Hlavní navigace

Změny sociálního pojištění OSVČ v roce 2012

1. 11. 2011
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Většina OSVČ se musí připravit na novinky v oblasti sociálního pojištění v roce 2012. Oproti letošku se třeba zvyšují minimální zálohy nebo klesá maximální vyměřovací základ. Přinášíme přehled hlavních změn.

Minimální zálohy na důchodové i nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) se příští rok opět mírně zvýší. Nárůst se týká jak OSVČ s hlavní činností, tak podnikatele s vedlejší činností. Vzhledem k tomu, že většina OSVČ platí právě minimální zálohy, znamená to pro ně další zvýšení odvodů státu. Podívejte se, o kolik.

Nová vyhláška zvýšila průměrnou mzdu

Na konci září vydala vláda vyhlášku č. 286/2011 o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2010, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2010, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2012 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2012 a o zvýšení důchodů v roce 2012. Kromě důchodů vyhláška rovněž určuje minimální a maximální vyměřovací základ, potažmo minimální zálohy OSVČ.

Vyhláška stanovila pro rok 2012 všeobecný vyměřovací základ ve výši 24 526 korun. Zároveň ministerstvo práce a sociálních věcí, které vyhlášku připravilo, určilo i velikost přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu. Ten činí pro příští rok 1,0249. Průměrná mzda, která se použije pro výpočet záloh na sociální a zdravotní pojištění, tak tedy dělá 25 137 korun (24 526×1,0249). Čtěte více: Aktuální změny v sociálním OSVČ a zaměstnavatelů

Minimální zálohy budou činit 1836 korun

Právě z průměrné mzdy se počítá minimální vyměřovací základ pro OSVČ s hlavní i vedlejší činností. Jak se uvádí v § 14 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost činí nejméně 25 % průměrné mzdy. V přepočtu tedy 75 420 korun ročně (6285 korun měsíčně). Z minimálního vyměřovacího základu se pak určí minimální výše zálohy. Ta pro OSVČ hlavní v roce 2012 činí 1836 korun.

Měsíční minimální vyměřovací základ OSVČ vedlejší je stanoven na úrovni 10 % průměrné mzdy, v roce 2012 to znamená částku 30 168 korun ročně (2514 korun měsíčně). OSVČ vedlejší tak budou v příštím roce platit zálohy v minimální výši 735 korun. Oproti letošnímu roku se rovněž zvyšuje rozhodná částka pro určení, odkdy OSVČ vedlejší musí hradit zálohy na důchodové pojištění. V roce 2012 to bude po překročení hranice 60 329 korun.

Z hodnoty průměrné mzdy se rovněž určuje maximální vyměřovací základ. Pokud OSVČ stanovenou hranici překročí, z částky nad strop již pojistné nehradí. Příští rok přitom opět maximální vyměřovací základ klesá na 48násobek průměrné mzdy. V předchozích dvou letech se díky tzv. “Janotově balíčku” hranice maximálního pojistného posunula na 72násobek průměrné mzdy, šlo však pouze o dočasné opatření. Tedy alespoň v případě sociálního pojištění, u zdravotního pojištění totiž zůstává strop i pro rok 2012 na 72násobku. Řečí čísel to znamená, že strop sociálního pojištění OSVČ činí pro příští rok 1 206 576 Kč. Čtěte více: Aleš Michl: Janotův úsporný balíček není vůbec úsporný

Termíny a lhůty zůstávají, možná však dojde ke změně

V oblasti lhůt a termínů placení záloh a doplatků se u důchodového pojištění v roce 2012 nic nemění. Stále platí, že záloha na pojistné za kalendářní měsíc je splatná od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Případný doplatek na pojistném pak musí OSVČ uhradit do osmi dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán, přehled o příjmech a výdajích. Změna lhůt pro úhradu nedoplatku se týká pouze zdravotního pojištění. Čtěte více: Konec zmatkům s doplatky pojistného. Termíny konečně sjednoceny

Stejná pravidla zůstávají také ohledně placení záloh předem. Novinkou od tohoto roku, která platí i pro rok 2012, je, že OSVČ může platby do budoucna uhradit pouze na základě předchozí domluvy s příslušnou správou sociálního zabezpečení. Takto hradit platby předem lze nejdéle jen do konce kalendářního roku. Třeba platbou ze dne 14. ledna 2012 můžete uhradit zálohy na pojistné maximálně do prosince 2011. Výši zaplacených záloh si OSVČ může určit, nesmí je však poté měnit. Zálohy na pojistné zaplacené do budoucna lze vrátit jen v případě ukončení samostatné výdělečné činnosti, a to za kalendářní měsíce následující po ukončení této činnosti.

V roce 2012 však podle všeho dojde ke změně v oblasti důchodového a nemocenského pojištění OSVČ při umisťování plateb na zálohy na pojistné na důchodového pojištění a pojistné na nemocenské pojištění. Navrhovanou právní úpravou od 1.ledna 2012 (novela nebyla dosud schválena) lze výši zálohy na pojistné zaplacenou v období splatnosti v tomto období dodatečně zvýšit. To znamená, že všechny platby, které budou na účet OSSZ připsány do 20. dne následujícího kalendářního měsíce, budou umístněny na zálohu na předchozí kalendářní měsíc. Prvním měsícem, pro které platí nová právní úprava, je leden 2012, tedy platby uhrazené do 20. února 2012 budou použity na zálohu na pojistné na důchodové pojištění na měsíc leden 2012, vysvětlil pro server Podnikatel.cz Pavel Gejdoš, tiskový mluvčí České správy sociálního zabezpečení. Tato novinka se nebude týkat záloh, které OSVČ hradí do budoucna.

CIF23

Zálohy nemocenského překonaly hranici sta korun

Přestože by mělo v roce 2012 dojít k poměrně velkým změnám u nemocenského pojištění, OSVČ se s nejvyšší pravděpodobností týkat nebudou (až na dodatečné zvýšení záloh). Novinky u nemocenské musí řešit hlavně jednatelé a společníci eseróček a zaměstnavatelé, kteří si najímají pracovníky na dohodu o provedení práce. Pro OSVČ zůstává i v roce 2012 nemocenské pojištění dobrovolné.

Výši měsíčního základu si OSVČ určuje sama, musí být však nižší nebo stejný s vyměřovacím základem pro důchodové pojištění. Zároveň základ nesmí být nižší než dvojnásobek částky rozhodné podle předpisů o nemocenském pojištění pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění. Pro rok 2012 to znamená minimální vyměřovací základ nemocenského pojištění na úrovni 5000 korun. Vzhledem k tomu, že pořád platí sazba pojistného 2,3 %, činí minimální výše záloh na nemocenské pojištění 115 korun. Čtěte více: Nemocenské dávky 2011 a uplatnění jejich nároku 

Sociální pojištění OSVČ pro rok 2012
2012 2011
Splatnost záloh 1. – 20. násl. měsíce 1. – 20. násl. měsíce
Splatnost doplatku do 8 dnů po podání přehledu do 8 dnů po podání přehledu
Maximální vyměřovací základ 1 206 576 Kč 1 781 280 Kč
Minimální roční vyměřovací základ HČ 75 420 Kč 74 220 Kč
Minimální roční vyměřovací základ VČ 30 168 Kč 29 688 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ HČ 6285 Kč 6185 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ VČ 2514 Kč 2474 Kč
Minimální záloha HČ 1836 Kč 1807 Kč
Minimální záloha VČ 735 Kč 723 Kč
Rozhodná částka pro VČ 60 329 Kč 59 374 Kč
Minimální vyměřovací základ nemocenské 5000 Kč 4000 Kč
Minimální záloha na nemocenské 115 Kč 92 Kč

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).