Hlavní navigace

VOLNÝ, a.s.

Firma VOLNÝ, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 3106, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 2 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

63080150

Sídlo:

Pobřežní 249/46, Praha Karlín, 186 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

30. 6. 1995

DIČ:

CZ63080150

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46190 Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
581 Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
61 Telekomunikační činnosti
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
63 Informační činnosti
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
731 Reklamní činnosti
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
82910 Inkasní činnosti, ověřování solventnosti zákazníka

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 3106, Městský soud v Praze

Obchodní firma

VOLNÝ, a.s. od 21. 1. 2009

Obchodní firma

Telekom Austria Czech Republic, a.s. do 21. 1. 2009 od 27. 9. 2007

Obchodní firma

Czech On Line, a.s. do 27. 9. 2007 od 9. 6. 2001

Obchodní firma

CZECH ON LINE,a.s. do 9. 6. 2001 od 30. 6. 1995

Právní forma

Akciová společnost od 30. 6. 1995

adresa

Pobřežní 249/46
Praha 18600 od 10. 8. 2018

adresa

Křižíkova 237/36a
Praha 8 18600 do 10. 8. 2018 od 22. 6. 2011

adresa

U nákladového nádraží 8, č.p.3153
Praha 3 13000 do 22. 6. 2011 od 29. 4. 2002

adresa

Rybná 14
Praha 1 do 29. 4. 2002 od 26. 10. 1998

adresa

Malé nám. 2
Praha 1 do 26. 10. 1998 od 30. 6. 1995

Předmět podnikání

Poskytování telekomunikačních služeb do 2. 2. 2016 od 28. 7. 2009

Montáž, údržba a serves telekomunikačních zařízení do 2. 2. 2016 od 28. 7. 2009

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 2. 2. 2016 od 28. 7. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 13. 10. 2008

montáž, údržba a servise telekominikačních zařízení od 13. 6. 2003

projektová činnost ve výstavbě do 21. 1. 2009 od 29. 4. 2002

poskytování telekomunikačních služeb od 29. 8. 2001

zpracování dat, služby databank, správa sítí do 21. 1. 2009 od 29. 8. 2001

poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software do 21. 1. 2009 od 29. 8. 2001

zprostředkování obchodu do 21. 1. 2009 od 29. 8. 2001

zprostředkování služeb do 21. 1. 2009 od 29. 8. 2001

velkoobchod do 21. 1. 2009 od 29. 8. 2001

specializovaný maloobchod do 21. 1. 2009 od 29. 8. 2001

pronájem a půjčování věcí movitých do 21. 1. 2009 od 29. 8. 2001

činnost informačních a zpravodajských kanceláří do 21. 1. 2009 od 29. 8. 2001

reklamní činnost a marketing do 21. 1. 2009 od 29. 8. 2001

vydavatelské a nakladatelské činnosti do 21. 1. 2009 od 29. 8. 2001

automatizované zpracování dat do 29. 8. 2001 od 26. 10. 1998

zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb do 29. 8. 2001 od 26. 10. 1998

poskytování software do 29. 8. 2001 od 26. 10. 1998

poskytování datových telekomunikačních služeb do 29. 8. 2001 od 4. 3. 1997

pronájem nemovitostí bez poskytování jiných než základních služeb s pronájmem spojených do 21. 1. 2009 od 30. 6. 1995

Ostatní skutečnosti

Odštěpovaná část jmění společnosti VOLNÝ, a.s., se sídlem Praha 8, Karlín, Křižíkova 36a/237, PSČ 186 00, IČ: 63080150, přešla v souladu s Projektem rozdělení rozdělované společnosti odštěpením dle § 243 odst. 1 písm. b) bod 2. zákona sloučením s nástupni ckou společností ze dne 10. 9. 2012 na společnost Dial Telecom, a.s., se sídlem Praha 8, Karlín, Křižíkova 36a/237, PSČ 186 00, IČ: 28175492. od 30. 11. 2012

Odštěpovaná část jmění společnosti VOLNÝ, a.s. přešla v souladu s projektem rozdělení odštěpením sloučením na společnost Dial Telecom, a.s., se sídlem Praha 8, Karlín, Křižíkova 36a/237, PSČ 186 00, IČ: 28175492, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Mě stským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12529. od 1. 10. 2010

Odštěpovaná část jmění společnosti VOLNÝ, a.s. přešla v souladu s projektem rozdělení odštěpením na nově zakládanou společnost Portál Volný.cz, a.s., se sídlem Praha 3, U nákladového nádraží 8, č.p. 3153, PSČ 130 00. od 29. 3. 2010

Společnost Czech On Line, a.s. (jejíž nová obchodní firma je Telekom Austria Czech Republic, a.s.) je právním nástupcem společnosti ETEL, s.r.o., se sídlem Benediktská 2/685, Praha 1, PSČ 11000, IČ 25630636, zapsané v obchodním rejstříáku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka číslo 56318, která jako zanikající společnost byla v důsledku fůze sloučením se společností Czech On Line a.s. (jejíž nová obchodní firma je Telekom Austria Czech Republic, a.s.) zrušena bez likvidace s přechodem jmění na společnost Czech On Line, a.s. (jejíž nová obchodní firma je Telekom Austria Czech Republic, a.s.). od 27. 9. 2007

Jediný akcionář společnosti rozhodl při výkonu působnosti valné hromady dne 18. 4. 2001 o zvýšení základního kapitálu společnosti z částky 1.180.100,- Kč o částku 227.491.000,- Kč (dvě stě dvacet sedm milionů čtyřista devadesát jeden tisíc korun českých) na částku 228.671.100,- Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tj. nad částku 227 491 000,- Kč. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 2 274 910 kusů nových kmenových akcií na jméno, každé o jmenovité hodnotě 100,- Kč, vydaných v listinné podobě s tím, že se připouští vydání hromadných akcií. Jediný akcionář společnosti se vzdal před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu svého přednostního práva na upisování akcií. Všechny nově vydávané akcie budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, společnosti Telekom Austria Aktiengesellschaft, se sídlem Schwarzenbergplatz 3, A-1010 Vídeň, Rakousko. Lhůta pro upsání akcií je stanovena v délce 2 týdnů a počne běžet dnem následujícím po dni, kdy usnesení rejstříkového soudu o zápisu usnesení této valné hromady o zvýšení základního kapitálu nabude právní moci. Počátek běhu lhůty bude upisovateli oznámen doručením kopie pravomocného usnesení rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku formou faxové zprávy do sídla upisovatele. Místem upisování akcií je sídlo společnosti. Emisní kurz nově upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. Emisní kurz nově upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem na účet společnosti vedený u Živnostenské banky, a.s., na příkopě 20, Praha 1, č.ú. 1594116004. Jediný akcionář je povinen splatit emisní kurz jím upsaných akcií do 10 dnů ode dne úpisu těchto akcií. do 29. 8. 2001 od 9. 6. 2001

V souvislosti s potřebou posílení kapitálového vybavení společnosti určeného k dalšímu rozvoji jejích podnikatelských aktivit se schvaluje zvýšení základního jmění společnosti o 60 100,-Kč, tj. z 1 120 000,-Kč na 1 180 100,-Kč s tím,že upisování akcií nad částku 60 100,-Kč se nepřipouští. Základní jmění společnosti se zvyšuje upsáním 601 kusů nových listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100,-Kč jedné /"nové akcie"/.Emisní kurz každé z upisovaných nových akcií činí 30 000,-Kč. Důvodem stanovení emisního kurzu v uvedené výši je zajištění dostatečného množství zdrojů k doplnění ážiového fondu společnosti,z něhož budou čerpány prostředky k dalšímu rozvoji jejích aktivit.S ohledem na skutečnost, že přednostní právo akcionářů podle § 204a obchodního zákoníku bylo řádně vyloučeno,se určuje,že všech 601 kusů nových akcií bude upsáno stávajícími akcionáři společnosti na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku.Lhůta pro uzavření dohody dosavadních akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku započne 10.den po nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku,přičemž představenstvo společnosti je povinno odeslat výzvu k uzavření dohody dosavadních akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku akcionářům do tří dnů od nabytí právní moci zápisu uvedeného usnesení do obchodního rejstříku. Lhůta k upisování nových akcií skončí uplynutím 15.dne ode dne jejího počátku. Místem upisování bude sídlo společnosti,tj. Praha 1,Rybná 14. Akcionáři upisující nové akcie podle § 205 obchodního zákoníku jsou povinni splatit 100% emisního kurzu upsaných nových akcií do pěti dnů po upsání nových akcií,a to na účet společnosti vedený u ERSTE BANK SPARKASSEN a.s.,č.ú 0640566002/4400. do 9. 6. 2001 od 7. 12. 1999

Společnost DBG OSTEUROPA-HOLDING, S.R.P.L., jediný akcionář společnosti , učinila dne 18.12.1998 ve smyslu ustanovení § 190 zákona č. 513/1991, obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů následující rozhodnutí v působnosti valné hromady: Základní jmění společnosti se zvyšuje o 30.000,- Kč (slovy: třicettisíc korun), s tím, že upisování nových akcií nad rámec částky představující zvýšení základního jmění společnosti se nepovoluje. Částka o níž je zvyšováno základní jmění společnosti, je rozdělena na 3 (slovy: tři) kmenové akcie znějící na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč na jednu akcii (dále jen "Akcie ze zvýšení základního jmění"). Přednostní práva jediného akcionáře na upisování akcií ze zvýšení základního jmění podle ustanovení § 204a Obchodního zákoníku jsou z důvodu nutnosti podstatného zvýšení finančních zdrojů společnosti v plném rozsahu vyloučena a veškeré akcie ze zvýšení základního jmění budou nabídnuty k upsání panu Mariano Pireddu, italskému státnímu příslušníku narozenému dne 3.5.1963 (dále jen Pireddu). Emisní kurs každé z akcie ze zvýšení základního jmění společnosti činí 2.100.000,- Kč (slovy: dvamilionystotisíc korun). Upsání akcií ze zvýšení základního jmění se uskuteční v sídle společnosti ve lhůtě počínající dnem právní moci rozhodnutí Krajského obchodního soudu v Praze, kterým se povoluje zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku a bude trvat deset (10) pracovních dnů ode dne jejího počátku. Celková částka emisní ceny akcií ze zvýšení základního jmění bude splacena peněžitým vkladem pana Pireddu na účet č.78561 (CZK) vedený společností u ABN AMRO Bank, N.V., pobočka Praha, a to ve lhůtě, která počíná běžet dnem upsání všech akcií ze zvýšení základního jmění panem Pireddu a bude trvat deset (10) pracovních dnů ode dne jejího počátku. do 7. 4. 1999 od 3. 2. 1999

Společnost DGB OSTEUROPA-HOLDING, S.P.R.L., jediný akcionář společnosti učinila dne 18.9.1998 ve smyslu ustn.§ 190 obch. zák. následující rozhodnutí v působnosti valné hromady: Základní jmění společnosti se zvyšuje z 1 000 000,-Kč o částku 90 000,-Kč na 1 090 000,-Kč s tím, že se nepovoluje upisování nových akcií nad rámec částky, o níž je zvyšováno základní jmění společnosti. Částka, o níž je zvyšováno základní jmění společnosti, je rozdělena na 9 kmenových akcií znějících na jméno, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10 000,-Kč za jednu akcii. Přednostní právo jediného akcionáře na upisování akcií ze zvýšení základního jmění podle ustn. § 204 obch.zák. je z důvodu nutnosti podstatného zvýšení finančních zdrojů společnosti vyloučeno v plném rozsahu a veškeré akcie ze zvýšení základního jmění budou nabídnuty k upsání panu dr.Renato Soru, italskému státnímu příslušníkovi narozenému dne 6.8.1957. Emisní kurs každé z akcií ze zvýšení základního jmění společnosti činí 2 000 000,-Kč. Upsání akcií ze zvýšení základního jmění se uskuteční v sídle společnosti ve lhůtě počínající dnem právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze, kterým se povoluje zápis tohoto usnesení jediného akcionáře do obchodního rejstříku a bude trvat 5 pracovních dnů ode dne jejího počátku. Celková částka emisní ceny akcií ze zvýšení základního jmění bude splacena peněžitým vkladem Dr.Renata Soru na účet č. 78 561 (CZK) vedený společností u ABN AMRO Bank, N.V., pobočka Praha a to ve lhůtě, jež počíná běžet dnem upsání všech akcií ze zvýšení základního jmění panem Dr.Renatem Soru a činí 5 pracov- ních dnů ode dne jejího počátku. do 18. 12. 1998 od 2. 11. 1998

Ke dni zápisu do obchodního rejstříku bylo základní jmění zcela splaceno. od 30. 6. 1995

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

od 30. 11. 2012

Základní kapitál

vklad 50 307 642 Kč

do 30. 11. 2012 od 1. 10. 2010

Základní kapitál

vklad 228 671 100 Kč

do 1. 10. 2010 od 29. 8. 2001

Základní kapitál

vklad 1 180 100 Kč

do 29. 8. 2001 od 28. 2. 2000

Základní kapitál

vklad 1 120 000 Kč

do 28. 2. 2000 od 7. 4. 1999

Základní kapitál

vklad 1 090 000 Kč

do 7. 4. 1999 od 18. 12. 1998

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 18. 12. 1998 od 30. 6. 1995
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 100 od 30. 11. 2012
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 22 Kč, počet: 2 286 711 do 30. 11. 2012 od 1. 10. 2010
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 Kč, počet: 2 286 711 do 1. 10. 2010 od 29. 8. 2001
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 Kč, počet: 11 801 do 29. 8. 2001 od 28. 2. 2000
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 Kč, počet: 11 200 do 28. 2. 2000 od 7. 12. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 112 do 7. 12. 1999 od 7. 4. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 109 do 7. 4. 1999 od 18. 12. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 18. 12. 1998 od 30. 6. 1995

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Martin Dvořák

člen správní rady

První vztah: 19. 1. 2021

vznik členství: 27. 6. 2018

Živcová 986/5, Praha, 153 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Martin Dvořák

předseda správní rady

První vztah: 2. 7. 2018 - Poslední vztah: 19. 1. 2021

vznik členství: 27. 6. 2018

vznik funkce: 27. 6. 2018

Živcová 986/5, Praha, 153 00, Česká republika

Martin Dvořák

statutární ředitel

První vztah: 2. 7. 2018 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik funkce: 27. 6. 2018

Živcová 986/5, Praha, 153 00, Česká republika

Ing. Ivo Stach

člen představenstva

První vztah: 24. 2. 2018 - Poslední vztah: 2. 7. 2018

vznik členství: 22. 12. 2008

zánik členství: 27. 6. 2018

Dědinská 897/17, Praha, 161 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Ivo Stach

člen představenstva

První vztah: 24. 2. 2018 - Poslední vztah: 2. 7. 2018

vznik členství: 22. 12. 2008

zánik členství: 27. 6. 2018

Dědinská 897/17, Praha, 161 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Aleš Zeman

předseda představenstva

První vztah: 5. 8. 2016 - Poslední vztah: 2. 7. 2018

vznik členství: 1. 12. 2008

zánik členství: 27. 6. 2018

vznik funkce: 1. 12. 2008

zánik funkce: 27. 6. 2018

Na Viničkách 551/1, Praha, 153 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Aleš Zeman

předseda představenstva

První vztah: 5. 8. 2016 - Poslední vztah: 2. 7. 2018

vznik členství: 1. 12. 2008

zánik členství: 27. 6. 2018

vznik funkce: 1. 12. 2008

zánik funkce: 27. 6. 2018

Na Viničkách 551/1, Praha, 153 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Aleš Zeman

předseda představenstva

První vztah: 7. 2. 2016 - Poslední vztah: 5. 8. 2016

vznik členství: 1. 12. 2008

vznik funkce: 1. 12. 2008

Dehtínská 1271/2, Praha, 153 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Aleš Zeman

předseda představenstva

První vztah: 7. 2. 2016 - Poslední vztah: 5. 8. 2016

vznik členství: 1. 12. 2008

vznik funkce: 1. 12. 2008

Dehtínská 1271/2, Praha, 153 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Zdeněk Sivek

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 8. 2013 - Poslední vztah: 2. 7. 2018

vznik členství: 22. 12. 2008

zánik členství: 27. 6. 2018

vznik funkce: 22. 12. 2008

zánik funkce: 27. 6. 2018

Liliová 1252, Frýdlant, 464 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Mgr. Zdeněk Sivek

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 8. 2013 - Poslední vztah: 2. 7. 2018

vznik členství: 22. 12. 2008

zánik členství: 27. 6. 2018

vznik funkce: 22. 12. 2008

zánik funkce: 27. 6. 2018

Liliová 1252, Frýdlant, 464 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Mgr. Zdeněk Sivek

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 1. 2009 - Poslední vztah: 15. 8. 2013

vznik členství: 22. 12. 2008

vznik funkce: 22. 12. 2008

Liliová 1252, Frýdlant, 464 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Ivo Stach

člen představenstva

První vztah: 21. 1. 2009 - Poslední vztah: 24. 2. 2018

vznik členství: 22. 12. 2008

Dědinská 897, Praha 6, 161 00, Česká republika

Aleš Zeman

předseda představenstva

První vztah: 21. 1. 2009 - Poslední vztah: 7. 2. 2016

vznik členství: 1. 12. 2008

vznik funkce: 1. 12. 2008

Dehtínská 1271/2, Praha 5, 153 00, Česká republika

Ing. Ivo Stach

člen představenstva

První vztah: 21. 1. 2009 - Poslední vztah: 24. 2. 2018

vznik členství: 22. 12. 2008

Dědinská 897, Praha 6, 161 00, Česká republika

Franz Bader

předseda představenstva

První vztah: 13. 10. 2008 - Poslední vztah: 21. 1. 2009

zánik členství: 1. 12. 2008

vznik funkce: 6. 10. 2008

zánik funkce: 1. 12. 2008

Perchtoldshof, Markfeldgasse 4, PSČ 2380, Rakouská republika

Franz Bader

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 2. 2008 - Poslední vztah: 13. 10. 2008

vznik funkce: 4. 12. 2007

zánik funkce: 6. 10. 2008

Perchtoldshof, Markfeldgasse 4, PSČ 2380, Rakouská republika

Clemens Wohlmuth

předseda představenstva

První vztah: 18. 4. 2006 - Poslední vztah: 13. 10. 2008

vznik členství: 10. 8. 2005

zánik členství: 30. 9. 2008

vznik funkce: 5. 4. 2006

zánik funkce: 30. 9. 2008

Vězeňská 5/116, Praha 1, 110 00, Česká republika

Mag. Michael Fried

předseda představenstva

První vztah: 5. 12. 2005 - Poslední vztah: 18. 4. 2006

vznik členství: 10. 8. 2005

vznik funkce: 10. 8. 2005

zánik funkce: 5. 4. 2006

Pařížská 119/14, Praha 1, 110 00, Česká republika

Clemens Wohlmuth

člen představenstva

První vztah: 5. 12. 2005 - Poslední vztah: 5. 12. 2005

vznik členství: 6. 9. 2001

zánik členství: 6. 9. 2002

Vězeňská 5/116, Praha 1, 110 00, Česká republika

Clemens Wohlmuth

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 12. 2005 - Poslední vztah: 18. 4. 2006

vznik členství: 10. 8. 2005

vznik funkce: 10. 8. 2005

Vězeňská 5/116, Praha 1, 110 00, Česká republika

Clemens Wohlmuth

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 12. 2005 - Poslední vztah: 5. 12. 2005

vznik členství: 1. 12. 2004

zánik členství: 10. 8. 2005

vznik funkce: 2. 2. 2005

zánik funkce: 10. 8. 2005

Vězeňská 5/116, Praha 1, 110 00, Česká republika

Mag. Michael Fried

předseda představenstva

První vztah: 27. 5. 2005 - Poslední vztah: 5. 12. 2005

vznik členství: 1. 2. 2005

zánik členství: 10. 8. 2005

vznik funkce: 2. 2. 2005

zánik funkce: 10. 8. 2005

Pařížská 119/14, Praha 1, 110 00, Česká republika

Charles Peake

Předseda představenstva

První vztah: 9. 6. 2001 - Poslední vztah: 27. 5. 2005

vznik členství: 6. 9. 2000

zánik členství: 1. 2. 2005

vznik funkce: 1. 10. 2000

zánik funkce: 1. 2. 2005

Velkopřevorské ná. 5a, Praha 1, 110 00, Česká republika

Clemens Wohlmuth

Člen představenstva

První vztah: 9. 6. 2001 - Poslední vztah: 5. 12. 2005

vznik členství: 6. 9. 2000

zánik členství: 6. 9. 2001

Vězeňská 5/116, Praha 1, 110 00, Česká republika

Renáto Soru

předseda představenstva

První vztah: 26. 10. 1998 - Poslední vztah: 26. 10. 1998

Malé nám. 2, Praha 1, Česká republika

Ing. Petr Kastner

člen představenstva

První vztah: 26. 10. 1998 - Poslední vztah: 26. 10. 1998

Vyžlovská 2245/40, Praha 10, Česká republika

Mariano Pireddu

člen představenstva

První vztah: 26. 10. 1998 - Poslední vztah: 9. 6. 2001

zánik členství: 14. 7. 2001

Křižíkova 117, Praha 8, Česká republika

Ing. Václav Šavel

člen představenstva

První vztah: 26. 10. 1998 - Poslední vztah: 9. 6. 2001

zánik členství: 18. 4. 2001

Na Habrové 23/1024, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Horák

předseda představenstva

První vztah: 26. 10. 1998 - Poslední vztah: 9. 6. 2001

zánik členství: 14. 7. 2000

zánik funkce: 14. 7. 2000

Štefánikova 225, Úvaly, 250 82, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Carlo Luigi Scano

člen představenstva

První vztah: 30. 6. 1995 - Poslední vztah: 26. 10. 1998

Valentinská 7, Praha 1, Česká republika

Renáto Soru

předseda představenstva

První vztah: 30. 6. 1995 - Poslední vztah: 26. 10. 1998

Korunní 26, Praha 2, Česká republika

Tomáš Pitra

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 6. 1995 - Poslední vztah: 26. 10. 1998

Tuchorazská 322, Praha 10, Česká republika

Společnost zastupuje člen správní rady samostatně.

od 19. 1. 2021

Společnost zastupuje statutární ředitel.

do 1. 1. 2021 od 2. 7. 2018

Jménem společnosti jedná představenstvo, a to samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo dva členové představenstva společně.

do 2. 7. 2018 od 21. 1. 2009

Společnost zastupuje předseda představenstva.

do 21. 1. 2009 od 13. 10. 2008

Společnost zastupuje předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva.

do 13. 10. 2008 od 14. 2. 2008

Společnost zastupuje předseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo nadepsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva.

do 14. 2. 2008 od 18. 4. 2006

Společnost zastupuje předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva.

do 18. 4. 2006 od 26. 8. 2005

Společnost zastupuje předseda představenstva společně s druhým členem představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že pod vytištěnou nebo napsanou obchodní firmu společnosti připojí svůj podpis oba členové představenstva.

do 26. 8. 2005 od 9. 6. 2001

Za společnost jedná předseda představenstva samostatně. Členové představenstva jednají vždy dva společně.

do 9. 6. 2001 od 26. 10. 1998

Způsob jednání jménem společnosti: - za společnost jedná předseda představenstva a místopředseda představenstva každý samostatně.

do 26. 10. 1998 od 30. 6. 1995

Dozorčí rada

Historické vztahy

David Bečvář

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 3. 2018 - Poslední vztah: 2. 7. 2018

vznik členství: 1. 12. 2008

zánik členství: 27. 6. 2018

V Cibulkách 559/41, Praha, 150 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Radek Brňák

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 8. 2013 - Poslední vztah: 2. 7. 2018

vznik členství: 1. 12. 2008

zánik členství: 27. 6. 2018

vznik funkce: 1. 12. 2008

zánik funkce: 27. 6. 2018

Elišky Krásnohorské 10/2, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Radek Brňák

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 8. 2013 - Poslední vztah: 2. 7. 2018

vznik členství: 1. 12. 2008

zánik členství: 27. 6. 2018

vznik funkce: 1. 12. 2008

zánik funkce: 27. 6. 2018

Elišky Krásnohorské 10/2, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Martin Dvořák

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 2. 2011 - Poslední vztah: 19. 4. 2014

vznik členství: 24. 1. 2011

zánik členství: 21. 3. 2014

Živcová 986/5, Praha 5, 153 00, Česká republika

Radek Brňák

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 1. 2009 - Poslední vztah: 28. 8. 2013

vznik členství: 1. 12. 2008

vznik funkce: 1. 12. 2008

Elišky Krásnohorské 2, Praha 1, 110 00, Česká republika

Daniel Ryšlink

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 1. 2009 - Poslední vztah: 11. 2. 2011

vznik členství: 10. 12. 2008

zánik členství: 24. 1. 2011

Na Zbořeni 10, Praha 2, 120 00, Česká republika

David Bečvář

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 1. 2009 - Poslední vztah: 14. 3. 2018

vznik členství: 1. 12. 2008

V cibulkách 41, Praha 5, 150 00, Česká republika

David Bečvář

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 1. 2009 - Poslední vztah: 14. 3. 2018

vznik členství: 1. 12. 2008

V cibulkách 41, Praha 5, 150 00, Česká republika

Mag. Aghata Kwasniewski

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 2. 2008 - Poslední vztah: 21. 1. 2009

vznik členství: 11. 2. 2008

zánik členství: 1. 12. 2008

vznik funkce: 11. 2. 2008

zánik funkce: 1. 12. 2008

Vídeň, Lassallestrasse 9, 1020, Rakouská republika

Ing. Mag. Josef Trimmel

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 2. 2008 - Poslední vztah: 21. 1. 2009

vznik členství: 11. 2. 2008

zánik členství: 1. 12. 2008

vznik funkce: 11. 2. 2008

zánik funkce: 1. 12. 2008

Vídeň, Lassallestrasse 9, 1020, Rakouská republika

Ing. Anna Šteflová

První vztah: 14. 2. 2008 - Poslední vztah: 21. 1. 2009

vznik členství: 18. 1. 2008

zánik členství: 1. 12. 2008

vznik funkce: 18. 1. 2008

zánik funkce: 1. 12. 2008

Ke Kurtům 375, Praha 4, 142 00, Česká republika

Dipl.Ing. Siegfried Mayrhofer

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 9. 2006 - Poslední vztah: 25. 2. 2008

vznik funkce: 5. 12. 2001

zánik funkce: 11. 2. 2008

Vorgartenstr. 159/43, 1020 Vídeň, Rakouská republika

Mag. Rudolf Fischer

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 9. 2006 - Poslední vztah: 25. 2. 2008

vznik členství: 6. 9. 2000

zánik členství: 11. 2. 2008

Vídeň, Princ-Eugen-Strasse 14/13, 1040, Rakouská republika

Ing. Anna Šteflová

První vztah: 25. 2. 2005 - Poslední vztah: 14. 2. 2008

vznik členství: 12. 1. 2005

zánik členství: 18. 1. 2008

vznik funkce: 12. 1. 2005

zánik funkce: 18. 1. 2008

Ke Kurtům 375, Praha 4, 142 00, Česká republika

Markéta Vospělová

člen

První vztah: 3. 7. 2003 - Poslední vztah: 25. 2. 2005

vznik členství: 18. 2. 2003

zánik členství: 15. 12. 2004

vznik funkce: 18. 2. 2003

zánik funkce: 15. 12. 2004

bratří Dohalských 140/3, Praha 9, 190 00, Česká republika

Dipl.Ing. Siegfried Mayhofer

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 4. 2002 - Poslední vztah: 18. 9. 2006

vznik funkce: 5. 12. 2001

Vorgartenstr. 159/43, 1020 Vídeň, Rakouská republika

Dr. Eduard Zehetner

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 6. 2001 - Poslední vztah: 29. 4. 2002

vznik členství: 6. 9. 2000

Siolygasse 14/6, 1190 Vídeň, Rakouská republika

Mag. Rudolf Fischer

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 6. 2001 - Poslední vztah: 18. 9. 2006

vznik členství: 6. 9. 2000

Alois Reichlstrasse 21, 2000 Stockerau, Rakouská republika

Jaroslava Kořínková

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 2. 2000 - Poslední vztah: 13. 6. 2003

zánik členství: 24. 1. 2003

vznik funkce: 16. 12. 1999

Ve Střešovičkách 2288/60, Praha 6, 160 00, Česká republika

Marco Sipione

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 2. 2000 - Poslední vztah: 9. 6. 2001

zánik členství: 14. 7. 2000

zánik funkce: 14. 7. 2000

Konviktská 30/1005, Praha 1, 110 00, Česká republika

James O'Neill Dat.Nar. 29. Září 1962

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 10. 1998 - Poslední vztah: 28. 2. 2000

60-06 76th Street, Elmhurst, 113 73 New York, Spojené státy americké

Dagmar Týnová

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 10. 1998 - Poslední vztah: 26. 10. 1998

Borovanského 2220, Praha 5, Česká republika

Mgr. Jiří Calda

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 10. 1998 - Poslední vztah: 26. 10. 1998

Obětí nacismu 1057/21, Cheb, Česká republika

Paul Gibian

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 10. 1998 - Poslední vztah: 9. 6. 2001

zánik členství: 14. 7. 2000

Haštalské nám. 3, Praha 1, 110 00, Česká republika

Marco Sipione

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 10. 1998 - Poslední vztah: 28. 2. 2000

Konviktská 30/1005, Praha 1, 110 00, Česká republika

Emanuelle Soru

člen

První vztah: 30. 6. 1995 - Poslední vztah: 26. 10. 1998

Via S.Sebastiano 9,Sanluri, Itálie, Česká republika

Pasquale Lionetti

člen

První vztah: 30. 6. 1995 - Poslední vztah: 26. 10. 1998

Via Meda 12,Miláno, Itálie, Česká republika

Arrigo Della Gherardesca

člen

První vztah: 30. 6. 1995 - Poslední vztah: 26. 10. 1998

Via Nirone 9,Miláno, Itálie, Česká republika

Statutární orgán - představenstvo

Historické vztahy

Franz Bader

předseda představenstva

První vztah: 13. 10. 2008 - Poslední vztah: 21. 1. 2009

zánik členství: 1. 12. 2008

vznik funkce: 6. 10. 2008

zánik funkce: 1. 12. 2008

Perchtoldshof, Markfeldgasse 4, PSČ 2380, Rakouská republika

Franz Bader

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 2. 2008 - Poslední vztah: 13. 10. 2008

vznik funkce: 4. 12. 2007

zánik funkce: 6. 10. 2008

Perchtoldshof, Markfeldgasse 4, PSČ 2380, Rakouská republika

Další vztahy firmy VOLNÝ, a.s.

1 fyzická osoba

Martin Dvořák

předseda správní rady

První vztah: 2. 7. 2018

vznik členství: 27. 6. 2018

vznik funkce: 27. 6. 2018

Živcová 986/5, Praha, 153 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Aleš Zeman

První vztah: 28. 7. 2009 - Poslední vztah: 2. 2. 2016

Dehtínská 1271/2, Praha 5, 153 00, Česká republika

Aleš Zeman

První vztah: 28. 7. 2009 - Poslední vztah: 2. 2. 2016

Dehtínská 1271/2, Praha 5, 153 00, Česká republika

Akcionáři

DIVENNO HOLDINGS CO. LIMITED

Kyperská republika

od 1. 10. 2010

DIVENNO HOLDINGS CO. LIMITED

Kyperská republika

do 1. 10. 2010 od 21. 1. 2009

Telekom Austria TA Aktiengesellschaft

Rakouská republika

do 21. 1. 2009 od 27. 9. 2007

Telekom Austria FixNet Aktiengesellschaft

Rakouská republika

do 27. 9. 2007 od 4. 1. 2007

Telekom Austria Internationale-Beteiligungsverwaltung GmbH

Lassallestrasse, Rakouská republika, A-1020 Vídeň

do 4. 1. 2007 od 13. 5. 2004

Telekom Austria Aktiengesellschaft

Schwarzenbergplatz, Rakouská republika, A-1010 Vídeň

do 13. 5. 2004 od 9. 6. 2001

DBG Osteuropa-Holding S.P.R.L.

Boulevard du Souverain, Belgické království, 1170 Bruxelles

do 7. 4. 1999 od 26. 10. 1998

Odštěpné závody

název: VOLNÝ, a.s. - Odštěpný závod

do 2. 2. 2016 od 28. 7. 2009

sídlo: U nákladového nádraží, Česká republika, Praha 3, 130 00

do 2. 2. 2016 od 28. 7. 2009

předmět podnikání: Poskytování telekomunikačních služeb

do 2. 2. 2016 od 28. 7. 2009

předmět podnikání: Montáž, údržba a serves telekomunikačních zařízení

do 2. 2. 2016 od 28. 7. 2009

předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

do 2. 2. 2016 od 28. 7. 2009

předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

od 13. 10. 2008

předmět podnikání: montáž, údržba a servise telekominikačních zařízení

od 13. 6. 2003

předmět podnikání: projektová činnost ve výstavbě

do 21. 1. 2009 od 29. 4. 2002

předmět podnikání: poskytování telekomunikačních služeb

od 29. 8. 2001

předmět podnikání: zpracování dat, služby databank, správa sítí

do 21. 1. 2009 od 29. 8. 2001

předmět podnikání: poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

do 21. 1. 2009 od 29. 8. 2001

předmět podnikání: zprostředkování obchodu

do 21. 1. 2009 od 29. 8. 2001

předmět podnikání: zprostředkování služeb

do 21. 1. 2009 od 29. 8. 2001

předmět podnikání: velkoobchod

do 21. 1. 2009 od 29. 8. 2001

předmět podnikání: specializovaný maloobchod

do 21. 1. 2009 od 29. 8. 2001

předmět podnikání: pronájem a půjčování věcí movitých

do 21. 1. 2009 od 29. 8. 2001

předmět podnikání: činnost informačních a zpravodajských kanceláří

do 21. 1. 2009 od 29. 8. 2001

předmět podnikání: reklamní činnost a marketing

do 21. 1. 2009 od 29. 8. 2001

předmět podnikání: vydavatelské a nakladatelské činnosti

do 21. 1. 2009 od 29. 8. 2001

předmět podnikání: automatizované zpracování dat

do 29. 8. 2001 od 26. 10. 1998

předmět podnikání: zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

do 29. 8. 2001 od 26. 10. 1998

předmět podnikání: poskytování software

do 29. 8. 2001 od 26. 10. 1998

předmět podnikání: poskytování datových telekomunikačních služeb

do 29. 8. 2001 od 4. 3. 1997

předmět podnikání: pronájem nemovitostí bez poskytování jiných než základních služeb s pronájmem spojených

do 21. 1. 2009 od 30. 6. 1995

vedoucí odštěpného závodu: Aleš Zeman

Dehtínská, Česká republika, Praha 5, 153 00

do 2. 2. 2016 od 28. 7. 2009
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).