Hlavní navigace

W.A.G. payment solutions, a.s.

Firma W.A.G. payment solutions, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 6882, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 114 352 466 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26415623

Sídlo:

Na Vítězné pláni 1719/4, Praha, 140 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

4. 12. 2000

DIČ:

CZ26415623

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Pomocné finanční instituce, národní soukromé
velikostní kat. dle počtu zam. 500 - 999 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
20130 Výroba jiných základních anorganických chemických látek
3812 Shromažďování a sběr nebezpečných odpadů
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46750 Velkoobchod s chemickými výrobky
46900 Nespecializovaný velkoobchod
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
47300 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
52100 Skladování
52290 Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
5590 Ostatní ubytování
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
64999 Jiné finanční zprostředkování j. n.
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
80100 Činnosti soukromých bezpečnostních agentur
812 Úklidové činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 6882, Městský soud v Praze

Obchodní firma

W.A.G. payment solutions, a.s. od 1. 8. 2012

Obchodní firma

W.A.G. payment solutions, a.s. od 22. 12. 2014

Obchodní firma

W.A.G. minerální paliva, a.s. do 22. 12. 2014 od 4. 12. 2000

Právní forma

Akciová společnost od 4. 12. 2000

adresa

Na Vítězné pláni 1719/4
Praha 4 14000 od 19. 8. 2008

adresa

Na Pankráci 1685/17
Praha 4 14021 do 19. 8. 2008 od 2. 6. 2001

adresa

Klimentská 46
Praha 1 11002 do 2. 6. 2001 od 4. 12. 2000

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 6. 6. 2014

speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských provozech od 12. 2. 2008

specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím od 12. 3. 2007

hostinská činnost od 12. 3. 2007

údržba motorových vozidel a jejich příslušenství od 12. 3. 2007

ubytovací služby od 12. 3. 2007

skladování zboží a manipulace s nákladem od 12. 3. 2007

technické činnosti v dopravě od 12. 3. 2007

podniky zajišťující ostrahu majetku a osob od 12. 3. 2007

provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy od 2. 6. 2003

pronájem a půjčování věcí movitých od 17. 2. 2003

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady od 27. 11. 2001

zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb od 4. 12. 2000

výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující od 4. 12. 2000

výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické od 4. 12. 2000

výroba a zpracování paliv a maziv od 4. 12. 2000

nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod od 4. 12. 2000

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej od 4. 12. 2000

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti W.A.G. payment solutions, a.s. rozhodla dne 10. 9. 2021 o zvýšení základního kapitálu takto: 1) Základní kapitál společnosti W.A.G. payment solutions, a.s. ve výši 112.835.818,- Kč (slovy: sto dvanáct milionů osm set třicet pět tisíc osm set osmnáct korun českých) se zvyšuje o částku ve výši 1.516.648,- Kč (slovy: jeden milion pět set šestnáct ti síc šest set čtyřicet osm korun českých) na částku 114.352.466,- Kč (slovy: sto čtrnáct milionů tři sta padesát dva tisíc čtyři sta šedesát šest korun českých) s tím, že upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřip ouští. 2) Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 1.516.648 ks (slovy: jeden milion pět set šestnáct tisíc šest set čtyřicet osm kusů) nových kmenových akcií na jméno v listinné podo bě ve jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) (dále také jen "akcie"). 3) Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích. 4) Základní kapitál se zvyšuje bez využití přednostního práva akcionářů, neboť tito se svého přednostního práva na úpis akcií vzdali před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu v souladu s ust. § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. 5) Všechny akcie na zvýšení základního kapitálu budou upsány předem určenými zájemci dle ust. § 479 zákona o obchodních korporacích takto: - Ivan Jakúbek, nar. 22. 11. 1978, bytem Červeňákova 1815/9, Bratislava, Slovenská republika, upíše 252.144 ks (slovy: dvě stě padesát dva tisíc sto čtyřicet čtyři kusů) akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč (slovy: jedn a koruna česká); - Martin Hannsmann, nar. 2. 12. 1965, bytem Koperníkova 2038/35, 352 01 Aš, upíše 18.911 ks (slovy: osmnáct tisíc devět set jedenáct kusů) akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká); - Seshashayee Sridhara, nar. 1. 2. 1966, bytem 9 Clavering Avenue, Barnes, London, SW13 8DX, upíše 1.071.613 ks (slovy: jeden milion sedmdesát jedna tisíc šest set třináct kusů) akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč (slo vy: jedna koruna česká); - Magdalena Bartoś, nar. 15. 6. 1980, bytem 05-806 Komorow, Zeromskiego 1, Polská republika, upíše 37.822 ks (slovy: třicet sedm tisíc osm set dvacet dva kusů) akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč (slovy: jedna koruna č eská); - Kristi Ansberg, nar. 6. 12. 1983, bytem Tartu, Kroonuaia 27a-3, Estonská republika, upíše 10.086 ks (slovy: deset tisíc osmdesát šest kusů) akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká); - Václav Řehoř, nar. 3. 6. 1966, bytem Mánesova 1442/79, Praha 2, 120 00, upíše 126.072 ks (slovy: sto dvacet šest tisíc sedmdesát dva kusů) akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká). 6) Akcie budou upsány na základě smluv, které uzavřou upisovatelé Ivan Jakúbek, Martin Hannsmann, Seshashayee Sridhara, Magdalena Bartoś, Kristi Ansberg a Václav Řehoř se společností W.A.G. payment solutions, a.s., a to podle ust. § 479 zákona o obchodníc h korporacích (dále také jen "smlouva o upsání akcií") v sídle společnosti W.A.G. payment solutions, a.s. na adrese Praha 4, Na Vítězné pláni 1719/4, a to ve lhůtě do 30. 9. 2021 (slovy: třicátého září roku dva tisíce dvacet jedna). Informace ohledně přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a možnosti uzavření smlouvy o upsání akcií bude upisovateli sdělena představenstvem společnosti W.A.G. payment solutions, a.s. bez zbytečného odkladu po přijetí tohoto rozhodnutí ústně, pí semně nebo elektronicky. 7) Emisní kurs akcií upsaných upisovateli Ivanem Jakúbkem, Martinem Hannsmannem, Magdalenou Bartoś, Kristi Ansberg a Václavem Řehořem bude činit 101.07 Kč (slovy: sto jedna korun českých a sedm haléřů) na jednu akcii, když z této částky bude 1,- Kč (slovy : jedna koruna česká) tvořit jmenovitou hodnotu akcie a 100.07 Kč (slovy: sto korun českých a sedm haléřů) bude tvořit emisní ážio. Emisní kurs akcií upsaných upisovatelem Seshashayee Sridhara bude činit 23,78 Kč (slovy: dvacet tři korun českých a sedmdes át osm haléřů) na jednu akcii, když z této částky bude 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) tvořit jmenovitou hodnotu akcie a 22,78 Kč (slovy: dvacet dva korun českých a sedmdesát osm haléřů) bude tvořit emisní ážio. Celková výše emisního kurzu všech akcií upsaných Ivanem Jakúbkem, Martinem Hannsmannem, Magdalenou Bartoś, Kristi Ansberg, Seshashayee Sridhara a Václavem Řehořem tedy bude činit částku 70.462.644,59 Kč (slovy: sedmdesát milionů čtyři sta šedesát dva tisí c šest set čtyřicet čtyři korun českých a padesát devět haléřů). 8) Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen v penězích na účet společnosti W.A.G. payment solutions, a.s., vedený u Československé obchodní banky, a. s., číslo účtu: 117833153/0300, a to ve lhůtě do 30. 9. 2021 (slovy: třicátého září roku dva tisíc e dvacet jedna). od 15. 9. 2021

Valná hromada společnosti rozhodla dne 28.7.2021 o zvýšení základního kapitálu takto: 1. základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 362.026,- Kč (slovy: tři sta šedesát dva tisíc dvacet šest korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 475 písm. a) zákona o obchodních korporacích s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, 2. v souladu s ustanovením § 475 písm. b) zákona o obchodních korporacích stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno celkem 362.026 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč, 3. akcie budou upsány peněžitým vkladem, 4. konstatuje, že všichni akcionáři Společnosti se v souladu s ustanovením § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích před přijetím tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, v plném rozsahu vzdali svého přednostního práva na upisov ání akcií, a to formou prohlášení shora uvedené v tomto notářském zápise, 5. konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že se všichni akcionáři Společnosti vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 475 písm. c) zákona o ob chodních korporacích, 6. ve smyslu ustanovení § 475 písm. d) zákona o obchodních korporacích a s přihlédnutím ke skutečnosti, že se všichni akcionáři vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. v šechny akcie, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu (viz bod 2 tohoto rozhodnutí), budou nabídnuty předem určenému zájemci takto: -Attila Dsupin, nar. 3.4.1973, bydliště 3860 Encs, Arany János út 56, Maďarsko, 7. konstatuje, že žádné akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích ani obchodníkem s cennými papíry, 8. ve smyslu ustanovení § 475 písm. h) zákona o obchodních korporacích stanovuje, že veškeré akcie lze upsat ve lhůtě 2 (dvou) měsíců počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli tj. předem určenému zájemci; tento návrh smlouvy o upsání akcií Společnost upisovateli předem určenému zájemci předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho bydliště nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 2 (dvou) měsíců ode dne konání této valné hromady; emisní kurs upisovaných akcií činí 56,11 Kč (slovy: padesát šest korun českých jedenáct haléřů) na jednu akcii, 9. valná hromada bere na vědomí, že: - dne 28.7.2021 byla mezi panem Attilou Dsupinem jako dlužníkem a společností W.A.G. payment solutions, a.s. jako věřitelem uzavřena Smlouva o zápůjčce, na základě které se věřitel zavázal poskytnout dlužníkovi zápůjčku ve výši je 20.313.278,86 Kč (slovy: dvacet milionů tři sta třináct tisíc dvě stě sedmdesát osm korun českých osmdesát šest haléřů); zápůjčka nebyla dosud poskytnuta a tedy pan Attila Dsupin má za společností W.A.G. payment solutions, a.s. pohledávku na poskytnutí zápůjčky ve výši jistiny z ápůjčky, přičemž tato částka je předmětem kapitalizace (dále jen Částka kapitalizace), 10. valná hromada připouští možnost započtení shora uvedené pohledávky pana Attily Dsupina označené shora jako Částka kapitalizace (tj. pohledávky na poskytnutí zápůjčky od společnosti W.A.G. payment solutions, a.s.) proti pohledávce společnosti W.A.G. pa yment solutions, a.s. na splacení emisního kursu akcií upsaných na základě tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, a to do celkové výše emisního kursu akcií; 11. ve smyslu ustanovení § 475 písm. i) zákona o obchodních korporacích se stanovuje, že upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu upsaných akcií ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne úpisu akcií, nejpozději však před podáním návrhu na zápis nové výš e základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to tak, že emisní kurs všech upsaných akcií bude splacen na základě dohody o započtení pohledávek ve smyslu bodu 10 tohoto rozhodnutí; návrh dohody o započtení je obsažen v návrhu smlouvy o upsání akcií, k terou společnost W.A.G. payment solutions, a.s. doručí/předá panu Attilovi Dsupinovi v souladu s bodem 8. tohoto rozhodnutí, přičemž pan Attila Dsupin ji uzavře ve shora uvedené lhůtě pro upsání a splacení akcií a následně ji doručí společnosti W.A.G. pay ment solutions, a.s., 12. konstatuje, že návrh dohody o započtení, na jejímž základě dojde k započtení pohledávek ve smyslu bodu 10 tohoto rozhodnutí, bude schválen v rámci schválení návrhu smlouvy o upsání akcií (viz další bod valné hromady), 13. konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 112.835.818,-Kč (slovy: jednostodvanáctmilionů osmsettřicetpěttisíc osmsetosmnáct korun českých). do 3. 9. 2021 od 3. 9. 2021

Valná hromada ze dne 4.2.2021 rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: 1.základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 263.194,- Kč upsáním nových akcií podle ustanovení § 475 písm. a) zákona o obchodních korporacích s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, 2. v souladu s ustanovením § 475 písm. b) zákona o obchodních korporacích stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno celkem 263.194 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč, 3. akcie budou upsány peněžitým vkladem, 4. konstatuje, že všichni akcionáři Společnosti se v souladu s ustanovením § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích před přijetím tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, v plném rozsahu vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, a to formou prohlášení uvedeném v notářském zápise NZ 131/2021, N 88/2021, 5.konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že se všichni akcionáři Společnosti vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 475 písm. c) zákona o obchodních korporacích , 6. ve smyslu ustanovení § 475 písm. d) zákona o obchodních korporacích a s přihlédnutím ke skutečnosti, že se všichni akcionáři vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. všechny akcie, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu (viz bod 2 tohoto rozhodnutí), budou nabídnuty předem určeným zájemcům takto: i. Couverina Business, s.r.o., IČ: 28467221, sídlem Na Vítězné pláni 1719/4, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, reg. zn. C 143664:175.708 kusů akcií; ii. Bock Capital EU Luxembourg WAG S. .r.l., se sídlem Avenue Monterey 40, L - 2163, Luxembourg , reg. číslo B 202010: 87.486 kusů akcií, 7. konstatuje, že žádné akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích ani obchodníkem s cennými papíry, 8. ve smyslu ustanovení § 475 písm. h) zákona o obchodních korporacích stanovuje, že veškeré akcie lze upsat ve lhůtě 2 (dvou) měsíců počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli tj. předem určenému zájemci; tento návrh smlouvy o upsání akcií Společnost upisovateli předem určenému zájemci předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo bydliště nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 2 (dvou) měsíců ode dne konání této valné hromady; emisní ku rs upisovaných akcií činí 20,41 Kč, 9. ve smyslu ustanovení § 475 písm. i) zákona o obchodních korporacích se stanovuje, že upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu akcií na účet Společnosti č. 117833153/0300 ve lhůtě 2 měsíců ode dne upsání akcií, 10. konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 112.473.792,-Kč. do 28. 4. 2021 od 28. 4. 2021

Valná hromada ze dne 12.12.2019 rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: 1.základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 482.402,- Kč upsáním nových akcií podle ustanovení § 475 písm. a) zákona o obchodních korporacích s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, 2.v souladu s ustanovením § 475 písm. b) zákona o obchodních korporacích stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno celkem 482.402 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč, 3.akcie budou upsány peně žitým vkladem,4.konstatuje, že všichni akcionáři Společnosti se v souladu s ustanovením § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích před přijetím tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, v plném rozsahu vzdali svého přednostního pr áva na upisování akcií, a to formou prohlášení uvedeném v notářském zápise NZ 992/2019, N 1015/2019, sepsaném Mgr. Šárkou Sýkorovou, notářkou se sídlem v Praze, notářská kancelář na adrese Praha 5, Malátova 17, 5. konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečno sti, že se všichni akcionáři Společnosti vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 475 písm. c) zákona o obchodních korporacích, 6. ve smyslu ustanoven í § 475 písm. d) zákona o obchodních korporacích a s přihlédnutím ke skutečnosti, že se všichni akcionáři vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. všechny akcie, které bu dou vydány na toto zvýšení základního kapitálu (viz bod 2 tohoto rozhodnutí), budou nabídnuty předem určeným zájemcům takto: i.Couverina Business, s.r.o., IČ: 284 67 221, se sídlem Na Vítězné pláni 1719/4, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstř íku vedeném Městským soudem v Praze, reg. zn. C 143664: 322.051 kusů akcií; ii.Bock Capital EU Luxembourg WAG S. .r.l., se sídlem Avenue Monterey 40, L - 2163, Luxembourg , reg. číslo B 202010: 160.351 kusů akcií, 7. konstatuje, že žádné akcie nebudou ups ány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích ani obchodníkem s cennými papíry, 8.ve smyslu ustanovení § 475 písm. h) zákona o obchodních korporacích stanovuje, že veškeré akcie lze upsat ve lhůtě 1 měsíce počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli tj. předem určenému zájemci; tento návrh smlouvy o upsání akcií Společnost upisovateli předem určenému zájemci předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho sídla n ebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 1 měsíce ode dne konání této valné hromady; emisní kurs upisovaných akcií činí 1,- Kč na jednu akcii, 9.ve smyslu ustanovení § 475 písm. i) zákona o obchodních korporacích se stano vuje, že upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu akcií na účet Společnosti č. 117833153/0300 ve lhůtě 1 měsíce ode dne upsání akcií, 10. konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 112.210.598,- Kč. do 25. 1. 2020 od 25. 1. 2020

Valná hromada ze dne 14.3.2019 rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: 1.základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 166.602,- Kč (slovy: sto šedesát šest tisíc šest set dva korun českých), upsáním nových akcií podle ustanovení § 475 písm. a) zákona o obchodních korporacích s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad č ástku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, 2.v souladu s ustanovením § 475 písm. b) zákona o obchodních korporacích stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno celkem 166 575 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč (slovy jedna koruna če ská) a 27 kusů akcií na jméno se zvláštními právy akcie D o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč (slovy jedna koruna česká), s akciemi na jméno se zvláštními právy akcie D jsou spojena práva uvedená ve stanovách, jejichž změna (obsahující úpravu práv spo jených s akciemi na jméno se zvláštními právy akcie D) je přijímána současně s tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu, 3.akcie budou upsány peněžitým vkladem, 4.konstatuje, že všichni akcionáři Společnosti se v souladu s ustanovením § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích před přijetím tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, v plném rozsahu vzdali svého přednostního práva na upisová ní akcií, a to formou prohlášení shora uvedeného v tomto zápise (resp. v notářském zápise NZ 262/2019, N 271/2019, sepsaném Mgr. Šárkou Sýkorovou, notářkou se sídlem v Praze, notářská kancelář na adrese Praha 5, Malátova 17), 5.konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že se všichni akcionáři Společnosti vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 475 písm. c) zákona o obc hodních korporacích, 6.ve smyslu ustanovení § 475 písm. d) zákona o obchodních korporacích a s přihlédnutím ke skutečnosti, že se všichni akcionáři vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. vš echny akcie, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu (viz bod 2 tohoto rozhodnutí), budou nabídnuty předem určeným zájemcům takto: i.Couverina Business, s.r.o., IČ: 284 67 221, sídlem Na Vítězné pláni 1719/4, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, reg. zn. C 143664: 111 206 kusů kmenových akcií, ii.Bock Capital EU Luxembourg WAG S. .r.l., se sídlem Avenue Monterey 40, L - 2163, Luxembourg, reg. číslo B 202010: 55 369 kusů kmenových akcií, iii.Richard Valentin, nar. 8.4.1975, bydliště Het Hoge Holt 1, 7909 BE, Hoogeween, Nizozemsko: 5 kusů akcií na jméno se zvláštními právy akcie D, iv.Aleš Baran, nar. 2.1.1976, bydliště Kosmatcová 508, 250 84 Květnice: 3 kusy akcií na jméno se zvláštními právy akcie D, v.Jaroslav Altmann, nar. 3.5.1980, bydliště Petržílkova 2706/30, 158 00 Praha Stodůlky: 5 kusů akcií na jméno se zvláštními právy akcie D, vi.Radek Moc, nar. 19.4.1972, bydliště K Lůžku 799, Dolní Jirčany, 252 44 Psáry: 5 kusů akcií na jméno se zvláštními právy akcie D, vii.Jan Smoček, nar. 19.4.1975, bydliště: Pod spravedlností 937, 156 00 Praha - Zbraslav: 3 kusy akcií na jméno se zvláštními právy akcie D, viii.Radoslaw Tatarski, nar. 28.8.1979, bydliště: ul. Wroclawska 6 m. 7, 69-100 Slubice, Polsko: 3 kusy akcií na jméno se zvláštními právy akcie D, ix.Jiří Račman, nar. 5.2.1978, bydliště: Vajgar 684/III, 377 01 Jindřichův Hradec: 3 kusy akcií na jméno se zvláštními právy akcie D, 7.konstatuje, že žádné akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích ani obchodníkem s cennými papíry, 8.konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se Společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny, 9.ve smyslu ustanovení § 475 písm. h) zákona o obchodních korporacích stanovuje, že veškeré akcie lze upsat ve lhůtě 1 měsíce počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli tj. předem určenému zájemci; tento návrh sm louvy o upsání akcií Společnost upisovateli předem určenému zájemci předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho bydliště nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 1 měsíce ode dne konání této valné hro mady; emisní kurs upisovaných akcií činí 38,- Kč na jednu akcii v případě kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 Kč, a v případě akcií na jméno se zvláštními právy akcie D 12.589,- Kč na jednu akcii, 10.ve smyslu ustanovení § 475 písm. i) zákona o obchodních korporacích se stanovuje, že upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu akcií na účet Společnosti č. 117833153/0300 ve lhůtě 1 měsíce ode dne upsání akcií, 11.konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 111.728.196,-Kč. do 16. 5. 2019 od 16. 5. 2019

Valná hromada ze dne 15.3.2018 rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: 1. základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 316.137,- Kč upsáním nových akcií podle ustanovení § 475 písm. a) zákona o obchodních korporacích s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, 2. v souladu s ustanovením § 475 písm. b) zákona o obchodních korporacích stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno celkem 316.137 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč , 3. akcie budou upsány peněžitým vkladem, 4. konstatuje, že všichni akcionáři Společnosti se v souladu s ustanovením § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích před přijetím tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, v plném rozsahu vzdali svého přednostního práva na upisov ání akcií, a to formou prohlášení shora uvedené v tomto zápise, 5. konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že se všichni akcionáři Společnosti vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 475 písm. c) zákona o ob chodních korporacích, 6. ve smyslu ustanovení § 475 písm. d) zákona o obchodních korporacích a s přihlédnutím ke skutečnosti, že se všichni akcionáři vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. v šechny akcie, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu (viz bod 2 tohoto rozhodnutí), budou nabídnuty předem určeným zájemcům takto: i. Couverina Business, s.r.o., IČ: 284 67 221, se sídlem Na Vítězné pláni 1719/4, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, reg. zn. C 143664: 211.053 kusů akcií; ii. Bock Capital EU Luxembourg WAG S. .r.l., se sídlem Avenue Monterey 40, L - 2163, Luxembourg , reg. číslo B 202010: 105.084 kusů akcií, 7. konstatuje, že žádné akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích ani obchodníkem s cennými papíry, 8. ve smyslu ustanovení § 475 písm. h) zákona o obchodních korporacích stanovuje, že veškeré akcie lze upsat ve lhůtě 1 měsíce počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli tj. předem určenému zájemci; tento návrh smlouvy o upsání akcií Společnost upisovateli předem určenému zájemci předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho bydliště nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 1 měsíce ode dne konání této valné hromady; emisní kurs upisovaných akcií činí 36,14 Kč na jednu akcii, 9. ve smyslu ustanovení § 475 písm. i) zákona o obchodních korporacích se stanovuje, že upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu akcií na účet Společnosti č. 117833153/0300 ve lhůtě 3 měsíců ode dne upsání akcií, 10. konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 111.561.594,-Kč. do 5. 6. 2018 od 5. 6. 2018

Valná hromada ze dne 14.12.2017 rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: 1. základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 482.405,- Kč (slovy: čtyři sta osmdesát dva tisíc čtyři sta pět korun českých), upsáním nových akcií podle ustanovení § 475 písm. a) zákona o obchodních korporacích s tím, že se nepřipouští upisování akc ií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, 2. v souladu s ustanovením § 475 písm. b) zákona o obchodních korporacích stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno celkem 482.402 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč (slovy jedna koruna č eská) a 3 kusy akcií na jméno se zvláštními právy akcie C o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč (slovy jedna koruna česká), s akciemi na jméno se zvláštními právy akcie C jsou spojena práva uvedená ve stanovách, jejichž změna (obsahující úpravu práv spo jených s akciemi na jméno se zvláštními právy akcie C) je přijímána současně s tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu, 3. akcie budou upsány peněžitým vkladem, 4. konstatuje, že všichni akcionáři společnosti se v souladu s ustanovením § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích před přijetím tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, v plném rozsahu vzdali svého přednostního práva na upisov ání akcií, a to formou prohlášení uvedeném v notářském zápise NZ 1118/2017, N 1235/2017, sepsaném Mgr. Šárkou Sýkorovou, notářkou se sídlem v Praze, notářská kancelář na adrese Praha 5, Malátova 17, 5. konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že se všichni akcionáři společnosti vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 475 písm. c) zákona o ob chodních korporacích, 6. ve smyslu ustanovení § 475 písm. d) zákona o obchodních korporacích a s přihlédnutím ke skutečnosti, že se všichni akcionáři vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. v šechny akcie, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu (viz bod 2 tohoto rozhodnutí), budou nabídnuty předem určeným zájemcům takto: i.Couverina Business, s.r.o., IČ: 284 67 221, sídlem Na Vítězné pláni 1719/4, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, reg. zn. C 143664: 322.051 kusů kmenových akcií, ii.Bock Capital EU Luxembourg WAG S. .r.l., se sídlem Avenue Monterey 40, L - 2163, Luxembourg, reg. číslo B 202010: 160.351 kusů kmenových akcií, iii.Jakub Malý, nar. 31.8.1981, bydliště Sluneční nám. 10/2583, 15800 Praha 13, Česká republika: 3 kusy akcií na jméno se zvláštními právy akcie C, 7. konstatuje, že žádné akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích ani obchodníkem s cennými papíry, 8. konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se Společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny , 9. ve smyslu ustanovení § 475 písm. h) zákona o obchodních korporacích stanovuje, že veškeré akcie lze upsat v sídle společnosti na adrese Praha 4, Na Vítězné pláni 1719/4, ve lhůtě 1 (slovy: jednoho) měsíce počínaje dnem následujícím po dni doručení návr hu smlouvy o upsání akcií upisovateli tj. předem určenému zájemci; tento návrh smlouvy o upsání akcií Společnost upisovateli předem určenému zájemci předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho bydliště nebo mu jej osobně předá proti p ísemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne konání této valné hromady; emisní kurs upisovaných akcií činí v případě kmenových akcií 1,-Kč (slovy: jednu korunu českou) na jednu akcii, a v případě akcií na jméno se zvláštní mi právy akcie C 15.379,- Kč (slovy: patnácttisíc třistasedmdesátdevět korun českých) na jednu akcii, 10. ve smyslu ustanovení § 475 písm. i) zákona o obchodních korporacích se stanovuje, že upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu akcií na účet společnosti č. 117833153/0300 ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dní ode dne upsání akcií, 11. konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 111.245.457,-Kč (slovy: jednostojedenáctmilionů dvěstěčtyřicetpěttisíc čtyřistapadesátsedm korun českých). do 14. 12. 2017 od 14. 12. 2017

Valná hromada společnosti, konaná dne 14.9.2017, rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: 1. základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 964.802,- Kč (slovy: devětsetšedesátčtyřitisíc osmsetdva korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 475 písm. a) zákona o obchodních korporacích s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad a ni pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, 2. v souladu s ustanovením § 475 písm. b) zákona o obchodních korporacích stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno celkem 964.802 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká), 3. akcie budou upsány peněžitým vkladem, 4. konstatuje, že všichni akcionáři Společnosti se v souladu s ustanovením § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích před přijetím tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, v plném rozsahu vzdali svého přednostního práva na upisov ání akcií, a to formou prohlášení shora uvedené v tomto zápise, 5. konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že se všichni akcionáři Společnosti vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 475 písm. c) zákona o ob chodních korporacích, 6. ve smyslu ustanovení § 475 písm. d) zákona o obchodních korporacích a s přihlédnutím ke skutečnosti, že se všichni akcionáři vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. v šechny akcie, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu (viz bod 2 tohoto rozhodnutí), budou nabídnuty předem určeným zájemcům takto: i.Couverina Business, s.r.o., IČ: 284 67 221, se sídlem Na Vítězné pláni 1719/4, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, reg. zn. C 143664: 644.102 kusů akcií; ii.Bock Capital EU Luxembourg WAG S. .r.l., se sídlem Avenue Monterey 40, L - 2163, Luxembourg , reg. číslo B 202010: 320.700 kusů akcií, 7. konstatuje, že žádné akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích ani obchodníkem s cennými papíry, 8. konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se Společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny , 9. ve smyslu ustanovení § 475 písm. h) zákona o obchodních korporacích stanovuje, že veškeré akcie lze upsat ve lhůtě 1 (slovy: jednoho) měsíce počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli tj. předem určenému zájem ci; tento návrh smlouvy o upsání akcií Společnost upisovateli předem určenému zájemci předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho bydliště nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 1 (slovy: jednoho) m ěsíce ode dne konání této valné hromady; emisní kurs upisovaných akcií činí 50,975,-Kč (slovy: padesát korun českých a devětsetsedmdesátpět haléřů) na jednu akcii, 10. ve smyslu ustanovení § 475 písm. i) zákona o obchodních korporacích se stanovuje, že upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu akcií na účet Společnosti č. 117833153/0300 ve lhůtě 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne upsání akcií, 11. konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 110.763.052,-Kč (slovy: jednostodesetmilionů sedmsetšedesáttřitisíc padesátdva korun českých). do 25. 9. 2017 od 25. 9. 2017

Valná hromada společnosti přijala dne 15.12.2016 toto rozhodnutí: Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu takto: 1) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 2.250,- Kč (slovy: dva tisíce dvě stě padesát korun českých), upsáním nových akcií podle ustanovení § 475 písm. a) zákona o obchodních korporacích s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navr hovaného zvýšení základního kapitálu, 2) v souladu s ustanovením § 475 písm. b) zákona o obchodních korporacích stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno celkem 45 kusů prioritních listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 50,- Kč (slovy: padesát korun českých), s prioritními akciemi jsou spojena práva uvedená ve stanovách, jejichž změna (obsahující úpravu práv s prioritními akciemi spojených) je přijímána současně s tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu, 3) akcie budou upsány peněžitým vkladem, 4) konstatuje, že všichni akcionáři společnosti se v souladu s ustanovením § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích před přijetím tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, v plném rozsahu vzdali svého přednostního práva na upisov ání akcií, a to formou prohlášení shora v tomto notářském zápise, 5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že se všichni akcionáři společnosti vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 475 písm. c) zákona o ob chodních korporacích, 6) ve smyslu ustanovení § 475 písm. d) zákona o obchodních korporacích a s přihlédnutím ke skutečnosti, že se všichni akcionáři vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. v šechny akcie, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu (viz bod 2 tohoto rozhodnutí), budou nabídnuty předem určeným zájemcům takto: Klaus Burkart, nar. 23.12.1971, bydliště Ringenberg 1, 94315 Straubing, Německo: 5 kusů akcií Tomáš Michek, nar. 20.3.1982, bydliště Pod Nouzovem 1007/25, 197 00 Praha 9 Kbely: 5 kusů akcií Gabriela Paun, nar. 17.5.1984, bydliště 4 Lunca Siretului Alley, Bld. D43, Ent. A, Apt. 10, District 6, Bukurešť, Rumunsko: 3 kusy akcií, Jolana Bosmanová, nar. 9.9.1971, bydliště Na Lukách 376/28, Plzeň 312 00: 3 kusy akcií, Radek Mádlo, nar. 13.7.1975, bydliště Švermova 386, 471 25 Jablonné v Podještědí: 3 kusy akcií, Stefan Georg von der Marwitz, nar. 18.11.1972, bydliště Finkenweg 31, 56759 Kaisersesch, stát Německo: 5 kusů akcií, Jan Otta, nar. 13.6.1976, bydliště Rašínova 744, 289 12 Sadská: 3 kusy akcií, Markéta Hlaváčová, nar. 10.5.1973, bydliště Pod Kapličkou 858, 250 91 Zeleneč: 3 kusy akcií, Michael Grabmayer, nar. 19.2.1976, bydliště Hudečkova 2036/1C, 140 00 Praha 4: 3 kusy akcií, Bruno Addes, nar. 18.3.1973, bydliště Carer Josep Vicenc Foix 11C, 8173 Sant Cugat Atlantic, stát: Španělsko, 3 kusy akcií, Catalin Profir, nar. 16.1.1979, bydliště Str. Sf. Ilie, nr. 5. Ap. 45, Et.4, Sector 4, Bukurešť, Rumunsko: 3 kusy akcií, Stig Rogenbaum, nar. 31.12.1978, bydliště Arun mme tee 9, Tänassilma küla, Saku vald, Estonsko 76406: 3 kusy akcií, Eke Emre, nar. 17.9.1970, bydliště Avenue du Devin du Village 25,1203 Ženeva, Švýcarsko: 3 kusy akcií 7) konstatuje, že žádné akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích ani obchodníkem s cennými papíry, 8) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny , 9) ve smyslu ustanovení § 475 písm. h) zákona o obchodních korporacích stanovuje, že veškeré akcie lze upsat v sídle společnosti na adrese Praha 4, Na Vítězné pláni 1719/4, ve lhůtě 1 (slovy: jednoho) měsíce počínaje dnem následujícím po dni doručení návr hu smlouvy o upsání akcií upisovateli tj. předem určenému zájemci; tento návrh smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli předem určenému zájemci předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho bydliště nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne konání této valné hromady; emisní kurs upisovaných akcií činí 14.664,-Kč (slovy: čtrnácttisíc šestsetšedesátčtyři korun českých) na jednu akcii; 10) ve smyslu ustanovení § 475 písm. i) zákona o obchodních korporacích se stanovuje, že upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu akcií na účet společnosti č. 117833153/0300 ve lhůtě 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne upsání akcií, 11) konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 109.798.250,-Kč (slovy: jednostodevětmilionů sedmsetdevadesátosmtisíc dvěstěpadesát korun českých). do 25. 9. 2017 od 21. 3. 2017

Podle projektu rozdělení odštěpením sloučením vyhotoveném dne 30.9.2014 došlo k rozdělení společnosti W.A.G. payment solutions, a.s. odštěpením sloučením do společnosti Bitustore, a.s., IČ: 27606996, se sídlem Praha 4, Na Vítězné pláni 1719/4, PSČ 14000, s přechodem vyčleněné části jmění rozdělované společnosti W.A.G. payment solutions, a.s., která je uvedena v projektu rozdělení, na nástupnickou společnost Bitustore, a.s. od 22. 12. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 6. 6. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 5 do 1. 10. 2014 od 6. 6. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 1. 10. 2014 od 6. 6. 2014

Na společnost přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti NETTO spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Na Vítězné pláni 1719/4, PSČ 140 00, IČ: 445 66 450, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 119629. od 1. 10. 2010

Valná hromada společnosti W.A.G. minerální paliva, a.s. učinila dne 22.10.2007 v souladu s ustanovením § 187 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku a dalších souvisejících ustanovení obchodního zákoníku toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: 1) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu o částku 9.500.000,-- Kč (slovy: devětmilionůpětsettisíc korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení zák ladního kapitálu 2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydán 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie o jmenovité hodnotě jedné akcie 9.500.000,-- Kč (slovy: devětmilionůpětsettisíc korun českých) , znějící na majitele a mající listinnou podobu, 3) akcie bude upsána peněžitým vkladem, 4) konstatuje, že všichni akcionáři se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, a to formou prohlášení obsaženém v tomto notářském zápise, 5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že všichni akcionáři společnosti se vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obc hodního zákoníku, 6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že všichni akcionáři se vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že kmenové akcie, které nebudou upisovány s využitím přednostního práva , tj. 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie o jmenovité hodnotě 9.500.000,-- Kč (slovy: devětmilionůpětsettisíc korun českých), znějící na majitele a mající listinnou podobu, která má být na zvýšení základního kapitálu vydána, bude nabídnuta určitému (předem určenému) zájemci, a to panu Martinu Vohánkovi, r.č. 751211/2773, bytem Podolská 126, Praha 4, 147 00, 7) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku určitý (předem určený) zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ov ěřeny, 8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že veškeré akcie lze upsat v sídle společnosti W.A.G. minerální paliva, a.s. na adrese Praha 4, Na Pankráci 1685/17, PSČ 140 21, ve lhůtě 2 (slovy: dvou) týdnů, počínaje dnem ná sledujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli, tj. určitému (předem určenému) zájemci; tento návrh smlouvy o upsání akcií společnost upisovateli - tj. určitému (předem určenému) zájemci předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopise m na adresu jeho bydliště nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne, kdy nabylo právní moci usnesení soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; p očátek lhůty pro upisování akcií bude upisovateli, tj. určitému (předem určenému) zájemci oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení představenstva, že lhůta pro upisování akcií počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií, emisní kurs upisované akcie činí částku 19.000.000,-- Kč (slovy: devatenáctmilionů korun českých); rozdíl mezi emisním kursem akcie a její jmenovitou hodnotou bude v soul adu s ust. § 163a odst. 2 obchodního zákoníku tvořit emisní ážio, 9) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) a § 187 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku se připouští možnost započtení této pohledávky určitého (předem určeného) zájemce - pana Martina Vohánky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splace ní emisního kursu akcie, která má být vydána na toto zvýšení základního kapitálu: peněžitá pohledávka ve výši 19.000.000,-- Kč (slovy: devatenáctmilionů korun českých); tato pohledávka vznikla na základě Smlouvy o převodu akcií uzavřené dne 30.9.2004 mezi společností W.A.G. minerální paliva, a.s. jako nabyvatelem akcií a panem martinem Vohánkou jako převodcem akcií; uvedená pohledávka představuje nedoplatek kupní ceny za převod akcií dle Smlouvy o převodu akcií, 10) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku stanovuje tato pravidla pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek: - při upsání akcií bude určitému (předem určenému) zájemci předán představenstvem společnosti návrh smlouvy o započtení pohledávek, - lhůta pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek činí 1 (slovy: jeden) měsíc ode dne upsání akcií, - smlouvu o započtení pohledávek lze uzavřít ve shora stanovené lhůtě v sídle společnosti W.A.G. minerální paliva, a.s. nebo na jimém místě dohodnutém oběma smluvními stranami 11) s přihlédnutím ke skutečnosti, že emisní kurs akcie upisované na toto zvýšení základního kapitálu bude v plném rozsahu splacen výhradně započtením pohledávek, neobsahuje toto rozhodnutí v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoní ku údaje podle § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku, 12 konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 109.500.000,-- Kč (slovy: jednostodevětmilionůpětsettisíc korun čekých). do 12. 2. 2008 od 17. 12. 2007

Na společnost W.A.G. minerální paliva, a.s. přešlo v důsledku sloučení jmění zanikající společnosti 1. ČESKÁ OLEJÁŘSKÁ SPOLEČNOST a.s., se sídlem Veselé u Děčína, Rabštejn, PSČ 407 43, IČ: 61536075, která byla zrušena bez likvidace. od 23. 9. 2005

Jediný akcionář společnosti W.A.G. minerální paliva, a.s., tj. pan Martin Vohánka, činí v souladu s ustanovením §190 odst. 1 obchodního zákoníku a dalších souvisejících ustanovení obchodního zákoníku, přivýkonu působnosti valné hromady: toto rozhodnutí: I. 1) zvyšuje základní kapitál o částku 89.000.000,-Kč (slovy: osmdesátdevětmilionů korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, 2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno celkem 8 (slovy: osm) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000.000,-Kč (slovy: desetmilionů korun českých), z nějících na majitele a majících listinnou podobu a 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie o jmenovité hodnotě 9.000.000,-Kč (slovy: devětmilionů korun českých), znějící na majitele a mající listinnou podobu, 3) akcie budou upsány peněžitým vkladem, 4) konstatuje, že jediný akcionář společnosti se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku před přijetím tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu, učiněného při výkonu působnosti valné hromady, v plném rozsahu vz dal svého přednostního práva na upisování akcií, a to formou prohlášení obsaženém shora v tomto notářském zápise, 5) konstatuje, že s přihlédnutním ke skutečnosti, že jediný akcionář společnosti se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obcho dního zákoníku, 6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. všech 8 (slovy: osm) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000.000,-Kč (slovy: desetmilionů korun českých), znějících na majitele a majících listinnou pdoobu a 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie o jmenovitého hodnotě 9.000.000,-Kč (slovy : devětmilionů korun českých), znějící na majitele a mající listinnou podobu, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou nabídnuty určitému (předem určenému) zájemci, a to panu Martinu Vohánkovi r.č. 751211/2773, bytem Most, Budovatelů 30 73/382 7) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku určitý (předem určený) zájemce upisuje všechny akcie ve smlouvě o upsání akcie, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být ú ředně ověřeny, 8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že všechny akcie upisované bez přednostního práva lze upsat v sídle advokátní kanceláře Žižka a partneři, na adrese Praha 1, Na Příkopě 583/15, PSČ: 110 00, ve lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcie upisovateli - tj. určitému (předem určenému) zájemci předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho bdliště nebo mu jej osobně předá proti písemnému potv rzení o jeho převzetí, a to do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne, kdy nabylo právní moci usnesení soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcie bez využití přednostního práva bude upisovateli - tj. určitému (předem určenému) zájemci oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcie; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcie bude navíc sdělení představenstva, že lhůta pro upisování akcie bez vy užití přednostního práva počíná běžet dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcie; emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva je vždy shody s jejich jmenovitou hodnotou a činí vždy částku 10.000.000,-Kč (slovy: desetm ilionů korun českých) na jednu akcie o jmenovité hodnotě 10.000.000,-Kč (slovy: destimilionů korun českých) a částku 9.000.000,-Kč (slovy: devětmilionů korun českých) na jednu akcii o jmenovité hodnotě 9.000.000,-Kč (slovy: devětmilionů korun českých), v souladu s ustanoveními § 203 odst. 2 písm. j) a § 187 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku se připouští možnost započtení níže specifikované peněžité pohledávky určitého (předem určeného) zájemce - pana Martina Vohánky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií, které mají být vydány na toto zvýšení základního kapitálu, přičemž se jedná o tuto pohledávku pana Martina Vohánky: - pohledávka je peněžitá a její celková výše činí částku 147.580.138,-Kč (slovy: jednostočytřicetsedmmilionůpětsetosmdesáttisíc jednostotřicetosm korun českých) s tím, že k započtení bude použita pouze část pohledávky ve výši 89.000.000,-Kč (slovy: osmdes átdevětmilionů korun českých); pohledávka vyplývá ze Smlouvy o převodu akcií uzavřené dne 30.9.2004 (slovy: třicátého září roku dva tisíce čtyři) mezi společností W.A.G. minerální paliva, a.s. jako nabyvatelem a panem Martinem Vohánkou jako převodcem, na základě které došlo k převodu akcií společnosti ČESKÁ OLEJÁŘSKÁ SPOLEČNOST, a.s. a na základě které je nabyvatel akcií povinen zaplatit kupní cenu ve výši 147.580.138,-Kč (slovy: jednostočtyřicetsedmmilionůpětsetosmdesáttisíc jednostotřicetosm korun česk ých); do denšího dne nebyla kupní cena zaplacena; existence pohledávky je současně doložena též zprávou auditora o ověření pohledávky - vypracovanou dne 7.12.2004 Ing. Daliborem Šulcem, číslo osvědčení 1364, Generála Klapálka 855, Kralupy nad Vltavou, 10) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku stanovuje tato pravidla pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek: - při upsání akcií bude určitému (předem určenému) zájemci předán představenstvem společnosti návrh smlouvy o započtení pohledávek, - lhůta pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek činí 2 (slovy: dva) měsíce ode dne upsání akcií, - smlouvu o započtení pohledávek lze uzavřít ve shora stanovené lhůtě v sídle advokátní kanceláře Žižka a partneři, na adrese Praha 1, Na Příkopě 583/15, PSČ: 110 00 nebo na jiném místě dohodnutém oběma smluvními stranami, 11) s přihlédnutím ke skutečnosti, že emisní kurs akcií upisovaných na toto zvýšení základního kapitálu bude v plném rozsahu splacen výhradně započtením pohledávek, neobsahuje toto rozhodnutí v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákon íku údaje podle § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku, 12) konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 100.000.000,-Kč (slovy: jednostomilionů korun českých). do 14. 2. 2005 od 7. 1. 2005

Jediný akcionář přijal dne 24.01.2002 rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti o 10.000.000,- Kč a to upsáním 1.000 kusů nových akcií v listinné podobě na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč. Jediný akcionář se vzdal přednostního práva na upisování akcií s tím, že všechny akcie budou upsány jediným akcionářem, panem Martinem Vohánkou, r.č. 751211/2773, bytem Budovatelů 3073/382, Most v sídle společnosti na adrese Na Pankráci 1685/17, 140 21, Praha 4 do 15-ti dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že počátek lhůty oznámí upisovateli představenstvo společnosti. Emisní kurs každé upisované akcie činí 10.000,- Kč. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jediný akcionář pan Martin Vohánka upíše akcie prostřednictvím peněžitého vkladu ve výši 10.000.000,- Kč ve lhůtě 15-ti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií na účet u Komerční banky, a.s. číslo účtu 19-2771600257/0100. do 4. 3. 2002 od 18. 2. 2002

Převoditelnost akcií je omezena ve smyslu čl. 8.2. stanov společnosti. do 17. 12. 2009 od 27. 11. 2001

Usnesením řádné valné hromady konané dne 19.04.2001 bylo rozhodnuto o změně formy akcií z akcií na jméno na akcie na majitele. Akcie budou vydány v listinné podobě. Společnost vymění akcionářům společnosti zapsaným v seznamu akcionářů společnosti jimi držené akcie znějící na jméno za akcie znějící na majitele do 30-ti dní ode dne právní moci usnesení soudu o povolení zápisu této změny do obchodního rejstříku. Výměna akcií bude provedena v sídle společnosti s tím, že představenstvo společnosti písemně vyzve akcionáře společnosti zapsané v seznamu akcionářů k předložení jimi držených akcií na jméno k výměně za akcie znějící na majitele. od 2. 6. 2001

Kapitál

Základní kapitál

vklad 114 352 466 Kč

od 15. 9. 2021

Základní kapitál

vklad 112 835 818 Kč

do 15. 9. 2021 od 3. 9. 2021

Základní kapitál

vklad 112 473 792 Kč

do 3. 9. 2021 od 28. 4. 2021

Základní kapitál

vklad 112 210 598 Kč

do 28. 4. 2021 od 25. 1. 2020

Základní kapitál

vklad 111 728 196 Kč

do 25. 1. 2020 od 16. 5. 2019

Základní kapitál

vklad 111 561 594 Kč

do 16. 5. 2019 od 5. 6. 2018

Základní kapitál

vklad 111 245 457 Kč

do 5. 6. 2018 od 14. 12. 2017

Základní kapitál

vklad 110 763 052 Kč

do 14. 12. 2017 od 25. 9. 2017

Základní kapitál

vklad 109 798 250 Kč

do 25. 9. 2017 od 21. 3. 2017

Základní kapitál

vklad 109 796 000 Kč

do 21. 3. 2017 od 1. 10. 2010

Základní kapitál

vklad 109 500 000 Kč

do 1. 10. 2010 od 12. 2. 2008

Základní kapitál

vklad 100 000 000 Kč

do 12. 2. 2008 od 14. 2. 2005

Základní kapitál

vklad 11 000 000 Kč

do 14. 2. 2005 od 4. 3. 2002

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 4. 3. 2002 od 4. 12. 2000
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 114 352 466 od 8. 10. 2021
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 102 do 8. 10. 2021 od 15. 9. 2021
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 50 000 Kč, počet: 10 do 8. 10. 2021 od 15. 9. 2021
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 1 516 648 do 8. 10. 2021 od 15. 9. 2021
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 3 037 538 do 8. 10. 2021 od 3. 9. 2021
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 2 675 512 do 3. 9. 2021 od 28. 4. 2021
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 2 412 318 do 28. 4. 2021 od 25. 1. 2020
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 102 do 15. 9. 2021 od 23. 12. 2019
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 50 000 Kč, počet: 10 do 15. 9. 2021 od 23. 12. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 6 do 8. 10. 2021 od 23. 12. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 50 000 Kč, počet: 20 do 8. 10. 2021 od 23. 12. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 1 929 916 do 25. 1. 2020 od 16. 5. 2019
Prioritní akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 50 Kč, počet: 45 do 8. 10. 2021 od 16. 5. 2019
Akcie se zvláštními právy v listinné podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 3 do 8. 10. 2021 od 16. 5. 2019
Akcie se zvláštními právy v listinné podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 27 do 8. 10. 2021 od 16. 5. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 1 763 341 do 16. 5. 2019 od 5. 6. 2018
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 1 447 204 do 5. 6. 2018 od 14. 12. 2017
Prioritní akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 50 Kč, počet: 45 do 16. 5. 2019 od 14. 12. 2017
Akcie se zvláštními právy v listinné podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 3 do 16. 5. 2019 od 14. 12. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 964 802 do 14. 12. 2017 od 25. 9. 2017
Prioritní akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 50 Kč, počet: 45 do 14. 12. 2017 od 21. 3. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 108 do 23. 12. 2019 od 6. 6. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 50 000 Kč, počet: 30 do 23. 12. 2019 od 6. 6. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 296 000 Kč, počet: 1 do 8. 10. 2021 od 6. 6. 2014
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 296 000 Kč, počet: 1 do 6. 6. 2014 od 1. 10. 2010
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 108 do 6. 6. 2014 od 17. 12. 2009
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 50 000 Kč, počet: 30 do 6. 6. 2014 od 17. 12. 2009
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 9 500 000 Kč, počet: 1 do 17. 12. 2009 od 12. 2. 2008
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 8 do 17. 12. 2009 od 14. 2. 2005
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 9 000 000 Kč, počet: 1 do 17. 12. 2009 od 14. 2. 2005
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 100 do 17. 12. 2009 od 4. 3. 2002
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 4. 3. 2002 od 2. 6. 2001
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 2. 6. 2001 od 4. 12. 2000

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Martin Vohánka

Předseda správní rady

První vztah: 26. 10. 2021

vznik členství: 8. 10. 2021

vznik funkce: 26. 10. 2021

Podolská 103/126, Praha, 147 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Magdalena Bartos

Člen správní rady

První vztah: 8. 10. 2021

vznik členství: 8. 10. 2021

Zeromskiego 1, Komorow, Polská republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Martin Vohánka

Člen správní rady

První vztah: 8. 10. 2021 - Poslední vztah: 26. 10. 2021

vznik členství: 8. 10. 2021

Podolská 103/126, Praha, 147 00, Česká republika

Ivan Jakúbek

člen představenstva

První vztah: 26. 3. 2021 - Poslední vztah: 8. 10. 2021

vznik členství: 1. 1. 2018

zánik členství: 7. 10. 2021

Filmařská 491/8, Praha, 152 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Sundeep Mehta

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2021 - Poslední vztah: 8. 10. 2021

vznik členství: 1. 1. 2021

zánik členství: 8. 10. 2021

Oval Way 10, Gerrards Cross, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Kristi Ansberg

člen představenstva

První vztah: 10. 12. 2020 - Poslední vztah: 8. 10. 2021

vznik členství: 17. 9. 2020

zánik členství: 7. 10. 2021

Kroonuaia 27a-3, Tartu, Estonská republika

Další vztah k této osobě

 • Člen dozorčí ray

  Princip a.s.

  Hvězdova 1689/2a, Praha, 140 00

Magdalena Bartos

člen představenstva

První vztah: 15. 11. 2019 - Poslední vztah: 8. 10. 2021

vznik členství: 1. 10. 2019

zánik členství: 8. 10. 2021

Zeromskiego 1, Komorow, Polská republika

Radek Moc

člen představenstva

První vztah: 5. 4. 2019 - Poslední vztah: 20. 4. 2021

vznik členství: 1. 1. 2019

zánik členství: 31. 3. 2021

K Lůžku 799, Psáry, 252 44, Česká republika

Ivan Jakúbek

člen představenstva

První vztah: 11. 9. 2018 - Poslední vztah: 26. 3. 2021

vznik členství: 1. 1. 2018

Filmařská 491/8, Praha, 152 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Klaus Jürgen Burkart

člen představenstva

První vztah: 11. 9. 2018 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik členství: 1. 1. 2018

zánik členství: 31. 12. 2020

Na Topolce 917/22, Praha, 140 00, Česká republika

Ivan Jakúbek

člen představenstva

První vztah: 22. 1. 2018 - Poslední vztah: 11. 9. 2018

vznik členství: 1. 1. 2018

Drotarska cesta 90, Bratislava, 811 02, Slovenská republika

Neil Brownlie

člen představenstva

První vztah: 22. 1. 2018 - Poslední vztah: 25. 5. 2018

vznik členství: 1. 1. 2018

zánik členství: 31. 3. 2018

Wehlistrasse 51/2/45, Vídeň, 1 200, Rakouská republika

Neil Brownlie

člen představenstva

První vztah: 22. 1. 2018 - Poslední vztah: 25. 5. 2018

vznik členství: 1. 1. 2018

zánik členství: 31. 3. 2018

Wehlistrasse 51/2/45, Vídeň, 1 200, Rakouská republika

Ivan Jakúbek

člen představenstva

První vztah: 22. 1. 2018 - Poslední vztah: 11. 9. 2018

vznik členství: 1. 1. 2018

Drotarska cesta 90, Bratislava, 811 02, Slovenská republika

Martin Hannsmann

člen představenstva

První vztah: 22. 1. 2018 - Poslední vztah: 8. 10. 2021

vznik členství: 1. 1. 2018

zánik členství: 7. 10. 2021

Koperníkova 2038/35, Aš, 352 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Klaus Jürgen Burkart

člen představenstva

První vztah: 22. 1. 2018 - Poslední vztah: 11. 9. 2018

vznik členství: 1. 1. 2018

Ringenberg 1, Straubing, 943 15, Spolková republika Německo

Tomáš Michek

člen představenstva

První vztah: 22. 1. 2018 - Poslední vztah: 15. 11. 2019

vznik členství: 1. 1. 2018

zánik členství: 30. 9. 2019

Pod Nouzovem 1007/25, Praha, 197 00, Česká republika

Attila Dsupin

člen představenstva

První vztah: 22. 1. 2018 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik členství: 1. 1. 2018

zánik členství: 31. 12. 2020

Arany János út 56, Encs, 3 860, Maďarská republika

Další vztah k této osobě

Klaus Jürgen Burkart

člen představenstva

První vztah: 22. 1. 2018 - Poslední vztah: 11. 9. 2018

vznik členství: 1. 1. 2018

Ringenberg 1, Straubing, 943 15, Spolková republika Německo

Martin Vohánka

předseda představenstva

První vztah: 20. 11. 2015 - Poslední vztah: 8. 10. 2021

vznik členství: 1. 10. 2015

zánik členství: 8. 10. 2021

vznik funkce: 1. 10. 2015

zánik funkce: 8. 10. 2021

Podolská 103/126, Praha, 147 00, Česká republika

David Holý

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 11. 2015 - Poslední vztah: 22. 1. 2018

vznik členství: 1. 10. 2015

zánik členství: 31. 12. 2017

vznik funkce: 1. 10. 2015

zánik funkce: 31. 12. 2017

Doubek 108, 251 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

David Holý

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 11. 2015 - Poslední vztah: 22. 1. 2018

vznik členství: 1. 10. 2015

zánik členství: 31. 12. 2017

vznik funkce: 1. 10. 2015

zánik funkce: 31. 12. 2017

Doubek 108, 251 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Pascal Guyot

člen představenstva

První vztah: 9. 6. 2015 - Poslední vztah: 22. 1. 2018

vznik členství: 1. 8. 2014

zánik členství: 31. 12. 2017

Rue Basse, Minot, 215 10, Francouzská republika

Pascal Guyot

člen představenstva

První vztah: 9. 6. 2015 - Poslední vztah: 22. 1. 2018

vznik členství: 1. 8. 2014

zánik členství: 31. 12. 2017

Rue Basse, Minot, 215 10, Francouzská republika

David Holý

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 10. 2014 - Poslední vztah: 20. 11. 2015

vznik členství: 26. 11. 2010

zánik členství: 1. 10. 2015

vznik funkce: 15. 7. 2014

zánik funkce: 1. 10. 2015

Doubek 108, 251 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Tomáš Svatoň

člen představenstva

První vztah: 6. 6. 2014 - Poslední vztah: 22. 1. 2018

vznik členství: 27. 3. 2014

zánik členství: 31. 12. 2017

Dlouhá 720, Pardubice, 530 06, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Tomáš Svatoň

člen představenstva

První vztah: 6. 6. 2014 - Poslední vztah: 22. 1. 2018

vznik členství: 27. 3. 2014

zánik členství: 31. 12. 2017

Dlouhá 720, Pardubice, 530 06, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Martin Vohánka

předseda představenstva

První vztah: 6. 11. 2013 - Poslední vztah: 20. 11. 2015

vznik členství: 26. 11. 2010

vznik funkce: 26. 11. 2010

Podolská 103/126, Praha 4, 147 00, Česká republika

Martin Vohánka

předseda představenstva

První vztah: 6. 11. 2013 - Poslední vztah: 20. 11. 2015

vznik členství: 26. 11. 2010

zánik členství: 1. 10. 2015

vznik funkce: 26. 11. 2010

zánik funkce: 1. 10. 2015

Podolská 103/126, Praha, 147 00, Česká republika

Petr Husák

místopředseda

První vztah: 19. 10. 2013 - Poslední vztah: 22. 8. 2014

vznik členství: 26. 11. 2010

zánik členství: 1. 7. 2014

vznik funkce: 26. 11. 2010

zánik funkce: 1. 7. 2014

Na Strži 408/8, Praha 4, 140 00, Česká republika

David Holý

člen představenstva

První vztah: 2. 10. 2013 - Poslední vztah: 1. 10. 2014

vznik členství: 26. 11. 2010

Doubek 108, 251 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Petr Husák

místopředseda

První vztah: 7. 12. 2011 - Poslední vztah: 19. 10. 2013

vznik členství: 26. 11. 2010

zánik členství: 1. 7. 2014

vznik funkce: 26. 11. 2010

zánik funkce: 1. 7. 2014

Na Strži 408/8, Praha 4, 140 00, Česká republika

Martin Vohánka

předseda představenstva

První vztah: 7. 12. 2011 - Poslední vztah: 6. 11. 2013

vznik členství: 26. 11. 2010

vznik funkce: 26. 11. 2010

Podolská 103/126, Praha 4, 147 00, Česká republika

David Holý

člen představenstva

První vztah: 7. 12. 2011 - Poslední vztah: 2. 10. 2013

vznik členství: 26. 11. 2010

Karlštejnská 124, Chýnice, 252 17, Česká republika

Pascal Guyot

člen představenstva

První vztah: 14. 10. 2009 - Poslední vztah: 9. 6. 2015

vznik funkce: 1. 8. 2009

zánik funkce: 31. 7. 2014

Rue Basse, Minot, 215 10, Francouzská republika

Tomáš Svatoň

člen představenstva

První vztah: 14. 10. 2009 - Poslední vztah: 6. 6. 2014

vznik funkce: 1. 2. 2009

zánik funkce: 1. 2. 2014

Dlouhá 720, Pardubice, 530 06, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Martin Vohánka

předseda představenstva

První vztah: 14. 10. 2009 - Poslední vztah: 7. 12. 2011

vznik členství: 4. 12. 2000

vznik funkce: 4. 12. 2000

Podolská 103/126, Praha 4, 147 00, Česká republika

Martin Vohánka

předseda

První vztah: 12. 3. 2007 - Poslední vztah: 14. 10. 2009

vznik členství: 4. 12. 2000

vznik funkce: 4. 12. 2000

Mattoniho nábřeží 190/66, Karlovy Vary, 360 09, Česká republika

David Holý

člen představenstva

První vztah: 18. 5. 2004 - Poslední vztah: 7. 12. 2011

vznik členství: 30. 3. 2004

Karlštejnská 124, Chýnice, 252 17, Česká republika

Ladislav Husák

člen

První vztah: 4. 12. 2000 - Poslední vztah: 18. 5. 2004

vznik členství: 4. 12. 2000

zánik členství: 30. 3. 2004

Buchenwaldská 45, Karlovy Vary, Česká republika

Martin Vohánka

předseda

První vztah: 4. 12. 2000 - Poslední vztah: 12. 3. 2007

vznik členství: 4. 12. 2000

vznik funkce: 4. 12. 2000

Budovatelů 3073/382, Most, Česká republika

Petr Husák

místopředseda

První vztah: 4. 12. 2000 - Poslední vztah: 7. 12. 2011

vznik členství: 4. 12. 2000

vznik funkce: 4. 12. 2000

Na Strži 408/8, Praha 4, Česká republika

Společnost zastupuje každý člen správní rady samostatně.

od 8. 10. 2021

Společnost zastupuje ve všech záležitostech předseda představenstva samostatně nebo vždy alespoň dva členové představenstva společně.

do 8. 10. 2021 od 22. 1. 2018

Za společnost jedná ve všech věcech představenstvo společnosti. Za představenstvo společnosti jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a to každý z nich samostatně. Za společnost se podepisovaní provádí tak, že k napsané nebo jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva společnosti.

do 22. 1. 2018 od 18. 2. 2002

Společnost ve všech věcech zastupuje představenstvo společnosti, a to samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva společnosti Za společnost se podepisovaní provádí tak, že k napsané nebo jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva společnosti.

do 18. 2. 2002 od 2. 6. 2001

Společnost ve všech věcech zastupuje představenstvo společnosti, a to samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva společnosti. Za společnost se podepisování provádí tak, že k napsanému nebo jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva nebo samostatně místopředseda představenstva společnosti.

do 2. 6. 2001 od 4. 12. 2000

Dozorčí rada

2 fyzické osoby

Petr Husák

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 10. 2014

vznik členství: 19. 9. 2014

vznik funkce: 19. 9. 2014

Na Strži 408/8, Praha 4, 140 00, Česká republika

Hana Hradská

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 6. 2014

vznik členství: 27. 3. 2014

Podolská 103/126, Praha 4, 147 00, Česká republika

Historické vztahy

Mirjana Blume

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 12. 2020 - Poslední vztah: 8. 10. 2021

vznik členství: 17. 9. 2020

zánik členství: 8. 10. 2021

Berghalde 3, Erlenbach, 8 703, Švýcarská konfederace

Daniel Alarcón-Rubio

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 3. 2020 - Poslední vztah: 8. 10. 2021

vznik členství: 1. 1. 2020

zánik členství: 8. 10. 2021

Pestalozzistrasse 19, Berlín, 106 25, Spolková republika Německo

Robin John Crewe

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 3. 2020 - Poslední vztah: 8. 10. 2021

vznik členství: 1. 1. 2020

zánik členství: 8. 10. 2021

11 Sheen Common Drive, Richmond, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Robin John Crewe

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 2. 2020 - Poslední vztah: 12. 3. 2020

vznik členství: 12. 12. 2019

11 Sheen Common Drive, Richmond, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Daniel Alarcón-Rubio

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 2. 2020 - Poslední vztah: 12. 3. 2020

vznik členství: 12. 12. 2019

Pestalozzistrasse 19, Berlín, 106 25, Spolková republika Německo

David Holý

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 1. 2020 - Poslední vztah: 24. 2. 2020

vznik členství: 1. 1. 2018

zánik členství: 31. 12. 2019

Severní 2681/6, Říčany, 251 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

David Holý

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 1. 2018 - Poslední vztah: 8. 1. 2020

vznik členství: 1. 1. 2018

Doubek 108, 251 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Pascal Guyot

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 1. 2018 - Poslední vztah: 8. 10. 2021

vznik členství: 1. 1. 2018

zánik členství: 8. 10. 2021

Flat 4 Sea La Vie, 25 Plajja Bognor, St. Paul´s Bay, 2 660, Maltská republika

Ketil Thorsen

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 4. 2017 - Poslední vztah: 8. 10. 2021

vznik členství: 10. 6. 2016

zánik členství: 8. 10. 2021

vznik funkce: 15. 12. 2016

zánik funkce: 8. 10. 2021

Slotteberget 5, Hamburgsund, 457 47, Švédské království

Alexander Joachim Heinrich Trautmann

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 1. 2017 - Poslední vztah: 8. 10. 2021

vznik členství: 15. 12. 2016

zánik členství: 8. 10. 2021

vznik funkce: 15. 12. 2016

An der Deckersweide 44, Ratingen, Eggerscheidt, 408 83, Spolková republika Německo

Petr Bartoň

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 1. 2017 - Poslední vztah: 24. 2. 2020

vznik členství: 15. 12. 2016

zánik členství: 31. 12. 2019

vznik funkce: 15. 12. 2016

zánik funkce: 31. 12. 2019

Rooseveltova 166/10, Praha, 160 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

 • člen představenstva

  Lundegaard a.s.

  Papírenská 180/1, Praha Bubeneč (Praha 6), 160 00

 • člen představenstva

  Odlare a.s.

  Sokolovská 651/136a, Praha, 186 00

 • předseda představenstva

  Lundegaarden a.s.

  Sokolovská 651/136A, Praha Karlín, 186 00

 • jednatel

  Johanssen s.r.o.

  Papírenská 180/1, Praha Bubeneč (Praha 6), 160 00

 • jednatel

  Aguan s.r.o.

  Kaprova 42/14, Praha, 110 00

Ketil Thorsen

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 9. 2016 - Poslední vztah: 3. 4. 2017

vznik členství: 10. 6. 2016

vznik funkce: 10. 6. 2016

Slotteberget 5, Hamburgsund, 457 47, Švédské království

Ketil Thorsen

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 9. 2016 - Poslední vztah: 3. 4. 2017

vznik členství: 10. 6. 2016

vznik funkce: 10. 6. 2016

Slotteberget 5, Hamburgsund, 457 47, Švédské království

Ajit Nedungadi

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 8. 2016 - Poslední vztah: 8. 10. 2021

vznik členství: 13. 1. 2016

zánik členství: 8. 10. 2021

vznik funkce: 13. 1. 2016

Lambolle Road 48, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Joseph Morgan Seigler

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 8. 2016 - Poslední vztah: 8. 10. 2021

vznik členství: 13. 1. 2016

zánik členství: 8. 10. 2021

vznik funkce: 13. 1. 2016

Coniger Road 3, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Martin Burda

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 6. 2015 - Poslední vztah: 22. 1. 2018

vznik členství: 19. 9. 2014

zánik členství: 31. 12. 2017

Podlibská 976, Praha, 190 14, Česká republika

Martin Burda

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 6. 2015 - Poslední vztah: 22. 1. 2018

vznik členství: 19. 9. 2014

zánik členství: 31. 12. 2017

Podlibská 976, Praha, 190 14, Česká republika

Petr Husák

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 10. 2014 - Poslední vztah: 4. 1. 2017

vznik členství: 19. 9. 2014

zánik členství: 15. 12. 2016

vznik funkce: 19. 9. 2014

zánik funkce: 15. 12. 2016

Na strži 408/8, Praha, 140 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jana Martínková

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 10. 2014 - Poslední vztah: 13. 9. 2016

vznik členství: 19. 9. 2014

zánik členství: 10. 6. 2016

zánik funkce: 10. 6. 2016

Těšínská 1110/2, Ústí nad Labem, 400 03, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Petr Husák

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 10. 2014 - Poslední vztah: 4. 1. 2017

vznik členství: 19. 9. 2014

zánik členství: 15. 12. 2016

vznik funkce: 19. 9. 2014

zánik funkce: 15. 12. 2016

Na strži 408/8, Praha, 140 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Martin Burda

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 10. 2014 - Poslední vztah: 12. 6. 2015

vznik členství: 19. 9. 2014

Podlibská 976, Praha 9, 190 14, Česká republika

Ing. Jana Martínková

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 10. 2014 - Poslední vztah: 13. 9. 2016

vznik členství: 19. 9. 2014

zánik členství: 10. 6. 2016

zánik funkce: 10. 6. 2016

Těšínská 1110/2, Ústí nad Labem, 400 03, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Hana Hradská

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 6. 2014 - Poslední vztah: 4. 1. 2017

vznik členství: 27. 3. 2014

zánik členství: 15. 12. 2016

zánik funkce: 15. 12. 2016

Podolská 103/126, Praha, 147 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Hana Hradská

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 6. 2014 - Poslední vztah: 4. 1. 2017

vznik členství: 27. 3. 2014

zánik členství: 15. 12. 2016

zánik funkce: 15. 12. 2016

Podolská 103/126, Praha, 147 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Tomáš Michek

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 11. 2013 - Poslední vztah: 9. 6. 2015

vznik členství: 1. 11. 2011

zánik členství: 12. 5. 2015

Pod Nouzovem 1007/25, Praha 9, 197 00, Česká republika

Hana Hradská

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 11. 2013 - Poslední vztah: 6. 6. 2014

vznik členství: 10. 2. 2009

zánik členství: 10. 2. 2014

Podolská 103/126, Praha 4, 147 00, Česká republika

Radim Jauker

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 7. 2012 - Poslední vztah: 1. 10. 2014

vznik členství: 1. 4. 2012

zánik členství: 19. 9. 2014

K Sídlišti 1166/25, Praha 4, 140 00, Česká republika

Hana Hradská

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 12. 2011 - Poslední vztah: 6. 11. 2013

vznik členství: 10. 2. 2009

zánik členství: 10. 2. 2014

Tupolevova 502, Praha 9, Česká republika

Tomáš Michek

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 12. 2011 - Poslední vztah: 6. 11. 2013

vznik členství: 1. 11. 2011

Pod Nouzovem 1007/25, Praha 9, Česká republika

Tim Cox

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 12. 2011 - Poslední vztah: 18. 7. 2012

vznik členství: 10. 2. 2009

zánik členství: 1. 4. 2012

Liverpool, Merseyside, Formy, Marina Road 67, PSČ L 37 6BN, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Ing. Bohdan Resler

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 2. 2008 - Poslední vztah: 20. 12. 2011

vznik členství: 22. 10. 2007

zánik členství: 1. 11. 2011

Ondřejovská 769, Mnichovice, Česká republika

Tim Cox

První vztah: 5. 5. 2005 - Poslední vztah: 20. 12. 2011

vznik funkce: 28. 2. 2005

zánik funkce: 10. 2. 2009

67 Marina Road, Formy, Liverpool, Merseyside, L37 6BN, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Hana Hradská

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 2004 - Poslední vztah: 20. 12. 2011

vznik členství: 16. 7. 2004

zánik členství: 10. 2. 2009

Tupolevova 502, Praha 99, Česká republika

Ilona Jelínková

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 2004 - Poslední vztah: 5. 5. 2005

vznik členství: 16. 7. 2004

zánik funkce: 28. 2. 2005

5. května 274/56, Bílina, Česká republika

Alena Dekiská

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 5. 2004 - Poslední vztah: 12. 2. 2008

vznik členství: 30. 3. 2004

zánik členství: 17. 9. 2007

Svážná 1493, Most, 434 01, Česká republika

Jiří Stodůlka

První vztah: 27. 11. 2001 - Poslední vztah: 30. 8. 2004

zánik členství: 16. 7. 2004

vznik funkce: 21. 12. 2000

Nové Stanovice 5, Karlovy Vary, 360 01, Česká republika

Mgr. Iveta Pasáková

člen

První vztah: 4. 12. 2000 - Poslední vztah: 30. 8. 2004

vznik členství: 4. 12. 2000

zánik členství: 16. 7. 2004

Francouzská 106, Praha 10, Česká republika

David Holý

člen

První vztah: 4. 12. 2000 - Poslední vztah: 18. 5. 2004

vznik členství: 4. 12. 2000

zánik členství: 30. 3. 2004

Maxe Švabinského 652, Bílina, Česká republika

Ing. Jana Martínková

člen

První vztah: 4. 12. 2000 - Poslední vztah: 27. 11. 2001

zánik funkce: 20. 12. 2000

Těšínská 1110/2, Ústí nad Labem, Česká republika

Další vztahy firmy W.A.G. payment solutions, a.s.

Historické vztahy

Martin Vohánka

První vztah: 18. 2. 2002 - Poslední vztah: 5. 5. 2005

Budovatelů 3073/382, Most, Česká republika

Akcionáři

W.A.G PAYMENT SOLUTIONS PLC

Horton House, Exchange Flags, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Liverpool, Merseyside

od 8. 10. 2021

Martin Vohánka

Budovatelů, Česká republika, Most

do 5. 5. 2005 od 18. 2. 2002

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 4. 12. 2000

Živnosti

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 22. 1. 2014
Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 20. 11. 2013
Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace - bez použití nebezpečných chemických látek nebo chemických směsí klasifikovaných jako toxické nebo vysoce toxické, s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech, - v potravinářských nebo zemědělských provozech, - nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako toxické nebo vysoce toxické s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 24. 2. 2006
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 20. 1. 2005
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Ubytovací služby
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Poskytování technických služeb
 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 4. 12. 2000
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).