Hlavní navigace

VYKER, a.s.

Firma VYKER, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 23481, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 2 550 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

07158815

Sídlo:

Dlouhá 730/35, Praha Staré Město, 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

6. 6. 2018

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
821 Administrativní a kancelářské činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 23481, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Vyker, a.s. od 6. 6. 2018

Právní forma

Akciová společnost od 6. 6. 2018

adresa

Dlouhá 730/35
Praha 11000 od 6. 6. 2018

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v rozsahu oborů činností náležejících do živnosti volné uvedených pod čísly 1. až 81. od 12. 11. 2021

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 12. 11. 2021 od 19. 6. 2018

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor /§ 3 odst. 3 písm. ah) živnostenského zákona/. od 6. 6. 2018

Ostatní skutečnosti

Dne 12. 11. 2021 rozhodla valná hromada obchodní společnosti s obchodní firmou VYKER, a.s., se sídlem Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 07158815, akciové společnosti, která je zapsaná v oddílu B, ve vložce 23481 v obchodním r ejstříku vedeném Městským soudem v Praze (dále jen Společnost), o zvýšení základního kapitálu takto: Zvyšuje se základní kapitál Společnosti o částku 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) ze současné výše 2 500 000 Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých) na novou výši 2 550 000 Kč (slovy: dva miliony pět set padesát tisíc korun český ch). Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií. Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) se nepřipouští. Nově budou upisovány 2 kusy kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 25 000 Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých). Akcie budou vydány jako listinné. Všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu jedinému předem určenému zájemci (současnému akcionáři Společnosti) takto: - paní Ing. Marcele Hrdé, narozené 27. 11. 1971, bydliště Za Štěpnicí 277, 252 03 Řitka, budou nabídnuty k úpisu 2 (slovy: dva) kusy nových listinných kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 25 000 Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých); Všichni akcionáři společnosti se vzdali přednostního práva na upsání nových akcií. Všechny nově upisované akcie budou upsány jediným předem určeným zájemcem, jak je uvedeno výše. Žádná akcie nebude upsána na základě veřejné nabídky podle § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích. Žádná akcie nebude upsána obchodníkem s cennými papí ry. Upisovací lhůta činí 30 (slovy: třicet) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady. Emisní kurz každé z 2 nově upisovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 25 000 Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) bude roven její jmenovité hodnotě a bude či nit 25 000 Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých). Upisovatel splatí celý emisní kurz jím upsaných akcií v penězích (peněžitým vkladem) na účet Společnosti číslo 115-6696840207/0100, vedený u Komerční banky, a.s., a to ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne upsání akcií. Možnost započtení pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu se nepřipouští. do 12. 11. 2021 od 12. 11. 2021

Valná hromada obchodní společnosti VYKER, a.s. konaná dne 27. 3. 2019 rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: Zvyšuje se základní kapitál společnosti o částku 500 000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) ze současné výše 2 000 000 Kč (slovy: dva miliony korun českých) na novou výši 2 500 000 Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých). Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií. Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku 500 000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) se nepřipouští. Nově bude vydáno 20 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 25 000 Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých). Akcie budou vydány jako cenné papíry. Všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům takto: - panu Alanu Ilczyszynovi, narozenému 23. 5. 1978, bydliště Labská 2213/16, 251 01 Říčany, budou nabídnuty k úpisu 2 (slovy: dva) kusy nových kmenových akcií na jméno, které budou vydány jako cenné papíry, každá o jmenovité hodnotě 25 000 Kč (slovy: dvace t pět tisíc korun českých); - panu Jiřímu Zmatlíkovi, narozenému 23. 9. 1983, bydliště č.p. 264, 542 21 Pec pod Sněžkou, budou nabídnuty k úpisu 2 (slovy: dva) kusy nových kmenových akcií na jméno, které budou vydány jako cenné papíry, každá o jmenovité hodnotě 25 000 Kč (slovy: dva cet pět tisíc korun českých); - paní Ing. Marcele Hrdé, narozené 27. 11. 1971, bydliště Za Štěpnicí 277, 252 03 Řitka, bude nabídnuto k úpisu 11 (slovy: jedenáct) kusů nových kmenových akcií na jméno, které budou vydány jako cenné papíry, každá o jmenovité hodnotě 25 000 Kč (slovy: dv acet pět tisíc korun českých); - panu Ing. Jaroslavu Lískovcovi, narozenému 23. 3. 1978, bydliště Rokycanova 990/24, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek, bude nabídnuto k úpisu 5 (slovy: pět) kusů nových kmenových akcií na jméno, které budou vydány jako cenné papíry, každá o jmenovité hodnotě 25 000 Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých). Oba akcionáři se vzdali přednostního práva na upsání nových akcií. Všechny nově upisované akcie budou upsány předem určenými zájemci, jak je uvedeno výše. Žádná akcie nebude upsána na základě veřejné nabídky podle § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích. Žádná akcie nebude upsána obchodníkem s cennými papíry. Upisovací lhůta činí 30 (slovy: třicet) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady. Emisní kurz každé z 20 nově upisovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 25 000 Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) bude roven její jmenovité hodnotě a bude č init 25 000 Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých). Každý upisovatel splatí celý emisní kurz jím upsaných akcií v penězích (peněžitým vkladem) na účet společnosti číslo 115-6696840207/0100, vedený u Komerční banky, a.s., a to ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne upsání akcií. Možnost započtení pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu se nepřipouští. do 27. 3. 2019 od 27. 3. 2019

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 550 000 Kč

od 12. 11. 2021

Základní kapitál

vklad 2 500 000 Kč

do 12. 11. 2021 od 27. 3. 2019

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 27. 3. 2019 od 6. 6. 2018
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 25 000 Kč, počet: 102 od 12. 11. 2021
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 25 000 Kč, počet: 100 do 12. 11. 2021 od 27. 3. 2019
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 25 000 Kč, počet: 80 do 27. 3. 2019 od 6. 3. 2019
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 6. 3. 2019 od 6. 6. 2018

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Ing. Marcela Hrdá

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 3. 2019

vznik členství: 6. 3. 2019

vznik funkce: 27. 3. 2019

Za Štěpnicí 277, Řitka, 252 03, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Alan Ilczyszyn

předseda představenstva

První vztah: 6. 3. 2019

vznik členství: 6. 3. 2019

vznik funkce: 6. 3. 2019

Labská 2213/16, Říčany, 251 01, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Marcela Hrdá

člen představenstva

První vztah: 6. 3. 2019 - Poslední vztah: 27. 3. 2019

vznik členství: 6. 3. 2019

vznik funkce: 6. 3. 2019

Za Štěpnicí 277, Řitka, 252 03, Česká republika

Alan Ilczyszyn

statutární ředitel

První vztah: 6. 6. 2018 - Poslední vztah: 6. 3. 2019

vznik funkce: 6. 6. 2018

zánik funkce: 6. 3. 2019

Labská 2213/16, Říčany, 251 01, Česká republika

Za společnost jedná předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně; ohledně právního jednání, jehož hodnota plnění dosáhne nebo převýší částku ve výši 100.000,- Kč, však jedná předseda představenstva vždy společně s místopředsedou př edstavenstva. Za společnost udělují plnou moc třetí osobě vždy předseda představenstva a místopředseda představenstva společně.

od 27. 3. 2019

Za společnost jedná předseda představenstva samostatně; ohledně právního jednání, jehož hodnota plnění dosáhne nebo převýší částku ve výši 100.000,- Kč, však jedná předseda představenstva vždy společně se zbývajícím členem představenstva.

do 27. 3. 2019 od 6. 3. 2019

Statutární ředitel zastupuje společnost samostatně.

do 6. 3. 2019 od 6. 6. 2018

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Jiří Zmatlík

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 3. 2019

vznik členství: 6. 3. 2019

vznik funkce: 6. 3. 2019

Pec pod Sněžkou 264, 542 21, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Další vztahy firmy VYKER, a.s.

Historické vztahy

Alan Ilczyszyn

místopředseda správní rady

První vztah: 5. 10. 2018 - Poslední vztah: 6. 3. 2019

vznik členství: 6. 6. 2018

zánik členství: 6. 3. 2019

vznik funkce: 4. 10. 2018

zánik funkce: 6. 3. 2019

Labská 2213/16, Říčany, 251 01, Česká republika

Jiří Zmatlík

předseda správní rady

První vztah: 5. 10. 2018 - Poslední vztah: 6. 3. 2019

vznik členství: 4. 10. 2018

zánik členství: 6. 3. 2019

vznik funkce: 4. 10. 2018

zánik funkce: 6. 3. 2019

Pec pod Sněžkou 264, 542 21, Česká republika

Alan Ilczyszyn

předseda správní rady

První vztah: 6. 6. 2018 - Poslední vztah: 5. 10. 2018

vznik funkce: 6. 6. 2018

Labská 2213/16, Říčany, 251 01, Česká republika

Alan Ilczyszyn

předseda správní rady

První vztah: 6. 6. 2018 - Poslední vztah: 5. 10. 2018

vznik funkce: 6. 6. 2018

Labská 2213/16, Říčany, 251 01, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 13. 6. 2018

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
 • Pěstitelské pálení
 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
 • Výroba hnojiv
 • Výroba plastových a pryžových výrobků
 • Výroba a zpracování skla
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
 • Broušení technického a šperkového kamene
 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
 • Výroba strojů a zařízení
 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
 • Stavba a výroba plavidel
 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
 • Výroba a opravy čalounických výrobků
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
 • Výroba zdravotnických prostředků
 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Sklenářské práce, rámování a paspartování
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Projektování pozemkových úprav
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
 • Fotografické služby
 • Překladatelská a tlumočnická činnost
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
 • Poskytování technických služeb
 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 13. 6. 2018
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).