Hlavní navigace

Které slevy na dani uplatníte letos v přiznání naposledy?

19. 2. 2024

Sdílet

19.2.24 /2x/ Otázka, nejistota, překvapení, přemýšlení, nápad Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed

V daňovém přiznání za rok 2023 půjde naposledy uplatnit dvě slevy, které zrušil konsolidační balíček. Jde o školkovné a o slevu na studenta.

Skončí školkovné a sleva na studenta

Konsolidační balíček zrušil od zdaňovacího období hned dvě slevy na dani, a to školkovné a slevu na studenta. Obě slevy tak lze uplatnit letos v přiznání naposledy. Sleva za umístění dítěte (školkovné) odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v předškolním zařízení. Uplatní se formou potvrzení (průkazu) z předškolního zařízení (není stanoven povinný tiskopis) o výši vynaložených výdajů poplatníkem „za umístění“ (školkovné, nikoli stravné), kde je uvedeno jméno vyživovaného dítěte poplatníka, celková částka výdajů uhrazená za příslušné zdaňovací období a datum zápisu do rejstříku škol a školských zařízení vedeném ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, datum registrace v evidenci dětských skupin u ministerstva práce a sociálních věcí, případně datum vzniku živnostenského oprávnění.

Slevu lze uplatnit maximálně ve výši minimální mzdy platné k prvnímu dni daného zdaňovacího období na každé dítě ve společně hospodařící domácnosti, pro rok 2023 jde tedy o částku 17 300 Kč.

Sleva na studenta činí 4020 Kč a může ji uplatnit poplatník, který se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let, případně do 28 let věku u prezenční formy doktorského studia na vysoké škole. Nárok na slevu má student za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku jeho studium trvalo.

K doložení nároku na slevu je nutné potvrzení o studiu. V případě studia vysoké školy se může jednat o prezenční, distanční i kombinovanou formu studia. Jestliže poplatník splňuje podmínky jen pro část roku, uplatní 1/12 částky za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku jsou podmínky splněny.

Přehled změn u daňových přiznání k dani z příjmů za rok 2023 Přečtěte si také:

Přehled změn u daňových přiznání k dani z příjmů za rok 2023

Sleva na manžela/manželku se omezí

Konsolidační balíček rovněž omezil slevu na manžela/manželku. Ta nyní činí 24 840 Kč a lze ji uplatnit na manželku/manžela (případně na registrovaného partnera) žijící s poplatníkem ve společné domácnosti. K uplatnění slevy nesmí mít protějšek poplatníka příjmy vyšší než 68 000 korun za rok. Za příjem se například považují hrubá mzda (ne superhrubá), hrubé příjmy z podnikání (ne příjmy minus výdaje, ale pouze příjmy neboli tržby), příjmy z pronájmu, důchody ze sociálního zabezpečení (starobní, invalidní), nemocenské dávky, peněžitá podpora v mateřství a dávky v nezaměstnanosti.

Od zdaňovacího období 2024 půjde uplatnit výhradně na manžela/manželku pečující o dítě pouze do 3 let věku.

Slevy na dani uplatněné za rok 2023 a podle nových podmínek v roce 2024 Přečtěte si také:

Slevy na dani uplatněné za rok 2023 a podle nových podmínek v roce 2024

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).