Hlavní navigace

Zemědělské družstvo Lnáře

Firma Zemědělské družstvo Lnáře, družstvo. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou DrXXXXII 2286, Krajský soud v Českých Budějovicích.

Základní údaje o subjektu

IČ:

00113662

Sídlo:

Lnáře 195, 387 42

Právní forma:

Družstvo

Datum vzniku:

1. 5. 1976

DIČ:

CZ00113662

Aktuální kontaktní údaje Zemědělské družstvo Lnáře

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

01500 Smíšené hospodářství
016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
28 Výroba strojů a zařízení j. n.
29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů
331 Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
43320 Truhlářské práce
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Obchodní rejstřík

Spisová značka

DrXXXXII 2286, Krajský soud v Českých Budějovicích

Obchodní firma

Zemědělské družstvo Lnáře od 12. 2. 1991

Obchodní firma

Jednotné zemědělské družstvo Lnáře do 19. 11. 1990 od 16. 3. 1990

Právní forma

Družstvo od 16. 3. 1990

adresa

195
Lnáře 38742 od 5. 5. 2016

adresa

Lnáře čp. 195, o. Strakonice 38742 do 13. 5. 2004 od 13. 1. 1993

adresa

Lnáře do 13. 1. 1993 od 16. 3. 1990

Předmět podnikání

silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí do 17. 10. 2022 od 8. 9. 2014

zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje od 14. 4. 2011

hostinská činnost od 14. 4. 2011

truhlářství, podlahářství od 14. 4. 2011

opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů od 14. 4. 2011

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona: a. poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost b. výroba strojů a zařízení c. výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií d. zprostředkování obchodu a služeb e. velkoobchod a maloobchod f. údržba motorových vozidel a jejich příslušenství od 14. 4. 2011

hostinská činnost do 14. 4. 2011 od 14. 4. 2011

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně do 8. 9. 2014 od 14. 4. 2011

opravy silničních vozidel od 28. 9. 2001

opravy pracovních strojů do 14. 4. 2011 od 28. 9. 2001

opravy ostatních dopravních prostředků do 14. 4. 2011 od 28. 9. 2001

poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví do 14. 4. 2011 od 28. 9. 2001

výroba strojů a zařízení pro učitá hospodářská odvětví do 14. 4. 2011 od 28. 9. 2001

zednictví od 4. 6. 1993

služby poskytované mechanzačními prostředky do 28. 9. 2001 od 4. 6. 1993

silniční motorová doprava ve znění koncesní listiny č.j. ŽÚ 1/3/3212/93 vydané dne 20.4.1993 okresním živn. úřadem ve Strakonicích a přílohy k ní/ do 14. 4. 2011 od 4. 6. 1993

truhlářství do 14. 4. 2011 od 4. 6. 1993

2/ výroba a opravy zemědělských strojů do 28. 9. 2001 od 13. 1. 1993

1/ zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje do 14. 4. 2011 od 13. 1. 1993

3/ hostinská činnost do 14. 4. 2011 od 13. 1. 1993

1.a/ zemědělská výroba b/ práce a služby pro členy a občany v oblasti opravárenství, dopravě /platnost povolení k dopravě do 31.12.1993/, stavební činnosti, truhlářské výrobě, ostatní řemeslnické výrobě a ve stravování c/ obchodní činnost spočívající v maloobchodním prodej vlastních výrobků a doplňkovém prodeji zásob 2. Činnost, na kterou je nutné povolení, podle zvláštních předpisů, může družstvo vykonávat jen s tímto povolením do 13. 1. 1993 od 28. 3. 1991

2. Družstvo a/ provádí maloobchodní prodej vlastního vyrobeného zboží, pokud tím nebude narušeno plnění závazných úkolů státního plánu a plnění hospodářských smluv b/ poskytuje práce a služby v případě volné kapacity pro občany a organizace v oblasti předmětu činnosti čl. 3 odst 1 a to zejména: v oblasti opravárenství, truhlářství, dopravě, ve stavební činnosti a v ostatních řemeslných činnostech a ve stravování c/ provádí doplňkový prodej výrobků souvisejících s prováděnými pracemi nebo výkony a doplňkový prodej zásob do 28. 3. 1991 od 4. 4. 1989

d/ pro svoje potřeby těží písek a kámen do 28. 3. 1991 od 4. 4. 1989

1. Družstvo provozuje zemědělskou výrobu a v zájmu jejího dalšího rozvoje racionálně a efektivně hospodaří na zemědělské půdě, vodních plochách a rybnících s chovem ryb, které užívá do 28. 3. 1991 od 4. 4. 1989

Ostatní skutečnosti

Družstvo se podřídilo režimu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, jako celku ve smyslu ust. § 777 odst. 5 tohoto zákona. od 8. 9. 2014

Družstvo se řídí novými stanovami upravenými podle zákona č. 513/91 Sb., schválenými členskou schůzí konanou dne 15.12.1992. do 14. 4. 2011 od 13. 1. 1993

Družstvo se řídí novými stanovami, upravenými dle zák. č. 162/90 Sb. a schválenými výroční členskou schůzí družstva konanou dne 22.3.1991. Ručení: Členové ručí za případnou ztrátu družstva na hospodářském výsledku v rozsahu složeným /vloženým/ členským podílem, který činí podle čl. 6 písm. b/ stanov 10.000,- Kčs. Družstvo může použít členský podíl na úhradu ztráty na hospodářském výsledku až po vyčerpání ostatních fondů družstva. do 13. 1. 1993 od 28. 3. 1991

Družstvo bylo ustaveno dle zák. č. 49/59 Sb. usnesením ustavující schůze ze dne 26.2.1973 v důsledku sloučení JZD ve Lnářích, Tchořovicích a Kocelovicích, jejichž dosavadní činnost sloučením zanikla. Jejich sloučení a ustavení nového družstva bylo schvále no usnesením rady ONV ve Strakonicích ze dne 11.7.1973. od 16. 3. 1990

Doplňuje se čl. 4 o odst. 3, mení se čl. 15 odst. 4, čl. 16 odst. 3, čl. 22 odst. 2,3, v čl. 34 se ruší odst. 1 a odst. 2 se přečíslovává na 1, čl. 41 odst. 2 v čl. 41 se přečíslovává odst. 3 na číslo 4 a zařazuje se nové znění odst. 3.,čl. 45 odst. I. Z textu celých stanov se vymazávájí slova socialistický, polirický, ideový, branný, soudružský. Na základě rozhodnutí výroční členské schůze konané dne 2.3.1990 zapisuje se změna čl. 18 odst. 1. do 13. 1. 1993 od 16. 3. 1990

Družstvo se řídí novými stanovami, upravenými dle zák. č. 90/1988 Sb. schválenými výroční členskou schůzí dne 22.2.1989. Zastupování a podpisování: Za družstvo je oprávněn jednat ve všech věcech předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda družstva. Písemnosti za družstvo podepisuje předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda družstva. do 28. 3. 1991 od 4. 4. 1989

Ručení: Členové družstva ručí za případnou strátu družstva za kalendářní rok pobídkovou sloužkou odměny do výše 5%., bližší diferenciaci, s ohledem na hospodářský výsldek dané organizační jednotky, může stanovit představenstvo JZD. do 28. 3. 1991 od 4. 4. 1989

Podepisování a zastupování: Za družstvo podepisuje předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda družstva. Písemnosti za družstvo podepisuje předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda družstva. do 13. 1. 1993 od 4. 4. 1989

Družstvo bylo ustaveno dle zák. č. 49/59 Sb. usnesením ustavující schůze ze dne 26.2.1973 v důsledku sloučení JZD ve Lnářích, Tchořovicích a Kocelovicích, jejichž dosavadní činnost sloučením zanikla. Jejich sloučení a usta vení nového družstva bylo schváleno usnesením rady ONV ve Strakonicích ze dne 11.7.1973. do 16. 3. 1990 od 17. 8. 1973

Statutární orgán

7 fyzických osob

Miroslav Klajn

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 10. 2021

vznik členství: 27. 4. 2021

vznik funkce: 27. 4. 2021

Lnáře 166, 387 42, Česká republika

Josef Melán

předseda představenstva

První vztah: 8. 10. 2021

vznik členství: 27. 4. 2021

vznik funkce: 27. 4. 2021

Mačkov 19, 388 01, Česká republika

František Machovec

člen představenstva

První vztah: 8. 10. 2021

vznik členství: 27. 4. 2021

Kocelovice 74, 387 42, Česká republika

Bc. Josef Melán

člen představenstva

První vztah: 8. 10. 2021

vznik členství: 27. 4. 2021

Mačkov 87, 388 01, Česká republika

Jiří Resler

člen představenstva

První vztah: 8. 10. 2021

vznik členství: 27. 4. 2021

Lnáře 248, 387 42, Česká republika

Josef Novotný

člen představenstva

První vztah: 8. 10. 2021

vznik členství: 27. 4. 2021

Lnáře 217, 387 42, Česká republika

Ing. Karel Dlabač

člen představenstva

První vztah: 8. 10. 2021

vznik členství: 27. 4. 2021

Blatná 1, 388 01, Česká republika

Historické vztahy

Miroslav Klajn

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 5. 2016 - Poslední vztah: 8. 10. 2021

vznik členství: 27. 4. 2016

zánik členství: 27. 4. 2021

vznik funkce: 27. 4. 2016

zánik funkce: 27. 4. 2021

Lnáře 166, 387 42, Česká republika

Josef Melán

předseda představenstva

První vztah: 5. 5. 2016 - Poslední vztah: 8. 10. 2021

vznik členství: 27. 4. 2016

zánik členství: 27. 4. 2021

vznik funkce: 27. 4. 2016

zánik funkce: 27. 4. 2021

Mačkov 19, 388 01, Česká republika

Jiří Resler

člen představenstva

První vztah: 5. 5. 2016 - Poslední vztah: 8. 10. 2021

vznik členství: 27. 4. 2016

zánik členství: 27. 4. 2021

Lnáře 240, 387 42, Česká republika

Radek Kumhera

člen představenstva

První vztah: 5. 5. 2016 - Poslední vztah: 8. 10. 2021

vznik členství: 27. 4. 2016

zánik členství: 27. 4. 2021

Lnáře 164, 387 42, Česká republika

František Machovec

člen představenstva

První vztah: 5. 5. 2016 - Poslední vztah: 8. 10. 2021

vznik členství: 27. 4. 2016

zánik členství: 27. 4. 2021

Kocelovice 74, 387 42, Česká republika

Dana Melounová

člen představenstva

První vztah: 5. 5. 2016 - Poslední vztah: 8. 10. 2021

vznik členství: 27. 4. 2016

zánik členství: 27. 4. 2021

Hajany 65, 388 01, Česká republika

Bc. Josef Melán

člen představenstva

První vztah: 5. 5. 2016 - Poslední vztah: 8. 10. 2021

vznik členství: 27. 4. 2016

zánik členství: 27. 4. 2021

Mačkov 87, 388 01, Česká republika

Miroslav Klajn

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 4. 2011 - Poslední vztah: 5. 5. 2016

zánik členství: 27. 4. 2016

vznik funkce: 25. 3. 2011

zánik funkce: 27. 4. 2016

Lnáře 166, 387 42, Česká republika

Josef Melán

předseda představenstva

První vztah: 14. 4. 2011 - Poslední vztah: 5. 5. 2016

vznik členství: 25. 3. 2011

zánik členství: 27. 4. 2016

vznik funkce: 25. 3. 2011

zánik funkce: 27. 4. 2016

Mačkov 19, 388 01, Česká republika

Jaroslav Čadek

člen představenstva

První vztah: 14. 4. 2011 - Poslední vztah: 5. 5. 2016

vznik členství: 25. 3. 2011

zánik členství: 27. 4. 2016

Tchořovice 47, 388 01, Česká republika

František Brož

člen představenstva

První vztah: 14. 4. 2011 - Poslední vztah: 5. 5. 2016

vznik členství: 25. 3. 2011

zánik členství: 27. 4. 2016

Lnáře 5, 387 42, Česká republika

Ing. Karel Dlabač

člen představenstva

První vztah: 14. 4. 2011 - Poslední vztah: 5. 5. 2016

vznik členství: 25. 3. 2011

zánik členství: 27. 4. 2016

Skaličany 1, 388 01, Česká republika

Anna Matějková

člen představenstva

První vztah: 14. 4. 2011 - Poslední vztah: 5. 5. 2016

vznik členství: 25. 3. 2011

zánik členství: 27. 4. 2016

Lnáře 34, 387 42, Česká republika

Jiří Resler

člen představenstva

První vztah: 14. 4. 2011 - Poslední vztah: 5. 5. 2016

vznik členství: 25. 3. 2011

zánik členství: 27. 4. 2016

Lnáře 240, 387 42, Česká republika

Josef Melán

předseda

První vztah: 13. 5. 2006 - Poslední vztah: 14. 4. 2011

vznik členství: 24. 3. 2006

zánik členství: 25. 3. 2011

vznik funkce: 24. 3. 2006

zánik funkce: 25. 3. 2011

Mačkov 19, 388 01, Česká republika

Marie Čadková

člen představenstva

První vztah: 13. 5. 2006 - Poslední vztah: 14. 4. 2011

vznik členství: 24. 3. 2006

zánik členství: 25. 3. 2011

Lnáře 10, 387 42, Česká republika

Karel Janský

člen představenstva

První vztah: 13. 5. 2006 - Poslední vztah: 14. 4. 2011

vznik členství: 24. 3. 2006

zánik členství: 25. 3. 2011

Lnáře 8, 387 42, Česká republika

Ing. Jaromír Keller

předseda

První vztah: 13. 5. 2004 - Poslední vztah: 13. 5. 2006

zánik funkce: 24. 3. 2006

Tchořovice 41, 388 01 Blatná, Česká republika

František Machovec

člen představenstva

První vztah: 13. 5. 2004 - Poslední vztah: 13. 5. 2006

zánik členství: 24. 3. 2006

Kocelovice 41, 387 42 Lnáře, Česká republika

Richard Slezák

člen představenstva

První vztah: 13. 5. 2004 - Poslední vztah: 13. 5. 2006

zánik členství: 24. 3. 2006

Lnáře 151, 387 42, Česká republika

Josef Meloun

člen představenstva

První vztah: 13. 5. 2004 - Poslední vztah: 14. 4. 2011

zánik členství: 25. 3. 2011

Hajany 65, 388 01 Blatná, Česká republika

František Brož

člen představenstva

První vztah: 13. 5. 2004 - Poslední vztah: 14. 4. 2011

zánik členství: 25. 3. 2011

Zahorčice 5, 387 42 Lnáře, Česká republika

Josef Čadek

místopředseda

První vztah: 13. 5. 2004 - Poslední vztah: 14. 4. 2011

zánik členství: 25. 3. 2011

zánik funkce: 25. 3. 2011

Lnáře 224, 387 42, Česká republika

Josef Janský

člen představenstva

První vztah: 28. 9. 2001 - Poslední vztah: 13. 5. 2006

zánik členství: 24. 3. 2006

Kocelovice 90, 387 42 Lnáře, Česká republika

Milan Krejčí

člen představenstva

První vztah: 28. 9. 2001 - Poslední vztah: 13. 5. 2006

zánik členství: 24. 3. 2006

Řiště 8, 387 42 Lnáře, Česká republika

Miroslav Klajn

člen představenstva

První vztah: 28. 9. 2001 - Poslední vztah: 14. 4. 2011

zánik členství: 25. 3. 2011

Lnáře 166, 387 42, Česká republika

Václav Míka

člen představenstva

První vztah: 22. 5. 1996 - Poslední vztah: 28. 9. 2001

Kocelovice 24, Česká republika

Jana Matějková

člen představenstva

První vztah: 22. 5. 1996 - Poslední vztah: 28. 9. 2001

Zahorčice 13, Česká republika

František Brož

člen představenstva

První vztah: 22. 5. 1996 - Poslední vztah: 13. 5. 2004

Zahorčice 5, Česká republika

Richard Slezák

člen představenstva

První vztah: 22. 5. 1996 - Poslední vztah: 13. 5. 2004

Lnáře 151, Česká republika

František Machovec

člen představenstva

První vztah: 22. 5. 1996 - Poslední vztah: 13. 5. 2004

Kocelovice 41, Česká republika

Josef Čadek

místopředseda

První vztah: 25. 10. 1993 - Poslední vztah: 13. 5. 2004

Lnáře 224, Česká republika

Josef Panuška

člen představenstva

První vztah: 4. 6. 1993 - Poslední vztah: 28. 9. 2001

Kocelovice 72, Česká republika

Anna Horejšová

člen představenstva

První vztah: 13. 1. 1993 - Poslední vztah: 4. 6. 1993

Lnáře 216, Česká republika

Jaroslav Tesař

člen představenstva

První vztah: 13. 1. 1993 - Poslední vztah: 22. 5. 1996

Lnáře 139, Česká republika

Ing. Karel Lukáš

člen představenstva

První vztah: 13. 1. 1993 - Poslední vztah: 22. 5. 1996

Kocelovice 86, Česká republika

Jaroslav Čadek

člen představenstva

První vztah: 13. 1. 1993 - Poslední vztah: 22. 5. 1996

Tchořovice 47, Česká republika

Josef Florián

člen představenstva

První vztah: 13. 1. 1993 - Poslední vztah: 22. 5. 1996

Lnáře 52, Česká republika

Karel Jindřich

člen představenstva

První vztah: 13. 1. 1993 - Poslední vztah: 22. 5. 1996

Lnáře 182, Česká republika

Josef Meloun

člen představenstva

První vztah: 13. 1. 1993 - Poslední vztah: 13. 5. 2004

Hajany 65, Česká republika

Ing. Jaromír Keller

předseda

První vztah: 13. 1. 1993 - Poslední vztah: 13. 5. 2004

Tchořovice 41, Česká republika

Josef Čadek

předseda

První vztah: 4. 4. 1989 - Poslední vztah: 25. 10. 1993

Lnáře 224, Česká republika

Miloslav Svojše

předseda

První vztah: 13. 3. 1987 - Poslední vztah: 13. 1. 1993

Blatná 1018, Česká republika

Statutárním orgánem družstva je představenstvo. Právní jednání za představenstvo činí předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda. Je - li však pro právní jednání, který činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů p ředstavenstva.

od 8. 9. 2014

Statutárním orgánem družstva je představenstvo. Za představenstvo jedná navenek předseda představenstva, v době jeho nepřítomnosti místopředseda. Je-li pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána písemná forma, podepisuje vedle předsedy další člen představenstva.

do 8. 9. 2014 od 13. 1. 1993

Další vztahy firmy Zemědělské družstvo Lnáře

6 fyzických osob

Jaroslav Čadek

člen kontrolní komise

První vztah: 8. 10. 2021

vznik členství: 27. 4. 2021

Tchořovice 47, 388 01, Česká republika

Zdeněk Procházka

člen kontrolní komise

První vztah: 8. 10. 2021

vznik členství: 27. 4. 2021

Harmonická 1415/17, Praha, 158 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Richard Schirl

předseda kontrolní komise

První vztah: 8. 10. 2021

vznik členství: 27. 4. 2021

vznik funkce: 27. 4. 2021

Lnáře 107, 387 42, Česká republika

Karel Janský

člen kontrolní komise

První vztah: 29. 6. 2016

vznik členství: 27. 4. 2016

Lnáře 8, 387 42, Česká republika

Zdeněk Procházka

člen kontrolní komise

První vztah: 29. 6. 2016

vznik členství: 27. 4. 2016

Harmonická 1415/17, Praha, 158 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Richard Schirl

předseda kontrolní komise

První vztah: 29. 6. 2016

vznik členství: 27. 4. 2016

vznik funkce: 7. 5. 2016

Lnáře 107, 387 42, Česká republika

Historické vztahy

Karel Janský

člen kontrolní komise

První vztah: 29. 6. 2016 - Poslední vztah: 8. 10. 2021

vznik členství: 27. 4. 2016

zánik členství: 27. 4. 2021

Lnáře 8, 387 42, Česká republika

Zdeněk Procházka

člen kontrolní komise

První vztah: 29. 6. 2016 - Poslední vztah: 8. 10. 2021

vznik členství: 27. 4. 2016

zánik členství: 27. 4. 2021

Harmonická 1415/17, Praha, 158 00, Česká republika

Richard Schirl

předseda kontrolní komise

První vztah: 29. 6. 2016 - Poslední vztah: 8. 10. 2021

vznik členství: 27. 4. 2016

zánik členství: 27. 4. 2021

vznik funkce: 7. 5. 2016

zánik funkce: 27. 4. 2021

Lnáře 107, 387 42, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 22. 12. 1992

Živnosti

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 20. 4. 1993
Zednictví
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 9. 4. 1993
Truhlářství, podlahářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 9. 4. 1993
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 29. 12. 1992
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 22. 12. 1992
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
  • Výroba strojů a zařízení
  • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 22. 12. 1992
Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 22. 12. 1992
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).