Hlavní navigace

ZEAS Bánov, a.s.

Firma ZEAS Bánov, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1627, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 148 391 100 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

60755253

Sídlo:

Bánov 676, 687 54

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

14. 6. 1995

DIČ:

CZ60755253

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

014 Živočišná výroba
22290 Výroba ostatních plastových výrobků
28990 Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.
29100 Výroba motorových vozidel a jejich motorů
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
4671 Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky
46900 Nespecializovaný velkoobchod
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
49410 Silniční nákladní doprava
61 Telekomunikační činnosti
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
69200 Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1627, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

ZEAS Bánov, a.s. od 14. 6. 1995

Právní forma

Akciová společnost od 14. 6. 1995

adresa

676
Bánov 68754 od 9. 9. 2015

adresa

676
Bánov 68754 do 9. 9. 2015 od 14. 6. 1995

Předmět podnikání

zemědělská výroba od 11. 8. 2005

přípravné práce pro stavby od 11. 8. 2005

pronájem a půjčování věcí movitých od 11. 8. 2005

nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) od 11. 8. 2005

realitní činnost od 11. 8. 2005

poskytování technických služeb od 11. 8. 2005

podniky zajišťující ostrahu majetku a osob od 11. 8. 2005

skladování zboží a manipulace s nákladem od 11. 8. 2005

technické činnosti v dopravě od 11. 8. 2005

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej od 12. 1. 2002

opravy silničních vozidel od 12. 1. 2002

opravy pracovních strojů do 11. 8. 2005 od 12. 1. 2002

výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví do 11. 8. 2005 od 12. 1. 2002

silniční motorová doprava nákladní od 12. 1. 2002

činnost účetních poradců do 11. 8. 2005 od 12. 1. 2002

nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod od 12. 1. 2002

zemní práce do 11. 8. 2005 od 11. 6. 1996

výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů do 11. 8. 2005 od 11. 6. 1996

výroba a opravy zemědělských strojů do 12. 1. 2002 od 22. 9. 1995

opravy motorových vozidel do 12. 1. 2002 od 22. 9. 1995

silniční motorová doprava do 8. 6. 1998 od 22. 9. 1995

výroba ochranných pomůcek a pracovních oděvů do 11. 8. 2005 od 22. 9. 1995

zámečnictví do 11. 8. 2005 od 22. 9. 1995

kovoobrábění do 11. 8. 2005 od 22. 9. 1995

klempířství do 11. 8. 2005 od 22. 9. 1995

truhlářství do 11. 8. 2005 od 22. 9. 1995

výroba dílců z termosetů a termoplastů do 12. 1. 2002 od 19. 7. 1995

obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 12. 1. 2002 od 19. 7. 1995

zemědělská prvovýroba do 11. 8. 2005 od 14. 6. 1995

Ostatní skutečnosti

Společnost ZEAS Bánov, a.s. se sloučila fúzí sloučením se zanikající společností Ekologická farma Stupava, s.r.o., se sídlem č.p. 136, 686 01 Stupava, identifikační číslo: 26279118, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41412, a přešlo na ni veškeré jmění společnosti Ekologická farma Stupava, s.r.o. od 25. 4. 2018

Valná hromada společnosti rozhodla dne 5.1.2018 o přechodu všech ostatních akcií společnosti na osobu hlavního akcionáře takto: Valná hromada ve smyslu § 382 ZOK určuje, že hlavním akcionářem společnosti ZEAS Bánov, a.s., se sídlem č. p. 676, 687 54 Bánov, IČO: 60755253, zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 1627 (dále jen společnost) je obchodní společnost LUKROM, spol. s r.o., IČO: 18188281, se sídlem Lípa 81, PSČ 763 11, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 1504 (dále jen hlavní akcionář), když hlavní akcionář vlastní 1.944 kusů akcií společnosti na jméno sérií A a E, vždy ve jmenovité hodnotě 45.000,- Kč, celkem tedy v nominální hodnotě 87.480.000,- Kč;3.951 kusů akcií společnosti na jméno sérií B a F, vždy ve jmenovité hodnotě 9.000,- Kč, celkem tedy v nominální hodnotě 35.559.000,- Kč; 1.305 kusů akcií společnosti na jméno sérií C a G, vždy ve jmenovité hodnotě 4.500,- Kč, celkem tedy v nominální hodnotě 5.872.500,- Kč a 7.166 kusů akcií společnosti na jméno sérií D a H, vždy ve jmenovité hodnotě 900,- Kč, celkem tedy v nominální hodnotě 6.449.400,- Kč. Základní kapitál společnosti ZEAS Bánov, a.s. činí celkem 148.391.100,- Kč a je rozdělen na 2.090 kusů akcií společnosti na jméno sérií A a E, vždy ve jmenovité hodnotě 45.000,- Kč každá z nich, 4.499 kusů akcií společnosti na jméno sérií B a F, vždy ve jmenovité hodnotě 9.000,- Kč každá z nich, 1.485 kusů akcií společnosti na jméno sérií C a G vždy ve jmenovité hodnotě 4.500,- Kč každá z nich a 7.964 kusů akcií společnosti na jméno sérií D a H, vždy ve jmenovité hodnotě 900,- Kč každá z nich. Hlavní akcionář vlastní ve společnosti účastnické cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 135.360.900,- Kč, což činí 91,219 % základního kapitálu společnosti ZEAS Bánov, a.s. s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve výši 91,219 % ve společnosti ZEAS Bánov, a.s. LUKROM, spol. s r.o. je tak hlavním akcionářem společnosti ZEAS Bánov, a.s. ve smyslu § 382 odst. 2 ZOK. Valná hromada rozhoduje dle § 382 odst. 1 ZOK o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti, kterými jsou akcie společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to na LUKROM, spol. s r.o., IČO: 18188281, se sídlem Lípa 81, PSČ 763 11, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 1504. Vlastnické právo k účastnickým cenným papírům společnosti, kterými jsou akcie menšinových akcionářů společnosti, přechází dle § 385 odst. 1 ZOK na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Valná hromada určuje, že výše protiplnění, které poskytne hlavní akcionář, ostatním akcionářům společnosti ZEAS Bánov, a.s., případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů společnosti, při přechodu ostatních akcií společnosti ZEAS Bánov, a.s. na hlavního akcionáře, činí částku 572,- Kč za každou nekótovanou kmenovou akcii společnosti ZEAS Bánov, a.s. znějící na jméno vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 900,- Kč, 2.860,- Kč za každou nekótovanou kmenovou akcii společnosti ZEAS Bánov, a.s. znějící na jméno vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 4.500,- Kč, 5.720,- Kč za každou nekótovanou kmenovou akcii společnosti ZEAS Bánov, a.s. znějící na jméno vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 9.000,- Kč a 28.600,- Kč za každou nekótovanou kmenovou akcii společnosti ZEAS Bánov, a.s. znějící na jméno vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 45.000,- Kč. Přiměřenost tohoto protiplnění byla hlavním akcionářem doložena znaleckým posudkem č. 397-16/2017 Ing. Libora Bučka, se sídlem Trávník 2083, Staré Město, PSČ 686 03, soudního znalce pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací cenné papíry a podniky (dále jen znalec), který hlavní akcionář doručil společnosti ZEAS Bánov, a.s. spolu s žádostí o svolání valné hromady, když závěry tohoto znaleckého posudku jsou takové, že hodnota akcií společnosti ZEAS Bánov, a.s. a tedy přiměřená výše protiplnění za akcie ostatních akcionářů, je částka 572,- Kč za každou nekótovanou kmenovou akcii společnosti ZEAS Bánov, a.s. znějící na jméno vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 900,- Kč, 2.860,- Kč za každou nekótovanou kmenovou akcii společnosti ZEAS Bánov, a.s. znějící na jméno vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 4.500,- Kč, 5.720,- Kč za každou nekótovanou kmenovou akcii společnosti ZEAS Bánov, a.s. znějící na jméno vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 9.000,- Kč a 28.600,- Kč za každou nekótovanou kmenovou akcii společnosti ZEAS Bánov, a.s. znějící na jméno vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 45.000,- Kč. Při zpracování znaleckého posudku byla znalcem použita metoda diskontovaných peněžních toků. Určená výše protiplnění se od částky uvedené ve znaleckém posudku neodchyluje. Valná hromada určuje, že stanovené protiplnění bude poskytnuto dle § 378 odst. 1 písm. b) ZOK oprávněným osobám obchodníkem s cennými papíry, obchodní společností Roklen360 a.s., se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 60732075, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20437 (dále jen obchodník s CP), bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 kalendářních dnů po splnění podmínek dle § 387 ZOK, tedy po dni, ve kterém akcie dosavadních vlastníků listinných akcií budou předány společnosti dle § 387 odst. 1 a 2 ZOK, respektive obchodníkovi s CP. Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění, zejména zda bude protiplnění vyplaceno poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet, sdělí oprávněná osoba v den, ve kterém akcie dosavadních vlastníků listinných akcií budou předány společnosti dle § 387 ZOK, respektive obchodníkovi s CP. Valná hromada osvědčuje, že obchodní společnost Roklen360 a.s., se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 60732075, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20437, která je obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů, před konáním valné hromady písemně potvrdila a doložila, že hlavní akcionář před konáním valné hromady převedl a předal tomuto obchodníkovi s cennými papíry peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžního protiplnění menšinovým akcionářům a hlavní akcionář tuto skutečnost doložil společnosti před konáním valné hromady. Valná hromada osvědčuje, že společnost ZEAS Bánov, a.s. zmocnila na základě plné moci obchodníka s cennými papíry Roklen360 a.s., se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 60732075, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20437, k převzetí akcií menšinových akcionářů společnosti ZEAS Bánov, a.s. v rozsahu podle § 387 ZOK. Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od hlavního akcionáře, tedy předloží své akcie k převzetí obchodníkovi s cennými papíry, a to společnosti Roklen360 a.s., se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 60732075, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20437, v řádné lhůtě podle § 387 odst. 1 a 2 ZOK, tedy do 30 dnů po přechodu vlastnického práva, v provozovně obchodníka s cennými papíry na adrese náměstí Míru 64, 760 01 Zlín, v pracovních dnech v pondělí a ve středu v době od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin, přičemž v případě potřeby si dosavadní akcionář může telefonicky na telefonním čísle 577 217 375 sjednat s obchodníkem s cennými papíry v rámci řádné lhůty jiný pracovní den či hodinu k předání listinných akcií. Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od hlavního akcionáře, si mohou s obchodníkem s cennými papíry dohodnout i jiný vhodný způsob předání svých akcií. Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry ve shora uvedené lhůtě 30 dnů po přechodu vlastnického práva k akciím na osobu hlavního akcionáře, bude společností ZEAS Bánov, a.s. stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nebude kratší než 14 dnů. Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od hlavního akcionáře, kteří dosud nepředložili své akcie v rámci řádné lhůty, předloží své akcie k převzetí obchodníkovi s cennými papíry, a to společnosti Roklen360 a.s., se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 60732075, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20437, v dodatečné lhůtě podle § 387 odst. 2 ZOK, v provozovně obchodníka s cennými papíry na adrese náměstí Míru 64, 760 01 Zlín, v pracovních dnech v pondělí a ve středu v době od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin, přičemž v případě potřeby si dosavadní akcionář může telefonicky na telefonním čísle 577 217 375 sjednat s obchodníkem s cennými papíry v rámci dodatečné lhůty jiný pracovní den či hodinu k předání listinných akcií. Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od hlavního akcionáře, si mohou s obchodníkem s cennými papíry dohodnout i jiný vhodný způsob předání svých akcií. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií odlišní od osoby hlavního akcionáře své akcie ani v této dodatečné lhůtě, bude společnost ZEAS Bánov, a.s. postupovat podle § 346 odst. 1 věta první ZOK. Vrácené účastnické cenné papíry předá společnost ZEAS Bánov, a.s. hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu. Za účastnické cenné papíry prohlášené za neplatné vydá společnost ZEAS Bánov, a.s. bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři nové účastnické cenné papíry stejné formy, druhu a jmenovité hodnoty. od 12. 1. 2018

Společnost ZEAS Bánov, a.s. se sloučila fúzí sloučením se zanikající společností EKOZEAS Bánov, s.r.o., se sídlem Bánov 676, PSČ 68754, identifikační číslo: 26935015, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 46300, a přešlo na ni veškeré jmění společnosti EKOZEAS Bánov, s.r.o. V souvislosti s fúzí sloučením snížila společnost ZEAS Bánov, a.s. svůj základní kapitál o částku 16,487.900,- Kč na novou hodnotu základního kapitálu ve výši 148,391.100,- Kč, a to snížením jmenovité hodnoty akcií, které vlastní dosavadní akcionáři obchodní korporace ZEAS Bánov, a.s. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu nástupnické společnosti bude naloženo tak, že o tuto částku se sníží kumulovaná ztráta na účtu neuhrazené ztráty minulých období u nástupnické společnosti. od 1. 10. 2016

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 1. 10. 2016 od 9. 7. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 9. 7. 2014

Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém náhradní valnou hromadou konanou dne 4.1.1997. do 1. 10. 2016 od 13. 1. 1998

Kapitál

Základní kapitál

vklad 148 391 100 Kč

od 1. 10. 2016

Základní kapitál

vklad 164 879 000 Kč

do 1. 10. 2016 od 13. 1. 1998

Základní kapitál

vklad 164 879 000 Kč

do 13. 1. 1998 od 14. 6. 1995
akcie na jméno listinná, hodnota: 45 000 Kč, počet: 2 090 od 1. 10. 2016
akcie na jméno listinná, hodnota: 9 000 Kč, počet: 4 499 od 1. 10. 2016
akcie na jméno listinná, hodnota: 4 500 Kč, počet: 1 485 od 1. 10. 2016
akcie na jméno listinná, hodnota: 900 Kč, počet: 7 964 od 1. 10. 2016
akcie na jméno listinná, hodnota: 1 000 Kč, počet: 7 964 do 1. 10. 2016 od 6. 8. 2013
akcie na jméno listinná, hodnota: 5 000 Kč, počet: 1 485 do 1. 10. 2016 od 6. 8. 2013
akcie na jméno listinná, hodnota: 10 000 Kč, počet: 4 499 do 1. 10. 2016 od 6. 8. 2013
akcie na jméno listinná, hodnota: 50 000 Kč, počet: 2 090 do 1. 10. 2016 od 6. 8. 2013
akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 2 070 do 6. 8. 2013 od 14. 6. 1995
akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 3 499 do 6. 8. 2013 od 14. 6. 1995
akcie na jméno, hodnota: 5 000 Kč, počet: 1 218 do 6. 8. 2013 od 14. 6. 1995
akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 6 710 do 6. 8. 2013 od 14. 6. 1995
akcie na majitele, hodnota: 5 000 Kč, počet: 267 do 6. 8. 2013 od 14. 6. 1995
akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 000 do 6. 8. 2013 od 14. 6. 1995
akcie na majitele, hodnota: 50 000 Kč, počet: 20 do 6. 8. 2013 od 14. 6. 1995
akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 254 do 6. 8. 2013 od 14. 6. 1995

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Štěpán Červenka

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 1. 2024

vznik členství: 1. 1. 2024

Solné 513, Luhačovice, 763 26, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen představenstva

  FC Zlín, a. s.

  Tyršovo nábřeží 4381, Zlín, 760 01

Ing. Ondřej Červenka

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 1. 2024

vznik členství: 1. 1. 2024

Na Drahách 468, Pozlovice, 763 26, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Martina Nejedlá

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 3. 2023

vznik členství: 7. 2. 2023

Ke Skalce 425, Fryšták, 763 16, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Ondřej Červenka

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 2. 2021 - Poslední vztah: 30. 1. 2024

vznik členství: 1. 5. 2019

zánik členství: 1. 1. 2024

Na Drahách 468, Pozlovice, 763 26, Česká republika

Ing. Karel Čadek

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 7. 2019 - Poslední vztah: 22. 3. 2023

vznik členství: 1. 5. 2018

zánik členství: 7. 2. 2023

vznik funkce: 1. 1. 2019

zánik funkce: 7. 2. 2023

Pitínská 351, Bojkovice, 687 71, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Ondřej Červenka

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 7. 2019 - Poslední vztah: 12. 2. 2021

vznik členství: 1. 5. 2019

Družstevní 90, Luhačovice, 763 26, Česká republika

Štěpán Červenka

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 7. 2019 - Poslední vztah: 30. 1. 2024

vznik členství: 1. 1. 2019

zánik členství: 1. 1. 2024

Solné 513, Luhačovice, 763 26, Česká republika

Ing. Karel Čadek

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 5. 2018 - Poslední vztah: 12. 7. 2019

vznik členství: 1. 5. 2018

Pitínská 351, Bojkovice, 687 71, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Ludmila Špačková

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2015 - Poslední vztah: 15. 5. 2018

vznik členství: 5. 6. 2015

zánik členství: 1. 5. 2018

Suchá Loz 123, 687 53, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Petr Sedláček

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2015 - Poslední vztah: 12. 7. 2019

vznik členství: 5. 6. 2015

zánik členství: 1. 5. 2019

Drslavice 211, 687 33, Česká republika

Ing. Ladislav Plšek

Předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2015 - Poslední vztah: 12. 7. 2019

vznik členství: 5. 6. 2015

zánik členství: 1. 1. 2019

vznik funkce: 5. 6. 2015

zánik funkce: 1. 1. 2019

Paseky 453, Lukov, 763 17, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Ludmila Špačková

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 9. 2015 - Poslední vztah: 30. 9. 2015

vznik členství: 22. 6. 2010

zánik členství: 5. 6. 2015

Suchá Loz 123, 687 53, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Petr Sedláček

Člen dozorčí rady

První vztah: 9. 9. 2015 - Poslední vztah: 30. 9. 2015

vznik členství: 22. 6. 2010

zánik členství: 5. 6. 2015

Drslavice 211, 687 33, Česká republika

Ing. Ladislav Plšek

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 9. 2015 - Poslední vztah: 30. 9. 2015

vznik členství: 6. 6. 2011

zánik členství: 5. 6. 2015

vznik funkce: 6. 6. 2011

zánik funkce: 5. 6. 2015

Paseky 453, Lukov, 763 17, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Ladislav Plšek

předseda dozorčí rady

První vztah: 31. 10. 2011 - Poslední vztah: 9. 9. 2015

vznik členství: 6. 6. 2011

vznik funkce: 6. 6. 2011

Paseky 453, Lukov, 763 17, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Ludmila Špačková

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 10. 2011 - Poslední vztah: 9. 9. 2015

vznik členství: 22. 6. 2010

Suchá Loz 123, 687 53, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Ladislav Kozubík

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 10. 2011 - Poslední vztah: 31. 10. 2011

vznik členství: 22. 6. 2010

zánik členství: 6. 6. 2011

vznik funkce: 22. 6. 2010

zánik funkce: 6. 6. 2011

Slopné 137, 763 23, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Petr Sedláček

Člen dozorčí rady

První vztah: 19. 10. 2011 - Poslední vztah: 9. 9. 2015

vznik členství: 22. 6. 2010

Drslavice 211, 687 33, Česká republika

Ing. Ladislav Kozubík

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2008 - Poslední vztah: 19. 10. 2011

vznik členství: 22. 6. 2008

zánik členství: 22. 6. 2010

Slopné, Česká republika

Ing. Josef Šůstek

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2005 - Poslední vztah: 19. 10. 2011

vznik členství: 12. 6. 2005

zánik členství: 22. 6. 2010

vznik funkce: 12. 6. 2005

zánik funkce: 22. 6. 2010

Dolní Lhota 185, 763 23, Česká republika

Ing. Bohdan Bidmon

předseda

První vztah: 7. 2. 2004 - Poslední vztah: 11. 8. 2005

vznik členství: 22. 6. 2003

zánik členství: 12. 6. 2005

vznik funkce: 22. 6. 2003

zánik funkce: 12. 6. 2005

Neradice 2272, Uherský Brod, 688 01, Česká republika

Ing. Ludmila Špačková

členka

První vztah: 7. 2. 2004 - Poslední vztah: 19. 10. 2011

vznik členství: 22. 6. 2003

zánik členství: 22. 6. 2010

vznik funkce: 22. 6. 2003

zánik funkce: 22. 6. 2010

Suchá Loz 123, 687 53, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Josef Duda

člen

První vztah: 7. 2. 2004 - Poslední vztah: 11. 8. 2008

vznik členství: 22. 6. 2003

zánik členství: 23. 11. 2007

vznik funkce: 22. 6. 2003

zánik funkce: 23. 11. 2007

Kostelany nad Moravou 160, 686 01, Česká republika

Ing. Bohdan Bidmon

člen

První vztah: 8. 6. 1998 - Poslední vztah: 7. 2. 2004

zánik funkce: 22. 6. 2003

Neradice 2272, Uherský Brod, 688 01, Česká republika

Ludmila Špačková

členka

První vztah: 8. 6. 1998 - Poslední vztah: 7. 2. 2004

zánik funkce: 22. 6. 2003

Suchá Loz 123, 687 53, Česká republika

Pavol Turský

člen

První vztah: 8. 6. 1998 - Poslední vztah: 7. 2. 2004

zánik funkce: 22. 6. 2003

Suchá Loz 74, 687 53, Česká republika

Ing. Věra Svobodová

členka

První vztah: 13. 1. 1998 - Poslední vztah: 8. 6. 1998

Blatnice, Česká republika

Ing. Pavel Vystrčil

člen

První vztah: 13. 1. 1998 - Poslední vztah: 8. 6. 1998

Bystřice pod Lopeníkem 323, 687 55, Česká republika

Josef Baný

člen

První vztah: 13. 1. 1998 - Poslední vztah: 8. 6. 1998

Bystřice pod Lopeníkem 322, 687 55, Česká republika

ing. Josef Beníček

člen

První vztah: 13. 1. 1998 - Poslední vztah: 8. 6. 1998

Bánov 31, 687 54, Česká republika

Zdeněk Gregovský

člen

První vztah: 13. 1. 1998 - Poslední vztah: 8. 6. 1998

Suchá Loz 58, 687 53, Česká republika

Ing. Věra Svobodová

členka

První vztah: 14. 6. 1995 - Poslední vztah: 13. 1. 1998

Blatnice, Česká republika

Josef Baný

člen

První vztah: 14. 6. 1995 - Poslední vztah: 13. 1. 1998

Bystřice pod Lopeníkem 322, 687 55, Česká republika

ing. Josef Beníček

člen

První vztah: 14. 6. 1995 - Poslední vztah: 13. 1. 1998

Bánov 31, 687 54, Česká republika

Zdeněk Gregovský

člen

První vztah: 14. 6. 1995 - Poslední vztah: 13. 1. 1998

Suchá Loz 58, 687 53, Česká republika

ing. Pavel Vystrčil

člen

První vztah: 14. 6. 1995 - Poslední vztah: 13. 1. 1998

Bystřice pod Lopeníkem 323, 687 55, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Bc. Zdeněk Červenka

člen představenstva

První vztah: 7. 2. 2021

vznik členství: 10. 3. 2020

Na Drahách 469, Pozlovice, 763 26, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Jana Vykoukalová

člen představenstva

První vztah: 11. 3. 2020

vznik členství: 10. 3. 2020

Lípa 328, 763 11, Česká republika

JUDr. Tomáš Pavlíček

předseda představenstva

První vztah: 11. 3. 2020

vznik členství: 10. 3. 2020

vznik funkce: 10. 3. 2020

Příkrá 6898, Zlín, 760 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Bc. Zdeněk Červenka

člen představenstva

První vztah: 31. 1. 2021 - Poslední vztah: 7. 2. 2021

vznik členství: 10. 3. 2020

Na Drahách 469, Pozlovice, 763 26, Česká republika

Bc. Zdeněk Červenka

člen představenstva

První vztah: 11. 3. 2020 - Poslední vztah: 31. 1. 2021

vznik členství: 10. 3. 2020

Solné 513, Luhačovice, 763 26, Česká republika

Ing. Jana Vykoukalová

člen představenstva

První vztah: 30. 9. 2015 - Poslední vztah: 11. 3. 2020

vznik členství: 5. 6. 2015

zánik členství: 10. 3. 2020

Lípa 328, 763 11, Česká republika

Ing. Petr Nevařil

člen představenstva

První vztah: 30. 9. 2015 - Poslední vztah: 11. 3. 2020

vznik členství: 5. 6. 2015

zánik členství: 10. 3. 2020

Říčanská 252, Vizovice, 763 12, Česká republika

JUDr. Tomáš Pavlíček

předseda představenstva

První vztah: 30. 9. 2015 - Poslední vztah: 11. 3. 2020

vznik členství: 5. 6. 2015

zánik členství: 10. 3. 2020

vznik funkce: 5. 6. 2015

zánik funkce: 10. 3. 2020

Příkrá 6898, Zlín, 760 01, Česká republika

Ing. Zdeněk Červenka

předseda představenstva

První vztah: 9. 9. 2015 - Poslední vztah: 30. 9. 2015

vznik členství: 22. 6. 2010

zánik členství: 5. 6. 2015

vznik funkce: 22. 6. 2010

zánik funkce: 5. 6. 2015

Solné 513, Luhačovice, 763 26, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Jana Vykoukalová

místopředsedkyně představenstva

První vztah: 9. 9. 2015 - Poslední vztah: 30. 9. 2015

vznik členství: 22. 6. 2010

zánik členství: 5. 6. 2015

vznik funkce: 22. 6. 2010

zánik funkce: 5. 6. 2015

Lípa 328, 763 11, Česká republika

Ing. Petr Nevařil

člen představenstva

První vztah: 9. 9. 2015 - Poslední vztah: 30. 9. 2015

vznik členství: 6. 6. 2011

zánik členství: 5. 6. 2015

Říčanská 252, Vizovice, 763 12, Česká republika

Ing. Zdeněk Červenka

předseda představenstva

První vztah: 22. 8. 2015 - Poslední vztah: 9. 9. 2015

vznik členství: 22. 6. 2010

vznik funkce: 22. 6. 2010

Solné 513, Luhačovice, 763 26, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Petr Nevařil

člen představenstva

První vztah: 31. 10. 2011 - Poslední vztah: 9. 9. 2015

vznik členství: 6. 6. 2011

Říčanská 252, Vizovice, 763 12, Česká republika

Ing. Miloslav Hauerland, CSc.

člen představenstva

První vztah: 19. 10. 2011 - Poslední vztah: 31. 10. 2011

vznik členství: 22. 6. 2010

zánik členství: 21. 10. 2010

Nivnická 1645, Uherský Brod, 688 01, Česká republika

Ing. Zdeněk Červenka

předseda představenstva

První vztah: 19. 10. 2011 - Poslední vztah: 22. 8. 2015

vznik členství: 22. 6. 2010

vznik funkce: 22. 6. 2010

Solné 513, Luhačovice, 763 26, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Jana Vykoukalová

místopředsedkyně představenstva

První vztah: 19. 10. 2011 - Poslední vztah: 9. 9. 2015

vznik členství: 22. 6. 2010

vznik funkce: 22. 6. 2010

Lípa 328, 763 11, Česká republika

Ing. Miloslav Hauerland, CSc.

člen představenstva

První vztah: 7. 2. 2004 - Poslední vztah: 19. 10. 2011

vznik členství: 22. 6. 2003

zánik členství: 22. 6. 2010

vznik funkce: 22. 6. 2003

zánik funkce: 22. 6. 2010

Nivnická 1645, Uherský Brod, 688 01, Česká republika

Ing. Jana Vykoukalová

místopředsedkyně představenstva

První vztah: 7. 2. 2004 - Poslední vztah: 19. 10. 2011

vznik členství: 22. 6. 2003

zánik členství: 22. 6. 2010

vznik funkce: 22. 6. 2003

zánik funkce: 22. 6. 2010

Tečovice 308, 763 02, Česká republika

Ing. Zdeněk Červenka

předseda představenstva

První vztah: 7. 2. 2004 - Poslední vztah: 19. 10. 2011

vznik členství: 22. 6. 2003

zánik členství: 22. 6. 2010

vznik funkce: 22. 6. 2003

zánik funkce: 22. 6. 2010

Solné 513, Luhačovice, 763 26, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Miloslav Hauerland, CSc.

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 6. 1998 - Poslední vztah: 7. 2. 2004

zánik funkce: 22. 6. 2003

Nivnická 1645, Uherský Brod, 688 01, Česká republika

ing. Zdeněk Červenka

předseda představenstva

První vztah: 8. 6. 1998 - Poslední vztah: 7. 2. 2004

zánik funkce: 22. 6. 2003

Družstevní 90, Luhačovice, 763 26, Česká republika

Ing. Josef Duda

člen představenstva

První vztah: 8. 6. 1998 - Poslední vztah: 7. 2. 2004

zánik funkce: 22. 6. 2003

Kostelany nad Moravou 160, 686 01, Česká republika

Ing. Karel Čadek

člen představenstva

První vztah: 8. 6. 1998 - Poslední vztah: 7. 2. 2004

zánik funkce: 22. 6. 2003

Družstevní 92, Luhačovice, 763 26, Česká republika

Josef Vajdík

člen představenstva

První vztah: 13. 1. 1998 - Poslední vztah: 8. 6. 1998

Bánov 211, 687 54, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Bohdan Bidmon

člen představenstva

První vztah: 13. 1. 1998 - Poslední vztah: 8. 6. 1998

Neradice 2272, Uherský Brod, 688 01, Česká republika

Ing. Ludmila Špačková

členka představenstva

První vztah: 13. 1. 1998 - Poslední vztah: 8. 6. 1998

Suchá Loz 123, 687 53, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ladislav Bělánek

člen představenstva

První vztah: 13. 1. 1998 - Poslední vztah: 8. 6. 1998

Bystřice pod Lopeníkem 187, 687 55, Česká republika

Ing. Miloslav Hauerland, CSc.

předseda představenstva

První vztah: 13. 1. 1998 - Poslední vztah: 8. 6. 1998

Nivnická 1645, Uherský Brod, 688 01, Česká republika

ing. Zdeněk Červenka

člen představenstva

První vztah: 13. 1. 1998 - Poslední vztah: 8. 6. 1998

Družstevní 90, Luhačovice, 763 26, Česká republika

Ing. Michal Gregárek

člen představenstva

První vztah: 13. 1. 1998 - Poslední vztah: 8. 6. 1998

Suchá Loz 198, 687 53, Česká republika

Ing. Anna Paulíková

místopředsedkyně představenstva

První vztah: 13. 1. 1998 - Poslední vztah: 8. 6. 1998

Bánov 610, 687 54, Česká republika

Miroslav Zálešák

člen představenstva

První vztah: 13. 1. 1998 - Poslední vztah: 7. 2. 2004

zánik funkce: 22. 6. 2003

Slovenská 1746, Zlín, 760 01, Česká republika

ing. Bohdan Bidmon

člen představenstva

První vztah: 28. 6. 1996 - Poslední vztah: 13. 1. 1998

Neradice 2272, Uherský Brod, 688 01, Česká republika

Ing. Anna Paulíková

místopředsedkyně představenstva

První vztah: 28. 6. 1996 - Poslední vztah: 13. 1. 1998

Bánov 610, 687 54, Česká republika

ing. Bohdan Bidmon

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 6. 1995 - Poslední vztah: 28. 6. 1996

Neradice 2272, Uherský Brod, 688 01, Česká republika

Ing. Anna Paulíková

členka představenstva

První vztah: 14. 6. 1995 - Poslední vztah: 28. 6. 1996

Bánov 610, 687 54, Česká republika

ing. Petr Zálešák

člen představenstva

První vztah: 14. 6. 1995 - Poslední vztah: 13. 1. 1998

Bánov 603, 687 54, Česká republika

ing. Miloslav Hauerland, CSc.

předseda představenstva

První vztah: 14. 6. 1995 - Poslední vztah: 13. 1. 1998

Nivnická 1645, Uherský Brod, 688 01, Česká republika

Ing. Zdeněk Červenka

člen představenstva

První vztah: 14. 6. 1995 - Poslední vztah: 13. 1. 1998

Družstevní 90, Luhačovice, 763 26, Česká republika

ing. Michal Gregárek

člen představenstva

První vztah: 14. 6. 1995 - Poslední vztah: 13. 1. 1998

Suchá Loz 198, 687 53, Česká republika

ing. Ludmila Špačková

členka představenstva

První vztah: 14. 6. 1995 - Poslední vztah: 13. 1. 1998

Suchá Loz 123, 687 53, Česká republika

Josef Vajdík

člen představenstva

První vztah: 14. 6. 1995 - Poslední vztah: 13. 1. 1998

Bánov 211, 687 54, Česká republika

Miroslav Zálešák

člen představenstva

První vztah: 14. 6. 1995 - Poslední vztah: 13. 1. 1998

Slovenská 1746, Zlín, 760 01, Česká republika

Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná a podepisuje každý člen představenstva samostatně.

od 9. 7. 2014

Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná a podepisuje předseda představenstva, v jeho nepřítomnosti mítopředseda představenstva a v rozsahu stanoveném jednacím řádem i ředitel společnosti.

do 9. 7. 2014 od 4. 8. 2006

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná a podepisuje předseda představenstva, v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva a v rozsahu stanoveném jednacím řádem i ředitel společnosti. Ředitel společnosti: Ing. Jana Vykoukalová, r.č. 725802/4136, bytem Tečovice 308, PSČ 763 02.

do 4. 8. 2006 od 6. 2. 2002

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná a podepisuje předseda představenstva, v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva a v rozsahu stanoveném jednacím řádem i ředitel společnosti. Ředitel společnosti: Jan Kučera, bytem Vlčnov 580, PSČ: 687 61.

do 6. 2. 2002 od 29. 9. 1999

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná předseda představenstva a v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva nebo prokurista společnosti. Podepisování za společnost se děje tak, že k názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva a v rozsahu stanoveném jednacím řádem i prokurista společnosti.

do 29. 9. 1999 od 14. 6. 1995

Další vztahy firmy ZEAS Bánov, a.s.

Historické vztahy

Ing. Bohdan Bidmon

Prokura

První vztah: 13. 1. 1998 - Poslední vztah: 8. 6. 1998

Neradice 2272, Uherský Brod, 688 01, Česká republika

ing. Bohdan Bidmon

Prokura

První vztah: 28. 6. 1996 - Poslední vztah: 13. 1. 1998

Neradice 2272, Uherský Brod, 688 01, Česká republika

ing. Petr Zálešák

Prokura

První vztah: 21. 6. 1995 - Poslední vztah: 28. 6. 1996

Bánov 603, 687 54, Česká republika

Akcionář

LUKROM, spol. s r.o.

První vztah: 11. 3. 2020

Lípa 81, 763 11

Další 4 vztahy k tomuto subjektu

Akcionáři

LUKROM, spol. s r.o., IČ: 18188281

Česká republika, Lípa, 763 11

od 11. 3. 2020

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 21. 6. 1995

Živnosti

Řeznictví a uzenářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 16. 6. 2020
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 6. 2. 2008
Ostraha majetku a osob
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 26. 6. 2004
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 30. 6. 1995
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).