Hlavní navigace

Kolik let musíte odpracovat, abyste mohli odejít do důchodu?

7. 3. 2022

Sdílet

15.5.23 /4x/ Senior, důchodce, stařec, muž, podnikatel, penze Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed

Abyste získali nárok na starobní důchod, musíte splnit dvě podmínky. Je nutné dosáhnout stanoveného důchodového věku a získat potřebnou dobu důchodového pojištění.

Pro nárok na důchod musíte mít 35 let pojištění

Nárok na starobní důchod má každý, kdo získá potřebnou dobu pojištění a dosáhne důchodového věku. Věk odchodu do důchodu si můžete spočítat v důchodové kalkulačce, přičemž od roku 2018 činí nejvyšší důchodový věk 65 let. Co se týče minimální doby pojištění, tak ta je pro seniory, kteří dosáhnou důchodového věku, 35 let. Pojištěnci, který ke dni dosažení důchodového věku nezískal potřebnou dobu pojištění, nemůže být starobní důchod k tomuto dni přiznán. K přiznání důchodu může případně dojít až následně od pozdějšího data, ke kterému již potřebnou dobu pojištění získal.

Kromě zaměstnání či samostatně výdělečné činnosti se do doby pojištění započítávají i tzv. náhradní doby. Jedná se o období, ve kterém se za vás neodvádí žádné pojistné, a přesto se tato doba započítává do potřebných let pojištění pro důchod v případě, že doba pojištění trvala alespoň rok. 

Náhradních dob pojištění je v současnosti devět. V celém rozsahu se započítává výkon vojenské služby, péče o dítě a péče o bezmocnou/závislou osobu. Zbývajících šest náhradních dob se pro výši důchodu započítává pouze z 80 %.

Nárok na důchod vzniká rovněž při splnění 30 let doby pojištění bez náhradních dob. Těm, kteří nesplní ani tuto podmínku, zákon o důchodovém pojištění dává další možnost dosáhnout nároku na starobní důchod. Je ale třeba, aby v průběhu života získali alespoň 20 let pojištění včetně náhradních dob nebo 15 let pojištění bez náhradních dob. Důchod však dostanou až o několik let později. 

Kdy lze odejít do předčasného důchodu

Před dosažením důchodového věku lze odejít do tzv. předčasného důchodu. Stále nicméně platí, že je třeba získat potřebnou dobu důchodového pojištění jako při řádném odchodu do starobního důchodu. Přiznání předčasného starobního důchodu je nevratné a vylučuje nárok na řádný starobní důchod. Doba, o kterou se odchází do důchodu dříve, výši důchodu sníží (dojde k tzv. krácení). Tato srážka (krácení) za odchod do předčasného starobního důchodu je trvalá, upozorňuje na svém webu Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Od června se důchody zvýší

Starobní důchod se skládá ze dvou částí – základní výměry a procentní výměry. Výše základní výměry důchodu činí 3900 Kč měsíčně. Procentní výměra je stanovena ve výši 1,5 % z výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění získané do vzniku nároku na důchod, minimálně však 770 Kč měsíčně. Minimální penze tak je 4670 Kč, průměrná (ke konci roku 2021) dle dat ČSSZ 15 425 Kč.

Naposledy důchody rostly letos v lednu, kdy si důchodci přišli v průměru navíc na 805 korun. Vzhledem k tomu, že inflace od loňského června překonala zákonem stanovenou hranici 5 %, dojde navíc k mimořádnému navýšení důchodů. Od června 2022 se starobním důchodcům zvýší procentní výměra jejich důchodů o 8,2 % procenta. V průměru jim penze vzrostou o 1017 korun a průměrný důchod tak přesáhne v červnu 17 tisíc korun. K další valorizaci by mělo dojít v lednu 2023.

Psali jsme: Dobrá zpráva pro seniory, od června jim vzrostou důchody. Víme, o kolik právě vám 

 • Aktualita je stará, nové názory již nelze přidávat.
 • 7. 3. 2022 23:29

  ViR

  Dovoluji si autora článku (a čtenáře) upozornit na to, že tvrzení že: "Pro nárok na důchod musíte odpracovat 35 let" NENÍ PRAVDIVÉ.

  Sice se pak v článku dále rozvádí, že do oněch 35 let se započítávají i náhradní doby (at´ již zhodnocené 100%, jako základní vojenská služba, či péče o dítě do 4 let věku, či zhodnocené na 80 %, jako je studium před r. 2010, případně v omezeném rozsahu evidence u Úřadu práce, a další), stejně jako to, že se započítává i SVČ (což je práce, že) či placení dobrovolného důchodového pojištění. Ale to nic nemění na tom, že ODPRACOVAT 35 roků obecně není potřeba.

  Článek totiž pomíjí, že na starobní důchod v "normálním" důchodovém věku vzniká nárok nejen při splnění podmínek podle § 29 odst. (1) písm. k) zákona 155/1995 Sb. (tedy při splnění 35 roků pojištění včetně náhradních dob), ale pokud tato podmínka není splněna, vzniká nárok i tehdy (viz § 29, odst. (3) písm. a)), pokud pojištěnec: ...... dosáhl důchodového věku po roce 2014 a získal aspoň 30 let doby pojištění uvedené v § 11 a § 13 odst. 1 .

  Pohledem na ustanovení §§ 11 a 13 odst. 1. pak zjistíme, že v souhrnu jde o doby za které bylo odváděno pojistné a/nebo doby odpracované (třeba podle předchozích právních úprav, kdy se pojistné samostatně neodvádělo), avšak bez jakýchkoli náhradních dob!

  K získání nároku na starobní důchod při dosažení důchodového věku tedy stačí ODPRACOVAT 30 roků (případně část té doby zaplatit cestou dobrovolného důchodového pojištění, dobrovolným pojištěním však lze získat maximálně 15 let).

  Jen na okraj pak podotýkám, že ve věku o 5 roků vyšším, než je důchodový věk muže stejného data narození lze získat nárok na důchod také tehdy, pokud pojištěnec získal alespoň 15 roků doby pojištění, uvedené v §§ 11 a 13 odst (1) - jde o tzv. "poměrný důchod". Takový důchod ovšem bude mít, vzhledem ke krátké době pojištění, velmi nízkou procentní výměru, a proto bude opravdu nevelký.

 • 9. 3. 2022 13:42

  ViR

  Máte pocit, že pracovat, podnikat atd. rovná se promarněný život? Rozumím tomu, že když práce člověka netěší a vykonává ji jen aby "měl na složenky a na něco do úst", tak je to problém.

  Ale nikdo nepracuje 25 hodin denně a 8 dnů v týdnu, a při normální evropské pracovní době většinou zbývá dost času na to, aby ten život nebyl promarněný. Tedy když už zrovna nemáte to štěstí, že vykonávané povolání je v nějakém rozsahu i koníčkem.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor aktuality

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).