Hlavní navigace

Připravili jsme souhrn, kdo musí podat přiznání k dani z nemovitostí za rok 2015

 Autor: 329515
Daniel Morávek 20. 1. 2015

Přiznání k dani z nemovitostí se podává jen při změně okolností rozhodných pro vyměření daně. Čtěte, co všechno do těchto okolností spadá.

Na podání přiznání k dani z nemovitých věcí (dani z nemovitostí) za rok 2015 zbývají necelé poslední dva týdny. Připravili jsme stručný přehled, kdo musí přiznání podávat, dokdy přesně musí přiznání podat a co dotyčným hrozí, pokud přiznání nepodají.

Kdo podává přiznání k dani z nemovitostí

Daň z nemovitostí se na rozdíl od daně z příjmů platí vždy dopředu. Povinnost podat přiznání k dani z nemovitosti za rok 2015 má každý, kdo si v loňském roce koupil nemovitost, případně ji dostal darem, či si pronajal pozemek evidovaný v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem apod. Přiznání podává rovněž ten, u kterého nastaly nějaké změny ve vlastněných nemovitostech. Jedná se například o situace, kdy poplatník nabyl (nebo pozbyl) nový pozemek či část pozemku, nebo provedl přístavbu, nástavbu, případně demolici stavby.

Čtěte slovníček pojmů pro: Daň z nemovitosti (nemovitých věcí)

Přiznání tak musí podat i poplatník, který v loňském roce prodal (nebo někomu dal) nemovitost a v rámci území působnosti finančního úřadu má ještě nějaké další nemovitosti či nemovitost. V takovém případě totiž dojde ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně nebo ke změně v osobě poplatníka. Pokud ale už v územní působnosti finanční úřadu žádnou další nemovitost nemáte, přiznání podávat nemusí a dle odst. 9 paragrafu 13a zákon o dani z nemovitých věcí stačí dát finančnímu úřadu vědět pouze například dopisem, vysvětlil serveru Podnikatel.cz Jan Molín, daňový analytik společnosti MIVO.

Paragraf 13a totiž říká: Ztratil-li ten, kdo byl poplatníkem daně z nemovitých věcí, postavení poplatníka proto, že v průběhu zdaňovacího období se změnila vlastnická nebo jiná práva ke všem nemovitým věcem v územním obvodu téhož správce daně, které u něho podléhaly dani z nemovitých věcí, nebo tyto nemovité věci zanikly, je povinen oznámit tuto skutečnost správci daně nejpozději do 31. ledna následujícího zdaňovacího období.

Pokud se vlastnictví nemovitosti nic nezměnilo, poplatník nové daňové přiznání podávat nemusí. Za změnu se nepovažuje ani situace, kdy obec změnila koeficienty, ze kterých se daň vypočítává. 

Čtěte také: Jak se změní koeficienty pro daň z nemovitostí v roce 2015?

Využijte chytré formuláře

Přiznání musí podat ti, kteří to mají za povinnost, podat do konce ledna. Vzhledem k tomu, že poslední lednový den vychází na sobotu, platí letos termín pondělí 2. února. Kdo přiznání do 2. února podat nestihne, má ještě 5 “dní hájení”, kdy nenabíhají žádné sankce. Pokuta se počítá až od šestého pracovního dne ode dne podání a činí 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně (maximálně 300 tisíc korun). Pokuta se ale nepředepíše, pokud částka nepřekročí 200 Kč.

Přiznání lze vyplnit v papírové podobě nebo v elektronické. Server Podnikatel.cz například nabízí chytrý interaktivní formulář přiznání k dani z nemovitostí za rok 2015, který vyplňování usnadní a pomůže s výpočty. Následně pak formulář můžete poslat skrze svoji datovou schránku nebo vytisknout a podat buď osobně, nebo poštou. Přiznání se dá podat také přes Daňový portál, který při vyplňování “napovídá” a sám provádí výpočty a kontrolu. Velkou výhodu portálu tvoří skutečnost, že systém doplní i příslušné koeficienty daně z nemovitostí (najdete je jinak na stránkách Finanční správy ČR). Nevýhodou je fakt, že přiznání podané přes Daňový portál je třeba opatřit elektronickým podpisem. Kdo tak neudělá, musí do 5 dnů od podání dodat na příslušný finanční úřad vlastnoručně podepsaný tzv. e-tiskopis, který systém vygeneruje po odeslání datové zprávy.

Našli jste v článku chybu?

21. 1. 2015 10:11

Ne,samozrejme nic nebrani tomu, abyste podal v priznani uz ted v lednu.
S pozdravem
DM20. 1. 2015 14:39

Dobrý den,
tuto situaci řeší odst. 11 paragrafu 13a zákon o dani z nemovitých věcí http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-338-1992-sb-o-dani-z-nemovitosti/uplne/#p13a
Ten říká, že: "Nebylo-li do 31. prosince roku, ve kterém byl podán návrh na vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí, kterým toto právo vzniká, rozhodnuto o jeho povolení, je poplatník povinen za nemovitou věc, která byla předmětem vkladu práva vlastnického podat daňové přiznání nejpozději do konce třetího měsíce následují…

Root.cz: Kamery Sony se dají ovládnout na dálku

Kamery Sony se dají ovládnout na dálku

Měšec.cz: Europlatby: někde bez poplatku, jinde i 350 Kč

Europlatby: někde bez poplatku, jinde i 350 Kč

Měšec.cz: Zdravotní a sociální pojištění 2017: Připlatíte

Zdravotní a sociální pojištění 2017: Připlatíte

Lupa.cz: Slevové šílenství je tu. Kde nakoupit na Black Friday?

Slevové šílenství je tu. Kde nakoupit na Black Friday?

Podnikatel.cz: Přehledná titulka, průvodci, responzivita

Přehledná titulka, průvodci, responzivita

Lupa.cz: Proč firmy málo chrání data? Chovají se logicky

Proč firmy málo chrání data? Chovají se logicky

120na80.cz: Na ucho teplý, nebo studený obklad?

Na ucho teplý, nebo studený obklad?

Vitalia.cz: I církev dnes vyrábí potraviny

I církev dnes vyrábí potraviny

Podnikatel.cz: Informovat o EET musí i e-shopy, nebo zaplatí

Informovat o EET musí i e-shopy, nebo zaplatí

Vitalia.cz: Paštiky plné masa ho zatím neuživí

Paštiky plné masa ho zatím neuživí

Měšec.cz: Air Bank zruší TOP3 garanci a zdražuje kurzy

Air Bank zruší TOP3 garanci a zdražuje kurzy

Vitalia.cz: 9 největších mýtů o mase

9 největších mýtů o mase

Root.cz: Nová třída SD karet A1 s vysokým výkonem

Nová třída SD karet A1 s vysokým výkonem

120na80.cz: Jak oddálit Alzheimera?

Jak oddálit Alzheimera?

Podnikatel.cz: Babiše přesvědčila 89letá podnikatelka?!

Babiše přesvědčila 89letá podnikatelka?!

120na80.cz: Rovnátka, která nejsou vidět

Rovnátka, která nejsou vidět

Podnikatel.cz: 3, 2, 1..EET startuje. Na co nezapomenout?

3, 2, 1..EET startuje. Na co nezapomenout?

Podnikatel.cz: Podnikatelům dorazí varování od BSA

Podnikatelům dorazí varování od BSA

Vitalia.cz: V SAPĚ našli nelegální porážku kachen

V SAPĚ našli nelegální porážku kachen

DigiZone.cz: ČRa DVB-T2 ověřeno má i Sharp

ČRa DVB-T2 ověřeno má i Sharp