Hlavní navigace

Některé OSVČ musí podat daňové přiznání, i když loni platily paušální daň

6. 3. 2023

Sdílet

6.3.23 /2x/Právník, podnikatelka, otázka Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed

Daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2022 musí podat i některé OSVČ, které byly v paušálním režimu. Týká se to například těch, které měly loni jiný příjem než ze samostatné činnosti, který je vyšší než 15 000 Kč. 

Které OSVČ s paušální daní musí podat přiznání

Ačkoli jednu z výhod paušální daně OSVČ tvoří skutečnost, že podnikatel nemusí podávat daňové přiznání, neplatí to za všech okolností. Jestliže OSVČ například měla jiné příjmy než ze samostatné činnosti, které byly vyšší než 15 000 Kč (od letoška se limit zvýšil na 50 000 Kč), musí daňové přiznání podat. Mezi tyto jiné příjmy patří příjmy z kapitálového majetku, příjmy z nájmu a ostatní příjmy (dle § 8 až 10 zákona o daních z příjmů). Povinnost podat přiznání platí také v případě, kdy měla OSVČ příjmy ze zaměstnání, které nejsou zdaněny srážkovou daní. V obou případech nicméně zůstává podnikatel v paušálním režimu i pro další rok.

Podnikatel, který vstoupil do režimu paušální daně, má povinnost za rok 2022 podat daňové přiznání, přičemž pro následující rok nadále zůstává v režimu paušální daně, pokud u něj nastala některá z následujících situací:

 • V průběhu roku se podnikatel nechal zaměstnat na základě pracovní smlouvy, přičemž není rozhodná délka trvání pracovního poměru.
 • Podnikatel vykonával práci pro jiného zaměstnavatele na základě dohody o pracovní činnosti s odměnou převyšující 3500 Kč za měsíc.
 • Podnikatel uzavřel dohodu o provedení práce s odměnou nad 10 000 Kč za měsíc.
 • Podnikatel uzavřel dohodu o provedení práce s odměnou do 10 000 Kč za měsíc a zároveň podepsal prohlášení poplatníka u tohoto zaměstnavatele.
 • Podnikatel v průběhu roku realizoval příjem z pronájmu movitých či nemovitých věcí v hodnotě vyšší než 15 000 Kč.
 • Podnikatel prodal majetek, ze kterého mu plynul příjem nad 15 000 Kč a zároveň se nejednalo o osvobozený příjem (nemovitosti, cenné papíry, bitcoin apod.).
 • Obdržel bezúplatný příjem (dar) převyšující 15 000 Kč a tento příjem není zároveň osvobozen (osvobozují se příjmy od příbuzných v přímé linii a od vybraných příbuzných v linii nepřímé, od osoby žijící ve společné domácnosti) a další ostatní příjmy dle § 10 zákona o daních z příjmů přesahující 15 tisíc Kč.

V případě, že u podnikatele dojde v průběhu roku k následujícím skutečnostem, vzniká mu rovněž povinnost podat daňové přiznání a zároveň podnikatel již není v režimu paušální daně ani pro následující daňová období. Pozor rovněž na to, že tuto skutečnost musíte oznámit správci daně do 15 dnů, odkdy nastala.

 • Výše příjmů podnikatele za daný rok překročila částku 1 milion  Kč (od letoška se limit zvýšil na 2 miliony Kč).
 • Podnikatel se stal dobrovolným nebo povinným plátcem DPH.
 • Podnikatel se stal společníkem veřejné obchodní společnosti.
 • Podnikatel se stal komplementářem komanditní společnosti.
 • Podnikatel přestal být daňovým rezidentem České republiky.
 • Podnikatel se stal účastníkem důchodového pojištění v jiném státě než je Česká republika.
 • Vůči podnikateli bylo zahájeno insolvenční řízení.


Velký manuál k paušální dani: Kolik činí, jaké jsou podmínky a dokdy se přihlásit? Přečtěte si také:

Velký manuál k paušální dani: Kolik činí, jaké jsou podmínky a dokdy se přihlásit?

Nezapomeňte také na přehledy

Jestliže OSVČ v paušálním režimu musí podat přiznání, vyplní v něm veškeré své zdanitelné příjmy, a to včetně příjmů ze samostatné činnosti. Na stanovenou daň z příjmů, která bude vyčíslena v daňovém přiznání, se započtou již zaplacené paušální zálohy na daň z příjmů a případné další sražené zálohy (např. zálohy ze závislé činnosti sražené zaměstnavatelem), jsou-li součástí přiznání i příjmy ze závislé činnosti. OSVČ též nesmí zapomenout podat přehledy pro okresní správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu.

Stahujte přiznání k dani z příjmů fyzických osob – podnikajících

Pro uplatňující paušál nebo vedoucí daňovou evidenci

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob s přehledy pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu 

Pro vedoucí účetnictví

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob s přehledy pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu - obsahuje také účetní závěrku

Stahujte přiznání k dani z příjmů fyzických osob – nepodnikajících

Pro více zdrojů příjmů

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob bez přehledů 

Tento tiskopis je primárně určen poplatníkům, kteří nepodnikají a nemají příjmy dle § 7 zákona o daních z příjmů.

Pro zaměstnance

Zjednodušené daňové přiznání pro fyzické osoby mající příjmy pouze ze zaměstnání v ČR

Stahujte přiznání k dani z příjmů právnických osob

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob

 • Aktualita je stará, nové názory již nelze přidávat.
 • 30. 4. 2023 9:55

  jendawagner

  Matiku mám rád ale toto mi hlava nebere : "Jestliže OSVČ v paušálním režimu musí podat přiznání, vyplní v něm veškeré své zdanitelné příjmy".
  Já v polovině roku přesáhl limit a přešel z paušálu do plátce DPH. Předpokládal jsem, že zdaním druhou polovinu roku a zaplatím cca 30 tis na dani. Takto jsem zaplatil 50 tis.
  Pokud bych zůstal v paušálu, tak platím 0,- Kč. Kde se stala chyba ?
  Jenda W.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).