Hlavní navigace

Nejste si jisti sazbou DPH? Požádejte berňák o závazné posouzení

12. 2. 2024

Sdílet

12.2.24 /3x/ Schvalování žádostí, šanony, účetní, žena Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed

S tím, jak se na začátku roku změnily sazby DPH, registruje finanční správa zvýšený počet žádostí o závazné posouzení. O co můžete požádat, jak má žádost vypadat a kolik stojí?

Od roku 2024 se změnily sazby DPH

Konsolidační balíček zrušil od roku 2024 druhou sníženou sazbu DPH, stanovil jednu sníženou na úrovni 12 % a přesunul určité položky z jednotlivých sazeb. Finanční správa kvůli tomu eviduje zvýšený počet žádostí o závazná posouzení. Podle zákona o dani z přidané hodnoty lze požádat o závazné posouzení ve třech oblastech.

Jelikož řada žádostí nesplňuje podmínky, aby mohlo být závazné posouzení vydáno, připomíná GFŘ základní informace. Pro bezproblémové zpracování závazného posouzení je důležité, aby žádost obsahovala veškeré nezbytné údaje. V opačném případě GFŘ žadatelům zasílá výzvy k odstranění vad podání, čímž dochází k prodloužení celého procesu jak u příslušného žadatele, tak u dalších žádostí, které čekají na vyřízení, upozornilo GFŘ.

Jak stanovit základ daně při změně sazeb DPH? Pomohou ilustrativní příklady Přečtěte si také:

Jak stanovit základ daně při změně sazeb DPH? Pomohou ilustrativní příklady

Co musí žádost obsahovat?

Žádost se podává volnou formou (není žádný oficiální formulář) a měla by obsahovat:

  • Identifikaci subjektu žádajícího o závazné posouzení (žadatele)
  • Druh závazného posouzení
  • Detailní popis zboží nebo služby (v žádosti lze uvést jen jednu položku zboží nebo služby)
  • Návrh výroku rozhodnutí o závazném posouzení – zde žadatel vyplní, do jaké sazby daně (či osvobození od daně s nárokem na odpočet daně) navrhuje dané zboží nebo službu zařadit nebo podle kterého ustanovení se použije režim přenesené daňové povinnosti (jeden z § 92b až § 92g zákona o DPH)

Návrh výroku rozhodnutí o závazném posouzení sazby daně doporučuje finanční správa formulovat: U předmětného zdanitelného plnění se uplatní základní/snížená (vždy pouze jeden návrh) sazba daně z přidané hodnoty.

Co doplnit u popisu zboží nebo služby

V zájmu samotného podnikatele je dobré v žádosti popsat zboží nebo službu co nejdetailněji, a to za účelem správného určení příslušné části číselného kódu klasifikace produkce CZ-CPA (v případě služeb) nebo kódu nomenklatury celního sazebního (u zboží) a následného slovního popisu.

U zboží GFŘ doporučuje přiložit základní obrazovou dokumentaci, např. fotografii výrobku, projekt, produktový list včetně obalu výrobku, příbalový leták apod. Pokud se jedná o výrobek skládající se z různých složek, měly by být tyto složky v žádosti uvedeny, a to včetně případného vyjádření jejich hmotnostního podílu (v procentech). Dále je vhodné poskytnout dokumentaci obsahující deklarované dávkování daného výrobku, pokud existuje, doplnilo GFŘ.

U tiskovin a souvisejících elektronicky poskytovaných služeb by měl žadatel doložit obsah, rozměr, počet stránek, vazbu a obsah reklamy.

U zdravotnických prostředků by pak měla být dodána i osvědčující dokumentace – standardně se může jednat o prohlášení o shodě, případně osvědčení o notifikaci zdravotnického prostředku. Pokud se jedná o jednorázový zdravotnický prostředek, měl by být dodán i návod k použití a obal výrobku s etiketou, jak je dodáván.

U služeb by měl podnikatel především popsat obsahovou náplň služby a jaké konkrétní úkony jsou v rámci služby poskytovány. Pokud je požadováno zařazení poskytování stavebních nebo montážních prací v souvislosti s nemovitou věcí, pak je nutné vymezit, o jakou nemovitou věc se jedná (např. zda se jedná o stavbu pro bydlení nebo pro sociální bydlení ve smyslu § 48 a § 49 zákona o DPH), upřesňuje GFŘ.

Jak žádost podat

Žádost se podává Generálnímu finančnímu ředitelství, Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1.

Žádost lze podat:

  • elektronicky prostřednictvím datové schránky (ID: p9iwj4f),
  • prostřednictvím portálu MOJE daně,
  • poštou,
  • osobně v úředních hodinách na podatelně GFŘ.

Jaký je správní poplatek u žádosti

Podání žádosti o vydání rozhodnutí o závazném posouzení podléhá správnímu poplatku 10 000 Kč za každou položku zboží či služby, o jejíž posouzení je žádáno. Kdo chce vyřízení žádosti urychlit, může poplatek zaplatit předem a přiložit údaje o provedené úhradě do podané žádosti. Příslušným účtem k úhradě je účet u ČNB v Praze, předčíslí 13717, číslo účtu 77628031, směrový kód 0710, konstantní symbol 8148, variabilní symbol DIČ žadatele.

Jaké jsou lhůty u posouzení

Pro vyřízení žádosti není stanovena zákonná lhůta. Správce daně by měl nicméně žádost vyřídit nejpozději do tří měsíců ode dne jejího doručení. Platnost rozhodnutí o závazném posouzení je 3 roky ode dne nabytí právní moci, pokud nenastane změna zákona o DPH, okolností nebo podmínek případu, na jejichž základě bylo rozhodnutí vydáno.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).