Hlavní navigace

WOOD & Company investiční společnost, a.s.

Firma WOOD & Company investiční společnost, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2206, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 20 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

60192445

Sídlo:

náměstí Republiky 1079/1a, Praha, 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

26. 10. 1993

DIČ:

CZ60192445

Aktuální kontaktní údaje WOOD & Company investiční společnost, a.s.

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Pomocné finanční instituce, národní soukromé
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

66300 Správa fondů

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2206, Městský soud v Praze

Obchodní firma

CS First Boston investiční společnost, a.s. od 26. 10. 1993

Obchodní firma

WOOD & Company investiční společnost, a.s. od 16. 11. 2009

Obchodní firma

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. do 16. 11. 2009 od 11. 11. 1997

Obchodní firma

CREDIS SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. do 11. 11. 1997 od 3. 11. 1997

Obchodní firma

Credis investiční společnost, a.s. do 3. 11. 1997 od 29. 8. 1995

Právní forma

Akciová společnost od 26. 10. 1993

adresa

náměstí Republiky 1079/1a
Praha 11000 od 8. 9. 2016

adresa

Náměstí Republiky 1079/1a
Praha 1 11000 do 8. 9. 2016 od 2. 12. 2009

adresa

Lazarská 13
Praha 2 12000 do 2. 12. 2009 od 3. 1. 2002

adresa

Karlova 27
Ericsson palác Praha 1 11000 do 3. 1. 2002 od 12. 9. 1996

adresa

Staroměstské nám. 15
Praha 1 11000 do 12. 9. 1996 od 26. 10. 1993

Předmět podnikání

činnosti investiční společnosti podle § 11 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění, v rozsahu povolení uděleného Českou národní bankou: obhospodařování speciálních fondů a zahraničních investičních fondů srovnatelných se speciálním fondem od 11. 7. 2014

obhospodařování fondů kvalifikovaných investorů a zahraničních investičních fondů srovnatelných s fondem kvalifikovaných investorů (s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikaní a srovnatelných zahraničn ích investičních fondů) od 11. 7. 2014

provádění administrace speciálních fondů a zahraničních investičních fondů srovnatelných se speciálním fondem od 11. 7. 2014

provádění administrace fondů kvalifikovaných investorů a zahraničních investičních fondů srovnatelných s fondem kvalifikovaných investorů (s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikaní a srovnatelných za hraničních investičních fondů) od 11. 7. 2014

obhospodařování majetku zákazníka, jehož součástí je investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (portfolio management) od 11. 7. 2014

provádění úschovy a správy investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, avšak pouze ve vztahu k cenným papírům a zaknihovaným cenným papírům vydávaných investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem od 11. 7. 2014

poskytování investičního poradenství týkajícího se investičních nástrojů od 11. 7. 2014

činnost podle § 14 zákona o kolektivním investování a činnost podle § 15 odst. 2 a 3 zákona o kolektivním investování ve vztahu k podílovému fondu do 11. 7. 2014 od 17. 6. 2005

činnost podle § 15, odst. 1 zákona o kolektivním investování a činnost podle § 15 odst. 2 a 3 zákona o kolektivním investování ve vztahu k investičním fondu do 11. 7. 2014 od 17. 6. 2005

činnost podle § 15, odst. 4 zákona o kolektivním investování do 11. 7. 2014 od 17. 6. 2005

činnost obhospodařování majetku zákazníka uvedená v § 15 odst. 3 zákona o kolektivním investování do 11. 7. 2014 od 17. 6. 2005

shromažďování peněžních prostředků právnických a fyzických osob za účelem jejich použití ke kolektivnímu investování podle zák.č. 248/92 Sb. do 17. 6. 2005 od 26. 10. 1993

shromažďování investičních bodů majitelů kupónů podle zák. č. 92/91 Sb. do 17. 6. 2005 od 26. 10. 1993

správa peněžních prostředků investičního fondu podle § 7 odst. 3 zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech do 17. 6. 2005 od 25. 5. 1952

provádění jakýchkoliv činností bezprostředně souvisejících s kolektivním investováním do 17. 6. 2005 od 25. 5. 1952

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 4. Představenstvo tvoří kolektivní orgán. do 29. 6. 2023 od 13. 1. 2023

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 11. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 2. Představenstvo tvoří kolektivní orgán. do 13. 1. 2023 od 11. 7. 2014

Změna stanov ze dne 7.8.1995 od 31. 10. 2011

Změna stanov ze dne 1.12.1998 od 31. 10. 2011

Změna stanov ze dne 8.4.2010 od 31. 10. 2011

Změna stanov ze dne 1.12.1998 do 31. 10. 2011 od 23. 3. 1999

Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 1.12.1998: Základní jmění společnosti CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s., se zvyšuje ze stávající částky 1.000.000,- Kč, o částku 19.000.000,- Kč ( slovy: devatenáct milionů korun českých ), na novou celkovou částku základního jmění společnosti ve výši 20.000.000,- Kč ( slovy: dvacet milionů korun českých ). Toto zvýšení základního jmění bude realizováno: - vydáním 1900ks nových kmenových listinných akcií na jméno, každá akcie se jmenovitou hodnotou 10.000,- Kč, s nimiž nebudou spojena žádná zvláštní práva, - nebude vydána žádná veřejná výzva pro upsání emise těchto akcií, tzn. závazek upsat všechny nové akcie a splatit celou částku zvýšeného základního jmění 19.000.000,- Kč, převezme stávající jediný akcionář, tzn. společnost Credit Suisse Asset Management Holding Europe ( Luxembourg) S.A., se sídlem Lucemburské velkovévodství, L-2180 Lucemburk 5, rue Jean Monnet, - upisování akcií převyšujících částku 19.000.000,- Kč není povoleno - společnost vydá kmenové akcie na jméno, s nimiž nebudou spojena žádná zvláštní práva, a to v počtu 1900 ks akcií na jméno, v listinné formě, se jmenovitou hodnotou akcie po 10.000,- Kč - emisní kurs každé akcie činí 10.000,- Kč za každou akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč - na každou existující akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč je možno upsat 19 ks nových akcií Upsání nových akcií se uskuteční: - na základě přednostního práva jediného stávajícícho akcionáře, tzn. společnosti Credit Suisse Asset Management Holding Europe (Luxembourg) S.A., viz. shora, s místem výkonu tohoto práva v sídle společnosti CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s., Praha 1, Karlova 27 - Ericsson palác, 110 00, - prioritní právo k úpisu musí být vykonáno ve lhůtě 30 dnů, s počátkem běhu lhůty v den, který bude následovat po datu nabytí právní moci soudního usnesení o zápisu návrhu na zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku - jediný upisovatel, tzn. společnost Credit Suisse Asset Management Holding Europe ( Luxembourg) S.A., splatí celý emisní kurs nově vydaných akcií ve výši 19.000.000,- Kč peněžitým vkladem na účet vedený u ČSOB, a.s., pob. Praha 1, Na Příkopě 14, PSČ: 115 20, č. ú.: 9000 10 773/0300, do 14 dnů od data upsání. do 23. 3. 1999 od 14. 12. 1998

Akcionář: Credit Suisse Asset Management Holding Europe (Luxembourg) S.A. L-2180 Lucemburg 5, rue Jean Monnet Lucemburské velkovévodství do 2. 12. 2009 od 24. 11. 1997

Změna stanov ze dne 7.8.1995. do 31. 10. 2011 od 29. 8. 1995

Kapitál

Základní kapitál

vklad 20 000 000 Kč

od 23. 3. 1999

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 23. 3. 1999 od 26. 10. 1993
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 2 000 od 23. 3. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 23. 3. 1999 od 26. 10. 1993

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Ľubomír Šoltýs

Předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 6. 2023

vznik členství: 1. 11. 2021

vznik funkce: 29. 6. 2023

Starorímska 1360/14, Bratislava - Rusovce, 851 10, Slovenská republika

Petr Vošvrda

Člen dozorčí rady

První vztah: 29. 6. 2023

vznik členství: 29. 6. 2023

Petrská 1178/9, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Mgr. Vojtěch Láska, LL.M.

Člen dozorčí rady

První vztah: 19. 1. 2022

vznik členství: 1. 11. 2021

Jantarová 950/18, Praha, 154 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Ľubomír Šoltýs

Člen dozorčí rady

První vztah: 13. 1. 2023 - Poslední vztah: 29. 6. 2023

vznik členství: 1. 11. 2021

Starorímska 1360/14, Bratislava - Rusovce, 851 10, Slovenská republika

Ing. Lubomír Šoltýs

Člen dozorčí rady

První vztah: 19. 1. 2022 - Poslední vztah: 13. 1. 2023

vznik členství: 1. 11. 2021

Starorímska 1360/14, Bratislava - Rusovce, 851 10, Slovenská republika

Ing. Vladimír Jaroš

Předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 4. 2020 - Poslední vztah: 29. 6. 2023

vznik členství: 13. 11. 2019

zánik členství: 29. 6. 2023

vznik funkce: 13. 11. 2019

zánik funkce: 29. 6. 2023

Nad lomem 1189/33, Praha, 147 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Mgr. Vojtěch Láska, LL.M.

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 9. 2017 - Poslední vztah: 19. 1. 2022

vznik členství: 14. 2. 2017

zánik členství: 1. 11. 2021

Jantarová 950/18, Praha, 154 00, Česká republika

Ľubomír Šoltýs

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 1. 2017 - Poslední vztah: 19. 1. 2022

vznik členství: 23. 11. 2016

zánik členství: 1. 11. 2021

Keltská 1094/94, Bratislava - Rusovce, 851 10, Slovenská republika

Další vztah k této osobě

Ing. Vladimír Jaroš

Předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 12. 2014 - Poslední vztah: 9. 4. 2020

vznik členství: 13. 11. 2014

zánik členství: 13. 11. 2019

vznik funkce: 13. 11. 2014

zánik funkce: 13. 11. 2019

Nad lomem 1189/33, Praha, 147 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Tomáš Pilař

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 5. 2013 - Poslední vztah: 16. 1. 2017

vznik členství: 8. 3. 2013

zánik členství: 22. 11. 2016

Hrušovanské náměstí 1068/2b, Praha, 184 00, Česká republika

Tomáš Pilař

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 5. 2013 - Poslední vztah: 16. 1. 2017

vznik členství: 8. 3. 2013

zánik členství: 22. 11. 2016

Hrušovanské náměstí 1068/2b, Praha, 184 00, Česká republika

Mgr. Vojtěch Láska, LL.M.

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2012 - Poslední vztah: 16. 9. 2017

vznik členství: 14. 2. 2012

zánik členství: 14. 2. 2017

Jantarová 18, Praha 5, 154 00, Česká republika

Mgr. Vojtěch Láska, LL.M.

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2012 - Poslední vztah: 16. 9. 2017

vznik členství: 14. 2. 2012

zánik členství: 14. 2. 2017

Jantarová 18, Praha 5, 154 00, Česká republika

Ing. Vladimír Jaroš

předseda dozorčí rady

První vztah: 31. 10. 2011 - Poslední vztah: 11. 12. 2014

vznik členství: 13. 11. 2009

zánik členství: 13. 11. 2014

vznik funkce: 24. 10. 2011

zánik funkce: 13. 11. 2014

Nad Lomem 1189/33, Praha 4, 147 00, Česká republika

Alan Apter

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 7. 2011 - Poslední vztah: 9. 3. 2012

vznik členství: 7. 4. 2011

zánik členství: 14. 2. 2012

Hasker Street 2, SW3 2LG, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Ing. Jan Sýkora

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 12. 2009 - Poslední vztah: 20. 7. 2011

vznik členství: 13. 11. 2009

zánik členství: 7. 4. 2011

vznik funkce: 13. 11. 2009

zánik funkce: 7. 4. 2011

V Kolkovně 919/4, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Vladimír Jaroš

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 12. 2009 - Poslední vztah: 31. 10. 2011

vznik členství: 13. 11. 2009

Kačická 910, Kladno, 272 04, Česká republika

Ing. Andrea Bartoňová

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 12. 2009 - Poslední vztah: 29. 5. 2013

vznik členství: 13. 11. 2009

zánik členství: 27. 2. 2013

Macharovo nám. 419/3, Praha 6, 162 00, Česká republika

Julian Ide

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 2. 2009 - Poslední vztah: 2. 12. 2009

vznik členství: 30. 10. 2008

zánik členství: 13. 11. 2009

Knightons, Surrey, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Gerhard Otto Lohmann

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 8. 2008 - Poslední vztah: 2. 12. 2009

zánik členství: 13. 11. 2009

vznik funkce: 1. 6. 2008

Saumerstrasse 74, Thalwil, 8 800, Švýcarská konfederace

Lawrence Haber

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 1. 2008 - Poslední vztah: 26. 8. 2008

vznik členství: 25. 11. 2007

zánik členství: 31. 5. 2008

Steinhaldenstrasse 67C, Zurich, Švýcarská konfederace

Sarah Houghton

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 1. 2008 - Poslední vztah: 9. 2. 2009

vznik členství: 4. 12. 2007

zánik členství: 29. 10. 2008

Dora Road 86, London, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Joachim Mies

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 8. 2007 - Poslední vztah: 23. 1. 2008

vznik členství: 2. 7. 2007

zánik členství: 30. 11. 2007

London, Markham street 52, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Darina Lišuchová

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 8. 2007 - Poslední vztah: 2. 12. 2009

vznik členství: 2. 7. 2007

zánik členství: 13. 11. 2009

V Zeleném údolí 1377/8, Praha, 148 00, Česká republika

Lawrence Haber

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 4. 2007 - Poslední vztah: 23. 1. 2008

vznik členství: 1. 12. 2006

Steinhaldenstrasse 67C, Zurich, Švýcarská konfederace

Glenn Wellman

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 6. 2005 - Poslední vztah: 4. 4. 2007

vznik členství: 3. 6. 2005

zánik členství: 1. 12. 2006

15 College Road, London SE 21 7BG, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Ing. Petr Žaluda

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 6. 2005 - Poslední vztah: 7. 8. 2007

vznik funkce: 1. 4. 2005

zánik funkce: 1. 7. 2007

Křídlovická 947/20, Brno - střed, 603 00, Česká republika

Ing. Barbara Pošívalová

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 1. 2004 - Poslední vztah: 17. 6. 2005

vznik členství: 1. 8. 2003

zánik členství: 2. 6. 2005

vznik funkce: 1. 8. 2003

Svídnická č. 514/4, Praha 8, Česká republika

Ing. Michal Knapp

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 10. 2002 - Poslední vztah: 19. 1. 2004

vznik členství: 1. 7. 2002

zánik členství: 6. 5. 2003

Rooseveltova 619/24, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Michal Šušák

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 10. 2002 - Poslední vztah: 7. 8. 2007

vznik členství: 1. 7. 2002

zánik členství: 1. 7. 2007

Na Dlouhé Mezi 59/11, Praha 4, 147 00, Česká republika

Ing. Petr Žaluda

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 10. 2002 - Poslední vztah: 7. 8. 2007

vznik členství: 1. 7. 2002

zánik členství: 1. 7. 2007

Křídlovická 947/20, Brno-střed, 603 00, Česká republika

Urs Landolt

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 1. 1999 - Poslední vztah: 23. 10. 2002

zánik členství: 1. 7. 2002

Bubenbergstrasse 1, 8832 Wollerau, Švýcarská konfederace

Herbert Kahlich

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 9. 1996 - Poslední vztah: 18. 1. 1999

Eierbrechstrasse 56,8O53 Curych, Švýcarská konfederace

Heinz Hofmann

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 9. 1996 - Poslední vztah: 23. 10. 2002

zánik členství: 1. 7. 2002

Säntisrain l,882O Wädenswil, Švýcarská konfederace

Raymond Melchers

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 9. 1996 - Poslední vztah: 23. 10. 2002

zánik členství: 1. 7. 2002

2O,Rue G.P.Thinnes 26lO, Lucemburské velkovévodství

Stephen Kaempfer

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 8. 1995 - Poslední vztah: 12. 9. 1996

Lamont Road, V.Britanie, London SW10 OHX, Česká republika

Robert Parker

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 5. 1995 - Poslední vztah: 29. 8. 1995

6 Ranelagh Avenue, Londýn SW6 3PJ, V.Británie, Česká republika

Glenn Wellman

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 5. 1995 - Poslední vztah: 12. 9. 1996

Londýn SE21 9BG, 15 College Road, Duvlich, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Andrew Reicher

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 5. 1995 - Poslední vztah: 12. 9. 1996

Londýn NW5 1EN, 60 Croftdown Road, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

David Mulford

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 10. 1993 - Poslední vztah: 25. 5. 1995

London W 8, 7 LE, Essex Hause 17, Hillsleigh Road, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Charles Herman

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 10. 1993 - Poslední vztah: 25. 5. 1995

London W 14, OHY, 9 Applegarth Road, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Tomáš Šebatka

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 10. 1993 - Poslední vztah: 25. 5. 1995

Deštná 17, Dubá, Česká republika

Marián Čalfa

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 10. 1993 - Poslední vztah: 25. 5. 1995

Na Hanspaulce 8, Praha 6, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Miroslav Nosál, CFA

Předseda představenstva

První vztah: 29. 6. 2023

vznik členství: 11. 1. 2023

vznik funkce: 29. 6. 2023

Kučerové 1195/36, Praha, 182 00, Česká republika

Ing. Jaromír Kaska

Člen představenstva

První vztah: 9. 5. 2023

vznik členství: 5. 5. 2023

Na přesypu 301/19, Praha, 182 00, Česká republika

Ing. Jan Sýkora

Člen představenstva

První vztah: 19. 1. 2022

vznik členství: 1. 11. 2021

V kolkovně 919/4, Praha, 110 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Miroslav Nosál, CFA

Člen představenstva

První vztah: 13. 1. 2023 - Poslední vztah: 29. 6. 2023

vznik členství: 11. 1. 2023

Kučerové 1195/36, Praha, 182 00, Česká republika

RNDr. Jaroslav Krabec, CSc.

Předseda představenstva

První vztah: 9. 4. 2020 - Poslední vztah: 29. 6. 2023

vznik členství: 13. 11. 2019

zánik členství: 29. 6. 2023

vznik funkce: 13. 11. 2019

zánik funkce: 29. 6. 2023

Dlouhá 1926, Kladno, 272 01, Česká republika

Ing. Jan Sýkora

Člen představenstva

První vztah: 8. 9. 2016 - Poslední vztah: 19. 1. 2022

vznik členství: 20. 6. 2016

zánik členství: 1. 11. 2021

V kolkovně 919/4, Praha, 110 00, Česká republika

RNDr. Jaroslav Krabec, CSc.

Předseda představenstva

První vztah: 11. 12. 2014 - Poslední vztah: 9. 4. 2020

vznik členství: 13. 11. 2014

zánik členství: 13. 11. 2019

vznik funkce: 13. 11. 2014

zánik funkce: 13. 11. 2019

Dlouhá 1926, Kladno, 272 01, Česká republika

Ing. Jan Sýkora

člen představenstva

První vztah: 21. 11. 2013 - Poslední vztah: 8. 9. 2016

vznik členství: 20. 6. 2011

zánik členství: 20. 6. 2016

V kolkovně 919/4, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Jan Sýkora

člen představenstva

První vztah: 20. 7. 2011 - Poslední vztah: 21. 11. 2013

vznik členství: 20. 6. 2011

V Kolkovně 919/4, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Kateřina Štěrbová

člen představenstva

První vztah: 28. 7. 2010 - Poslední vztah: 20. 7. 2011

vznik členství: 26. 7. 2010

zánik členství: 20. 6. 2011

Havanská 22, Praha 7, 170 00, Česká republika

Mgr. Petr Holínský

člen představenstva

První vztah: 2. 12. 2009 - Poslední vztah: 8. 5. 2010

vznik členství: 13. 11. 2009

zánik členství: 17. 3. 2010

Koněvova 608/7, Praha 3, 130 00, Česká republika

Jiří Musil

člen představenstva

První vztah: 2. 12. 2009 - Poslední vztah: 28. 7. 2010

vznik členství: 13. 11. 2009

Belgická 114/36, Praha 2, 120 00, Česká republika

RNDr. Jaroslav Krabec, CSc.

předseda představenstva

První vztah: 2. 12. 2009 - Poslední vztah: 11. 12. 2014

vznik členství: 13. 11. 2009

zánik členství: 13. 11. 2014

vznik funkce: 13. 11. 2009

zánik funkce: 13. 11. 2014

Dlouhá 1926, Kladno, 272 01, Česká republika

Jiří Musil

člen představenstva

První vztah: 23. 1. 2008 - Poslední vztah: 2. 12. 2009

vznik členství: 25. 11. 2007

zánik členství: 13. 11. 2009

Horonocholupická 979/14, Praha 4, 143 00, Česká republika

Ing. Barbara Pošívalová

První vztah: 17. 6. 2005 - Poslední vztah: 23. 1. 2008

vznik členství: 3. 6. 2005

zánik členství: 25. 11. 2007

Svídnická 514/4, Praha 8, 180 00, Česká republika

Mgr. Petr Holínský

První vztah: 17. 6. 2005 - Poslední vztah: 2. 12. 2009

vznik členství: 3. 6. 2005

zánik členství: 13. 11. 2009

Čechovská 66, Příbram VIII, 261 01, Česká republika

Ing. Vlasta Svatoňová

člen představenstva

První vztah: 29. 7. 2002 - Poslední vztah: 17. 6. 2005

zánik členství: 2. 6. 2005

U Albrechtova vrchu 1261/40, Praha 5, 155 00, Česká republika

RNDr. Petr Zapletal

předseda představenstva

První vztah: 20. 4. 2000 - Poslední vztah: 3. 1. 2002

zánik funkce: 29. 9. 2000

Ke kurtům 378, Praha 4, Česká republika

Eric A. Hathaway

člen představenstva

První vztah: 20. 4. 2000 - Poslední vztah: 3. 1. 2002

zánik funkce: 25. 2. 2000

nar. 19.10.1966 do 3. 1. 2002 od 20. 4. 2000

Pod akáty 80, Praha 5, Česká republika

Eric A. Hathaway

předseda představenstva

První vztah: 18. 1. 1999 - Poslední vztah: 20. 4. 2000

nar. 19.10.1966 do 20. 4. 2000 od 18. 1. 1999

Pod akáty 80, Praha 5, Česká republika

RNDr. Petr Zapletal

člen představenstva

První vztah: 24. 11. 1997 - Poslední vztah: 20. 4. 2000

Ke kurtům 378, Praha 4, Česká republika

Kateřina Kožušníková

člen představenstva

První vztah: 3. 4. 1997 - Poslední vztah: 24. 11. 1997

Nad lesním divadlem 1113, Praha 4, Česká republika

Eric A. Hathaway

předseda představenstva

První vztah: 3. 4. 1997 - Poslední vztah: 18. 1. 1999

nar. 19.10.1966 do 18. 1. 1999 od 3. 4. 1997

Nad lesním divadlem 1113, Praha 4, Česká republika

Vlasta Svatoňová

člen představenstva

První vztah: 3. 4. 1997 - Poslední vztah: 29. 7. 2002

Krupská 1750/10, Praha 10, Česká republika

Pavla Svobodová

člen představenstva

První vztah: 29. 8. 1995 - Poslední vztah: 3. 4. 1997

Na Dobešce 2, Praha 4, Česká republika

RNDr. Václav Řezníček

člen představenstva

První vztah: 29. 8. 1995 - Poslední vztah: 3. 4. 1997

Pod Koníčky 451, Klatovy, 339 01, Česká republika

George Collins

člen představenstva

První vztah: 25. 5. 1995 - Poslední vztah: 29. 8. 1995

Přetlucká 2211, Praha 10, Česká republika

Jana Benešová

člen představenstva

První vztah: 25. 5. 1995 - Poslední vztah: 3. 4. 1997

Poznaňská 431/41, Praha 8, Česká republika

Martin Mašek

člen představenstva

První vztah: 26. 10. 1993 - Poslední vztah: 25. 5. 1995

Barbussova 302, Praha 9, Česká republika

Zeno Veselík

člen představenstva

První vztah: 26. 10. 1993 - Poslední vztah: 25. 5. 1995

Mádrova 3034, Praha 4, Česká republika

Pavla Svobodová

člen představenstva

První vztah: 26. 10. 1993 - Poslední vztah: 29. 8. 1995

Jižní III/20, Praha 4, Česká republika

společnost zastupuje kterýkoli člen představenstva samostatně

od 11. 7. 2014

Jménem společnosti jedná ve všech záležitostech každý z členů představenstva samostatně.

do 11. 7. 2014 od 8. 5. 2010

Jménem společnosti jednají ve všech záležitostech předseda představenstva s jedním ze členů představenstva společně.

do 8. 5. 2010 od 2. 12. 2009

Jménem společnosti jedná ve všech záležitostech kterýkoli člen představenstva samostatně. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis kterýkoli člen představenstva samostatně.

do 2. 12. 2009 od 19. 12. 2000

Společnost zastupují a jejím jménem jednají společně všichni členové představenstva nebo společně nejméně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda představenstva anebo samostatně člen představenstva na základě písemného zmocnění představenstvem. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně všichni členové představenstva nebo společně nejméně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda představenstva nebo samostatně člen představenstva na základě písemného zmocnění představenstvem.

do 19. 12. 2000 od 3. 4. 1997

Jménem společnosti jedná kterýkoliv člen představenstva. Za společnost podepisují vždy dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo strojem nebo rukou rukou napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí společně svůj podpis dva členové představenstva.

do 3. 4. 1997 od 25. 5. 1995

Jménem společnosti jednají vždy společně alespoň jeden člen představenstva spolu s ředitelem.

do 25. 5. 1995 od 26. 10. 1993

Akcionáři

WOOD & Company Group S.A.

boulevard F.W. Raiffeisen 17, Lucemburské velkovévodství, Luxembourg, 2411

od 8. 9. 2022

WOOD & Company Group S.A.

rue Gabriel Lippmann, Lucemburské velkovévodství, Munsbach

do 8. 9. 2022 od 31. 10. 2011

WOOD & Company Group S.A.

Parc d´Activites Syrdall, Lucemburské velkovévodství, Munsbach

do 31. 10. 2011 od 2. 12. 2009
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).