Hlavní navigace

Příkazní smlouva

uzavřená v souladu s ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Vzor příkazní smlouvy podle nového občanského zákoníku

Pomohla Vám tato smlouva?

Hodnocení smlouvy: 1