Hlavní navigace

Kdy má OSVČ v paušálním režimu povinnost podat přehled o příjmech a výdajích?

12. 4. 2024

Sdílet

12.4.24 2*/žena, podnikatelka, zamyšlení, dotaz, Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed

Paušální režim nabízí tu výhodu, že OSVČ, která je ho účastna, nemusí podávat daňové přiznání a přehledy o příjmech a výdajích. Mohou však v průběhu roku nastat situace, kdy je přeci jen povinna přehledy podat. 

OSVČ v paušálním režimu podává přehledy o příjmech a výdajích, pokud dojde k porušení některé z podmínek. 

OSVČ učiní oznámení o vstupu do paušálního režimu, ale poté zjistí, že není pro zdaňovací období považována za poplatníka v paušálním režimu, protože nebyly splněny všechny podmínky pro vstup. Tato OSVČ bude od počátku roku nebo ode dne zahájení SVČ v tomto roce považována za OSVČ, která nikdy nebyla v paušálním režimu, a bude povinna platit zálohy na pojistné a podat přehled za tento kalendářní rok.

Musí OSVČ v paušálním režimu na neschopence platit paušální daň? Přečtěte si také:

Musí OSVČ v paušálním režimu na neschopence platit paušální daň?

OSVČ v daném zdaňovacím období:

  • má započitatelné příjmy ze samostatné výdělečné činnosti převyšující 2 000 000 Kč,
  • se stane plátcem DPH nebo jí vznikne registrační povinnost k DPH,
  • se stane společníkem v. o. s. nebo komplementářem komanditní společnosti.

Do konce kalendářního roku, ve kterém nastal jeden z uvedených důvodů, je OSVČ považována za poplatníka v paušálním režimu – nadále platí paušální zálohy, a to i po zbývající kalendářní měsíce SVČ tohoto kalendářního roku. Za tento kalendářní rok je však povinna podat přehled

OSVČ ukončila nebo přerušila paušální režim z důvodu ukončení činnosti

Jestliže OSVČ ukončila výdělečnou činnost, zůstává pro účely placení záloh na pojistné považována za poplatníka v paušálním režimu, a to až do konce kalendářního měsíce, ve kterém byla činnost ukončena. 

Jak uvádí Česká správa sociálního zabezpečení, pokud OSVČ do dne lhůty pro podání daňového přiznání za tento rok činnost znovu nezahájila, není povinna podat přehled pouze v případě, že nevede účetnictví a úhrn položek, o které by zvyšovala rozdíl mezi příjmy a výdaji, kdyby v tomto zdaňovacím období vedla daňovou evidenci, a příjem ze SVČ nepřesáhl rozhodné příjmy pro zvolené pásmo paušálního režimu nebo pro vyšší pásmo paušálního režimu, pokud podá správci daně oznámení o jiné výši paušální daně.

Velký manuál k paušální dani: Kolik činí, jaké jsou podmínky a dokdy se přihlásit? Přečtěte si také:

Velký manuál k paušální dani: Kolik činí, jaké jsou podmínky a dokdy se přihlásit?

OSVČ platí sociální pojistném v jiném státě

Pokud byla OSVČ určena příslušnost k právním předpisům sociálního zabezpečení jiného státu, je považována za poplatníka v paušálním režimu do konce kalendářního měsíce, kdy byla naposledy příslušná českým právním předpisům sociálního zabezpečení. Za tento kalendářní rok je však povinna podat přehled, uvádí Česká správa sociálního zabezpečení. 

Termíny pro podání přehledu OSVČ za rok 2023

  • do 8. dubna 2024, pokud nemáte povinnost podat daňové přiznání
  • do 2. května 2024, pokud podáváte daňové přiznání bez daňového poradce (v listinné podobě nebo osobně)
  • do 3. června 2024 pokud podáváte daňové přiznání elektronicky
  • do 1. srpna 2024, pokud podáváte daňové přiznání s daňovým poradcem

Přehled pro ČSSZ

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2023 pro tisk 

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2023

Přehledy všech zdravotních pojišťoven 

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

Přehled o výši daňového základu OSVČ 2023 (VZP)

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Přehled o výši daňového základu OSVČ za rok 2023 – interaktivní (ČPZP)

Přehled o výši daňového základu OSVČ za rok 2023 (ČPZP)

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců 

Přehled o výši daňového základu OSVČ za rok 2023 – elektronicky (OZP)

Přehled o výši daňového základu OSVČ za rok 2023 (OZP)

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

Přehled o výši daňového základu OSVČ za rok 2023 – elektronicky (RBPZ)

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR 

Přehled o výši daňového základu OSVČ za rok 2023 – interaktivní (VOZP)

Přehled o výši daňového základu OSVČ za rok 2023 (VOZP)

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Přehled o výši daňového základu OSVČ za rok 2023 – interaktivní (ZPŠ)

Přehled o výši daňového základu OSVČ za rok 2023 (ZPŠ)

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 

Přehled o výši daňového základu OSVČ za rok 2023 – interaktivní (ZPMV)

Pokud nechce plátce využít nabízené tiskopisy, je možné provést online podání prostřednictvím aplikací. K dispozici je mají téměř všechny zdravotní pojišťovny. Server Podnikatel.cz má pak k dispozici přehledy společně s interaktivním daňovým přiznáním k dani z příjmů. Je tak možné vyřešit všechny tři formuláře naráz. 

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).