Hlavní navigace

Zemědělské družstvo Měcholupy se sídlem v Předslavi

Firma Zemědělské družstvo Měcholupy se sídlem v Předslavi, družstvo. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou DrXXIV 1488, Krajský soud v Plzni.

Základní údaje o subjektu

IČ:

00169684

Právní forma:

Družstvo

Datum vzniku:

1. 1. 1974

Aktuální kontaktní údaje Zemědělské družstvo Měcholupy se sídlem v Předslavi

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

011 Pěstování plodin jiných než trvalých
014 Živočišná výroba
01500 Smíšené hospodářství
101 Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků

Adresa

,

Obchodní rejstřík

Spisová značka

DrXXIV 1488, Krajský soud v Plzni

Obchodní firma

Zemědělské družstvo Měcholupy se sídlem v Předslavi od 15. 3. 1991

Obchodní firma

Jednotné zemědělské družstvo Měcholupy, se sídlem v Předslavi do 15. 3. 1991 od 26. 2. 1990

Obchodní firma

Jednotné zemědělské družstvo "Čsl.sovětského přátelství" v Měcholupech do 26. 2. 1990 od 21. 4. 1989

Obchodní firma

Jednotné zemědělské družstvo "Československo-sovětského přátelství" se sídlem v Měcholupech do 21. 4. 1989 od 12. 8. 1974

Právní forma

Družstvo od 12. 8. 1974

adresa

Předslav od 21. 4. 1989

adresa

Měcholupy do 21. 4. 1989 od 12. 8. 1974

Předmět podnikání

zemědělská výroba včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje od 2. 3. 1994

opravy motorových vozidel od 2. 3. 1994

výroba a opravy zemědělských strojů od 2. 3. 1994

silniční motorová doprava od 2. 3. 1994

řeznictví a uzenářství od 2. 3. 1994

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej mimo zboží, na které je třeba zvláštní povolení od 2. 3. 1994

zemní práce pomocí mechanismů od 2. 3. 1994

výroba výrobků z umělých hmot od 2. 3. 1994

výroba oděvů a oděvních doplňků od 2. 3. 1994

1. Zemědělské družstvo Měcholupy (dále jen družstvo) je dobrovolným sdružením občanů, kteří společně vykonávají zemědělskou a potravinářskou výrobu, další hospodářské činnosti a jiné činnosti. Družstvo slouží též k uspokojování a podpoře zájmu svých členů. do 2. 3. 1994 od 15. 3. 1991

2. Předmětem činnosti družstva je: do 2. 3. 1994 od 15. 3. 1991

a) výroba a prodej zemědělských výrobků do 2. 3. 1994 od 15. 3. 1991

b) výroba a prodej lesních výrobků a ryb do 2. 3. 1994 od 15. 3. 1991

c) výroba a prodej potravinářských výrobků do 2. 3. 1994 od 15. 3. 1991

d) výroba a prodej výrobků z umělých hmot do 2. 3. 1994 od 15. 3. 1991

e) revize el. zařízení a hromosvodů do 2. 3. 1994 od 15. 3. 1991

f) zakázková a maloseriová výroba výrobků, oděvní výroba textilní a výroba konfekční a jejich prodej do 2. 3. 1994 od 15. 3. 1991

g) prodej veškerých vlastních výrobků do zahraničí a dovoz potřeb pro vlastní výrobu s výjimkou věcí uvedených v Příloze k nařízení vlády ČSFR č. 256/90 Sb. do 2. 3. 1994 od 15. 3. 1991

3. Družstvo poskytuje svým členům práce, služby a výrobky v rozsahu a za podmínek určených členskou schůzí do 2. 3. 1994 od 15. 3. 1991

4. Činnosti, na které je třeba povolení podle zvláštních předpisů, může družstvo vykonávat jen s tímto povolením do 2. 3. 1994 od 15. 3. 1991

Družstvo provozuje zemědělskou výrobu a v zájmu jejího dalšího rozvoje racionálně a efektivně hospodaří na zemědělské půdě a vodních plochách, které užívá do 15. 3. 1991 od 21. 4. 1989

2. Družstvo dále může do 15. 3. 1991 od 21. 4. 1989

a) zpracovávat zemědělské a lesní suroviny a vyrábět z nich potravinářské výrobky do 15. 3. 1991 od 21. 4. 1989

b) vykonávat činnosti a vyrábět výrobky sloužící potřebám zemědělské a potravinářské výroby. Pokud je třeba k této činnosti souhlasu podle zvláštních předpisů, jen s tímto souhlasem do 15. 3. 1991 od 21. 4. 1989

c) poskytovat práce a služby členům, organizacím a občanům do 15. 3. 1991 od 21. 4. 1989

d) prodávat vlastní vyrobené zboží do 15. 3. 1991 od 21. 4. 1989

e) uzavírat smlouvy o spolupráci s družstvy a dalšími socialistickými organizacemi do 15. 3. 1991 od 21. 4. 1989

c) šití prádla a oděvů do 15. 3. 1991 od 21. 4. 1989

3. Předmětem jiné hospodářské činnosti je: do 15. 3. 1991 od 21. 4. 1989

a) výroba výrobků z umělých hmot do 15. 3. 1991 od 21. 4. 1989

b) revize el. zařízení a hromosvodů do 15. 3. 1991 od 21. 4. 1989

Rozhodnutím Okresního národního výboru odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství ze dne 11. 4. 1988 č.j. VLHZ 714/88-206/3 byla družstvu povolena tato přidružená výroba - šití oděvů na zakázku pro PRIOR do 21. 4. 1989 od 28. 4. 1988

Rozhodnutím Okresního národního výboru odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství ze dne 21. března 1988 č.j. VLHZ 523/88-206-3 byla družstvu povolena tato přidružená výroba - šití výrobků z textilií do 21. 4. 1989 od 7. 4. 1988

Rozhodnutím Okresního národního výboru odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství v Klatovech ze dne 16. 6. 1986 č.j. VLHZ 949/86-206/3 byla družstvu povolena tato přidružená výroba - revize hromosvodů a elektroinstalací včetně vydávání revizních zpráv do 21. 4. 1989 od 11. 7. 1986

Rozhodnutím odboru VLHZ ONV Klatovy ze dne 3. 12. 1983 č.j. VLHZ/2182/83-201,1 byla družstvu povolena tato přidružená výroba: - výroba obalů a obalové techniky z plastických hmot do 21. 4. 1989 od 23. 12. 1983

Přidružená výroba: Provádění dopravy pro ostatní organizace a nebo osoby tak, aby nebyl narušen zemědělský provoz družstva a byly lépe využívány základní prostředky a pracovní síly. do 15. 1. 1980 od 13. 9. 1976

Rozhodnutím odboru dopravy ONV v Klatovech ze dne 16. 6. 1976 č.j. dopr. 169/76-277/1 byla družstvu povolena doprava na dobu do 31. prosince 1977. do 15. 1. 1980 od 13. 9. 1976

Hlavním předmětem činnosti je zemědělská velkovýroba. do 21. 4. 1989 od 13. 9. 1976

Hlavním předmětem činosti družstva je zemědělská výroba. do 13. 9. 1976 od 12. 8. 1974

Družstvo provádí výstavbu společných zařízení v souladu s vytvářením nových výrobních a územních celků s ohledem na specializaci rostlinné a živočišné výroby a buduje také byty pro družstevníky a sociální a kulturní zařízení. Stavby provádí družstvo hlavně svépomocí, tj. vlastními prac. silami a s využitím materiálů z místních zdrojů; dbá o technickou a hospodářskou činnost stavebních investic. do 13. 9. 1976 od 12. 8. 1974

Družstvo pečuje o lesy sdružené družstevníky k společnému hospodaření nebo svěřené družstvu, zajišťuje v nich řádné hospodaření, jejich ochranu a zvelebování v souladu s pokyny orgánů vykonávajících odbornou správu lesů. do 13. 9. 1976 od 12. 8. 1974

Družstvo provozuje pomocnou a přidruženou výrobu. Druh a rozsah se určuje takto: do 13. 9. 1976 od 12. 8. 1974

těžba písku ve vlastním lomu do 13. 9. 1976 od 12. 8. 1974

práce v opravářských dílnách do 13. 9. 1976 od 12. 8. 1974

stavební práce pro zemědělství v rámci kooperace zemědělských podniků a v rámci sdružených finančních prostředků s MNV, na nichž se podílí JZD do 13. 9. 1976 od 12. 8. 1974

posyp silnic do 13. 9. 1976 od 12. 8. 1974

Ostatní skutečnosti

Ručení za ztrátu družstva: 1. Pokud hospodaření družstva za kalendářní rok skončí ztrátou (ztrátou vykázanou v účetní evidenci) nebo pokud družstvo není schopné splnit svoje závazky (dále jen "ztráta") a ztráta nemůže být uhrazena jiným způsobem (použitím rezerv družstva, úvěrem, hypotékou, snížením majetku družstva apod.), ručí za ztrátu jeho členové. 2. Členové ručí za ztrátu družstva svými členskými podíly nebo členskými vklady, a to až do jejich výše. Pokud je ztráta nižší než částka členských podílů a členských vkladů, ručí jednotliví členové rovným podílem (procentem) svého členského podílu a členského vkladu. 3. Člen, který nemá ještě členský podíl, ručí za ztrátu družstva do výšky průměrné tříměsíční odměny. Při určení jeho podílu na ztrátě platí obdobně odst. 2. do 2. 3. 1994 od 15. 3. 1991

Ručení členů a členský podíl: Člen družstva má povinnost ručit za případnou ztrátu družstva členským podílem 200,- Kčs kromě plně invalidních a starobních důchodců. Při vzniku trvalé invalidity nebo odchodu do starobního důchodu a zániku členství se členský podíl vrací. do 15. 3. 1991 od 21. 4. 1989

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Zdeňka Králová

předseda představenstva

První vztah: 7. 6. 2022

vznik členství: 19. 5. 2022

vznik funkce: 19. 5. 2022

Mochtín 2, 339 01, Česká republika

Ing. Martin Peksa

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 6. 2022

vznik členství: 19. 5. 2022

vznik funkce: 19. 5. 2022

Za Beránkem 758, Klatovy, 339 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Václav Sedláček

člen představenstva

První vztah: 7. 6. 2022

vznik členství: 19. 5. 2022

vznik funkce: 19. 5. 2022

Předslav 31, 339 01, Česká republika

Historické vztahy

Alena Jarošová

místopředseda

První vztah: 5. 9. 2019 - Poslední vztah: 7. 6. 2022

vznik členství: 21. 6. 2019

zánik členství: 19. 5. 2022

vznik funkce: 21. 6. 2019

zánik funkce: 19. 5. 2022

Předslav 83, 339 01, Česká republika

Josef Jakubec

člen

První vztah: 5. 9. 2019 - Poslední vztah: 7. 6. 2022

vznik členství: 21. 6. 2019

zánik členství: 19. 5. 2022

zánik funkce: 19. 5. 2022

Předslav 62, 339 01, Česká republika

Milena Havlíčková

předseda

První vztah: 5. 9. 2019 - Poslední vztah: 7. 6. 2022

vznik členství: 21. 6. 2019

zánik členství: 19. 5. 2022

vznik funkce: 21. 6. 2019

zánik funkce: 19. 5. 2022

Sportovní 645, Klatovy, 339 01, Česká republika

Milena Havlíčková

Předseda

První vztah: 26. 7. 2001 - Poslední vztah: 5. 9. 2019

zánik členství: 23. 7. 2012

zánik funkce: 23. 7. 2012

Sportovní 645, Klatovy, Česká republika

Josef Jakubec

Člen

První vztah: 26. 7. 2001 - Poslední vztah: 5. 9. 2019

zánik členství: 23. 7. 2012

Měcholupy 6, Klatovy, 339 01, Česká republika

Alena Jarošová

Místopředseda

První vztah: 26. 7. 2001 - Poslední vztah: 5. 9. 2019

zánik členství: 23. 7. 2012

zánik funkce: 23. 7. 2012

Předslav 83, Klatovy, 339 01, Česká republika

Josef Hladík

člen

První vztah: 2. 3. 1994 - Poslední vztah: 26. 7. 2001

Bolešiny 71, Česká republika

Ing. Josef Somr

člen

První vztah: 2. 3. 1994 - Poslední vztah: 26. 7. 2001

Bolešiny 90, Česká republika

Zdeněk Hnojský

člen

První vztah: 2. 3. 1994 - Poslední vztah: 26. 7. 2001

Kroměždice 19, Česká republika

Josef Klášterka

člen

První vztah: 2. 3. 1994 - Poslední vztah: 26. 7. 2001

Bolešiny 81, Česká republika

Václav Bošek

člen

První vztah: 2. 3. 1994 - Poslední vztah: 26. 7. 2001

Bolešiny 82, Česká republika

Ing. Zdeněk Vlasák

místopředseda

První vztah: 2. 3. 1994 - Poslední vztah: 26. 7. 2001

340 38 Předslav, Měcholupy 18, Česká republika

Josef Krůs, r.č. 591227/705

předseda

První vztah: 2. 3. 1994 - Poslední vztah: 26. 7. 2001

Domažličky 12, Česká republika

Ing. Erich Bárta

člen

První vztah: 26. 2. 1990 - Poslední vztah: 15. 3. 1991

Předslav čp. 91, Česká republika

Ing. Otakar Leopold

člen

První vztah: 26. 2. 1990 - Poslední vztah: 15. 3. 1991

Plánická 15, Klatovy, Česká republika

Zdeněk Bořík

člen

První vztah: 26. 2. 1990 - Poslední vztah: 15. 3. 1991

Makov č. 10, Česká republika

Václav Bošek

člen

První vztah: 26. 2. 1990 - Poslední vztah: 15. 3. 1991

Bolešiny č. 82, Česká republika

Ing. Jaroslav Borkovec

člen

První vztah: 26. 2. 1990 - Poslední vztah: 15. 3. 1991

Bolešiny č. 48, Česká republika

Miroslav Strnad

člen

První vztah: 26. 2. 1990 - Poslední vztah: 15. 3. 1991

Myslovice č. 52, Česká republika

Helena Šraitová

člen

První vztah: 26. 2. 1990 - Poslední vztah: 15. 3. 1991

Předslav č. 84, Česká republika

Vlastimil Trojan

člen

První vztah: 26. 2. 1990 - Poslední vztah: 15. 3. 1991

Bolešiny č. 91, Česká republika

Karel Velíšek

člen

První vztah: 26. 2. 1990 - Poslední vztah: 15. 3. 1991

Předslav č. 41, Česká republika

Karel Plánička

člen

První vztah: 21. 4. 1989 - Poslední vztah: 15. 3. 1991

Pečetín čp. 12, Česká republika

Josef Šindelář

člen

První vztah: 21. 4. 1989 - Poslední vztah: 15. 3. 1991

Třebíšov čp. 13, Česká republika

Jiří Jogl

člen

První vztah: 9. 4. 1988 - Poslední vztah: 26. 2. 1990

Klatovy 471/III, Česká republika

Jaroslav Černý

člen

První vztah: 14. 4. 1986 - Poslední vztah: 26. 2. 1990

Předslav č. 89, Česká republika

Věra Peksová

člen

První vztah: 18. 4. 1983 - Poslední vztah: 9. 4. 1988

Bolešiny 14, Česká republika

Jaroslava Králíčková

člen

První vztah: 18. 4. 1983 - Poslední vztah: 26. 2. 1990

Myslovice 49, Česká republika

František Krátký

člen

První vztah: 18. 4. 1983 - Poslední vztah: 26. 2. 1990

Újezdec č. 1, Česká republika

Josef Matějka

člen

První vztah: 18. 4. 1983 - Poslední vztah: 26. 2. 1990

Bolešiny 80, Česká republika

Zdeňka Hnojská

člen

První vztah: 13. 4. 1981 - Poslední vztah: 26. 2. 1990

Měcholupy č. 6, Česká republika

Marie Bouzková

člen

První vztah: 10. 4. 1980 - Poslední vztah: 14. 4. 1986

Němčice č. 73, Česká republika

Ing. Josef Kroupa

místopředseda

První vztah: 10. 4. 1980 - Poslední vztah: 2. 3. 1994

Klatovy 622/III, Česká republika

Marie Nováková

člen

První vztah: 3. 5. 1978 - Poslední vztah: 13. 4. 1981

Myslovice 30, Česká republika

Josef Škanta

člen

První vztah: 3. 5. 1978 - Poslední vztah: 18. 4. 1983

Měcholupy 25, Česká republika

Václav Hrabík

člen

První vztah: 3. 5. 1978 - Poslední vztah: 18. 4. 1983

Štěpánovice č. 6, Česká republika

Josef Matějka

člen

První vztah: 3. 5. 1978 - Poslední vztah: 18. 4. 1983

Bolešiny 53, Česká republika

Josef Mareš

člen

První vztah: 3. 5. 1978 - Poslední vztah: 26. 2. 1990

Újezdec 13, Česká republika

Josef Bílek

člen

První vztah: 3. 5. 1978 - Poslední vztah: 26. 2. 1990

Makov 29, Česká republika

Václav Hrabík

člen

První vztah: 12. 8. 1974 - Poslední vztah: 3. 5. 1978

Ostřetice, Česká republika

Josef Klášterka

člen

První vztah: 12. 8. 1974 - Poslední vztah: 3. 5. 1978

Bolešiny, Česká republika

Václav Hořánek

člen

První vztah: 12. 8. 1974 - Poslední vztah: 3. 5. 1978

Pečetín, Česká republika

Josef Kanta

člen

První vztah: 12. 8. 1974 - Poslední vztah: 3. 5. 1978

Petrovičky, Česká republika

Jan Kanta

člen

První vztah: 12. 8. 1974 - Poslední vztah: 3. 5. 1978

Měcholupy, Česká republika

Emanuel Netrval

člen

První vztah: 12. 8. 1974 - Poslední vztah: 3. 5. 1978

Předslav, Česká republika

Ludmila Englová

člen

První vztah: 12. 8. 1974 - Poslední vztah: 10. 4. 1980

Němčice, Česká republika

František Michal

místopředseda

První vztah: 12. 8. 1974 - Poslední vztah: 10. 4. 1980

Bolešiny, Česká republika

Josef Vlasák

člen

První vztah: 12. 8. 1974 - Poslední vztah: 18. 4. 1983

Bolešiny, Česká republika

Marie Tomášková

člen

První vztah: 12. 8. 1974 - Poslední vztah: 26. 2. 1990

Makov, Česká republika

Václav Tesař

předseda

První vztah: 12. 8. 1974 - Poslední vztah: 2. 3. 1994

Předslav, Česká republika

Způsob jednání: a) zastupování: Navenek jedná předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda. b) podepisování: K napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda s uvedením své funkce. Je-li pro právní úkon předepsaná písemná forma, je zapotřebí podpisu alespoň dvou členů představenstva.

od 2. 3. 1994

Způsob zastupování: Předseda družstva je oprávněn jednat jménem družstsva ve všech věcech. V době jeho nepřítomnosti zastupuje předsedu místopředseda. Způsob podepisování: Pokud vnitrodružstevní předpisy nesvěřují podepisování písemností jiným funkcionářům, podepisuje je předseda a v době jeho nepřítomnosti místopředseda a svůj podpis opatřuje razítkem družstva

do 2. 3. 1994 od 21. 4. 1989

Zastupování: Předseda jedná jménem družstva navenek. V době jeho nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda. Místopředseda je oprávněn jednat v rozsahu své působnosti dané stanovami, popř. pracovního a organizačního řádu družstva. Přijímat závazky jménem družstva však může jen na základě zmocnění daného předsedou. Podpisování: Písemnosti o právních úkonech, jimiž družstvo nabývá práva nebo přejímá závazky, podepisuje vedle předsedy další člen představenstva - pokud mají finanční povahu - též ekonom družstva.

do 21. 4. 1989 od 28. 2. 1977

Představenstvo družstva se skládá z 11 členů, volených na dobu 5 let. Zastupování družstva: Družstvo zastupuje navenek předseda. Podpisování družstva: Písemnosti, kterými družstvo přejímá závazky, získává práva a disponuje majetkem, podpisuje předseda a jeden člen představenstva. Písemnosti finanční povahy spolupodepisuje ekonom (účetní).

do 28. 2. 1977 od 13. 9. 1976

Představenstvo družstva se skládá z 11 členů, volených na dobu 4 let. Zastupování družstva: Družstvo zastupuje navenek předseda. Podpisování družstva: Písemnosti, kterými družstvo přejímá závazky, získává práva a disponuje majetkem, podpisuje předseda a jeden člen představenstva. Písemnosti finanční povahy spolupodepisuje ekonom (účetní).

do 13. 9. 1976 od 12. 8. 1974

Další vztahy firmy Zemědělské družstvo Měcholupy se sídlem v Předslavi

3 fyzické osoby

Ladislav Šilhavý

místopředseda kontrolní komise

První vztah: 7. 6. 2022

vznik členství: 19. 5. 2022

vznik funkce: 19. 5. 2022

Předslav 25, 339 01, Česká republika

Šárka Sedláčková

předseda kontrolní komise

První vztah: 7. 6. 2022

vznik členství: 19. 5. 2022

vznik funkce: 19. 5. 2022

Předslav 31, 339 01, Česká republika

Jiří Zavadil

člen kontrolní komise

První vztah: 7. 6. 2022

vznik členství: 19. 5. 2022

vznik funkce: 19. 5. 2022

Předslav 74, 339 01, Česká republika

Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).