Hlavní navigace

Tiskopis pro splnění jedné z podmínek pro osvobození příjmů z prodeje domu

18. 10. 2022

Sdílet

14.12.23 4x / podnikatelka, počítač, práce, online Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed

Zpřísnily se podmínky pro možnost uplatnění osvobození příjmů z prodeje rodinného domu nebo jednotky podmíněného vynaložením získaných prostředků na obstarání vlastní bytové potřeby. A to od zdaňovacího období roku 2021. 

Změna podmínek se týká prodeje rodinného domu či jednotky dle § 4 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů

Pokud prodávající rodinného domu a souvisejícího pozemku nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, včetně souvisejícího pozemku, v nichž měl bydliště bezprostředně před prodejem méně než 2 roky, existují pro nárok na osvobození takového příjmu od daně z příjmů fyzických osob dvě podmínky, a to:

  • použití získaných prostředků na obstarání vlastní bytové potřeby a
  • podání oznámení o získání těchto prostředků poplatníkem správci daně do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém k získání prostředků došlo. 

Pokud poplatník neoznámí tuto skutečnost správci daně do konce zákonné lhůty pro podání přiznání, nemůže osvobození od daně z příjmů použít. 

Pozor, zpřísnily se podmínky u osvobození příjmů z prodeje rodinného domu a „bytu“ Přečtěte si také:

Pozor, zpřísnily se podmínky u osvobození příjmů z prodeje rodinného domu a „bytu“

Pro podání oznámení doporučuje finanční správa použít distanční způsoby komunikace s finančním úřadem, zejména pak portál MOJE daně, kde lze použít formu „obecné písemnosti“.

K dispozici je nyní i tiskopis také v PDF podobě. Jedná se o nepovinný tiskopis „Oznámení o získání prostředků, které budou nebo byly použity na obstarání vlastní bytové potřeby

Vzor tiskopisu lze využít pro splnění jedné ze zákonných podmínek pro osvobození příjmu, tj. oznámení o získání osvobozených příjmů, které byly nebo budou v zákonem stanovených lhůtách vynaloženy na obstarání vlastní bytové potřeby.

Druhá podmínka, kterou je nutné splnit

Pokud poplatník oznámí finančnímu úřadu skutečnost o takto získaných prostředcích, splní pouze jednu z podmínek pro osvobození příjmu. Další podmínka pro osvobození příjmu spočívá v použití získaných prostředků na obstarání vlastní bytové potřeby. 

Podmínka je plněna, jestliže:

  • a) jsou použity tyto prostředky na obstarání vlastní bytové potřeby do konce zdaňovacího období bezprostředně následujícího po zdaňovacím období, ve kterém poplatník dané prostředky získal, nebo
  • b) je použita částka odpovídající získaným prostředkům na obstarání vlastní bytové potřeby před jejich získáním, nejdříve však ve zdaňovacím období bezprostředně předcházejícím zdaňovacímu období, ve kterém poplatník tyto prostředky získal.
Nabízíte ke koupi rodinný dům? Změnily se podmínky pro osvobození příjmů z prodeje Přečtěte si také:

Nabízíte ke koupi rodinný dům? Změnily se podmínky pro osvobození příjmů z prodeje

Povinnost oznámit získání prostředků je podmínkou pro možnost uplatnění osvobození od daně z příjmů fyzických osob i v případě dalších osvobození, která jsou podmíněna vynaložením získaných prostředků na obstarání vlastní bytové potřeby. Jde například o osvobození příjmu z prodeje nemovitých věcí, nepřesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem dobu 10 let (§ 4 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů) a osvobození náhrady za uvolnění bytu (§ 4 odst. 1 písm. v) zákona o daních z příjmů).

  • Aktualita je stará, nové názory již nelze přidávat.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).