Hlavní navigace

Konsolidačnímu balíčku už nic nebrání, podepsal ho i prezident

22. 11. 2023

Sdílet

22.11.23 /3x/ zákon, schváleno, podpis Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed

Prezident Petr Pavel podepsal ve středu konsolidační balíček a v roce 2024 tak čekají podnikatele i občany řada daňových změn.

Prezident podepsal konsolidační balíček

Balíček přináší změnu šesti desítek zákonů. Změny se týkají zejména daní. Zavádí například pouze dvě sazby daně z přidané hodnoty, a to 12 a 21 procent. Sazba daně z příjmů právnických osob se zvýší z 19 na 21 procent. Daň z nemovitostí se zvýší v průměru o 1,8 násobek. 

Velký přehled novinek, které přináší konsolidační balíček Přečtěte si také:

Velký přehled novinek, které přináší konsolidační balíček

Stručný přehled změn, které jsou v konsolidačním balíčku obsaženy 

OSVČ vzrostou odvody na sociální pojištění

OSVČ čeká zvýšení sociálního pojištění. Konkrétně se v letech 2024–2026 zvýší minimální vyměřovací základ pojistného na sociální pojištění OSVČ z 25 % na 40 % průměrné mzdy, tj. o 5 procentních bodů ročně.

Daň z příjmů právnických osob vzroste na 21 %

Daň z příjmů právnických osob vzroste ze stávajících 19 na 21 %. 

Firmy budou moci vést účetnictví v cizí měně

Firmy získají od roku 2024 možnost účtovat v EUR, USD, GBP. Týká se to firem, které mají většinu transakcí v dané cizí měně. 

Zaměstnancům se zvýší nemocenské pojištění

Aktuálně se platí nemocenské pojištění ve výši 2,1 % hrubé mzdy jako sazba na straně zaměstnavatele. Nově se zavede nemocenské pojištění i na straně zaměstnanců ve výši 0,6 %. 

Úpravy progrese u daně z příjmů fyzických osob

Nyní platí dvě sazby daně z příjmů, 15 a 23 %, přičemž vyšší sazba se hradí z příjmů nad 4násobek průměrné mzdy (nyní cca 161 300 Kč). Nově se hranice, od které se platí vyšší sazba, sníží na 3násobek průměrné mzdy, tedy zhruba od 121 000 Kč měsíčně. Posun se dotkne i OSVČ, které budou vyšší sazbu daně platit už ze zisku přesahující 36násobek průměrné mzdy a nikoli 48násobek jako v současnosti. 

Seškrtání slev na dani a daňových výjimek

U daně z příjmů se omezí daňová uznatelnost při nákupu osobních automobilů pro podnikatelské účely na první 2 miliony Kč z ceny vozu.

U daně z příjmů fyzických osob se upraví sleva na dani na manželku/manžela, která se nově omezí výhradně na manžela/manželku pečující o dítě pouze do 3 let věku. Zcela se zruší školkovné, které lze uplatnit až do výše minimální mzdy, a také sleva na studenta, která činí 4020 Kč. 

U příjmů z tombol a hazardních her klesne limit pro osvobození příjmů z 1 milionu korun na 50 000 Kč. Dále škrtne odpočet za členské příspěvky odborům.

Zastropování úlev z odvodů pro dohody o provedení práce

Nově se stanoví dva limity pro vznik účasti na pojištění zaměstnance, který pracuje na základě dohody o provedení práce DPP (a tím i limity pro placení pojistného na sociální zabezpečení). První limit měl být stanoven pro DPP u jednoho zaměstnavatele, a to ve výši 25 % průměrné mzdy, a druhý limit (vyšší) pro vznik účasti na pojištění při souběhu více DPP u více zaměstnavatelů, a to ve výši 40 % průměrné mzdy. Pokud zaměstnanec překročí jeden či druhý limit, bude muset být z jeho mzdy odvedeno také pojistné. Aby opatření mohlo být kontrolováno, bude zavedena zavedena evidence všech DPP a příjmů z těchto dohod. 

Změny u dohod nicméně mají nabýt účinnosti až v červenci 2024 a vzhledem k chybám, které návrh obsahuje, se očekává, že dojde ještě ke změně.

Zvýšení daně z nemovitostí

Zvýšit se má i daň z nemovitých věcí. Výnos daně z nemovitých zůstane obcím a v rámci rozpočtového určení daní dojde k adekvátnímu přerozdělení příjmů u sdílených daní mezi státním rozpočtem a obcemi ve prospěch státu (10 mld. Kč). Dojde ke zvýšení sazby daně o 1,8násobek.

Zavedení dvou sazeb DPH

Dojde k redukcí počtu sazeb DPH pouze na dvě, a to na základní 21 % a sníženou 12 %. 

Další změny

 • Zvýšení daně z lihu, tabákových výrobků a zahřívaného tabáku a zavedení daně z alternativních výrobků
 • Zvýšení daně z hazardních her a změna rozpočtového určení daně z hazardních her
 • Omezení osvobození při prodeji cenných papírů a podílů v obchodních společnostech
 • Zvýšení ceny dálniční známky a její pravidelná valorizace 
 • Seškrtání dotací
 • Snížení objemu platů ve státní sféře
 • Změny v oblasti FKSP
 • Náhrada platu při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) a její úhrada nově z limitu prostředků na platy
 • Zpřísnění podmínek vyplácení podpory v nezaměstnanosti 
 • Snížení státní podpory stavebního spoření u stávajících a nových smluv

Některé změny podrobněji

Server Podnikatel.cz se některými změnami, které jsou obsaženy v konsolidačním balíčku, zabýval podrobněji. Zde je souhrn článků:

 • Aktualita je stará, nové názory již nelze přidávat.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).