Hlavní navigace

Bitustore, a.s.

Firma Bitustore, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 11161, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 2 195 920 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

27606996

Sídlo:

Na Vítězné pláni 1719/4, Praha, 140 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

25. 10. 2006

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 11161, Městský soud v Praze

Obchodní firma

W.A.G. bitustore, a.s. od 5. 1. 2007

Obchodní firma

Bitustore, a.s. od 22. 12. 2014

Obchodní firma

Bitustore, a.s. do 22. 12. 2014 od 12. 12. 2014

Obchodní firma

Brisby, a.s. do 12. 12. 2014 od 25. 10. 2006

Právní forma

Akciová společnost od 25. 10. 2006

adresa

Na Vítězné pláni 1719/4
Praha 4 14000 od 21. 8. 2008

adresa

Na Pankráci 1685/17
Praha 4 14021 do 21. 8. 2008 od 5. 1. 2007

adresa

Bulharská 996/20
Praha 10 10100 do 5. 1. 2007 od 25. 10. 2006

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 26. 8. 2014

skladování zboží a manipulace s nákladem do 26. 8. 2014 od 1. 3. 2007

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním pouze základních služeb zajišťujících jejich řádný provoz do 5. 1. 2007 od 25. 10. 2006

Ostatní skutečnosti

Podle projektu rozdělení odštěpením sloučením vyhotoveném dne 30.9.2014 došlo k rozdělení společnosti W.A.G. payment solutions, a.s. odštěpením sloučením do společnosti Bitustore, a.s., IČ: 27606996, se sídlem Praha 4, Na Vítězné pláni 1719/4, PSČ 14000, s přechodem vyčleněné části jmění rozdělované společnosti W.A.G. payment solutions, a.s., která je uvedena v projektu rozdělení, na nástupnickou společnost Bitustore, a.s. od 22. 12. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 26. 8. 2014

Jediný akcionář společnosti vydal dne 23.7.2014 toto rozhodnutí v působnosti valné hromady: Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu takto: 1) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 195.920,- Kč (slovy: jedno sto devadesát pět tis íc devět set dvacet korun českých), upsáním nových akcií podle ustanovení § 475 písm. a) zákona o obchodních korporacích s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, 2) v souladu s ustanovením § 475 písm. b ) zákona o obchodních korporacích stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydán 1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), 95 kusů kmenových akcií na jméno v listinné p odobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) a 1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 920,- Kč (slovy: devět set dvacet korun českých), přičemž všechny vydané akcie nebudou ani imobilizova né ani zaknihované, 3) akcie budou upsány peněžitým vkladem, 4) konstatuje, že jediný akcionář společnosti se v souladu s ustanovením § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích před přijetím tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kap itálu, učiněného při výkonu působnosti valné hromady, v plném rozsahu vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, 5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář společnosti se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 475 písm. c) zákona o obchodních korporacích, 6) ve smyslu ustanovení § 475 písm. d) zákona o obchodních korporacích a s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný a kcionář se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. všechny akcie které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu (viz bod 2 tohoto rozhodnutí), budou nabíd nuty určenému zájemci, a to panu Martinu Vohánkovi, dat. nar. 11. prosince 1975, bytem Podolská 103/126, Podolí, 147 00 Praha 4, 7) konstatuje, že žádné akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích ani obchodníkem s cennými papíry, 8) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích jediný akcionář (předem určený zájemce) upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písem nou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny, 9) ve smyslu ustanovení § 475 písm. h) zákona o obchodních korporacích stanovuje, že veškeré akcie lze upsat v sídle společnosti W.A.G. bitustore, a.s. na adrese Praha 4, Na Vítězné pláni 1719/4, PSČ 140 00 ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli tj. předem určenému zájemci; tento návrh smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli předem určenému zájemci předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho bydliště nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí; emisní kurs upisovaných akcií je vždy roven jejich jmenovité hodnotě uvedené shora v bodě 2 tohoto rozhodnutí; smyslem stanovení výše emisního kursu akcií ve výši jmenovité hodnoty akcií je zájem společnosti na tom, aby se hodnota peněžitého vkladu v maximální míře promítla do výše základního kapitálu společnosti, 10) ve smyslu ustanovení § 475 písm. i) zákona o obchodních korporacích se stanovuje, že upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu akcií na účet č. 6045030008/6000 ve lhůtě 1 (slovy: jednoho) roku ode dne upsání akcií, 11) konstatuje, že celková výše zák ladního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 2.195.920,-Kč (slovy: dva miliony jedno sto devadesát pět tisíc devět set dvacet korun českých). do 27. 8. 2014 od 26. 8. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 22. 12. 2014 od 26. 8. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 22. 12. 2014 od 26. 8. 2014

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 195 920 Kč

od 27. 8. 2014

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 27. 8. 2014 od 5. 1. 2007

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 5. 1. 2007 od 25. 10. 2006
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 21 od 27. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 95 od 27. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 920 Kč, počet: 1 od 27. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 27. 8. 2014 od 26. 8. 2014
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 26. 8. 2014 od 25. 10. 2006

Statutární orgán

1 fyzická osoba

David Holý

Místopředseda představenstva

První vztah: 8. 1. 2020

vznik členství: 16. 6. 2017

vznik funkce: 16. 6. 2017

Severní 2681/6, Říčany, 251 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Petr Husák

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 9. 2017 - Poslední vztah: 20. 9. 2017

vznik členství: 7. 1. 2017

zánik členství: 16. 6. 2017

vznik funkce: 7. 1. 2017

zánik funkce: 16. 6. 2017

Na strži 408/8, Praha, 140 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

David Holý

Místopředseda představenstva

První vztah: 20. 9. 2017 - Poslední vztah: 8. 1. 2020

vznik členství: 16. 6. 2017

vznik funkce: 16. 6. 2017

Doubek 108, 251 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

David Holý

Člen představenstva

První vztah: 20. 9. 2017 - Poslední vztah: 20. 9. 2017

vznik členství: 7. 1. 2017

zánik členství: 16. 6. 2017

Doubek 108, 251 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Martin Vohánka

Předseda představenstva

První vztah: 20. 9. 2017 - Poslední vztah: 20. 9. 2017

vznik členství: 7. 1. 2017

zánik členství: 16. 6. 2017

vznik funkce: 7. 1. 2017

zánik funkce: 16. 6. 2017

Podolská 103/126, Praha, 147 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Martin Vohánka

Předseda představenstva

První vztah: 20. 9. 2017 - Poslední vztah: 20. 9. 2017

vznik členství: 7. 1. 2017

zánik členství: 16. 6. 2017

vznik funkce: 7. 1. 2017

zánik funkce: 16. 6. 2017

Podolská 103/126, Praha, 147 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Petr Husák

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 11. 2013 - Poslední vztah: 20. 9. 2017

vznik členství: 6. 1. 2012

zánik členství: 6. 1. 2017

vznik funkce: 6. 1. 2012

zánik funkce: 6. 1. 2017

Na strži 408/8, Praha, 140 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

David Holý

člen představenstva

První vztah: 4. 11. 2013 - Poslední vztah: 20. 9. 2017

vznik členství: 6. 1. 2012

zánik členství: 6. 1. 2017

Doubek 108, 251 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Martin Vohánka

předseda představenstva

První vztah: 4. 11. 2013 - Poslední vztah: 20. 9. 2017

vznik členství: 6. 1. 2012

zánik členství: 6. 1. 2017

vznik funkce: 6. 1. 2012

zánik funkce: 6. 1. 2017

Podolská 103/126, Praha, 147 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Petr Husák

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 10. 2013 - Poslední vztah: 4. 11. 2013

vznik členství: 9. 11. 2006

zánik členství: 6. 1. 2012

vznik funkce: 28. 11. 2006

zánik funkce: 6. 1. 2012

Na Strži 408/8, Praha 4, 140 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Martin Vohánka

předseda představenstva

První vztah: 19. 1. 2009 - Poslední vztah: 4. 11. 2013

vznik členství: 9. 11. 2006

zánik členství: 6. 1. 2012

vznik funkce: 9. 11. 2006

zánik funkce: 6. 1. 2012

Podolská 103/126, Praha 4, 147 00, Česká republika

Petr Husák

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 3. 2007 - Poslední vztah: 19. 10. 2013

vznik členství: 9. 11. 2006

zánik členství: 6. 1. 2012

vznik funkce: 28. 11. 2006

zánik funkce: 6. 1. 2012

Na Strži 408/8, Praha 4, 140 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

David Holý

člen představenstva

První vztah: 5. 1. 2007 - Poslední vztah: 4. 11. 2013

vznik členství: 9. 11. 2006

zánik členství: 6. 1. 2012

Karlštejnská 124, Chýnice, 252 17, Česká republika

Martin Vohánka

předseda představenstva

První vztah: 5. 1. 2007 - Poslední vztah: 19. 1. 2009

vznik členství: 9. 11. 2006

vznik funkce: 9. 11. 2006

Mattoniho nábřeží 190/66, Karlovy Vary, 360 01, Česká republika

Petr Husák

člen představenstva

První vztah: 5. 1. 2007 - Poslední vztah: 1. 3. 2007

vznik členství: 9. 11. 2006

Na Strži 408/8, Praha 4, 140 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Martin Beník

člen představenstva

První vztah: 25. 10. 2006 - Poslední vztah: 5. 1. 2007

vznik členství: 25. 10. 2006

zánik členství: 9. 11. 2006

vznik funkce: 25. 10. 2006

J.K.Tyla 717, Horoměřice, 252 62, Česká republika

Martin Žižka

předseda představenstva

První vztah: 25. 10. 2006 - Poslední vztah: 5. 1. 2007

vznik členství: 25. 10. 2006

zánik členství: 9. 11. 2006

vznik funkce: 25. 10. 2006

zánik funkce: 9. 11. 2006

Kolářova 902/28, Praha 4, 143 00, Česká republika

Ivo Siegel

člen představenstva

První vztah: 25. 10. 2006 - Poslední vztah: 5. 1. 2007

vznik členství: 25. 10. 2006

zánik členství: 9. 11. 2006

vznik funkce: 25. 10. 2006

Kuželova 575, Praha 9, 190 00, Česká republika

Za společnost jedná ve všech věcech představenstvo společnosti. Za představenstvo společnosti jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, a to každý z nich samostatně.

od 5. 1. 2007

Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva společnosti samostatně.

do 5. 1. 2007 od 25. 10. 2006

Dozorčí rada

2 fyzické osoby

Tomáš Svatoň

Předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 9. 2017

vznik členství: 16. 6. 2017

vznik funkce: 16. 6. 2017

Dlouhá 720, Pardubice, 530 06, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Pascal Guyot

Člen dozorčí rady

První vztah: 20. 9. 2017

vznik členství: 16. 6. 2017

32 the Anchorage, Rosia Rd, Gibraltar, Gibraltar

Historické vztahy

Tomáš Michek

Člen dozorčí rady

První vztah: 20. 9. 2017 - Poslední vztah: 20. 9. 2017

vznik členství: 7. 1. 2017

zánik členství: 16. 6. 2017

Pod Nouzovem 1007/25, Praha, 197 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen dozorčí rady

  Reamon Tax, a.s.

  Göthova 149, Dačice Dačice I, 380 01

Hana Hradská

Člen dozorčí rady

První vztah: 20. 9. 2017 - Poslední vztah: 20. 9. 2017

vznik členství: 7. 1. 2017

zánik členství: 16. 6. 2017

Podolská 103/126, Praha, 147 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Alena Dekiská

Člen dozorčí rady

První vztah: 20. 9. 2017 - Poslední vztah: 20. 9. 2017

vznik členství: 7. 1. 2017

zánik členství: 16. 6. 2017

Svážná 1493/7, Most, 434 01, Česká republika

Alena Dekiská

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 2013 - Poslední vztah: 20. 9. 2017

vznik členství: 6. 1. 2012

zánik členství: 6. 1. 2017

Svážná 1493/7, Most, 434 01, Česká republika

Tomáš Michek

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 2013 - Poslední vztah: 20. 9. 2017

vznik členství: 6. 1. 2012

zánik členství: 6. 1. 2017

Pod Nouzovem 1007/25, Praha, 197 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen dozorčí rady

  Reamon Tax, a.s.

  Göthova 149, Dačice Dačice I, 380 01

Hana Hradská

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 2013 - Poslední vztah: 20. 9. 2017

vznik členství: 6. 1. 2012

zánik členství: 6. 1. 2017

Podolská 103/126, Praha, 147 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Alena Dekiská

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 1. 2007 - Poslední vztah: 4. 11. 2013

vznik členství: 9. 11. 2006

zánik členství: 6. 1. 2012

Svážná 1493, Most, 434 01, Česká republika

Hana Hradská

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 1. 2007 - Poslední vztah: 4. 11. 2013

vznik členství: 9. 11. 2006

zánik členství: 6. 1. 2012

Tupolevova 502, Praha 9, 190 00, Česká republika

Timothy Andrew Cox

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 1. 2007 - Poslední vztah: 4. 11. 2013

vznik členství: 9. 11. 2006

zánik členství: 6. 1. 2012

Liverpool, Merseyside, Formy, Marina Road 67, L376BN, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Terezie Forejtová

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 10. 2006 - Poslední vztah: 5. 1. 2007

vznik členství: 25. 10. 2006

zánik členství: 9. 11. 2006

vznik funkce: 25. 10. 2006

zánik funkce: 9. 11. 2006

Klausova 2575/9, Praha 5, 155 00, Česká republika

Antonín Podvalský

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 10. 2006 - Poslední vztah: 5. 1. 2007

vznik členství: 25. 10. 2006

zánik členství: 9. 11. 2006

vznik funkce: 25. 10. 2006

Gustava Noska 3, Cheb, 350 02, Česká republika

Monika Procházková

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 10. 2006 - Poslední vztah: 5. 1. 2007

vznik členství: 25. 10. 2006

zánik členství: 9. 11. 2006

vznik funkce: 25. 10. 2006

Luční 686/9, Rudolfov, 373 71, Česká republika

Další vztahy firmy Bitustore, a.s.

Historické vztahy

Martin Vohánka

První vztah: 4. 11. 2013 - Poslední vztah: 12. 12. 2014

Podolská 103/126, Praha 4, 147 00, Česká republika

Akcionáři

MARTIN VOHÁNKA

Podolská 103/126, Česká republika, Praha 4, 147 00

do 12. 12. 2014 od 4. 11. 2013

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 28. 12. 2006

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 28. 12. 2006

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).