Hlavní navigace

Zákon o správě daní a poplatků

Předpis č. 337/1992 Sb.

Zrušeno zákonem č. 280/2009 Sb.

Zdroj: zakonyprolidi.cz