Hlavní navigace

Komplexní kalendář daní a pojištění pro OSVČ

10. 1. 2012
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Aby OSVČ zvládly včas splnit všechny povinnosti vůči státu, musí hlavně vědět, co, kdy, jak odevzdat a zaplatit. Podívejte se na náš přehled.

Přestože podání daňového přiznání, přehledů pro sociálku a zdravotní pojišťovnu a uhrazení případných nedoplatků ještě nespěchá, měly by se OSVČ alespoň vědět, dokdy nejpozději musí své povinnosti vůči úřadů splnit. Server Podnikatel.cz proto přináší i pro rok 2012 komplexní kalendář lhůt, které se týkají daní z příjmů a pojistného.

Daně se mohou řešit až na začátku dubna

Už v minulém roce platila v oblasti daně z příjmů novinka v podobě daňového řádu. Ten posunul termín pro podání daňového přiznání na 1. dubna (v případě OSVČ bez daňového poradce) a na 1. července (v případě OSVČ s daňovým poradcem). Vzhledem k tomu, že v roce 2012 jsou oba tyto dne neděle, mají OSVČ stanoven limitní termín pro podání daňového přiznání na pondělí 2. dubna a pondělí 2. července. Za den podání se považuje ten den, kdy podnikatel odevzdá přiznání na finančním úřadě, poště, či odešlete prostřednictvím internetu. 

Daňový řád navíc podnikatelům poskytuje pětidenní dobu hájení, kdy jim nehrozí ze strany berňáků žádné sankce za pozdní dodání daňového přiznání. Jakmile však OSVČ prošvihne i tuto lhůtu, dostane ze zákona pokutu v minimálně výši 500 Kč a maximálně 5 % ze stanovené daně (s tím, že tato částka nesmí být vyšší než 300 000 Kč). Co se týče OSVČ bez daňového poradce, ti se vyhnout sankcím, pokud podají přiznání ještě v úterý 10. dubna (9. dubna je Velikonoční pondělí). OSVČ s poradcem mohou přiznání beztrestně podat ve středu 11. července. Čtěte Daňový speciál

Termíny pro podání daňové přiznání

Odevzdat do Bez sankcí lze odevzdat ještě
OSVČ bez daňového poradce 2. dubna 10. dubna
OSVČ s daňovým poradcem 2. července 11. července

Pokuty nabíhají od den dříve

U doplacení daní se má situace trochu jinak. Termín se shoduje s lhůtou pro odevzdání přiznání, avšak sankce se počítají již od den dříve. Oficiální termín pro úhradu daně je tedy 2. duben a 2. července. Úroky z prodlení vznikají počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti. Nejpozději v pátek 6. dubna (úterý 10. července pro OSVČ s daňovým poradcem) by tak peníze měl mít finanční úřad na účtu. Jestliže platí podnikatel převodem či složenkou, měl by to udělat alespoň o den dříve. Na pokladně úřadu stačí vše uhradit 6. dubna (10. července).

Za zpozdění s doplacením se OSVČ počítá úrok z prodlení za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. V současné době tak činí 14,75 %.

Termíny pro doplacení daně z příjmů FO

Zaplatit do Bez sankcí lze zaplatit ještě
OSVČ bez daňového poradce 2. dubna 6. dubna
OSVČ s daňovým poradcem 2. července 10. července

Přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu (skoro) stejně

Také v případě přehledů o příjmech a výdajích pro Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) a zdravotní pojišťovnu zůstávají termíny shodné s předchozím rokem. Pro oba přehledy tedy platí, že je OSVČ musí odevzdat nejpozději do jednoho měsíce od doby, kdy měla podat daňové přiznání. Podobně jako u daní z příjmu platí, že OSVČ bez daňového poradce mají jiný termín než OSVČ s poradcem. 

Pokud odevzdává OSVČ přiznání sama, musí přehledy na sociálku a pojišťovnu odeslat nejpozději první pracovní den v květnu. Kvůli tomu, že 1. května slaví Češi Svátek práce a na 1. dubna vychází neděle, posledním dnem pro podání přehledů v roce 2012 je středa 2. května. Jestliže OSVČ pomáhal daňový poradce, termín se posouvá na čtvrtek 2. srpna. Do 30. dubna však musí OSVČ s poradcem tuto skutečnost doložit místní správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně.

U OSVČ, které nemají za povinnost podávat daňové přiznání, se termíny pro odevzdání přehledů ČSSZ a zdravotní pojišťovně liší. V případě zdravotní pojišťovny tak musí učinit do 8. dubna. Kvůli víkendu a Velikonocím se letos tento termín posouvá na úterý 10. dubna. Povinnost podat přehled mají také OSVČ, které ukončily samostatnou výdělečnou činnost v roce 2011, nebo v roce 2012 před termínem pro odevzdání přehledu, doplnila Hana Richterová, vedoucí oddělení výběru pojistného Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky

Sociálka je v tomto ohledu k podnikatelům benevolentnější. V případě, že OSVČ není povinna podávat daňové přiznání, musí přehled podat nejpozději do úterý 31. července 2012, upřesnila serveru Podnikatel.cz Jana Buraňová z oddělení komunikace ČSSZ. Čtěte také: Zdravotní a sociální pojištění OSVČ v roce 2012

U přehledů obdobně jako v případě daňové přiznání rozhoduje datum odeslání. Pokud tedy OSVČ podává přehled osobně nebo elektronicky, bere se v potaz tento den. Jestli tak podnikatel učinil prostřednictvím České pošty, zda den podání se považuje den, kdy pošta tiskopis přijala.

Rozdíl existuje také u pokut za pozdní podání přehledu. Zdravotní pojišťovny mohou opozdilce potrestat až sankcí ve výši 50 000 korun. Sociálka může udělit pokutu až 20 000 korun (při opětovném nesplnění povinnosti až 100 000 korun). Zapomnětlivci však mají štěstí, že jak ČSSZ, tak zdravotní pojišťovny zpravidla na chybějí přehled nejprve upozorní a sankce udělují teprve, pokud podnikatel ignoruje jejich urgenci. OSVČ by se na ale na benevolentnost úředníků raději neměly spoléhat a přehledy podat včas. Čtěte také: Jak se změní zdravotní pojištění OSVČ v roce 2012?

Termín pro odevzdání přehledů pro ČSSZ a zdravotní pojišťovny

ČSSZ odevzdat do Zdravotní pojišťovně odevzdat do
OSVČ bez daňového poradce 2. května 2. května
OSVČ s daňovým poradcem 2. srpna 2. srpna

Doplatky pojistného se sjednotily

Příjemnou změnou od roku 2012 je pro OSVČ sjednocení termínů pro doplacení zdravotního a sociálního pojištění. Ještě vloni platily pro obě pojistného rozdílné termíny. Lhůta pro doplacení zdravotního pojištění se však letos posunula na úroveň sociálního pojištění. Podnikatel má tak “deadline” pro úhradu svých závazků do 8 dnů od odevzdání přehledů. Pokud OSVČ podá přehled dne 2. května, doplatek je splatný 10. května. Jestliže ale podá OSVČ přehled 10. února, musí doplatit pojistné do 8 dnů, tedy do 18. února. Splatnost se počítá od data, kdy reálně došlo k podání přehledu, upozornila pro server Podnikatel.cz Elenka Mazurová, tisková mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny. Tato skutečnost platí pro zdravotní i sociální pojištění.

školení účto leden 23 Kučerová

Pokud OSVČ nechá podání přehledů na poslední možný den, musí sociálce a pojišťovně uhradit doplatek pojistného nejpozději ve čtvrtek 10. května (či 10. srpna u OSVČ s daňovým poradcem). Tento den musí mít úředníci již peníze na svém účtu, platí-li podnikatel převodem, měl by tak učinit minimálně jeden pracovní den předem. Čtěte také: Konec zmatkům s doplatky pojistného. Termíny konečně sjednoceny

Pokud OSVČ neuhradí doplatek ve stanovené lhůtě, nebo ho zaplatí v nižší výši, vzniká jí povinnost platit penále. Výše pokuty je shodná pro sociální i zdravotní pojištění a činí 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém dluh na pojistném trvá. V případě, že příslušná správa sociálního zabezpečení povolila placení dlužného pojistného ve splátkách, činí penále z takového dluhu 0,025 % z dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém dluh trvá. Sankce nabíhá ode dne následujícího po dni splatnosti pojistného do dne úhrady dluhu včetně tohoto dne. Penále se však nepředepíše, pokud částka za jeden kalendářní rok nepřesáhne v úhrnu 100 Kč, uzavřela Hana Richterová ze Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR.

Termíny pro doplacení sociálního a zdravotního pojištění

ČSSZ zaplatit do Zdravotní pojišťovně zaplatit do
OSVČ bez daňového poradce 8 dní od podání přehledu (nejpozději 10. května) 8 dní od podání přehledu (nejpozději 10. května)
OSVČ s daňovým poradcem 8 dní od podání přehledu (nejpozději 10. srpna) 8 dní od podání přehledu (nejpozději do 10. srpna)
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).