Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (úplné znění)

Předpis č. 177/2007 Sb.

Znění od 27. 7. 2007

177/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

177

ZÁKON

ze dne 7. června 2007,

kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, se mění takto:

1. V § 2 písm. d) se za slova "hlavní město Praha" vkládají slova ", městská část hlavního města Prahy".

2. V § 2 písm. e) se za bod 8 vkládá nový bod 9, který zní:

"9. u městské části hlavního města Prahy tajemník úřadu městské části, a není-li jej, starosta městské části,"".

Dosavadní body 9 až 13 se označují jako body 10 až 14.

3. V § 2 písm. e) bodě 13 se číslo "10" nahrazuje číslem "11".

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).