleckém deníku pod pořadovým číslem 017968/2023, přičemž výše ocenění tohoto vkladu (která se rovněž schvaluje) je na základě citovaného znaleckého posudku stanovena částkou 17.325.270,-- Kč, k. infrastrukturní majetek - stavba vodovod Počátky v katastrálním území Počátky u Chotěboře, Příjemky, Dobkov, tak jak je tento vklad popsán ve znaleckém posudku znalce Ing. Jaroslava Bělohradského, Husovo náměstí 63, 584 01 Ledeč nad Sázavou, ze dne 30.3.2023 zapsaném ve znaleckém deníku pod pořadovým číslem 016035/2023, přičemž výše ocenění tohoto vkladu (která se rovněž schvaluje) je na základě citovaného znaleckého posudku stanovena částkou 21.710.960,-- Kč, l. infrastrukturní majetek - vodovodní řad ZTV obytná zóna - ulice Višňová, Chotěboř, tak jak je tento vklad popsán ve znaleckém posudku znalce Ing. Jaroslava Bělohradského, Husovo náměstí 63, 584 01 Ledeč nad Sázavou, ze dne 7.4.2023 zapsaném ve znaleckém deníku pod pořadovým číslem 017972/2023, přičemž výše ocenění tohoto vkladu (která se rovněž schvaluje) je na základě citovaného znaleckého posudku stanovena částkou 276.910,-- Kč, m. stavba Kanalizace Bílek, pneumatické čerpání na čističku odpadních vod v Chotěboři, tak jak je tento vklad popsán ve znaleckém posudku znalce Ing. Jaroslava Bělohradského, Husovo náměstí 63, 584 01 Ledeč nad Sázavou, ze dne 26.3.2023 zapsaném ve znaleckém deníku pod pořadovým číslem 015905/2023, přičemž výše ocenění tohoto vkladu (která se rovněž schvaluje) je na základě citovaného znaleckého posudku stanovena částkou 25.699.660,-- Kč, n. infrastrukturní majetek nemovité věci zapsané v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, na listu vlastnictví číslo 10.001 pro obec Chotěboř a katastrální území Počátky u Chotěboře jako pozemek ozn ačený jako zastavěná plocha a nádvoří čísla parcelního st.150 (stavební parcela), a pozemek označený jako ostatní plocha čísla parcelního 241/4 (pozemková parcela), tak jak je tento vklad popsán ve znaleckém posudku znalce Ing. Jaroslava Bělohradského, Husovo náměstí 63, 584 01 Ledeč nad Sázavou, ze dne 29.3.2023 zapsaném ve znaleckém deníku pod pořadovým číslem 015995/2023, přičemž výše ocenění tohoto vkladu (která se rovněž schvaluje) je na základě citovaného znaleckého posudku stanovena částkou 588.000,-- Kč, o. infrastrukturní majetek nemovité věci zapsané v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, na listu vlastnictví číslo 10.001 pro obec Chotěboř a katastrální území Bílek jako pozemek označený jako pozemek označený jako ostatní plocha čísla parcelního 31/15 (pozemková parcela) a pozemek označený jako ostatní plocha čísla parcelního 31/20 (pozemková parcela), tak jak je tento vklad popsán ve znaleckém posudku znalce Ing. Jaroslava Bělohradského, Husovo náměstí 63, 584 01 Ledeč nad Sázavou, ze dne 31.3.2023 zapsaném ve znaleckém deníku pod pořadovým číslem 017811/2023, přičemž výše ocenění tohoto vkladu (která se rovněž schvaluje) je na základě citovaného znaleckého posudku stanovena částkou 246.400,-- Kč, p. infrastrukturní majetek nemovitá věc zapsaná v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, na listu vlastnictví číslo 10.001 pro obec Libice nad Doubravou a katastrální území Lhůta jako stavba označená jako jiná stavba postavená na pozemku označeném jako zastavěná plocha a nádvoří čísla parcelního st.47 v katastrálním území Libice nad Doubravou (stavba Čerpací stanice Lhůta) tak jak je tento vklad popsán ve znaleckém posudku znalce Ing. Jaroslava Bělohradského, Husovo náměstí 63, 584 01 Ledeč nad Sázavou, ze dne 6.4.2023 zapsaném ve znaleckém deníku pod pořadovým číslem 017985/2023, přičemž výše ocenění tohoto vkladu (která se rovněž schvaluje) je na základě citovaného znaleckého posudku stanovena částkou 1.084.530,-- Kč, Celková výše ocenění tohoto nepeněžitého vkladu (resp. tedy všech vkladů uvedených výše pod písmeny a. až p.) činí tedy na základě uvedených znaleckých posudků úhrnem 75.230.030,-- Kč, slovy sedmdesát pět miliónů dvě stě třicet tisíc třicet korun českých (což se rovněž schvaluje). Za tento nepeněžitý vklad se vydá Městu Chotěboř 53.241 (slovy padesát tři tisíc dvě stě čtyřicet jedna) kusů nových akcií, které jsou zaknihovanými cennými papíry znějícími na jméno, v jmenovité hodnotě každá 1.000,-- Kč, slovy jeden tisíc korun českých. C) Předmětem nepeněžitého vkladu Města Světlá nad Sázavou je a. infrastrukturní majetek nemovitá věc zapsaná v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, na listu vlastnictví číslo 10.001 pro obec Světlá nad Sázavou a katastrální území Mrzkovice jako pozemek ozn ačený jako trvalý travní porost čísla parcelního 490/5 (pozemková parcela), tak jak je tento vklad popsán ve znaleckém posudku znalce Miloše Šimka, Nerudova 696, Přibyslav, ze dne 28.3.2023 zapsaném ve znaleckém deníku pod pořadovým číslem 4328/76/2023, přičemž výše ocenění tohoto vkladu (která se rovněž schvaluje) je na základě citovaného znaleckého posudku stanovena částkou 34.560,-- Kč, b. infrastrukturní majetek (vodovodní přivaděč Dolní Březinka - Mrzkovice v obci a katastrálním území Dolní Březinka a Mrzkovice), tak jak je tento vklad popsán ve znaleckém posudku znalce Ing. Jaroslava Bělohradského, Husovo náměstí 63, 584 01 Ledeč nad Sázavou, ze dne 6.4.2023 zapsaném ve znaleckém deníku pod pořadovým číslem 017981/2023, přičemž výše ocenění tohoto vkladu (která se rovněž schvaluje) je na základě citovaného znaleckého posudku stanovena částkou 3.397.350,-- Kč, Celková výše ocenění tohoto nepeněžitého vkladu (resp. tedy všech vkladů uvedených výše pod písmeny a. až b.) činí tedy na základě uvedených znaleckých posudků úhrnem 3.431.910,-- Kč, slovy tři milióny čtyři sta třicet jedna tisíc devět set deset korun če ských (což se rovněž schvaluje). Za tento nepeněžitý vklad se vydá Městu Světlá nad Sázavou 2.428 (slovy dva tisíce čtyři sta dvacet osm) kusů nových akcií, které jsou zaknihovanými cennými papíry znějícími na jméno, v jmenovité hodnotě každá 1.000,-- Kč, slovy jeden tisíc korun českých. D) Předmětem nepeněžitého vkladu Města Ledeč nad Sázavou je infrastrukturní majetek - nemovité věci v obci Ledeč nad Sázavou a katastrálním území Obrvaň, jmenovitě 1) pozemek označený jako zastavěná plocha a nádvoří čísla parcelního st.59 (stavební parcela) o výměře 24 m2, 2) pozemek označený jako ostatní plocha čísla parcelního 205/4 (pozemková parcela) o výměře 410 m2, vytvořený na základě geometrického plánu vyhotoveného Geodézií Ledeč nad Sázavou dne 29.7.2021 pod číslem plánu 209-200/2021 oddělením od nemovité věci za psané v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, na listu vlastnictví číslo 10.001 pro obec Ledeč nad Sázavou a katastrální území Obrvaň jako pozemek označený jako ostatní plocha čísla parcelního 205/4) , tak jak je tento vklad popsán ve znaleckém posudku znalce Ing. Jaroslava Bělohradského, Husovo náměstí 63, 584 01 Ledeč nad Sázavou, ze dne 23.8.2023 zapsaném ve znaleckém deníku pod pořadovým číslem 015984/2023, přičemž výše ocenění tohoto vkladu (která se rovněž schvaluje) je na základě citovaného znaleckého posudku stanovena částkou 347.200,-- Kč, Za tento nepeněžitý vklad se vydá Městu Ledeč nad Sázavou 245 (slovy dvě stě čtyřicet pět) kusů nových akcií, které jsou zaknihovanými cennými papíry znějícími na jméno, v jmenovité hodnotě každá 1.000,-- Kč, slovy jeden tisíc korun českých. E) Předmětem nepeněžitého vkladu Obce Lány je infrastrukturní majetek nemovitá věc zapsaná v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, na listu vlastnictví číslo 10.001 pro obec Lány a katastrální území Lány u Libice nad Doubravou jako pozemek označený jako ostatní plocha čísla parcelního 194/19 (pozemková parcela), tak jak je tento vklad popsán ve znaleckém posudku znalce Ing. Jaroslava Bělohradského, Husovo náměstí 63, 584 01 Ledeč nad Sázavou, ze dne 27.3.2023 zapsaném ve znaleckém deníku pod pořadovým číslem 015953/2023, přičemž výše ocenění tohoto vkladu (která se rovněž schvaluje) je na základě citovaného znaleckého posudku stanovena částkou 58.900,-- Kč, Za tento nepeněžitý vklad se vydá Obci Lány 41 (slovy čtyřicet jedna) kusů nových akcií, které jsou zaknihovanými cennými papíry znějícími na jméno, v jmenovité hodnotě každá 1.000,-- Kč, slovy jeden tisíc korun českých. F) Předmětem nepeněžitého vkladu Obce Šlapanov je infrastrukturní majetek nemovitá věc zapsaná v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, na listu vlastnictví číslo 10.001 pro obec a katastrální území Šlapanov jako pozemek označený jako ostatní plocha čísla parcelního 206/38 (pozemková parcela), tak jak je tento vklad popsán ve znaleckém posudku znalce Ing. Jaroslava Bělohradského, Husovo náměstí 63, 584 01 Ledeč nad Sázavou, ze dne 27.3.2023 zapsaném ve znaleckém deníku pod pořadovým číslem 015960/2023, přičemž výše ocenění tohoto vkladu (která se rovněž schvaluje) je na základě citovaného znaleckého posudku stanovena částkou 89.540,-- Kč, Za tento nepeněžitý vklad se vydá Obci Šlapanov 63 (slovy šedesát tři) kusů nových akcií, které jsou zaknihovanými cennými papíry znějícími na jméno, v jmenovité hodnotě každá 1.000,-- Kč, slovy jeden tisíc korun českých. G) Předmětem nepeněžitého vkladu Městysu Štoky je infrastrukturní majetek nemovité věci zapsané v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, na listu vlastnictví číslo 10.001 pro obec a katastrální území Štoky jako pozemek označený jako zastavěná plocha a nádvoří čísla parceln ího st.488 (stavební parcela), a pozemek označený jako ostatní plocha čísla parcelního 380/3 (pozemková parcela), tak jak je tento vklad popsán ve znaleckém posudku znalce Ing. Jaroslava Bělohradského, Husovo náměstí 63, 584 01 Ledeč nad Sázavou, ze dne 30.3.2023 zapsaném ve znaleckém deníku pod pořadovým číslem 016033/2023, přičemž výše ocenění tohoto vkladu (která se rovněž schvaluje) je na základě citovaného znaleckého posudku stanovena částkou 669.700,-- Kč, Za tento nepeněžitý vklad se vydá Městysu Štoky 473 (slovy čtyři sta sedmdesát tři) kusů nových akcií, které jsou zaknihovanými cennými papíry znějícími na jméno, v jmenovité hodnotě každá 1.000,-- Kč, slovy jeden tisíc korun českých. H) Předmětem nepeněžitého vkladu Městysu Uhelná Příbram je infrastrukturní majetek - nemovité věci v obci a katastrálním území Uhelná Příbram, jmenovitě 1) pozemek označený jako zastavěná plocha a nádvoří čísla parcelního st.208 (stavební parcela) o výměře 9 m2, 2) pozemek označený jako ostatní plocha čísla parcelního 1946/5 (pozemková parcela) o výměře 68 m2, vytvořený na základě geometrického plánu vyhotoveného Geodézií Ledeč nad Sázavou dne 15.12.2021 pod číslem plánu 406-541/2021 oddělením od nemovité věci z apsané v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, na listu vlastnictví číslo 10.001 pro obec a katastrální území Uhelná Příbram jako pozemek označený jako ostatní plocha čísla parcelního 1946/4), tak jak je tento vklad popsán ve znaleckém posudku znalce Ing. Jaroslava Bělohradského, Husovo náměstí 63, 584 01 Ledeč nad Sázavou, ze dne 29.3.2023 zapsaném ve znaleckém deníku pod pořadovým číslem 015999/2023, přičemž výše ocenění tohoto vkladu (která se rovněž schvaluje) je na základě citovaného znaleckého posudku stanovena částkou 21.560,-- Kč, Za tento nepeněžitý vklad se vydá Městysu Uhelná Příbram 15 (slovy patnáct) kusů nových akcií, které jsou zaknihovanými cennými papíry znějícími na jméno, v jmenovité hodnotě každá 1.000,-- Kč, slovy jeden tisíc korun českých. CH) Předmětem nepeněžitého vkladu Města Přibyslav je infrastrukturní majetek - nemovité věci v obci Přibyslav a katastrálním území Utín, jmenovitě 1) pozemek označený jako zastavěná plocha a nádvoří čísla parcelního st.61 (stavební parcela) o výměře 9 m2, 2) pozemek označený jako ostatní plocha čísla parcelního 226/6 (pozemková parcela) o výměře 123 m2, vytvořený na základě geometrického plánu vyhotoveného Geodézií Ledeč nad Sázavou dne 3.11.2021 pod číslem plánu 178-462/2021 oddělením od nemovité věci zap sané v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, na listu vlastnictví číslo 10.001 pro obec a katastrální území Utín jako pozemek označený jako ostatní plocha čísla parcelního 226/2), tak jak je tento vklad popsán ve znaleckém posudku znalce Ing. Jaroslava Bělohradského, Husovo náměstí 63, 584 01 Ledeč nad Sázavou, ze dne 29.3.2023 zapsaném ve znaleckém deníku pod pořadovým číslem 016029/2023, přičemž výše ocenění tohoto vkladu (která se rovněž schvaluje) je na základě citovaného znaleckého posudku stanovena částkou 97.680,-- Kč, Za tento nepeněžitý vklad se vydá Městu Přibyslav 69 (slovy šedesát devět) kusů nových akcií, které jsou zaknihovanými cennými papíry znějícími na jméno, v jmenovité hodnotě každá 1.000,-- Kč, slovy jeden tisíc korun českých. I) Předmětem nepeněžitého vkladu Obce Bezděkov je infrastrukturní majetek nemovitá věc zapsaná v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, na listu vlastnictví číslo 10.001 pro obec Bezděkov a katastrální území Bezděkov u Libice nad Doubravou jako pozemek označený jako zastavě ná plocha a nádvoří čísla parcelního st.143 (stavební parcela), tak jak je tento vklad popsán ve znaleckém posudku znalce Ing. Jaroslava Bělohradského, Husovo náměstí 63, 584 01 Ledeč nad Sázavou, ze dne 26.3.2023 zapsaném ve znaleckém deníku pod pořadovým číslem 015944/2023, přičemž výše ocenění tohoto vkladu (která se rovněž schvaluje) je na základě citovaného znaleckého posudku stanovena částkou 2.500,-- Kč, Za tento nepeněžitý vklad se vydá Obci Bezděkov 1 (slovy jeden) kus nové akcie, která je zaknihovaným cenným papírem znějícím na jméno, v jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy jeden tisíc korun českých. do 21. 10. 2023 od 23. 6. 2023

Valná hromada společnosti přijala dne 14.6.2022 toto usnesení: Zvyšuje se základní kapitál společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., takto: Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen se stanoví ve výši 8.808.000,-- Kč. Určuje se, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští. Určuje se, že akcie nebudou upisovány akcionáři na základě dohody ani nebudou nabízeny k upisování na základě veřejné nabídky. Stanoví se, že zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových kmenových akcií, přičemž upisováno bude 8.808 nových kmenových akcií, které budou zaknihovanými cennými papíry na jméno v jmenovité hodnotě každá 1 000,-- Kč (slovy jeden tisíc koru n českých). Nové akcie mohou být upsány peněžitými vklady. Přednostní právo dosavadních akcionářů na upsání nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí peněžitým vkladem, bylo v souladu s ustanovením § 488 zákona o obchodních korporacích, vyloučeno předchozím usnesením valné hromady. Určuje se, že nové kmenové akcie budou nabídnuty k upsání smlouvou předem určeným zájemcům - a to a. Městu Havlíčkův Brod, se sídlem Městského úřadu na adrese Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod, identifikační číslo 002 67 449, 6.932 akcií, a b. Městu Světlá nad Sázavou, se sídlem Městského úřadu na adrese Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou, identifikační číslo 002 68 321, 1.876 akcií. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., na adrese Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod. Určuje se, že lhůta pro upisování akcií pro předem určené zájemce začíná běžet v den přijetí tohoto rozhodnutí a skončí po uplynutí devadesáti (90) dnů ode dne začátku běhu této lhůty, přičemž představenstvo předem určenému zájemci oznámí počátek běhu tét o lhůty tak, že mu bude osobně předán nebo do datové schránky zaslán návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs akcií pro upisování akcií se stanoví částkou 1.400,-- Kč (slovy jeden tisíc čtyři sta korun českých) za jednu akcii v jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy jeden tisíc korun českých). Místo a lhůta pro splacení vkladu upisovatele se stanoví takto - místo pro splacení vkladu je uvedené místo pro upisování akcií (sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., na adrese Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod), lhůta pro splacen í vkladu - upsané akcie budou splaceny dále uvedeným vkladem, a to tak, že nejpozději do devadesáti (90) dnů ode dne provedení úpisu akcií. Předmětem peněžitého vkladu Města Havlíčkův Brod je částka 9.704.800,--Kč, která bude splacena výhradně započtením peněžitých pohledávek Města Havlíčkův Brod vůči dlužníkovi - společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., jmenovitě a. pohledávky ve výši 3.711.914,-- Kč, vzniklé z titulu smlouvy kupní ze dne 20.4.2022 (o převodu stavby Havlíčkův Brod Vodovod Veselice), b. pohledávky ve výši 4.248.347,-- Kč, vzniklé z titulu smlouvy kupní ze dne 21.4.2022 (o převodu stavby Havlíčkův Brod, Termesivy rozšíření kanalizace), c. pohledávky ve výši 1.428.825,-- Kč, vzniklé z titulu smlouvy kupní ze dne 20.4.2022 (o převodu stavby Havlíčkův Brod Obytná zóna Rozkoš), d. části pohledávky ve výši 315.714,-- Kč, vzniklé z titulu smlouvy kupní ze dne 20.4.2022 (o převodu stavby Havlíčkův Brod, Termesivy prodloužení kanalizace), proti pohledávce na splacení emisního kursu. Za tento peněžitý vklad se vydá Městu Havlíčkův Brod 6.932 (slovy šest tisíc devět set třicet dva) kusů nových kmenových akcií, které jsou zaknihovanými cennými papíry znějícími na jméno, v jmenovité hodnotě každá 1.000,-- Kč. Předmětem peněžitého vkladu Města Světlá nad Sázavou je částka 2.626.400,-- Kč, která bude splacena výhradně započtením peněžitých pohledávek Města Světlá nad Sázavou vůči dlužníkovi - společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., jmenovitě a. pohledávky ve výši 2.491.091,-- Kč, vzniklé z titulu smlouvy kupní ze dne 2.2.2022 (o převodu stavby Světlá nad Sázavou kanalizace Rozkoš), b. části pohledávky ve výši 135.309,-- Kč, vzniklé z titulu smlouvy kupní ze dne 2.2.2022 (o převodu stavby Světlá nad Sázavou Prodloužení vodovodu v Lipničce), proti pohledávce na splacení emisního kursu. Za tento peněžitý vklad se vydá Městu Světlá nad Sázavou 1.876 kusů nových kmenových akcií, které jsou zaknihovanými cennými papíry znějícími na jméno, v jmenovité hodnotě každá 1.000,-- Kč. Pravidla postupu pro uzavření smluv (dohod) o započtení pohledávky budou tato: Smlouva (dohoda) o započtení pohledávky upisovatele - jako věřitele proti dlužníkovi - společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., bude uzavřena vždy nejpozději do šedesáti (60) dnů ode dne upsání akcií upisovatelem, nejpozději však do devade sáti (90) dnů ode dne skončení lhůty pro upisování akcií, bude obsahovat přesné označení pohledávek - specifikaci osob dlužníka a věřitele, právní důvod vzniku pohledávky a přesné určení, která část jaké pohledávky se na úhradu emisního kursu započítává. do 23. 9. 2022 od 18. 7. 2022

Představenstvo je pověřeno, aby za podmínek stanovených zákonem a stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií, s tím, že určí, že na zvýšení základního kapitálu budou vydány nové akcie znějící na jméno, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry o jmenovité hodnotě každá 1.000, Kč, slovy jeden tisíc korun českých. Zvýšení základního kapitálu může být provedeno: a) nepeněžitými vklady infrastrukturního majetku obcí, přičemž o ocenění nepeněžitého vkladu rozhodne na základě znaleckého posudku znalce představenstvo a emisní kurz nových akcií určí představenstvo; nebo b) peněžitými vklady, přičemž proti pohledávce společnosti na úhradu emisního kurzu nových akcií mohou být započteny pohledávky na zaplacení kupních cen, resp. jejich částí, z kupních smluv o převodu infrastrukturního majetku obcí (akcionářů) společnosti , uzavíraných mezi společností jako kupující a akcionáři jako prodávajícími. Představenstvo společnosti je povinno na náklady společnosti vypracovat a při upsání akcií doručit každému zájemci návrh dohody o započtení pohledávek, která se řídí ustanoveními zákona a musí, mimo jiné, obsahovat i přesné označení pohledávek specifikací osob dlužníka a věřitele, právního důvodu vzniku pohledávky, číselného určení celkové výše pohledávky ke dni uzavření dohody o započtení, a přesné určení jaká pohledávka se započítává na úhradu emisního kurzu upsaných akcií. Dohoda o započtení musí být uzavřena ve lhůtě splatnosti emisního kurzu upsaných akcií; uzavřením dohody o započtení je emisní kurz až do výše započítávané pohledávky splacen. Základní kapitál může být tímto způsobem zvýšen nejvýše o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu; představenstvo může základní kapitál zvýšit i vícekrát, nepřekročí-li celková částka stanovený limit. Pověření ke zvýšení základního kapitálu bylo uděleno na dobu do 5.6.2024, slovy pátého června roku dva tisíce dvacet čtyři. od 16. 6. 2021

Dne 05.06.2019 přijala valná hromada společnosti toto usnesení: Zvyšuje se základní kapitál společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., takto: Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen se stanoví ve výši 2.323.000,-- Kč (slovy dva milióny tři sta dvacet tři tisíce korun českých). Určuje se, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští. Urču je se, že akcie nebudou upisovány akcionáři na základě dohody ani nebudou nabízeny k upisování na základě veřejné nabídky. Stanoví se, že zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových kmenových akcií, přičemž upisováno bude 2.323 (slovy dva ti síce tři sta dvacet tři) nových kmenových akcií, které budou zaknihovanými cennými papíry na jméno v jmenovité hodnotě každá 1 000,-- Kč (slovy jeden tisíc korun českých). Nové akcie mohou být upsány peněžitými vklady. Přednostní právo dosavadních akcioná řů na upsání nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí peněžitým vkladem, bylo v souladu s ustanovením § 488 zákona o obchodních korporacích, vyloučeno předchozím usnesením valné hromady. Určuje se, že všechny nové kmenové akcie budou nabídnuty k upsání smlouvou předem určenému zájemci - a to Městysi Vilémov, se sídlem Úřadu městyse Vilémov, Vilémov 1, identifikační číslo 00268470, 2 323 nových kmenových akcií. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., n a adrese Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod. Určuje se, že lhůta pro upisování akcií pro předem určeného zájemce začíná běžet v den přijetí tohoto rozhodnutí a skončí po uplynutí devadesáti (90) dnů ode dne začátku běhu této lhůty, přičemž představenstvo předem určenému zájemci oznámí počátek běhu této lhůty tak, že mu bude osobně předán nebo do datové schránky zaslán návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs akcií pro upisování akcií se stanoví částkou 1 000,-- Kč (slovy jeden tisíc korun čes kých) za jednu akcii v jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč (slovy jeden tisíc korun českých). Místo a lhůta pro splacení vkladu upisovatele se stanoví takto - místo pro splacení vkladu je uvedené místo pro upisování akcií (sídlo společnosti Vodovody a kanalizac e Havlíčkův Brod, a.s., na adrese Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod), lhůta pro splacení vkladu upsané akcie budou splaceny dále uvedeným vkladem, a to tak, že nejpozději do devadesáti (90) dnů ode dne provedení úpisu akcií. Předmětem peněžitého vkladu M ěstyse Vilémov je částka 2.323.000,-- Kč (slovy dva milióny tři sta dvacet tři tisíce korun českých), která bude splacena výhradně započtením peněžitých pohledávek Městyse Vilémov vůči dlužníkovi - společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., jmenovitě části pohledávky ve výši 154.000,-- Kč (slovy sto padesát čtyři tisíce korun českých), vzniklé z titulu smlouvy kupní ze dne 12.9.2018 (o převodu vodovodního řadu) a pohledávky ve výši 2.169.000,-- Kč (slovy dva miliony sto šedesát devět tisíc k orun českých), vzniklé z titulu smlouvy kupní ze dne 12.9.2018 (o převodu stavby vodovodu) proti pohledávce na splacení emisního kursu. Za tento peněžitý vklad se vydá Městysi Vilémov 2.323 (slovy dva tisíce tři sta dvacet tři) kusů nových kmenových akcií , které jsou zaknihovanými cennými papíry znějícími na jméno, v jmenovité hodnotě každá 1.000,-- Kč (slovy jeden tisíc korun českých). Pravidla postupu pro uzavření smlouvy (dohody) o započtení pohledávky budou tato: Smlouva (dohoda) o započtení pohledávk y upisovatele - jako věřitele proti dlužníkovi - společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., bude uzavřena vždy nejpozději do šedesáti (60) dnů ode dne upsání akcií upisovatelem, nejpozději však do devadesáti (90) dnů ode dne skončení lhůty pr o upisování akcií, bude obsahovat přesné označení pohledávek - specifikaci osob dlužníka a věřitele, právní důvod vzniku pohledávky a přesné určení, která část jaké pohledávky se na úhradu emisního kursu započítává. do 29. 7. 2020 od 30. 7. 2019

Dne 07.02.2019 přijalo představenstvo společnosti toto usnesení: "Zvyšuje se základní kapitál společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. se sídlem Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod, identifikační číslo 481 73 002, takto: Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen se stanoví ve výši 14.106.000,-- Kč, slov y čtrnáct miliónů jedno sto šest tisíc korun českých (tedy ze stávajícího základního kapitálu 932.173.000,-- Kč na novou výši základního kapitálu 946.279.000,-- Kč). Určuje se, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společn osti se nepřipouští. Určuje se, že akcie nebudou upisovány akcionáři na základě dohody ani nebudou nabízeny k upisování na základě veřejné nabídky. Stanoví se, že zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových kmenových akcií, přičemž upisován o bude 14.106 (slovy čtrnáct tisíc jedno sto šest) nových kmenových akcií, které jsou zaknihovanými cennými papíry, znějících na jméno, v jmenovité hodnotě každá 1.000,-- Kč, slovy jeden tisíc korun českých. Nové akcie mohou být upsány dále uvedenými nepe něžitými vklady. Určuje se, že všechny nové kmenové akcie budou nabídnuty k upsání smlouvou předem určeným zájemcům - a to: a) akcionáři - Obci Bartoušov, se sídlem obecního úřadu Bartoušov 71, PSČ 580 01, identifikační číslo 00579785, 2.337 akcií, b) akcionáři - Městu Go lčův Jeníkov, se sídlem Městského úřadu Golčův Jeníkov, Nám. T. G. Masaryka 110, identifikační číslo 00267406, 2.827 akcií, c) akcionáři - Obci Horka II, se sídlem obecního úřadu úřadu Horka II 1, PSČ 582 22, identifikační číslo 00236071, 8.942 akcií, Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. na adrese Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod. Určuje se, že lhůta pro upisování akcií pro předem určené zájemce začíná běžet v den přijetí tohoto rozhodnutí a skonč í po uplynutí devadesáti (90) dnů ode dne začátku běhu této lhůty, přičemž představenstvo předem určeným zájemcům oznámí počátek běhu této lhůty tak, že jim bude osobně předán nebo do datové schránky zaslán návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs akcií pro upisování akcií se stanoví částkou 1.000,-- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za jednu akcii v jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy jeden tisíc korun českých. Místo a lhůta pro splacení vkladů upisovatelů se stanoví takto - místo pro sp lacení vkladů je uvedené místo pro upisování akcií (sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. na adrese Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod), lhůta pro splacení vkladů - upsané akcie budou splaceny dále uvedenými vklady, a to tak, že nej později do devadesáti (90) dnů ode dne provedení úpisu akcií. Předmětem nepeněžitého vkladu Obce Bartoušov je infrastrukturní majetek (vodovodní řady označené A, B. C, D, E, F, PVŘ 1 a PVŘ v obci a katastrálním území Bartoušov), tak jak je tento nepeněžit ý vklad popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky, Havlíčkův Brod, Nad Parkem 3411, ze dne 8.1.2019 zapsaném ve znaleckém deníku pod pořadovým číslem 9289/3/2019 A, přičemž výše ocenění tohoto nepeněžitého vkladu (která se rovněž schvaluje) je na základě citovaného znaleckého posudku stanovena částkou 2.337.000,-- Kč (slovy dva milióny tři sta třicet sedm tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad se vydá Obci Bartoušov 2.337 (slovy dva tisíce tři sta třicet sedm) kusů nových kmenových akcií , které jsou zaknihovanými cennými papíry znějícími na jméno, v jmenovité hodnotě každá 1.000,-- Kč, slovy jeden tisíc korun českých. Předmětem nepeněžitého vkladu Obce Horka II je infrastrukturní majetek - nemovité věci zapsané v katastru nemovitostí Kat astrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Kutná Hora na listu vlastnictví číslo 10.001 pro obec Horka II a katastrální území Horka nad Sázavou jako pozemek označený jako zastavěná plocha a nádvoří číslo parcelní st.467 (stavební parc ela), pozemek označený jako ostatní plocha číslo parcelní 784/2 (pozemková parcela), pozemek označený jako orná půda číslo parcelní 789/5 (pozemková parcela) a pozemek označený jako ostatní plocha číslo parcelní 790/3 (pozemková parcela), se vším přísluše nstvím a součástmi, včetně vodojemu a vodovodních řadů, tak jak je tento nepeněžitý vklad popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky, Havlíčkův Brod, Nad Parkem 3411, ze dne 8.1.2019 zapsaném ve znaleckém deníku pod pořadovým číslem 9289/3/2019 C, přičemž výše ocenění tohoto nepeněžitého vkladu (která se rovněž schvaluje) je na základě citovaného znaleckého posudku stanovena částkou 8.942.000,-- Kč (slovy osm miliónů devět set čtyřicet dva tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad se vydá Ob ci Horka II 8.942 (slovy osm tisíc devět set čtyřicet dva) kusů nových kmenových akcií, které jsou zaknihovanými cennými papíry znějícími na jméno, v jmenovité hodnotě každá 1.000,-- Kč, slovy jeden tisíc korun českých. Předmětem nepeněžitého vkladu Města Golčův Jeníkov je infrastrukturní majetek (vodovodní a kanalizační řady na stavbě "Technická infrastruktura pro rodinné domky, lokalita Za Pivovarem" v obci a katastrálním území Golčův Jeníkov), tak jak je tento nepeněžitý vklad popsán ve znaleckém posud ku znalce Zdeňka Jedličky, Havlíčkův Brod, Nad Parkem 3411, ze dne 8.1.2019 zapsaném ve znaleckém deníku pod pořadovým číslem 9289/3/2019 B, přičemž výše ocenění tohoto nepeněžitého vkladu (která se rovněž schvaluje) je na základě citovaného znaleckého po sudku stanovena částkou 2.827.000,-- Kč (slovy dva milióny osm set dvacet sedm tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad se vydá Městu Golčův Jeníkov 2.827 (slovy dva tisíce osm set dvacet sedm) kusů nových kmenových akcií, které jsou zaknihovanými cennými papíry znějícími na jméno, v jmenovité hodnotě každá 1.000,-- Kč, slovy jeden tisíc korun českých." do 29. 7. 2020 od 8. 4. 2019

Dne 13.06.2018 přijala valná hromada společnosti toto usnesení: "Zvyšuje se základní kapitál společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. takto: Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen se stanoví ve výši 6.442.000,-- Kč, slovy šest miliónů čtyři sta čtyřicet dva tisíc korun českých. Určuje se, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští. U rčuje se, že akcie nebudou upisovány akcionáři na základě dohody ani nebudou nabízeny k upisování na základě veřejné nabídky. Stanoví se, že zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových kmenových akcií, přičemž upisováno bude 6.442 (slovy šes t tisíc čtyři sta čtyřicet dva) nových kmenových akcií, které budou zaknihovanými cennými papíry na jméno v jmenovité hodnotě každá 1.000,-- Kč, slovy jeden tisíc korun českých. Nové akcie mohou být upsány peněžitými vklady. Přednostní právo dosavadních akcionářů na upsání nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí peněžitým vkladem, bylo v souladu s ustanovením §488 zákona o obchodních korporacích, vyloučeno předchozím usnesením valné hromady. Určuje se, že všechny nové kmenové akcie budou nabídnuty k upsání smlouvou předem určeným zájemcům - a to a. Město Světlá nad Sázavou, se sídlem Městského úřadu Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, identifikační číslo 00268321, 1.181 nových kmenových akcií, b. Město Přibyslav, se sídlem Městského úřadu Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, identifikační číslo 00268097, 5.261 nových kmenových akcií. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. na adrese Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod. Určuje se, že lhůta pro upisování akcií pro předem určené zájemce začíná běžet v den přijetí tohoto rozhodnutí a skončí po uplynutí devadesáti (90) dnů ode dne začátku běhu této lhůty, přičemž představenstvo předem určeným zájemcům oznámí počátek běhu tét o lhůty tak, že jim bude osobně předán nebo do datové schránky zaslán návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs akcií pro upisování akcií se stanoví částkou 1.000,-- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za jednu akcii v jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy jeden tisíc korun českých). Místo a lhůta pro splacení vkladů upisovatelů se stanoví takto - místo pro splacení vkladů je uvedené místo pro upisování akcií (sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. na adrese Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod), lhůta pro splacení vkladů - upsané akcie budou splaceny dále uvedeným vkladem, a to tak, že nejpozději do devadesáti (90) dnů ode dne provedení úpisu akcií. Předmětem peněžitého vkladu Města Světlá nad Sázavou je částka 1.181.000,-- Kč, slovy jeden milión jedno sto osmdesát jedna tisíc korun českých, která bude splacena výhradně započtením peněžitých pohledávek Města Světlá nad Sázavou vůči dlužníkovi - spole čnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., jmenovitě části pohledávky ve výši 981.000,-- Kč, slovy devět set osmdesát jedna tisíc korun českých, vzniklé z titulu smlouvy kupní ze dne 5.6.2017 a 30.6.2017 (o převodu kanalizačního řadu) a pohledávky ve výši 200.000,-- Kč, slovy dvě stě tisíc korun českých, vzniklé z titulu smlouvy kupní ze dne 5.6.2017 a 30.6.2017 (o převodu stavby vodovodu) proti pohledávce na splacení emisního kursu. Za tento peněžitý vklad se vydá Městu Světlá nad Sázavou 1.181 ( slovy jeden tisíc jedno sto osmdesát jedna) kusů nových kmenových akcií, které jsou zaknihovanými cennými papíry znějícími na jméno, v jmenovité hodnotě každá 1.000,-- Kč, slovy jeden tisíc korun českých. Předmětem peněžitého vkladu Města Přibyslav je částka 5.261.000,-- Kč, slovy pět miliónů dvě stě šedesát jedna tisíc korun českých, která bude splacena výhradně započtením peněžitých pohledávek Města Přibyslav vůči dlužníkovi - společnosti Vodovody a kana lizace Havlíčkův Brod, a.s., jmenovitě části pohledávky ve výši 5.126.800,-- Kč, slovy pět miliónů jedno sto dvacet šest tisíc osm set korun českých, vzniklé z titulu smlouvy kupní ze dne 21.9.2017 a 19.12.2017 (o převodu kanalizačních řadů) a části pohle dávky ve výši 134.200,-- Kč, slovy jedno sto třicet čtyři tisíc dvě stě korun českých, vzniklé z titulu smlouvy kupní ze dne 29.3.2017 (o převodu stavby vodovodních a kanalizačních řadů) proti pohledávce na splacení emisního kursu. Za tento peněžitý vklad se vydá Městu Přibyslav 5.261 (slovy pět tisíc dvě stě šedesát jedna) kusů nových kmenových akcií, které jsou zaknihovanými cennými papíry znějícími na jméno, v jmenovité hodnotě každá 1.000,-- Kč, slovy jeden tisíc korun českých. Pravidla postupu pro uzavření smluv (dohod) o započtení pohledávky budou tato: smlouvy (dohody) o započtení pohledávky upisovatelů - jako věřitelů proti dlužníkovi - společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. bude uzavřena vždy nejpozději do š edesáti (60) dnů ode dne upsání akcií upisovatelem, nejpozději však do devadesáti (90) dnů ode dne skončení lhůty pro upisování akcií, bude obsahovat přesné označení pohledávek - specifikaci osob dlužníka a věřitele, právní důvod vzniku pohledávky a přesn é určení, která část jaké pohledávky se na úhradu emisního kursu započítává. do 29. 7. 2020 od 13. 8. 2018

Představenstvo je pověřeno, aby za podmínek stanovených zákonem a stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií, s tím, že se určuje, že na zvýšení základního kapitálu budou vydány nové kmenové akcie znějící na jméno, které budo u vydány jako zaknihované cenné papíry o jmenovité hodnotě každá 1.000,-- Kč, slovy jeden tisíc korun českých. Zvýšení základního jmění může být provedeno: a) nepeněžitými vklady infrastrukturního majetku obcí, přičemž o ocenění nepeněžitého vkladu rozhodne na základě znaleckého posudku znalce představenstvo a emisní kurz nových akcií určí představenstvo na základě ocenění vkladu tak, aby se rovnal nebo maxi málně přiblížil jmenovité hodnotě těchto akcií;nebo b) peněžitými vklady, přičemž proti pohledávce společnosti na úhradu emisního kurzu nových akcií mohou být započteny pohledávky na zaplacení kupních cen, resp. jejich částí, z kupních smluv o převodu infrastrukturního majetku obcí (akcionářů) společnosti, uzavíraných mezi společností jako kupující a akcionáři jako prodávajícími; Představenstvo společnosti je povinno na náklady společnosti vypracovat a při upsání akcií doručit každému zájemci návrh dohody o započtení pohledávek, která se řídí ustanoveními zákona a musí, mimo jiné, obsahovat i přesné označení pohledávek specifikací osob dlužníka a věřitele, právního důvodu vzniku pohledávky, číselného určení celkové výše pohledávky ke dni uzavření dohody o započtení, a přesné určení na úhradu jaké části emisního kurzu se každá pohledávka započítává. Existence a výše započítávaných pohledávek musí být ověřena auditorem. Dohoda o započtení musí být uzavřena ve lhůtě splatnosti emisního kurzu upsaných akcií; uzavřením dohody o započtení je emisní kurz až do výše započítávané pohledávky splacen. Základní kapitál může být tímto způsobem zvýšen nejvýše o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu; představenstvo může základní kapitál zvýšit i vícekrát, nepřekročí-li celková částka stanovený limit. do 16. 6. 2021 od 13. 8. 2018

Rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 1. 6. 2016 o zvýšení základního kapitálu: Zvyšuje se základní kapitál společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. takto: Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen se stanoví ve výši 2 397 000,- Kč, slovy dva milióny tři sta devadesát sedm tisíc korun českých. Určuje se, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští. Urč uje se, že akcie nebudou upisovány akcionáři na základě dohody ani nebudou nabízeny k upisování na základě veřejné nabídky. Stanoví se, že zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových kmenových akcií, přičemž upisováno bude 2 397 (slovy dva tisíce tři sta devadesát sedm) nových kmenových akcií, které budou zaknihovanými cennými papíry na jméno ve jmenovité hodnotě každá 1 000,- Kč, slovy jeden tisíc korun českých. Nové akcie mohou být upsány peněžitým vkladem. Přednostní právo dosavadních akcionářů na upsání nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí peněžitým vkladem, bylo v souladu s ustanovením § 488 zákona o obchodních korporacích, vyloučeno předchozím usnesením valné hromady. Určuje se, že všechny nové kmenové akcie budou nabídnuty k upsání smlouvou předem určenému zájemci, a to akcionáři - Městu Chotěboř, se sídlem Městského úřadu Chotěboř, Trčků z Lípy 69, identifikační číslo 00267538, všech 2 397 (slovy dva tisíce tři sta d evadesát sedm) nových kmenových akcií. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. na adrese Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod. Určuje se, že lhůta pro upisování akcií pro předem určeného zájemce začíná běžet v den přijetí tohoto usnesení a skončí po uplynutí devadesáti (90) dnů ode dne začátku běhu této lhůty, přičemž představenstvo předem určenému zájemci oznámí počátek běhu tét o lhůty tak, že mu bude osobně předán nebo do datové schránky zaslán návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs akcií pro upisování akcií se stanoví částkou 1 000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za jednu akcii ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, slovy jeden tisíc korun českých. Místo a lhůta pro splacení vkladů upisovatele se stanoví takto - místo p ro splacení vkladů je uvedené místo pro upisování akcií (sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. na adrese Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod), lhůta pro splacení vkladů - upsané akcie budou splaceny dále uvedeným vkladem, a to tak, ž e nejpozději do devadesáti (90) dnů ode dne provedení úpisu akcií. Předmětem peněžitého vkladu Města Chotěboř je částka 2 397 000,- Kč, slovy dva milióny tři sta devadesát sedm tisíc korun českých, která bude splacena výhradně započtením části peněžité pohledávky Města Chotěboř vůči dlužníkovi - společnosti Vodovody a ka nalizace Havlíčkův Brod, a.s., jmenovitě části pohledávky ve výši 2 397 000,- Kč, slovy dva milióny tři sta devadesát sedm tisíc korun českých, vzniklé z titulu smlouvy kupní ze dne 6.12.2015 a 14.12.2015 (o převodu odlehčovací stoky zámecký park Chotěboř ) - proti pohledávce na splacení emisního kursu. Za tento peněžitý vklad se vydá Městu Chotěboř 2 397 (slovy dva tisíce tři sta devadesát sedm) kusů nových kmenových akcií, které jsou zaknihovanými cennými papíry znějícími na jméno, ve jmenovité hodnotě k aždá 1 000,- Kč, slovy jeden tisíc korun českých. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy (dohody) o započtení pohledávky budou tato: smlouva (dohoda) o započtení pohledávky upisovatele - jako věřitele proti dlužníkovi - společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. bude uzavřena vždy nejpozději d o šedesáti (60) dnů ode dne upsání akcií upisovatelem, nejpozději však do devadesáti (90) dnů ode dne skončení lhůty pro upisování akcií, bude obsahovat přesné označení pohledávek specifikaci osob dlužníka a věřitele, právního důvodu vzniku pohledávky, čí selné určení celkové výše pohledávky ke dni uzavření dohody o započtení, a přesné určení na úhradu jaké části emisního kursu se každá pohledávka započítává. Schvaluje se započtení celé pohledávky společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. vůči Městu Chotěboř z titulu smlouvy o upsání akcií společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., ve výši 2 397 000,- Kč, slovy dva milióny tři sta dev adesát sedm tisíc korun českých, s částí pohledávky Města Chotěboř vůči společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. z titulu smlouvy kupní ze dne 6.12.2015 a 14.12.2015 (o převodu odlehčovací stoky zámecký park Chotěboř), jmenovitě s částí ve v ýši 2 397 000,- Kč, slovy dva milióny tři sta devadesát sedm tisíc korun českých. Schvaluje se v souladu s ustanovením § 21 odstavec 3 zákona o obchodních korporacích návrh smlouvy o započtení pohledávky akcionáře - Města Chotěboř, kterážto smlouva bude obsahovat tato ujednání: Společnost Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. dluží Městu Chotěboř z titulu smlouvy kupní ze dne 6.12.2015 a 14.12.2015 (o převodu odlehčovací stoky zámecký park Chotěboř) ke dni uzavření této dohody částku 2 397 793,42 Kč, slovy dva milióny tři s ta devadesát sedm tisíc sedm set devadesát tři koruny české čtyřicet dva haléře. Město Chotěboř dluží společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. z titulu smlouvy o upsání akcií společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. ke dni uzavření této smlouvy částku 2 397 000,- Kč, slovy dva milióny tři sta devadesát sedm tisíc korun českých. Společnost Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. a Město Chotěboř se dohodly na vzájemném započtení celé pohledávky společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. vůči Městu Chotěboř z titulu smlouvy o upsání akcií společnosti Vodovody a kana lizace Havlíčkův Brod, a.s., s částí pohledávky Města Chotěboř vůči společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. z titulu smlouvy kupní ze dne 6.12.2015 a 14.12.2015 (o převodu odlehčovací stoky zámecký park Chotěboř) (o převodu infrastrukturníh o majetku obce), jmenovitě s částí ve výši 2 397 000,- Kč, slovy dva milióny tři sta devadesát sedm tisíc korun českých. Uvedené majetkové dispozici nejsou na překážku žádné okolnosti. do 20. 9. 2016 od 11. 8. 2016

Počet členů dozorčí rady: 5 do 24. 6. 2015 od 10. 9. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 2. 6. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 7 do 24. 6. 2015 od 2. 6. 2014

Rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu společnosti: 1. Společná ustanovení: 1.1. základní kapitál společnosti se zvyšuje o 33 936 000,-- Kč (třicet tři miliony devět set třicet šest tisíc korun českých), vydáním 33 936 (třiceti tří tisíc devíti set třiceti šesti) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydáva ných v listinné podobě, s omezenou převoditelností, každé o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč (tisíc korun českých) 1.2. nové akcie mohou být upsány peněžitými vklady a dále uvedenými nepeněžitými vklady, nepeněžitými vklady bude upsána částka 27 836 000,-- Kč (dvacet sedm milionů osm set třicet šest tisíc korun českých), tj. 27 836 akcií, peněžitým vkladem bude upsána částka 6 100 000,-- Kč (šest milionů sto tisíc korun českých), tj. 6 100 akcií 1.3. upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 1.4. vylučuje se přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí peněžitým vkladem 1.5. emisní kurs každé nové akcie upsané bez přednostního práva se bez ohledu na to, zda akcie bude upsána peněžitým či nepeněžitým vkladem, rovná její jmenovité hodnotě a činí 1 000,-- Kč (tisíc korun českých) 1.6. nové akcie mohou být upsány i před zápisem rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bude-li podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní m oc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku 2. Upsání peněžitým vkladem: 2.1. základní kapitál se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 6 100 000,-- Kč (šest milionů sto tisíc korun českých); 2.2. nové akcie budou nabídnuty určitým zájemcům takto: 2.2.1. Obci Knyk 146 akcií 2.2.2. Městu Ždírec nad Doubravou 182 akcie 2.2.3. Městu Světlá nad Sázavou 687 akcií 2.2.4. Městu Ledeč nad Sázavou 1 489 akcií 2.2.5. Městu Havlíčkův Brod 3 596 akcií 2.3. představenstvo společnosti je povinno předem určeným zájemcům nejpozději do 30 (třiceti) dnů od rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu doručit písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 2 03 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku, návrh smlouvy o upsání akcií a oznámit počátek běhu lhůty pro upisování akcií 2.4. předem určení zájemci mohou nové akcie upsat ve lhůtě 90 (devadesáti dnů) počínající 31. (třicátým prvým) dnem od rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu v sídle společnosti na adrese: Havlíčkův Brod, Žižkova 832, PSČ 580 01, v pracov ní dny v době od 8.00 do 14.00 hodin; k upsání akcií dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií 3. Upsání nepeněžitým vkladem: 3.1. základní kapitál se zvyšuje nepeněžitým vkladem o částku 27 836 000,-- Kč (dvacet sedm milionů osm set třicet šest tisíc korun českých); 3.2. emisní kurs nových akcií může být upsán nepeněžitým vkladem vodohospodářských staveb - vodohospodářských staveb - vodovodních a kanalizačních řadů v obci a katastrálním území Havlíčkův Brod, jak jsou popsány ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličk y číslo 8380/250/2013 ze dne 30. července 2013, které jsou v majetku akcionáře - Města Havlíčkův Brod a které byly oceněny částkou 27 836 000,-- Kč; 3.3. nemovitosti tvořící nepeněžitý vklad byly oceněny znaleckým posudkem znalce Zdeňka Jedličky jmenovaného pro tento účel usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 14. června 2013 č.j. 2Nc 253/2013-8, které nabylo právní moci dne 9. července 201 3; 3.4. na emisní kurs nových akcií se nepeněžitý vklad započítává částkou 27 836 000,-- Kč (dvacet sedm milionů osm set třicet šest tisíc korun českých) a upisovateli - Městu Havlíčkův Brod - tedy bude vydáno 27 836 (dvacet sedm tisíc osm set třicet šest) k usů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno s omezenou převoditelností vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč (tisíc korun českých) 3.5. představenstvo společnosti je povinno Městu Havlíčkův Brod nejpozději do 30 (třiceti) dnů od rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu doručit písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku 3.6. představenstvo společnosti je povinno zároveň s písemnou informací o možnosti upsání nových akcií doručit Městu Havlíčkův Brod návrh smlouvy o upsání akcií obsahující kromě obecných náležitostí smlouvy náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákon íku a prohlášení upisovatele (vkladatele) podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku; náklady na vypracování návrhu smlouvy nese společnost 3.7. představenstvo společnosti je povinno zároveň s písemnou informací o možnosti upsání nových akcií doručit Městu Havlíčkův Brod oznámení o počátku běhu lhůty pro upsání akcií 3.8. Město Havlíčkův Brod může nové akcie upsat ve lhůtě 90 (devadesáti dnů) počínající 31. (třicátým prvým) dnem od rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu v sídle společnosti na adrese: Havlíčkův Brod, Žižkova 832, PSČ 580 01, v pracovní dny v době od 8. 00 do 14.00 hodin 3.9. k upsání akcií dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií, která musí kromě obecných náležitostí smlouvy obsahovat i náležitosti určené ustanovením § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a prohlášení upisovatele (vkladatele) podle § 60 odst. 1 obchodního zá koníku; bude-li smlouva uzavírána před právní mocí usnesení o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, musí být smlouva uzavřena pod rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku 3.10. vklad musí být splacen předáním smlouvy o vkladu obsahující prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku společnosti a fyzickým předáním nemovitostí (§ 204 odst. 3 obchodního zákoníku) na místě samém nejpozději do 30 (třiceti) dnů od uzavření s mlouvy o upsání akcií nepeněžitým vkladem; o předání a převzetí vkladu musí být sepsán zápis. 4. Započtení pohledávek na úhradu emisního kursu upsaných akcií 4.1. představenstvo společnosti souhlasí se započtením těchto pohledávek na úhradu emisního kursu upsaných nových akcií 4.2. části pohledávky prodávajícího Obce Knyk za společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., na zaplacení části kupní ceny v částce 146 926,-- Kč (sto čtyřicet šest tisíc devět set dvacet šest korun českých) za převod stavby „ZTV 12 RD Knyk - vodovod“ dle kupní smlouvy ze dne 29. srpna 2012, na úhradu emisního kurzu akcií se započítává část pohledávky v částce 146 000,-- Kč (sto čtyřicet šest tisíc korun českých); 4.3. části pohledávky prodávajícího Města Ždírec nad Doubravou za společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., na zaplacení části kupní ceny v částce 182 207,-- Kč (sto osmdesát dva tisíce dvě stě sedm korun českých) za převod stavby „Žd írec nad Doubravou - ZTV pro 11 RD Hamerská VI. - II. část“ dle kupní smlouvy ze dne 31. října 2012, na úhradu emisního kurzu akcií se započítává část pohledávky v částce 182 000,-- Kč (sto osmdesát dva tisíce korun českých); 4.4. části pohledávky prodávající Města Světlá nad Sázavou za společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., na zaplacení části kupní ceny v částce 687 047,-- Kč (šest set osmdesát sedm tisíc čtyřicet sedm korun českých) za převod stavby „ Světlá nad Sázavou - průmyslová zóna při ulici Na Rozkoši“ dle kupní smlouvy ze dne 9. července 2012; na úhradu emisního kurzu akcií se započítává část pohledávky v částce 681 000,-- Kč (šest set osmdesát jeden korun českých); 4.5. části pohledávky prodávajícího Města Ledeč nad Sázavou za společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., na zaplacení části kupní ceny v částce 1 489 832,-- Kč (jeden milion čtyři sta osmdesát devět tisíc osm set třicet dvě koruny české) za převod stavby „Ledeč nad Sázavou - ZTV pro 18 RD Plácky I. část“ dle kupní smlouvy ze dne 31. října 2010 na úhradu emisního kurzu akcií se započítává část pohledávky v částce 669 000,-- Kč (šest set šedesát devět tisíc korun českých); 4.6. části pohledávky prodávajícího Města Havlíčkův Brod za společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., na zaplacení části kupní ceny v částce 637 062,-- Kč (šest set třicet sedm tisíc šedesát dvě koruny české) za převod stavby „Havlíčk ův Brod - Obytná zóna U Rybníčku II.“ dle kupní smlouvy ze dne 11. prosince 2012; na úhradu emisního kurzu akcií se započítává část pohledávky v částce 637 000,-- Kč (šest set třicet sedm tisíc korun českých); 4.7. části pohledávky prodávajícího Města Havlíčkův Brod za společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., na zaplacení části kupní ceny v částce 2 959 677,-- Kč (dva miliony devět set padesát devět tisíc šest set sedmdesát sedm korun českých) z a převod stavby „Havlíčkův Brod - kanalizace U Borové, Na Žabinci“ dle kupní smlouvy ze dne 10. září 2013; na úhradu emisního kurzu akcií se započítává část pohledávky v částce 2 959 000,-- Kč (dva miliony devět set padesát devět tisíc korun č eských); 4.8. představenstvo společnosti je povinno na náklady společnosti vypracovat a při upsání akcií doručit každému zájemci návrh dohody o započtení pohledávek 4.9. dohoda o započtení se řídí ustanoveními § 358 až 364 obchodního zákoníku § 580 a 581 občanského zákoníku a musí kromě obecných náležitostí smlouvy obsahovat i přesné označení pohledávek specifikací osob dlužníka a věřitele, právního důvodu vzniku poh ledávky, číselného určení celkové výše pohledávky ke dni uzavření dohody o započtení a určení právního důvodu jeho vzniku do 25. 3. 2014 od 6. 11. 2013

Rozhodnutí představenstva společnosti o prodloužení lhůty k upsání akcií ze dne 28. 8. 2012 (změna odst. 2 bodu 2.4. rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu): 2.4. předem určení zájemci mohou nové akcie upsat ve lhůtě 120 (sto dvaceti dnů) počínající 31. (třicátým prvým) dnem od rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu v sídle společnosti na adrese: Havlíčkův Brod, Žižkova 832, PSČ 580 01, v prac ovní dny v době od 8.00 do 14.00 hodin; k upsání akcií dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií. do 7. 11. 2012 od 7. 9. 2012

Rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu společnosti ze dne 7. 5. 2012: 1. Společná ustanovení: 1.1. základní kapitál společnosti se zvyšuje o 32 394 000,-- Kč (třicet dva miliony tři sta devadesát čtyři tisíce korun českých), vydáním 32 394 (třiceti dvou tisíc tří set devadesáti čtyř) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vyd ávaných v listinné podobě, s omezenou převoditelností, každé o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč (tisíc korun českých) 1.2. nové akcie mohou být upsány peněžitými vklady a dále uvedenými nepeněžitými vklady, 1.3. upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 1.4. vylučuje se přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí peněžitým vkladem 1.5. emisní kurs každé nové akcie upsané bez přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1 000,-- Kč (tisíc korun českých) 1.6. nové akcie mohou být upsány i před zápisem rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bude-li podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní m oc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku 2. Upsání peněžitým vkladem: 2.1. základní kapitál se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 5 894 000,-- Kč (pět milionů osm set devadesát čtyři tisíce korun českých); 2.2. nové akcie budou nabídnuty určitým zájemcům takto: 2.2.1. Městu Přibyslav 3 223 akcií 2.2.2. Obci Břevnice 141 akcií 2.2.3. Obci Šlapanov 681 akcií 2.2.4. Městu Havlíčkův Brod 1 180 akcií 2.2.5. Městysu Štoky 669 akcií 2.3. představenstvo společnosti je povinno předem určeným zájemcům nejpozději do 30 (třiceti) dnů od rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu doručit písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 2 03 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku, návrh smlouvy o upsání akcií a oznámit počátek běhu lhůty pro upisování akcií 2.4. předem určení zájemci mohou nové akcie upsat ve lhůtě 90 (devadesáti dnů) počínající 31. (třicátým prvým) dnem od rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu v sídle společnosti na adrese: Havlíčkův Brod, Žižkova 832, PSČ 580 01, v pracov ní dny v době od 8.00 do 14.00 hodin; k upsání akcií dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií 3. Upsání nepeněžitým vkladem: 3.1. základní kapitál se zvyšuje nepeněžitým vkladem o částku 26 500 000,-- Kč (dvacet šest milionů pět set tisíc korun českých); 3.2. emisní kurs nových akcií může být upsán nepeněžitými vklady: 3.2.1. vodohospodářských staveb - vedovodních řadů v obci Přibyslav v katastrálním území Utín, jak jsou popsány ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 7841/91/2012 a ze dne 27. března 2012, které jsou v majetku akcionáře - Města Přibyslav a kte ré byly oceněny částkou 5 134 000,-- Kč; 3.2.2. souboru vodohospodářských staveb "Čistírna odpadních vod v Přibyslavi" v obci Přibyslav, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 7841/91/2012 b ze dne 27. března 2012, které jsou v majetku akcionáře - Města Přibyslav který b yl oceněn částkou 18 422 000,-- Kč; 3.2.3. vodohospodářských staveb "Kanalizační řad v Poříčí", v místní části obce Přibyslav, jak jsou popsány ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 7841/91/2012 c ze dne 27. března 2012, které jsou v majetku akcionáře - Města Přibyslav a které b yly oceněny částkou 436 000,-- Kč; 3.2.4. vodohospodářských staveb "Kanalizační řad v ulici Seifertova" v obci Přibyslav, jak jsou popsány ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 7841/91/2012 d ze dne 27. března 2012, které jsou v majetku akcionáře - Města Přibyslav a které byly oceněny částkou 189 000,-- Kč; 3.2.5. vodohospodářská stavba "Kanalizační stoka A" v obci Přibyslav, jak je popsána ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 7841/91/2012 e ze dne 27. března 2012, které jsou v majetku akcionáře - Města Přibyslav a která byla oceněna částkou 1 0 48 000,-- Kč; 3.2.6. vodohospodářských staveb "Kanalizační řad v ulici Tržiště" v obci Přibyslav, jak jsou popsány ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 7841/91/2012 f ze dne 27. března 2012, které jsou v majetku akcionáře - Města Přibyslav a které byly oce něny částkou 644 000,-- Kč; 3.2.7. vodohospořádských staveb - propojovacích vrtů PM1 a PM2 a výtlačného řadu Rejholec v obci Přibyslav, jak jsou popsány ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 7841/91/2012 g ze dne 27. března 2012, které jsou v majetku akcionáře - Města Př ibyslav a které byly oceněny částkou 251 000,-- Kč; 3.2.8. vodohospodářských staveb - vodovodních řadů v obci Květinov, jak jsou popsány ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 7841/91/2012 h ze dne 27. března 2012, které jsou v majetku akcionáře - Obce Květinov a které byly oceněny částkou 376 0 00,-- Kč; 3.3. nemovitosti tvořící nepeněžité vklady byly oceněny znaleckými posudky znalce Zdeňka Jedličky jmenovaného pro tento účel usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 22. listopadu 2011 č.j. 2Nc 336/2011-9, které nabylo právní moci dne 13. prosinc e 2011 a usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 6. února 2012 č.j. 2Nc 216/2012-7, které nabylo právní moci dne 1. března 2012; 3.4. na emisní kurs nových akcií se nepeněžité vklady započítávají: 3.4.1. Městu Přibyslav v hodnotě 26 124 000,-- Kč (dvacet šest milionů sto dvacet čtyři tisíce korun českých) a upisovateli - Městu Přibyslav - tedy budou vydány 26 124 (dvacet šest tisíc sto dvacet čtyři) kusy nových nekótovaných kmenových akcií znějícíc h na jméno s omezenou převoditelností vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč (tisíc korun českých) 3.4.2. Obci Květinov v hodnotě 376 000,-- Kč (tři sta sedmdesát šest tisíc korun českých) a upisovateli - Obci Květinov - tedy bude vydáno 376 (tři sta sedmdesát šest) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno s omezenou převoditelností vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč (tisíc korun českých) 3.5. představenstvo společnosti je povinno Městu Přibyslav a Obci Květinov nejpozději do 30 (třiceti) dnů od rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu doručit písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií obsahující alepsoň náležitosti p odle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku 3.6. představenstvo společnosti je povinno zároveň s písemnou informací o možnosti upsání nových akcií doručit Městu Přibyslav a Obci Květinov návrh smlouvy o upsání akcií obsahující kromě obecných náležitostí smlouvy náležitosti podle § 205 odst. 3 obcho dního zákoníku a prohlášení upisovatele (vkladatele) podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku; náklady na vypracování návrhu smlouvy nese společnost 3.7. představenstvo společnosti je povinno zároveň s písemnou informací o možnosti upsání nových akcií doručit Městu Přibyslav a Obci Květinov oznámení o počátku běhu lhůty pro upsání akcií 3.8. Město Přibyslav a Obec Květinov mohou nové akcie upsat ve lhůtě 90 (devadesáti dnů) počínající 31. (třicátým prvým) dnem od rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu v sídle společnosti na adrese: Havlíčkův Brod, Žižkova 832, PSČ 580 01 , v pracovní dny v době od 8.00 do 14.00 hodin 3.9. k upsání akcií dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií, která musí kromě obecných náležitostí smlouvy obsahovat i náležitosti určené ustanovením § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a prohlášení upisovatele (vkladatele) podle § 60 odst. 1 obchodního zá koníku; bude-li smlouva uzavírána před právní mocí usnesení o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, musí být smlouva uzavřena pod rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku 3.10. vklad musí být splacen předáním smlouvy o vkladu obsahující prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku společnosti a fyzickým předáním nemovitostí (§ 204 odst. 3 obchodního zákoníku) na místě samém nejpozději do 30 (třiceti) dnů od uzavření s mlouvy o upsání akcií nepeněžitým vkladem; o předání a převzetí vkladu musí být sepsán zápis. 4. Započtení pohledávek na úhradu emisního kursu upsaných akcií 4.1. představenstvo společnosti souhlasí se započtením těchto pohledávek na úhradu emisního kursu upsaných nových akcií 4.1.1. části pohledávky prodávajícího Města Přibyslav za společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., na zaplacení části kupní ceny v částce 3 223 272,-- Kč (tři miliony dvě stě dvacet tři tisíce dvě stě sedmdesát dvě koruny české) za převod st avby "Přibyslav - TI pro 20 RD Pod Bramborárnou II. část" dle kupní smlouvy ze dne 12. prosince 2011 na úhradu emisního kurzu akcií se započítává část pohledávky v částce 3 223 000,-- Kč (tři miliony dvě stě dvacet tři tísíce korun českých); 4.1.2. části pohledávky prodávající Obce Břevnice za společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., na zaplacení části kupní ceny v částce 141 253,-- Kč (sto čtyřicet jeden tisíc dvě stě padesát tři koruny české) za převod stavby "Břevnice - ZTV Břevnice pro 3 RD - vodovod" dle kupní smlouvy ze dne 14. prosince 2011 na úhradu emisního kurzu akcií se započítává část pohledávky v částce 141 000,-- Kč (sto čtyřicet jeden tisíc korun českých); 4.1.3. části pohledávky prodávající Obce Šlapanov za společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., na zaplacení části kupní ceny v částce 681 447,-- Kč (šest set osmdesát jeden tisíc čtyři sta čtyřicet sedm korun českých) za převod stavby "Šlapa nov - ZTV pro 13 RD "Za Hřištěm" III. a IV. etapa - vodovod" dle kupní smlouvy ze dne 12. prosince 2011 na úhradu emisního kurzu akcií se započítává část pohledávky v částce 681 000,-- Kč (šest set osmdesát jeden korun českých); 4.1.4. části pohledávky prodávajícího Města Havlíčkův Brod za společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., na zaplacení části kupní ceny v částce 1 180 131,-- Kč (jeden milion sto osmdesát tisíc sto třicet jedna koruna česká) za převod stavby " Havlíčkův Brod - 28 TI Žižkov III. - Kanalizace" dle kupní smlouvy ze dne 15. prosince 2011 na úhradu emisního kurzu akcií se započítává část pohledávky v částce 1 180 000,-- Kč (jeden milion sto osmdesát tisíc korun českých); 4.1.5. části pohledávky prodávajícího Městyse Štoky za společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., na zaplacení části kupní ceny v částce 669 329,-- Kč (šest set šedesát devět tisíc tři sta dvacet devět korun českých) za převod stavby "Štoky - TI pro 19 RD "Nad Koupalištěm" - Vodovod" dle kupní smlouvy ze dne 12. prosince 2011 na úhradu emisního kurzu akcií se započítává část pohledávky v částce 669 000,-- Kč (šest set šedesát devět tisíc korun českých); 4.2. představenstvo společnosti je povinno na náklady společnosti vypracovat a při upsání akcií doručit každému zájemci návrh dohody o započtení pohledávek 4.3. dohoda o započtení se řídí ustanoveními § 358 až 364 obchodního zákoníku § 580 a 581 občanského zákoníku a musí kromě obecných náležitostí smlouvy obsahovat i přesné označení pohledávek specifikací osob dlužníka a věřitele, právního důvodu vzniku poh ledávky, číselného určení celkové výše pohledávky ke dni uzavření dohody o započtení a určení právního důvodu jeho vzniku do 7. 11. 2012 od 24. 5. 2012

Rozhodnutí představenstva ze dne 9. 12. 2010 o zvýšení základního kapitálu společnosti: 1. Společná ustanovení: 1.1. základní kapitál společnosti se zvyšuje o 5 453 000,-- Kč (pět milionů čtyři sta padesát tři tisíce korun českých), vydáním 5 453 (pěti tisíc čtyř set padesáti tří) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné po době, každé o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč (tisíc korun českých) 1.2. nové akcie mohou být upsány peněžitými vklady a dále uvedeným nepeněžitým vkladem 1.3. upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 1.4. emisní kurs každé nové akcie upsané nepeněžitým vkladem se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1 000,-- Kč (tisíc korun českých) 1.5. vylučuje se přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií, jejich emisní kurs se splácí peněžitým vkladem 1.6. nové akcie mohou být upsány i před zápisem rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bude-li podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní m oc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku 2. Upsání peněžitým vkladem: 2.1. základní kapitál se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 2 213 000,-- Kč (dva miliony dvě stě třináct tisíc korun českých); 2.2. nové akcie budou nabídnuty určitým zájemcům takto: 2.2.1. Městu Ledeč nad Sázavou 1 189 akcií 2.2.2. Městu Ždírec nad Doubravou 120 akcií 2.2.3. Obci Stříbrné Hory 611 akcií 2.2.4. Městu Habry 293 akcie 2.3. emisní kurs každé nové akcie uspané předem určenými zájemci se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1 000,-- Kč (tisíc korun českých) 2.4. představenstvo společnosti je povinno předem určeným zájemcům nejpozději do 30 (třiceti) dnů od rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu doručit písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 2 03 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku, návrh smlouvy o upsání akcií a oznámit počátek běhu lhůty pro upisování akcií 2.5. předem určení zájemci mohou nové akcie upsat ve lhůtě 90 (devadesáti dnů) počínající 31. (třicátým prvým) dnem od rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu v sídle společnosti na adrese: Havlíčkův Brod, Žižkova 832, PSČ 580 01, v pracov ní dny v době od 8.00 do 14.00 hodin; k upsání akcií dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií 3. Upsání nepeněžitým vkladem: 3.1. základní kapitál se zvyšuje nepeněžitým vkladem o částku 3 240 000,-- Kč (tři miliony dvě stě čtyřicet tisíc korun českých); 3.2. emisní kurs nových akcií může být upsán nepeněžitým vkladem vodohospodářských staveb - vodovodních řadů v Obci Libice nad Doubravou v katastrálním území Libice nad Doubravou, jak jsou popsány ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 7267/322 /2010b ze dne 12. listopadu 2010, které jsou v majetku akcionáře - obce Libice nad Doubravou; 3.3. nemovitosti tvořící nepeněžitý vklad byly oceněny znaleckými posudky znalce Zdeňka Jedličky, jmenovaného pro tento účel usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 7. září 2010 č.j. 2Nc 294/2010-8, které nabylo právní moci dne 10. září 2010, čí slo 7267/322/2010b ze dne 12. listopadu 2010 částkou 3 240 000,-- Kč (tři miliony dvě stě čtyřicet tisíc korun českých); 3.4. na emisní kurs nových akcií se nepeněžitý vklad započítává v hodnotě 3 240 000,-- Kč (tři miliony dvě stě čtyřicet tisíc korun českých) a upisovateli - Obci Libice nad Doubravou - tedy bude vydáno 3 240 (tři tisíce dvě stě čtyřicet) kusů nových nekót ovaných kmenových akcií znějících na jméno vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč (tisíc korun českých) 3.5. představenstvo společnosti je povinno předem Obci Libice nad Doubravou, nejpozději do 30 (třiceti) dnů od rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu doručit písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku 3.6. představenstvo společnosti je povinno zároveň s písemnou informací o možnosti upsání nových akcií doručit Obci Libice nad Doubravou návrh smlouvy o upsání akcií obsahující kromě obecných náležitostí smlouvy náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a prohlášení upisovatele (vkladatele) podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku; náklady na vypracování návrhu smlouvy nese společnost 3.7. představenstvo společnosti je povinno zároveň s písemnou informací o možnosti upsání nových akcií doručit Obci Libice nad Doubravou oznámení o počátku běhu lhůty pro upsání akcií 3.8. Obec Libice nad Doubravou může nové akcie upsat ve lhůtě 90 (devadesáti dnů) počínající 31. (třicátým prvým) dnem od rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu v sídle společnosti na adrese: Havlíčkův Brod, Žižkova 832, PSČ 580 01, v pra covní dny v době od 8.00 do 14.00 hodin 3.9. k upsání akcií dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií, která musí kromě obecných náležitostí smlouvy obsahovat i náležitosti určené ustanovením § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a prohlášení upisovatele (vkladatele) podle § 60 odst. 1 obchodního zá koníku; bude-li smlouva uzavírána před právní mocí usnesení o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, musí být smlouva uzavřena pod rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku 3.10. vklad musí být splacen předáním smlouvy o vkladu obsahující prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku společnosti a fyzickým předáním nemovitostí (§ 204 odst. 3 obchodního zákoníku) na místě samém nejpozději do 30 (třiceti) dnů od uzavření s mlouvy o upsání akcií nepeněžitým vkladem; o předání a převzetí vkladu musí být sepsán zápis. 4. Započtení pohledávek na úhradu emisního kursu upsaných akcií 4.1. valná hromada souhlasí se započtením těchto pohledávek na úhradu emisního kursu upsaných nových akcií 4.1.1. části pohledávky prodávajícího Města Ždírec nad Doubravou za společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., na zaplacení části kupní ceny v částce 41 125,-- Kč za převod stavby "Ždírec nad Doubravou - rozšíření průmyslové zóny II - Vodovod " dle kupní smlouvy ze dne 15.12.2009 4.1.2. pohledávky prodávajícího Města Ždírec nad Doubravou za společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., na zaplacení části kupní ceny v částce 78 910,-- Kč za převod stavby "Ždírec nad Doubravou - rozšíření průmyslové zóny II - Kanalizace" d le kupní smlouvy ze dne 15.12.2009 tedy celkem pohledávky v částce 120 035,-- Kč (sto dvacet tisíc třicet pět korun českých); na úhradu emisního kurzu akcií se pohledávky započítávají v částce 120 000,-- Kč (sto dvacet tisíc korun českých); 4.1.3. části pohledávky prodávajícího Města Ledeč nad Sázavou za společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., na zaplacení části kupní ceny v částce 1 189 754,-- Kč za převod stavby "Ledeč nad Sázavou - infrastruktura k průmyslové zóně Zahrádec ká - vodovod" dle kupní smlouvy ze dne 21.6.2010 započítána bude část pohledávky ve výši 1 189 000,-- Kč (jeden milion sto osmdesát devět tisíc korun českých); 4.1.4. části pohledávky prodávající Obce Stříbrné Hory za společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., na zaplacení části kupní ceny v částce 611 529,-- Kč za převod stavby "Stříbrné Hory - technická infrastruktura pro 6 RD, lokalita Nad Křížk em - vodovod" (vodovodní řad PVC DN 90 v délce 112,1 m) dle kupní smlouvy ze dne 19.11.2010 započítána bude část pohledávky ve výši 611 000,-- Kč (šest set jedenáct tisíc korun českých); 4.1.5. část pohledávky prodávajícího Města Habry za společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., na zaplacení části kupní ceny v částce 293 157,- Kč za převod stavby "Habry - technická infrastruktura pro 17 RD, lokalita Nad Rybníkem - vodovod" (vodovodní řad PVC DN 110 v délce 336,4 m) dle kupní smlouvy ze dne 19.11.2010 započítána bude část pohledávky ve výši 293 000,-- Kč (dvě stě devadesát tři tisíce korun českých); 4.2. představenstvo společnosti je povinno na náklady společnosti vypracovat a při upsání akcií doručit každému zájemci návrh dohody o započtení pohledávek 4.3. dohoda o započtení se řídí ustanoveními § 358 až 364 obchodního zákoníku § 580 a 581 občanského zákoníku a musí kromě obecných náležitostí smlouvy obsahovat i přesné označení pohledávek specifikací osob dlužníka a věřitele, právního důvodu vzniku poh ledávky, číselného určení celkové výše pohledávky ke dni uzavření dohody o započtení a určení právního důvodu jeho vzniku do 23. 5. 2011 od 14. 1. 2011

Rozhodnutí představenstva ze dne 3. 12. 2009 o zvýšení základního kapitálu společnosti: 1. Společná ustanovení: 1.1. základní kapitál společnosti se zvyšuje o 11 204 000,-- Kč (jedenáct miliónů dvě stě čtyři tisíce korun českých) vydáním 11 204 (jedenácti tisíc dvou set čtyř) kusů nových kmenových akcií znějících majitele, vydávaných v listinné podobě, každé o jmen ovité hodnotě 1 000,-- Kč (jeden tisíc korun českých) 1.2. nové akcie mohou být upsány výlučně dále uvedenými nepeněžitými vklady, ostatní způsoby upsání akcií se vylučují 1.3. upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 1.4. emisní kurs každé nové akcie upsané nepeněžitým vkladem se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1 000,-- Kč (jeden tisíc korun českých) 1.5. nové akcie mohou být upsány i před zápisem rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bude-li podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní m oc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku 1.6. počítání času se řídí ustanovením § 122 občanského zákoníku do 7. 5. 2010 od 29. 1. 2010

2. Upsání nepeněžitým vkladem: 2.1. emisní kurs nových může být upsán výlučně těmito nepeněžitými vklady: 2.1.1. vodovodu Vrbka v Ledči nad Sázavou, katastrálním území Vrbka u Ledče nad Sázavou, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 6862/312/2009 I ze dne 5. října 2009 2.1.2. vodovodu Souboř v Ledči nad Sázavou, katastrálním území Souboř, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 6862/312/2009 CH ze dne 5. října 2009 2.1.3. vodovodní řady v Dobré v obci Přibyslav, jak jsou popsány ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 6862/312/2009 J ze dne 13. září 2009 2.1.4. vodovodní řad v lokalitě Za Zahradami v obci Přibyslav, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 6862/312/2009 M ze dne 13. září 2009 2.1.5. vodovodní řad v Ronovské ulici v obci Přibyslav, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 6862/312/2009 L ze dne 13. září 2009 2.1.6. vodovodní řad k č.p. 22 v Ronově nad Sázavou (APOLY) v obci Přibyslav, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 6862/312/2009 K ze dne 13. září 2009 2.1.7. kanalizační řad ve Wolkerově ulici v obci Přibyslav, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 6862/312/2009 G ze dne 13. září 2009 2.1.8. kanalizační řad v Jiráskově ulici v obci Přibyslav, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 6862/312/2009 D ze dne 13. září 2009 2.1.9. kanalizační řad v Hasičské ulici v obci Přibyslav, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 6862/312/2009 B ze dne 13. září 2009 2.1.10. kanalizační řad v Ronovské ulici v obci Přibyslav, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 6862/312/2009 F ze dne 13. září 2009 2.1.11. kanalizační řad v lokalitě Za Zahradami v obci Přibyslav, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 6862/312/2009 H ze dne 13. září 2009 2.1.12. kanalizační řad v Nikfeldově ulici v obci Přibyslav, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 6862/312/2009 E ze dne 13. září 2009 2.1.13. kanalizační řad v Hesovské ulici v obci Přibyslav, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 6862/312/2009 C ze dne 13. září 2009 2.1.14. kanalizační řad v Bezručově ulici v obci Přibyslav, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 6862/312/2009 A ze dne 13. září 2009 2.2. nemovitosti tvořící nepeněžitý vklad byly oceněny znaleckými posudky znalce Zdeňka Jedličky, jmenovaného pro tento účel usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 11. srpna 2009 spisové značky 2 Nc 302/2009, které nabylo právní moci dne 10. zá ří 2009: 2.2.1. číslo 6862/312/2009 I ze dne 5. října 2009 2.2.2. číslo 6862/312/2009 CH ze dne 5. října 2009 2.2.3. číslo 6862/312/2009 J ze dne 13. září 2009 2.2.4. číslo 6862/312/2009 M ze dne 13. září 2009 2.2.5. číslo 6862/312/2009 L ze dne 13. září 2009 2.2.6. číslo 6862/312/2009 K ze dne 13. září 2009 2.2.7. číslo 6862/312/2009 G ze dne 13. září 2009 2.2.8. číslo 6862/312/2009 D ze dne 13. září 2009 2.2.9. číslo 6862/312/2009 B ze dne 13. září 2009 2.2.10. číslo 6862/312/2009 F ze dne 13. září 2009 2.2.11. číslo 6862/312/2009 H ze dne 13. září 2009 2.2.12. číslo 6862/312/2009 E ze dne 13. září 2009 2.2.13. číslo 6862/312/2009 C ze dne 13. září 2009 2.2.14. číslo 6862/312/2009 A ze dne 13. září 2009 2.3. hodnota nepeněžitých vkladů se na základě shora uvedených posudků znalce stanoví na 11 204 000,-- Kč (jedenáct miliónů dvě stě čtyři tisíce korun českých) 2.4. na emisní kurs nových akcií se nepeněžitý vklad započítává v celkové hodnotě 11 204 000,-- Kč (jedenáct miliónů dvě stě čtyři tisíce korun českých) a upisovatelům tedy budou vydány celkem 11 204 (jedenáct tísíc dvě stě čtyři) kusy nových nekótovaných kmenových akcií znějících na majitele, vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč (jeden tisíc korun českých) 2.5. věci tvořící výše uvedený nepeněžitý vklad jsou v majetku dvou různých subjektů; hodnoty nepeněžitých vkladů jednotlivých vlastníků se stanoví takto: - vodovod Vrbka, majitel (vkladatel) Město Ledeč nad Sázavou, cena dle ZP (v Kč) 1 188 000,--, hodnota započítávaná na vklad (v Kč) 1 188 000,--, počet akcií, které budou za vklad vydány 1 188 - vodovod Souboř, majitel (vkladatel) Město Ledeč nad Sázavou, cena dle ZP (v Kč) 2 111 000,--, hodnota započítávaná na vklad (v Kč) 2 111 000,--, počet akcií, které budou za vklad vydány 2 111 - vodovodní řady v Dobré, majitel (vkladatel) Město Přibyslav, cena dle ZP (v Kč) 635 000,--, hodnota započítávaná na vklad (v Kč) 635 000,--, počet akcií, které budou za vklad vydány 635 - vodovodní řad v lokalitě Za Zahradami, majitel (vkladatel) Město Přibyslav, cena dle ZP (v Kč) 760 000,--, hodnota započítávaná na vklad (v Kč) 760 000,--, počet akcií, které budou za vklad vydány 760 - vodovodní řad v Ronovské ulici, majitel (vkladatel) Město Přibyslav, cena dle ZP (v Kč) 762 000,--, hodnota započítávaná na vklad (v Kč) 762 000,--, počet akcií, které budou za vklad vydány 762 - vodovodní řad k č.p. 22 v Ronově nad Sázavou (APOLY), majitel (vkladatel) Město Přibyslav, cena dle ZP (v Kč) 577 000,--, hodnota započítávaná na vklad (v Kč) 577 000,--, počet akcií, které budou za vklad vydány 577 - kanalizační řad ve Wolkerově ulici, majitel (vkladatel) Město Přibyslav, cena dle ZP (v Kč) 662 000,--, hodnota započítávaná na vklad (v Kč) 662 000,--, počet akcií, které budou za vklad vydány 662 - kanalizační řad v Jiráskově ulici, majitel (vkladatel) Město Přibyslav, cena dle ZP (v Kč) 767 000,--, hodnota započítávaná na vklad (v Kč) 767 000,--, počet akcií, které budou za vklad vydány 767 - kanalizační řad v Hasičské ulici, majitel (vkladatel) Město Přibyslav, cena dle ZP (v Kč) 219 000,--, hodnota započítávaná na vklad (v Kč) 219 000,--, počet akcií, které budou za vklad vydány 219 - kanalizační řad v Ronovské ulici, majitel (vkladatel) Město Přibyslav, cena dle ZP (v Kč) 391 000,--, hodnota započítávaná na vklad (v Kč) 391 000,--, počet akcií, které budou za vklad vydány 391 - kanalizační řad v lokalitě Za Zahradami, majitel (vkladatel) Město Přibyslav, cena dle ZP (v Kč) 802 000,--, hodnota započítávaná na vklad (v Kč) 802 000,--, počet akcií, které budou za vklad vydány 802 - kanalizační řad v Nikfeldově ulici, majitel (vkladatel) Město Přibyslav, cena dle ZP (v Kč) 1 317 000,--, hodnota započítávaná na vklad (v Kč) 1 317 000,--, počet akcií, které budou za vklad vydány 1 317 - kanalizační řad v Hesovské ulici, majitel (vkladatel) Město Přibyslav, cena dle ZP (v Kč) 269 000,--, hodnota započítávaná na vklad (v Kč) 269 000,--, počet akcií, které budou za vklad vydány 269 - kanalizační řad v Bezručově ulici, majitel (vkladatel) Město Přibyslav, cena dle ZP (v Kč) 744 000,--, hodnota započítávaná na vklad (v Kč) 744 000,--, počet akcií, které budou za vklad vydány 744 2.6. představenstvo společnosti je povinno předem určeným zájemcům - vlastníkům věcí tvořících výše uvedené nepeněžité vklady, tj. Městu Ledeč nad Sázavou a Městu Přibyslav, nejpozději do 30 (třiceti) dnů od rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu doručit písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku 2.7. představenstvo společnosti je povinno zároveň s písemnou informací o možnosti upsání nových akcií doručit předem určeným zájemcům návrh smlouvy o upsání akcií obsahující kromě obecných náležitostí smlouvy náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zá koníku a prohlášení upisovatele (vkladatele) podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku; náklady na vypracování návrhu smlouvy nese společnost 2.8. představenstvo společnosti je povinno zároveň s písemnou informací o možnosti upsání nových akcií doručit předem určeným zájemcům oznámení o počátku běhu lhůty pro upsání akcií 2.9. předem určení zájemci mohou nové akcie upsat ve lhůtě 90 (devadesáti dnů) počínající 31. (třicátým prvým) dnem od rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu v sídle společnosti na adrese: Havlíčkův Brod, Žižkova 832, PSČ 580 01, v pracov ní dny v době od 8.00 do 14.00 hodin 2.10. k upsání akcií předem určeným zájemcem dochází uzavřením smlouvy o uspání akcií, která musí kromě obecných náležitostí smlouvy obsahovat i náležitosti určené ustanovením § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a prohlášení upisovatele (vkladatele) podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku; bude-li smlouva uzavírána před právní mocí usnesení o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, musí být smlouva uzavřena pod rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí n ávrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do ochodního rejstříku 2.11. vklad musí být splacen předáním smlouvy o vkladu obsahující prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku společnosti a fyzickým předáním nemovitostí (§ 204 odst. 3 obchodního zákoníku) na místě samém nejpozději do 30 (třiceti) dnů od uzavření s mlouvy o upsání akcií nepeněžitým vkladem; o předání a převzetí vkladu musí být sepsán zápis. do 7. 5. 2010 od 29. 1. 2010

Rozhodnutí valné hromady ze dne 18. 6. 2008 o zvýšení základního kapitálu společnosti: 1. základní kapitál společnosti se zvyšuje o 199 270 000,00Kč (jedno sto devadesát devět miliónů dvě stě sedmdesát tisíc korun českých), vydáním 199 270 (jednoho sta devadesáti devíti tisíc dvou set sedmdesáti) kusů nových nekótovaných kmenových akcií zně jících na jméno, s omezenou převoditelností, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 1 000,00Kč (tisíc korun českých) 2. emisní kurs každé nové akcie upsané nepeněžitým vkladem se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1 000,-- Kč (tisíc korun českých) 3. upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 4. nové akcie mohou být upsány výlučně předem určenými zájemci výlučně těmito nepeněžitými vklady: 4.1. vodohospodářská stavba "Technické zhodnocení kanalizačního řadu v ulici J.J.Staňka" v obci Světlá nad Sázavou, katastrální území Světlá nad Sázavou, kraj Vysočina, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5970/400/2007 g ze dne 10.října 2007 a jeho dodatku ze dne 2.května 2008 4.2. vodohospodářská stavba "Kanalizační řad v ulici Komenského" v obci Světlá nad Sázavou, katastrální území Světlá nad Sázavou, kraj Vysočina, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5970/400/2007 h ze dne 10.října 2007 a jeho do datku ze dne 2.května 2008 4.3. vodohospodářská stavba "Vodovod v ulici U Stromečku II, III" v obci Světlá nad Sázavou, katastrální území Světlá nad Sázavou, kraj Vysočina, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5970/400/2007 j ze dne 10.října 2007 a jeho d odatku ze dne 2.května 2008 4.4. vodohospodářská stavba "Vodovod v ulici Nové Město" v obci Světlá nad Sázavou, katastrální území Světlá nad Sázavou, kraj Vysočina, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5970/400/2007 i ze dne 10.října 2007 a jeho dodatku ze dne 2.května 2008 4.5. vodohospodářská stavba "Vodovod v ulici Dolní" v obci Světlá nad Sázavou, katastrální území Světlá nad Sázavou, kraj Vysočina, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5970/400/2007 ch ze dne 10.října 2007 a jeho dodatku ze dne 2.května 2008 4.6. soubor vodohospodářských staveb "Čistírna odpadních vod ve Ždírci nad Doubravou" v obci Ždírec nad Doubravou, kraj Vysočina, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5970/400/2007 m ze dne 10.října 2007 a jeho dodatku ze dne 2. května 2008 4.7. soubor vodohospodářských staveb "Kanalizační řady ve Ždírci nad Doubravou, ulici 5. května" v obci Ždírec nad Doubravou, kraj Vysočina, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5970/400/2007 o ze dne 10.října 2007 a jeho dodatk u ze dne 2.května 2008 4.8. soubor vodohospodářských staveb "Kanalizační řady ve Ždírci nad Doubravou - přivaděč z Chrudimské ulice" v obci Ždírec nad Doubravou, kraj Vysočina, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5977/400/2007 m ze dne 12.října 2007 a jeho dodatku ze dne 2.května 2008 4.9. soubor vodohospodářských staveb "Kanalizační řady ve Ždírci nad Doubravou, v Chrudimské ulici" v obci Ždírec nad Doubravou, kraj Vysočina, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5970/400/2007 w ze dne 10.října 2007 a jeho dod atku ze dne 2.května 2008 4.10. soubor vodohospodářských staveb "Kanalizační řady ve Ždírci nad Doubravou, ulice U Pošty" v obci Ždírec nad Doubravou, kraj Vysočina, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5970/400/2007 t ze dne 10.října 2007 a jeho dodatku ze dne 2.května 2008 4.11. soubor vodohospodářských staveb "Kanalizační řady ve Ždírci nad Doubravou, ulice Konečná" v obci Ždírec nad Doubravou, kraj Vysočina, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5970/400/2007 z ze dne 10.října 2007 a jeho dodatku ze dne 2.května 2008 4.12. soubor vodohospodářských staveb "Kanalizační řady ve Ždírci nad Doubravou, ulice U Potoka" v obci Ždírec nad Doubravou, kraj Vysočina, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5977/407/2007 r ze dne 12.října 2007 a jeho dodatk u ze dne 2.května 2008 4.13. soubor vodohospodářských staveb "Kanalizační řady ve Ždírci nad Doubravou, ulice U Hřiště" v obci Ždírec nad Doubravou, kraj Vysočina, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5977/407/2007 q ze dne 12.října 2007 a jeho dodatk u ze dne 2.května 2008 4.14. soubor vodohospodářských staveb "Kanalizační řady ve Ždírci nad Doubravou, ulice K Lávce" v obci Ždírec nad Doubravou, kraj Vysočina, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5970/400/2007 q ze dne 10.října 2007 a jeho dodatku ze dne 2.května 2008 4.15. soubor vodohospodářských staveb "Kanalizační řady ve Ždírci nad Doubravou, ulice Ke Stadionu" v obci Ždírec nad Doubravou, kraj Vysočina, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5970/400/2007 y ze dne 10.října 2007 a jeho dod atku ze dne 2.května 2008 4.16. soubor vodohospodářských staveb "Kanalizační řady ve Ždírci nad Doubravou, ulice Na Balkáně" v obci Ždírec nad Doubravou, kraj Vysočina, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5977/407/2007 g ze dne 12.října 2007 a jeho doda tku ze dne 2.května 2008 4.17. soubor vodohospodářských staveb "Kanalizační řady ve Ždírci nad Doubravou, Žďárské ulici" v obci Ždírec nad Doubravou, kraj Vysočina, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5977/407/2007 u ze dne 12.října 2007 a jeho dodatku ze dne 2.května 2008 4.18. soubor vodohospodářských staveb "Kanalizační řady ve Ždírci nad Doubravou, ulici Libecké" v obci Ždírec nad Doubravou, kraj Vysočina, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5977/407/2007 c ze dne 12.října 2007 a jeho dodatku ze dne 2.května 2008 4.19. soubor vodohospodářských staveb "Kanalizační řady ve Ždírci nad Doubravou, ulici Hamerské" v obci Ždírec nad Doubravou, kraj Vysočina, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5970/400/2007 u ze dne 10.října 2007 a jeho dodatk u ze dne 2.května 2008 4.20. soubor vodohospodářských staveb "Kanalizační řady ve Ždírci nad Doubravou, ulice Krátká" v obci Ždírec nad Doubravou, kraj Vysočina, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5977/407/2007 a ze dne 12.října 2007 a jeho dodatku ze dne 2.května 2008 4.21. soubor vodohospodářských staveb "Kanalizační řady ve Ždírci nad Doubravou, ulice Luční" v obci Ždírec nad Doubravou, kraj Vysočina, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5977/407/2007 e ze dne 12.října 2007 a jeho dodatku z e dne 2.května 2008 4.22. soubor vodohospodářských staveb "Kanalizační řady ve Ždírci nad Doubravou, ulice Luční - v zahradách" v obci Ždírec nad Doubravou, kraj Vysočina, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5977/407/2007 f ze dne 12.října 2007 a jeho dodatku ze dne 2.května 2008 4.23. soubor vodohospodářských staveb "Kanalizační řady ve Ždírci nad Doubravou, ulici Na Výsluní" v obci Ždírec nad Doubravou, kraj Vysočina, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5977/407/2007 i ze dne 12.října 2007 a jeho doda tku ze dne 2.května 2008 4.24. soubor vodohospodářských staveb "Kanalizační řady ve Ždírci nad Doubravou, ulice Příčné" v obci Ždírec nad Doubravou, kraj Vysočina, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5970/400/2007 s ze dne 10.října 2007 a jeho dodatku ze dne 2.května 2008 4.25. soubor vodohospodářských staveb "Kanalizační řady ve Ždírci nad Doubravou, ulice Mírová" v obci Ždírec nad Doubravou, kraj Vysočina, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5970/400/2007 r ze dne 10.října 2007 a jeho dodatku ze dne 2.května 2008 4.26. soubor vodohospodářských staveb "Kanalizační řady ve Ždírci nad Doubravou, ulice Ve Vilkách" v obci Ždírec nad Doubravou, kraj Vysočina, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5977/407/2007 s ze dne 12.října 2007 a jeho doda tku ze dne 2.května 2008 4.27. soubor vodohospodářských staveb "Kanalizační řady ve Ždírci nad Doubravou, ulice Nad Řekou" v obci Ždírec nad Doubravou, kraj Vysočina, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5977/407/2007 j ze dne 12.října 2007 a jeho dodat ku ze dne 2.května 2008 4.28. soubor vodohospodářských staveb "Kanalizační řady ve Ždírci nad Doubravou, ulici Jižní II" v obci Ždírec nad Doubravou, kraj Vysočina, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5970/400/2007 x ze dne 10.října 2007 a jeho dodatk u ze dne 2.května 2008 4.29. soubor vodohospodářských staveb "Kanalizační řady ve Ždírci nad Doubravou, ulice Spojovací" v obci Ždírec nad Doubravou, kraj Vysočina, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5977/407/2007 n ze dne 12.října 2007 a jeho dodat ku ze dne 2.května 2008 4.30. soubor vodohospodářských staveb "Kanalizační řady ve Ždírci nad Doubravou, ulice Školní" v obci Ždírec nad Doubravou, kraj Vysočina, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5977/407/2007 p ze dne 12.října 2007 a jeho dodatku ze dne 2.května 2008 4.31. soubor vodohospodářských staveb "Kanalizační řady ve Ždírci nad Doubravou, v Družstevní ulici" v obci Ždírec nad Doubravou, kraj Vysočina, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5970/400/2007 v ze dne 10.října 2007 a jeho do datku ze dne 2.května 2008 4.32. soubor vodohospodářských staveb "Kanalizační řady ve Ždírci nad Doubravou, nám. 9.května" v obci Ždírec nad Doubravou, kraj Vysočina, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5977/407/2007 k ze dne 12.října 2007 a jeho dodatku ze dne 2.května 2008 4.33. soubor vodohospodářských staveb "Kanalizační řady ve Ždírci nad Doubravou, ulice Na Rozcestí" v obci Ždírec nad Doubravou, kraj Vysočina, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5977/407/2007 ch ze dne 12.října 2007 a jeho do datku ze dne 2.května 2008 4.34. soubor vodohospodářských staveb "Kanalizační řady ve Ždírci nad Doubravou, ulice Brodské" v obci Ždírec nad Doubravou, kraj Vysočina, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5970/400/2007 p ze dne 10.října 2007 a jeho dodatku ze dne 2.května 2008 4.35. soubor vodohospodářských staveb "Kanalizační řady ve Ždírci nad Doubravou, v ulici Na Kopaninách" v obci Ždírec nad Doubravou, kraj Vysočina, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5977/407/2007 h ze dne 12.října 2007 a jeho dodatku ze dne 2.května 2008 4.36. soubor vodohospodářských staveb "Výtlačný kanalizační řad ve Ždírci nad Doubravou, v průmyslové zóně" v obci Ždírec nad Doubravou, kraj Vysočina, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5977/407/2007 t ze dne 12.října 2007 a jeho dodatku ze dne 2.května 2008 4.37. soubor vodohospodářských staveb "Kanalizační řady ve Ždírci nad Doubravou, v průmyslové zóně" v obci Ždírec nad Doubravou, kraj Vysočina, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5977/407/2007 l ze dne 12.října 2007 a jeho dod atku ze dne 2.května 2008 4.38. soubor vodohospodářských staveb "Kanalizační řady ve Ždírci nad Doubravou, ulice Stará" v obci Ždírec nad Doubravou, kraj Vysočina, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5977/407/2007 o ze dne 12.října 2007 a jeho dodatku z e dne 2.května 2008 4.39. soubor vodohospodářských staveb "Kanalizační řady ve Ždírci nad Doubravou, ulice Květinová" v obci Ždírec nad Doubravou, kraj Vysočina, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5977/407/2007 b ze dne 12.října 2007 a jeho dodat ku ze dne 2.května 2008 4.40. soubor vodohospodářských staveb "Kanalizační řady ve Ždírci nad Doubravou, ulice Lipová" v obci Ždírec nad Doubravou, kraj Vysočina, jak je popsána ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5977/407/2007 d ze dne 12.října 2007 a jeho dodatku ze dne 2.května 2008 4.41. soubor vodohospodářských staveb "Čerpací stanice odpadních vod v Sobíňově" v obci Sobíňov, kraj Vysočina, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5970/400/2007 n ze dne 10.října 2007 a jeho dodatku ze dne 2.května 2008 4.42. soubor vodohospodářských staveb "Vodojem a vodovodní řady k VDJ Kohoutov" v obci Ždírec nad Doubravou, kraj Vysočina, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 4977/407/2007 v ze dne 12.října 2007 a jeho dodatku ze dne 2.května 2008 4.43. soubor vodohospodářských staveb "Vodovod Hluboká" v obci Krucemburk, kraj Vysočina, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5970/400/2007 l ze dne 10.října 2007 a jeho dodatku ze dne 2.května 2008 4.44. soubor vodohospodářských staveb "Čistírna odpadních vod v Ledči nad Sázavou" v obci Ledeč nad Sázavou, kraj Vysočina, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5970/400/2007 a ze dne 10.října 2007 a jeho dodatku ze dne 2.května 2008 4.45. soubor vodohospodářských staveb "Kanalizační řady v Ledči nad Sázavou" v obci Ledeč nad Sázavou, kraj Vysočina, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5970/400/2007 d ze dne 10.října 2007 a jeho dodatku ze dne 2.května 2008 4.46. soubor vodohospodářských staveb "Kanalizace Horní Ledeč v Ledči nad Sázavou" v obci Ledeč nad Sázavou, kraj Vysočina, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5970/400/2007 b ze dne 10.října 2007 a jeho dodatku ze dne 2.května 2008 4.47. soubor vodohospodářských staveb "Kanalizace v ul. Ke Křížům v Ledči nad Sázavou" v obci Ledeč nad Sázavou, kraj Vysočina, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5970/400/2007 c ze dne 10.října 2007 a jeho dodatku ze dne 2.kv ětna 2008 4.48. soubor vodohospodářských staveb "Vodovod Horní Ledeč v Ledči nad Sázavou" v obci Ledeč nad Sázavou, kraj Vysočina, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5970/400/2007 e ze dne 10.října 2007 a jeho dodatku ze dne 2.května 20 08 4.49. soubor vodohospodářských staveb "Vodovodní řad pro zimní stadion v Ledči nad Sázavou" v obci Ledeč nad Sázavou, kraj Vysočina, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5970/400/2007 f ze dne 10.října 2007 a jeho dodatku ze dne 2.května 2008 4.50. soubor vodohospodářských staveb "Čistírna odpadních vod v Chotěboři" v obci Chotěboř, kraj Vysočina, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5970/400/2007 k ze dne 10.října 2007 a jeho dodatku ze dne 2.května 2008 4.51. soubor vodohospodářských staveb "Kanalizační řady v Golčově Jeníkově, ulice V Ráji" v obci Golčův Jeníkov, kraj Vysočina, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 6277/205/2008 l ze dne 10.června 2008 4.52. soubor vodohospodářských staveb "Kanalizační řady v Golčově Jeníkově, ulice Mírová" v obci Golčův Jeníkov, kraj Vysočina, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 6277/205/2008 g ze dne 10.června 2008 4.53. soubor vodohospodářských staveb "Kanalizační řady v Golčově Jeníkově, ulice Husova" v obci Golčův Jeníkov, kraj Vysočina, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 6277/205/2008 c ze dne 10.června 2008 4.54. soubor vodohospodářských staveb "Kanalizační řady v Golčově Jeníkově, ulice Komenského" v obci Golčův Jeníkov, kraj Vysočina, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 6277/205/2008 f ze dne 10.června 2008 4.55. soubor vodohospodářských staveb "Kanalizační řady v Golčově Jeníkově, ulice Žižkova" v obci Golčův Jeníkov, kraj Vysočina, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 6277/205/2008 q ze dne 10.června 2008 4.56. soubor vodohospodářských staveb "Kanalizační řady v Golčově Jeníkově, ulice Nová" v obci Golčův Jeníkov, kraj Vysočina, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 6277/205/2008 i ze dne 10.června 2008 4.57. soubor vodohospodářských staveb "Kanalizační řady v Golčově Jeníkově, Havlíčkovo náměstí" v obci Golčův Jeníkov, kraj Vysočina, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 6277/205/2008 b ze dne 10.června 2008 4.58. soubor vodohospodářských staveb "Kanalizační řady v Golčově Jeníkově, ulice Jiráskova" v obci Golčův Jeníkov, kraj Vysočina, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 6277/205/2008 e ze dne 10.června 2008 4.59. soubor vodohospodářských staveb "Kanalizační řady v Golčově Jeníkově, ulice Pod Vyšehradem" v obci Golčův Jeníkov, kraj Vysočina, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 6277/205/2008 a ze dne 10.června 2008 4.60. soubor vodohospodářských staveb "Kanalizační řady v Golčově Jeníkově, ulice Riegerova" v obci Golčův Jeníkov, kraj Vysočina, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 6277/205/2008 k ze dne 10.června 2008 4.61. soubor vodohospodářských staveb "Kanalizační řady v Golčově Jeníkově, náměstí T.G.Masaryka" v obci Golčův Jeníkov, kraj Vysočina, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 6277/205/2008 h ze dne 10.června 2008 4.62. soubor vodohospodářských staveb "Vodovodní řady v Golčově Jeníkově, lokalita V Zahradách" v obci Golčův Jeníkov, kraj Vysočina, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 6277/205/2008 s ze dne 10.června 2008 4.63. soubor vodohospodářských staveb "Kanalizační řady v Golčově Jeníkově, ulice Za Parkem" v obci Golčův Jeníkov, kraj Vysočina, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 6277/205/2008 n ze dne 10.června 2008 4.64. soubor vodohospodářských staveb "Kanalizační řady v Golčově Jeníkově, ulice Chotěbořská" v obci Golčův Jeníkov, kraj Vysočina, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 6277/205/2008 d ze dne 10.června 2008 4.65. soubor vodohospodářských staveb "Kanalizační řady v Golčově Jeníkově, lokalita Obora" v obci Golčův Jeníkov, kraj Vysočina, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 6277/205/2008 j ze dne 10.června 2008 4.66. soubor vodohospodářských staveb "Vodovodní řady v Golčově Jeníkově, lokalita Za Pivovarem" v obci Golčův Jeníkov, kraj Vysočina, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 6277/205/2008 t ze dne 10.června 2008 4.67. soubor vodohospodářských staveb "Kanalizační řady v Golčově Jeníkově, lokalita Základní škola" v obci Golčův Jeníkov, kraj Vysočina, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 6277/205/2008 p ze dne 10.června 2008 4.68. soubor vodohospodářských staveb "Vodovodní řady v Golčově Jeníkově, lokalita Obora" v obci Golčův Jeníkov, kraj Vysočina, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 6277/205/2008 r ze dne 10.června 2008 4.69. soubor vodohospodářských staveb "Kanalizační řady v Golčově Jeníkově, ulice V Zahradách" v obci Golčův Jeníkov, kraj Vysočina, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 6277/205/2008 m ze dne 10.června 2008 4.70. soubor vodohospodářských staveb "Kanalizační řady v Golčově Jeníkově, ulice Za Pivovarem" v obci Golčův Jeníkov, kraj Vysočina, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 6277/205/2008 o ze dne 10.června 2008 5. nemovitosti tvořící nepeněžitý vklad byly oceněny těmito znaleckými posudky znalce Zdeňka Jedličky, jmenovaného pro tento účel usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 22.8.2007 č.j. 2 Nc 234/2007-14, které nabylo právní moci dne 2.10.2007 a u snesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 15.5.2008 č.j. 2Nc 243/2008-9, které nabylo právní moci dne 5.6.2008 (pořadí vkladů uvedených v odst. 4 shora je shodné s pořadím znaleckých posudků uvedených níže - vklad označený pořadovým číslem 4.1. je oceněn znaleckým posudkem označeným pořadovým číslem 5.1. níže, vklad označený pořadovým číslem 4.2. je oceněn znaleckým posudkem označeným pořadovým číslem 5.2. níže, atd.) 5.1. číslo 5970/400/2007 g ze dne 10.října 2007 a jeho dodatku ze dne 2.května 2008 5.2. číslo 5970/400/2007 h ze dne 10.října 2007 a jeho dodatku ze dne 2.května 2008 5.3. číslo 5970/400/2007 j ze dne 10.října 2007 a jeho dodatku ze dne 2.května 2008 5.4. číslo 5970/400/2007 i ze dne 10.října 2007 a jeho dodatku ze dne 2.května 2008 5.5. číslo 5970/400/2007 ch ze dne 10.října 2007 a jeho dodatku ze dne 2.května 2008 5.6. číslo 5970/400/2007 m ze dne 10.října 2007 a jeho dodatku ze dne 2.května 2008 5.7. číslo 5970/400/2007 o ze dne 10.října 2007 a jeho dodatku ze dne 2.května 2008 5.8. číslo 5977/400/2007 m ze dne 12.října 2007 a jeho dodatku ze dne 2.května 2008 5.9. číslo 5970/400/2007 w ze dne 10.října 2007 a jeho dodatku ze dne 2.května 2008 5.10. číslo 5970/400/2007 t ze dne 10.října 2007 a jeho dodatku ze dne 2.května 2008 5.11. číslo 5970/400/2007 z ze dne 10.října 2007 a jeho dodatku ze dne 2.května 2008 5.12. číslo 5977/407/2007 r ze dne 12.října 2007 a jeho dodatku ze dne 2.května 2008 5.13. číslo 5977/407/2007 q ze dne 12.října 2007 a jeho dodatku ze dne 2.května 2008 5.14. číslo 5970/400/2007 q ze dne 10.října 2007 a jeho dodatku ze dne 2.května 2008 5.15. číslo 5970/400/2007 y ze dne 10.října 2007 a jeho dodatku ze dne 2.května 2008 5.16. číslo 5977/407/2007 g ze dne 12.října 2007 a jeho dodatku ze dne 2.května 2008 5.17. číslo 5977/407/2007 u ze dne 12.října 2007 a jeho dodatku ze dne 2.května 2008 5.18. číslo 5977/407/2007 c ze dne 12.října 2007 a jeho dodatku ze dne 2.května 2008 5.19. číslo 5970/400/2007 u ze dne 10.října 2007 a jeho dodatku ze dne 2.května 2008 5.20. číslo 5977/407/2007 a ze dne 12.října 2007 a jeho dodatku ze dne 2.května 2008 5.21. číslo 5977/407/2007 e ze dne 12.října 2007 a jeho dodatku ze dne 2.května 2008 5.22. číslo 5977/407/2007 f ze dne 12.října 2007 a jeho dodatku ze dne 2.května 2008 5.23. číslo 5977/407/2007 i ze dne 12.října 2007 a jeho dodatku ze dne 2.května 2008 5.24. číslo 5970/400/2007 s ze dne 10.října 2007 a jeho dodatku ze dne 2.května 2008 5.25. číslo 5970/400/2007 r ze dne 10.října 2007 a jeho dodatku ze dne 2.května 2008 5.26. číslo 5977/407/2007 s ze dne 12.října 2007 a jeho dodatku ze dne 2.května 2008 5.27. číslo 5977/407/2007 j ze dne 12.října 2007 a jeho dodatku ze dne 2.května 2008 5.28. číslo 5970/400/2007 x ze dne 10.října 2007 a jeho dodatku ze dne 2.května 2008 5.29. číslo 5977/407/2007 n ze dne 12.října 2007 a jeho dodatku ze dne 2.května 2008 5.30. číslo 5977/407/2007 p ze dne 12.října 2007 a jeho dodatku ze dne 2.května 2008 5.31. číslo 5970/400/2007 v ze dne 10.října 2007 a jeho dodatku ze dne 2.května 2008 5.32. číslo 5977/407/2007 k ze dne 12.října 2007 a jeho dodatku ze dne 2.května 2008 5.33. číslo 5977/407/2007 ch ze dne 12.října 2007 a jeho dodatku ze dne 2.května 2008 5.34. číslo 5970/400/2007 p ze dne 10.října 2007 a jeho dodatku ze dne 2.května 2008 5.35. číslo 5977/407/2007 h ze dne 12.října 2007 a jeho dodatku ze dne 2.května 2008 5.36. číslo 5977/407/2007 t ze dne 12.října 2007 a jeho dodatku ze dne 2.května 2008 5.37. číslo 5977/407/2007 l ze dne 12.října 2007 a jeho dodatku ze dne 2.května 2008 5.38. číslo 5977/407/2007 o ze dne 12.října 2007 a jeho dodatku ze dne 2.května 2008 5.39. číslo 5977/407/2007 b ze dne 12.října 2007 a jeho dodatku ze dne 2.května 2008 5.40. číslo 5977/407/2007 d ze dne 12.října 2007 a jeho dodatku ze dne 2.května 2008 5.41. číslo 5970/400/2007 n ze dne 10.října 2007 a jeho dodatku ze dne 2.května 2008 5.42. číslo 4977/407/2007 v ze dne 12.října 2007 a jeho dodatku ze dne 2.května 2008 5.43. číslo 5970/400/2007 l ze dne 10.října 2007 a jeho dodatku ze dne 2.května 2008 5.44. číslo 5970/400/2007 a ze dne 10.října 2007 a jeho dodatku ze dne 2.května 2008 5.45. číslo 5970/400/2007 d ze dne 10.října 2007 a jeho dodatku ze dne 2.května 2008 5.46. číslo 5970/400/2007 b ze dne 10.října 2007 a jeho dodatku ze dne 2.května 2008 5.47. číslo 5970/400/2007 c ze dne 10.října 2007 a jeho dodatku ze dne 2.května 2008 5.48. číslo 5970/400/2007 e ze dne 10.října 2007 a jeho dodatku ze dne 2.května 2008 5.49. číslo 5970/400/2007 f ze dne 10.října 2007 a jeho dodatku ze dne 2.května 2008 5.50. číslo 5970/400/2007 k ze dne 10.října 2007 a jeho dodatku ze dne 2.května 2008 5.51. číslo 6277/205/2008 l ze dne 10.června 2008 5.52. číslo 6277/205/2008 g ze dne 10.června 2008 5.53. číslo 6277/205/2008 c ze dne 10.června 2008 5.54. číslo 6277/205/2008 f ze dne 10.června 2008 5.55. číslo 6277/205/2008 q ze dne 10.června 2008 5.56. číslo 6277/205/2008 i ze dne 10.června 2008 5.57. číslo 6277/205/2008 b ze dne 10.června 2008 5.58. číslo 6277/205/2008 e ze dne 10.června 2008 5.59. číslo 6277/205/2008 a ze dne 10.června 2008 5.60. číslo 6277/205/2008 k ze dne 10.června 2008 5.61. číslo 6277/205/2008 h ze dne 10.června 2008 5.62. číslo 6277/205/2008 s ze dne 10.června 2008 5.63. číslo 6277/205/2008 n ze dne 10.června 2008 5.64. číslo 6277/205/2008 d ze dne 10.června 2008 5.65. číslo 6277/205/2008 j ze dne 10.června 2008 5.66. číslo 6277/205/2008 t ze dne 10.června 2008 5.67. číslo 6277/205/2008 p ze dne 10.června 2008 5.68. číslo 6277/205/2008 r ze dne 10.června 2008 5.69. číslo 6277/205/2008 m ze dne 10.června 2008 5.70. číslo 6277/205/2008 o ze dne 10.června 2008 6. věci tvořící výše uvedené nepeněžité vklady jsou v majetku různých subjektů; hodnoty nepeněžitých vkladů jednotlivých vlastníků se stanoví takto: - předmět vkladu: technické zhodnocení kanalizačního řadu v ulici J.J. Staňka; majitel (vkladatel): Město Světlá nad Sázavou; cena dle ZP v Kč: 376 000,00; hodnota započítávaná na vklad: 376 000,00; počet akcií, které budou za vklad vydány: 376, - předmět vkladu: kanalizační řad v ul. Komenského; majitel (vkladatel): Město Světlá nad Sázavou; cena dle ZP v Kč: 1 547 000,00; hodnota započítávaná na vklad: 1 547 000,00; počet akcií, které budou za vklad vydány: 1 547, - předmět vkladu: vodovod v ulici U Stromečku II, III; majitel (vkladatel): Město Světlá nad Sázavou; cena dle ZP v Kč: 425 000,00; hodnota započítávaná na vklad: 425 000,00; počet akcií, které budou za vklad vydány: 425, - předmět vkladu: vodovod v ul. Nové Město; majitel (vkladatel): Město Světlá nad Sázavou; cena dle ZP v Kč: 314 000,00; hodnota započítávaná na vklad: 314 000,00; počet akcií, které budou za vklad vydány: 314, - předmět vkladu: vodovod v ul. Dolní; majitel (vkladatel): Město Světlá nad Sázavou; cena dle ZP v Kč: 348 000,00; hodnota započítávaná na vklad: 348 000,00; počet akcií, které budou za vklad vydány: 348, - předmět vkladu: čistírna odpadních vod ve Ždírci nad Doubravou; majitel (vkladatel): Město Ždírec nad Doubravou; cena dle ZP v Kč: 10 882 000,00; hodnota započítávaná na vklad: 10 882 000,00; počet akcií, které budou za vklad vydány: 10 882, - předmět vkladu: kanalizační řad ve Ždírci n.D. v ul. 5.května; majitel (vkladatel): Město Ždírec nad Doubravou; cena dle ZP v Kč: 754 000,00; hodnota započítávaná na vklad: 754 000,00; počet akcií, které budou za vklad vydány: 754, - předmět vkladu: kanalizační řad ve Ždírci n.D. - přivaděč z ul. Chrudimská; majitel (vkladatel): Město Ždírec nad Doubravou; cena dle ZP v Kč: 3 032 000,00; hodnota započítávaná na vklad: 3 032 000,00; počet akcií, které budou za vklad vydány: 3 032, - předmět vkladu: kanalizační řad ve Ždírci n.D. v ul. Chrudimská; majitel (vkladatel): Město Ždírec nad Doubravou; cena dle ZP v Kč: 2 727 000,00; hodnota započítávaná na vklad: 2 727 000,00; počet akcií, které budou za vklad vydány: 2 727, - předmět vkladu: kanalizační řad ve Ždírci n.D. v ul. U Pošty; majitel (vkladatel): Město Ždírec nad Doubravou; cena dle ZP v Kč: 298 000,00; hodnota započítávaná na vklad: 289 000,00; počet akcií, které budou za vklad vydány: 289, - předmět vkladu: kanalizační řad ve Ždírci n.D. v ul. Konečná; majitel (vkladatel): Město Ždírec nad Doubravou; cena dle ZP v Kč: 425 000,00; hodnota započítávaná na vklad: 425 000,00; počet akcií, které budou za vklad vydány: 425, - předmět vkladu: kanalizační řad ve Ždírci n.D. v ul. U Potoka; majitel (vkladatel): Město Ždírec nad Doubravou; cena dle ZP v Kč: 175 000,00; hodnota započítávaná na vklad: 175 000,00; počet akcií, které budou za vklad vydány: 175, - předmět vkladu: kanalizační řad ve Ždírci n.D. v ul. U Hřiště; majitel (vkladatel): Město Ždírec nad Doubravou; cena dle ZP v Kč: 84 000,00; hodnota započítávaná na vklad: 84 000,00; počet akcií, které budou za vklad vydány: 84, - předmět vkladu: kanalizační řad ve Ždírci n.D. v ul. K Lávce; majitel (vkladatel): Město Ždírec nad Doubravou; cena dle ZP v Kč: 238 000,00; hodnota započítávaná na vklad: 238 000,00; počet akcií, které budou za vklad vydány: 238, - předmět vkladu: kanalizační řad ve Ždírci n.D. v ul. Ke Stadionu; majitel (vkladatel): Město Ždírec nad Doubravou; cena dle ZP v Kč: 172 000,00; hodnota započítávaná na vklad: 172 000,00; počet akcií, které budou za vklad vydány: 172, - předmět vkladu: kanalizační řad ve Ždírci n.D. v ul. Na Balkáně; majitel (vkladatel): Město Ždírec nad Doubravou; cena dle ZP v Kč: 974 000,00; hodnota započítávaná na vklad: 974 000,00; počet akcií, které budou za vklad vydány: 974, - předmět vkladu: kanalizační řad ve Ždírci n.D. v ul. Žďárská; majitel (vkladatel): Město Ždírec nad Doubravou; cena dle ZP v Kč: 2 101 000,00; hodnota započítávaná na vklad: 2 101 000,00; počet akcií, které budou za vklad vydány: 2 101, - předmět vkladu: kanalizační řad ve Ždírci n.D. v ul. Libecká; majitel (vkladatel): Město Ždírec nad Doubravou; cena dle ZP v Kč: 1 392 000,00; hodnota započítávaná na vklad: 1 392 000,00; počet akcií, které budou za vklad vydány: 1 392, - předmět vkladu: kanalizační řad ve Ždírci n.D. v ul. Hamerská; majitel (vkladatel): Město Ždírec nad Doubravou; cena dle ZP v Kč: 795 000,00; hodnota započítávaná na vklad: 795 000,00; počet akcií, které budou za vklad vydány: 795, - předmět vkladu: kanalizační řad ve Ždírci n.D. v ul. Krátká; majitel (vkladatel): Město Ždírec nad Doubravou; cena dle ZP v Kč: 181 000,00; hodnota započítávaná na vklad: 181 000,00; počet akcií, které budou za vklad vydány: 181, - předmět vkladu: kanalizační řad ve Ždírci n.D. v ul. Luční; majitel (vkladatel): Město Ždírec nad Doubravou; cena dle ZP v Kč: 304 000,00; hodnota započítávaná na vklad: 304 000,00; počet akcií, které budou za vklad vydány: 304, - předmět vkladu: kanalizační řad ve Ždírci n.D. v ul. Luční - v zahradách; majitel (vkladatel): Město Ždírec nad Doubravou; cena dle ZP v Kč: 1 251 000,00; hodnota započítávaná na vklad: 1 251 000,00; počet akcií, které budou za vklad vydány: 1 251, - předmět vkladu: kanalizační řad ve Ždírci n.D. v ul. Na Výsluní; majitel (vkladatel): Město Ždírec nad Doubravou; cena dle ZP v Kč: 566 000,00; hodnota započítávaná na vklad: 566 000,00; počet akcií, které budou za vklad vydány: 566, - předmět vkladu: kanalizační řad ve Ždírci n.D. v ul. Příčná; majitel (vkladatel): Město Ždírec nad Doubravou; cena dle ZP v Kč: 446 000,00; hodnota započítávaná na vklad: 446 000,00; počet akcií, které budou za vklad vydány: 446, - předmět vkladu: kanalizační řad ve Ždírci n.D. v ul. Mírová; majitel (vkladatel): Město Ždírec nad Doubravou; cena dle ZP v Kč: 597 000,00; hodnota započítávaná na vklad: 597 000,00; počet akcií, které budou za vklad vydány: 597, - předmět vkladu: kanalizační řad ve Ždírci n.D. v ul. Ve Vilkách; majitel (vkladatel): Město Ždírec nad Doubravou; cena dle ZP v Kč: 2 753 000,00; hodnota započítávaná na vklad: 2 753 000,00; počet akcií, které budou za vklad vydány: 2 753, - předmět vkladu: kanalizační řad ve Ždírci n.D. v ul. Nad Řekou; majitel (vkladatel): Město Ždírec nad Doubravou; cena dle ZP v Kč: 2 306 000,00; hodnota započítávaná na vklad: 2 306 000,00; počet akcií, které budou za vklad vydány: 2 306, - předmět vkladu: kanalizační řad ve Ždírci n.D. v ul. Jižní II; majitel (vkladatel): Město Ždírec nad Doubravou; cena dle ZP v Kč: 1 796 000,00; hodnota započítávaná na vklad: 1 796 000,00; počet akcií, které budou za vklad vydány: 1 796, - předmět vkladu: kanalizační řad ve Ždírci n.D. v ul. Spojovací; majitel (vkladatel): Město Ždírec nad Doubravou; cena dle ZP v Kč: 344 000,00; hodnota započítávaná na vklad: 344 000,00; počet akcií, které budou za vklad vydány: 344, - předmět vkladu: kanalizační řad ve Ždírci n.D. v ul. Školní; majitel (vkladatel): Město Ždírec nad Doubravou; cena dle ZP v Kč: 96 000,00; hodnota započítávaná na vklad: 96 000,00; počet akcií, které budou za vklad vydány: 96, - předmět vkladu: kanalizační řad ve Ždírci n.D. v ul. Družstevní; majitel (vkladatel): Město Ždírec nad Doubravou; cena dle ZP v Kč: 775 000,00; hodnota započítávaná na vklad: 775 000,00; počet akcií, které budou za vklad vydány: 775, - předmět vkladu: kanalizační řad ve Ždírci n.D. - náměstí 9. května; majitel (vkladatel): Město Ždírec nad Doubravou; cena dle ZP v Kč: 779 000,00; hodnota započítávaná na vklad: 779 000,00; počet akcií, které budou za vklad vydány: 779, - předmět vkladu: kanalizační řad ve Ždírci n.D. v ul. Na Rozcestí; majitel (vkladatel): Město Ždírec nad Doubravou; cena dle ZP v Kč: 483 000,00; hodnota započítávaná na vklad: 483 000,00; počet akcií, které budou za vklad vydány: 483, - předmět vkladu: kanalizační řad ve Ždírci n.D. v ul. Brodská; majitel (vkladatel): Město Ždírec nad Doubravou; cena dle ZP v Kč: 1 338 000,00; hodnota započítávaná na vklad: 1 338 000,00; počet akcií, které budou za vklad vydány: 1 338, - předmět vkladu: kanalizační řad ve Ždírci n.D. v ul. Na Kopaninách; majitel (vkladatel): Město Ždírec nad Doubravou; cena dle ZP v Kč: 595 000,00; hodnota započítávaná na vklad: 595 000,00; počet akcií, které budou za vklad vydány: 595, - předmět vkladu: Výtlačný kanalizační řad ve Ždírci n.D. - průmyslová zóna; majitel (vkladatel): Město Ždírec nad Doubravou; cena dle ZP v Kč: 1 462 000,00; hodnota započítávaná na vklad: 1 462 000,00; počet akcií, které budou za vklad vydány: 1 462, - předmět vkladu: kanalizační řad ve Ždírci n.D. - průmyslová zóna; majitel (vkladatel): Město Ždírec nad Doubravou; cena dle ZP v Kč: 2 954 000,00; hodnota započítávaná na vklad: 2 954 000,00; počet akcií, které budou za vklad vydány: 2 954, - předmět vkladu: kanalizační řad ve Ždírci n.D. v ul. Stará; majitel (vkladatel): Město Ždírec nad Doubravou; cena dle ZP v Kč: 169 000,00; hodnota započítávaná na vklad: 169 000,00; počet akcií, které budou za vklad vydány: 169, - předmět vkladu: kanalizační řad ve Ždírci n.D. v ul. Květinová; majitel (vkladatel): Město Ždírec nad Doubravou; cena dle ZP v Kč: 44 000,00; hodnota započítávaná na vklad: 44 000,00; počet akcií, které budou za vklad vydány: 44, - předmět vkladu: kanalizační řad ve Ždírci n.D. v ul. Lipová; majitel (vkladatel): Město Ždírec nad Doubravou; cena dle ZP v Kč: 185 000,00; hodnota započítávaná na vklad: 185 000,00; počet akcií, které budou za vklad vydány: 185, - předmět vkladu: čerpací stanice odpadních vod v Sobíňově; majitel (vkladatel): Město Ždírec nad Doubravou; cena dle ZP v Kč: 78 000,00; hodnota započítávaná na vklad: 78 000,00; počet akcií, které budou za vklad vydány: 78, - předmět vkladu: vodojem a vodovodní řady k VDJ Kohoutov; majitel (vkladatel): Město Ždírec nad Doubravou; cena dle ZP v Kč: 3 768 000,00; hodnota započítávaná na vklad: 3 768 000,00; počet akcií, které budou za vklad vydány: 3 768, - předmět vkladu: Vodovod Hluboká; majitel (vkladatel): Městys Krucemburk; cena dle ZP v Kč: 937 000,00; hodnota započítávaná na vklad: 937 000,00; počet akcií, které budou za vklad vydány: 937, - předmět vkladu: čistírna odpadních vod v Ledči nad Sázavou; majitel (vkladatel): Město Ledeč nad Sázavou; cena dle ZP v Kč: 24 309 000,00; hodnota započítávaná na vklad: 24 309 000,00; počet akcií, které budou za vklad vydány: 24 309, - předmět vkladu: kanalizační řady v Ledči nad Sázavou; majitel (vkladatel): Město Ledeč nad Sázavou; cena dle ZP v Kč: 18 903 000,00; hodnota započítávaná na vklad: 18 903 000,00; počet akcií, které budou za vklad vydány: 18 903, - předmět vkladu: kanalizace Horní Ledeč v Ledči nad Sázavou; majitel (vkladatel): Město Ledeč nad Sázavou; cena dle ZP v Kč: 892 000,00; hodnota započítávaná na vklad: 892 000,00; počet akcií, které budou za vklad vydány: 892, - předmět vkladu: Kanalizace v ul. Ke Křížům v Ledči nad Sázavou; majitel (vkladatel): Město Ledeč nad Sázavou; cena dle ZP v Kč: 771 000,00; hodnota započítávaná na vklad: 771 000,00; počet akcií, které budou za vklad vydány: 771, - předmět vkladu: vodovod Horní Ledeč v Ledči nad Sázavou; majitel (vkladatel): Město Ledeč nad Sázavou; cena dle ZP v Kč: 1 114 000,00; hodnota započítávaná na vklad: 1 114 000,00; počet akcií, které budou za vklad vydány: 1 114, - předmět vkladu: Vodovodní řad pro zimní stadion v Ledči nad Sázavou; majitel (vkladatel): Město Ledeč nad Sázavou; cena dle ZP v Kč: 339 000,00; hodnota započítávaná na vklad: 339 000,00; počet akcií, které budou za vklad vydány: 339, - předmět vkladu: čistírna odpadních vod v Chotěboři; majitel (vkladatel): Město Chotěboř; cena dle ZP v Kč: 57 016 000,00; hodnota započítávaná na vklad: 57 016 000,00; počet akcií, které budou za vklad vydány: 57 016, - předmět vkladu: kanalizační řad v Golčově Jeníkově, lokalita V Ráji; majitel (vkladatel): Město Golčův Jeníkov; cena dle ZP v Kč: 10 967 000,00; hodnota započítávaná na vklad: 10 967 000,00; počet akcií, které budou za vklad vydány: 10 967, - předmět vkladu: kanalizační řad v Golčově Jeníkově, ul. Mírová; majitel (vkladatel): Město Golčův Jeníkov; cena dle ZP v Kč: 944 000,00; hodnota započítávaná na vklad: 944 000,00; počet akcií, které budou za vklad vydány: 944, - předmět vkladu: kanalizační řad v Golčově Jeníkově, ul. Husova; majitel (vkladatel): Město Golčův Jeníkov; cena dle ZP v Kč: 1 657 000,00; hodnota započítávaná na vklad: 1 657 000,00; počet akcií, které budou za vklad vydány: 1 657, - předmět vkladu: kanalizační řad v Golčově Jeníkově, ul. Komenského; majitel (vkladatel): Město Golčův Jeníkov; cena dle ZP v Kč: 1 106 000,00; hodnota započítávaná na vklad: 1 106 000,00; počet akcií, které budou za vklad vydány: 1 106, - předmět vkladu: kanalizační řad v Golčově Jeníkově, ul. Žižkova; majitel (vkladatel): Město Golčův Jeníkov; cena dle ZP v Kč: 972 000,00; hodnota započítávaná na vklad: 972 000,00; počet akcií, které budou za vklad vydány: 972, - předmět vkladu: kanalizační řad v Golčově Jeníkově, ul. Nová; majitel (vkladatel): Město Golčův Jeníkov; cena dle ZP v Kč: 759 000,00; hodnota započítávaná na vklad: 759 000,00; počet akcií, které budou za vklad vydány: 759, - předmět vkladu: kanalizační řad v Golčově Jeníkově, Havlíčkovo náměstí; majitel (vkladatel): Město Golčův Jeníkov; cena dle ZP v Kč: 1 110 000,00; hodnota započítávaná na vklad: 1 110 000,00; počet akcií, které budou za vklad vydány: 1 110, - předmět vkladu: kanalizační řad v Golčově Jeníkově, ul. Jiráskova; majitel (vkladatel): Město Golčův Jeníkov; cena dle ZP v Kč: 2 019 000,00; hodnota započítávaná na vklad: 2 019 000,00; počet akcií, které budou za vklad vydány: 2 019, - předmět vkladu: kanalizační řad v Golčově Jeníkově, ul. Pod Vyšehradem; majitel (vkladatel): Město Golčův Jeníkov; cena dle ZP v Kč: 5 690 000,00; hodnota započítávaná na vklad: 5 690 000,00; počet akcií, které budou za vklad vydány: 5 690, - předmět vkladu: kanalizační řad v Golčově Jeníkově, ul. Riegrova; majitel (vkladatel): Město Golčův Jeníkov; cena dle ZP v Kč: 4 716 000,00; hodnota započítávaná na vklad: 4 716 000,00; počet akcií, které budou za vklad vydány: 4 716, - předmět vkladu: kanalizační řad v Golčově Jeníkově, náměstí T.G.Masaryka; majitel (vkladatel): Město Golčův Jeníkov; cena dle ZP v Kč: 894 000,00; hodnota započítávaná na vklad: 894 000,00; počet akcií, které budou za vklad vydány: 894, - předmět vkladu: vodovodní řad v Golčově Jeníkově, lokalita V Zahradách; majitel (vkladatel): Město Golčův Jeníkov; cena dle ZP v Kč: 97 000,00; hodnota započítávaná na vklad: 97 000,00; počet akcií, které budou za vklad vydány: 97, - předmět vkladu: kanalizační řad v Golčově Jeníkově, ul. Za Parkem; majitel (vkladatel): Město Golčův Jeníkov; cena dle ZP v Kč: 2 690 000,00; hodnota započítávaná na vklad: 2 690 000,00; počet akcií, které budou za vklad vydány: 2 690, - předmět vkladu: kanalizační řad v Golčově Jeníkově, ul. Chotěbořská; majitel (vkladatel): Město Golčův Jeníkov; cena dle ZP v Kč: 474 000,00; hodnota započítávaná na vklad: 474 000,00; počet akcií, které budou za vklad vydány: 474, - předmět vkladu: kanalizační řad v Golčově Jeníkově, lokalita Obora; majitel (vkladatel): Město Golčův Jeníkov; cena dle ZP v Kč: 4 747 000,00; hodnota započítávaná na vklad: 4 747 000,00; počet akcií, které budou za vklad vydány: 4 747, - předmět vkladu: kanalizační řad v Golčově Jeníkově, ul. Za Pivovarem; majitel (vkladatel): Město Golčův Jeníkov; cena dle ZP v Kč: 2 894 000,00; hodnota započítávaná na vklad: 2 894 000,00; počet akcií, které budou za vklad vydány: 2 894, - předmět vkladu: kanalizační řad v Golčově Jeníkově, základní škola; majitel (vkladatel): Město Golčův Jeníkov; cena dle ZP v Kč: 894 000,00; hodnota započítávaná na vklad: 894 000,00; počet akcií, které budou za vklad vydány: 894, - předmět vkladu: vodovodní řad v Golčově Jeníkově, lokalita Obora; majitel (vkladatel): Město Golčův Jeníkov; cena dle ZP v Kč: 369 000,00; hodnota započítávaná na vklad: 369 000,00; počet akcií, které budou za vklad vydány: 369, - předmět vkladu: kanalizační řad v Golčově Jeníkově, ul. V Zahradách; majitel (vkladatel): Město Golčův Jeníkov; cena dle ZP v Kč: 1 885 000,00; hodnota započítávaná na vklad: 1 885 000,00; počet akcií, které budou za vklad vydány: 1 885, - předmět vkladu: vodovodní řad v Golčově Jeníkově, ul. Za Pivovarem; majitel (vkladatel): Město Golčův Jeníkov; cena dle ZP v Kč: 133 000,00; hodnota započítávaná na vklad: 133 000,00; počet akcií, které budou za vklad vydány: 133. 7. hodnota nepeněžitých vkladů se na základě shora uvedených posudků znalce stanoví na 199 270 000,00Kč (jedno sto devadesát devět miliónů dvě stě sedmdesát tisíc korun českých), na emisní kurs nových akcií se nepeněžité vklady započítávají v celkové hodn otě 199 270 000,00Kč (jedno sto devadesát devět miliónů dvě stě sedmdesát tisíc korun českých) a upisovatelům tedy bude vydáno celkem 199 270 (jedno sto devadesát devět tisíc dvě stě sedmdesát) nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, s ome zenou převoditelností, vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč (tisíc korun českých); hodnoty nepeněžitých vkladů jednotlivých vlastníků, hodnoty započítávané na vklad a počty akcií, které budou za tyto vklady vydány se stanoví takto: 7.1. hodnota vkladu Města Ledeč nad Sázavou byla posudkem znalce stanovena na 46 328 000,-- Kč, na vklad se započítává v hodnotě 46 328 000,-- Kč a Městu Ledeč nad Sázavou bude za tento vklad vydáno 46 328 nových akcií 7.2. hodnota vkladu Města Chotěboř b yla posudkem znalce stanovena na 57 016 000,-- Kč, na vklad se započítává v hodnotě 57 016 000,-- Kč a Městu Chotěboř bude za tento vklad vydáno 57 016 nových akcií 7.3. hodnota vkladu Města Světlá nad Sázavou byla posudkem znalce stanovena na 2 662 000,-- Kč, na vklad se započítává v hodnotě 2 662 000,-- Kč a Městu Světlá nad Sázavou budou za tento vklad vydány 2 662 nové akcie 7.4. hodnota vkladu Města Ždírec nad Doubravou byla posudkem znalce stanovena na 47 310 000,-- Kč, na vklad se započítává v hodnotě 47 310 000,-- Kč a Městu Ždírec nad Doubravou bude za tento vklad vydáno 47 310 nových akcií 7.5. hodnota vkladu Městysu Krucemburk byla posudkem znalce stanovena na 937 000,-- Kč, na vklad se započítává v hodnotě 937 000,-- Kč a Městysu Krucemburk bude za tento vklad vydáno 937 nových akcií 7.6. hodnota vkladu Města Golčův Jeníkov byla posudkem znalce stanovena na 45 017 000,-- Kč, na vklad se započítává v hodnotě 45 017 000,-- Kč a Městu Golčův Jeníkov bude za tento vklad vydáno 45 017 nových akcií 8. vypracování návrhu smlouvy o upsání akcií je povinno na náklady společnosti zajistit představenstvo; představenstvo je povinno návrh smlouvy o upsání akcí s písemnou informací o možnosti upsání nových akcií a spolu s oznámením o počátku běhu lhůty pro upsání akcií nejpozději do jednoho měsíce od rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu doručit předem určeným zájemcům 9. lhůta pro upsání akcií se stanoví na 120 (jedno sto dvacet) dnů od doručení listin uvedených v bodu 10. shora, místem upisování je sídlo společnosti 10. vklad musí být splacen předáním smlouvy o vkladu obsahující prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku společnosti v sídle společnosti a fyzickým předáním vkladu nejpozději do 30 (třiceti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií; o předání a pře vzetí vkladu musí být sepsán zápis. do 10. 11. 2008 od 23. 7. 2008

Rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu společnosti ze dne 22.6.2006: Ostatní skutečnosti: 1. Společná ustanovení: 1.1. základní kapitál společnosti se zvyšuje o 39 482 000,-- Kč (třicet devět milionů čtyři sta osmdesát dva tisíce korun českých), vydáním 39 482 (třiceti devíti tisíc čtyř set osmdesáti dvou) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, s omezenou převoditelností, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč (tisíc korun českých) 1.2. nové akcie mohou být upsány výlučně nepeněžitými vklady předem určenými zájemci 1.3. ostatní způsoby upsání akcií uvedené v ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku (tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují 1.4. upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 1.5. emisní kurs každé nové akcie upsané nepeněžitým vkladem se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1 000,-- Kč (jeden tisíc korun českých) 1.6. nové akcie mohou být upsány i před zápisem rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bude-li podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní m oc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku 2. Upsání nepeněžitým vkladem: 2.1. emisní kurs nových může být upsán výlučně těmito nepeněžitými vklady: 2.1.1. vodohospodářská stavba "Vodovod Mrzkovice" v obci Světlá nad Sázavou, místní část Mrzkovice, katastrální území Mrzkovice, kraj Vysočina, jak je popsána ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5115/109/2006e ze dne 7.4.2006 2.1.2. vodohospodářská stavba "Kanalizační řad v ulici Poštovní" v obci Světlá nad Sázavou, katastrální území Světlá nad Sázavou, kraj Vysočina, jak je popsána ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5112/106/2006z ze dne 4.4.2006 2.1.3. vodohospodářská stavba "Vodovod Opatovice" v obci Světlá nad Sázavou, místní část Opatovice, katastrální území Opatovice, kraj Vysočina, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5115/109/2006ch ze dne 10.4.2006 2.1.4. vodohospodářská stavba "Vodojem a související vodovodní řady Šlapanov" v obci Šlapanov, katastrálním území Šlapanov, kraj Vysočina, jak je popsána ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5115/109/2006h ze dne 7.4.2006 2.1.5. vodohospodářská stavba "Vodovod - ulice Ve Vilkách, včetně všech součástí a příslušenství" v obci Ždírec nad Doubravou, kraj Vysočina, jak je popsána ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5115/109/2006g ze dne 7.4.2006 2.1.6. vodohospodářská stavba "Vodovod v ulici Na Bradle" v obci Světlá nad Sázavou, katastrální území Světlá nad Sázavou, kraj Vysočina, jak je popsána ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5115/109/2006f ze dne 7.4.2006 2.1.7. vodohospodářská stavba "Vodovod Josefodol" v obci Světlá nad Sázavou, katastrální území Světlá nad Sázavou, kraj Vysočina, jak je popsána ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5115/109/2006d ze dne 7.4.2006 2.1.8. vodohospodářská stavba "Kanalizační řad v místní části Závidkovice" v obci Světlá nad Sázavou, katastrální území Závidkovice, kraj Vysočina, jak je popsána ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5115/109/2006c ze dne 7.4.2006 2.1.9. vodohospodářská stavba "Kanalizační řad v ulici Zahrádecká" v obci Světlá nad Sázavou, katastrální území Světlá nad Sázavou, kraj Vysočina, jak je popsána ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5115/109/2006b ze dne 7.4.2006 2.1.10. vodohospodářská stavba "Kanalizační řad v ulici U Stromečku" v obci Světlá nad Sázavou, katastrální území Světlá nad Sázavou, kraj Vysočina, jak je popsána ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5115/109/2006a ze dne 7.4.2006 2.1.11. vodohospodářská stavba "Kanalizační řad v ulici Boženy Němcové" v obci Světlá nad Sázavou, katastrální území Světlá nad Sázavou, kraj Vysočina, jak je popsána ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5114/108/2006a ze dne 5.4.2006 2.1.12. vodohospodářská stavba "Kanalizační řad v ulici Čapkova!" v obci Světlá nad Sázavou, katastrální území Světlá nad Sázavou, kraj Vysočina, jak je popsána ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5114/108/2006b ze dne 5.4.2006 2.1.13. vodohospodářská stavba "Kanalizační řad v ulici Dolní" v obci Světlá nad Sázavou, katastrální území Světlá nad Sázavou, kraj Vysočina, jak je popsána ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5114/108/2006c ze dne 5.4.2006 2.1.14. vodohospodářská stavba "Kanalizační řad v místní části Dolní Bohušice" v obci Světlá nad Sázavou, katastrální území Dolní Bohušice, kraj Vysočina, jak je popsána ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5114/108/2006d ze dne 5.4.2006 2.1.15. vodohospodářská stavba "Kanalizační řad v ulici F.A.Jelínka" v obci Světlá nad Sázavou, katastrální území Světlá nad Sázavou, kraj Vysočina, jak je popsána ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5114/108/2006e ze dne 5.4.2006 2.1.16. vodohospodářská stavba "Kanalizační řad v ulici Haškova" v obci Světlá nad Sázavou, katastrální území Světlá nad Sázavou, kraj Vysočina, jak je popsána ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5114/108/2006f ze dne 5.4.2006 2.1.17. vodohospodářská stavba "Kanalizační řad v ulici Havířská" v obci Světlá nad Sázavou, katastrální území Světlá nad Sázavou, kraj Vysočina, jak je popsána ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5114/108/2006g ze dne 5.4.2006 2.1.18. vodohospodářská stavba "Kanalizační řad v ulici Havlíčkova" v obci Světlá nad Sázavou, katastrální území Světlá nad Sázavou, kraj Vysočina, jak je popsána ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5114/108/2006h ze dne 5.4.2006 2.1.19. vodohospodářská stavba "Kanalizační řad v místní části Horní Bohušice" v obci Světlá nad Sázavou, katastrální území Horní Bohušice, kraj Vysočina, jak je popsána ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5114/108/2006ch ze dne 5.4.2006 2.1.20. vodohospodářská stavba "Kanalizační řad v ulici J.J.Staňka" v obci Světlá nad Sázavou, katastrální území Světlá nad Sázavou, kraj Vysočina, jak je popsána ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5114/108/2006i ze dne 5.4.2006 2.1.21. vodohospodářská stavba "Kanalizační řad v ulici Kolovratova" v obci Světlá nad Sázavou, katastrální území Světlá nad Sázavou, kraj Vysočina, jak je popsána ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5114/108/2006j ze dne 6.4.2006 2.1.22. vodohospodářská stavba "Kanalizační řad v ulici Komenského" v obci Světlá nad Sázavou, katastrální území Světlá nad Sázavou, kraj Vysočina, jak je popsána ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5114/108/2006k ze dne 6.4.2006 2.1.23. vodohospodářská stavba "Kanalizační řad v místní části Mrzkovice" v obci Světlá nad Sázavou, katastrální území Mrzkovice, kraj Vysočina, jak je popsána ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5114/108/2006l ze dne 6.4.2006 2.1.24. vodohospodářská stavba "Kanalizační řad v ulici Na Bradle" v obci Světlá nad Sázavou, katastrální území Světlá nad Sázavou, kraj Vysočina, jak je popsána ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5114/108/2006m ze dne 6.4.2006 2.1.25. vodohospodářská stavba "Kanalizační řad v ulici Na Hrázi" v obci Světlá nad Sázavou, katastrální území Světlá nad Sázavou, kraj Vysočina, jak je popsána ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5114/108/2006n ze dne 6.4.2006 2.1.26. vodohospodářská stavba "Kanalizační řad v ulici Na Úvoze" v obci Světlá nad Sázavou, katastrální území Světlá nad Sázavou, kraj Vysočina, jak je popsána ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5114/108/2006o ze dne 6.4.2006 2.1.27. vodohospodářská stavba "Kanalizační řad v ulici Nad Cihelnou" v obci Světlá nad Sázavou, katastrální území Světlá nad Sázavou, kraj Vysočina, jak je popsána ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5114/108/2006p ze dne 6.4.2006 2.1.28. vodohospodářská stavba "Kanalizační řad v ulici Nad Tratí" v obci Světlá nad Sázavou, katastrální území Světlá nad Sázavou, kraj Vysočina, jak je popsána ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5114/108/2006q ze dne 6.4.2006 2.1.29. vodohospodářská stavba "Kanalizační řad na náměstí" v obci Světlá nad Sázavou, katastrální území Světlá nad Sázavou, kraj Vysočina, jak je popsána ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5114/108/2006r ze dne 6.4.2006 2.1.30. vodohospodářská stavba "Kanalizační řad v ulici Nová Čtvrť" v obci Světlá nad Sázavou, katastrální území Světlá nad Sázavou, kraj Vysočina, jak je popsána ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5114/108/2006s ze dne 6.4.2006 2.1.31. vodohospodářská stavba "Kanalizační řad v ulici Nové Město" v obci Světlá nad Sázavou, katastrální území Světlá nad Sázavou, kraj Vysočina, jak je popsána ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5114/108/2006t ze dne 7.4.2006 2.1.32. vodohospodářská stavba "Kanalizační řad v ulici Panuškova" v obci Světlá nad Sázavou, katastrální území Světlá nad Sázavou, kraj Vysočina, jak je popsána ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5114/108/2006u ze dne 7.4.2006 2.1.33. vodohospodářská stavba "Kanalizační řad v ulici pplk. Hradeckého" v obci Světlá nad Sázavou, katastrální území Světlá nad Sázavou, kraj Vysočina, jak je popsána ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5114/108/2006v ze dne 7.4.2006 2.1.34. vodohospodářská stavba "Kanalizační řad v ulici Příčná" v obci Světlá nad Sázavou, katastrální území Světlá nad Sázavou, kraj Vysočina, jak je popsána ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5114/108/2006w ze dne 7.4.2006 2.1.35. vodohospodářská stavba "Kanalizační řad v ulici Revoluční" v obci Světlá nad Sázavou, katastrální území Světlá nad Sázavou, kraj Vysočina, jak je popsána ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5114/108/2006x ze dne 7.4.2006 2.1.36. vodohospodářská stavba "Kanalizační řad v ulici Sklářská" v obci Světlá nad Sázavou, katastrální území Světlá nad Sázavou, kraj Vysočina, jak je popsána ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5114/108/2006y ze dne 7.4.2006 2.1.37. vodohospodářská stavba "Kanalizační řad v ulici U Pěšinky" v obci Světlá nad Sázavou, katastrální území Světlá nad Sázavou, kraj Vysočina, jak je popsána ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5114/108/2006z ze dne 7.4.2006 2.1.38. vodohospodářská stavba "Kanalizační řad v ulici Čechova obce Havlíčkův Brod", katastrální území Havlíčkův Brod, kraj Vysočina, jak je popsána ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5112/106/2006a ze dne 1.4.2006 2.1.39. vodohospodářská stavba "Kanalizační řad pro ZTV RD v Perknově", katastrální území Perknov, kraj Vysočina, jak je popsána ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5112/106/2006b ze dne 1.4.2006 2.1.40. vodohospodářská stavba "Kanalizační řad v ulici Chotěbořská obce Havlíčkův Brod", katastrální území Havlíčkův Brod, kraj Vysočina, jak je popsána ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5112/106/2006c ze dne 1.4.2006 2.1.41. vodohospodářská stavba "Kanalizační řad v místní části Mírovka obce Havlíčkův Brod", katastrální území Mírovka, kraj Vysočina, jak je popsána ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5112/106/2006d ze dne 1.4.2006 2.1.42. vodohospodářská stavba "Vodovod Březinka" v místní části Březinka obce Havlíčkův Brod, kraj Vysočina, jak je popsána ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5112/106/2006e ze dne 2.4.2006 2.1.43. vodohospodářská stavba "Kanalizační řad v místní části Šmolovy obce Havlíčkův Brod", katastrální území Šmolovy, kraj Vysočina, jak je popsána ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5112/106/2006f ze dne 2.4.2006 2.1.44. vodohospodářská stavba "Kanalizační řad v ulici Vagónová obce Havlíčkův Brod", katastrální území Havlíčkův Brod, kraj Vysočina, jak je popsána ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5112/106/2006g ze dne 2.4.2006 2.1.45. vodohospodářská stavba "Kanalizační řad v místní části Vršovice obce Havlíčkův Brod", katastrální území Havlíčkův Brod, kraj Vysočina, jak je popsána ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5112/106/2006h ze dne 2.4.2006 2.1.46. vodohospodářská stavba "Kanalizační řad v ulici Za Hrnčírnou obce Havlíčkův Brod", katastrální území Havlíčkův Brod, kraj Vysočina, jak je popsána ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5112/106/2006ch ze dne 2.4.2006 2.1.47. vodohospodářská stavba "Kanalizační řad v lokalitě Žižkov obce Havlíčkův Brod", katastrální území Havlíčkův Brod, kraj Vysočina, jak je popsána ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5112/106/2006i ze dne 2.4.2006 2.1.48. vodohospodářská stavba "Vodovod Horní Papšíkov-Poděbaby", v místní části Poděbaby, obci Havlíčkův Brod, kraj Vysočina, jak je popsána ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5112/106/2006j ze dne 2.4.2006 2.1.49. vodohospodářská stavba "Vodovod Poděbaby", v místní části Poděbaby, obci Havlíčkův Brod, kraj Vysočina, jak je popsána ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5112/106/2006k ze dne 3.4.2006 2.1.50. vodohospodářská stavba "Vodovod pro 11 RD Herlify", v místní části Herlify, obci Havlíčkův Brod, kraj Vysočina, jak je popsána ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5112/106/2006l ze dne 3.4.2006 2.1.51. vodohospodářská stavba "Vodovod Herlify", v místní části Herlify obce Havlíčkův Brod, kraj Vysočina, jak je popsána ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5112/106/2006m ze dne 3.4.2006 2.1.52. vodohospodářská stavba "Vodovod Mírovka", v místní části Mírovka obce Havlíčkův Brod, kraj Vysočina, jak je popsána ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5112/106/2006n ze dne 3.4.2006 2.1.53. vodohospodářská stavba "Vodovod v ulici Chotěbořská", v obci Havlíčkův Brod, kraj Vysočina, jak je popsána ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5112/106/2006o ze dne 3.4.2006 2.1.54. vodohospodářská stavba "Vodovod Termesivy", v místní části Termesivy obce Havlíčkův Brod, kraj Vysočina, jak je popsána ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5112/106/2006u ze dne 4.4.2006 2.1.55. vodohospodářská stavba "Vodovod Perknov, ulice Muchova, Mánesova, Veselého", v obci Havlíčkův Brod, kraj Vysočina, jak je popsána ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5112/106/2006p ze dne 3.4.2006 2.1.56. vodohospodářská stavba "Vodovod v ulici Reynkova", v obci Havlíčkův Brod, kraj Vysočina, jak je popsána ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5112/106/2006q ze dne 3.4.2006 2.1.57. vodohospodářská stavba "Vodovod Suchá" v místní části Suchá obce Havlíčkův Brod, kraj Vysočina, jak je popsána ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5112/106/2006r ze dne 3.4.2006 2.1.58. vodohospodářská stavba "Vodovod Svatý Kříž" v místních částech obce Havlíčkův Brod, kraj Vysočina, jak je popsána ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5112/106/2006s ze dne 3.4.2006 2.1.59. vodohospodářská stavba "Vodovod Šmolovy" v místní části Šmolovy obce Havlíčkův Brod, kraj Vysočina, jak je popsána ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5112/106/2006t ze dne 4.4.2006 2.1.60. vodohospodářská stavba "Vodovod v ulici U Šlapanky" v místní části obci Havlíčkův Brod, kraj Vysočina, jak je popsána ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5112/106/2006v ze dne 4.4.2006 2.1.61. vodohospodářská stavba "Vodovod Žižkov I. etapa RD" v obci Havlíčkův Brod, kraj Vysočina, jak je popsána ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5112/106/2006w ze dne 4.4.2006 2.1.62. vodohospodářská stavba "Vodovod Kněžice" v obci Kněžice, kraj Pardubický, jak je popsána ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5112/106/2006x ze dne 10.5.2006 2.1.63. vodohospodářská stavba "Vodovod Bohumilice" v místní části Bohumilice obce Kožlí, kraj Vysočina, jak je popsána ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5112/106/2006y ze dne 4.4.2006 2.1.64. vodohospodářská stavba "Kanalizační řad v lokalitě U Rybníčku", v obci Havlíčkův Brod, kraj Vysočina, jak je popsána ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 5198/192/2006 ze dne 10.5.2006 2.2. nemovitosti tvořící nepeněžitý vklad byly oceněny těmito znaleckými posudky znalce Zdeňka Jedličky, jmenovaného pro tento účel usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 13.1.2006 spisové značky 2 Nc 103/2006, usnesením spisové značky 2Nc 155/ 2006 ze dne 3.5.2006 (vodovod Kněžice a Kanalizační řad U Rybníčku): 2.2.1. číslo 5115/109/2006e ze dne 7.4.2006 2.2.2. číslo 5112/106/2006z ze dne 4.4.2006 2.2.3. číslo 5115/109/2006ch ze dne 10.4.2006 2.2.4. číslo 5115/109/2006h ze dne 7.4.2006 2.2.5. číslo 5115/109/2006g ze dne 7.4.2006 2.2.6. číslo 5115/109/2006f ze dne 7.4.2006 2.2.7. číslo 5115/109/2006d ze dne 7.4.2006 2.2.8. číslo 5115/109/2006c ze dne 7.4.2006 2.2.9. číslo 5115/109/2006b ze dne 7.4.2006 2.2.10. číslo 5115/109/2006a ze dne 7.4.2006 2.2.11. číslo 5114/108/2006a ze dne 5.4.2006 2.2.12. číslo 5114/108/2006b ze dne 5.4.2006 2.2.13. číslo 5114/108/2006c ze dne 5.4.2006 2.2.14. číslo 5114/108/2006d ze dne 5.4.2006 2.2.15. číslo 5114/108/2006e ze dne 5.4.2006 2.2.16. číslo 5114/108/2006f ze dne 5.4.2006 2.2.17. číslo 5114/108/2006g ze dne 5.4.2006 2.2.18. číslo 5114/108/2006h ze dne 5.4.2006 2.2.19. číslo 5114/108/2006ch ze dne 5.4.2006 2.2.20. číslo 5114/108/2006i ze dne 5.4.2006 2.2.21. číslo 5114/108/2006j ze dne 6.4.2006 2.2.22. číslo 5114/108/2006k ze dne 6.4.2006 2.2.23. číslo 5114/108/2006l ze dne 6.4.2006 2.2.24. číslo 5114/108/2006m ze dne 6.4.2006 2.2.25. číslo 5114/108/2006n ze dne 6.4.2006 2.2.26. číslo 5114/108/2006o ze dne 6.4.2006 2.2.27. číslo 5114/108/2006p ze dne 6.4.2006 2.2.28. číslo 5114/108/2006q ze dne 6.4.2006 2.2.29. číslo 5114/108/2006r ze dne 6.4.2006 2.2.30. číslo 5114/108/2006s ze dne 6.4.2006 2.2.31. číslo 5114/108/2006t ze dne 7.4.2006 2.2.32. číslo 5114/108/2006u ze dne 7.4.2006 2.2.33. číslo 5114/108/2006v ze dne 7.4.2006 2.2.34. číslo 5114/108/2006w ze dne 7.4.2006 2.2.35. číslo 5114/108/2006x ze dne 7.4.2006 2.2.36. číslo 5114/108/2006y ze dne 7.4.2006 2.2.37. číslo 5114/108/2006z ze dne 7.4.2006 2.2.38. číslo 5112/106/2006a ze dne 1.4.2006 2.2.39. číslo 5112/106/2006b ze dne 1.4.2006 2.2.40. číslo 5112/106/2006c ze dne 1.4.2006 2.2.41. číslo 5112/106/2006d ze dne 1.4.2006 2.2.42. číslo 5112/106/2006e ze dne 2.4.2006 2.2.43. číslo 5112/106/2006f ze dne 2.4.2006 2.2.44. číslo 5112/106/2006g ze dne 2.4.2006 2.2.45. číslo 5112/106/2006h ze dne 2.4.2006 2.2.46. číslo 5112/106/2006ch ze dne 2.4.2006 2.2.47. číslo 5112/106/2006i ze dne 2.4.2006 2.2.48. číslo 5112/106/2006j ze dne 2.4.2006 2.2.49. číslo 5112/106/2006k ze dne 3.4.2006 2.2.50. číslo 5112/106/2006l ze dne 3.4.2006 2.2.51. číslo 5112/106/2006m ze dne 3.4.2006 2.2.52. číslo 5112/106/2006n ze dne 3.4.2006 2.2.53. číslo 5112/106/2006o ze dne 3.4.2006 2.2.54. číslo 5112/106/2006u ze dne 4.4.2006 2.2.55. číslo 5112/106/2006p ze dne 3.4.2006 2.2.56. číslo 5112/106/2006q ze dne 3.4.2006 2.2.57. číslo 5112/106/2006r ze dne 3.4.2006 2.2.58. číslo 5112/106/2006s ze dne 3.4.2006 2.2.59. číslo 5112/106/2006t ze dne 4.4.2006 2.2.60. číslo 5112/106/2006v ze dne 4.4.2006 2.2.61. číslo 5112/106/2006w ze dne 4.4.2006 2.2.62. číslo 5112/106/2006x ze dne 10.5.2006 (usnesení spisové značky 2Nc 155/2006 ze dne 3.5.2006) 2.2.63. číslo 5112/106/2006y ze dne 4.4.2006 2.2.64. číslo 5198/192/2006 ze dne 10.5.2006 (usnesení spisové značky 2Nc 155/2006 ze dne 3.5.2006) 2.3. hodnota nepeněžitých vkladů se na základě shora uvedených posudků znalce stanoví na 39 482 000,-- Kč (třicet devět milionů čtyři sta osmdesát dva tisíce korun českých), na emisní kurs nových akcií se nepeněžité vklady započítávají v celkové hodnotě 3 9 482 000,-- Kč (třicet devět milionů čtyři sta osmdesát dva tisíce korun českých) a upisovatelům tedy budou vydány celkem 39 482 (třicet devět tisíc čtyři sta osmdesát dvě) nové nekótované kmenové akcie znějící na majitele, s omezenou převoditelností, vy dávané v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč (tisíc korun českých) 2.4. věci tvořící výše uvedené nepeněžité vklady jsou v majetku různých subjektů; hodnoty nepeněžitých vkladů jednotlivých vlastníků se stanoví takto: - předmět vkladu: Vodovod Mrzkovice, Město Světlá nad Sázavou; majitel (vkladatel): Světlá nad Sázavou; cena dle ZP v Kč: 572 000,--; hodnota započítávaná na vklad: 572 000,--; počet akcií, které budou za vklad vydány: 572, - předmět vkladu: Kanalizační řad v ulici Poštovní, Město Světlá nad Sázavou; majitel (vkladatel): Světlá nad Sázavou; cena dle ZP v Kč: 47 000,--; hodnota započítávaná na vklad: 47 000,--; počet akcií, které budou za vklad vydány: 47, - předmět vkladu: Vodovod Opatovice, Město Světlá nad Sázavou; majitel (vkladatel): Světlá nad Sázavou; cena dle ZP v Kč: 254 000,--; hodnota započítávaná na vklad: 254 000,--; počet akcií, které budou za vklad vydány: 254, - předmět vkladu: Vodojem a související vodovodní řady Šlapanov; majitel (vkladatel): Šlapanov; cena dle ZP v Kč: 621 000,--; hodnota započítávaná na vklad: 621 000,--; počet akcií, které budou za vklad vydány: 621, - předmět vkladu: Vodovod - ulice Ve Vilkách, včetně všech součástí a příslušenství, Město Ždírec nad Doubravou; majitel (vkladatel): Ždírec nad Doubravou; cena dle ZP v Kč: 504 000,--; hodnota započítávaná na vklad: 504 000,--; počet akcií, které budou z a vklad vydány: 504, - předmět vkladu: Vodovod v ulici Na Bradle, Město Světlá nad Sázavou; majitel (vkladatel): Světlá nad Sázavou; cena dle ZP v Kč: 69 000,--; hodnota započítávaná na vklad: 69 000,--; počet akcií, které budou za vklad vydány: 69, - předmět vkladu: Vodovod Josefodol, Město Světlá nad Sázavou; majitel (vkladatel): Světlá nad Sázavou; cena dle ZP v Kč: 567 000,--; hodnota započítávaná na vklad: 567 000,--; počet akcií, které budou za vklad vydány: 567, - předmět vkladu: Kanalizační řad v místní části Závidkovice, Město Světlá nad Sázavou; majitel (vkladatel): Světlá nad Sázavou; cena dle ZP v Kč: 712 000,--; hodnota započítávaná na vklad: 712 000,--; počet akcií, které budou za vklad vydány: 712, - předmět vkladu: Kanalizační řad v ulici Zahrádecká, Město Světlá nad Sázavou; majitel (vkladatel): Světlá nad Sázavou; cena dle ZP v Kč: 434 000,--; hodnota započítávaná na vklad: 434 000,--; počet akcií, které budou za vklad vydány: 434, - předmět vkladu: Kanalizační řad v ulici U Stromečku, Město Světlá nad Sázavou; majitel (vkladatel): Světlá nad Sázavou; cena dle ZP v Kč: 99 000,--; hodnota započítávaná na vklad: 99 000,--; počet akcií, které budou za vklad vydány: 99, - předmět vkladu: Kanalizační řad v ulici U Pěšinky, Město Světlá nad Sázavou; majitel (vkladatel): Světlá nad Sázavou; cena dle ZP v Kč: 72 000,--; hodnota započítávaná na vklad: 72 000,--; počet akcií, které budou za vklad vydány: 72, - předmět vkladu: Kanalizační řad v ulici Sklářská, Město Světlá nad Sázavou; majitel (vkladatel): Světlá nad Sázavou; cena dle ZP v Kč: 131 000,--; hodnota započítávaná na vklad: 131 000,--; počet akcií, které budou za vklad vydány: 131, - předmět vkladu: Kanalizační řad v ulici Revoluční, Město Světlá nad Sázavou; majitel (vkladatel): Světlá nad Sázavou; cena dle ZP v Kč: 233 000,--; hodnota započítávaná na vklad: 233 000,--; počet akcií, které budou za vklad vydány: 233, - předmět vkladu: Kanalizační řad v ulici Příčná, Město Světlá nad Sázavou; majitel (vkladatel): Světlá nad Sázavou; cena dle ZP v Kč: 32 000,--; hodnota započítávaná na vklad: 32 000,--; počet akcií, které budou za vklad vydány: 32, - předmět vkladu: Kanalizační řad v ulici pplk. Hradeckého, Město Světlá nad Sázavou; majitel (vkladatel): Světlá nad Sázavou; cena dle ZP v Kč: 195 000,--; hodnota započítávaná na vklad: 195 000,--; počet akcií, které budou za vklad vydány: 195, - předmět vkladu: Kanalizační řad v ulici Panuškova, Město Světlá nad Sázavou; majitel (vkladatel): Světlá nad Sázavou; cena dle ZP v Kč: 593 000,--; hodnota započítávaná na vklad: 593 000,--; počet akcií, které budou za vklad vydány: 593, - předmět vkladu: Kanalizační řad v ulici Nové Město, Město Světlá nad Sázavou; majitel (vkladatel): Světlá nad Sázavou; cena dle ZP v Kč: 469 000,--; hodnota započítávaná na vklad: 469 000,--; počet akcií, které budou za vklad vydány: 469, - předmět vkladu: Kanalizační řad v ulici Nová Čtvrť, Město Světlá nad Sázavou; majitel (vkladatel): Světlá nad Sázavou; cena dle ZP v Kč: 217 000,--; hodnota započítávaná na vklad: 217 000,--; počet akcií, které budou za vklad vydány: 217, - předmět vkladu: Kanalizační řad na náměstí, Město Světlá nad Sázavou; majitel (vkladatel): Světlá nad Sázavou; cena dle ZP v Kč: 190 000,--, hodnota započítávaná na vklad: 190 000,--; počet akcií, které budou za vklad vydány: 190, - předmět vkladu: Kanalizační řad v ulici Nad Tratí, Město Světlá nad Sázavou; majitel (vkladatel): Světlá nad Sázavou; cena dle ZP v Kč: 187 000,--; hodnota započítávaná na vklad: 187 000,--; počet akcií, které budou za vklad vydány: 187, - předmět vkladu: Kanalizační řad v ulici Nad Cihelnou, Město Světlá nad Sázavou; majitel (vkladatel): Světlá nad Sázavou; cena dle ZP v Kč: 114 000,--; hodnota započítávaná na vklad: 114 000,--; počet akcií, které budou za vklad vydány: 114, - předmět vkladu: Kanalizační řad v ulici Na Úvoze, Město Světlá nad Sázavou; majitel (vkladatel): Světlá nad Sázavou; cena dle ZP v Kč: 59 000,--; hodnota započítávaná na vklad: 59 000,--; počet akcií, které budou za vklad vydány: 59, - předmět vkladu: Kanalizační řad v ulici Na Hrázi, Město Světlá nad Sázavou; majitel (vkladatel): Světlá nad Sázavou; cena dle ZP v Kč: 268 000,--; hodnota započítávaná na vklad: 268 000,--; počet akcií, které budou za vklad vydány: 268, - předmět vkladu: Kanalizační řad v ulici Na Bradle, Město Světlá nad Sázavou; majitel (vkladatel): Světlá nad Sázavou; cena dle ZP v Kč: 182 000,--; hodnota započítávaná na vklad: 182 000,--; počet akcií, které budou za vklad vydány: 182, - předmět vkladu: Kanalizační řad v místní části Mrzkovice, Město Světlá nad Sázavou; majitel (vkladatel): Světlá nad Sázavou; cena dle ZP v Kč: 712 000,--; hodnota započítávaná na vklad: 712 000,--; počet akcií, které budou za vklad vydány: 712, - předmět vkladu: Kanalizační řad v ulici Komenského, Město Světlá nad Sázavou; majitel (vkladatel): Světlá nad Sázavou; cena dle ZP v Kč: 270 000,--; hodnota započítávaná na vklad: 270 000,--; počet akcií, které budou za vklad vydány: 270, - předmět vkladu: Kanalizační řad v ulici Kolovratova, Město Světlá nad Sázavou; majitel (vkladatel): Světlá nad Sázavou; cena dle ZP v Kč: 224 000,--; hodnota započítávaná na vklad: 224 000,--; počet akcií, které budou za vklad vydány: 224, - předmět vkladu: Kanalizační řad v ulici J.J.Staňka, Město Světlá nad Sázavou; majitel (vkladatel): Světlá nad Sázavou; cena dle ZP v Kč: 256 000,--; hodnota započítávaná na vklad: 256 000,--; počet akcií, které budou za vklad vydány: 256, - předmět vkladu: Kanalizační řad v místní části Horní Bohušice, Město Světlá nad Sázavou; majitel (vkladatel): Světlá nad Sázavou; cena dle ZP v Kč: 387 000,--; hodnota započítávaná na vklad: 387 000,--; počet akcií, které budou za vklad vydány: 387, - předmět vkladu: Kanalizační řad v ulici Havlíčkova, Město Světlá nad Sázavou; majitel (vkladatel): Světlá nad Sázavou; cena dle ZP v Kč: 351 000,--; hodnota započítávaná na vklad: 351 000,--; počet akcií, které budou za vklad vydány: 351, - předmět vkladu: Kanalizační řad v ulici Havířská, Město Světlá nad Sázavou; majitel (vkladatel): Světlá nad Sázavou; cena dle ZP v Kč: 399 000,--; hodnota započítávaná na vklad: 399 000,--; počet akcií, které budou za vklad vydány: 399, - předmět vkladu: Kanalizační řad v ulici Haškova, Město Světlá nad Sázavou; majitel (vkladatel): Světlá nad Sázavou; cena dle ZP v Kč: 868 000,--; hodnota započítávaná na vklad: 868 000,--; počet akcií, které budou za vklad vydány: 868, - předmět vkladu: Kanalizační řad v ulici F.A.Jelínka, Město Světlá nad Sázavou; majitel (vkladatel): Světlá nad Sázavou; cena dle ZP v Kč: 405 000,--; hodnota započítávaná na vklad: 405 000,--; počet akcií, které budou za vklad vydány: 405, - předmět vkladu: Kanalizační řad v místní části Dolní Bohušice, Město Světlá nad Sázavou; majitel (vkladatel): Světlá nad Sázavou; cena dle ZP v Kč: 817 000,--; hodnota započítávaná na vklad: 817 000,--; počet akcií, které budou za vklad vydány: 817, - předmět vkladu: Kanalizační řad v ulici Dolní, Město Světlá nad Sázavou; majitel (vkladatel): Světlá nad Sázavou; cena dle ZP v Kč: 522 000,--; hodnota započítávaná na vklad: 522 000,--; počet akcií, které budou za vklad vydány: 522, - předmět vkladu: Kanalizační řad v ulici Čapkova, Město Světlá nad Sázavou; majitel (vkladatel): Světlá nad Sázavou; cena dle ZP v Kč: 172 000,--; hodnota započítávaná na vklad: 172 000,--; počet akcií, které budou za vklad vydány: 172, - předmět vkladu: Kanalizační řad v ulici Boženy Němcové, Město Světlá nad Sázavou; majitel (vkladatel): Světlá nad Sázavou; cena dle ZP v Kč: 74 000,--; hodnota započítávaná na vklad: 74 000,--; počet akcií, které budou za vklad vydány: 74, - předmět vkladu: Kanalizační řad v ulici Čechova, Město Havlíčkův Brod, majitel (vkladatel): Havlíčkův Brod; cena dle ZP v Kč: 201 000,--; hodnota započítávaná na vklad: 201 000,--; počet akcií, které budou za vklad vydány: 201, - předmět vkladu: Kanalizační řad pro ZTV RD v Perknově, Město Havlíčkův Brod; majitel (vkladatel): Havlíčkův Brod; cena dle ZP v Kč: 48 000,--; hodnota započítávaná na vklad: 48 000,--; počet akcií, které budou za vklad vydány: 48, - předmět vkladu: Kanalizační řad v ulici Chotěbořská, Město Havlíčkův Brod; majitel (vkladatel): Havlíčkův Brod; cena dle ZP v Kč: 319 000,--; hodnota započítávaná na vklad: 319 000,--; počet akcií, které budou za vklad vydány: 319, - předmět vkladu: Kanalizační řad v místní části Mírovka, Město Havlíčkův Brod; majitel (vkladatel): Havlíčkův Brod; cena dle ZP v Kč: 867 000,--; hodnota započítávaná na vklad: 867 000,--; počet akcií, které budou za vklad vydány: 867, - předmět vkladu: Vodovod Březinka, Město Havlíčkův Brod; majitel (vkladatel): Havlíčkův Brod; cena dle ZP v Kč: 964 000,--; hodnota započítávaná na vklad: 964 000,--; počet akcií, které budou za vklad vydány: 964, - předmět vkladu: Kanalizační řad v místní části Šmolovy obce Havlíčkův Brod; majitel (vkladatel): Havlíčkův Brod; cena dle ZP v Kč: 2 386 000,-; hodnota započítávaná na vklad: 2 386 000,--; počet akcií, které budou za vklad vydány: 2386, - předmět vkladu: Kanalizační řad v ulici Vagónová, Město Havlíčkův Brod; majitel (vkladatel): Havlíčkův Brod; cena dle ZP v Kč: 93 000,--; hodnota započítávaná na vklad: 93 000,--; počet akcií, které budou za vklad vydány: 93, - předmět vkladu: Kanalizační řad v místní části Vršovice obce Havlíčkův Brod; majitel (vkladatel): Havlíčkův Brod; cena dle ZP v Kč: 2 513 000,--; hodnota započítávaná na vklad: 2 513 000,--; počet akcií, které budou za vklad vydány: 2513, - předmět vkladu: Kanalizační řad v ulici Za Hrnčírnou obce Havlíčkův Brod; majitel (vkladatel): Havlíčkův Brod; cena dle ZP v Kč: 91 000,--; hodnota započítávaná na vklad: 91 000,--; počet akcií, které budou za vklad vydány: 91, - předmět vkladu: Kanalizační řad v lokalitě Žižkov obce Havlíčkův Brod; majitel (vkladatel): Havlíčkův Brod; cena dle ZP v Kč: 1 070 000,--; hodnota započítávaná na vklad: 1 070 000,--; počet akcií, které budou za vklad vydány: 1070, - předmět vkladu: Vodovod Horní Papšíkov ? Poděbaby, Město Havlíčkův Brod; majitel (vkladatel): Havlíčkův Brod; cena dle ZP v Kč: 1 692 000,--; hodnota započítávaná na vklad: 1 692 000,--; počet akcií, které budou za vklad vydány: 1692, - předmět vkladu: Vodovod Poděbaby, Město Havlíčkův Brod; majitel (vkladatel): Havlíčkův Brod; cena dle ZP v Kč: 1 053 000,--; hodnota započítávaná na vklad: 1 053 000,--; počet akcií, které budou za vklad vydány: 1053, - předmět vkladu: Vodovod pro 11 RD Herlify, Město Havlíčkův Brod; majitel (vkladatel): Havlíčkův Brod; cena dle ZP v Kč: 127 000,--; hodnota započítávaná na vklad: 127 000,--; počet akcií, které budou za vklad vydány: 127, - předmět vkladu: Vodovod Herlify, Město Havlíčkův Brod; majitel (vkladatel): Havlíčkův Brod; cena dle ZP v Kč: 1 444 000,--; hodnota započítávaná na vklad: 1 444 000,-- ; počet akcií, které budou za vklad vydány: 1444, - předmět vkladu: Vodovod Mírovka, Město Havlíčkův Brod; majitel (vkladatel): Havlíčkův Brod; cena dle ZP v Kč: 2 934 000,--; hodnota započítávaná na vklad: 2 934 000,--; počet akcií, které budou za vklad vydány: 2934, - předmět vkladu: Vodovod v ulici Chotěbořská, Město Havlíčkův Brod; majitel (vkladatel): Havlíčkův Brod; cena dle ZP v Kč: 154 000,--; hodnota započítávaná na vklad: 154 000,--; počet akcií, které budou za vklad vydány: 154, - předmět vkladu: Vodovod Termesivy, Město Havlíčkův Brod; majitel (vkladatel): Havlíčkův Brod; cena dle ZP v Kč: 1 882 000,--; hodnota započítávaná na vklad: 1 882 000,--; počet akcií, které budou za vklad vydány: 1882, - předmět vkladu: Vodovod Perknov, Město Havlíčkův Brod; majitel (vkladatel): Havlíčkův Brod; cena dle ZP v Kč: 184 000,--; hodnota započítávaná na vklad: 184 000,--; počet akcií, které budou za vklad vydány: 184, - předmět vkladu: Vodovod v ulici Reynkova, Město Havlíčkův Brod; majitel (vkladatel): Havlíčkův Brod; cena dle ZP v Kč: 182 000,--; hodnota započítávaná na vklad: 182 000,--; počet akcií, které budou za vklad vydány: 182, - předmět vkladu: Vodovod Suchá, Město Havlíčkův Brod; majitel (vkladatel): Havlíčkův Brod; cena dle ZP v Kč: 1 214 000,--; hodnota započítávaná na vklad: 1 214 000,--; počet akcií, které budou za vklad vydány: 1214, - předmět vkladu: Vodovod Svatý Kříž, Město Havlíčkův Brod; majitel (vkladatel): Havlíčkův Brod; cena dle ZP v Kč: 3 373 000,--; hodnota započítávaná na vklad: 3 373 000,--; počet akcií, které budou za vklad vydány: 3373, - předmět vkladu: Vodovod Šmolovy, Město Havlíčkův Brod; majitel (vkladatel): Havlíčkův Brod; cena dle ZP v Kč: 997 000,--; hodnota započítávaná na vklad: 997 000,--; počet akcií, které budou za vklad vydány: 997, - předmět vkladu: Vodovod v ulici U Šlapanky, Město Havlíčkův Brod; majitel (vkladatel): Havlíčkův Brod; cena dle ZP v Kč: 44 000,--; hodnota započítávaná na vklad: 44 000,--; počet akcií, které budou za vklad vydány: 44, - předmět vkladu: Vodovod Žižkov I. etapa RD, Město Havlíčkův Brod; majitel (vkladatel): Havlíčkův Brod; cena dle ZP v Kč: 624 000,--; hodnota započítávaná na vklad: 624 000,--; počet akcií, které budou za vklad vydány: 624, - předmět vkladu: Vodovod Kněžice; majitel (vkladatel): Kněžice; cena dle ZP v Kč: 1 216 000,--; hodnota započítávaná na vklad: 1 216 000,--; počet akcií, které budou za vklad vydány: 1216, - předmět vkladu: Vodovod Bohumilice, obec Kožlí; majitel (vkladatel): Kožlí; cena dle ZP v Kč: 944 000,--; hodnota započítávaná na vklad: 944 000,--; počet akcií, které budou za vklad vydány: 944, - předmět vkladu: Kanalizační řad v lokalitě U Rybníčku, v obci Havlíčkův Brod; majitel (vkladatel): Havlíčkův Brod; cena dle ZP v Kč: 588 000,--; hodnota započítávaná na vklad: 588 000,--; počet akcií, které budou za vklad vydány: 588. 2.5. upsání akcií bude vlastníkům nemovitostí tvořících vklad nabídnuto takto: 2.5.1. Městu Světlá nad Sázavou bude nabídnuto upsání 11 153 akcií 2.5.2. Městu Havlíčkův Brod bude nabídnuto upsání 25 044 akcií 2.5.3. Obci Šlapanov bude nabídnuto upsání 621 akcie 2.5.4. Městu Ždírec nad Doubravou bude nabídnuto upsání 504 akcií 2.5.5. Obci Kožlí bude nabídnuto upsání 944 akcií 2.5.6. Obci Kněžice bude nabídnuto upsání 1 216 akcií 2.6. představenstvo společnosti je povinno předem určeným zájemcům - vlastníkům věcí tvořících výše uvedené nepeněžité vklady, tj. Městu Světlá nad Sázavou, Městu Havlíčkův Brod, Obci Šlapanov, Obci Ždírec nad Doubravou, Obci Kožlí a Obci Kněžice - nejpoz ději do 30 (třiceti) dnů od rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu doručit písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku 2.7. představenstvo společnosti je povinno zároveň s písemnou informací o možnosti upsání nových akcií doručit předem určeným zájemcům návrh smlouvy o upsání akcií obsahující kromě obecných náležitostí smlouvy náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zá koníku a prohlášení upisovatele (vkladatele) podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku; náklady na vypracování návrhu smlouvy nese společnost 2.8. představenstvo společnosti je povinno zároveň s písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií doručit předem určeným zájemcům oznámení o počátku běhu lhůty pro upsání akcií 2.9. předem určení zájemci mohou nové akcie upsat ve lhůtě 90 (devadesáti dnů) počínající 31. (třicátým prvým) dnem od rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu v pracovně předsedy představenstva společnosti v sídle společnosti na adrese: Ha vlíčkův Brod, Žižkova 832, PSČ 580 01, v pracovní dny v době od 8. 00 do 14.00 hodin 2.10. k upsání akcií předem určeným zájemcem dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií, která musí kromě obecných náležitostí smlouvy obsahovat i náležitosti určené ustanovením § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a prohlášení upisovatele (vkladatele) podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku; bude-li smlouva uzavírána před právní mocí usnesení o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, musí být smlouva uzavřena pod rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí n ávrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku 2.11. vklad musí být splacen předáním smlouvy o vkladu obsahující prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku společnosti v sídle společnosti a fyzickým předáním nemovitostí (§ 204 odst. 3 obchodního zákoníku) nejpozději do 30 (třiceti) dnů od uzavř ení smlouvy o upsání akcií nepeněžitým vkladem; o předání a převzetí vkladu musí být sepsán zápis do 1. 12. 2006 od 14. 7. 2006

Rozhodnutí představenstva společnosti ze dne 1.4.2004 o zvýšení základního kapitálu: 1. Společná ustanovení: 1.1. základní kapitál společnosti se zvyšuje o 3 510 000,-- Kč (tři milióny pět set deset tisíc korun českých), vydáním 3 510 (tří tisíc pěti set deseti) kusů nových kmenových akcií neregistrovaných k obchodování na veřejném trhu znějících na jméno, vydáv aných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč (jeden tisíc korun českých) 1.2. nové akcie mohou být upsány výlučně nepeněžitými vklady, ostatní způsoby upsání akcií se vylučují 1.3. upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 1.4. emisní kurs každé nové akcie upsané nepeněžitým vkladem se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1 000,-- Kč (jeden tisíc korun českých) 1.5. nové akcie mohou být upsány i před zápisem rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bude-li podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní m oc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku 1.6. počítání času se řídí ustanovením § 122 občanského zákoníku 2. Upsání nepeněžitým vkladem: 2.1. emisní kurs nových může být upsán výlučně těmito nepeněžitými vklady: 2.1.1. vodovodu Keřkov v osadě Keřkov, katastrálním území Dobrá, obci Přibyslav, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 4049/68/2004c ze dne 24.2.2004 2.1.2. vodovodu Dobrá, v místní části Dobrá, katastrálním území Dobrá, obci Přibyslav, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 4049/68/2004d ze dne 24.2.2004 2.1.3. prodloužení vodovodu u Lesního závodu Přibyslav, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 4049/68/2004a ze dne 24.2.2004 2.1.4. vodovodu Kojkovice, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 4049/68/2004b ze dne 24.2.2004 2.2. nemovitosti tvořící nepeněžitý vklad byly oceněny těmito znaleckými posudky znalce Zdeňka Jedličky, jmenovaného pro tento účel usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 20.1.2004 spisové značky 2 Nc 231/2003: 2.2.1. číslo 4049/68/2004a ze dne 24.2.2004 2.2.2. číslo 4049/68/2004b ze dne 24.2.2004 2.2.3. číslo 4049/68/2004c ze dne 24.2.2004 2.2.4. číslo 4049/68/2004d ze dne 24.2.2004 2.3. hodnota nepeněžitého vkladu se na základě shora uvedeného posudku znalce stanoví na 3 510 000,-- Kč (tři milióny pět set deset tisíc korun českých) 2.4. na emisní kurs nových akcií se nepeněžitý vklad započítává v celkové hodnotě 3 510 000,-- Kč (tři milióny pět set deset tisíc korun českých) a upisovatelům tedy bude vydáno celkem 3 510 (tři tisíce pět set deset) kusů nových kmenových akcií, neregist rovaných k obchodování na veřejném trhu, znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč (jeden tisíc korun českých) 2.5. věci tvořící výše uvedený nepeněžitý vklad jsou v majetku různých subjektů; hodnoty nepeněžitých vkladů jednotlivých vlastníků se stanoví takto: předmět vkladu vodovod Keřkov, majitel (vkladatel) Město Přibyslav, cena dle ZP 2 100 000,00 Kč, hodnota započítávaná na vklad 2 100 000,00 Kč, počet akcií, které budou za vklad vydány 2 100; předmět vkladu vodovod Dobrá, majitel (vkladatel) Město Přibyslav, cena dle ZP 950 000,00 Kč, hodnota započítávaná na vklad 950 000,00 Kč, počet akcií, které budou za vklad vydány 950; předmět vkladu prodloužení vodovodu Přibyslav, majitel (vkladatel) Město Přibyslav, cena dle ZP 220 000,00 Kč, hodnota započítávaná na vklad 220 000,00 Kč, počet akcií, které budou za vklad vydány 220; předmět vkladu vodovod Kojkovice, majitel (vkladatel) Obec Krásná Hora, cena dle ZP 240 000,00 Kč, hodnota započítávaná na vklad 240 000,00 Kč, počet akcií, které budou za vklad vydány 240. 2.6. představenstvo společnosti je povinno předem určeným zájemcům - vlastníkům věcí tvořících výše uvedené nepeněžité vklady, tj. Městu Přibyslav a Obci Krásná Hora, nejpozději do 30 (třiceti) dnů od rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitál u doručit písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku 2.7. představenstvo společnosti je povinno zároveň s písemnou informací o možnosti upsání nových akcií doručit předem určeným zájemcům návrh smlouvy o upsání akcií obsahující kromě obecných náležitostí smlouvy náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zá koníku a prohlášení upisovatele (vkladatele) podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku; náklady na vypracování návrhu smlouvy nese společnost 2.8. představenstvo společnosti je povinno zároveň s písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií doručit předem určeným zájemcům oznámení o počátku běhu lhůty pro upsání akcií 2.9. předem určení zájemci mohou nové akcie upsat ve lhůtě 90 (devadesáti dnů) počínající 31. (třicátým prvým) dnem od rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu v pracovně předsedy představenstva společnosti v sídle společnosti na adrese: Ha vlíčkův Brod, Žižkova 832, PSČ 580 01, v pracovní dny v době od 8.00 do 14.00 hodin 2.10. k upsání akcií předem určeným zájemcem dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií, která musí kromě obecných náležitostí smlouvy obsahovat i náležitosti určené ustanovením § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a prohlášení upisovatele (vkladatele) podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku; bude-li smlouva uzavírána před právní mocí usnesení o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, musí být smlouva uzavřena pod rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí n ávrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku 2.11. vklad musí být splacen předáním smlouvy o vkladu obsahující prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku společnosti a fyzickým předáním nemovitostí (§ 204 odst. 3 obchodního zákoníku) na místě samém nejpozději do 30 (třiceti) dnů od uzavření s mlouvy o upsání akcií nepeněžitým vkladem; o předání a převzetí vkladu musí být sepsán zápis do 11. 10. 2004 od 9. 9. 2004

Rozhodnutí představenstva společnosti ze dne 1.4.2004 o zvýšení základního kapitálu: 1. Společná ustanovení: 1.1. základní kapitál společnosti se zvyšuje o 3 510 000,-- Kč (tři milióny pět set deset tisíc korun českých), vydáním 3 510 (tří tisíc pěti set deseti) kusů nových kmenových akcií neregistrovaných k obchodování na veřejném trhu znějících majitele, vydáv aných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč (jeden tisíc korun českých) 1.2. nové akcie mohou být upsány výlučně nepeněžitými vklady, ostatní způsoby upsání akcií se vylučují 1.3. upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 1.4. emisní kurs každé nové akcie upsané nepeněžitým vkladem se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1 000,-- Kč (jeden tisíc korun českých) 1.5. nové akcie mohou být upsány i před zápisem rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bude-li podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní m oc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku 1.6. počítání času se řídí ustanovením § 122 občanského zákoníku 2. Upsání nepeněžitým vkladem: 2.1. emisní kurs nových může být upsán výlučně těmito nepeněžitými vklady: 2.1.1. vodovodu Keřkov v osadě Keřkov, katastrálním území Dobrá, obci Přibyslav, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 4049/68/2004c ze dne 24.2.2004 2.1.2. vodovodu Dobrá, v místní části Dobrá, katastrálním území Dobrá, obci Přibyslav, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 4049/68/2004d ze dne 24.2.2004 2.1.3. prodloužení vodovodu u Lesního závodu Přibyslav, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 4049/68/2004a ze dne 24.2.2004 2.1.4. vodovodu Kojkovice, jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 4049/68/2004b ze dne 24.2.2004 2.2. nemovitosti tvořící nepeněžitý vklad byly oceněny těmito znaleckými posudky znalce Zdeňka Jedličky, jmenovaného pro tento účel usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 20.1.2004 spisové značky 2 Nc 231/2003: 2.2.1. číslo 4049/68/2004a ze dne 24.2.2004 2.2.2. číslo 4049/68/2004b ze dne 24.2.2004 2.2.3. číslo 4049/68/2004c ze dne 24.2.2004 2.2.4. číslo 4049/68/2004d ze dne 24.2.2004 2.3. hodnota nepeněžitého vkladu se na základě shora uvedeného posudku znalce stanoví na 3 510 000,-- Kč (tři milióny pět set deset tisíc korun českých) 2.4. na emisní kurs nových akcií se nepeněžitý vklad započítává v celkové hodnotě 3 510 000,-- Kč (tři milióny pět set deset tisíc korun českých) a upisovatelům tedy bude vydáno celkem 3 510 (tři tisíce pět set deset) kusů nových kmenových akcií, neregist rovaných k obchodování na veřejném trhu, znějících na majitele, vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč (jeden tisíc korun českých) 2.5. věci tvořící výše uvedený nepeněžitý vklad jsou v majetku různých subjektů; hodnoty nepeněžitých vkladů jednotlivých vlastníků se stanoví takto: předmět vkladu vodovod Keřkov, majitel (vkladatel) Město Přibyslav, cena dle ZP 2 100 000,00 Kč, hodnota započítávaná na vklad 2 100 000,00 Kč, počet akcií, které budou za vklad vydány 2 100; předmět vkladu vodovod Dobrá, majitel (vkladatel) Město Přibyslav, cena dle ZP 950 000,00 Kč, hodnota započítávaná na vklad 950 000,00 Kč, počet akcií, které budou za vklad vydány 950; předmět vkladu prodloužení vodovodu Přibyslav, majitel (vkladatel) Město Přibyslav, cena dle ZP 220 000,00 Kč, hodnota započítávaná na vklad 220 000,00 Kč, počet akcií, které budou za vklad vydány 220; předmět vkladu vodovod Kojkovice, majitel (vkladatel) Obec Krásná Hora, cena dle ZP 240 000,00 Kč, hodnota započítávaná na vklad 240 000,00 Kč, počet akcií, které budou za vklad vydány 240. 2.6. představenstvo společnosti je povinno předem určeným zájemcům - vlastníkům věcí tvořících výše uvedené nepeněžité vklady, tj. Městu Přibyslav a Obci Krásná Hora, nejpozději do 30 (třiceti) dnů od rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitál u doručit písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku 2.7. představenstvo společnosti je povinno zároveň s písemnou informací o možnosti upsání nových akcií doručit předem určeným zájemcům návrh smlouvy o upsání akcií obsahující kromě obecných náležitostí smlouvy náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zá koníku a prohlášení upisovatele (vkladatele) podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku; náklady na vypracování návrhu smlouvy nese společnost 2.8. představenstvo společnosti je povinno zároveň s písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií doručit předem určeným zájemcům oznámení o počátku běhu lhůty pro upsání akcií 2.9. předem určení zájemci mohou nové akcie upsat ve lhůtě 90 (devadesáti dnů) počínající 31. (třicátým prvým) dnem od rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu v pracovně předsedy představenstva společnosti v sídle společnosti na adrese: Ha vlíčkův Brod, Žižkova 832, PSČ 580 01, v pracovní dny v době od 8.00 do 14.00 hodin 2.10. k upsání akcií předem určeným zájemcem dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií, která musí kromě obecných náležitostí smlouvy obsahovat i náležitosti určené ustanovením § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a prohlášení upisovatele (vkladatele) podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku; bude-li smlouva uzavírána před právní mocí usnesení o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, musí být smlouva uzavřena pod rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí n ávrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku 2.11. vklad musí být splacen předáním smlouvy o vkladu obsahující prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku společnosti a fyzickým předáním nemovitostí (§ 204 odst. 3 obchodního zákoníku) na místě samém nejpozději do 30 (třiceti) dnů od uzavření s mlouvy o upsání akcií nepeněžitým vkladem; o předání a převzetí vkladu musí být sepsán zápis do 9. 9. 2004 od 9. 6. 2004

Akcie: 1 akcie na jméno ve jm.hod. 1 000,- Kč se zvláštními právy do 11. 10. 2004 od 6. 6. 1994

Údaje o zřízení: Akciová společnost byla založena podle par. 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu par. 11 odst. 2 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. od 1. 11. 1993

V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 28.9.1993 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. do 11. 10. 2004 od 1. 11. 1993

Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod. do 11. 10. 2004 od 1. 11. 1993

Kapitál

Základní kapitál

vklad 1 067 530 000 Kč

od 21. 10. 2023

Základní kapitál

vklad 999 338 000 Kč

do 21. 10. 2023 od 23. 9. 2022

Základní kapitál

vklad 990 530 000 Kč

do 23. 9. 2022 od 3. 5. 2021

Základní kapitál

vklad 948 602 000 Kč

do 3. 5. 2021 od 30. 7. 2019

Základní kapitál

vklad 946 279 000 Kč

do 30. 7. 2019 od 8. 4. 2019

Základní kapitál

vklad 932 173 000 Kč

do 8. 4. 2019 od 13. 8. 2018

Základní kapitál

vklad 925 731 000 Kč

do 13. 8. 2018 od 11. 8. 2016

Základní kapitál

vklad 923 334 000 Kč

do 11. 8. 2016 od 5. 1. 2016

Základní kapitál

vklad 912 417 000 Kč

do 5. 1. 2016 od 24. 6. 2015

Základní kapitál

vklad 907 915 000 Kč

do 24. 6. 2015 od 2. 6. 2014

Základní kapitál

vklad 907 915 000 Kč

do 2. 6. 2014 od 25. 3. 2014

Základní kapitál

vklad 873 979 000 Kč

do 25. 3. 2014 od 7. 11. 2012

Základní kapitál

vklad 841 585 000 Kč

do 7. 11. 2012 od 23. 5. 2011

Základní kapitál

vklad 836 132 000 Kč

do 23. 5. 2011 od 7. 5. 2010

Základní kapitál

vklad 824 928 000 Kč

do 7. 5. 2010 od 10. 11. 2008

Základní kapitál

vklad 625 658 000 Kč

do 10. 11. 2008 od 1. 12. 2006

Základní kapitál

vklad 586 176 000 Kč

do 1. 12. 2006 od 11. 10. 2004

Základní kapitál

vklad 582 666 000 Kč

do 11. 10. 2004 od 1. 11. 1993
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 970 945 od 21. 10. 2023
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 902 753 do 21. 10. 2023 od 23. 9. 2022
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 893 945 do 23. 9. 2022 od 3. 5. 2021
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 852 017 do 3. 5. 2021 od 30. 7. 2019
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 849 694 do 30. 7. 2019 od 8. 4. 2019
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 835 588 do 8. 4. 2019 od 13. 8. 2018
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 829 146 do 13. 8. 2018 od 11. 8. 2016
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 826 749 do 11. 8. 2016 od 5. 1. 2016
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 815 832 do 5. 1. 2016 od 24. 6. 2015
Akcie na majitele v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 96 585 od 2. 6. 2014
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 811 330 do 24. 6. 2015 od 2. 6. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 811 329 do 2. 6. 2014 od 25. 3. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 777 393 do 25. 3. 2014 od 7. 11. 2012
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 744 999 do 7. 11. 2012 od 23. 5. 2011
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 739 546 do 23. 5. 2011 od 7. 5. 2010
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 728 342 do 7. 5. 2010 od 10. 11. 2008
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 529 072 do 10. 11. 2008 od 1. 12. 2006
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 do 2. 6. 2014 od 1. 12. 2006
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 489 590 do 1. 12. 2006 od 11. 10. 2004
Akcie se zvláštními právy, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 do 1. 12. 2006 od 11. 10. 2004
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 96 585 do 2. 6. 2014 od 11. 10. 2004
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 486 080 do 11. 10. 2004 od 30. 12. 2002
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 96 585 do 11. 10. 2004 od 30. 12. 2002
Akcie se zvláštními právy, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 do 11. 10. 2004 od 30. 12. 2002
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 486 080 do 30. 12. 2002 od 6. 6. 1994
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 96 585 do 30. 12. 2002 od 6. 6. 1994
Akcie se zvláštními právy, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 do 30. 12. 2002 od 6. 6. 1994
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 582 666 do 6. 6. 1994 od 1. 11. 1993

Statutární orgán

7 fyzických osob

Ing. Tomáš Škaryd

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 6. 2023

vznik členství: 8. 6. 2023

vznik funkce: 8. 6. 2023

Na Chmelnici 1597, Chotěboř, 583 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Václav Venhauer

člen představenstva

První vztah: 23. 6. 2023

vznik členství: 8. 6. 2023

Zadní 176, Libice nad Doubravou, 582 77, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

RNDr. Pavel Policar, M.Sc.

předseda představenstva

První vztah: 23. 6. 2023

vznik členství: 8. 6. 2023

vznik funkce: 8. 6. 2023

Ledeč nad Sázavou 42, 584 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Mgr. Jan Tourek

člen představenstva

První vztah: 23. 6. 2023

vznik členství: 8. 6. 2023

Nerudova 1187, Světlá nad Sázavou, 582 91, Česká republika

Ing. Pavel Kopecký

člen představenstva

První vztah: 23. 6. 2023

vznik členství: 8. 6. 2023

U Mlýna 879, Golčův Jeníkov, 582 82, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Zbyněk Stejskal

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 6. 2023

vznik členství: 8. 6. 2023

vznik funkce: 8. 6. 2023

Nad Sady 2371, Havlíčkův Brod, 580 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

PaedDr. Veronika Prchalová

člen představenstva

První vztah: 23. 6. 2023

vznik členství: 8. 6. 2023

Chelčického 898, Havlíčkův Brod, 580 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Tomáš Škaryd

Místopředseda představenstva

První vztah: 30. 7. 2019 - Poslední vztah: 23. 6. 2023

vznik členství: 5. 6. 2019

zánik členství: 5. 6. 2023

vznik funkce: 5. 6. 2019

zánik funkce: 5. 6. 2023

Na Chmelnici 1597, Chotěboř, 583 01, Česká republika

Václav Venhauer

Člen představenstva

První vztah: 30. 7. 2019 - Poslední vztah: 23. 6. 2023

vznik členství: 5. 6. 2019

zánik členství: 5. 6. 2023

Zadní 176, Libice nad Doubravou, 582 77, Česká republika

RNDr. Pavel Policar, M.Sc.

Předseda představenstva

První vztah: 30. 7. 2019 - Poslední vztah: 23. 6. 2023

vznik členství: 5. 6. 2019

zánik členství: 5. 6. 2023

vznik funkce: 5. 6. 2019

zánik funkce: 5. 6. 2023

Ledeč nad Sázavou 42, 584 01, Česká republika

Mgr. Jan Tourek

Člen představenstva

První vztah: 30. 7. 2019 - Poslední vztah: 23. 6. 2023

vznik členství: 5. 6. 2019

zánik členství: 5. 6. 2023

Nerudova 1187, Světlá nad Sázavou, 582 91, Česká republika

Ing. Pavel Kopecký

Člen představenstva

První vztah: 30. 7. 2019 - Poslední vztah: 23. 6. 2023

vznik členství: 5. 6. 2019

zánik členství: 5. 6. 2023

U Mlýna 879, Golčův Jeníkov, 582 82, Česká republika

Zbyněk Stejskal

Místopředseda představenstva

První vztah: 30. 7. 2019 - Poslední vztah: 23. 6. 2023

vznik členství: 5. 6. 2019

zánik členství: 5. 6. 2023

vznik funkce: 5. 6. 2019

zánik funkce: 5. 6. 2023

Nad Sady 2371, Havlíčkův Brod, 580 01, Česká republika

Ing. Vladimír Frič

Člen představenstva

První vztah: 30. 7. 2019 - Poslední vztah: 23. 6. 2023

vznik členství: 5. 6. 2019

zánik členství: 5. 6. 2023

Na Výšině 3218, Havlíčkův Brod, 580 01, Česká republika

Zbyněk Stejskal

Člen představenstva

První vztah: 30. 11. 2017 - Poslední vztah: 30. 7. 2019

vznik členství: 14. 6. 2017

zánik členství: 28. 5. 2019

Nad Sady 2371, Havlíčkův Brod, 580 01, Česká republika

Ing. Ivan Kuželka

Místopředseda představenstva

První vztah: 6. 9. 2017 - Poslední vztah: 30. 7. 2019

vznik členství: 28. 5. 2015

zánik členství: 28. 5. 2019

vznik funkce: 14. 6. 2017

zánik funkce: 28. 5. 2019

Rozkošská 3009, Havlíčkův Brod, 580 01, Česká republika

Zbyněk Stejskal

Člen představenstva

První vztah: 6. 9. 2017 - Poslední vztah: 30. 11. 2017

vznik členství: 14. 6. 2017

Jihlavská 945, Havlíčkův Brod, 580 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Zbyněk Stejskal

Člen představenstva

První vztah: 6. 9. 2017 - Poslední vztah: 30. 11. 2017

vznik členství: 14. 6. 2017

Jihlavská 945, Havlíčkův Brod, 580 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Tomáš Škaryd

Místopředseda představenstva

První vztah: 24. 6. 2015 - Poslední vztah: 30. 7. 2019

vznik členství: 28. 5. 2015

zánik členství: 28. 5. 2019

vznik funkce: 28. 5. 2015

zánik funkce: 28. 5. 2019

Na Chmelnici 1597, Chotěboř, 583 01, Česká republika

Václav Venhauer

Člen představenstva

První vztah: 24. 6. 2015 - Poslední vztah: 30. 7. 2019

vznik členství: 28. 5. 2015

zánik členství: 28. 5. 2019

Zadní 176, Libice nad Doubravou, 582 77, Česká republika

RNDr. Pavel Policar, M.Sc.

Předseda představenstva

První vztah: 24. 6. 2015 - Poslední vztah: 30. 7. 2019

vznik členství: 28. 5. 2015

zánik členství: 28. 5. 2019

vznik funkce: 28. 5. 2015

zánik funkce: 28. 5. 2019

Ledeč nad Sázavou 42, 584 01, Česká republika

Ing. Tomáš Hermann

Místopředseda představenstva

První vztah: 24. 6. 2015 - Poslední vztah: 6. 9. 2017

vznik členství: 28. 5. 2015

zánik členství: 14. 6. 2017

vznik funkce: 28. 5. 2015

zánik funkce: 14. 6. 2017

Havlíčkův Brod 73, 580 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Tomáš Hermann

Místopředseda představenstva

První vztah: 24. 6. 2015 - Poslední vztah: 6. 9. 2017

vznik členství: 28. 5. 2015

zánik členství: 14. 6. 2017

vznik funkce: 28. 5. 2015

zánik funkce: 14. 6. 2017

Havlíčkův Brod 73, 580 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Jan Tourek

Člen představenstva

První vztah: 24. 6. 2015 - Poslední vztah: 30. 7. 2019

vznik členství: 28. 5. 2015

zánik členství: 28. 5. 2019

Nerudova 1187, Světlá nad Sázavou, 582 91, Česká republika

Ing. Ivan Kuželka

Člen představenstva

První vztah: 24. 6. 2015 - Poslední vztah: 6. 9. 2017

vznik členství: 28. 5. 2015

Rozkošská 3009, Havlíčkův Brod, 580 01, Česká republika

Ing. Ivan Kuželka

Člen představenstva

První vztah: 24. 6. 2015 - Poslední vztah: 6. 9. 2017

vznik členství: 28. 5. 2015

Rozkošská 3009, Havlíčkův Brod, 580 01, Česká republika

Mgr. Vlastimil Marušák

Člen představenstva

První vztah: 24. 6. 2015 - Poslední vztah: 30. 7. 2019

vznik členství: 28. 5. 2015

zánik členství: 28. 5. 2019

Golčův Jeníkov 38, 582 82, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Tomáš Škaryd

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 10. 2013 - Poslední vztah: 24. 6. 2015

vznik členství: 25. 5. 2011

zánik členství: 25. 5. 2015

vznik funkce: 25. 5. 2011

zánik funkce: 25. 5. 2015

Na Chmelnici 1597, Chotěboř, 583 01, Česká republika

RNDr. Pavel Policar, M.Sc.

předseda představenstva

První vztah: 29. 10. 2013 - Poslední vztah: 24. 6. 2015

vznik členství: 25. 5. 2011

zánik členství: 25. 5. 2015

vznik funkce: 25. 5. 2011

zánik funkce: 25. 5. 2015

Ledeč nad Sázavou 42, 584 01, Česká republika

Ing. Tomáš Hermann

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 10. 2013 - Poslední vztah: 24. 6. 2015

vznik členství: 25. 5. 2011

zánik členství: 25. 5. 2015

vznik funkce: 25. 5. 2011

zánik funkce: 25. 5. 2015

Havlíčkův Brod 73, 580 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Jan Tourek

člen představenstva

První vztah: 29. 10. 2013 - Poslední vztah: 24. 6. 2015

vznik členství: 25. 5. 2011

zánik členství: 25. 5. 2015

Nerudova 1187, Světlá nad Sázavou, 582 91, Česká republika

Ing. Pavel Kopecký

člen představenstva

První vztah: 29. 10. 2013 - Poslední vztah: 24. 6. 2015

vznik členství: 25. 5. 2011

zánik členství: 25. 5. 2015

U Mlýna 879, Golčův Jeníkov, 582 82, Česká republika

Jiří Kopic

člen představenstva

První vztah: 29. 10. 2013 - Poslední vztah: 24. 6. 2015

vznik členství: 25. 5. 2011

zánik členství: 25. 5. 2015

Horní Papšíkov 121, Havlíčkův Brod, 580 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Jednatel

  BEKKVA s.r.o.

  Horní Papšíkov 121, Havlíčkův Brod Poděbaby, 580 01

Václav Venhauer

člen představenstva

První vztah: 21. 9. 2013 - Poslední vztah: 24. 6. 2015

vznik členství: 25. 5. 2011

zánik členství: 25. 5. 2015

Zadní 176, Libice nad Doubravou, 582 77, Česká republika

Ing. Tomáš Škaryd

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 7. 2011 - Poslední vztah: 29. 10. 2013

vznik členství: 25. 5. 2011

vznik funkce: 25. 5. 2011

Na Chmelnici 1597, Chotěboř, 583 01, Česká republika

Václav Venhauer

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 2011 - Poslední vztah: 21. 9. 2013

vznik členství: 25. 5. 2011

Zadní 176, Libice nad Doubravou, 582 77, Česká republika

RNDr. Pavel Policar, M.Sc.

předseda představenstva

První vztah: 1. 7. 2011 - Poslední vztah: 29. 10. 2013

vznik členství: 25. 5. 2011

vznik funkce: 25. 5. 2011

Ledeč nad Sázavou 42, 584 01, Česká republika

Ing. Pavel Kopecký

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 2011 - Poslední vztah: 29. 10. 2013

vznik členství: 25. 5. 2011

U Mlýna 897, Golčův Jeníkov, 582 82, Česká republika

Jiří Kopic

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 2011 - Poslední vztah: 29. 10. 2013

vznik členství: 25. 5. 2011

Havlíčkův Brod 121, 580 01, Česká republika

Ing. Tomáš Hermann

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 7. 2011 - Poslední vztah: 29. 10. 2013

vznik členství: 25. 5. 2011

vznik funkce: 25. 5. 2011

Havlíčkův Brod 73, 580 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Jan Tourek

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 2011 - Poslední vztah: 29. 10. 2013

vznik členství: 25. 5. 2011

Nerudova 1187, Světlá nad Sázavou, 582 91, Česká republika

Ing. Jan Abbrent

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 9. 2007 - Poslední vztah: 1. 7. 2011

vznik členství: 21. 6. 2007

zánik členství: 25. 5. 2011

vznik funkce: 21. 6. 2007

zánik funkce: 25. 5. 2011

Lidická 492, Havlíčkův Brod, 580 01, Česká republika

Ing. Tomáš Hermann

člen představenstva

První vztah: 6. 9. 2007 - Poslední vztah: 1. 7. 2011

vznik členství: 21. 6. 2007

zánik členství: 25. 5. 2011

Horní 10, Havlíčkův Brod, 580 01, Česká republika

Ing. Tomáš Škaryd

člen představenstva

První vztah: 6. 9. 2007 - Poslední vztah: 1. 7. 2011

vznik členství: 21. 6. 2007

zánik členství: 25. 5. 2011

Na Chmelnici 1597, Chotěboř, 583 01, Česká republika

Ing. Josef Maleček

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 9. 2007 - Poslední vztah: 1. 7. 2011

vznik členství: 21. 6. 2007

zánik členství: 25. 5. 2011

vznik funkce: 21. 6. 2007

zánik funkce: 25. 5. 2011

Jelenova 981, Světlá nad Sázavou, 582 91, Česká republika

Václav Venhauer

člen představenstva

První vztah: 6. 9. 2007 - Poslední vztah: 1. 7. 2011

vznik členství: 21. 6. 2007

zánik členství: 25. 5. 2011

Zadní 176, Libice nad Doubravou, 582 77, Česká republika

Ing. Pavel Kopecký

člen představenstva

První vztah: 6. 9. 2007 - Poslední vztah: 1. 7. 2011

vznik členství: 21. 6. 2007

zánik členství: 25. 5. 2011

5.května 10, Golčův Jeníkov, 582 82, Česká republika

RNDr. Pavel Policar, M.Sc.

předseda představenstva

První vztah: 6. 9. 2007 - Poslední vztah: 1. 7. 2011

vznik členství: 21. 6. 2007

zánik členství: 25. 5. 2011

vznik funkce: 21. 6. 2007

zánik funkce: 25. 5. 2011

Ledeč nad Sázavou 42, 584 01, Česká republika

Ing. Jan Abbrent

člen představenstva

První vztah: 9. 5. 2007 - Poslední vztah: 6. 9. 2007

vznik členství: 1. 2. 2007

zánik členství: 20. 6. 2007

Lidická 492, Havlíčkův Brod, 580 01, Česká republika

Ing. Tomáš Hermann

člen představenstva

První vztah: 9. 5. 2007 - Poslední vztah: 6. 9. 2007

vznik členství: 1. 2. 2007

zánik členství: 20. 6. 2007

Horní 10, Havlíčkův Brod, 580 01, Česká republika

Ing. Tomáš Škaryd

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 5. 2007 - Poslední vztah: 6. 9. 2007

vznik členství: 19. 6. 2003

zánik členství: 20. 6. 2007

vznik funkce: 8. 2. 2007

zánik funkce: 20. 6. 2007

Na Chmelnici 1597, Chotěboř, 583 01, Česká republika

Ing. Tomáš Škaryd

Člen představenstva

První vztah: 4. 12. 2003 - Poslední vztah: 9. 5. 2007

vznik členství: 19. 6. 2003

Na Chmelnici 1597, Chotěboř, Česká republika

Jiří Rainiš

Člen představenstva

První vztah: 4. 12. 2003 - Poslední vztah: 6. 9. 2007

vznik členství: 19. 6. 2003

zánik členství: 20. 6. 2007

Sportovní 360, Habry, Česká republika

Ing.arch. Jaroslav Kruntorád

Místopředseda představenstva

První vztah: 30. 10. 2002 - Poslední vztah: 9. 5. 2007

vznik členství: 10. 6. 1999

zánik členství: 7. 12. 2006

vznik funkce: 10. 1. 2002

zánik funkce: 7. 12. 2006

Bratříků 3393, Havlíčkův Brod, Česká republika

Ing.arch. Jaroslav Kruntorád

Člen

První vztah: 26. 10. 1999 - Poslední vztah: 30. 10. 2002

Bratříků 3393, Havlíčkův Brod, Česká republika

Phdr. Zdeněk Dobrý

Člen

První vztah: 26. 10. 1999 - Poslední vztah: 9. 5. 2007

zánik členství: 31. 1. 2007

Žižkov II/1265, Havlíčkův Brod, Česká republika

Ing. Josef Maleček

Předseda

První vztah: 26. 10. 1999 - Poslední vztah: 6. 9. 2007

zánik členství: 20. 6. 2007

zánik funkce: 20. 6. 2007

Jelenova 981, Světlá nad Sázavou, Česká republika

Jaroslav Poborský

Člen

První vztah: 26. 10. 1999 - Poslední vztah: 6. 9. 2007

zánik členství: 20. 6. 2007

Pod Stínadly 526, Ledeč nad Sázavou, Česká republika

Zdena Fritschová

Člen

První vztah: 14. 3. 1996 - Poslední vztah: 26. 10. 1999

Dolní 585, Světlá nad Sázavou, Česká republika

Ing. Miloslav Palán

Člen

První vztah: 14. 3. 1996 - Poslední vztah: 26. 10. 1999

Zoufalka II/946, Ledeč nad Sázavou, Česká republika

JUDr. Hana Andělová

Člen

První vztah: 14. 3. 1996 - Poslední vztah: 26. 10. 1999

Jeronýmova 1072, Havlíčkův Brod, Česká republika

Ing. Zdeněk Stejskal

Člen

První vztah: 14. 3. 1996 - Poslední vztah: 4. 12. 2003

Severní 1145, Chotěboř, Česká republika

Ing. František Popílek

Člen

První vztah: 14. 3. 1996 - Poslední vztah: 4. 12. 2003

Mírová 200, Golčův Jeníkov, Česká republika

Jaromír Saidl

Člen

První vztah: 14. 3. 1996 - Poslední vztah: 6. 9. 2007

zánik členství: 20. 6. 2007

Libice n.D. 88, Česká republika

Ing. Karel Růžička

člen

První vztah: 1. 11. 1993 - Poslední vztah: 14. 3. 1996

Bačkov 37, Habry, 582 81, Česká republika

Karel Holý

člen

První vztah: 1. 11. 1993 - Poslední vztah: 14. 3. 1996

Habry 294, 582 91, Česká republika

Ing. Antonín Samek

člen

První vztah: 1. 11. 1993 - Poslední vztah: 26. 10. 1999

Žižkov II/1262, Havlíčkův Brod, 580 01, Česká republika

Ing. Václav Matula

člen

První vztah: 1. 11. 1993 - Poslední vztah: 26. 10. 1999

U Kasáren 1528, Havlíčkův Brod, 580 01, Česká republika

Členové představenstva zastupují společnost ve všech věcech, buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda či místopředseda představenstva.

od 2. 6. 2014

Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, které je statutárním orgánem společnosti. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva nebo místopřeseda představenstva nebo jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.

do 2. 6. 2014 od 29. 10. 2013

Způsob jednání za společnost: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, které je statutárním orgánem společnosti. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva nebo místopřeseda představenstva nebo jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.

do 29. 10. 2013 od 11. 10. 2004

Způsob jednání za společnost: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisuje předseda, místopředseda nebo člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

do 11. 10. 2004 od 11. 2. 1998

Způsob jednání za společnost: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představ., který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.

do 11. 2. 1998 od 1. 11. 1993

Dozorčí rada

5 fyzických osob

Martin Kamarád

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 7. 2022

vznik členství: 14. 6. 2022

Tyršova 225, Přibyslav, 582 22, Česká republika

Další vztah k této osobě

Josef Hnik

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 7. 2022

vznik členství: 14. 6. 2022

Vodárenská 1241, Světlá nad Sázavou, 582 91, Česká republika

Ing. Josef Jukl, MPA

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 7. 2022

vznik členství: 14. 6. 2022

vznik funkce: 14. 6. 2022

U Nové silnice 1577, Havlíčkův Brod, 580 01, Česká republika

Ing. Hana Horáková

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 7. 2022

vznik členství: 14. 6. 2022

Ledeč nad Sázavou 41, 584 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Mgr.. Stanislav Šíp

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 18. 7. 2022

vznik členství: 14. 6. 2022

vznik funkce: 14. 6. 2022

Dukelská 779, Chotěboř, 583 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

ing. Zdeněk Tůma

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 6. 2021 - Poslední vztah: 2. 1. 2022

vznik členství: 16. 6. 2021

zánik členství: 2. 1. 2022

Želivská 1029, Ledeč nad Sázavou, 584 01, Česká republika

Ing. Josef Jukl, MPA

Předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 2. 2019 - Poslední vztah: 18. 7. 2022

vznik členství: 13. 6. 2018

zánik členství: 13. 6. 2022

vznik funkce: 21. 6. 2018

zánik funkce: 13. 6. 2022

U Nové silnice 1577, Havlíčkův Brod, 580 01, Česká republika

Jaroslav Doležal

Člen dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 2018 - Poslední vztah: 7. 3. 2021

vznik členství: 13. 6. 2018

zánik členství: 7. 3. 2021

Havlíčkova 432, Ledeč nad Sázavou, 584 01, Česká republika

Stanislav Šíp

Člen dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 2018 - Poslední vztah: 18. 7. 2022

vznik členství: 13. 6. 2018

zánik členství: 13. 6. 2022

Dukelská 779, Chotěboř, 583 01, Česká republika

Ing. Josef Jukl, MPA

Předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 2018 - Poslední vztah: 8. 2. 2019

vznik členství: 13. 6. 2018

vznik funkce: 21. 6. 2018

Kyjovská 3185, Havlíčkův Brod, 580 01, Česká republika

Martin Kamarád

Člen dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 2018 - Poslední vztah: 18. 7. 2022

vznik členství: 13. 6. 2018

zánik členství: 13. 7. 2022

Tyršova 225, Přibyslav, 582 22, Česká republika

Josef Hnik

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 2018 - Poslední vztah: 18. 7. 2022

vznik členství: 13. 6. 2018

zánik členství: 13. 6. 2022

vznik funkce: 21. 6. 2018

zánik funkce: 13. 6. 2022

Vodárenská 1241, Světlá nad Sázavou, 582 91, Česká republika

Stanislav Šíp

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 8. 2016 - Poslední vztah: 13. 8. 2018

vznik členství: 24. 6. 2014

zánik členství: 13. 6. 2018

Dukelská 779, Chotěboř, 583 01, Česká republika

Stanislav Šíp

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 8. 2016 - Poslední vztah: 13. 8. 2018

vznik členství: 24. 6. 2014

zánik členství: 13. 6. 2018

Dukelská 779, Chotěboř, 583 01, Česká republika

Ing. Josef Jukl

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 9. 2014 - Poslední vztah: 13. 8. 2018

vznik členství: 24. 6. 2014

zánik členství: 13. 6. 2018

vznik funkce: 24. 6. 2014

zánik funkce: 13. 6. 2018

Kyjovská 3185, Havlíčkův Brod, 580 01, Česká republika

Ing. Josef Jukl

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 9. 2014 - Poslední vztah: 13. 8. 2018

vznik členství: 24. 6. 2014

zánik členství: 13. 6. 2018

vznik funkce: 24. 6. 2014

zánik funkce: 13. 6. 2018

Kyjovská 3185, Havlíčkův Brod, 580 01, Česká republika

Jaroslav Doležal

člena dozorčí rady

První vztah: 10. 9. 2014 - Poslední vztah: 13. 8. 2018

vznik členství: 24. 6. 2014

zánik členství: 13. 6. 2018

Havlíčkova 432, Ledeč nad Sázavou, 584 01, Česká republika

Jaroslav Doležal

člena dozorčí rady

První vztah: 10. 9. 2014 - Poslední vztah: 13. 8. 2018

vznik členství: 24. 6. 2014

zánik členství: 13. 6. 2018

Havlíčkova 432, Ledeč nad Sázavou, 584 01, Česká republika

Stanislav Šíp

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 9. 2014 - Poslední vztah: 19. 8. 2016

vznik členství: 24. 6. 2014

Riegrova 301, Chotěboř, 583 01, Česká republika

Stanislav Šíp

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 9. 2014 - Poslední vztah: 19. 8. 2016

vznik členství: 24. 6. 2014

Riegrova 301, Chotěboř, 583 01, Česká republika

Ing. Lenka Arnotová

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 9. 2014 - Poslední vztah: 9. 5. 2018

vznik členství: 24. 6. 2014

zánik členství: 27. 4. 2018

Nádražní 1000, Světlá nad Sázavou, 582 91, Česká republika

Ing. Lenka Arnotová

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 9. 2014 - Poslední vztah: 9. 5. 2018

vznik členství: 24. 6. 2014

zánik členství: 27. 4. 2018

Nádražní 1000, Světlá nad Sázavou, 582 91, Česká republika

Mgr. Jan Štefáček

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 9. 2014 - Poslední vztah: 13. 8. 2018

vznik členství: 24. 6. 2014

zánik členství: 13. 6. 2018

Jiráskova 218, Přibyslav, 582 22, Česká republika

Mgr. Jan Štefáček

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 9. 2014 - Poslední vztah: 13. 8. 2018

vznik členství: 24. 6. 2014

zánik členství: 13. 6. 2018

Jiráskova 218, Přibyslav, 582 22, Česká republika

Ing. Josef Jukl

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 10. 2013 - Poslední vztah: 10. 9. 2014

vznik členství: 23. 6. 2010

zánik členství: 23. 6. 2014

vznik funkce: 1. 7. 2010

zánik funkce: 23. 6. 2014

Kyjovská 3185, Havlíčkův Brod, 580 01, Česká republika

Jaroslav Doležal

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 10. 2013 - Poslední vztah: 10. 9. 2014

vznik členství: 23. 6. 2010

zánik členství: 23. 6. 2014

Havlíčkova 432, Ledeč nad Sázavou, 584 01, Česká republika

Stanislav Šíp

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 10. 2013 - Poslední vztah: 10. 9. 2014

vznik členství: 23. 6. 2010

zánik členství: 23. 6. 2014

Riegrova 301, Chotěboř, 583 01, Česká republika

Ing. Lenka Arnotová

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 29. 10. 2013 - Poslední vztah: 10. 9. 2014

vznik členství: 23. 6. 2010

zánik členství: 23. 6. 2014

vznik funkce: 1. 7. 2010

zánik funkce: 23. 6. 2014

Nádražní 1000, Světlá nad Sázavou, 582 91, Česká republika

Vratislav Propilek

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 10. 2013 - Poslední vztah: 10. 9. 2014

vznik členství: 23. 4. 2010

zánik členství: 23. 4. 2014

Světlá nad Sázavou 9, 582 91, Česká republika

Alena Joklová

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 10. 2013 - Poslední vztah: 10. 9. 2014

vznik členství: 10. 9. 2013

zánik členství: 23. 6. 2014

Na spravedlnosti 3213, Havlíčkův Brod, 580 01, Česká republika

Ing. Josef Jukl

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 8. 2010 - Poslední vztah: 29. 10. 2013

vznik členství: 23. 6. 2010

zánik členství: 23. 6. 2014

vznik funkce: 1. 7. 2010

zánik funkce: 23. 6. 2014

Kyjovská 3185, Havlíčkův Brod, 580 01, Česká republika

Jaroslav Doležal

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 8. 2010 - Poslední vztah: 29. 10. 2013

vznik členství: 23. 6. 2010

zánik členství: 23. 6. 2014

Havlíčkova 432, Ledeč nad Sázavou, 584 01, Česká republika

Milan Kratochvíl

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 8. 2010 - Poslední vztah: 29. 10. 2013

vznik členství: 23. 4. 2010

zánik členství: 6. 9. 2013

Štoky 28, 582 53, Česká republika

Stanislav Šíp

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 8. 2010 - Poslední vztah: 29. 10. 2013

vznik členství: 23. 6. 2010

zánik členství: 23. 6. 2014

Riegrova 301, Chotěboř, 583 01, Česká republika

Ing. Lenka Arnotová

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 10. 8. 2010 - Poslední vztah: 29. 10. 2013

vznik členství: 23. 6. 2010

zánik členství: 23. 6. 2014

vznik funkce: 1. 7. 2010

zánik funkce: 23. 6. 2014

Nádražní 1000, Světlá nad Sázavou, 582 91, Česká republika

Vratislav Propilek

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 8. 2010 - Poslední vztah: 29. 10. 2013

vznik členství: 23. 4. 2010

zánik členství: 23. 4. 2014

9E, Světlá nad Sázavou, 582 91, Česká republika

Milan Kratochvíl

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 11. 2006 - Poslední vztah: 10. 8. 2010

vznik členství: 24. 4. 2006

zánik členství: 22. 4. 2010

Studénka 28, 582 53, Česká republika

Ing. Josef Jukl

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 11. 2006 - Poslední vztah: 10. 8. 2010

vznik členství: 22. 6. 2006

zánik členství: 22. 6. 2010

vznik funkce: 22. 6. 2006

zánik funkce: 22. 6. 2010

Kyjovská 3185, Havlíčkův Brod, 580 01, Česká republika

Stanislav Vrba

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 11. 2006 - Poslední vztah: 10. 8. 2010

vznik členství: 22. 6. 2006

zánik členství: 22. 6. 2010

Na Sibiři 559, Ledeč nad Sázavou, 584 01, Česká republika

Milan Stránský

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 11. 2006 - Poslední vztah: 10. 8. 2010

vznik členství: 22. 6. 2006

zánik členství: 22. 6. 2010

Ningerova 122, Chotěboř, 583 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Josef Böhm

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 11. 2006 - Poslední vztah: 10. 8. 2010

vznik členství: 22. 6. 2006

zánik členství: 22. 6. 2010

Sázavská 582, Světlá nad Sázavou, 582 91, Česká republika

Bohumila Krejčová

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 11. 2006 - Poslední vztah: 10. 8. 2010

vznik členství: 24. 4. 2006

zánik členství: 22. 4. 2010

Zahradní 1955, Havlíčkův Brod, 580 01, Česká republika

Milan Stránský

Člen dozorčí rady

První vztah: 4. 12. 2003 - Poslední vztah: 28. 11. 2006

vznik členství: 19. 6. 2003

Ningerova 122, Chotěboř, Česká republika

Jiří Pavlásek

První vztah: 30. 12. 2002 - Poslední vztah: 4. 12. 2003

vznik členství: 6. 6. 2002

Krále Jana 1331, Chotěboř, Česká republika

Bohumila Krejčová

První vztah: 30. 12. 2002 - Poslední vztah: 28. 11. 2006

vznik členství: 30. 4. 2002

Zahradní 1955, Havlíčkův Brod, Česká republika

Ing. Jiří Fišera

První vztah: 28. 12. 1998 - Poslední vztah: 30. 10. 2002

zánik členství: 7. 12. 2000

Třešňová 1343, Chotěboř, Česká republika

Milan Novák

První vztah: 28. 12. 1998 - Poslední vztah: 30. 12. 2002

zánik členství: 6. 6. 2002

Žižkov II/1257, Havlíčkův Brod, Česká republika

Karel Urban

První vztah: 28. 12. 1998 - Poslední vztah: 28. 11. 2006

zánik členství: 22. 6. 2006

Zahradní 855, Ledeč nad Sázavou, Česká republika

Ing. Josef Jukl

První vztah: 28. 12. 1998 - Poslední vztah: 28. 11. 2006

Kyjovská 3185, Havlíčkův Brod, Česká republika

Jaroslava Dvořáková

První vztah: 14. 3. 1996 - Poslední vztah: 28. 12. 1998

Vilémov 238, Česká republika

Ing. Miloslav Gajdorus

První vztah: 14. 3. 1996 - Poslední vztah: 28. 12. 1998

Na Rozcestí 329, Ždírec n.D., Česká republika

Jiří Holešák

První vztah: 14. 3. 1996 - Poslední vztah: 28. 12. 1998

Trčkova 288, Havlíčkův Brod, Česká republika

Mojmír Novotný

První vztah: 14. 3. 1996 - Poslední vztah: 30. 12. 2002

zánik členství: 6. 6. 2002

Nádražní 427, Přibyslav, Česká republika

Ing. Zdeněk Vraný

První vztah: 14. 3. 1996 - Poslední vztah: 28. 11. 2006

zánik členství: 22. 6. 2006

Lánecká 59, Světlá n.Sázavou, Česká republika

Petr Krejčí

První vztah: 1. 11. 1993 - Poslední vztah: 14. 3. 1996

Perknov 3287, Havlíčkův Brod, 580 01, Česká republika

JUDr. Marie Kolláriková

První vztah: 1. 11. 1993 - Poslední vztah: 14. 3. 1996

Stříbrné hory, Přibyslav, 582 22, Česká republika

Václav Mottl

První vztah: 1. 11. 1993 - Poslední vztah: 28. 12. 1998

Pražská 2816, Havlíčkův Brod, 580 03, Česká republika

Milan Kratochvíl

První vztah: 1. 11. 1993 - Poslední vztah: 28. 11. 2006

Strážná 384, Havlíčkův Brod, 580 01, Česká republika

Další vztahy firmy Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s.

Historické vztahy

Ing. Václav Matula

První vztah: 26. 10. 1999 - Poslední vztah: 12. 12. 2000

Prokurista podepisuje za společnost tak, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis s dodatkem prokurista společnosti. do 12. 12. 2000 od 26. 10. 1999

U Kasáren 1528, Havlíčkův Brod, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 28. 4. 1993

Živnosti

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 16. 3. 2016
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 1. 8. 2005
Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 19. 11. 2001
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 1. 3. 1994
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody
 • Přípravné práce pro stavby
 • Velkoobchod
 • Specializovaný maloobchod
 • Inženýrská činnost v investiční výstavbě
 • Testování, měření a analýzy
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 28. 4. 1993
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).