Hlavní navigace

99 % přiznání bylo podáno v papírové podobě. Čím to?

10. 4. 2012
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Elektronické podání daňové přiznání využil i letos pouze zlomek podnikatelů. Roli hraje pocit „papírové jistoty“ a možná i mýlka ohledně potřebnosti e-podpisu.

Přestože podrobné statistiky k podaným daňovým přiznáním ještě nejsou k dispozici, některé údaje má Česká daňová správa již zpracované. Jak zjistil server Podnikatel.cz, řada poplatníků nechala daně tradičně na poslední chvíli a naprostá většina z nich zůstává věrná papírovému formuláři. Elektronické podání využil jen zlomek poplatníků.

Dnes je poslední den na podání přiznání bez sankce

Už několik let platí, že fronty na finančních úřadech tvoří spíše výjimečně. Řada poplatníků však stále nechává podání daňové přiznání na poslední chvíli. Jak uvedla serveru Podnikatel.cz Jaroslava Musilová, mluvčí Generálního finančního ředitelství ČR, na poslední den nechala podání daňového přiznání zhruba jedna pětina daňových poplatníků. Naprostá většina z nich však své povinnosti stihla splnit a vyhnula se tak pokutě. Jak velké množství poplatníků přiznání včas podat nestihlo, daňová správa ještě neví. V současné chvíli nelze říci, kolik procent osob daňové přiznání podat nestihlo, neboť daňová správa nedisponuje přesným číslem, kolik daňových poplatníků v letošním roce bude daňové přiznání podávat. Naše odhady vycházejí z předpokladu, že počet podaných daňových přiznání bude obdobný jako v loňském roce, vysvětlila serveru Jaroslava Musilová.

Daňová správa tedy očekává okolo 1,8 milion přiznání. Kolik jich nakonec celkem bude, oznámí daňová správa později. Pokud totiž poplatníci využívají služeb daňového poradce, termín pro podání přiznání a zaplacení daní se jim posunuje o tři měsíce. Podle odhadu odborníků se jedná o přibližně 5 až 6 % fyzických osob, které přiznání podávají. Do konce března však museli tito lidé dát finančnímu úřadu vědět, že služeb poradce využijí a tuto skutečnost doložit. Pokud to zvládli, mohou “beztrestně” podat přiznání do 11. července a daně doplatit do 10. července. Čtěte více: Komplexní kalendář daní a pojištění pro OSVČ

Daňový řád totiž stanovuje pětidenní dobu hájení, kdy poplatníků nehrozí ze strany berňáků žádné sankce za pozdní dodání daňového přiznání. Vzhledem k velikonočním svátkům tak poplatníci mohou podat přiznání ještě dnes a vyhnout se tak minimální sankci 500 korun. Co se týče doplatku daně, s ním už dnes přichází fyzické osoby pozdě. Daň mohla být bez postihu zaplacena do pátku 6. dubna. Kdo ji nestihl uhradit, nabíhá mu již úrok z prodlení. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. V současné době tak činí 14,75 %.

U poplatníků přetrvává nedůvěra k elektronickému podání

Není bez zajímavosti, že i letos podávala naprostá většina poplatníků přiznání papírové v podobě. A to i navzdory skutečnosti, že přiznání se dá odevzdat přes datovou schránku nebo elektronicky podat přes portál daňové správy i bez e-podpisu. V letošním roce bylo elektronicky podáno 1 až 2 % daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Nicméně, každým rokem se počet elektronicky podaných přiznání zvyšuje a je předpoklad, že tomu tak bude i nadále, uvedla serveru Podnikatel.cz Jaroslava Musilová. Čtěte také: Vykašlete se na papírové formuláře, podejte daňové přiznání elektronicky

Přestože daňový portál umožňuje poplatníkům díky své aplikace poměrně jednoduchou možnost podání přiznání, daňová veřejnost si na tuto možnost ještě nezvykla. Daňový portál je sice využíván čím dál tím více, ale většina uživatelů si nakonec své daňové přiznání vytiskne a dodá jej na finanční úřad v listinné podobě. Patrně je to i tím, že panuje všeobecná nevědomost o možnosti podat daňové přiznání elektronicky i bez elektronického podpisu, domnívá se Musilová.

Zjednodušení podání navíc přinesly také chytré interaktivní formuláře, které poplatníky “vedou” vyplněním, počítají za ně a upozorňují na případné nedostatky. Poplatníci si pak přiznání raději vytisknou a doručí na úřad osobně, či poštou. Chtějí mít totiž jistotu “papíru v ruce” a písemně potvrzené, že přiznání bylo skutečně přijato. Právě možnost ověřené kopie často poplatníci uvádí jako důvod, proč přiznání odevzdávají v papírové podobě. Čtěte také: Živnostníci žijí v omylu, daně lze podat elektronicky i bez e-podpisu

školení účto leden 23 Kučerová

Většina plateb jde bezhotovostním převodem

Zatímco v případě přiznání se k elektronické formě mnoho poplatníků nepřiklání, u doplatku daně jasně vévodí platby bezhotovostním převodem. Celkově se letos očekává podobné inkaso na dani z příjmů jako vloni, tedy s příjmy okolo 122 miliard korun.

Foto: www.isifa.com


Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).