Hlavní navigace

Zdravotní a sociální pojištění OSVČ v roce 2012

4. 1. 2012
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

OSVČ se v roce 2012 zvyšují minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Kromě toho se mění i termíny doplatků. Podívejte se na přehled změn.

Začátek nového roku bývá pro OSVČ tradičně obdobím změn a nejinak je tomu i letos. Oproti roku 2011 vzrostly minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění a u zdravotka též došlo k posunu termínu pro doplacení pojistného. Server Podnikatel.cz proto připravil přehled, jaké novinky u obou pojištění drobné podnikatele v roce 2012 čekají.

Změny záloh zdravotního pojištění

Vzhledem k nárůstu průměrné mzdy se i v tomto roce zvyšují pro OSVČ hlavní minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění. V případě zdravotního pojištění činí nově 1697 korun (v loňském roce byly 1670 korun). Nové zálohy se platí již za leden. Splatnost zůstává od prvního do osmého dne následujícího měsíce. Pokud tedy OSVČ platila v roce 2011 minimální zálohy nebo letos s podnikáním začíná, má termín pro změnu záloh do 8. února 2012. Čtěte také: Rok 2012 přináší nové povinnosti ve zdravotním pojištění

Minimální zálohy se stejně jako v předchozích letech netýkají OSVČ vedlejších. Pojistné se jim vypočítá po podání Přehledu o příjmech a výdajích ze skutečně dosažených příjmů, ze kterých se rovněž případně určí i zálohy na další období. Zálohu si OSVČ vedlejší ovšem může hradit i v částce, kterou si sama určí na základě předpokládaných příjmů.

Co se týče maximálního vyměřovacího základu, ten zůstává na 72násobku průměrné mzdy. V přepočtu to znamená, že maximální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění bude v roce 2012 činit 1 809 864 korun. Maximální měsíční vyměřovací základ dělá 150 822 korun a maximální záloha na pojistné je 20 361 korun. Čtěte více: Jak se změní zdravotní pojištění OSVČ v roce 2012?

Zdravotní pojištění OSVČ pro rok 2012

2012 2011
Splatnost záloh 1. – 8. násl. měsíce 1. – 8. násl. měsíce
Splatnost doplatku do 8 dnů po podání přehledu do 8 dnů po podání daňového přiznání
Maximální vyměřovací základ 1 809 864 Kč 1 781 280 Kč
Maximální měsíční záloha 20 361 Kč 20 040 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ 12 569 Kč 12 370 Kč
Minimální měsíční záloha 1697 Kč 1670 Kč

Novinky u záloh na sociální pojištění

V roce 2012 se OSVČ zvyšují také minimální zálohy na důchodové pojištění. U OSVČ hlavních stoupají z 1807 korun na 1836 korun a u OSVČ vedlejších z 723 na 735 korun. Oproti loňskému roku se rovněž zvyšuje rozhodná částka pro určení, odkdy musí OSVČ vedlejší hradit zálohy na důchodové pojištění. V roce 2012 to je po překročení hranice 60 329 korun. OSVČ platící minimální zálohy mají na jejich změnu čas až do dubna. Teprve při platbě za duben se mění výše záloh. Na rozdíl od zdravotního pojištění jsou splatné od prvního do dvacátého dne následujícího měsíce. Zálohy by OSVČ tedy měly změnit do 20. května.

V roce 2012 se dále opětovně snižují stropy důchodového pojištění, a to na 48násobek průměrné mzdy. Jestliže OSVČ tuto hranici překročí, z částky nad ní již pojistné nehradí. V předchozích dvou letech se kvůli tzv. “Janotovu balíčku” hranice maximálního pojistného zvýšila na 72násobek průměrné mzdy. V přepočtu to znamená, že maximální vyměřovací základ činí v roce 2012 celkem 1 206 576 korun. Čtěte více: Změny sociálního pojištění OSVČ v roce 2012

Výši měsíčního základu pro nemocenské pojištění si OSVČ pořád určují samy, stále však platí, že nesmí být vyšší než vyměřovací základ pro důchodové pojištění. Současně musí být základ vyšší než dvojnásobek částky rozhodné podle předpisů o nemocenském pojištění pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění. Pro rok 2012 to řečí čísel znamená, že minimální vyměřovací základ nemocenského pojištění činí 5000 korun. Vzhledem k tomu, že zůstává sazba pojistného 2,3 %, dělá minimální výše záloh na nemocenské pojištění 115 korun.

Sociální pojištění OSVČ pro rok 2012

2012 2011
Splatnost záloh 1. – 20. násl. měsíce 1. – 20. násl. měsíce
Splatnost doplatku do 8 dnů po podání přehledu do 8 dnů po podání přehledu
Maximální vyměřovací základ 1 206 576 Kč 1 781 280 Kč
Minimální roční vyměřovací základ HČ 75 420 Kč 74 220 Kč
Minimální roční vyměřovací základ VČ 30 168 Kč 29 688 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ HČ 6285 Kč 6185 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ VČ 2514 Kč 2474 Kč
Minimální záloha HČ 1836 Kč 1807 Kč
Minimální záloha VČ 735 Kč 723 Kč
Rozhodná částka pro VČ 60 329 Kč 59 374 Kč
Minimální vyměřovací základ nemocenské 5000 Kč 4000 Kč
Minimální záloha na nemocenské 115 Kč 92 Kč

Termíny doplatků se sjednocují

V oblasti pojistného se ale nezvyšují pouze zálohy, nýbrž se v roce 2012 mění i další věci. Podnikatele zajisté potěší, že se konečně sjednotí termíny pro doplacení zdravotního a důchodového pojištění. Přesněji řečeno, posune se termín pro doplatek zdravotka na termín pro doplacení sociálka. Od nového roku tak pro obě pojistné platí, že se doplácejí do 8 dnů od podání přehledu zdravotní pojišťovně a ČSSZ. Ještě v roce 2011 se přitom zdravotní pojištění muselo doplácet do 8 dnů od podání daňového přiznání. Ke sjednocení se sociálním pojištěním došlo i u promlčecích lhůt. Ty u zdravotního pojištění stouply z pěti na deset let. Čtěte více: Konec zmatkům s doplatky pojistného. Termíny konečně sjednoceny

účto únor klímová

Už od začátku prosince také platí novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, která umožňuje změnu pojišťovny jen k prvnímu lednu každého roku. Přihlášku nové zdravotní pojišťovně musí podnikatel navíc podat nejpozději 6 měsíců před požadovaným dnem změny, tedy do konce června. Kdo chce tedy změnit zdravotní pojišťovnu, může tak učinit až od 1. ledna 2013 s tím, že do 30. června 2012 musí podat přihlášku nové pojišťovně. Čtěte více: Změnu zdravotní pojišťovny budete muset hlásit půl roku dopředu

Foto: www.isifa.com

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).