Hlavní navigace

Kdy na neschopence nedostanete ani korunu?

9. 2. 2024

Sdílet

9.2.24 4krát/muž, podnikatel, nemoc, marod, rýma Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed

Dávka z nemocenského pojištění má zajistit finanční kompenzaci v době, kdy nemůže pojištěnec vykonávat svou práci. Ať už z důvodu nemoci nebo úrazu. 

Jsou ovšem situace, kdy klient, přestože se nemocenského pojištění (ať dobrovolně, nebo ze zákona) účastní, nárok na dávku nemá, případně dojde k jejímu krácení. Jaké jsou důvody krácení nemocenského o 50 % či úplného odebrání dávky, připomíná Česká správa sociálního zabezpečení. 

Minimální záloha na nemocenské OSVČ se pro rok 2024 zvýšila Přečtěte si také:

Minimální záloha na nemocenské OSVČ se pro rok 2024 zvýšila

Výše nemocenského se ze zákona krátí o 50 % ve těchto případech: 

  • Pokud si pojištěnec přivodil dočasnou pracovní neschopnost vlastním zaviněním ve rvačce, napadení nebo fyzickém střetu osob. Výjimkou je sebeobrana nebo pomoc napadenému. 
  • Pokud jde o následek opilosti pojištěnce nebo zneužití omamných prostředků či psychotropních látek. 
  • Pokud si pojištěnec přivodil dočasnou pracovní neschopnost při spáchání úmyslného trestného činu nebo úmyslně zaviněného přestupku. 
Může kontrola na neschopence dorazit v jakoukoliv denní i noční dobu? Přečtěte si také:

Může kontrola na neschopence dorazit v jakoukoliv denní i noční dobu?

Důvody krácení nebo úplného odebrání nemocenského 

Jestliže osoba, která pobírá nemocenské, poruší léčebný režim nebo nebude spolupracovat při případné kontrole z okresní správy sociálního zabezpečení, může jí být dávka zkrácena nebo odebrána, a to až na 100 kalendářních dní ode dne porušení nebo nesplnění výše uvedené povinnosti. 

Případy, kdy je zkrácena doba pobírání nemocenského 

Nemocenské se vyplácí od 15. dne pracovní neschopnosti. Maximální doba výplaty nemocenského je 380 kalendářních dnů od vzniku nemocenské. Výjimkou jsou pojištěnci, kteří jsou zároveň poživateli starobního důchodu nebo invalidního důchodu třetího stupně – jejich maximální doba výplaty nemocenského je 70 kalendářních dnů během kalendářního roku i v rámci jedné neschopnosti. Nemocenské se pak těmto poživatelům důchodů vyplácí nejdéle do skončení zaměstnání. 

Jaký je rozdíl mezi náhradou mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a nemocenským? Přinášíme odpovědi Přečtěte si také:

Jaký je rozdíl mezi náhradou mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a nemocenským? Přinášíme odpovědi

Studenti zaměstnaní po dobu školních prázdnin mohou pobírat nemocenské, jestliže za ně zaměstnavatel odvádí z jejich výplaty pojistné na nemocenské pojištění. Pobírat ho však mohou jen po dobu trvání tohoto zaměstnání. Stejný princip je i u zaměstnání, které si pojištěnci sjednávají na dobu dovolené z jiného zaměstnání. I zde dávka náleží jen do dne, kdy toto zaměstnání mělo skončit. 

Nemocenské nenáleží také za dobu volna bez náhrady příjmu, jestliže vznikla dočasná pracovní neschopnost nebo byla nařízena karanténa po dni nástupu na toto volno. 

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).