Hlavní navigace

ZIKASKA a.s.

Firma ZIKASKA a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 18236, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 2 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

24307769

Sídlo:

Primátorská 296/38, Praha, 180 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

23. 5. 2012

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

431 Demolice a příprava staveniště
46900 Nespecializovaný velkoobchod
55200 Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
63 Informační činnosti
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
70220 Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
79110 Činnosti cestovních agentur
821 Administrativní a kancelářské činnosti
855 Ostatní vzdělávání

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 18236, Městský soud v Praze

Obchodní firma

ZIKASKA a.s. od 18. 7. 2012

Obchodní firma

ODR Exchange a.s. do 18. 7. 2012 od 28. 6. 2012

Obchodní firma

PADERNA a.s. do 28. 6. 2012 od 23. 5. 2012

Právní forma

Akciová společnost od 23. 5. 2012

adresa

Primátorská 296/38
Praha 18000 od 11. 11. 2015

adresa

Primátorská 296/38
Praha 8 18000 do 11. 11. 2015 od 23. 5. 2012

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 23. 5. 2012

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 23. 5. 2012

Ostatní skutečnosti

1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 5.000,- Kč (slovy pěttisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 5 (pět) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena a podmíněna předchozím souhlasem valné hromady spole čnosti, (dále též jen „Akcie“). Všechny Akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu. 3. Jediný akcionář společnosti se přednostního práva akcionářů na upisování Akcií dle ustanovení § 204a, odstavce 7 obchodního zákoníku vzdal prohlášením učiněným před rozhodnutím při výkonu působnosti valné hromady. 4. Upsání všech Akcií bude nabídnuto určitému zájemci - společnosti SWAN, a.s., se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Borská 6, PSČ 841 04, IČO 35 680 202, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, v oddíle Sa, číslo vložky 2958/B, (dále též jen „SWAN, a.s.“ nebo jen „určitý zájemce“). 5. Akcie je možno upsat v sídle společnosti PADERNA a.s. v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hodin. Lhůta pro upsání Akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doruční návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. 6. Určitý zájemce upisuje Akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku. 7. Počátek běhu lhůty k upsání Akcií sdělí společnost PADERNA a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akc ií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valně hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. 8. Emisní kurs upsaných Akcií je stanoven takto: Jedna z nově emitovaných Akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jedentisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 1.214.940,- Kč (jedenmiliondvěstěčtrnácttisícdevětsetčtyřicet korun českých). Rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou Akcií tvoří emisní ážio. 9. Emisní kurs akcií bude splacen peněžitým vkladem. Celý peněžitý vklad je určitý zájemce povinen splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií, a to složením na zvláštní účet společnosti číslo 2107426289/2700 vedený u společnosti UniCredit Bank Czech Republic, a.s., který za tím účelem spol ečnost otevřela na své jméno. Dle ustanovení § 204 odstavce 2) obchodního zákoníku banka nesmí umožnit společnosti disponovat se splaceným vkladem vloženým na tento účet před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 10. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí podat návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. od 28. 6. 2012

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

od 23. 5. 2012
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 od 23. 5. 2012

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ladislav Goč

člen představenstva

První vztah: 11. 11. 2015

vznik členství: 12. 6. 2012

Na Parcelách 75, Velké Přílepy, 252 64, Česká republika

Zbyněk Loebl

předseda představenstva

První vztah: 11. 11. 2015

vznik členství: 12. 6. 2012

vznik funkce: 18. 6. 2012

Karlštejnská 39, Třebotov, 252 28, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Juraj Ondriš

člen představenstva

První vztah: 28. 6. 2012

vznik členství: 12. 6. 2012

Kunerádska 1588/19, Bratislava, 841 03, Slovenská republika

Historické vztahy

Ing. Ladislav Goč

člen představenstva

První vztah: 28. 6. 2012 - Poslední vztah: 11. 11. 2015

vznik členství: 12. 6. 2012

Na Parcelách 75, Velké Přílepy, 252 64, Česká republika

Zbyněk Loebl

předseda představenstva

První vztah: 28. 6. 2012 - Poslední vztah: 11. 11. 2015

vznik členství: 12. 6. 2012

vznik funkce: 18. 6. 2012

Třebotov 39, 252 28, Česká republika

Přemysl Kubáň

člen představenstva

První vztah: 23. 5. 2012 - Poslední vztah: 28. 6. 2012

vznik členství: 23. 5. 2012

zánik členství: 12. 6. 2012

Podvinný mlýn 2281/10, Praha 9, 190 00, Česká republika

Za představenstvo jednají jménem společnosti společně vždy předseda představenstva a jeden z členů představenstva.

od 28. 6. 2012

Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně člen představenstva.

do 28. 6. 2012 od 23. 5. 2012

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

JUDr. Martin Maisner

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 2015

vznik členství: 12. 6. 2012

vznik funkce: 18. 6. 2012

Ždírnická 843, Praha, 190 12, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ľubomír Geľo

člen představenstva

První vztah: 28. 6. 2012

vznik členství: 12. 6. 2012

Homolova 2166/19, Bratislava, 841 02, Slovenská republika

Ing. Miroslav Strečanský

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2012

vznik členství: 12. 6. 2012

Krajná 16397/56C, Bratislava, 821 04, Slovenská republika

Historické vztahy

JUDr. Martin Maisner

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2012 - Poslední vztah: 4. 11. 2015

vznik členství: 12. 6. 2012

vznik funkce: 18. 6. 2012

Ždírnická 843, Praha 9, 190 12, Česká republika

Mgr. Radka Maurová

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 5. 2012 - Poslední vztah: 28. 6. 2012

vznik členství: 23. 5. 2012

zánik členství: 12. 6. 2012

Nedvědova 714, Líbeznice, 250 65, Česká republika

Šárka Maurová

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 5. 2012 - Poslední vztah: 28. 6. 2012

vznik členství: 23. 5. 2012

zánik členství: 12. 6. 2012

Třeboradická 1075/47, Praha 8, 182 00, Česká republika

JUDr. Jakub Maur

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 5. 2012 - Poslední vztah: 28. 6. 2012

vznik členství: 23. 5. 2012

zánik členství: 12. 6. 2012

vznik funkce: 23. 5. 2012

zánik funkce: 12. 6. 2012

Třeboradická 1075/47, Praha 8, 182 00, Česká republika

Další vztahy firmy ZIKASKA a.s.

Profispolečnosti.cz s.r.o.

První vztah: 23. 5. 2012 - Poslední vztah: 28. 6. 2012

Rybná 732/25, Praha Staré Město, 110 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

 • JUDr. Jakub Maur

  jednatel

  Rybná 732/25, Praha, 110 00, Česká republika

 • Petra Týmová

  jednatel

  Dvořišťská 962, Praha, 198 00, Česká republika

Akcionáři

Profispolečnosti.cz s.r.o., IČ: 28953142

Dělnická, Česká republika, Praha 7, 170 00

do 28. 6. 2012 od 23. 5. 2012

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 23. 5. 2012

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 23. 5. 2012

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).