Hlavní navigace

5 chyb, kterých se vyvarujte v souvislosti s daňovým přiznáním za rok 2015

18. 2. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Při vyplňování si dejte pozor na tradiční chyby v podobě špatně uplatněných slev na dani nebo třeba výdajů. Myslete však i na nové povinnosti.

Přestože vyplnění daňového přiznání již nezabere zpravidla více než několik desítek minut, dá se v něm pořád nasekat řada chyb. Připravili jsme přehled častých chyb, které se s daňovým přiznáním k dani z příjmů a jeho podáním pojí.

1. Nepodání přiznání

Ilustrační obrázek
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Pozor na chyby v daňovém přiznání.

Úplně základní chybou je samozřejmě samotné nepodání daňového přiznání, přestože jste to měli za povinnost. Daňové přiznání je povinen dle § 38g zákona o daních z příjmů podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

Přiznání také musí podat lidé s vysokými příjmy, a to kvůli solidární dani. Ještě v roce 2013 platilo, že poplatníci, u nichž se zvýšila o solidární zvýšení daně daň nebo záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti, museli podat přiznání. Od roku 2014 však mají tuto povinnost pouze ti, jejichž příjmy za celý rok překročily limit 1 277 328 Kč (platí pro rok 2015). Komu se zvýšily jen zálohy na daň, ale ne daň, ten přiznání podávat nemusí a mohlo mu být provedeno roční zúčtování záloh.

Čtěte více: Kdo musí za rok 2015 podat daňové přiznání a koho se tato povinnost netýká?

2. Nepodání přiznání elektronicky

Stovky podnikatelů loni zachybovaly v nedodržení elektronické formy podání. Už tehdy platilo, že kdo má zpřístupněnou datovou schránku, musí přiznání podat elektronicky datovou zprávou. Loni platila výjimka a kdo chtěl, mohl tuto povinnost vyřešit pomocí tzv. e-tiskopisu. Letos (tedy pro přiznání za rok 2015) však tato alternativa již není možná.

Čtěte více: Majitelé zpřístupněných datových schránek už e-tiskopis nevyužijí, až na DPH

3. Chybné uplatnění slev a nezdanitelných částek

Již mezi tradiční přehmaty, za které do velké míry mohou časté změny, patří chybné uplatnění slev na dani a nezdanitelných částek. Stále se najdou tací, kteří si slevy a nezdanitelné částky pletou. Připomeňme si tedy, že zatímco nezdanitelné částky snižují základ daně, slevy na dani snižují daň samotnou. Mnohem více chyb však podnikatelé dělají v samotném uplatnění slev a nezdanitelných částek a také v jejich výši

Oproti zdaňovacímu období roku 2014 došlo k několika změnám u slev na dani. Zřejmě největší změnou pro rok 2015 byla úprava daňového zvýhodnění na dítě. U druhého vyživovaného dítěte ve společné domácnosti se zvýšilo o 200 korun měsíčně, tj. na 15 804 korun ročně a u třetího a dalšího vyživovaného dítěte ve společné domácnosti o dalších 100 korun měsíčně, tj. na 17 004 korun ročně. Oproti loňskému přiznání rovněž vzrostl maximální odpočet na tzv. školkovné, a to na 9200 korun.

Čtěte také: 7 slev, které můžete uplatnit v daňovém přiznání za rok 2015

Novinky pro rok 2015 platí také u nezdanitelných částí daně. Konkrétně jde o životní pojištění. Od roku 2015 lze totiž uplatnit snížení u smluv, které neumožňují výplatu jiného příjmu, jenž není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy. Jedná se o takzvané kapitálové životní pojištění.

Čtěte také: 10 hlavních novinek spojených s daňovým přiznáním za rok 2015

4. Nepřiložení příloh

Celkem běžnou, a rovněž opakující se chybou zůstává nepodání příslušných příloh. Nejde ani tak o povinné přílohy č. 1 až 3, ale o různá potvrzení, která dokazují vaše příjmy, nároky na osvobození od daně, nároky na nezdanitelné částky nebo nároky na slevy na dani. Pokud chce poplatník snížit základ daně o zaplacené životní pojištění nebo penzijní připojištění, musíte přiložit originál Potvrzení o zaplacených částkách, které mu vydá příslušná pojišťovna nebo penzijní společnost. Stejně tak musíte doložit od banky potvrzení o zaplacených úrocích na hypotéku. Poplatníci, kteří uplatňují slevu na manželku, zase musí přiložit čestné prohlášení o jejích příjmech. Studenti musí přiložit potvrzení o studiu a kdo vede účetnictví, musí s přiznáním dodat i účetní závěrku. 

5. Chybné účtování výdajů

Kdo nepoužívá výdajový paušál, může se také lehce splést u uplatňování výdajů. Pokud byla pořizovací cena jakéhokoli stroje, nábytku či vybavení vyšší než 40 tisíc korun, je nutné věc účtovat jako majetek a do výdajů uplatňovat pouze roční odpisy. Nejde o daňově uznatelný výdaj. Dobu odepisování a výpočet upravuje § 26 zákona o dani z příjmů. Pokud v daném roce podnikateli odpisy nijak neulehčí, je možné odpisování přerušit a zbytečně si tento daňově uznatelný výdaj nevyplýtvat, radí Blanka Štarmanová, daňová poradkyně společnosti TaxVision.

tip do článku - změny v účtárně - říjen 21

Pokud poplatník pracuje z domova, lze platbu za internet, který se využívá soukromě i při podnikání, uznat jako daňový výdaj. V takových případech doporučujeme uvést ve výdajích 50 % částky. Pokud je nemovitost využívána i pro podnikání, doporučujeme náklady rozdělit na soukromé a daňově uznatelné podle poměru podlahové plochy, radí Blanka Štarmanová.

Podle Štarmanové by podnikatelé měli být rovněž opatrní při uplatňování výdajů za jízdu automobilem. Riziko vyvolává také deklarace soukromých jízd služebním vozem jako pracovních, ačkoli lokality, kde řidič tankuje, zvlášť o víkendu, více odpovídají jeho bydlišti než zápisu v knize jízd, upřesnila Blanka Štarmanová. Je třeba neustále upozorňovat, že majetek používaný jak pro podnikání, tak pro soukromé účely znamená krácení daňových výdajů (typicky auta), připojil se Jan Molín, daňový analytik společnosti MIVO.

Další časté chyby

  • Chybějící podpis
  • Nezaokrouhlení základu daně před výpočtem daně
  • Chybně použitý výdajový paušál a opomenutí zastropení
  • Chybějící údaje u poplatníků vedoucích daňovou evidenci
  • Špatná transformace hospodářského výsledku na základ daně
  • Plátci DPH občas zapomínají, že daň z příjmu se počítá pouze z částek uhrazených v daném roce, na rozdíl od DPH, která se odvádí podle vystavených daňových dokladů bez ohledu na jejich úhradu.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).