Hlavní navigace

Zemědělská Klučenice a.s.

Firma Zemědělská Klučenice a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 4891, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 47 159 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

25601334

Sídlo:

Klučenice 69, 262 56

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

13. 8. 1997

DIČ:

CZ25601334

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

01500 Smíšené hospodářství
016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
16100 Výroba pilařská a impregnace dřeva
28300 Výroba zemědělských a lesnických strojů
35110 Výroba elektřiny
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
49410 Silniční nákladní doprava

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 4891, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Zemědělská Klučenice a.s. od 13. 8. 1997

Právní forma

Akciová společnost od 13. 8. 1997

adresa

69
Klučenice 26235 od 13. 8. 1997

Předmět podnikání

silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 17. 6. 2014

opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů od 17. 6. 2014

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 17. 6. 2014

výroba elektřiny od 7. 6. 2011

poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví do 17. 6. 2014 od 29. 10. 2001

opravy pracovních strojů do 17. 6. 2014 od 29. 10. 2001

velkoobchod do 17. 6. 2014 od 29. 10. 2001

výroba pilařská a impregnace dřeva do 17. 6. 2014 od 29. 10. 2001

práce mechanizačními prostředky a stroji do 29. 10. 2001 od 6. 3. 2000

opravy zemědělských strojů do 29. 10. 2001 od 6. 3. 2000

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 29. 10. 2001 od 6. 3. 2000

pořez dřeva na katru do 29. 10. 2001 od 6. 3. 2000

silniční motorová doprava nákladní do 17. 6. 2014 od 6. 3. 2000

zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje od 13. 8. 1997

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 5 od 17. 6. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 od 17. 6. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 17. 6. 2014

Zapisuje se rozhodnutí valné hromady ze dne 21.11.2000: Základní jmění ve výši 44.020.000,- Kč se zvyšuje o částku ve výši 3.139.000,- Kč upsáním nových akcií bez možnosti upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního jmění. Zvýšení základního jmění se navrhuje úpisem nových akcií, a to: 219 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč 292 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč Všechny nově upisované akcie jsou kmenové, veřejně neobchodovatelné, znějící na jméno v listinné podobě, převoditelné podle stanov společnosti a obchodního zákoníku, jsou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách společnosti. Emisní kurs upisovaných akcií je ve výši její jmenovité hodnoty a splácí se nepeněžitými vklady. Akcie budou upisovány zápisem do listiny upisovatelů v sídle společnosti v kanceláři předsedy představenstva. Upisování bude zahájeno první pracovní den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu, kterým byl zapsán záměr zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Doba upisování se stanoví 15 dnů. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou pohledávky v celkové výši 3.139.000,- Kč, vždy oceněny v jejich nominální hodnotě v souladu s ustan. § 59 odst. 7 obchodního zákoníku bez započtení jejího příslušenství, zaokrouhlené na celé tisíce směrem dolů. Upisování nových akcií bude nabídnuto v souladu s ustan. § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku předem určeným zájemcům, kteří mají pohledávku vůči společnosti a jež jsou jmenovitě uvedení s výší své pohledávky v notářském zápisu N 647/2000, NZ 691/2000 notářky Liběny Pernicové. Nepeněžitý vklad - pohledávky jsou splaceny dnem účinosti smlouvy o postoupení pohledávky, tj. dnem úpisu a v místě úpisu akcií. do 17. 7. 2001 od 21. 3. 2001

Na základě rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 15. 12. 1997 se zvyšuje základní jmění společnosti o 35,000.000,- Kč s tím, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění, a to bez omezení. O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodne jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady. Budou upisovány akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Všechny nově upisované akcie jsou akciemi na jméno v listinné podobě, převoditelné podle stanov společnosti a jsou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách. Akcie budou upisovány na základě výzvy do listiny upisovatelů, která bude umístěna v sídle společnosti v Klučenicích 69, okr. Příbram v sekretariátu společnosti. Upisování bude zahájeno první pracovní den následující po dni, kdy nabude právní moc usnesení rejstříkového soudu o zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, v emisním kursu akcií rovnající se jejich jmenovité hodnotě. Doba upisování se stanoví 30 dnů. Osoby, které splňují podmínky upisování se mohou nechat při upsání do listiny upisovatelů zastoupit zmocněncem. Plná moc musí být přiložena k listině upisovatelů. Emisní kurs akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Nepeněžité vklady budou splaceny současně dnem úpisu akcií. Předmětem nepeněžitých vkladů jsou: Pohledávky oprávněných osob - vlastníků majetkových podílů z transformace Zemědělského družstva "Orlík" se sídlem v Klučenicích, okr. Příbram, IČO 00107921 podle zákona č. 42/1992 Sb.. Nepeněžité vklady budou splaceny dnem účinnosti smlouvy o převodu pohledávky z upisovatele na společnost, t. j. dnem úpisu akcií. Ocenění nepeněžitých vkladů - pohledávek oprávněných osob - vlastníků majetkových podíů ze zákona č. 42/1992 Sb. schvaluje jediný akcionář ve výši, jak jsou uvedeny ve znaleckých posudcích znalců ing. Antonína Nováka ze dne 22. 9. 1997, zanlecký posudek č. 17/1997 a ing. René Matyse, CSc. ze dne 22. 9. 1997, znalecký posudek č. 17/1997, oba znalci z oboru ekonomika - odvětví ceny a odhady hmotných a nehmotných aktiv v oblasti zemědělství. Hospodářské využití nepeněžitých vkladů společnosti spočívá v realizaci převodu majetku Zemědělského družstva "Orlík" za postoupené pohledávky na společnost. Společnost Zemědělská Klučenice a. s. má v předmětu podnikání zapsáno zemědělství a veškerý majetek, k jehož převodu dojde, je zemědělského charakteru. Nepeněžité vklady budou maximálně hospodářsky využity. Úpis nových akcií bude nabídnut zájemcům - oprávněným osobám Zemědělského družstva "Orlík" se sídlem v Klučenicích, okr. Příbram, kteří jsou vlastníky majetkových podílů z transformace družstva podle zákona č. 42/1992 Sb., jak jsou uvedeni v notářském zápisu NZ 528/97, N 564/97 notářky Liběny Pernicové, Brno, Jezuitská 13. Jako předem určený upisovatel se zúčastní na zvýšení základního jmění společnosti Zemědělské družstvo "Orlík" se sídlem v Klučenicích, okr. Příbram, IČO 00107921 úpisem nepeněžitého vkladu, jehož předmětem jsou nemovitosti ve vlastnictví tohoto družstva: - seník postavený na pozemku p. č. st. 177, zapsaný na LV č. 15, k. ú. Klučenice - silážní žlab postavený na pozemku p. č. st. 358, k. ú. Orlické Zlákovice - silážní žlab postavený na pozemku p. č. st. 359, k. ú. Orlické Zlákovice v celkové hodnotě 3,200.000,- Kč. Nepeněžitý vklad předem určeného upisovatele byl oceněn znaleckými posudky znalců Jaromíra Jeníčka ze dne 9. 12. 1997 znalecký posudek č. 1074/104/1997, znalec z oboru ekonomika, specializace ceny a odhady nemovitostí a Ladislava Řehořka ze dne 12. 12. 1997 znalecký posudek č. 1427/1997, znalec z oboru ekonomika, specializace ceny a odhady nemovitostí. Jediný akcionář schvaluje ocenění nepeněžitého vkladu ve výši 3,200.000,- Kč, jak je uvedeno a popsáno ve výš označených znaleckých posudcích. Nepeněžitý vklad - nemovitosti - potřebuje společnost pro zajištění podnikatelského záměru. Jelikož převažujícím předmětem činnosti společnosti je zemědělská výroba, bude nepeněžitý vklad využíván za stejným účelem a nepeněžitý vklad bude maximálně hospodářsky využit. do 26. 8. 1998 od 9. 4. 1998

Jediný akcionář: Zemědělské družstvo "Orlík" se sídlem v Klučenicích, Klučenice, okres Příbram, IČ:00107921 do 26. 8. 1998 od 13. 8. 1997

Kapitál

Základní kapitál

vklad 47 159 000 Kč

od 17. 7. 2001

Základní kapitál

vklad 44 020 000 Kč

do 17. 7. 2001 od 26. 8. 1998

Základní kapitál

vklad 1 010 000 Kč

do 26. 8. 1998 od 13. 8. 1997
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 559 od 23. 7. 2014
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 4 560 od 23. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 559 do 23. 7. 2014 od 17. 7. 2001
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 4 560 do 23. 7. 2014 od 17. 7. 2001
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 4 268 do 17. 7. 2001 od 26. 8. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 340 do 17. 7. 2001 od 26. 8. 1998
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 101 do 26. 8. 1998 od 13. 8. 1997

Statutární orgán

5 fyzických osob

Stanislav Žák

Člen představenstva

První vztah: 8. 2. 2023

vznik členství: 27. 5. 2022

Klučenice 112, 262 56, Česká republika

ing. Stanislav Žák

předseda představenstva

První vztah: 6. 2. 2023

vznik členství: 27. 5. 2022

vznik funkce: 1. 1. 2023

Klučenice 141, 262 56, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Stanislav Stoulil

člen představenstva

První vztah: 30. 6. 2022

vznik členství: 27. 5. 2022

Klučenice 22, 262 56, Česká republika

Hynek Holan

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 6. 2022

vznik členství: 27. 5. 2022

vznik funkce: 27. 5. 2022

Milešov 17, 262 56, Česká republika

Marcela Stehlíková

člen představenstva

První vztah: 30. 6. 2022

vznik členství: 27. 5. 2022

Klučenice 99, 262 56, Česká republika

Historické vztahy

Stanislav Žák

Člen představenstva

První vztah: 6. 2. 2023 - Poslední vztah: 8. 2. 2023

vznik členství: 27. 5. 2022

Klučenice 112, 262 56, Česká republika

Stanislav Žák

Předseda představenstva

První vztah: 20. 10. 2022 - Poslední vztah: 6. 2. 2023

vznik členství: 27. 5. 2022

vznik funkce: 27. 5. 2022

zánik funkce: 31. 12. 2022

Klučenice 112, 262 56, Česká republika

ing. Stanislav Žák

člen představenstva

První vztah: 20. 10. 2022 - Poslední vztah: 6. 2. 2023

vznik členství: 27. 5. 2022

Klučenice 141, 262 56, Česká republika

Stanislav Žák

člen představenstva

První vztah: 30. 6. 2022 - Poslední vztah: 20. 10. 2022

vznik členství: 27. 5. 2022

Klučenice 141, 262 56, Česká republika

Ing. Stanislav Žák

Předseda představenstva

První vztah: 30. 6. 2022 - Poslední vztah: 20. 10. 2022

vznik členství: 27. 5. 2022

vznik funkce: 27. 5. 2022

Klučenice 112, 262 56, Česká republika

Stanislav Žák

předseda představenstva

První vztah: 14. 7. 2017 - Poslední vztah: 30. 6. 2022

vznik členství: 2. 6. 2017

zánik členství: 27. 5. 2022

vznik funkce: 7. 6. 2017

zánik funkce: 27. 5. 2022

Klučenice 112, 262 56, Česká republika

Miroslav Kraus

člen

První vztah: 14. 7. 2017 - Poslední vztah: 30. 6. 2022

vznik členství: 2. 6. 2017

zánik členství: 27. 5. 2022

Milešov 94, 262 56, Česká republika

Stanislav Stoulil

člen

První vztah: 14. 7. 2017 - Poslední vztah: 30. 6. 2022

vznik členství: 2. 6. 2017

zánik členství: 27. 5. 2022

Klučenice 22, 262 56, Česká republika

Hynek Holan

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 7. 2017 - Poslední vztah: 30. 6. 2022

vznik členství: 2. 6. 2017

zánik členství: 27. 5. 2022

vznik funkce: 7. 6. 2017

zánik funkce: 27. 5. 2022

Milešov 17, 262 56, Česká republika

Stanislav Žák

člen

První vztah: 14. 7. 2017 - Poslední vztah: 30. 6. 2022

vznik členství: 2. 6. 2017

zánik členství: 27. 5. 2022

Klučenice 141, 262 56, Česká republika

Stanislav Žák

předseda představenstva

První vztah: 7. 5. 2012 - Poslední vztah: 14. 7. 2017

vznik členství: 20. 4. 2012

zánik členství: 20. 4. 2017

vznik funkce: 20. 4. 2012

zánik funkce: 20. 4. 2017

Klučenice 112, 262 56, Česká republika

Václav Holub

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 5. 2012 - Poslední vztah: 14. 7. 2017

vznik členství: 20. 4. 2012

zánik členství: 20. 4. 2017

vznik funkce: 20. 4. 2012

zánik funkce: 20. 4. 2017

Klučenice 17, 262 56, Česká republika

Stanislav Stoulil

člen představenstva

První vztah: 7. 5. 2012 - Poslední vztah: 14. 7. 2017

vznik členství: 20. 4. 2012

zánik členství: 20. 4. 2017

Zadní Chlum 22, 262 56, Česká republika

Hynek Holan

člen představenstva

První vztah: 7. 5. 2012 - Poslední vztah: 14. 7. 2017

vznik členství: 20. 4. 2012

zánik členství: 20. 4. 2017

Klenovice 17, 262 56, Česká republika

Miroslav Kraus

člen představenstva

První vztah: 7. 5. 2012 - Poslední vztah: 14. 7. 2017

vznik členství: 20. 4. 2012

zánik členství: 20. 4. 2017

Milešov 94, 262 56, Česká republika

Stanislav Žák

Předseda představenstva

První vztah: 12. 6. 2007 - Poslední vztah: 7. 5. 2012

vznik členství: 20. 4. 2007

zánik členství: 20. 4. 2012

vznik funkce: 20. 4. 2007

zánik funkce: 20. 4. 2012

Klučenice 112, 262 56, Česká republika

Václav Holub

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 6. 2007 - Poslední vztah: 7. 5. 2012

vznik členství: 20. 4. 2007

zánik členství: 20. 4. 2012

vznik funkce: 20. 4. 2007

zánik funkce: 20. 4. 2012

Klučenice 17, 262 56, Česká republika

Stanislav Stoulil

člen představenstva

První vztah: 12. 6. 2007 - Poslední vztah: 7. 5. 2012

vznik členství: 20. 4. 2007

zánik členství: 20. 4. 2012

Zadní Chlum 22, 262 56, Česká republika

Hynek Holan

Člen představenstva:

První vztah: 12. 6. 2007 - Poslední vztah: 7. 5. 2012

vznik členství: 20. 4. 2007

zánik členství: 20. 4. 2012

Klenovice 17, 262 56, Česká republika

Miroslav Kraus

Člen představenstva:

První vztah: 12. 6. 2007 - Poslední vztah: 7. 5. 2012

vznik členství: 20. 4. 2007

zánik členství: 20. 4. 2012

Milešov 94, 262 56, Česká republika

Stanislav Žák

Předseda představenstva

První vztah: 9. 11. 2002 - Poslední vztah: 12. 6. 2007

vznik členství: 26. 4. 2002

zánik členství: 20. 4. 2007

vznik funkce: 14. 5. 2002

zánik funkce: 20. 4. 2007

Klučenice 112, Česká republika

Václav Holub

Místopředseda představenstva

První vztah: 9. 11. 2002 - Poslední vztah: 12. 6. 2007

vznik členství: 26. 4. 2002

zánik členství: 20. 4. 2007

vznik funkce: 14. 5. 2002

zánik funkce: 20. 4. 2007

Klučenice 17, Česká republika

Vlasta Květová

Člen představenstva

První vztah: 9. 11. 2002 - Poslední vztah: 12. 6. 2007

vznik členství: 26. 4. 2002

zánik členství: 20. 4. 2007

Milešov 85, Česká republika

Miroslav Kraus

Člen představenstva:

První vztah: 9. 11. 2002 - Poslední vztah: 12. 6. 2007

vznik členství: 26. 4. 2002

zánik členství: 20. 4. 2007

Milešov 94, Příbram, Česká republika

Hynek Holan

Člen představenstva:

První vztah: 9. 11. 2002 - Poslední vztah: 12. 6. 2007

vznik členství: 26. 4. 2002

zánik členství: 20. 4. 2007

Zduchovice 112, Příbram, Česká republika

Stanislav Žák

Předseda představenstva

První vztah: 6. 3. 2000 - Poslední vztah: 6. 3. 2000

Klučenice 112, Česká republika

Stanislav Žák

Předseda představenstva

První vztah: 6. 3. 2000 - Poslední vztah: 6. 3. 2000

Klučenice 112, Česká republika

Václav Holub

Místopředseda představenstva

První vztah: 6. 3. 2000 - Poslední vztah: 6. 3. 2000

Klučenice 17, Česká republika

Václav Holub

Místopředseda představenstva

První vztah: 6. 3. 2000 - Poslední vztah: 6. 3. 2000

Klučenice 17, Česká republika

Stanislav Žák

Místopředseda představenstva

První vztah: 13. 8. 1997 - Poslední vztah: 6. 3. 2000

Klučenice 112, Česká republika

Václav Holub

Předseda představenstva

První vztah: 13. 8. 1997 - Poslední vztah: 6. 3. 2000

Klučenice 17, Česká republika

Vlasta Květová

Člen představenstva

První vztah: 13. 8. 1997 - Poslední vztah: 9. 11. 2002

vznik funkce: 13. 8. 1997

zánik funkce: 26. 4. 2002

Milešov 85, Česká republika

Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, za které jednají samostatně předseda představenstva, nebo dva členové představenstva, nebo písemně pověřený člen představenstva.

od 17. 6. 2014

Jednání: Za společnost jedná samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva. Podepisování se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis osoby oprávněné jednat jménem společnosti.

do 17. 6. 2014 od 29. 10. 2001

Za společnost a představenstvo jedná: - předseda představenstva samostatně, nebo - dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svoje podpisy osoby oprávněné jednat jménem společnosti.

do 29. 10. 2001 od 21. 3. 2001

Za společnsot a představenstvo jedná samostatně každý člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svoje podpisy osoby oprávněné jednat jménem společnosti.

do 21. 3. 2001 od 13. 8. 1997

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Božetěch Burda

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 30. 6. 2022

vznik členství: 27. 5. 2022

vznik funkce: 3. 6. 2022

Klučenice 116, 262 56, Česká republika

Josef Křikava

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 6. 2022

vznik členství: 27. 5. 2022

Klučenice 73, 262 56, Česká republika

Miroslav Šplíchal

Předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 6. 2022

vznik členství: 27. 5. 2022

vznik funkce: 3. 6. 2022

Milešov 8, 262 56, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Božetěch Burda

místopředseda

První vztah: 14. 7. 2017 - Poslední vztah: 30. 6. 2022

vznik členství: 2. 6. 2017

zánik členství: 27. 5. 2022

vznik funkce: 7. 6. 2017

zánik funkce: 27. 5. 2022

Klučenice 116, 262 56, Česká republika

Josef Křikava

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 7. 2017 - Poslední vztah: 30. 6. 2022

vznik členství: 2. 6. 2017

zánik členství: 27. 5. 2022

Klučenice 73, 262 56, Česká republika

Miroslav Šplíchal

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 7. 2017 - Poslední vztah: 30. 6. 2022

vznik členství: 2. 6. 2017

zánik členství: 27. 5. 2022

vznik funkce: 7. 6. 2017

zánik funkce: 27. 5. 2022

Milešov 8, 262 56, Česká republika

Miroslav Šplíchal

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 5. 2012 - Poslední vztah: 14. 7. 2017

vznik členství: 20. 4. 2012

zánik členství: 20. 4. 2017

vznik funkce: 20. 4. 2012

zánik funkce: 20. 4. 2017

Přední Chlum 8, Česká republika

Božetěch Burda

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 7. 5. 2012 - Poslední vztah: 14. 7. 2017

vznik členství: 20. 4. 2012

zánik členství: 20. 4. 2017

vznik funkce: 20. 4. 2012

zánik funkce: 20. 4. 2017

Klučenice 116, 262 56, Česká republika

Josef Křikava

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 5. 2012 - Poslední vztah: 14. 7. 2017

vznik členství: 20. 4. 2012

zánik členství: 20. 4. 2017

Klučenice 73, 262 56, Česká republika

Miroslav Šplíchal

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 6. 2007 - Poslední vztah: 7. 5. 2012

vznik členství: 20. 4. 2007

zánik členství: 20. 4. 2012

vznik funkce: 20. 4. 2007

zánik funkce: 20. 4. 2012

Přední Chlum 8, Česká republika

Božetěch Burda

Předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 6. 2007 - Poslední vztah: 12. 6. 2007

vznik členství: 20. 4. 2007

vznik funkce: 20. 4. 2007

Klučenice 116, 262 56, Česká republika

Božetěch Burda

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 12. 6. 2007 - Poslední vztah: 7. 5. 2012

vznik členství: 20. 4. 2007

zánik členství: 20. 4. 2012

vznik funkce: 20. 4. 2007

zánik funkce: 20. 4. 2012

Klučenice 116, 262 56, Česká republika

Josef Křikava

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 6. 2007 - Poslední vztah: 7. 5. 2012

vznik členství: 20. 4. 2007

Klučenice 73, 262 56, Česká republika

Božetěch Burda

Předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 11. 2002 - Poslední vztah: 12. 6. 2007

vznik členství: 26. 4. 2002

zánik členství: 20. 4. 2007

vznik funkce: 14. 5. 2002

zánik funkce: 20. 4. 2007

Klučenice 116, Česká republika

Josef Křikava

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 9. 11. 2002 - Poslední vztah: 12. 6. 2007

vznik členství: 26. 4. 2002

zánik členství: 20. 4. 2007

vznik funkce: 14. 5. 2002

zánik funkce: 20. 4. 2007

Klučenice 73, Česká republika

Miroslav Šplíchal

Člen dozorčí rady

První vztah: 9. 11. 2002 - Poslední vztah: 12. 6. 2007

vznik členství: 26. 4. 2002

zánik členství: 20. 4. 2007

Přední Chlum 8, Česká republika

Božetěch Burda

Předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 1997 - Poslední vztah: 9. 11. 2002

vznik členství: 13. 8. 1997

zánik členství: 26. 4. 2002

vznik funkce: 13. 8. 1997

zánik funkce: 26. 4. 2002

Klučenice 116, Česká republika

Josef Křikava

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 1997 - Poslední vztah: 9. 11. 2002

vznik členství: 13. 8. 1997

zánik členství: 26. 4. 2002

vznik funkce: 13. 8. 1997

zánik funkce: 26. 4. 2002

Klučenice 73, Česká republika

Miroslav Šplíchal

Člen dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 1997 - Poslední vztah: 9. 11. 2002

vznik funkce: 13. 8. 1997

zánik funkce: 26. 4. 2002

Přední Chlum 8, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 17. 11. 1999

Živnosti

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 1. 12. 1999
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
  • Výroba pilařská a impregnace dřeva
  • Velkoobchod
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 17. 11. 1999
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 17. 11. 1999
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).