Hlavní navigace

Někdy je k živnosti potřeba odpovědný zástupce. Jaké jsou jeho povinnosti?

9. 2. 2024

Sdílet

9.2.24 3*/muž, dotaz, pochybnost, otázka, neví Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed

Odpovědný zástupce je fyzická osoba, která odpovídá za provoz živnosti. Jaké jsou jeho povinnosti a za co v živnosti druhého ručí? 

V některých oborech podnikání, pokud nejsou splněny podmínky dané živnostenským zákonem, jako je vzdělání či dostatečná praxe, se nabízí řešení v podobě odpovědného zástupce. Jedná se zejména o živnosti řemeslné, vázané nebo koncesované

§11živnostenského zákona upravuje provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce. 

Odpovědný zástupce:

  • je s podnikatelem ve smluvním vztahu,
  • nemůže vykonávat funkci odpovědného zástupce pro více než 4 podnikatele,
  • musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti,
  • netrvají u něj překážky provozování živnosti podle § 8 živnostenského zákona,
  • mu nebylo zrušeno nebo pozastaveno živnostenské oprávnění

Odpovědný zástupce odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů. Tuto odpovědnost má odpovědný zástupce vůči podnikateli a nelze ji nijak vyloučit.

Chystá se k vám kontrola z živnostenského úřadu? Čím se musí prokázat? Přečtěte si také:

Chystá se k vám kontrola z živnostenského úřadu? Čím se musí prokázat?

Jaké jsou povinnosti odpovědného zástupce:

  • dohlížet, aby byl výkon činnosti prováděna řádně, tj. podle pravidel odbornosti pro danou činnost a s dodržováním živnostenskoprávních předpisů. 
  • v případě zjištění nějaké nesprávnosti je povinen podnikatele na toto upozornit, pro vyloučení pozdějších pochybností raději písemnou formou.
  • např. při schválení hygienického řádu, jehož schválení zajišťuje sám podnikatel, pokud by jej však nezajistil, odpovědný zástupce má povinnost jej upozornit na nutnost jeho pořízení. 
  • v případě, že někdo z dalších zaměstnanců provádí činnost v rozporu se živnostenským zákonem, odpovědný zástupce je povinen na to podnikatele upozornit.

Pokud nejsou splněny podmínky, není odpovědný zástupce přímo ze strany živnostenského úřadu postihován. Pokud ale zanedbá své povinnosti, ze kterých vyplyne sankce pro podnikatele, kterému ručí, mohou nastat komplikace. Takový živnostník se může následně vůči odpovědnému zástupci domáhat náhrady škody.

Na co se zaměřuje živnostenský úřad při kontrolách živnostníků? Přečtěte si také:

Na co se zaměřuje živnostenský úřad při kontrolách živnostníků?

Odpovědného zástupce je třeba hlásit

V případě ohlašovacích živností je podnikatel povinen odpovědného zástupce nahlásit živnostenskému úřadudo 15 dnů. Pokud odpovědný zástupce přestane vykonávat funkci nebo pokud nesplňuje podmínky, musí podnikatel do 15 dnů ustanovit jiného odpovědného zástupce (to neplatí, je-li živnostenské oprávnění pozastaveno nebo podnikatel živnostenskému úřadu oznámí, že je živnost přerušena). Jestliže oznámí ukončení výkonu funkce sám odpovědný zástupce, musí současně prokázat, že o ukončení výkonu své funkce informoval předem písemně podnikatele.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).