Hlavní navigace

U částečných úvazků bude 5% sleva na sociálním pojištění. Platit bude od února, či března 2023

11. 7. 2022

Sdílet

9.4.24 5x/ Zaměstnanec, účetní, kalkulačka, změna Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed

Zaměstnavatelé získají 5% slevu na pojistném na sociální zabezpečení, a to na určité skupiny zaměstnanců na částečné úvazky. Zákon dnes podepsal prezident.

Zavede se 5% sleva u částečných úvazků

Prezident Miloš Zeman dnes podepsal novelu zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, která by měla podpořit využívání částečných úvazků. Počítá se totiž se snížením sociálního pojistného u specifických skupin zaměstnanců. Konkrétně se u nich pojistné na sociální zabezpečení placené zaměstnavatelem sníží o 5 %. Podmínkou bude, aby se sjednaná týdenní pracovní doba zaměstnance pohybovala v rozsahu 8 až 30 hodin týdně.

Vykonává-li zaměstnanec u téhož zaměstnavatele více zaměstnání v pracovním nebo služebním poměru, náleží sleva na pojistném jen z jednoho zaměstnání; limit počtu hodin platí přitom pro všechna tato zaměstnání dohromady.

Dále musí jít o zaměstnance z jedné z těchto skupin:

  • zaměstnanec nad 55 let věku
  • zaměstnanec pečuje o dítě mladší 10 let, jehož je rodičem, nebo které má v péči nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu; za rozhodnutí příslušného orgánu se považuje rozhodnutí uvedené v § 7 odst. 10 zákona o státní sociální podpoře,
  • zaměstnanec, který pečuje o blízkou osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o blízkou osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), osoba blízká se posuzuje podle § 24 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění,
  • zaměstnanec, který se zároveň připravuje na budoucí povolání studiem (na střední nebo vysoké škole); studium se posuzuje podle § 21 odst. 1 písm. a), § 22 a § 23 zákona o důchodovém pojištění,
  • zaměstnanec, který v období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, za který se sleva na pojistném uplatňuje, nastoupil jako uchazeč o zaměstnání na rekvalifikaci podle § 109 nebo § 109a zákona o zaměstnanosti,
  • zaměstnanec, který je osobou se zdravotním postižením podle § 67 odst. 2 zákona o zaměstnanosti,

Pojistné se sníží i u skupiny osob mladších 21 let, a to bez ohledu na rozsah sjednaného pracovního úvazku. 

Výše slevy na pojistném za kalendářní měsíc bude činit 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců, na které je sleva uplatňována. Sleva na pojistném se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru 

Kdy nepůjde slevu uplatnit

Nižší pojistné bude zaměstnavatel odvádět z úhrnu vyměřovacích základů jeho zaměstnanců, kteří splňují výše zmíněné podmínky. Budou ovšem platit určitá omezení. Slevy nepůjde využít u zaměstnance, jehož úhrn vyměřovacích základů ze všech zaměstnání vykonávaných v pracovním nebo služebním poměru u téhož zaměstnavatele za kalendářní měsíc je vyšší než 1,5násobek průměrné mzdy.

Slevy nelze využít ani u zaměstnanců, jejichž úhrn vyměřovacích základů ze všech zaměstnání vykonávaných v pracovním nebo služebním poměru u téhož zaměstnavatele připadající na 1 hodinu z úhrnu odpracovaných hodin ze všech těchto zaměstnání v kalendářním měsíci je vyšší než 1,15 % průměrné mzdy.


Jak mohou podnikatelé získat 5% slevu na pojistném na některé zaměstnance?
Přečtěte si také:

Jak mohou podnikatelé získat 5% slevu na pojistném na některé zaměstnance?

Odkdy půjde slevu uplatnit

Účinnosti zákon nabyde prvním dnem sedmého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů. Slevy tedy půjde uplatnit od února (jestliže zákon vyjde ve Sbírce ještě v červenci), či března (pokud vyjde v srpnu) příštího roku. 

  • Aktualita je stará, nové názory již nelze přidávat.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor aktuality

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).