Hlavní navigace

6 otázek a odpovědí, které se týkají přehledu pro ČSSZ

19. 4. 2018
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Poslední termín pro odevzdání přehledu pro ČSSZ se nezadržitelně blíží. Nabízíme jednoduchý přehled, na co nezapomenout.

K poslednímu prosinci roku 2017 podnikal v České republice necelý milion lidí. Vyplývá to z údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Celkem registrovala 991 444 OSVČ, z toho 582 226 podnikatelů vykonávalo činnost hlavní a 409 218 činnost vedlejší. Pro OSVČ, která v roce 2017 vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, a to i po část roku, platí povinnost podat přehled o příjmech a výdajích místně příslušné správě sociálního zabezpečení (OSSZ). Jejich sídlo můžete dohledat v adresáři úřadů na serveru Podnikatel.cz.

1. Jaké jsou termíny?

Přehled za rok 2017 podává OSVČ:

  • nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za daný kalendářní rok, tj. nejpozději do středy 2. 5. 2018,
  • pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce (a OSVČ tuto skutečnost oznámí příslušné OSSZ nejpozději do 30. 4. 2018), posunuje se termín podání přehledu na 1. 8. 2018,
  • v případě, že byla finančním úřadem prodloužena lhůta pro odevzdání daňového přiznání, je OSVČ povinna podat přehled do jednoho měsíce po uplynutí stanovené lhůty,
  • v případě, že OSVČ není povinna podávat daňové přiznání, musí přehled podat nejpozději do 31. 7. 2018.

2. Jak přehled odeslat?

Přehled lze odeslat poštou nebo osobně doručit na podatelnu příslušné OSSZ v případě, že OSVČ vyplňuje papírový tiskopis. Přehled je možné vyplnit také elektronicky, a to prostřednictvím služby e-Podání nebo datové schránky. Na e-Podání je k dispozici také interaktivní formulář pro pozdější tisk, který sám jednotlivá data vyplní.

Psali jsme: Vyplňujete přehledy o příjmech a výdajích? Pozor na správné počítání měsíců

3. Jaké jsou sankce za nepodaný přehled?

Pokuta za nepodání přehledu nebo jeho pozdní podání se může vyšplhat až do výše 50 tisíc korun. Na rozdíl od finančního úřadu OSSZ na neodevzdaný přehled sama upozorní.

4. Kdy zaplatit doplatek?

Pokud vznikne v přehledu doplatek na pojistném, musí ho OSVČ zaplatit nejpozději do 8 dnů, kdy byl podán přehled. Stejně jako u daňového přiznání i zde se za termín uhrazení považuje datum, kdy peníze byly připsány na účet příslušné OSSZ, nikoli kdy byl uhrazen. Výjimkou je platba v hotovosti na pokladně OSSZ, která se považuje za okamžitě splatnou.

Psali jsme: Nezapomeňte na přehledy o příjmech a výdajích. Jak ho lze dodat na sociálku?

5. Kdy nastavit nové zálohy?

Jestliže v přehledu vyjde záloha vyšší, než kterou OSVČ hradila doposud, musí si novou zálohu nastavit už pro měsíc, ve kterém odevzdala přehled nebo měl být odevzdán. Za pozdní úhradu nebo za úhradu pojistného v nižší výši se platí penále. To činí 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém dluh trvá.

6. Co dělat, když má OSVČ problém s platbou?

Pokud má OSVČ potíže s placením pojistného, je to vhodné řešit bez odkladu s příslušné OSSZ. Zaměstnanci OSSZ podají klientům také potřebné informace a poradí, jak postupovat v konkrétních situacích.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).