Hlavní navigace

Až stovky tisíc korun utrácejí firmy za genderový audit. K čemu vlastně je?

21. 9. 2017
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Ilustrační obrázek
Rovné příležitosti, diskriminace, slaďování práce a soukromí, to jsou témata, která se objevují v genderovém auditu. Můžete jím ukázat, že vám na lidech záleží.

Genderový audit nabízí nejen analýzu, ale i doporučení pro změnu. Je tak nástrojem firemního rozvoje a má potenciál posunout podnikání kupředu. Dokonce zdarma.

Co je to vlastně genderový audit a o co v něm jde? Genderový audit (nebo také audit Diverzity) je moderní metodou, která pomáhá budovat přátelské firemní prostředí a rozvíjet firemní kulturu, vysvětluje Petra Kubálková, CEO konzultační společnosti C2C Solutions Group. Cílem auditu je podle ní také snaha odhalit případný nesoulad se zákonem, například často nechtěnou diskriminaci mužů nebo žen zakotvenou v procesech a postupech firem. Značná část auditního procesu je zaměřena na identifikování interních pravidel, která negativně ovlivňují zaměstnance a brání v rovné příležitosti třeba v kariérním rozvoji, vzdělávání nebo odměňování, objasňuje.

Zájem o zaměstnance a další rozvoj

Potenciál celého procesu přitom Petra Kubálková vidí ve vytvoření dlouhodobé strategie firmy, která pozitivně ovlivní způsob práce a změní firemní kulturu. Upozorňuje totiž, že záběr auditu je skutečně široký a zahrnuje oblasti, jako je interní komunikace, marketing, personální řízení, odměňování nebo sdílení znalostí. Ve všech těchto oblastech probíhá hodnocení a firma získává návrhy na změny a nápady na rozvoj, dodává. Výhodu auditu vidí i v tom, že vedle podpory zdraví firmy přináší i možnost získat evropské peníze na realizaci doporučení auditu. Příkladem může být finanční podpora pro založení dětské skupiny pro děti zaměstnanců. Auditem může projít jakákoliv společnost, vůbec nezáleží na typu segmentu. Nicméně určitá omezení jsou, audit se vyplatí společnosti s více jak padesáti zaměstnanci, radí.

Čtěte také: Česko se zhoršilo v transpozici evropských směrnic, hrozí mu za to vysoké sankce

Také Josef Vošmik, koordinátor aktivit pro zaměstnavatele organizace Gender Studies, vidí genderový audit pro firmy především jako rozvojovou příležitost. Jako analytický nástroj, který může rozklíčovat, jaká je ve firmě situace z pohledu rovnosti příležitostí a zacházení v případě žen a mužů, ale i dalších osob. Po zhodnocení celé situace v organizaci získá její vedení doporučení šitá na míru, jak v tomto směru pokračovat a na co se zaměřit, říká pro server Podnikatel.cz. Jen na vedení firmy ale pak je, jak se rozhodne doporučení respektovat.

Což zdůrazňuje i Miloslava Kramná, koordinátorka poradenství a služeb pro zaměstnavatele z APERIO – Společnosti pro zdravé rodičovství. Někdy však na genderový audit navazuje poradenská fáze, ve které naši auditoři a auditorky spolupracují na tom, jak navržená opatření nastavit v konkrétních podmínkách a uvést do firemní praxe, dodává. Podle ní je třeba si uvědomit, že princip nediskriminace je součástí právního řádu. Takže i pro mnoho nadnárodních společností je tematika rovných příležitostí pro ženy a muže samozřejmou součástí strategie firmy. A další firmy jednoduše zajímá pohled na jejich personální práci z genderové perspektivy. Audit se totiž podle Josefa Vošmika vyplatí každé firmě, která uvažuje o tom, jak se daří jejím zaměstnancům a zaměstnankyním, která chce znát jejich podněty ke zlepšení stávající situace, chce se dozvědět, jak se v zaměstnání cítí a zda mají prostor pro uplatnění svých znalostí a dovedností.

Potřebujete čas, audit můžete mít i zadarmo

Petra Kubálková dále vysvětluje, jak audit ve firmě vlastně probíhá. Nejdřív se definuje zakázka a oblasti, které audit prověří. Pak se analyzují firemní směrnice a pravidla, statistiky týkající se odměňování, zaměstnanecké struktury, názory a další oblasti. Získané informace jsou podkladem pro sestavení fokusních skupin a návrh otázek pro střední a vyšší management. Dochází tak k ověření funkčnosti pravidel a firemní kultury, popisuje. U větších firem se využívá i metoda anonymního dotazníkového šetření nebo telefonické rozhovory, třeba s rodiči na rodičovské.

Josef Vošmik připomíná, že audity v současnosti často probíhají podle Standardu genderového auditu Úřadu vlády ČR, který shrnuje minimální požadavky na obsah a průběh auditu i na složení auditorského týmu. Firma musí počítat s tím, že z její strany bude zapotřebí osoba, která bude zajišťovat koordinaci auditu v rámci firmy, domlouvat schůzky a fokusní skupiny, upozorňuje, co dalšího je ze strany firmy pro audit potřeba.

Čtěte také: Měsíce příprav a jednání i psychodiagnostika. Tak se hledá ředitel firmy

Petra Kubálková však také varuje: Firmy by se měly připravit na to, že díky šetření se o sobě mohou dozvědět věci, které se jim úplně nemusí líbit. Upozorňuje ale, že v takovém případě je potřeba myslet na to, že audit není nástroj kontroly, ale konzultací. Má pomoci nastartovat změny. A auditoři a auditorky jsou partnerem se znalostmi a zkušenostmi a nabízí možnost identifikovat oblasti, které je třeba změnit. Zároveň je třeba počítat s časovou dotací, auditoři budou ve firmě minimálně jeden týden. Finančně se dá služba nyní pokrýt ze zdrojů evropských fondů, doplňuje.

Na konci pak firma získá podrobnou zprávu, která popisuje stav ve firmě a doporučení na změnu. Ve zprávě jsou podle Josefa Vošmika i přesná doporučení pro návazné kroky a může tam být i přesný časový plán, kde jsou kroky rozpracované podle časového hlediska, včetně finančních nákladů na zavedení do praxe. Nedílnou součástí zprávy jsou i příklady toho, jaká opatření fungují jinde, u zaměstnavatelů, kterými se auditované subjekty mohou inspirovat, dodává. Se zaváděním změn může auditní tým následně pomoci, případně je alespoň projedná s vedením firmy.

Čtěte také: Pořád ve firmě něco tajíte? Pak živíte očekávání a zaděláváte si na problémy

Jak informuje Miloslava Kramná, celkově je audit zhruba tříměsíčním procesem, ale může být i delší, pokud auditoři hovoří se zaměstnanci na různých pracovištích. Podle Petry Kubálkové přitom audit stojí od padesáti do stovek tisíc korun, podle realizátora, velikosti auditované firmy a rozsahu auditu. Jak navíc dodává Josef Vošmik, cena se vždy odvíjí i od toho, co všechno chce firma auditovat. Což je záležitostí domluvy.

Důvodem by neměla být dotace, ale změny

Podle zkušeností Petry Kubálkové mají nyní o audit nejčastěji zájem střední a velké společnosti se zahraničními vlastníky. Někdy právě i proto, že je na audit možné získat dotaci. Nejlepším důvodem ale je, když společnost chce nastartovat pozitivní změny, umět pracovat s lidským potenciálem a vytvořit kreativní a přátelské prostředí. Tyto společnosti mám nejraději, zamýšlí se.

Čtěte také: Firma se na českém trhu udrží v průměru 12 let, podnikatel o 4 roky déle

Josef Vošmik však upozorňuje, že klientelu genderových auditů tvoří i menší zaměstnavatelé, soukromé firmy i veřejné instituce. Podle jeho zkušenosti je rozhodnutí o auditu často ve firmě spojené s nějakou osvícenou a otevřenou osobou na vyšším postu, která také citlivě vnímá potřeby, přání a preference zaměstnanců. Například otázka slaďování osobního, pracovního a rodinného života, která je integrální součástí genderového auditu, se zdaleka netýká jen mladých maminek, jak se mnozí domnívají, ale ve větší či menší míře každého, podotýká.

Firmu zajímá, co si o ní zaměstnanci myslí

Na genderový audit aktuálně vsadila Veronika Nekovářová, vedoucí personálního oddělení společnosti Rondo obaly. Rostoucí firma je na trhu od roku 2005 a podle Veroniky Nekovářové se snaží zaměstnancům zajišťovat dobré, až nadprůměrné pracovní podmínky. Genderový audit by měl svým šetřením prokázat a dokázat, jak si v těchto směrech společnost skutečně stojí, jaké interní procesy může zlepšit a na jaká klíčová témata se zaměřit, uvádí, proč se firma pro audit rozhodla a co si od něj slibuje.

Pro server Podnikatel.cz reflektuje také postup, jak se genderový audit ve firmě podařilo prosadit. I když to, jak podotýká, bude u každé firmy individuální, první iniciativa by podle ní měla přijít právě z personálního oddělení firmy. Požadavek realizace genderového auditu jsem iniciovala já sama. Genderový audit jsem si stanovila jako jeden z ročních cílů. Původně jsme plánovali průzkum spokojenosti zaměstnanců, nicméně genderový audit se dotýká mnohých témat obsažených i v samotném průzkumu spokojenosti, ale v důsledku je mnohem cílenější a důkladnější, objasňuje své rozhodnutí.

Čtěte také: Zaveďte Social Media Policy. Ubráníte se tak pomluvám na sociálních sítích

ebf 24 - tip duben

Připomíná totiž, že se audit zabývá hlubšími interními procesy, hodnotí interní komunikaci a vybrané personální procesy ve firmě. Oproti běžným průzkumům spokojenosti, které probíhají sběrem údajů na základě zodpovězeného dotazníku, jsou součástí genderového auditu i osobní setkání s vybranými skupinami zaměstnanců a individuální rozhovory. Analyzují se části některých personálních procesů, a už to je přidanou hodnotou pro mne jako zástupce v oblasti HR. Realizační tým auditu mi může poskytnout cennou zpětnou vazbu k tomu, jak vlastně svou práci odvádím – chci svou práci dělat kvalitně. Bude to jistě průlomový typ sociálního auditu v naší společnosti, tvrdí s tím, že důležitou roli v něm sehraje právě interní komunikace směrem k zaměstnancům.

Jak uvádí Veronika Nekovářová, ve firmě chtějí vědět, co si zaměstnanci o svém zaměstnavateli skutečně myslí a jak vnímají firemní styl řízení. Obecně si myslím, že takový audit může zvednout prestiž a v neposlední řadě je třeba držet krok s dobou a uspět i u nových výzev ze strany zákazníků, kteří se obdobnými tématy také zabývají, uzavírá.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).