Hlavní navigace

Dohoda o pracovní činnosti 2024: vzor

Žadatelů o brigádu je na trhu práce čím dál tím více. Mnoho lidí hledá přivýdělek k zaměstnání nebo si chce vydělat nějakou tu korunu ke studiu. Pokud jste se rozhodli zaměstnat brigádníka, můžete mu nabídnout dohodu o pracovní činnosti, která je v případě občasného přivýdělku vhodnější než pracovní smlouva. Obnáší však určité povinnosti, které je nutné dodržet. Pokud si nevíte rady, jak tento dokument sepsat, můžete pro inspiraci využít náš vzor dohody o pracovní činnosti.

Dohoda o pracovní činnosti – vzor

Abychom vám usnadnili práci s vytvářením tohoto dokumentu, připravili jsme pro vás vzor, ve kterém najdete všechny důležité položky, jež by měla dohoda o pracovní činnosti obsahovat. Kromě identifikačních údajů zúčastněných stran, tedy zaměstnavatele i zaměstnance, by dohoda měla zahrnovat také následující informace:

  • druh a rozsah vykonávané práce,
  • místo výkonu práce a dobu, na kterou se uzavírá,
  • výši odměny, jež bude brigádníkovi náležet,
  • závěrečná ustanovení, kam patří například informace o nakládání s osobními údaji,
  • datum a místo podpisu,
  • podpis zaměstnavatele a zaměstnance.

Co je dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti neboli DPČ je speciální druh pracovněprávního vztahu ujednaného mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Uzavírá se písemně na dobu určitou či neurčitou a využívá se v případě příležitostných nebo pravidelných brigád. Problematiku dohody o pracovní činnosti upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, kde jsou stanovena všechna práva a povinnosti zaměstnance i zaměstnavatele.

Maximální pracovní doba, kterou zaměstnanec může v rámci jedné DPČ odpracovat, je 20 hodin týdně. Počet těchto dohod však není zákonem omezen, takže jich jeden zaměstnanec může mít sjednaných více naráz. Všechny však mají stejné podmínky, jimiž je potřeba se řídit. Ty se týkají uvedené pracovní doby, ale také povinnosti platit zálohy na zdravotní a sociální pojištění a odvádět daně.

DPČ a povinné pojištění

Sociální a zdravotní pojištění se v případě dohody o pracovní činnosti odvádí jen ve chvíli, kdy odměna za vykonanou práci přesáhne určitou zákonem stanovenou částku. Pro rok 2024 je pro placení záloh na povinné pojištění nastaven limit výdělku na 4000 korun za měsíc.

Aby to ale nebylo tak jednoduché, jinak je tomu v případě záloh na zdravotní pojištění a jinak na sociální. U zdravotního pojištění se počítá s odměnou, kterou brigádník skutečně vydělá, zatímco sociální pojištění je stanoveno na základě částky uvedené přímo v dohodě o pracovní činnosti. To znamená, že pokud je v dohodě uvedená částka vyšší než 4000 korun, ale v reálu je měsíční odměna z nějakého důvodu nižší, jsou za zaměstnance i tak zálohy na sociální pojištění odvedeny.

Dohoda o pracovní činnosti: daně

Stejně jako jsou nastaveny určité podmínky pro odvody sociálního a zdravotního pojištění, existují specifická pravidla také pro zdanění dohody o pracovní činnosti. Jestliže má brigádník u zaměstnavatele, kde pracuje na dohodu o pracovní činnosti, podepsané prohlášení k dani, bude mu stržena 15% zálohová daň a budou také uplatněny daňové slevy.

V momentě, kdy toto prohlášení u zaměstnavatele podepsané nemá, bude stržena takzvaná srážková daň, která činí také 15 %. Tu je však možné získat zpět za určitých podmínek v rámci daňového přiznání. K tomu, aby zaměstnanec mohl srážkovou daň do daňového přiznání zahrnout, je potřeba vyžádat si v novém roce od zaměstnavatele potvrzení o příjmech za předchozí kalendářní rok.

Dohoda o pracovní činnosti: nemocenská

Zda bude mít zaměstnanec v rámci dohody o pracovní činnosti nárok na nemocenskou, závisí na výši jeho odměny za vykonanou práci. V případě, že je jeho výdělek nižší než 4000 korun, nárok na nemocenskou mu nevzniká. V opačné situaci, tedy pokud odměna přesahuje částku 4000 korun (včetně), za něj musí zaměstnavatel odvádět zálohy na zdravotní a sociální pojištění (včetně nemocenského), tudíž má ze zákona právo na nemocenské dávky za předpokladu, že mu byla uznaná pracovní neschopnost.

Potřebujete správně sepsat Dohodu o pracovní činnosti a mít vše 100% správně? Využijte naši konzultaci s právníkem a získejte Dohodu o pracovní činnosti na míru vašemu případu

Ukončení dohody o pracovní činnosti

Pokud se zaměstnavatel či zaměstnanec rozhodne ukončit pracovní poměr sjednaný na dohodu o pracovní činnosti, je možné tak učinit třemi způsoby, a to v závislosti na okolnostech, kvůli kterým k tomuto rozhodnutí došlo. Možnosti, jak ukončit pracovní poměr, mohou být uvedeny přímo v dohodě. Pakliže v ní však tato informace chybí, řiďte se zákoníkem práce, který uvádí následující způsoby:

  1. Výpověď dohody o pracovní činnosti – musí být vždy v písemné podobě a ve chvíli, kdy je podaná, začíná běžet 15denní výpovědní lhůta, během které má zaměstnanec povinnost vykonávat pracovní činnost.
  2. Dohoda o ukončení DPČ – zaměstnanec a zaměstnavatel se domluví na ukončení poměru k určitému datu. V tomto případě je nezbytný souhlas obou stran. Pokud zaměstnavatel nesouhlasí, je potřeba dát výpověď a dodržet výpovědní lhůtu.
  3. Okamžité zrušení DPČ – zaměstnanec má právo na okamžité zrušení dohody o pracovní činnosti ve chvíli, kdy mu zaměstnavatel do 15 dnů po splatnosti nevyplatí mzdu či její část. Dále je tak možné učinit v momentě, kdy dle lékařského posudku vykonávaná práce vážně ohrožuje zdraví zaměstnance a zaměstnavatel mu neumožnil do 15 dnů od vydání tohoto posudku vykonávat jinou činnost.
Jaká je pracovní doba u DPČ?
Zákonem stanovená maximální pracovní doba je u dohody o pracovní činnosti 20 hodin týdně. Rozložení těchto hodin v pracovním týdnu záleží na domluvě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. V případě, že si zaměstnanec chce vydělat více, je možné mít uzavřených několik těchto dohod. Pro všechny však platí výše uvedený limit pracovní doby.
Odvádí se v případě DPČ pojištění?
Zálohy na zdravotní a sociální pojištění odvádí zaměstnavatel v případě DPČ pouze za předpokladu, že je odměna za vykonanou práci 4000 korun a více. Zdravotní pojištění se odvádí na základě reálné částky, která byla zaměstnanci vyplacena. Sociální pojištění se platí podle toho, jaká výše odměny je uvedena přímo v písemné dohodě o pracovní činnosti.
Jak lze ukončit dohodu o pracovní činnosti?
Dohodu o pracovní činnosti je dle zákoníku práce možné ukončit třemi způsoby. Prvním z nich je dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, kdy se stanoví konkrétní termín odchodu. Druhou možností je výpověď z DPČ, u níž je nezbytné dodržet výpovědní lhůtu, která činí 15 dní. Třetí způsob je pak okamžité zrušení DPČ, k němuž dochází například ve chvíli, kdy zaměstnanec neobdrží do 15 dnů po splatnosti svou mzdu nebo její část.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).