Hlavní navigace

Wüstenrot hypoteční banka a.s.

Firma Wüstenrot hypoteční banka a.s., akciová společnost, vznikla dne 23. 12. 2002. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 8055, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 1 090 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

26747154

Sídlo:

Na hřebenech II 1718/8, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

23. 12. 2002

DIČ:

Skupinove_DP

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

64190 Ostatní peněžní zprostředkování
649 Ostatní finanční zprostředkování

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 8055, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Wüstenrot hypoteční banka a.s. od 23. 12. 2002

Právní forma

Akciová společnost od 23. 12. 2002

adresa

Na hřebenech II 1718/8
Praha 14000 od 17. 2. 2016

adresa

Na Hřebenech II 1718/8
Praha 4 14023 do 17. 2. 2016 od 12. 2. 2009

adresa

náměstí Kinských 2/602
Praha 5 15000 do 12. 2. 2009 od 26. 11. 2004

adresa

Zborovská 27/716
Praha 5 15021 do 26. 11. 2004 od 23. 12. 2002

Předmět podnikání

vydávání a správa platebních prostředků, v rozsahu poskytování aplikace internetového bankovnictví od 4. 1. 2011

investování do cenných papírů na vlastní účet od 7. 1. 2004

přijímání vkladů od veřejnosti od 23. 12. 2002

poskytování úvěrů od 23. 12. 2002

platební styk a zúčtování od 23. 12. 2002

vydávání hypotečních zástavních listů od 23. 12. 2002

poskytování bankovních informací od 23. 12. 2002

Ostatní skutečnosti

Počet členů dozorčí rady: 3 od 12. 5. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 12. 5. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 5 do 14. 6. 2016 od 12. 5. 2014

a) mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 8.6.2012 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 170.000.000,--Kč (slovy: jedno sto sedmdesát milionů korun českých) z částky ve výši 920.000.000,--Kč (slovy: devět set dvacet m ilionů korun) /současná výše základního kapitálu společnosti/ na částku ve výši 1.090.000.000,--Kč (slovy: jedna miliarda devadesát milionů korun českých) /nová výše základního kapitálu společnosti/ upsáním nových akcií v rámci již existující emise s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 170 ks (slovy: jedno sto sedmdesáti kusů) kmenových akcií na jméno vydaných v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,--Kč (slovy: jeden milion korun českých) každá. Akcie budou upsány peněžitý mi vklady. Emisní kurz každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě. c) Základní kapitál se bude zvyšovat tak, že všechny nové akcie budou upsány na základě dohody akcionářů v souladu s § 205 obchodního zákoníku. d) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou budou všechny upsány akcionáři na základě jejich dohody podle § 205 obchodního zákoníku. e) Určuje se, že dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku bude uzavřena v sídle společnosti na adrese Praha 4, Na Hřebenech II 1718/8, PSČ 140 23 formou notářského zápisu. Lhůta pro uzavření této dohody činí tři (3) týdny a začíná běžet ode dne ná sledujícího po dni, ve kterém byli akcionáři seznámeni se zápisem usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O tomto budou akcionáři informováni představenstvem způsobem stanoveným pro svolávání valné hromady. f) Všechny peněžité vklady odpovídající celému emisnímu kurzu upsaných akcií bude třeba splatit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne, kdy akcie byly upsány, resp. kdy byla uzavřena dohoda akcionářů na zvláštní k tomu účelu zřízený účet číslo 56100/7980 veden ý Wüstenrot hypoteční bankou a.s. na jméno společnosti. do 25. 7. 2012 od 19. 6. 2012

a) Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 4.11.2011 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 150.000.000,--Kč (slovy: jedno sto padesát milionů korun českých) z částky ve výši 770,000.000,--Kč (slovy: sedm set sedmdesát milionů korun českých) /současná výše základního kapitálu společnosti/ na částku ve výši 920,000.000,--Kč (slovy: devět set dvacet milionů korun českých) /nová výše základního kapitálu společnosti/ upsáním nových akcií v rámci již existující emise s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 150 ks (slovy: jedno sto padesáti kusů) kmenových akcií na jméno, vydaných v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1,000.000,--Kč (slovy: jeden milion korun českých) každá. Akcie budou upsány peněžitým i vklady. Emisní kurz každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě. c) Základní kapitál se bude zvyšovat tak, že všechny nové akcie budou upsány na základě dohody akcionářů v souladu s § 205 obchodního zákoníku. d) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou upsány akcionáři na základě jejich dohody podle § 205 obchodního zákoníku. e) Určuje se, že dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku bude uzavřena v sídle společnosti na adrese Praha 4, Na Hřebenech II 1718/8, PSČ 140 23 formou notářského zápisu. Lhůta pro uzavření této dohody činí tři (3) týdny a začíná běžet ode dne ná sledujícího po dni, ve kterém byli akcionáři seznámeni se zápisem usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O tomto budou akcionáři informováni představenstvem způsobem stanoveným pro svolání valné hromady. f) Všechny peněžité vklady odpovídající celému emisnímu kurzu upsaných akcií bude třeba splatit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne, kdy byly akcie upsány, resp. kdy byla uzavřena dohoda akcionářů na zvláštní k tomu účelu zřízený účet číslo 56100/7980 veden ý Wüstenrot hypoteční bankou a.s. na jméno společnosti. do 22. 12. 2011 od 14. 11. 2011

a) Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 01.12.2010 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 170.000.000,-- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát milionů korun českých) z částky ve výši 600.000.000,-- Kč (slovy: šest set milio nů korun českých)/současná výše základního kapitálu společnosti/ na částku ve výši 770.000.000,-- Kč (slovy: sedm set sedmdesát milionů korun českých)/nová výše základního kapitálu společnosti/ upsáním nových akcií v rámci již existující emise s tím, že s e nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 170 ks (slovy: jedno sto sedmdesáti kusů) kmenových akcií na jméno, vydaných v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) každá. Akcie budou upsány peněži tými vklady. Emisní kurs každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě. c) Základní kapitál se bude zvyšovat tak, že všechny nové akcie budou upsány na základě dohody akcionářů v souladu s § 205 obchodního zákoníku. d) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány akcionáři na základě jejich dohody podle § 205 obchodního zákoníku. e) Určuje se, že dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku bude uzavřena v sídle společnosti na adrese Praha 4, Na Hřebenech II 1718/8, PSČ 140 23, formou notářského zápisu. Lhůta pro uzavření této dohody činí tři (3) týdny a začíná běžet ode dne n ásledujícího po dni, ve kterém byli akcionáři seznámeni se zápisem usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O tomto budou akcionáři informováni představenstvem způsobem stanoveným pro svolání valné hromady. f) Všechny peněžité vklady odpovídající celému emisnímu kurzu upsaných akcií bude třeba splatit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne, kdy byly akcie upsány, resp. kdy byla uzavřena dohoda akcionářů, na zvláštní k tomu účelu zřízený účet číslo 56100/7980, ved ený Wüstenrot hypoteční bankou a.s. na jméno společnosti. do 18. 2. 2011 od 8. 12. 2010

Kapitál

Základní kapitál

vklad 1 090 000 000 Kč

od 25. 7. 2012

Základní kapitál

vklad 920 000 000 Kč

do 25. 7. 2012 od 22. 12. 2011

Základní kapitál

vklad 770 000 000 Kč

do 22. 12. 2011 od 18. 2. 2011

Základní kapitál

vklad 600 000 000 Kč

do 18. 2. 2011 od 23. 12. 2002
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 1 090 od 25. 7. 2012
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 920 do 25. 7. 2012 od 22. 12. 2011
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 770 do 22. 12. 2011 od 18. 2. 2011
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 600 do 18. 2. 2011 od 24. 3. 2004
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 600 do 24. 3. 2004 od 23. 12. 2002

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Lars Kohler

člen představenstva

První vztah: 6. 1. 2020

vznik členství: 1. 1. 2020

vznik funkce: 1. 1. 2020

Kastanienallee 45/1, Ludwigsburg, 716 38, Spolková republika Německo

Další vztah k této osobě

Christian Beutel

člen představenstva

První vztah: 30. 10. 2019

vznik členství: 15. 10. 2019

vznik funkce: 15. 10. 2019

Raiffeisenstraße 14a, Feldheim, 866 94, Spolková republika Německo

Další vztah k této osobě

Bc. Michael Pupala

předseda představenstva

První vztah: 15. 1. 2018

vznik členství: 1. 1. 2018

vznik funkce: 4. 1. 2018

Dělnická 444, Dolní Břežany, 252 41, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Martin Horčička

člen představenstva

První vztah: 1. 4. 2018 - Poslední vztah: 10. 9. 2019

vznik členství: 1. 4. 2018

zánik členství: 22. 8. 2019

zánik funkce: 22. 8. 2019

K parku 729, Praha, 164 00, Česká republika

Lars Kohler

člen představenstva

První vztah: 15. 1. 2018 - Poslední vztah: 6. 1. 2020

vznik členství: 3. 1. 2017

zánik členství: 31. 12. 2019

zánik funkce: 31. 12. 2019

Kastanienallee 45/1, Ludwigsburg, 716 38, Spolková republika Německo

JUDr. Boris Čuchran

člen představenstva

První vztah: 8. 10. 2017 - Poslední vztah: 7. 3. 2018

vznik členství: 1. 12. 2016

zánik členství: 23. 2. 2018

vznik funkce: 1. 12. 2016

zánik funkce: 23. 2. 2018

Laubova 1626/3, Praha, 130 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • jednatel

  LAUBIX s.r.o.

  Laubova 1626/3, Praha, 130 00

 • Jednatel

  Lativ s.r.o.

  Laubova 1626/3, Praha Vinohrady (Praha 3), 130 00

JUDr. Boris Čuchran

člen představenstva

První vztah: 8. 10. 2017 - Poslední vztah: 7. 3. 2018

vznik členství: 1. 12. 2016

zánik členství: 23. 2. 2018

vznik funkce: 1. 12. 2016

zánik funkce: 23. 2. 2018

Laubova 1626/3, Praha, 130 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • jednatel

  LAUBIX s.r.o.

  Laubova 1626/3, Praha, 130 00

 • Jednatel

  Lativ s.r.o.

  Laubova 1626/3, Praha Vinohrady (Praha 3), 130 00

Lars Kohler

předseda představenstva

První vztah: 16. 1. 2017 - Poslední vztah: 15. 1. 2018

vznik členství: 3. 1. 2017

zánik členství: 3. 1. 2018

vznik funkce: 10. 1. 2017

zánik funkce: 3. 1. 2018

Kastanienallee 45/1, Ludwigsburg, 716 38, Spolková republika Německo

Lars Kohler

předseda představenstva

První vztah: 16. 1. 2017 - Poslední vztah: 15. 1. 2018

vznik členství: 3. 1. 2017

zánik členství: 3. 1. 2018

vznik funkce: 10. 1. 2017

zánik funkce: 3. 1. 2018

Kastanienallee 45/1, Ludwigsburg, 716 38, Spolková republika Německo

JUDr. Boris Čuchran

člen představenstva

První vztah: 2. 12. 2016 - Poslední vztah: 8. 10. 2017

vznik členství: 1. 12. 2016

vznik funkce: 1. 12. 2016

Strážovská 342/15, Praha, 153 00, Česká republika

JUDr. Boris Čuchran

člen představenstva

První vztah: 2. 12. 2016 - Poslední vztah: 8. 10. 2017

vznik členství: 1. 12. 2016

vznik funkce: 1. 12. 2016

Strážovská 342/15, Praha, 153 00, Česká republika

Kurt Scheuermann

člen představenstva

První vztah: 15. 8. 2016 - Poslední vztah: 15. 1. 2018

vznik členství: 1. 8. 2015

zánik členství: 31. 12. 2017

vznik funkce: 1. 8. 2015

zánik funkce: 31. 12. 2017

Danziger Straße 4/1, Korntal-Münchingen, 708 25, Spolková republika Německo

Kurt Scheuermann

člen představenstva

První vztah: 15. 8. 2016 - Poslední vztah: 15. 1. 2018

vznik členství: 1. 8. 2015

zánik členství: 31. 12. 2017

vznik funkce: 1. 8. 2015

zánik funkce: 31. 12. 2017

Danziger Straße 4/1, Korntal-Münchingen, 708 25, Spolková republika Německo

Ing. Josef Bratršovský

člen představenstva

První vztah: 17. 2. 2016 - Poslední vztah: 8. 7. 2016

vznik členství: 6. 1. 2012

zánik členství: 13. 6. 2016

Na Výsluní 1216, Chotěboř, 583 01, Česká republika

Ing. Josef Bratršovský

člen představenstva

První vztah: 17. 2. 2016 - Poslední vztah: 8. 7. 2016

vznik členství: 6. 1. 2012

zánik členství: 13. 6. 2016

Na Výsluní 1216, Chotěboř, 583 01, Česká republika

Lars Kohler

Předseda představenstva

První vztah: 17. 2. 2016 - Poslední vztah: 16. 1. 2017

vznik členství: 2. 1. 2014

zánik členství: 2. 1. 2017

vznik funkce: 8. 1. 2016

zánik funkce: 2. 1. 2017

Kastanienallee 45/1, Ludwigsburg, 716 38, Spolková republika Německo

Lars Kohler

Předseda představenstva

První vztah: 17. 2. 2016 - Poslední vztah: 16. 1. 2017

vznik členství: 2. 1. 2014

zánik členství: 2. 1. 2017

vznik funkce: 8. 1. 2016

zánik funkce: 2. 1. 2017

Kastanienallee 45/1, Ludwigsburg, 716 38, Spolková republika Německo

Kurt Scheuermann

člen představenstva

První vztah: 28. 8. 2015 - Poslední vztah: 15. 8. 2016

vznik členství: 1. 8. 2015

vznik funkce: 1. 8. 2015

Am Gänsegarten 11, Korntal-Münchingen, 708 25, Spolková republika Německo

Kurt Scheuermann

člen představenstva

První vztah: 28. 8. 2015 - Poslední vztah: 15. 8. 2016

vznik členství: 1. 8. 2015

vznik funkce: 1. 8. 2015

Am Gänsegarten 11, Korntal-Münchingen, 708 25, Spolková republika Německo

Pavel Vaněk

předseda představenstva

První vztah: 7. 8. 2015 - Poslední vztah: 17. 2. 2016

vznik členství: 21. 10. 2008

zánik členství: 31. 12. 2015

vznik funkce: 17. 12. 2008

zánik funkce: 31. 12. 2015

Nad Komornickou 205/6, Praha, 160 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Lars Kohler

člen představenstva

První vztah: 15. 4. 2014 - Poslední vztah: 17. 2. 2016

vznik členství: 2. 1. 2014

Kastanienallee 45/1, Ludwigsburg, 716 38, Spolková republika Německo

Dirk Hendrik Lehner

člen představenstva

První vztah: 24. 1. 2013 - Poslední vztah: 28. 8. 2015

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 31. 5. 2015

zánik funkce: 31. 5. 2015

St. Paul 11/b, Erding, 854 35, Spolková republika Německo

Ing. Josef Bratršovský

člen představenstva

První vztah: 17. 1. 2012 - Poslední vztah: 17. 2. 2016

vznik členství: 6. 1. 2012

Na Výsluní 1216, Chotěboř, 583 01, Česká republika

David Chmelař

člen představenstva

První vztah: 17. 1. 2012 - Poslední vztah: 14. 12. 2015

vznik členství: 6. 1. 2012

zánik členství: 21. 10. 2015

Rooseveltova 256/6, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Jan Vlček

člen představenstva

První vztah: 8. 12. 2010 - Poslední vztah: 5. 1. 2012

vznik členství: 1. 7. 2006

zánik členství: 30. 11. 2011

Křižíkova 159/56, Praha 8, 186 00, Česká republika

Ing. Jan Vlček

člen představenstva

První vztah: 2. 2. 2009 - Poslední vztah: 2. 2. 2009

vznik členství: 1. 7. 2006

vznik funkce: 25. 6. 2008

zánik funkce: 17. 12. 2008

Máchova 56/20, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Jan Vlček

člen představenstva

První vztah: 2. 2. 2009 - Poslední vztah: 8. 12. 2010

vznik členství: 1. 7. 2006

Máchova 56/20, Praha 2, 120 00, Česká republika

Pavel Vaněk

předseda představenstva

První vztah: 2. 2. 2009 - Poslední vztah: 7. 8. 2015

vznik členství: 21. 10. 2008

vznik funkce: 17. 12. 2008

Nad Komornickou 205/6, Praha 6, 160 00, Česká republika

Lars Kohler

První vztah: 2. 2. 2009 - Poslední vztah: 2. 2. 2009

vznik členství: 1. 1. 2009

Ludwigsburg, Kastanienallee 45/1, 71638, Spolková republika Německo

Lars Kohler

člen představenstva

První vztah: 2. 2. 2009 - Poslední vztah: 15. 4. 2014

vznik členství: 1. 1. 2009

zánik členství: 1. 1. 2014

Ludwigsburg, Kastanienallee 45/1, 71638, Spolková republika Německo

Pavel Vaněk

člen představenstva

První vztah: 3. 11. 2008 - Poslední vztah: 2. 2. 2009

vznik členství: 21. 10. 2008

Nad Komornickou 205/6, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Jan Vlček

předseda představenstva

První vztah: 18. 7. 2008 - Poslední vztah: 2. 2. 2009

vznik členství: 1. 7. 2006

vznik funkce: 25. 6. 2008

Máchova 56/20, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Ivo Sebera

člen představenstva

První vztah: 6. 8. 2007 - Poslední vztah: 3. 11. 2008

vznik členství: 11. 7. 2007

zánik členství: 26. 8. 2008

Jižní 530, Borovany, 373 12, Česká republika

Dr. Hans Jürgen Wohlrabe

předseda představenstva

První vztah: 6. 8. 2007 - Poslední vztah: 18. 7. 2008

vznik členství: 11. 7. 2007

zánik členství: 24. 6. 2008

vznik funkce: 11. 7. 2007

zánik funkce: 24. 6. 2008

Výchozí 21/3, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Jan Vlček

člen představenstva

První vztah: 6. 8. 2007 - Poslední vztah: 18. 7. 2008

vznik členství: 1. 7. 2006

vznik funkce: 28. 7. 2006

zánik funkce: 10. 7. 2007

Máchova 56/20, Praha 2, 120 00, Česká republika

JUDr. Pavel Pektor

člen představenstva

První vztah: 6. 8. 2007 - Poslední vztah: 2. 2. 2009

vznik členství: 11. 7. 2007

zánik členství: 31. 12. 2008

K Haltýři 686/11, Praha 8, 180 00, Česká republika

Ing. Jan Vlček

předseda představenstva

První vztah: 31. 7. 2006 - Poslední vztah: 6. 8. 2007

vznik členství: 1. 7. 2006

vznik funkce: 28. 7. 2006

Máchova 56/20, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Jan Vlček

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 2006 - Poslední vztah: 31. 7. 2006

vznik členství: 1. 7. 2006

Máchova 56/20, Praha 2, 120 00, Česká republika

Dkfm Wolfgang Siller

První vztah: 1. 4. 2006 - Poslední vztah: 10. 5. 2007

vznik členství: 1. 4. 2006

zánik členství: 26. 4. 2007

Tulln, Grünwaldgasse 25 a, 3430, Rakouská republika

Friedrich Klaiber

Člen

První vztah: 23. 12. 2002 - Poslední vztah: 1. 4. 2006

vznik členství: 23. 12. 2002

zánik členství: 31. 3. 2006

vznik funkce: 23. 12. 2002

bytem v ČR Janáčkovo nábřeží 23, Praha 5, PSČ: 150 21 do 1. 4. 2006 od 23. 12. 2002

Frankenstrasse 9, 71701 Schwieberdingen, Spolková republika Německo

Doc.Ing. František Pavelka CSc.

Předseda

První vztah: 23. 12. 2002 - Poslední vztah: 30. 6. 2006

vznik členství: 23. 12. 2002

zánik členství: 30. 6. 2006

vznik funkce: 23. 12. 2002

zánik funkce: 30. 6. 2006

Sládkovičova 1306/11, Praha 4, 142 00, Česká republika

Franz Meisel

Člen

První vztah: 23. 12. 2002 - Poslední vztah: 6. 8. 2007

vznik členství: 23. 12. 2002

zánik členství: 10. 7. 2007

vznik funkce: 23. 12. 2002

bytem v ČR: Janáčkovo nábřeží 23, Praha 5, PSČ: 150 21 do 6. 8. 2007 od 23. 12. 2002

Kotzmannsreuth 42, 95473 Creussen, Spolková republika Německo

Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně nebo člen představenstva společně s prokuristou. Členem představenstva pověřeným právním jednáním vůči zaměstnancům společnosti je ve smyslu § 164 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského záko níku, předseda představenstva společnosti.

od 16. 1. 2017

Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně nebo člen představenstva společně s prokuristou.

do 16. 1. 2017 od 12. 5. 2014

Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně.

do 12. 5. 2014 od 5. 10. 2010

Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně nebo člen představenstva společně s prokuristou. Podepisování za společnost se provádí tak, že osoby oprávněné jednat připojí své jméno k vytištěné nebo napsané firmě. Prokurista uvede vž dy u svého jména dodatek označující prokuru.

do 5. 10. 2010 od 24. 6. 2005

Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se provádí tak, že osoby oprávněné jednat jménem společnosti připojí své jméno k vytištěné nebo napsané firmě společnosti.

do 24. 6. 2005 od 23. 12. 2002

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Thilo Grutschnig

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 5. 2019

vznik členství: 1. 5. 2019

Kirchheimerstr. 55, Ostfildern, 737 60, Spolková republika Německo

Další vztah k této osobě

Jürgen Steffan

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 5. 2019

vznik členství: 1. 5. 2019

vznik funkce: 1. 5. 2019

Heilbronner Str. 8/2, Ludwigsburg, 716 34, Spolková republika Německo

Další vztah k této osobě

Marlies Wiest-Jetter

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 5. 2019

vznik členství: 1. 5. 2019

Poppenweilerstr. 24-1, Ludwigsburg, 716 40, Spolková republika Německo

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Jürgen Steffan

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 6. 2016 - Poslední vztah: 24. 5. 2019

vznik členství: 22. 6. 2016

zánik členství: 30. 4. 2019

vznik funkce: 22. 6. 2016

zánik funkce: 30. 4. 2019

Heilbronner Str 8/2, Ludwigsburg, Spolková republika Německo

Christoph Stefanides

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 14. 6. 2016 - Poslední vztah: 24. 5. 2019

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 30. 4. 2019

vznik funkce: 25. 11. 2015

zánik funkce: 30. 4. 2019

Brühlbachweg 5, Stuttgart, Spolková republika Německo

Jürgen Steffan

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 8. 2015 - Poslední vztah: 22. 6. 2016

vznik členství: 21. 6. 2013

zánik členství: 21. 6. 2016

vznik funkce: 25. 8. 2014

zánik funkce: 21. 6. 2016

Heilbronner Str 8/2, Ludwigsburg, 716 34, Spolková republika Německo

Jürgen Steffan

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 8. 2015 - Poslední vztah: 22. 6. 2016

vznik členství: 21. 6. 2013

zánik členství: 21. 6. 2016

vznik funkce: 25. 8. 2014

zánik funkce: 21. 6. 2016

Heilbronner Str 8/2, Ludwigsburg, 716 34, Spolková republika Německo

Thilo Grutschnig

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 8. 2015 - Poslední vztah: 24. 5. 2019

vznik členství: 1. 8. 2015

zánik členství: 30. 4. 2019

vznik funkce: 1. 8. 2015

zánik funkce: 30. 4. 2019

Kirchheimerstr. 55, Ostfildern, 737 60, Spolková republika Německo

Dr. Wolfgang Breuer

Člen dozorčí rady

První vztah: 2. 8. 2014 - Poslední vztah: 28. 8. 2015

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 31. 5. 2015

zánik funkce: 31. 5. 2015

Villestr. 30, Kerpen, 501 69, Spolková republika Německo

Christoph Stefanides

Člen dozorčí rady

První vztah: 2. 8. 2014 - Poslední vztah: 14. 6. 2016

vznik členství: 1. 7. 2014

Brühlbachweg 5, Stuttgart, 705 65, Spolková republika Německo

Christoph Stefanides

Člen dozorčí rady

První vztah: 2. 8. 2014 - Poslední vztah: 14. 6. 2016

vznik členství: 1. 7. 2014

Brühlbachweg 5, Stuttgart, 705 65, Spolková republika Německo

Dr. Jan Martin Wicke

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 4. 2014 - Poslední vztah: 2. 8. 2014

vznik členství: 31. 3. 2009

zánik členství: 30. 4. 2014

vznik funkce: 26. 11. 2013

zánik funkce: 30. 4. 2014

Wellingstrasse 5, Stuttgart, 706 19, Spolková republika Německo

Jürgen Steffan

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 15. 4. 2014 - Poslední vztah: 28. 8. 2015

vznik členství: 21. 6. 2013

vznik funkce: 26. 11. 2013

zánik funkce: 24. 8. 2014

Heilbronner Str 8/2, Ludwigsburg, 716 34, Spolková republika Německo

Thomas Grosse

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 8. 2013 - Poslední vztah: 2. 8. 2014

vznik členství: 21. 6. 2013

zánik členství: 15. 5. 2014

Lenzhalde 18, Stuttgart, 701 92, Spolková republika Německo

Jürgen Steffan

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 8. 2013 - Poslední vztah: 15. 4. 2014

vznik členství: 21. 6. 2013

Heilbronner Str 8/2, Ludwigsburg, 716 34, Spolková republika Německo

Dr. Jan Martin Wicke

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 5. 10. 2010 - Poslední vztah: 15. 4. 2014

vznik členství: 31. 3. 2009

vznik funkce: 9. 12. 2009

zánik funkce: 25. 11. 2013

Stuttgart, Wellingstrasse 5, 70619, Spolková republika Německo

Dr. Jan Martin Wicke

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 5. 10. 2010 - Poslední vztah: 15. 4. 2014

vznik členství: 31. 3. 2009

vznik funkce: 9. 12. 2009

zánik funkce: 25. 11. 2013

Stuttgart, Wellingstrasse 5, 70619, Spolková republika Německo

Dr. Alexander Erdland

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 10. 2010 - Poslední vztah: 27. 8. 2013

vznik členství: 11. 11. 2008

zánik členství: 11. 6. 2013

vznik funkce: 26. 2. 2010

zánik funkce: 11. 6. 2013

Michelfeld - Gnadental, Haldenweg 9, 745 45, Spolková republika Německo

Dr. Jan Martin Wicke

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 6. 2009 - Poslední vztah: 5. 10. 2010

vznik členství: 31. 3. 2009

Stuttgart, Wellingstrasse 5, 70619, Spolková republika Německo

Matthias Lechner

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 3. 2009 - Poslední vztah: 27. 8. 2013

vznik členství: 11. 11. 2008

zánik členství: 11. 6. 2013

Leonberg, Hoffmannstr. 175, 71229, Spolková republika Německo

Wolfgang Radlegger

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 3. 2009 - Poslední vztah: 25. 6. 2009

vznik členství: 11. 11. 2008

zánik členství: 30. 3. 2009

Salzburg, Prinzingerstrasse 10, 5020, Rakouská republika

Dr. Alexander Erdland

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 3. 2009 - Poslední vztah: 5. 10. 2010

vznik členství: 11. 11. 2008

Michelfeld - Gnadental, Haldenweg 9, 745 45, Spolková republika Německo

Matthias Lechner

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 6. 2007 - Poslední vztah: 12. 3. 2009

vznik členství: 27. 4. 2007

zánik členství: 10. 11. 2008

Hoffmanstr. 175, Leonberg, 712 29, Spolková republika Německo

Dr. Alexander Erdland

předseda

První vztah: 1. 12. 2006 - Poslední vztah: 12. 3. 2009

vznik členství: 1. 11. 2006

zánik členství: 10. 11. 2008

vznik funkce: 16. 11. 2006

zánik funkce: 10. 11. 2008

1.Na valné hromadě dne 31.10.2006 došlo k volbě člena dozorčí rady, na jednání dozorčí rady dne 16.11.2006 došlo k volbě předsedy dozorčí rady. 2. Případnou korespodnednci ve věcech rejstříkového řízení členům dozorčí rady je možné doručovat i prostřednictvím navrhovatele, to je na adresu navhrovatele. do 12. 3. 2009 od 1. 12. 2006

Michelfeld - Gnadental, Haldenweg 9, 745 45, Spolková republika Německo

Dr. Alexander Erdland

člen

První vztah: 1. 12. 2006 - Poslední vztah: 12. 3. 2009

vznik členství: 1. 11. 2006

zánik členství: 10. 11. 2008

Michelfeld - Gnadental, Haldenweg 9, 745 45, Spolková republika Německo

Wolfgang Radlegger

člen

První vztah: 9. 2. 2004 - Poslední vztah: 12. 3. 2009

vznik členství: 10. 11. 2003

zánik členství: 10. 11. 2008

vznik funkce: 10. 11. 2003

zánik funkce: 10. 11. 2008

Prinzingerstrasse 10, 5020 Salzburg, Rakouská republika

Dr. Wolfgang Maile

člen

První vztah: 9. 2. 2004 - Poslední vztah: 12. 6. 2007

vznik členství: 10. 11. 2003

zánik členství: 26. 4. 2007

vznik funkce: 10. 11. 2003

zánik funkce: 26. 4. 2007

Dr.-Beyerle-Strasse 6, 73453 Abtsgmünd-Hohenstadt, Spolková republika Německo

Matthias Schell

člen

První vztah: 9. 2. 2004 - Poslední vztah: 1. 12. 2006

zánik členství: 31. 10. 2006

vznik funkce: 10. 11. 2003

Sonnenhang 15/1, 71409 Schwaikheim, Spolková republika Německo

Dr. Wolfgang Maile

Člen

První vztah: 23. 12. 2002 - Poslední vztah: 9. 2. 2004

vznik členství: 23. 12. 2002

zánik členství: 10. 11. 2003

vznik funkce: 23. 12. 2002

zánik funkce: 10. 11. 2003

Dr.-Beyerle-Strasse 6, 73453 Abtsgmünd-Hohenstadt, Spolková republika Německo

Matthias Schell

Člen

První vztah: 23. 12. 2002 - Poslední vztah: 9. 2. 2004

vznik členství: 23. 12. 2002

zánik členství: 10. 11. 2003

vznik funkce: 23. 12. 2002

zánik funkce: 10. 11. 2003

Sonnenhang 15/1, 71409 Schwaikheim, Spolková republika Německo

Wolfgang Radlegger

Člen

První vztah: 23. 12. 2002 - Poslední vztah: 9. 2. 2004

vznik členství: 23. 12. 2002

zánik členství: 10. 11. 2003

vznik funkce: 23. 12. 2002

zánik funkce: 10. 11. 2003

Prinzingerstrasse 10, 5020 Salzburg, Rakouská republika

Statutární orgán - představenstvo

1 fyzická osoba

Lars Kohler

člen představenstva

První vztah: 2. 2. 2009

vznik členství: 1. 1. 2009

Ludwigsburg, Kastanienallee 45/1, 71638, Spolková republika Německo

Historické vztahy

Lars Kohler

První vztah: 2. 2. 2009 - Poslední vztah: 2. 2. 2009

vznik členství: 1. 1. 2009

Ludwigsburg, Kastanienallee 45/1, 71638, Spolková republika Německo

Dkfm Wolfgang Siller

První vztah: 1. 4. 2006 - Poslední vztah: 10. 5. 2007

vznik členství: 1. 4. 2006

zánik členství: 26. 4. 2007

Tulln, Grünwaldgasse 25 a, 3430, Rakouská republika

Friedrich Klaiber

Člen

První vztah: 23. 12. 2002 - Poslední vztah: 1. 4. 2006

vznik členství: 23. 12. 2002

zánik členství: 31. 3. 2006

vznik funkce: 23. 12. 2002

bytem v ČR Janáčkovo nábřeží 23, Praha 5, PSČ: 150 21

Frankenstrasse 9, 71701 Schwieberdingen, Spolková republika Německo

Franz Meisel

Člen

První vztah: 23. 12. 2002 - Poslední vztah: 6. 8. 2007

vznik členství: 23. 12. 2002

zánik členství: 10. 7. 2007

vznik funkce: 23. 12. 2002

bytem v ČR: Janáčkovo nábřeží 23, Praha 5, PSČ: 150 21

Kotzmannsreuth 42, 95473 Creussen, Spolková republika Německo

Další vztahy firmy Wüstenrot hypoteční banka a.s.

Historické vztahy

Ing. Jiří Mazúch

První vztah: 24. 6. 2005 - Poslední vztah: 12. 3. 2008

Maková 940, Šestajovice, 250 92, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Akcionáři

Wüstenrot & Württembergische AG

Gutenbergstr. 30, Spolková republika Německo, Stuttgart, 701 76

od 15. 8. 2016

Wüstenrot & Württembergische AG

Spolková republika Německo

do 22. 4. 2010 od 10. 6. 2009

Insolvenční rejstřík

Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).