Hlavní navigace

Wander in a.s.

Firma Wander in a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 806, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 8 823 980 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

46347429

Sídlo:

Dobšická 3662/25, Znojmo, 669 02

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 5. 1992

DIČ:

CZ46347429

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
43220 Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 806, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

Wander in a.s. od 27. 9. 2007

Obchodní firma

SCHÄFFER SOF a.s. do 27. 9. 2007 od 23. 9. 1996

Obchodní firma

Stavební podnik Znojmo a.s. do 23. 9. 1996 od 1. 5. 1992

Právní forma

Akciová společnost od 1. 5. 1992

adresa

Dobšická 3662/25
Znojmo 66902 od 29. 12. 2015

adresa

Dobšická č.p.3660/28
Znojmo 66974 do 27. 9. 2007 od 21. 8. 2001

adresa

Dobšická 5
Znojmo do 21. 8. 2001 od 1. 5. 1992

Předmět podnikání

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 20. 11. 2009

Vodoinstalatérství, topenářství od 20. 11. 2009

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 20. 11. 2009

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodej a prodej do 20. 11. 2009 od 28. 8. 2000

montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob na plyny do 28. 8. 2000 od 23. 9. 1996

montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených el. zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí do 28. 8. 2000 od 23. 9. 1996

provádění staveb, včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování do 20. 11. 2009 od 23. 9. 1996

obkladačství do 20. 11. 2009 od 23. 9. 1996

silniční motorová doprava nákladní do 20. 11. 2009 od 23. 9. 1996

výroba marionet a upomínkových předmětů do 23. 9. 1996 od 7. 6. 1994

provádění inženýrských staveb (včetně technické vybavenosti sídlištních celků) do 23. 9. 1996 od 9. 6. 1993

provádění bytových a občanských staveb do 23. 9. 1996 od 9. 6. 1993

provádění průmyslových staveb do 23. 9. 1996 od 9. 6. 1993

obkladačské práce do 23. 9. 1996 od 9. 6. 1993

elektroinstalatérství do 23. 9. 1996 od 9. 6. 1993

projektová činnost v investiční výstavbě do 23. 9. 1996 od 9. 6. 1993

revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení do 23. 9. 1996 od 9. 6. 1993

plynoinstalatérství do 23. 9. 1996 od 9. 6. 1993

zednictví do 10. 11. 1997 od 9. 6. 1993

tesařství do 28. 8. 2000 od 9. 6. 1993

podlahářství do 28. 8. 2000 od 9. 6. 1993

malířství a natěračství do 28. 8. 2000 od 9. 6. 1993

sklenářství do 28. 8. 2000 od 9. 6. 1993

truhlářství do 28. 8. 2000 od 9. 6. 1993

klempířství do 28. 8. 2000 od 9. 6. 1993

pokrývačství do 28. 8. 2000 od 9. 6. 1993

koupě a prodej zboží, mimo zboží vyhrazeného zvláštními předpisy do 28. 8. 2000 od 9. 6. 1993

zámečnictví do 28. 8. 2000 od 9. 6. 1993

silniční motorová doprava do 28. 8. 2000 od 9. 6. 1993

vodoinstalatérství do 20. 11. 2009 od 9. 6. 1993

-provozování dopravy a mechanizačních prací -opravy motorových vozidel, stavebních strojů a mechanizmů, zdvihacích zařízení, jeřábů a výtahů -servisní činnost -inženýrsko - dodavatelské práce -montáže a opravy všech druhů činnosti pomocné stavební výroby -zabezpečování praktické výuky učnů -obchodní činnost do 9. 6. 1993 od 1. 5. 1992

-zajišťování a provádění investiční a neinvestiční výstavby, o- prav, údržby, rekonstrukcí a modernizaci staveb a památkových objektů -práce projekční -práce geodetické -dodávky a výroba stolařských, tesařských, zámečnických a klem- pířských výrobků -dodávky a výroba elektrorozvaděčů -pořez kulatiny na katru -revizní činnosti oborů elektro, plyn, ústředního topení, tlako- vých nádob, zdvihacích zařízení, jeřábů a výtahů do 9. 6. 1993 od 1. 5. 1992

Ostatní skutečnosti

Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti Wander in a.s. přijatém dne 3.12.2013 se základní kapitál společnosti snižuje z původní hodnoty 20,856.680,-Kč o částku 12,032.700,-Kč na novou hodnotu 8,823.980,-Kč. Důvodem snížení základního kapitálu je č ástečná úhrada ztráty roku 2012 a minulých let ve výši 12,032.700,-Kč. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude přednostně použita na úhradu ztráty roku 2012 a minulých let, evidované v účetnictví společnosti dle účetní závěrky ke dni 31.12.20 12. Základní kapitál společnosti bude snížen způsobem uvedený v § 213a Obchodního zákoníku, tj. poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti, tak že u všech 40109 kusů kmenových akcií společnosti na majitele v listinné podobě, jmenovité hod noty 520,-Kč každé akcie, se jmenovitá hodnota 520,-Kč každé akcie sníží na jmenovitou hodnotu 220,-Kč. Snížení základního kapitálu bude provedeno výměnou dosavadních akcií za akcie s novou jmenovitou hodnotou s podpisem předsedy představenstva společno sti. Představenstvo společnosti do 30 dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře společnosti k předložení akcií za účelem výměny za nové akcie s tím , že lhůta pro předložení akcií akcionáři společnosti za účelem výměny akcií činí 60 kalendářních dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu v obchodním rejstříku a místem k předložení akcií je adresa sídla společnosti Znojmo, Dobšická 3662/25, PSČ: 6 69 02. do 20. 2. 2014 od 30. 12. 2013

Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti Wander in a.s. přijatém dne 19. 10. 2009 se základní kapitál této společnosti snižuje z původní hodnoty 40.109.680,-Kč na novou hodnotu 20.856.680,-Kč, a to o částku 19.252.320,-Kč. Důvodem snížení základníh o kapitálu je částečná úhrada ztráty z minulých období, která je vedena v účetnicví ve výši 19.252.320,-Kč, proti této ztrátě bude zučtována částka odpovídající snížení základního kapitálu, akcionářům nebudou vypláceny žádné prostředky. Základní kapitál s polečnosti bude snížen způsobem uvedeným v § 213a obchodního zákoníku, tj. snížením jmenovité hodnoty listinných akcií na majitele tak, že jmenovitá hodnota každé akcie se sníží z hodnoty 1.000,-Kč na novou jmenovitou hodnotu 520,-Kč. Postup při snížení z ákladního kapitálu se bude řídit příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a stanov společnsti. Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno vyznačením nové jmenovité hodnoty na předložených listinných akciích. Představenstvo vyzve akcionáře způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, aby své listinné akcie předložili v sídle společnosti za účelem vyznačení nové jmenovité hodnoty akcií, přičemž lhůty k předložení akcií se určuje na třicet dní od zápisu snížené výše základního kapi tálu do obchodního rejstříku. do 27. 1. 2010 od 30. 11. 2009

Usnesením Okresního soudu ve Znojmě ze dne 15.03.2003, č.j. Nc 4262/2003-5, které nabylo právní moci dne 20.06.2003 byla nařízena exekuce proti povinnému SCHÄFFER SOF, a.s. k uspokojení pohledávky oprávněného Odborná zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank , pojišťoven a stavebnictví, Praha, Roškotova 2225/1, IČ: 47114321. Soudním exekutorem byl pověřen: Mgr. Petr Kocián, soudní exekutor, Brno, Příkop 6, PSČ: 604 20 . do 16. 10. 2003 od 20. 6. 2003

Předloženy stanovy v novém znění schválené valnou hromadou 16.4.1997. do 5. 1. 2016 od 10. 11. 1997

Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Stavební podnik Znojmo. od 9. 6. 1993

Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par.172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku Stavební podnik Znojmo ve smyslu par.11 odst.3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. od 30. 4. 1992

Dozorčí rada společnosti: Ing. Aleš Čelada, Znojmo, Loucká 4 Zdeněk Kubeš, Palackého 23, Znojmo Miloslav Bernát, Božice 127 do 9. 6. 1993 od 30. 4. 1992

Výše základního jmění společnosti činí 39,472.000,-- Kčs. Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Stavební podnik Znojmo. do 9. 6. 1993 od 30. 4. 1992

Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 39.472 akcií na majitele po 1000,-Kčs jmenovité hodnoty. do 9. 6. 1993 od 30. 4. 1992

Kapitál

Základní kapitál

vklad 8 823 980 Kč

od 20. 2. 2014

Základní kapitál

vklad 20 856 680 Kč

do 20. 2. 2014 od 27. 1. 2010

Základní kapitál

vklad 40 109 000 Kč

do 27. 1. 2010 od 9. 6. 1993
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 220 Kč, počet: 40 109 od 5. 1. 2016
Akcie na majitele, hodnota: 220 Kč, počet: 40 109 do 5. 1. 2016 od 20. 2. 2014
Akcie na majitele, hodnota: 520 Kč, počet: 40 109 do 20. 2. 2014 od 27. 1. 2010
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 40 109 do 27. 1. 2010 od 30. 5. 2006
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 40 109 do 30. 5. 2006 od 9. 6. 1993

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Dana Willmannová

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 1. 2016

vznik členství: 17. 12. 2015

Werichova 562/1, Znojmo, 669 04, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • předseda představenstva

  Krejcar a.s.

  Rudoleckého 909/8, Znojmo, 669 02

 • jednatel

  Gesce s.r.o.

  Rudoleckého 909/8, Znojmo, 669 02

Historické vztahy

Kristýna Černotová

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 2. 2014 - Poslední vztah: 5. 1. 2016

vznik členství: 31. 8. 2011

Dolní 404, Dobšice, 671 82, Česká republika

Dana Willmannová

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 2. 2014 - Poslední vztah: 5. 1. 2016

vznik členství: 31. 8. 2011

vznik funkce: 31. 8. 2011

Werichova 562/1, Znojmo, 669 04, Česká republika

Jiří Florián

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 2. 2014 - Poslední vztah: 5. 1. 2016

vznik členství: 31. 8. 2011

Znojmo 26, 671 51, Česká republika

Jiří Florián

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 9. 2011 - Poslední vztah: 21. 2. 2014

vznik členství: 31. 8. 2011

Kasárna 26, 671 51, Česká republika

Kristýna Černotová

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 9. 2011 - Poslední vztah: 21. 2. 2014

vznik členství: 31. 8. 2011

Dolní 404, Dobšice, 671 82, Česká republika

Dana Willmannová

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 9. 2011 - Poslední vztah: 21. 2. 2014

vznik členství: 31. 8. 2011

vznik funkce: 31. 8. 2011

Werichova 562/1, Znojmo, 669 04, Česká republika

Jiří Florián

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 10. 2006 - Poslední vztah: 23. 9. 2011

vznik členství: 11. 7. 2006

zánik členství: 31. 8. 2011

Kasárna 26, 671 51, Česká republika

Kristýna Černotová

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 10. 2006 - Poslední vztah: 23. 9. 2011

vznik členství: 11. 7. 2006

zánik členství: 31. 8. 2011

Dolní 404, Dobšice, 671 82, Česká republika

Dana Willmannová

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 10. 2006 - Poslední vztah: 23. 9. 2011

vznik členství: 11. 7. 2006

zánik členství: 31. 8. 2011

vznik funkce: 11. 7. 2006

zánik funkce: 31. 8. 2011

Přímětice 562, Znojmo, 669 02, Česká republika

Kristýna Černotová

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 1. 2006 - Poslední vztah: 19. 10. 2006

vznik členství: 30. 6. 2005

zánik členství: 11. 7. 2006

Dolní 404, Dobšice, Česká republika

Dana Willmannová

předsedkyně

První vztah: 10. 10. 2000 - Poslední vztah: 19. 10. 2006

vznik funkce: 26. 6. 1996

zánik funkce: 11. 7. 2006

Přímětice 562, Znojmo, Česká republika

Miloslav Demek

člen

První vztah: 10. 10. 2000 - Poslední vztah: 19. 10. 2006

vznik funkce: 7. 8. 1998

zánik funkce: 11. 7. 2006

Dukelská 126, Znojmo, Česká republika

Miroslav Demek

člen

První vztah: 11. 11. 1998 - Poslední vztah: 10. 10. 2000

Dukelská 126, Znojmo, Česká republika

JUDr. Simona Běláková

členka

První vztah: 10. 11. 1997 - Poslední vztah: 11. 11. 1998

Dukelská 66, Znojmo, Česká republika

Dana Willmannová

předsedkyně

První vztah: 10. 11. 1997 - Poslední vztah: 10. 10. 2000

U lesíka 9, Znojmo, Česká republika

Bohumila Berková

členka

První vztah: 10. 11. 1997 - Poslední vztah: 14. 12. 2005

vznik funkce: 20. 7. 1995

zánik funkce: 30. 6. 2005

Kuchařovická l D, Znojmo, Česká republika

JUDr. Simona Běláková

členka

První vztah: 23. 9. 1996 - Poslední vztah: 10. 11. 1997

Dukelská 66, Znojmo, Česká republika

Dana Willmannová

předsedkyně

První vztah: 23. 9. 1996 - Poslední vztah: 10. 11. 1997

U lesíka 9, Znojmo, Česká republika

ing. Jitka Dvořáková

předsedkyně

První vztah: 31. 7. 1995 - Poslední vztah: 23. 9. 1996

Božice 399, Česká republika

Oldřiška Kladenská

členka

První vztah: 31. 7. 1995 - Poslední vztah: 23. 9. 1996

Fejfalíkova 8, Znojmo, Česká republika

Bohumila Berková

členka

První vztah: 31. 7. 1995 - Poslední vztah: 10. 11. 1997

Kuchařovická l D, Znojmo, Česká republika

Ing. Eva Procházková

členka

První vztah: 9. 11. 1993 - Poslední vztah: 31. 7. 1995

Šatov 473, Česká republika

JUDr. Oldřich Zapletal

člen

První vztah: 9. 11. 1993 - Poslední vztah: 31. 7. 1995

Družstevní 4507, Zlín, Česká republika

Ing. Aleš Čelada

člen

První vztah: 9. 6. 1993 - Poslední vztah: 9. 11. 1993

Palliardiho 19, Znojmo, Česká republika

Miloslav Bernát

člen

První vztah: 9. 6. 1993 - Poslední vztah: 9. 11. 1993

Božice 127, Česká republika

Miroslav Buchta

člen

První vztah: 9. 6. 1993 - Poslední vztah: 31. 7. 1995

Jindřicha Hořejšího 20, Znojmo, Česká republika

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Bc. Stanislav Černota

člen představenstva

První vztah: 5. 1. 2016

vznik členství: 17. 12. 2015

Dolní 404, Dobšice, 671 82, Česká republika

Historické vztahy

Jana Pryhoda

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 2. 2014 - Poslední vztah: 5. 1. 2016

vznik členství: 31. 8. 2011

vznik funkce: 31. 8. 2011

Citonice 80, 671 01, Česká republika

Miloslav Demek

člen představenstva

První vztah: 21. 2. 2014 - Poslední vztah: 5. 1. 2016

vznik členství: 31. 8. 2011

Dukelských bojovníků 3300/126, Znojmo, 671 81, Česká republika

Stanislav Černota

předseda představenstva

První vztah: 21. 2. 2014 - Poslední vztah: 5. 1. 2016

vznik členství: 31. 8. 2011

vznik funkce: 31. 8. 2011

Dolní 404, Dobšice, 671 82, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jana Pryhoda

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 9. 2011 - Poslední vztah: 21. 2. 2014

vznik členství: 31. 8. 2011

vznik funkce: 31. 8. 2011

Citonice 80, 671 01, Česká republika

Miloslav Demek

člen představenstva

První vztah: 23. 9. 2011 - Poslední vztah: 21. 2. 2014

vznik členství: 31. 8. 2011

Dukelských bojovníků 3300/126, Znojmo, 671 81, Česká republika

Stanislav Černota

předseda představenstva

První vztah: 23. 9. 2011 - Poslední vztah: 21. 2. 2014

vznik členství: 31. 8. 2011

vznik funkce: 31. 8. 2011

Dolní 404, Dobšice, 671 82, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Miloslav Demek

člen představenstva

První vztah: 18. 4. 2008 - Poslední vztah: 23. 9. 2011

vznik členství: 11. 7. 2006

zánik členství: 31. 8. 2011

Dukelských bojovníků 3300/126, Znojmo, 671 81, Česká republika

Miloslav Demek

člen představenstva

První vztah: 19. 10. 2006 - Poslední vztah: 18. 4. 2008

vznik členství: 11. 7. 2006

Dukelská 126, Znojmo, 669 02, Česká republika

Jana Pryhoda

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 10. 2006 - Poslední vztah: 23. 9. 2011

vznik členství: 11. 7. 2006

zánik členství: 31. 8. 2011

vznik funkce: 11. 7. 2006

zánik funkce: 31. 8. 2011

Citonice 80, 671 01, Česká republika

Stanislav Černota

předseda představenstva

První vztah: 19. 10. 2006 - Poslední vztah: 23. 9. 2011

vznik členství: 11. 7. 2006

zánik členství: 31. 8. 2011

vznik funkce: 11. 7. 2006

zánik funkce: 31. 8. 2011

Dobšice 404, 671 82, Česká republika

Jana Pryhoda

místopředsedkyně představenstva

První vztah: 12. 8. 2002 - Poslední vztah: 19. 10. 2006

vznik funkce: 26. 6. 2002

zánik funkce: 11. 7. 2006

Citonice 80, Česká republika

Jiří Šupka

člen představenstva

První vztah: 12. 8. 2002 - Poslední vztah: 19. 10. 2006

vznik funkce: 26. 6. 2002

zánik funkce: 11. 7. 2006

Černín 34, Česká republika

Jana Pryhoda

členka představenstva

První vztah: 6. 10. 1999 - Poslední vztah: 12. 8. 2002

Citonice 80, Česká republika

Ing. Jan Halouzka

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 11. 1998 - Poslední vztah: 12. 8. 2002

vznik funkce: 7. 8. 1998

zánik funkce: 26. 6. 2002

Božice 418, Česká republika

Ing. Alois Dvořák

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 11. 1997 - Poslední vztah: 11. 11. 1998

Božice 399, Česká republika

Věra Černotová

členka představenstva

První vztah: 10. 11. 1997 - Poslední vztah: 6. 10. 1999

Dobšice 404, Česká republika

Josef Schäffer

člen představenstva

První vztah: 10. 11. 1997 - Poslední vztah: 28. 8. 2000

Kuchařovická 29, Znojmo, Česká republika

ing. Antonín Žiška

člen představenstva

První vztah: 10. 11. 1997 - Poslední vztah: 12. 8. 2002

vznik funkce: 20. 7. 1995

zánik funkce: 26. 6. 2002

Bažantní 633, Jaroslavice, Česká republika

Stanislav Černota

předseda představenstva

První vztah: 10. 11. 1997 - Poslední vztah: 19. 10. 2006

vznik funkce: 26. 6. 1996

zánik funkce: 11. 7. 2006

Dobšice 404, Česká republika

ing. Alois Dvořák

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 9. 1996 - Poslední vztah: 10. 11. 1997

Božice 399, Česká republika

ing. Antonín Žiška

člen představenstva

První vztah: 23. 9. 1996 - Poslední vztah: 10. 11. 1997

Bažantní 633, Jaroslavice, Česká republika

Stanislav Černota

předseda představenstva

První vztah: 23. 9. 1996 - Poslední vztah: 10. 11. 1997

Dobšice 404, Česká republika

Věra Černotová

členka představenstva

První vztah: 23. 9. 1996 - Poslední vztah: 10. 11. 1997

Dobšice 404, Česká republika

Stanislav Černota

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 11. 1995 - Poslední vztah: 23. 9. 1996

Dobšice 404, Česká republika

Ing. Josef Košťál

člen představenstva

První vztah: 31. 7. 1995 - Poslední vztah: 10. 11. 1997

Gagarinova 8, Znojmo, Česká republika

ing. Jan Halouzka

místopředseda představenstva

První vztah: 31. 7. 1995 - Poslední vztah: 27. 11. 1995

Velký Karlov 115, Česká republika

ing. Alois Dvořák

předseda představenstva

První vztah: 31. 7. 1995 - Poslední vztah: 23. 9. 1996

Božice 399, Česká republika

JUDr. Simona Běláková

členka představenstva

První vztah: 31. 7. 1995 - Poslední vztah: 23. 9. 1996

Vídeňská 66, Znojmo, Česká republika

ing. Antonín Žiška

člen představenstva

První vztah: 31. 7. 1995 - Poslední vztah: 23. 9. 1996

Bažantní 633, Jaroslavice, Česká republika

Josef Suk

předseda představenstva

První vztah: 8. 3. 1994 - Poslední vztah: 31. 7. 1995

Pod altánem 44, Praha 10, Česká republika

Ing. František Maneth

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 3. 1994 - Poslední vztah: 31. 7. 1995

V Cihelně 873, Luhačovice, Česká republika

Josef Suk

člen představenstva

První vztah: 9. 11. 1993 - Poslední vztah: 8. 3. 1994

Pod altánem 44, Praha 10, Česká republika

Ing. František Maneth

člen představenstva

První vztah: 9. 11. 1993 - Poslední vztah: 8. 3. 1994

V Cihelně 873, Luhačovice, Česká republika

Ing. František Procházka

člen představenstva

První vztah: 9. 11. 1993 - Poslední vztah: 31. 7. 1995

Smetanova 912, Náměšť nad Oslavou, Česká republika

Ing. Milan Přibil

člen představenstva

První vztah: 9. 11. 1993 - Poslední vztah: 31. 7. 1995

Pražská 1526/64, Znojmo, Česká republika

JUDr. Petr Kafka

člen představenstva

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 9. 11. 1993

Alšova 11, Znojmo, Česká republika

Lubomír Trojka

člen představenstva

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 9. 11. 1993

Palliardiho 19, Znojmo, Česká republika

Ing. Josef Košťál

člen představenstva

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 31. 7. 1995

Gagarinova 8, Znojmo, Česká republika

Společnost zastupuje navenek člen představenstva samostatně. Při zastoupení společnosti se písemná jednání podepisují tak, že člen představenstva připojí svůj podpis k obchodní firmě.

od 5. 1. 2016

Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná a společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány předseda představenstva. Podepisování za společnost: Za společnost podepisuje samostatně předseda představenstva.

do 5. 1. 2016 od 23. 9. 1996

Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.

do 23. 9. 1996 od 30. 4. 1992

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 9. 11. 1992

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Velkoobchod a maloobchod
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 18. 11. 1992
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).