Hlavní navigace

Lidé možná budou moct zvolit hlavní datovku pro komunikaci s berňákem

29. 5. 2024

Sdílet

29.5.24 /2x/ Výběr, volba, rozhodnutí, nerozhodnost, nejistota Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed

Vzhledem k tomu, že lidé mohou mít více datových schránek, dochází občas při doručování písemností ke zmatkům. To by se mohlo brzy změnit.

Fyzické osoby mohou mít několik datovek

Zákon o elektronických úkonech rozlišuje několik druhů datových schránek:

  • datovou schránku fyzické osoby
  • datovou schránku podnikající fyzické osoby
  • datovou schránku právnické osoby
  • datovou schránku orgánu veřejné moci
  • datovou schránku územního samosprávného celku

Systém datových schránek navíc dále rozlišuje jednotlivé typy datových schránek, a to podle dalších rolí (procesního postavení), ve kterých se fyzické či právnické osoby mohou nacházet. Klasickým případem jsou tzv. profesní typy datových schránek. Speciální typ datové schránky tak mají daňoví poradci, advokáti, soudní exekutoři, notáři, insolvenční správci, auditoři apod. Běžně proto v praxi nastává situace, kdy jedna osoba disponuje více druhy či typy datových schránek. Stejně však bude běžná situace, kdy určitá fyzická osoba v některém ze svých procesních postaveních (např. ve svých osobních záležitostech) datovou schránku zpřístupněnu nemá, zatímco v jiném procesním postavení (např. podnikatelská činnost) ano, doplňuje důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti správy daní a působnosti Celní správy České republiky a u kterého před několika dny skončilo připomínkové řízení.

Lidé by si mohli zvolit jednu hlavní datovku

A právě návrh zákona z dílny ministerstva financí mimo jiné počítá s tím, že by se pro fyzické osoby zavedla možnost, aby si určily, že do jimi zvolené datové schránky budou doručovány i ty písemnosti, které by se s ohledem na jejich procesní postavení doručovaly jinam, tj. buď do jiné zpřístupněné datové schránky, anebo prostřednictvím zásilky. Takto bude možné zvolit pouze vlastní datovou schránku, nikoli datovou schránku přiřazenou jiné fyzické či právnické osobě. Půjde tak například o situaci, kdy podnikající fyzická osoba, která má ze zákona zřízenu datovou schránku, do které by ji měly být doručovány písemnosti související s podnikáním, bude mít zájem využívat tuto datovou schránku i pro doručování písemností, které se týkají jejích nepodnikatelských záležitostí, upřesňuje důvodová zpráva s tím, že podmínkou bude, aby byla zvolená datová schránka zpřístupněná.

Volba datové schránky, do níž mají být doručovány i písemnosti, by se dle návrhu prováděla prostřednictvím standardního podání, ve kterém fyzická osoba určí jí vybranou datovou schránku. V jednu chvíli bude moct být zvolena pouze jedna datová schránka. Žádosti, která by požadovala zasílání písemností do více datových schránek najednou, tak nebude možné vyhovět. Aby se zamezilo nežádoucím spekulacím či obstrukcím spojeným s náhlými či příliš častými změnami takto zvolené datové schránky, stanoví se doba v řádu nižších jednotek pracovních dní, po jejichž uplynutí nabude projevená vůle zákonem předvídaného právního účinku, vysvětluje důvodová zpráva.

Výše zmíněné změny v doručování se nicméně týkají jen daňového řízení, tedy dokumentů od finančních úřadů a celní správy. Proto například Komora daňových poradců ČR v připomínkovém řízení navrhla, aby se změna udělala v zákoně o elektronických úkonech a změna se dotkla všech veřejných orgánů, nejen těch daňových.

Nyní proběhne vypořádání připomínek. Je tak otázkou, v jaké podobě půjde návrh na vládu.

Je pro vás problematika datových schránek srozumitelná?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor aktuality

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).